Knokke-Heist brochure zomer 2015

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Jeugdvakantiebrochure zomer 2015

Transcript of Knokke-Heist brochure zomer 2015

 • ZOMERVAKANT iE De Speelpleinen

  Inschrijven vanaf 23 mei 2015

  (online vanaf 22 mei)

  & Vakantieplus

  [email protected]: Jan Morbee, Edward Verheyestraat 16, 8300 Knokke-HeistJeugddienst Knokke-Heist, Edward Verheyestraat 16, 8300 Knokke-Heist, T: 050 630 800, E: [email protected], W: www.knokke-heist.be

  P.B.- P.P.BELGIE(N) - BELGIQUE

  Jeugdvakanties Knokke-Heist - zomer 2015

  knokkeheistjeugd_cover_Zomer2015_def.indd 1 17/04/2015 10:22:12

 • inhoudstafelDE SPEELPLEINEN 2VAKANTIEPLUS 4INSCHRIJVINGSPROCEDURE 6KAART 10KALENDER KLEUTERS 12KALENDER KINDEREN 14KALENDER 12+ 20KLEUTERS VAKANTIEPLUS 22KINDEREN VAKANTIEPLUS 3412+ VAKANTIEPLUS 80NIEUWS 92ACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING 98

  Jeugdvakantiebrochure Zomer 2015verantwoordelijke uitgever: Jan Morbee, Edward Verheyestraat 16, 8300 Knokke-Heist.directie: Pedro Oosterlynckbeeld & redactiecordinatie: Mieke Remmerieredactionele bijdragen: Nicolas Vandekerchove, Liesbet De Wilde, Katrien Theerens, Ilse Heysse, Mieke Deweerdt, Mieke Remmerie, Kim Dekeijzer, Lynn Rouzer, Kathleen Gabriels en Christine Gheselle.

  Conform de wet op de privacy van 8-12-1992 zal de jeugd-dienst je gegevens enkel gebruiken om je te informeren. Je kan te allen tijde deze gegevens controleren en verbeteren.

  De speelpleinwerking en Vakantieplus gebruiken fotos en bewegende beelden van de kinderen enkel voor eigen publicaties. Wil je niet dat de afbeeldingen van je kind hiervoor worden gebruikt, laat dit dan uitdrukkelijk weten op het secretariaat van De Marge.

  Alle aanbiedingen/activiteiten zijn onder voor behoud van wijzigingen en drukfouten.

  gra sch ontwerp & concept: zap all people (zap.be)

  IN SAMENWERKING MET:

  knokkeheistjeugd_cover_Zomer2015_def.indd 2 17/04/2015 10:22:14

 • 1Haal die teenslippers, hippe zwemshort en killer bikini maar van onder het stof. Het is zomer! Hier is em, de Jeugdvakantiebrochure Zomer. Een fantastische ploeg medewerkers heeft alles-op-alles gezet om jullie, sneller dan andere jaren, de volledige programmatie te bezorgen.

  De zomervakantie, dat zijn acht superleuke weken voor de kinderen. Voor de ouders is het soms een hele opgave om die acht weken zinvol in te vullen, dat begrijpen we. Net daarom zijn de Jeugdvakanties in het leven geroepen. De ideale mix van Speelpleinen en Vakantieplus stages. En het is straf wat er weer allemaal geprogrammeerd staat. Wakeboarden, dansen, tennissen, theater, knutselen, talen ... Onmogelijk dat er geen enkele stage tussen zit die je zoon of dochter kan bekoren.

  Er rest ons niets anders dan jou een mega-fantastische-om-nooit-te vergeten-zomer toe te wensen.

  Jan Morbee

  Schepen van cultuur, jeugd en evenementen

  P.S. Is niet alles duidelijk? Contacteer het onthaal van Jeugdcultuur of van het Cultuurcentrum. Zij maken je met plezier wegwijs in het ruime vakantie aanbod.

 • De speelpleinenZomerfun op De Speelpleinen!

