Koriandermix december 2011

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Clubblad TV Koriander Almere,december 2011

Transcript of Koriandermix december 2011

 • 3

  VVaann ddee rreeddaaccttiiee

  De laatste dagen van 2011 zijn aangebroken. Een heftig

  jaar voor velen van ons, maar het venijn zit in de staart.

  U ziet het goed. We hebben een nieuw omslag en een

  nieuw logo. In dit nummer vind u artikelen van Rob Visser

  en de ontwerper, die iets vertellen over het logo. Voor

  wat betreft het omslag. Onze voorraad voordrukken was

  op. Het vorige ontwerp heeft zijn uiterste

  consumptiedatum ruim overschreden en we vonden het

  tijd voor iets nieuws. Het redactieteam heeft hier het

  afgelopen halfjaar, samen met grafisch ontwerper Frank

  Langedijk, hard aan gewerkt. Verschillende ontwerpen hebben op tafel gelegen en na het nodige

  fijnslijpen ligt er een resultaat, waar wij in elk geval trots op zijn. Ik hoop dat het u ook kan

  bekoren.

  Dan hebben wij onze broodletter gewijzigd. We hebben de Arial vaarwel gezegd en gekozen voor

  de Calibri. Ik geeft toe, een subtiele wijziging, maar u krijgt al genoeg voor de kiezen.

  We vragen u vanaf nu al uw artikelen in Calibri 12 aan te leveren.

  Verder in dit kerstnummer vind u naast de gebruikelijke bijdragen van onze voorzitter en

  penningmeester een leuk verslag van het last-minute-mix wissel toernooi en van de

  Haloweennacht.

  Kortom er ligt een leuk kerstnummer voor u.

  Ook namens Rob, Erik en Arnoud

  wens ik u heel fijne kerstdagen en een geweldig 2012

  Rinus

  Redacteur van dienst.

  Inhoudsopgave

  Voorwoord redactie 3 Het Jeugdhonk 14

  Van de voorzitter 5 Halloween 15

  van de ledenadministratie 6 Herfstjeugdtoernooi 2011 16

  Nieuwe tennisbanen 7 Verslag mixwissel toernooi 2011 18

  Restyling voor clubblad en website 8 Banketstavenactie Rotaract Almere 20

  Het ontstaan van een nieuw logo 9 Vuurwerktips 21

  Van de penningmeester 10 Jaarkalender 2012 23

  Gevonden voorwerpen, pasfoto 12

 • 5

  VVaann ddee vvoooorrzziitttteerr

  Hoewel dit het stille seizoen is voor een

  tennisvereniging, gebeurt er toch van alles bij

  Koriander. Het zomerseizoen is afgesloten

  met een zeer gezellig dag-zon toernooi. We

  hebben leuke wedstrijden gespeeld en

  aansluitend hebben we met een man of

  vijftig gegeten in ons clubhuis. Hoewel ons

  clubhuis niet tot de grootste behoort paste

  het allemaal net en werd het een zeer

  gezellige avond.

  Aansluitend op het mix-wissel toernooi wordt

  er nog steeds getennist op de

  donderdagavond, een prima initiatief van

  Petra Bieringa.

  Zo zie je maar, ook zonder

  recreantencommissie worden er leuke

  activiteiten georganiseerd. Er zijn ook alweer

  nieuwe ideen voor toernooien in 2012.

  Voor het bestuur stonden de afgelopen

  maanden in het teken van nieuwe

  tennisbanen.

  Zoals bekend zijn ons huidige banen zo goed

  als afgeschreven en we willen als bestuur

  graag zes nieuwe banen aanleggen.

  Dit onderwerp stond ook prominent op de

  agenda van de laatste ledenvergadering. In

  een bijeenkomst van 34 stemgerechtigde

  leden heeft het bestuur zijn plannen

  gepresenteerd.

  Verderop in dit clubblad kunnen jullie daar

  meer informatie over vinden.

  De Koriander-klaverjascompetitie heeft de

  eerste vier ronden achter de rug. Tot dusver

  is Frank van Schaik ongenaakbaar. De

  eeuwige strijd tussen Bertus de Graaff en

  Willem Moreels houdt de gemoederen ook

  weer flink bezig. Voorlopig heeft Willem een

  mooie voorsprong opgebouwd op rivaal

  Bertus, maar aan de finish worden de prijzen

  pas echt verdeeld. Het is een clich, maar er

  is nog van alles mogelijk.

  De teams die deelnemen aan de

  voorjaarscompetitie zijn opgegeven.

  We hebben dit jaar een volledig nieuw Heren

  1 team. Bijzonder leuk is dat Paul Zijlmans

  weer terugkeert op het oude nest en samen

  met zijn broer Frank in Heren 1 gaat spelen.

  Ons Dames 1 team is vorig jaar kampioen

  geworden in de 1e klasse en gepromoveerd.

  Dat wordt dus damestennis van het hoogste

  niveau !

  Zou daarom ons nieuwe clublogo ?

  Ik ben blij dat Petra Lentjes na een langdurig

  verblijf in het ziekenhuis en meerdere

  operaties weer thuis is. De komende tijd zal

  nog in het teken staan van revalidatie, maar

  daarna hopen we je weer vaak te zien op ons

  tennispark !

  Als dit clubblad bij jullie op de mat valt zijn de

  feestdagen alweer in aantocht en voor je het

  weet is het alweer 2012.

