Koriandermix april 2011

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  2

Embed Size (px)

description

clubblad april 2011

Transcript of Koriandermix april 2011

 • n

  Colofon Dit blad is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark Rie MastenbroekMosweg, Almere. Postbus 1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499. Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172. Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835.

  Bestuur & Commissies

  Bestuur Voorzitter Peter Vallentin 036-5332870 voorzitter@koriandertennis.nl Secretaris Ronald van Velzen 036-5341619 secretaris@koriandertennis.nl Penningmeester Richard de Kreij 036-5365740 penningmeester@koriandertennis.nl

  Bestuursleden Ben Francooy 036-5346802 Peter Lentjes 06-30438023 Arnoud Mijnheer 06-20018601

  vacature

  Baan- Parkcommissie Henk Gietman

  Jeugdcommissie Dirkje Beukenkamp jc@koriandertennis.nl

  Jeugdraad Marissa Vallentin marissa.vallentin@gmail.com jeugdraad@koriandertennis.nl www.koriandertennis.nl/jeugd

  Clubhuiscommissie Michle van den Assem 06-51649666 Bardienst: ma t/m vrij 19.00-23.30 uur kantinedienst@koriandertennis.nl

  Technische Commissie Voorzitter Manon Rijkers manonrijkers@hotmail.com Competitie Marco Jansen 036-5353383 Clubkamp. Edith Vallentin 06-516611522

  Redactie Rob Visser koriandermix@koriandertennis.nl

  Recreantencommissie vacature recreantencommissie@koriandertennis.nl

  Open Koriander Commissie Hans Fleuren 036-5350163

  Tennisleraar Nina van der Geest 0631679035

  versie: april 2011

  wwwwww..kkoorriiaannddeerrtteennnniiss..nnll Kopij naar: koriandermix@koriandertennis.nl Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan slechts schriftelijk vr 1 december 2011 bij de Ledenadministratie, en is slechts geldig na bevestiging van ontvangst door de ledenadministratie van T.V. Koriander.

  KKoorriiaannddeerrwwiijjzzeerr

  Secretariaat Postbus 1644, 1300 BP Almere

  Ledenadministratie Ineke de Graaf, Sarsvenstraat 16, 1316 HR Almere, tel.: 036-5346265 Bereikbaar tot 22.00 uur, e-mail: ledenadministratie@koriandertennis.nl

  Redactie Rinus Verveer 036-8441665

  Webmaster Erik Beukenkamp 036-5340980 e-mail: webmaster@koriandertennis.nl

  Commissieleden:

  Baan- Parkcommissie Bertus de Graaf, Henk Tegelaar, Willem Moreels

  Jeugdcommissie Irma Schipperijn

  Jeugdraad Siita Oldert, Thomas Roskam, Danny Kamst, KatinkaZollner

  Clubhuiscommissie Sandra Zegers, Tom Renting, Marry Outshoorn, Anneke Kuijper

  Technische Commissie Stuart Gunput,Peggy Jongebloed, Mirjam Greeve, Jennifer Jansen

  Recreantencommissie

  Open Koriander Commissie Dennis Lankreier, Edward Beerlage

  Sleuteladressen Mosweg 31 Mosweg 33

 • Van de redactie ....................................3 Van de nieuwe voorzitter ......................5 Van de oude voorzitter .........................6 Van de penningmeester........................7 Jarigen .................................................9 Verslag openingstoernooi ...................10 Koriander Bastards.............................11 Prijsverhogingen.................................11 Thuiswedstrijden competitie ...............12 Ladiesday...........................................14 Nieuwe leden......................................15 N8 van de jeugd ................................16 Inschrijven clubkampioenschappen ....17 Paardveulen toernooi .........................18 Jaarkalenders 2011............................19

  Van de Redactie

  Beste allemaal,

  Een nieuwe lente, een nieuw seizoen en . een nieuwe voorzitter. Lees er alles over in dit nummer. U vindt een artikel van zowel de oude, als de nieuwe voorzitter.

  Het openingstoernooi is reeds achter de rug, naar ik hoorde, was het weer een groot succes. Dan is het vermelden waard dat de competitie weer is begonnen. De redactie verwacht vanaf het volgende nummer uw inspirerende verslagen van de eerste competitiedagen. De sluitingsdatum is pas 1 juni, dus u heeft alle tijd om er iets moois van te maken.

  In dit nummer ook aankondigingen van verschillende activiteiten. We hebben bijvoorbeeld de nacht van de senioren, de ladies-day en de nacht van de jeugd. En. op de valreep kwam er nog een leuk verslag van het openingstoernooi binnen, bedank Michelle.

  Ik blijf van de gelegenheid gebruik maken. De redactie is zwaar onderbezet en dat in een tijd dat er weer stemmen klinken om het aantal uitgaven uit te breiden. Dus als u tijd en interesse en een beetje handigheid met MS-Word heeft, meld u dan aan bij onze voorzitter. Denk niet een ander doet het wel.

  Rinus.

