Koersvast richting 2020?

of 29 /29
MELKVEE Verantwoorde GROEI Melkveehouderi j Wiebren van Stralen

Embed Size (px)

Transcript of Koersvast richting 2020?

LTO Melkveehouderij

VerantwoordeGROEI Melkveehouderij

Wiebren van StralenMELKVEEProgrammaOntwikkeling/groei MelkveehouderijDe MelkveewetPASImplementatie Kringloopwijzer

Mest & Mineralen

Melkveehouderij

3 fase in groei melkveehouderij

Inzet LTO -> Geen dierrechtenVerantwoorde groei oog voor mens / dier / milieu License to produce

Inzet LTO: geen dierrechtenLTO/NZO:LTO: (verplichte) mestverwerkingEZ: Mestwet (10% - 30% - 50%)LTO/NZO: jul 2013: Zuivelplan: mineralen efficintieLTO/NZO: dec 2013: Visie: verantwoorde ontwikkeling mvhEZ: dec 2013: brief Tweede Kamer: ruimte voor groei mvhEZ: nov 2014: politieke behandeling MelkveeWet

Dierrechten Efficinter produceren?

Sturing ontwikkeling MelkveehouderijMilieu componentMestproductie/plaatsing: fosfaat/stikstofAmmoniakKlimaat/CO2

Ruimtelijke element WeidegangGrondgebondenheidInpassing landschap

Dierrechten Efficinter produceren?

ZuivelplanFosfaatproductie is d beperkte factor

Grenzen aan groeimogelijkheden (tov 2011)+ 10% melk door extra koeien(+ 6% koeien in 2014)+ 10% melk door efficintie verbetering(+ 2 miljoen kg P ipv 11 miljoen Kg P)

Dierrechten Efficinter produceren?

Zuivelplan: Fosfaat cijfersJaar2002EU 2011basis20122013201420152020 (10%)2020 (20%)Productiemvh8579768180818491Overschotmvh 891219Verwerkingmvh15%30%AlleSectoren173171163166Plaatsing130120110...Analyse ontwikkelingen; fosfaatefficintie 1990-2013

9

MELKVEE912 december 2013

Ontwikkeling Melkveehouderij (Dec 2013)Grenzen aan groeiGrondgebonden karakter melkveehouderij behoudenBehoud weidegang niveau 2012Gezinsbedrijf als basisDuurzame ontwikkeling binnen randvoorwaardenGeen verdere ontwikkeling bedrijven dieGrondloosDichte stallenGrotere bedrijven: of weidegang of voldoende ruwvoer uit omgeving (0Koeien erbij ofKoeien weg?Groningen51 %49%-3,0Friesland57%43%+2,5Drenthe48%52%- 3,6Overijssel30%70%-15,0Flevoland12%88%-53,0Gelderland37%63%-10,0Utrecht45%55%- 3,8Noord Holland57%43%+5,3Zuid Holland56%44%+0,2Zeeland28%72%-33,0Noord Brabant12%88%-47,5Limburg28%72%-33,0Totaal40%60%-12,5Bron: CBSProgrammatische Aanpak Stikstof generieke maatregelen

18

Praktijk: Kijken naar bedrijfskringloop

Bij het bedrijf horende grond voor:Gras en voedergewassenEigen, pacht, huur/ruilWeidegangHuiskavel, beweidingssyst.Plaatsing van de mestRegionale afzet, verwerkingEr is nog veel te verbeteren

Bedrijfsspecifiek voordeel?

NadeelVoordeel

Mineralen Kringloopwijzer

Bemesten op opbrengsti.r.t. excretie1 gve = 8000 liter

Concept

708090100110302,3 = 184002,63,03,33,7 = 296003522,32,62,93,1401,722,22,52,7451,51,822,22,4501,41,61,822,2551,2 = 96001,41,61,82 = 16000Emissie: bedrijfskringlopen

Omzetten in de nuttige meststof ammonium (via aanzuren)Verkleinen besmeurdoppervlak (roosters, sleuven, mestschuif)Verlagen temperatuur (koelen)Minder ventilatieScheiden van mest (m.n. effect toediening, raffinage)EmissiewaardeActualiseren201311?? Of 13!!Welzijn vs. Milieu (duurzaam)

kg NH3 per dierplaats per jaarRAV11 (9,5 beweiding)Mosquera e.a14,4-13,4*Stokman8,9-8,8*Mensonides7,8V.d. Streek12,4-12,2*Zonderland12,1-12*vrijekeuze gem.10,3-10,2*Bijma10,5-11*Hettinga8,5-9*Miedema7-7,7*Uit metingen blijkt dat emissie is onderschat:Groter leefoppervlakMeer ventilatieWelzijn vs. Milieu (duurzaam)

DiercategorieMaximale emissiewaarde voor ammoniak als bedoeld in artikel3, eerste lid, in kg NH3 per dierplaats per jaar Aantal dieren als bedoeld in artikel2, derde lidABChoofdcategorie rundveemelk- en kalfkoeien ouder dan 2jaar12,211,08,610Aanscherping Besluit Huisvesting per 2015:Emissie / koe / jaar:Oud: 11Nieuw: 13

Aanscherping emissiearme aanwending 2017:Bouwland: En werkgang onderwerken verplicht Grasland op klei en veen in de bodemOf op de bodem met slangenaanvoer, aangezuurd of waterspray of innovatieReductie extra weideganguren verzilverenMetingen?Emissies?Onderzoek

Vooruitboeren

Dank voor jullie aandacht!Niets missen? @Wiebren