Kmo Portefeuille Subsidies

39

Transcript of Kmo Portefeuille Subsidies

Page 1: Kmo Portefeuille  Subsidies
Page 2: Kmo Portefeuille  Subsidies

Inhoud1. Wat is de kmo-portefeuille?2. Wie komt in aanmerking?3. Voorwaarden?4. Periode?5. Maximum budget6. Steunpercentage7. Hoe verloopt de aanvraag en betaling?8. Drie processen:

1. Proces ondernemen2. Proces innoveren3. Proces internationaliseren

9. Campagne en communicatiestrategie

Page 3: Kmo Portefeuille  Subsidies

De kmo-portefeuille

3 kernprincipes vernieuwing:

- vereenvoudigde steun- jaarlijkse steun- hogere steun

Page 4: Kmo Portefeuille  Subsidies

1. Wat is de kmo-portefeuille?

een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers

jaarlijks tot 15.000 euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in

hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren

Page 5: Kmo Portefeuille  Subsidies

2. Wie komt in aanmerking?

- KMO’s- Vrije beroepen

-> niet gewijzigd

Page 6: Kmo Portefeuille  Subsidies

3. Voorwaarden?

vestiging in Vlaams Gewest

• onderneming uit privé-sector (participatie administratieve overheid < 25%)

• aanvaardbare activiteit (nacecode lijst)

Nu ook voedingsbedrijven primaire sector • voldoen aan regelgeving van toepassing in Vlaams

Gewest• Vzw’s zijn uitgesloten (behalve als dienstverlener)

Page 7: Kmo Portefeuille  Subsidies

4. Periode?

2 jaarlijkse cyclus

JAARLIJKS met extra betaaljaar om de lopende

projecten af te werken

Page 8: Kmo Portefeuille  Subsidies

5. Maximum budget?

€ 5.000

Verhoging: max € 15.000 per kalenderjaar

Page 9: Kmo Portefeuille  Subsidies

6. Steunpercentage?35%

Verhoging: 50% - max € 5.000 per pijlervoor opleiding

voorlopig beperkt tot € 2.500

advies over ondernemenadvies over internationaal ondernemen

75% - max € 10.000voor technologieverkenning

Page 10: Kmo Portefeuille  Subsidies

7. Hoe verloopt de aanvraag en betaling?

Page 11: Kmo Portefeuille  Subsidies

8. Drie processenOpleiding Advies Kennis Mentorschap

NIEUW! NIEUW!

Opleiding Advies over Advies over Advies overondernemen innoveren: internationaal

technologie- ondernemenverkenning

Gericht op het verbeteren v/h toekomstig of huidig bedrijfsfunctioneren

ONDERNEMEN

INNOVEREN

INTERNATIO-NALISEREN

Page 12: Kmo Portefeuille  Subsidies

7.1. Proces ondernemen: opleiding

Page 13: Kmo Portefeuille  Subsidies

Opleiding: wat?

het onderricht gevolgd door de werkenden in de onderneming dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

wettelijk verplichte opleidingen niet langer uitgesloten

Page 14: Kmo Portefeuille  Subsidies

Opleiding: wat?

Concrete voorbeelden:

Taaltraining Informatica opleidingen Vorming sociale vaardigheden Vorming m.b.t. technische vaardigheden

Page 15: Kmo Portefeuille  Subsidies

Opleiding: hoeveel?

35% max € 2.5002-jaarlijks

50% max € 2.500jaarlijks

GLOBAAL MAX. BUDGET: € 15.000

Page 16: Kmo Portefeuille  Subsidies

Erkende dienstverleners voor opleiding

Kwaliteitscertificaten: ISO-certificaat, uitgereikt door een geaccrediteerde

certificeringinstelling CEDEO-certificaat Q*FOR-certificaat Recognised for Excellence K2b-, of K2a-label voor opleiding ESF-label

Lijst van publieke dienstverleners en sectorfondsen

Erkende peterschapsorganisatoren

Page 17: Kmo Portefeuille  Subsidies

8.1. Proces ondernemen: advies over ondernemen

Page 18: Kmo Portefeuille  Subsidies

Advies over ondernemen: wat?

Een advies is steeds schriftelijk en op maat van de onderneming.

Het omvat 3 aspecten: een analyse van de probleemstelling het eigenlijke advies (suggesties, voorstellen,

raadgevingen) het implementatiegedeelte = een soort draaiboek

indien men het advies wil realiseren. Dit slaat op het conceptuele aspect en niet op de realisatie of uitvoering ervan.

Page 19: Kmo Portefeuille  Subsidies

Advies over ondernemen: wat?

Concrete voorbeelden:

Marketingstudie Communicatieplan Investeringsanalyse Marktstudie

Page 20: Kmo Portefeuille  Subsidies

Advies over ondernemen: hoeveel?

35% max € 2.5002-jaarlijks

50% max € 5.000jaarlijks

GLOBAAL MAX. BUDGET: € 15.000

Page 21: Kmo Portefeuille  Subsidies

Proces ondernemen: strategisch advies

Page 22: Kmo Portefeuille  Subsidies

Strategisch advies over ondernemen: wat?

Haalbaarheidsstudie of een studie die de economische en financiële haalbaarheid van het project bewijst

Advies gerelateerd aan een kantelmoment binnen een onderneming

Page 23: Kmo Portefeuille  Subsidies

Strategisch advies over ondernemen: hoeveel?

APART BUDGET bovenop € 15.000!