  Heb jij zin in een zomervakantie vol avontuur, zon, spel, zee, fun en mega veel plezier? Bij de Speelpleinwerking ben je aan het juiste adres. Kom en beleef de mooiste en leukste zomer ooit!

  Mis ook de supertoffe uitstappen niet, want ze zien er terug veelbelovend uit! Meer info over de uitstappen vind je op paginas 99 tot 103.

  Praktisch Van donderdag 2 juli tot en met dins-

  dag 25 augustus

  De Speelpleinen zijn open op dinsdag 21 juli, behalve de Speelpelle.

  Voor kleuters vanaf 2,5 jaar (zindelijk) en kids vanaf 6 jaar tot 12 jaar.

  Op elk speelplein is wekelijks een wandkrant te zien waarop je de geplande activiteiten kan volgen van de verschillende pleinen. Zo heb je een overzicht van wat er op het program-ma staat en kan er vooraf een keuze worden gemaakt.

  Het spreekt voor zich dat onze gebre-vetteerde monitoren rekening houden met de leeftijd van de kinderen.

  Per plein worden de kinderen onder-verdeeld in leeftijdsgroepen en zitten kleuters apart.

  LocatieIeder speelplein legt zich toe op andere facetten, zodat je kind vooraf weet waar het terecht kan voor zijn /haar keuze van activiteit. Pleinen te Knokke en Heist

  TPLEIN:fietsen,wandeltochten,knutselen

  DE KORENBLOEM: gezelschapsspelen, schilderen ...

  DE BLEKKER: diverse kleuteractiviteiten.

  SPEELPELLE: sport, spelen, ...

  Duur Openingsuren van 7.45 uur tot 18.15 uur.

  Activiteiten vinden plaats tussen 9 en 12 uur en 14 en 17 uur. Gelieve ons dan niet te storen in ons superleuk spel!

  2

 • Maaltijden s Middags kunnen de kinderen mee - ge brachte boterhammetjes eten als ze s middags Speelpleinwerking of een Vakantieplus stage doen. Frisdranken zijn niet te verkrijgen, maar er is steeds gratis water ter beschikking.

  Inschrijvingen Vooraf inschrijven is niet nodig. Het is wel zeer belangrijk dat je bij de inschrijving voor een Vakantieplus stage vermeldt of je kind al dan niet voor of na zijn/haar stage naar De Speelpleinen gaat. Dit voor de praktische regeling van het busje.

  Betaling Prijs: 1 per halve dag.

  De afrekening gebeurt via facturatie, na de schoolvakantie. Hiervoor dien je in het bezit te zijn van een digitale Kom!Pas kaart (2, eenvoudige aan koop in De Marge).

  Fiscale aftrekbaarheid De kosten voor De Speelpleinen, stages enkampenvanhetjaar2015zijnfiscaalaftrekbaar, in te brengen in de aangifte van 2016. In het voorjaar 2016 zal je van onseenfiscaalattestontvangen.

  Combineer wat je wil! Jeugdvakanties Knokke-Heist maakt het mogelijk om je activiteiten gedurende de vakantie te combineren naar wens.

  Een hele dag Vakantieplus? Of halve dagen Vakantieplus aanvullen met De Speelpleinen of liever een hele dag De Speelpleinen? Alles is mogelijk. De beide organisaties zijn zodanig op elkaar afgestemd dat deze ideaal gecombineerd kunnen worden. Voor een stage dien je telkens voordien in te schrijven en daar-bij te melden dat je kind vooraf of nadien nog Speelplein zal volgen. Wij zorgen er voor dat je kind verplaatst wordt naar het dichtstbijzijnde speel plein.

  3

 • Vakantieplus (v+)Praktisch

  Van 2 juli tot 25 augustus. Vakantieplus vanaf 3 tot 16 jaar.

  DuurWe hebben drie type stages:

  Voormiddagstages (VM) stipt van 9 tot 12 uur.

  Namiddagstages (NM) stipt van 13.30 tot 17 uur.

  Sommige stages hebben afwijkende uren maar die staan steeds vermeld in de brochure.

