Koriandermix augustus 2012

Click here to load reader

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

koriandermix TV Koriander Almere

Transcript of Koriandermix augustus 2012

 • Pagina 3 van 18

  VVaann ddee rreeddaaccttiiee

  Het is 6 augustus als ik dit voorwoord schrijf.

  Het is volop zomer in Nederland. Tussen de wolkbreukjes door,

  staat de zon te stralen aan de hemel en het is rustig op het

  tennispark. Logisch, de meeste leden genieten van een

  welverdiende vakantie.

  Om dezelfde reden is het aanbod van kopij wat minder, zodat er

  een dunne versie van het clubblad voor u ligt.

  Wat hebben we voor u? Een leuk verslag van de ladies night.

  Weliswaar geteisterd door een beetje regen, maar afgaande op

  het verslag en de fotos is het toch een heel leuke avond geweest.

  Dan belangrijk nieuws over de nieuwe tennisbanen.

  Er zijn belangrijke stappen gezet.

  Verder nieuws over clubactiviteiten in de komende maanden.

  Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit blad.

  Redactie Koriander, Rinus.

  IInn ddiitt nnuummmmeerr::

  van de voorzitter 5

  Nieuwe tennisbanen 12

  nieuwe leden en jarigen 6

  Open Koriander Herfsttoernooi 13

  van de penningmeester 7

  CK Dubbels 2012 14

  logogebruik 8

  Tennisbanen 15

  clubhuiscommissie 9

  US open 16

  ladies night 10

  Jaarkalender 17

 • Pagina 5 van 18

  .... vvaann ddee vvoooorrzziitttteerr ....

  Ik schrijf dit stukje in de wetenschap dat ik over

  een paar dagen vertrek naar het snikhete Las

  Vegas. Eigenlijk ben ik niet zon liefhebber van

  hoge temperaturen, maar na de koude en vooral

  natte maanden die achter ons liggen kan ik wel

  een zoninjectie gebruiken. Een heerlijk

  vooruitzicht.

  In mijn vorige stukje refereerde ik aan de mooie

  sportzomer die eraan kwam. Helaas heeft het EK

  niet gebracht wat we ervan verwacht hadden en

  dan druk ik me nog voorzichtig uit. Ik heb alle

  wedstrijden van Nederland gezien in gezelschap

  van Korianderleden en dat was best gezellig,

  maar de slechte resultaten van Oranje drukten de

  stemming toch wel wat.

  Wimbledon heeft gelukkig wel aan de

  verwachtingen voldaan, vooral het grandioze spel

  van Federer was weer een genot om te zien.

  Terwijl ik dit stukje schrijf is de laatste

  Pyreneenrit in de Tour de France aan de gang.

  De Nederlanders hebben de hoge verwachtingen

  (nog) niet kunnen waarmaken, maar de Tour blijft

  een mooi spektakel om naar te kijken. Tijdens

  mijn vakantie in Amerika beginnen de

  Olympische Spelen. Ik hoop op vele sportieve

  hoogtepunten en Nederlands succes.

  Onze clubkampioenschappen enkel hebben twee

  nieuwe clubkampioenen opgeleverd. Siita Oldert

  en Thomas Roskam waren te sterk voor de

  concurrentie. Ik heb veel mooie en spannende

  wedstrijden gezien tijdens dit toernooi dat weer

  uitstekend georganiseerd was. Zo hebben Jordy

  en Robin ruim 3 uur op de baan gestaan. Dat

  werd nachtwerk voor de wedstrijdleiding en de

  bardienst ! Bij de dames was er ook n partij die

  langer dan 3 uur duurde, Siita tegen Daphne.

  Open Koriander was een groot succes.

  Nog nooit zoveel inschrijvingen gehad. Het

  toernooi zat propvol.

  Gelukkig waren de weergoden ons tot de

  finaledag gunstig gezind en konden alle partijen

  volgens schema gespeeld worden. De finales zijn

  bijna allemaal bij Centre Point gespeeld. Voor de

  meeste spelers was dat geen probleem, maar

  voor het publiek is dat natuurlijk minder leuk. Al

  met al kunnen we toch spreken van een zeer

  geslaagd toernooi met in vijf categorien

  winnaars van Koriander ! Speciale dank gaat uit

  naar de altijd enthousiaste organisatoren van

  Open Koriander en ook de Parkcommissie

  (onderhoud banen en dweilen) en de

  Clubhuiscommissie (inkoop, bardiensten en

  voortreffelijke maaltijden !) wil ik bedanken voor

  de inzet !

  We hebben de afgelopen maanden weer veel

  nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat is goed

  nieuws. We kunnen nog wel wat handjes

  gebruiken in de verschillende commissies. Als je

  naast het tennis nog iets voor onze vereniging

  zou willen betekenen kun je dat altijd kenbaar

  maken. Nadere informatie is te verkrijgen via

  voorzitter@koriandertennis.nl . Ik zou het ook erg

  leuk vinden als nieuwe leden of ouders van jonge

  Korianderleden zich aanmelden om onze

  prachtige vereniging te ondersteunen.

  Veel tennisplezier en fijne vakantie !

  Peter Vallentin

 • Pagina 6 van 18

  NNiieeuuwwee lleeddeenn::

  Senioren

  David Kievit

  Dennis Buitenhuis

  Susanne Koorenhof.

  hhaarrtteelliijjkk wweellkkoomm!!

  JJaarriiggeenn:: vvaann hhaarrttee ggeeffeelliicciitteeeerrdd!!

