Klupblad Bakkeveen mei 2006

download Klupblad Bakkeveen mei 2006

of 56

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Klupblad Bakkeveen mei 2006

Transcript of Klupblad Bakkeveen mei 2006

 • Mei 2006

  Voetbal: na 50 jaar weer kampioen? Net niet ..... Kijk verder op de voetbalpagina's.

 • Klupblad commissie Mei 2006 Functie Naam Straat Telefoon Administratie Wilma Kolk Mandefjild 5 542073 Drukwerk Jan de Groot Tsjerkewl 6 541828 Advertenties Roy Witte Weverswl 19 541223 Medewerker Jaap de Zee Alde Dr.wei 5 541884 Redactie Jan van Dalen Mandewijk 15 541789 Oplage: 940 expl., verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen.

  Klupblad: Verschijnt 10x per jr.(niet in juli en augustus) op de 1e of 2e donderdag vd. maand.

  Advertentie tarief: A4(voll.blz.) 245.-p.jr. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. bankrek. 36.39.32.143

  Internet: Gratis vermelding met links naar eigen website via: www.bakkeveen.nl.

  Adressen en telefoonnummers huisartsen G.H.A.M.Vermeulen Dhr & Mw Lewin-van den Broek W.Brouwer H.J.Stelma Alde Drintsewei 16 Mr. Geertswei 15 Weibuorren 14a Valom 17 Bakkeveen. Wijnjewoude. Ureterp. Ureterp. 0516541350 0516-481250 0512-301231 0512-301202 0516541465 spoed 0516-480808 spoed

  Dokterswacht Friesland: 0900 112 7 112 Voor spoedgevallen: Op werkdagen van 17 uur tot de volgende ochtend 8 uur. In de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: Op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Tandheelkundig centrum Bakkeveen Merskekamp 32,9243 JD.

  Mw.B.Duizendstra-Prins, tandarts 0516-541120

  Mw.T.Werkman, mondhyginiste. 0516-542767

  avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat.

  Dierenartsen combinatie Marum-Bakkeveen

  B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6,Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600

  Spreekuur:

  ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

  Activiteiten agenda Bakkeveen Extra, nagekomen activiteiten en overzicht van geheel 2006 vind je op www.bakkeveen.nl Datum Activiteit Meer info: zie pagina Do 11 mei Speel-o-theek uitleen bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur 5 Vr 12 mei Concert Spykerpakkenband + Dunsjongers De Mande, 20 uur 8 Za 13 mei Bloemenmarkt Gez. Sportverenigingen 8-13 uur (bij Poiesz-supermarkt) 48 Do 18 mei Inzamelen oud papier in bebouwde kom --- Za 20 mei Gymnastiek ver Kwiek: uitvoering van 10-11:30 uur in de gymzaal. 9 Za 20 mei Spykerfestival in De Mande met o.a. ministraatfestival 8 Zo 21 mei Bijspykerdei en Slotconcert De Mande 8 Ma 29 mei Maandelijkse SP Opsterland bijeenkomst. Dndelle, 20:00 uur. Gratis toegang. --- Wo 31 mei Ouderensoos: jaarlijks uitstapje naar Broek op Langedijk 33 Do 1 juni Speel-o-theek uitleen bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur 5 Za 3 juni Excursie Natuur- & Vogelwacht naar De Wieden 11:15 uur, De Brink 22 Za 3 juni Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur op (parkeer)-terreinen Doolhofpark Dndelle --- Za-Ma 3-5 juni Pinksterfeesten Wijnjewoude 32 Wo 7 juni Bundelen Klupblad 19 uur in voetbalkantine --- Wo 7- Za 10 juni Avond-4-daagse 45 Wo 7- Zo 11 juni Feestweek 7 Zo 11 jun Ballonvaart vanuit Bakkeveen (19:30 uur, terras De Brink) 7,52

  Uitvaartvereniging De Laatste Eer Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen)

  Bij sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39

  Alleen als elke seconde telt: 112 Geen mensenleven in gevaar: 0900- 8844

  Kopij inleveren: Tsjerkewl 6 Uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand (kopij is doorgaans gratis). E-mail: Klupblad@bakkeveen.nl

  Bibliobus: Alle oneven weken op de maandag van 13.30 tot 17.15 uur.Op de Stoukamp bij de scho-len. Boeken voor kinde-ren en vol-wassenen. De uitleen-termijn is 6 weken.

 • Vereniging Plaatselijk Belang Tineke Jagersma Voorzitter 541961 Lucienne Pruisen Lid Annie de Heij Secretaris 541134 Jos Leautaud Lid Willem Nicolai Penningmeester 541680 Tineke Luinenburg Vice-voorzitter 541770 Roel Hoekstra Lid Hierbij een paar punten uit de ledenvergadering. Een uitgebreider verslag volgt in het volgende klupblad. Vrijwilligers van het jaar. Jan en Henny Jongstra en Geertje Jongstra Postma zijn tot de vrijwilligers van het jaar gekozen. Jan en Geertje hebben zich verdienstelijk gemaakt voor het dorp door jarenlang bestuurlijke functies te vervullen en Henny heeft hierbij steeds een ondersteunende rol vervuld ( ze zijn nog steeds actief). Plaatselijk Belang heeft bij de bekendmaking een fout gemaakt. Gelukkig hebben de betreffende personen dit sportief opgenomen waardoor we met elkaar tot een goede oplossing konden komen. Toerisme in en rond Bakkeveen Er werden ongeveer vier stellingen gepresenteerd en m.b.v. bordjes met: eens, oneens en weet het niet, kon iedereen zijn mening kenbaar maken. Het merendeel van de vergadering was voor het bevorderen van het toerisme. De meningen waren verdeeld over hoe hier invulling aangegeven moet worden. Wethouder Hoen gaf aan dat er een afweging moet zijn tussen de kwaliteit en de kwantiteit. Bestuursverkiezing Lucienne Pruisen van de Nije Buorren is in het bestuur gekomen van PB. Het bestuur

