Kloosterkrant winter '14/'15

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Overzicht van activiteiten en programma's in het Dominicanenklooster Huissen

Transcript of Kloosterkrant winter '14/'15

 • Bewegen en BijdragenRust en ruimte

  MijmeringBezielend leidinggeven

  Symposium-locatieOnder de Pannen

  Programma Winter

  Versterking door DriestroomProject voor jongeren

  Uit de kloosterkeukenGeloven Onderweg

  Het kan je overkomen. Even zit het allemaal niet mee. Druk op het werk, een hectisch priv leven, het incasseren van wat je allemaal in de afgelopen tijd is overkomen Dat kan je doen verlangen naar rust en ruimte om alles wat je bezig houdt even los te laten. Even in een andere omgeving, waar je alle gelegenheid krijgt om op adem te komen, de stilte op te zoeken, tijd te nemen voor jezelf. Afstand, loslaten.De individuele retraite biedt hiervoor alle mogelijkheden. Een aantal dagen verblijf je in het klooster en geniet je van de rust, de stilte en vooral de ruimte die je wordt geboden. Om te lezen, te schrijven, te wandelen of om gewoon stil te zijn in de ruimte van de Binnenkamer, de kapel of je eigen kamer.Het ritme van het kloosterleven met de getijden, de middag-meditatie en de maaltijden bepalen een deel van de dagindeling. Daarnaast is alle tijd voor jou. En voor wie de behoefte voelt is er altijd gelegenheid tot een persoonlijk gesprek met de begeleiding.Ons klooster wil een plek zijn waar mensen zich thuis weten en thuis mogen voelen. We willen rust en ruimte bieden in een wereld waar het lawaai van alledag om ons heen jaagt en we ons vaak gedwongen voelen om met de stroom mee te gaan. Het kan een verademing zijn om eens een pas op de plaats te nemen en stil te staan. Om de weldaad van rust en ruimte te ervaren.

  Bewegen en bijdragen

  kloosteragenda

  u kunt ons ook volgen op de social media

  december

  5 Vrijdagretraite Herademen5 t/m 7 Advent, voedsel voor de ziel op weg naar kerstmis5 t/m 7 Bach in de donkere dagen7 Kloosterkookdag Kerst9 t/m 10 Noveen - Bezinning en reflectie 12 t/m 15 Creatieve adventsretraite Tijd van verstilling13 Dagworkshop - Je plek innemen14 t/m 21 8-daagse Contemplatie - Kijken vanuit de diepte19 t/m 21 De rode tent - De kracht van vrouw zijn21 t/m 26 Kerstmis in het klooster21 Kerstconcert Born a King!27 t/m 1 van Oud naar Nieuw - Verschillen in verbondenheid

  januari

  1 t/m 4 Yogawinterweekend Bezinning, Bezieling en Inkeer9 Vrijdagretraite Herademen13 t/m 14 Noveen - Bezinning en reflectie13 Leerhuis 16 t/m 18 Zin: schrijf en yoga weekend18 t/m 22 Jezelf ontmoeten in de stilte23 t/m 25 Retraiteweekend Groeien naar het licht25 Zondag Intutief bewegen en schilderen25 t/m 30 Winter Mandalaweek - de vijf religies27 t/m 30 Individuele retraite Rust en ruimte in de winter30 t/m 2 Winterweek icoonschilderen

  februari

  1 Kloosterkoken Winterse gerechten2 t/m 6 Kontemplation (Duitstalig)6 Vrijdagretraite Herademen6 t/m 8 Workshop de Kunst van het luisteren7 Workshop Leef NU!8 Contemplatie voor Wereldvrede10 t/m 11 Noveen - Bezinning en reflectie13 t/m 15 Zing je binnenste buiten20 t/m 22 Trialoogweekend over volharding23 t/m 25 3-daagse stemexpressie De Schatkamers van de stem23 t/m 27 5-daagse Contemplatie - Kijken vanuit de diepte27 t/m 1 Kloosterweekend In de stilte28 Lieddag Goede week en Pasen28 Schilderen met Hart en Ziel