  Maaltijdens Middags kunnen kinderen mee-gebrach te boter ham metjes eten. Fris dranken zijn niet te verkrijgen, er is steeds gratis water ter beschikking.

  Na de stageWens je dat je zo(o)n(en) en/of dochter(s) in een leuke omgeving opgevangen worden voor of na de stage? Wij zorgen er gratis voor.

  Er is opvang voorzien voor kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen ouder dan 12 jaar, komen niet in aanmerking voor de opvang en maken dus geen gebruik van vervoer dat aan de stages gekoppeld is.

  Voor Vakantieplus stages word je steeds op tijd verwacht op de afspraakplaats vermeld bij de stage.

  Opvang is mogelijk: s morgens vanaf 7.45 uur, s middags tot 13 uur en s avonds tot 18.15 uur.

  Opvang dient vooraf te worden gemeld! Je doet dit aan de balie van De Marge of Cultuurcentrum Scharpoord of je vulteenopvangaanvraagficheinenbezorgt deze tijdig, donderdag voor de aanvang van de stage, terug.

  Wij vragen dit om het (eventueel) bus-vervoer, dat de kinderen van de opvang naar hun stage brengt, in goede banen te leiden. Wanneer je kind niet in de opvang zit, komt hij/zij niet in aanmer-king voor het busje.

  Inschrijvingen Starten zaterdag 23 mei om 9 uur in

  het Cultuurcentrum Scharpoord, met nummersysteem vanaf 8 uur.

  Vanaf vrijdag 22 mei (8 uur) is er moge-lijkheid tot online inschrijven voor een gedeelte van de beschikbare plaatsen via www.knokke-heist.be.

  Online inschrijven gebeurt op naam van het kind. Zorg ervoor dat je per kind of per gezin juist aan- en afmeldt. Na inschrijving ontvang je steeds een bevestigingsmail met in bijlage de informatiefiche.Letop! Online inschrijven = direct betalen!

  Inschrijven via e-mail is niet mogelijk!

  Correcte werking bij betalingJe kunt de stage cash, met bancontact, via overschrijving of met Doe-bonnen (p. 104 voor meer informatie) betalen. Hier voor kan je terecht aan het onthaal van De Marge of het Cultuur centrum Scharpoord.

  Kortingen in vakantieplus Vanaf 2de kind kan je genieten van

  3 korting per stage, als beide stages doorgaan tijdens dezelfde week.

  BILL-korting = op vertoon van je BILL-kaart krijg je 3 korting (geen cu mu-latie mogelijk met andere kortingen).

  4

 • Tussenkomst ziekenfondsenen sociale diensten

  Sommige ziekenfondsen en sociale dien sten geven een tussenkomst voor Jeugd vakanties. Geef het vereiste docu-ment van het ziekenfonds of sociale dienstnaafloopvandevakantieafaanhet onthaal van Jeugdcultuur.

  Tussenkomst via het OCMWHet kan! Aarzel niet om je vraag voor te leggen aan het OCMW in dien je het moeilijk hebt met beta len van inschrijvings geld voor vrije tijds acti vi-teiten. Voor meer info wend je tot OCMW p/a Sociaal Huis Kraaiennestplein 1 bus 2, Knokke-Heist. Tel. 050 530 900

  Fiscale aftrekbaarheidKosten voor de vakantie opvang: speel-pleinen, stages, kampen enz. van het jaar 2015zijnfiscaalaftrekbaar,intebrengenin de aangifte van 2016. In het voorjaar 2016ontvangjevanonseenfiscaalattest.

  Eigen vervoer Wij organiseren enkele leuke stages buiten de gemeente. Logistiek is het voor de gemeente niet langer mogelijk om de vele kinderen van en naar sommige stages te brengen. Hou er daarom reke-ning mee dat wanneer je ziet staan bij de stage, je zelf moet instaan voor het vervoer van je zoon of dochter naar en van de stage.

  Meer informatie en inschrijvingen

  JEUGD- EN KUNST