  Ik wil jullie namens het bestuur alvast hele

  fijne kerstdagen toewensen en een

  voorspoedig, gezond en sportief 2012.

  Natuurlijk hoop ik dat we elkaar persoonlijk

  treffen op onze nieuwjaarsreceptie. De

  uitnodiging staat in dit clubblad.

  Veel tennisplezier ! Peter Vallentin

 • 6

  Nieuwe Leden

  Hartelijk welkom aan:

  Senioren Regina Veenstra

  Annemiek van Essen

  Michelle Tjon

  Chiel Kappe

  Bonny Berden

  Jacques Kloosterhuis

  Roy Meekel (fijn dat je terug bent).

  Willen Stegink

  Junior Daniel van der Velden (ook terug na een blessure)

  Jarigen Felicitaties voor:

  Studentenkorting

  Hallo Studenten, denken jullie er even aan om een kopie van je studentenpas te mailen naar:

  bi.degraaf@kpnmail.

  Dit moet gebeuren voor eind DECEMBER.

  Doe dit even want te laat is te laat.

  Ineke de Graaf

  Jasper Derriks 2 januari 1996

  Maaike Beukenkamp 3 januari 2000

  Melodie Zollner 7 januari 1996

  Loredana Mitraglia 8 januari 2001

  Job t Hooft 17 januari 1998

  Danilo Feijen 18 januari 2005

  Sandra Aldendorff 19 januari 1994

  Darcy Robijn 20 januari 2003

  Esme Lankreijer 21 januari 2004

  Yolanda van Zijl 11 februari 1996

  Wisse van der Meulen 20 februari 1998

  Monique Aldendorff 20 februari 1998

  Femke Wouda 25 februari 1997

  Aranka Schiel 26 februari 1994

 • 7

  NNiieeuuwwee tteennnniissbbaanneenn

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november jl. heeft het bestuur de plannen

  gepresenteerd voor het aanleggen van nieuwe tennisbanen.

  Het aanleggen van nieuwe tennisbanen vergt een forse investering en vraagt derhalve om

  zorgvuldige besluitvorming. Het bestuur heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar alle

  aspecten die van belang zijn.

  De verwachting is dat het project om te komen tot nieuwe tennisbanen een doorlooptijd van

  ongeveer een jaar zal hebben. We hebben te maken met diverse partijen die een rol spelen in dit

  proces. De belangrijkste in deze is de gemeente Almere. De gemeente moet ons de garantie geven

  dat wij nog minimaal 15 jaar kunnen blijven spelen op ons tennispark. Zonder die garantie is het

  niet verantwoord om te investeren in nieuwe banen.

  Daarnaast hebben wij financiering nodig. We kunnen de banen niet geheel uit eigen middelen

  financieren. We hebben al verkennende gesprekken gehad met een bank en verwachten dat we

  daar wel uitkomen.

  Er zijn veel verschillende baansoorten. Het is onmogelijk om alle baansoorten uitgebreid mee te

  nemen in het onderzoek. Om die reden hebben we vooraf een aantal eisen geformuleerd waaraan

  de nieuwe tennisbanen moeten voldoen. De banen moeten onderhoudsarm zijn en er moet in alle

  seizoenen op gespeeld kunnen worden. Verder is het natuurlijk van belang dat het prettige banen

  zijn om op te spelen. Om dat te bepalen is er een werkgroep geformeerd die een advies heeft

  uitgebracht aan het bestuur.

  De werkgroep heeft de ervaringen van de competitieteams opgevraagd middels een

  enquteformulier. Ook heeft de werkgroep met verschillende leden van onze vereniging op negen

  parken van andere verenigingen gespeeld waarbij de focus lag op de

  baansoorten: Smashcourt, ProBounce, Advantage Red Court en TennisPro

  Vision. De laatste baansoort heeft de duidelijke voorkeur van de

  werkgroep.

  Het bestuur heeft akkoord gekregen van de ledenvergadering om de

  komende maanden een onderzoek te doen naar de gesteldheid van onze

  tennisbanen. Een tennisbaan is opgebouwd uit verschillende lagen. Als

  duidelijk is welke lagen vervangen moeten gaan worden kan ook

  onderhandeld gaan worden met leveranciers.

  Uitgangspunt is dat zes banen vervangen worden binnen een bepaald

  vastgesteld budget. In de ledenvergadering van maart 2012 hopen wij als

  bestuur een concreet plan te kunnen voorleggen, waarbij de gedachte nu

  is om twee alternatieven te presenteren, waarbij in ieder geval TennisPro Vision

  wordt meegenomen en n alternatieve (goedkopere) baansoort.

  Namens het bestuur.

  Peter Vallentin

 • 8

  RReessttyylliinngg vvoooorr cclluubbbbllaadd eenn wweebbssiittee --iinnttrroodduuccttiiee nniieeuuww llooggoo--

  Op de kop af anderhalf jaar geleden lanceerde de redactie

  een volledig vernieuwde website; een project waar we lang

  naar toe werkten. Wat we toen ook graag meegenomen

  hadden was een vernieuwing van het clublogo.

  Gaandeweg het proces bleek dat niet haalbaar en plaatsten we die wens even op ijs om alle

  energie op de nieuwe website te richten.

  Cijfers

  Wat cijfers over het gebruik van onze website. Sinds de lancering op 18 juni 2010 hadden we meer

  dan 15.000 bezoeken en 5.000 unieke bezoekers bekeken zon 62.000 paginas. In de