35% max € 2.5002-jaarlijks

50% max € 25.000jaarlijksmin. projectbedrag: € 10.000

Page 24: Kmo Portefeuille  Subsidies

Erkende dienstverleners voor advies voor ondernemen

Kwaliteitscertificaten ISO-certificaat, uitgereikt door een geaccrediteerde

certificeringsinstelling CEDEO-certificaat Q*FOR-certificaat Recognised for Excellence ESF-label

Erkenning na individuele screening Erkenning door andere Vlaamse overheid

Private arbeidsbemiddelingsbureaus

Page 25: Kmo Portefeuille  Subsidies

8.2. Proces innoveren:technologieverkenning

Page 26: Kmo Portefeuille  Subsidies

Technologieverkenning: wat?

Het inschakelen van een erkend kenniscentrum dat via studiewerk op maat van de kmo de nodige kennis aanbrengt om innovaties door te voeren.

• Als antwoord op een technologische kennisvraag;

• Ter vervanging van GTA en KMO-studie type 1;

• Mogelijke 1e aanzet tot een uitgebreider en door IWT steunbaar

innovatieproject;

• Drempelverlagend naar samenwerking met kenniscentrum;

Page 27: Kmo Portefeuille  Subsidies

Technologieverkenning: wat?

Concrete voorbeelden:

Bestuderen van mogelijke technische invloedsparameters;

Uitvoeren van berekeningen en simulaties; Verkennende laboratoriumproeven; Zoeken naar geschikte technologieën; Voorbereidingstraject voor een groter

internationaal project (bv. EUREKA).

Page 28: Kmo Portefeuille  Subsidies

Technologieverkenning: wat?positionering

Page 29: Kmo Portefeuille  Subsidies

Technologieverkenning: hoeveel?

75% max € 10.000

jaarlijks

GLOBAAL MAX. BUDGET: € 15.000

Page 30: Kmo Portefeuille  Subsidies

Erkende dienstverleners voor technologieverkenning

Enkel door IWT erkende dienstverleners(erkenning via www.kmo-portefeuille.be)

1. Opdracht bezitten van technologiediffusie naar KMO’s en daartoe overheidsmiddelen ontvangen;

2. Een ruim en actief klantenbestand in het Vlaams Gewest;

3. De nodige competentie hebben om KMO’s te begeleiden in hun innovatietraject;

4. Beschikken over of toegang hebben tot onderzoeksinfrastructuur en of ingebed in een technologisch wetenschappelijk onderzoekscentrum;

5. Werken zonder winstoogmerk.

Page 31: Kmo Portefeuille  Subsidies

Erkende dienstverleners voor technologieverkenning

Dienstverleners die voor erkenning in aanmerking komen, worden pro-actief door IWT gecontacteerd!

Voorbeelden van uitvoerders:– Universitaire labo's– Hogescholen– Collectieve Centra– Competentiepolen– Strategische onderzoekscentra

Ondersteuning bij het zoeken naar uitvoerders via het Innovatienetwerk

Page 32: Kmo Portefeuille  Subsidies

8.3. Proces internationaliseren: advies

Page 33: Kmo Portefeuille  Subsidies

Advies over internationaal ondernemen: wat?

Advies voor internationaal ondernemen is een nieuwe pijler in de KMO- portefeuille

KMO’s die buitenlandse ambities hebben op het vlak van export of investeringen

Schriftelijke, doelmatige raadgevingen en aanbevelingen m.b.t. opportuniteiten en oplossingen ten behoeve van bedrijven die willen internationaliseren.

Page 34: Kmo Portefeuille  Subsidies

Advies over internationaal ondernemen: wat?

Concrete voorbeelden: Oprichting buitenlandse vestigingen,

dochterondernemingen of filialen Afsluiten van joint-ventures Directe buitenlandse investeringen Licentieverkoop Duurzaam en ethisch internationaal ondernemen Marktstudies Enz... (laat uw verbeelding spreken)

Page 35: Kmo Portefeuille  Subsidies

Advies over internationaal ondernemen: hoeveel?

50% max € 5.000

jaarlijks

GLOBAAL MAX. BUDGET: € 15.000

Page 36: Kmo Portefeuille  Subsidies

Erkende dienstverleners voor advies over internationaal ondernemen

Erkenningsvoorwaarden dienstverleners Private dienstverleners die beschikken over een

Europees kwaliteitscertificaat (bvb. Iso-certificaat)

- FIT kan de lijst met certificaten uitbreiden- Natuurlijke personen die met goed gevolg

een assessment doorlopen bij een privaat arbeidsbemiddelingsbureau

- Bedrijfsgroeperingen of gemengde kamers

Page 37: Kmo Portefeuille  Subsidies

Overzicht

Opleiding AdviesOnder-nemen

Advies Innoveren:

technologie-verkenning

Advies internationa-

liseren

Strategisch adviesOnder-nemen

Steun % 50% 50% 75% 50% 50%

Steunplafond per pijler

€ 2.500 € 5.000 € 10.000 € 5.000 € 25.000

Max per periode

€ 15.000 € 25.000

Periode 1 jaar

Page 38: Kmo Portefeuille  Subsidies

Wat is verbeterd t.o.v. vroeger?

Beperkte catering toegelaten Mogelijkheid om bij eenzelfde

dienstverlener zowel opleiding als advies, … in te kopen

Aanvraag mag ingediend worden tot 14 kalenderdagen na de start

30 dagen om te betalen i.p.v. 14

Page 39: Kmo Portefeuille  Subsidies

Contact

1 front gratis nummer 1700

1 website www.kmo-portefeuille.be