 • Project Dnsn Hieronder volgt een kort verslag van de stappen die wij de afgelopen tijd hebben gedaan. Zoals al aangegeven in het Klupblad van maart j.l. hebben wij een verslag gemaakt van onze inventarisatieronde met de verschillende verenigingen, belanghebbenden, etc. Dit verslag is verstuurd naar alle betrokkenen. Verder hebben wij het resultaat besproken met de directeur van het Woonbedrijf in Drachten en wethouder Hoen van de gemeente. Beide heren waren positief over de gevolgde werkwijze en de uitkomst ervan. Tijdens zijn bezoek aan de ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 10 april heeft de wethouder dit ook nog eens bevestigd door er op te wijzen dat het dorp op de goede weg is om de basisvoorzieningen te toetsen aan de toekomstige behoeften en mogelijkheden. We hebben tijdens bovengenoemde gesprekken afgesproken dat de gemeente haar stedebouwkundig adviseur (Buro Vijn) opdracht zal geven de stedebouwkundige mogelijkheden te onderzoeken. In de loop van de zomer verwachten wij daarvan de eerste resultaten. De gemeente is inmiddels gestart met de herziening van het gehele bestemmingsplan van de kom van Bakkeveen. Wethouder Hoen heeft aangegeven dat het project Dnsn bij deze herziening ook een rol zal spelen.

  Van verschillende kanten is ons de vraag gesteld waarom voor de projectnaam Dnsn is gekozen. Sommigen hadden het antwoord al snel bedacht. In het bewuste gebied komt de naam Dn- met een achtervoegsel al vaak voor, zoals Dndelle, Dnkabouters, Dnsjongers, enz. Het is dus logisch dat dit project een naam heeft die begint met Dn-. Deze oplossing klopt ten dele. Ook wij vonden dat de naam een relatie moest hebben met het gebied en zo was het voorvoegsel Dn- een logische keuze. De naam Dnsnheeft echter ook een diepere betekenis. Duinzand is stuifzand en dat heeft de eigenschap dat het bij slechte omstandigheden verwaait en als los zand overal terecht komt, ook daar waar je het niet wilt hebben. Maar bij gunstige omstandigheden, in de luwte, komt het zand tot rust en vormt het n grote hoop en krijgt het juist door de samenhang een grote recreatieve en maatschappelijke waarde. De Bakkeveenster duinen zijn daar een goed voorbeeld van. Wij hopen dat het project Dnsn ook kan profiteren van gunstige omstandigheden, waardoor de waarde voor het dorp groot kan zijn. De naam is bedacht door Fokje Hoogeveen. De werkgroep, Rinse Haisma, Roel Hoekstra en Henk Hoogeveen.

 • Feestweeknieuws Feestweeknieuws Feestweeknieuws Beste dorpsgenoten,

  Na een voorbereiding van meer als een jaar zijn wij er weer in geslaagd ( dit hopen wij ) om weer een

  Dorpsfeest in mekaar te zetten. Hieronder ziet u het programma.

  Woensdagavond 7 Juni

  Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma met

  EFKES wat OARS ( nieuw theaterprogramma )

  Donderdagmiddag 8 Juni

  Kindermiddag voor de Kinderen van groep 1 t/m 4 van de Basisscholen

  Donderdagavond 8 Juni

  Levend Tafelvoetbal voor Kroegen en Buurten (min leeftijd 16 jaar)

  opgave via: famnoord@home.nl

  Vrijdagavond 9 Juni

  Open NK slipschieten opgave bij de tent om 19.30 uur

  Volendamse avond m.m.v. BZN 66 met Annie Schilder, Maribelle, Jan Veerman en de hele avond de band New Four

  Zaterdagmorgen 10 Juni

  112 ochtend met medewerking van

  Politie, Ambulance, Brandweer en een bergingsbedrijf

  Zaterdagmiddag 10 Juni

  Oltimerrit vanaf het ankerplak

  Levendvoetbal voor kinderen van 9 tm 15 jaar opgave via school of famnoord@home.nl

  Zaterdadavond 10 Juni

  Binnenkomst Avondvierdaagse en de Medaille uitreiking in de Tent ( org. V.V.A. )

  Spetterende feestavond met medewerking van:

  Appie Bauer, Anne Hazez en een top 50 band X-Rog

  Zondagmorgen 11 Juni

  Kerkdienst in de tent

  Zondagavond 11 Juni

  Ballonvaren over Bakkeveen en omgeving. Aanmelden: Jan van Dalen tel: 541789 of janvd@bakkeveen.nl

  De activiteiten worden gehouden bij de feesttent. Voor een uitgebreide omschrijving van de

  evenementen verwijzen we u naar het feestkrantje die deze maand huis aan huis wordt rondgebracht.

  ER ZAL OOK DIT JAAR WEER EEN KERMIS AANWEZIG ZIJN

  Stichting Dorpsfeest Bakkeveen

 • Natuurvriendenhuis NIVON-Allardsoog

  Het natuurvriendenhuis Allardsoog is een prachtige accommodatie waar u priv/met uw gezin of in groepsverband kunt overnachten. Allardsoog in Een-West beschikt over 19 2-persoonskamers, twee 3-persoonskamers en een 1 en 4 persoonskamer. Daarnaast kan men met 12 personen slapen op de zolder/slaapverblijf. Het Natuurvriendenhuis is v