  maart

  5 Workshop stembevrijding5 Mantrazingen6 Vrijdagretraite Herademen7 Workshop improvisatietheater7 t/m 9 Weekendretraite Thuiskomen7 Dagworkshop Je plek innemen8 Contemplatiedag13 t/m 15 Mindful omgaan met verlies14 t/m 15 Studieweekend over het kwaad17 t/m 19 Op zoek naar20 t/m 23 Creatieve voorjaarsdagen Open je hart20 t/m 22 Ademend door het leven 21 In contact met je bron 22 Zondag Ontmoeting in bewegen24 t/m 25 Noveen - Bezinning en reflectie28 t/m 29 Licht op de levensfasen, spelen met je verhalen29 t/m 1 Jezelf ontmoeten in de stilte

  1

  2

  3

  Winter

  2014

  4

  7

  8

  Rust en ruimte

  k lo o s t e r k r a n t w i n t e r 2 0 1 4 1

  Naast het deelnemen aan programmas en naast het gasten- verblijf van het klooster, is er ook de gelegenheid voor een individuele retraite. Een paar dagen voor jezelf. Verstillen, tot rust komen, genieten en de kracht ervaren van het kloosterritme. Met heerlijke maaltijden, gelegenheid tot deelname aan de vieringen en meditaties en met de mogelijkheid voor een gesprek. Er is geen vast programma, wel volop tijd voor eigen invulling, zoals stil zijn, lezen, wandelen, anderen ontmoeten of creatief bezig zijn. De maaltijden zijn gezamenlijk.

  Waar wij als Stichting Dominicanenklooster voor staan is vervat in de 3 kernwoorden, bezinning, bezieling en beweging. Rondom deze kernwoorden organiseren we het hele jaar door meer dan 250 programmas en bijeen-komsten voor allerlei groepen. Programmas op het gebied van bezinning om stil te staan bij wie je bent en om te beseffen dat je goed en geliefd bent zoals je bent. Bijeenkomsten op het gebied van bezieling om (weer) met hart en ziel te leven en te werken. Beweging staat voor activiteiten die bijdragen aan een menselijker samenleving.Bijdragen aan een liefdevolle samenleving, waar we in vrede en in harmonie leven met elkaar, met de aarde en met alle levende wezens. Daar kunnen we allemaal aan bijdragen. Wees de verandering die je in de wereld wilt zien, zei Gandhi. Om de verandering te kunnen zijn, is het belangrijk om jezelf te zijn en in liefde met jezelf te kunnen leven. Als we onszelf liefdevol kunnen accepteren en als we onszelf durven zijn, dan kunnen we ook met anderen in vrede leven. Zo kunnen we bijdragen aan heil en zegen voor onszelf, voor anderen en voor de samenleving. Liefdevol accepteren van

  onszelf en jezelf durven zijn is een enorme klus, maar het is ook prachtig om steeds met liefde in het hier en nu te kun-nen leven. Zo kunnen we meer bewegen en op onze manier bijdragen. Bij jezelf beginnen, maar niet bij jezelf eindigen; van jezelf uitgaan, maar niet naar jezelf toe streven; jezelf zijn, maar niet met jezelf bezig zijn, schreef Martin Buber. Wees welkom, wie je ook bent. We hopen dat je ervaart dat je goed bent zoals je bent.

  aalt bakker, directeur

  Bij jezelf beginnen, maar niet bij jezelf eindigen; van jezelf uitgaan, maar niet naar jezelf toe streven; jezelf zijn, maar niet met jezelf bezig zijn,

  Individuele retraites

  Rust en ruimte in de winter dinsdag 27 januari 15.00 uur tot vrijdag 30 januari 2015 11.00 uur