 • Dit is mijn eerste bijdrage als voorzitter van Koriander voor ons mooie clubblad. Ik heb nog geen pakkende titel voor mijn stukje. Suggesties kunnen gemaild worden naar voorzitter@koriandertennis.nl

  Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 29 maart jl. hebben de aanwezige leden hun vertrouwen in mij uitgesproken als voorzitter van Koriander. Aan mij de schone taak om dat vertrouwen niet te beschamen. Ik heb er zin in. Na ruim 4 jaar als algemeen bestuurslid actief te zijn geweest zal ik de voorzittersrol van Jop van Breugel overnemen. In zijn speech tijdens de ledenvergadering heeft Richard de Kreij namens het bestuur en de leden duidelijk gemaakt dat we in Jop een zeer betrokken en actieve voorzitter kwijt raken. Gelukkig blijft Jop zich nog steeds inzetten voor onze vereniging.

  Vanwege zijn jarenlange verdiensten voor Koriander in verschillende bestuursfuncties is Jop door de ledenvergadering benoemd als erelid. Ik wil Jop hiermee nogmaals van harte feliciteren en ik hoop dat we hem nog vele jaren op en langs de baan mogen aantreffen.

  Ik denk dat velen van jullie ook blij zijn dat het voorjaar is aangebroken en we weer lekker buiten kunnen gaan tennissen zonder handschoenen, fleece truien en lange onderbroeken. Na maanden als een soort holbewoner geleefd te hebben ( in het donker naar mijn werk en weer in het donker thuis komen) lopen er ineens weer lammetjes in de wei, begint het zonnetje lekker te schijnen en is het zomerseizoen weer begonnen.

  Op zaterdag 26 maart hebben we een succesvolle open dag gehad die weer een aantal nieuwe leden heeft opgeleverd. Welkom allemaal !

  Zaterdag 2 april hebben Nina en Pearl een competitietraining verzorgd voor onze jeugdteams. Aansluitend begon om 15.00 uur ons openingstoernooi. Met 44 actieve deelnemers (en 64 eters !) was het supergezellig en de weergoden waren ons heel erg goed gezind. Er moest meteen alweer flink gesmeerd worden om te erge zonverbranding te voorkomen. Ik wil allen die hebben meegeholpen aan dit geweldige toernooi hartelijk bedanken voor hun inzet. Het was nog lang onrustig op ons tennispark, niet in de laatste plaats door de oer-Hollandse muziek van onze DeeJay Herman .

  We hebben op het moment dat ik dit stukje schrijf alweer 24 nieuwe leden, maar we willen er nog meer. Dus als je nog een vriend(in), kennis, familielid of buurman hebt die misschien ook wel zou willen tennissen, neem ze een keer mee en maak ze enthousiast voor de tennissport !

  De voorjaarscompetitie is weer begonnen en dat is ook leuk om naar te kijken. Kom eens langs op ons park en moedig onze spelers aan. Ik ben benieuwd hoe de nieuwe trainingspakken met Korianderlogo eruit zien. Wally en Joop hebben daar veel energie in gestoken. Bedankt mannen !

  Peter Vallentin

 • Uw oud-voorzitter vindt

  Dat ik nog het recht heb op een laatste woord. Op 29 maart j.l. ben ik tijdens de algemene vergadering afgetreden als voorzitter van Koriander. Ik ben op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd tot erelid van Koriander. Een verrassing voor mij en ik wil u bedanken voor deze blijk van waardering. Ik ben gedurende 8 jaar uw voorzitter geweest, een voorzitterschap dat ik over het algemeen met plezier heb vervuld. Zoals ik in mijn afscheidspraatje tijdens de algemene vergadering al meldde waren er ups en downs gedurende mijn voorzitterschap.

  Ups: - ledenaantal van 540 in 2003 - viering van het 20 en 25 jarig jubileum - financieel gezond gebleven - enthousiaste kern van leden voor

  organiseren van activiteiten downs:

  - overlijden van 8 leden tijdens mijn voorzitterschap

  - dalend ledenaantal en niet het vermogen gevonden dat te keren. Wellicht is er op dit moment sprake van enige verbetering.

  Gedurende mijn voorzitterschap heb ik voor ieder uitkomend clubblad een bijdrage geleverd. Op mijn bijdragen ontving ik zowel positieve als negatieve reacties. Ik heb daarvan geleerd. Je kunt als voorzitter in het

  clubblad niet onomwonden laten blijken wat je er vindt. Je zult in je opstelling een weg dienen te zoeken waarbij je de leden bereikt maar ook het beoogde doel in het zicht houdt. Dat was niet altijd even gemakkelijk, maar ik schat in dat het mij uiteindelijk toch aardig is gelukt.

  Peter Vallentin, mijn opvolger is bekwaam, enthousiast en heeft een visie hoe hij met Koriander verder wil. Hij kent Koriander door en door en ik heb hem met een gerust hart de voorzittershamer overgedragen. Ik zal binnen Koriander nog actief blijven met en bij een aantal zaken. Echter dat zal als het aan mij ligt meer achter dan voor de coulissen gebeuren.

  Ik wil u allen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en dat ik 8 jaar jullie voorzitter mocht zijn.

  Tot ziens op ons tennispark.

  Met vriendelijke groet,

  Jop van Breugel

 • Van de penningmeester

  Hoe is 2010 financieel geindigd? Terugkijkend kunnen we vaststellen dat 2010 qua exploitatie vrijwel op nul is geindigd. Hoewel dit een tikje onder de begroting was is het uiteindelijk toch ons doel als