  Bradley

  Lentjes 1 augustus 1998

  Vincey van Zwieten 1 augustus 1995

  Demi

  Martens 5 augustus 2002

  Sonny

  Beers 7 augustus 1998

  Joey

  Robijn 7 augustus 1998

  Lara

  Mokarram 7 augustus 2003

  Jamie

  Greeve 8 augustus 1998

  Jesse

  Munster 10 augustus 2005

  Quincy van Driel 11 augustus 2004

  Fabian

  Pereboom 11 augustus 1994

  Jochem

  Beukenkamp 12 augustus 2002

  Marris

  Marsman 15 augustus 2003

  Edu de Jonge 15 augustus 1998

  Dennis

  Kwa 21 augustus 1997

  Rachelle van der Heijdt 21 augustus 1999

  Ismay

  Linnenkamp 29 augustus 1998

  Martijn

  Zwart 12 september 1996

  Manon

  Huis 19 september 1996

  Lucas

  Huijink 26 juni 1997

  Marco

  Speth 26 september 1998

  Zoya

  Polshchykova 26 september 2001

  Dimitri

  Dias 26 september 1994

  Mykola

  Polshchykov 4 oktober 2007

  Quinty

  Daalmeijer 6 oktober 1999

  Dominique van den Boom 9 oktober 1998

  Yousha van Heemskerk 11 oktober 2001

  Melissa

  Neering 16 oktober 2002

  Sven van Hees 18 oktober 1998

  Tessa

  Diehoff 22 oktober 1996

  Babette de Haan 26 oktober 2001

  Dominika

  Piotrowska 28 oktober 1998

 • Pagina 7 van 18

  VVaann ddee ppeennnniinnggmmeeeesstteerr

  In mijn bijdrage aan de Koriandermix van juni

  meldde ik een aantal uitdagingen op het gebied van

  contributie en exploitatie. Wat is de huidige status?

  Leden en contributie

  Gelukkig hebben bijna alle leden inmiddels hun

  contributie betaald. Waar nodig hebben we als

  bestuur nog tekst en uitleg gegeven.

  De enkeling waar we nog wat tegoed hebben heeft

  inmiddels een laatste aanmaning ontvangen.

  Volgende stap wordt dan (helaas) een incassoprocedure. Klinkt koud en zakelijk, maar binnen een

  vereniging waar het overgrote deel van de leden hun verantwoordelijkheid neemt, laten we dit als bestuur

  niet zo maar gaan.

  Exploitatie 2012

  Het aantal leden komt ondertussen dicht in de buurt van het begrote aantal, maar we zijn er nog niet

  helemaal.

  Het Open Koriander was niet alleen sportief maar ook financieel een succes. De grote groep mensen die

  hier de basis voor legt verdient een geweldig compliment!!

  Misschien realiseert u het zich niet, maar het letterlijk in het water vallen van de finaledag scheelt al snel

  zon 1.000 omzet. Reden temeer om met nieuwe banen die meer watervast zijn het volgende tennisjaar

  in te gaan. Momenteel ligt de baromzet ver achter op de begroting. Hopelijk zijn in de komende maanden

  vooral de weergoden ons goed gezind. Ervaring leert dat mensen meer tennissen bij aangenaam weer en

  het ook prettig vinden om na een mooie pot tennis gezellig wat met elkaar te nuttigen.

  Gelukkig zijn er ook meevallers. Het Open Koriander bleef vooral door het grote aantal deelnemers flink

  binnen de begroting, commissies hadden uit activiteiten kleine bedragen gespaard die met elkaar een flink

  bedrag opleverden terwijl de Gemeente Almere dit jaar wl een financile bijdrage aan ons Open Jeugd

  toernooi verstrekt (met dank aan Gerda die had besloten dat zoiets maar n keer ging gebeuren).

  Kunnen we als bestuur nu nog ingrijpen? Dat wordt heel lastig. Het grootste deel van de activiteiten is

  immers al achter de rug. We hebben vastgesteld dat er nog voldoende mogelijkheden zijn tot het

  genereren van extra inkomsten en/of lagere uitgaven (ten opzichte van de begroting). Immers, we hebben

  nog vele evenementen te gaan, dus we blijven optimistisch.

  Voorbeeld van nieuwe evenementen is het 40+ dubbeltoernooi in het weekend van 1 & 2 september. Heeft

  u interesse? Ik beveel het van harte bij u aan. Wordt erg leuk.

  Voorbeeld voor kostenbesparing is dat we als vereniging switchen naar SportStroom. Scheelt ons naar

  schatting zon 400 op jaarbasis. Toch mooi meegenomen.

  Nieuwe banen

  Voor een penningmeester is het rekenwerk, de discussies met mogelijke leveranciers, mogelijke financiers

  en de Gemeente Almere fantastisch. Samen met de andere bestuursleden (en Rinus Verveer voor de

  leverancier van de banen) zijn we iedere keer in staat om onze gewenste doelen te bepalen. Leuk om te

  zien dat dit tot nu toe prima lukt. Nu nog wachten op de laatste offerte van de banken en dan naar de

  Gemeente en het Waarborgfonds om de benodigde garanties te verkrijgen.

  Met sportieve, financile groet,

  Richard de Kreij.

 • Pagina 8 van 18

  HHooee ggeebbrruuiikk jjee oonnss nniieeuuwwee llooggoo??

  OOnnss nniieeuuwwee llooggoo iiss aallwweeeerr eeeenn ttiijjddee iinn ggeebbrruuii