  Rust en ruimte in het voorjaar zondag 19 april 15.00 uur tot woensdag 22 april 2015 11.00 uur

  theo menting

 • We zijn bijzonder trots dat we dit jaar veel programmas hebben kunnen organiseren voor kwetsbare groepen en voor vrijwilligers die bijdragen aan een menselijker samenleving. Dit zien we ook als een belangrijke bijdrage van het

  klooster aan de samenleving, waar veel mensen het zwaar heb-ben en niet meer mee lijken te tellen.Naast een bijzondere plek voor gasten willen we ook een warm en inspirerend huis zijn voor onze vrijwilligers en onze mede-werkers. Sinds enige tijd werken we samen met de Driestroom, een organisatie die prachtig werk doet en zorg en ondersteuning biedt aan mensen met en zonder een handicap die niet mee kunnen doen in de maatschappij. We zijn blij dat er dagelijks mannen en vrouwen via de Driestroom in het klooster actief zijn om ervaring op te doen en om een vak te leren. En bovenal om er bij te horen en zoveel mogelijk mee te doen. Zo dragen we, binnen onze mogelijkheden, bij aan een menselijker samenleving. Het biedt ons allen veel en inspireert ons ook om nog veel meer bij te dragen. Helpt u ons?

  d om i n i c a n e n k lo o s t e r h u i s s e n2

  Het kloosterritme bepaalt het dagelijkse leven in het Domini-canenklooster. Dagelijks is er om 08.00 uur een ochtenddienst (Lauden) en om 18.30 uur een avonddienst (Vespers). Op werk-dagen is er een middagmeditatie om 12.10 uur. Op zondagmor-gen viert de gemeenschap om 10.00 uur samen met de gasten en de bezoekers de eucharistie, waarin de Kloostercantorij zingt. Na afloop van de zondagsviering is er gelegenheid voor ontmoe-ting en koffie. Iedereen is van harte welkom bij de vieringen!

  Met groepen organiseren we regelmatig een viering die samen met de deelnemers wordt ingevuld.

  Dagelijks ritme08.00 uur Ochtendviering08.30 uur Ontbijt10.00 uur Viering van de eucharistie m.m.v. de kloostercantorij (zondag)12.10 uur Middagviering (weekdagen)12.30 uur Warme middagmaaltijd17.30 uur Avondbrood18.30 uur Avondviering

  Kijk voor een actueel overzicht van de kapelvieringen op de site van de Dominicaanse communiteit,

  www.dominicanen.nl/huissen. Hier vindt u ook de vieringen op de feestdagen zoals Kerst en Pasen.

  Een mijmering

  michel daniels, lekendominicaan en vri jwilliger

  Al voor wij wisten dat liefde bestondwerd van ons gehouden

  Ik zit in de middagherfstzon en kijk in de klooster-tuin van het Dominicanenklooster. Kleuren in de natuur zijn langzaam aan het veranderen, steeds wisselen seizoenen zich af. Ik mijmerZo kent ook ons leven verschillende seizoenen, zelfs een dag in het leven van de mens kent sei-zoenen, wat het leven interessant en uitdagend maakt, soms lastig en zwaar als een winterstorm. Zo zien we veel onrust in onze wereld, hebben mensen honger en pijn, geen dak boven hun hoofd of vrezen voor hun leven.

  Ik blaas de kaarsen uit in de Dominicanenkapel. Het voelt goed in de kapel en in het klooster, waar ik als vrijwilliger in verschillende taken actief mag zijn. Het geeft rust, voelt warm, vredig en liefdevol. Zo dadelijk wacht mij aan het thuisfront een lekker kopje koffie, maar eerst nog even dagdromen over de jaren die achter me liggen op deze bijzondere plek. Veel bezoekers in het klooster ervaren dezelfde rust en warmte. Een warme deken om je heen, je voelt je welkom, hoor je of lees je regelmatig in het gastenboek.

  Ik ontvang een groep jongeren van het Blinden-instituut Bart