Klik hier om het rapport te openen.

download Klik hier om het rapport te openen.

of 72

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Klik hier om het rapport te openen.

 • TRENDS IN DECREATIEVE INDUSTRIE

  2015/16

  DE M

  ENS EEN

  MERKW

  AARDIG

  E TREND

  2015/16

  DE MENS EEN MERKWAARDIGE TREND

  WWW.GOC.NL WWW.SOCI.NLWWW.AENOFONDSGRAFIMEDIA.NL

  +31 (0)318 53 91 11 info@goc.nl @GOC_Veenendaal facebook.com/GOC.creatieveindustrie

  GELD

  ERLA

  ND

  DR

  ENTH

  E OV

  ERIJSSEL

  GELDERLAND DRENTHE OVERIJSSEL

 • Marcel Lamainm.lamain@goc.nl

  @GOC_Veenendaal

  GELDERLAND DRENTHE OVERIJSSEL

  SUCCESVOL INNOVEREN DOE JE DOOR IN MENSEN TE INVESTEREN. INVESTEREN IN GEZONDHEID, SCHOLING, BETROKKENHEID, BEVLOGENHEID. HET IS CRUCIAAL VOOR DE CONTINUITEIT EN DE GROEI VAN EEN BEDRIJF.

  DAAROM STAAT DEZE UITGAVE IN HET TEKEN VAN DUURZAME INZETBAARHEID EN SOCIALE INNOVATIE. WANT MENSEN MAKEN HET VERSCHIL EN DAARMEE UW MERK OF ORGANISATIE DE MOEITE WAARD.

  DE MENS EEN MERKWAARDIGE TREND

 • Over TrendsAuteur Drs. Jos Teunen

  Alle edities van Trends zijn onafhankelijk van elkaar te lezen.

  Eerdere uitgaven van Trends zijn:

  2007 Arbeidsmarkt en onderwijs in verandering Over ontgroening en vergrijzing

  2008 Groei, verandering en vernieuwing Personeelsvoorziening Het zoekgedrag van bedrijven en werknemers

  2009 Nieuwe sterren schitteren So you wanna be a popstar De groei van creatieve opleidingen in het mbo

  2010 Voel de verandering Luisteren naar de geluiden in de creatieve industrie

  2011 Welcome to a whole new World Trends in de creatieve industrie

  2012 Grensverleggende avonturen Trends in de creatieve industrie

  2013 Zoek de cash cow Trends in de creatieve industrie

  2014 Vind je draai Trends in de creatieve industrie

  2DE MENS EEN MERKWAARDIGE TREND

 • /41/41ARBEIDSMARKT EN BEROEPSONDERWIJS/19/19ALGEMENE TRENDS EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN/5/5

  INNOVATIES EN DUURZAME LOOPBANEN

  /32DE MENS EEN MERKWAARDIGE TREND

 • DE MENS EEN MERKWAARDIGE TREND

 • INNOVATIES EN DUURZAME LOOPBANEN

  DE MENS EEN MERKWAARDIGE TREND

 • 6DE MENS EEN MERKWAARDIGE TREND

 • DE CREATIEVE INDUSTRIE STAAT BEKEND ALS EEN VAN DE MEEST INNOVATIEVE SECTOREN VAN DE NEDERLANDSE ECONOMIE. DE SECTOR LOOPT VOOROP BIJ DE TOEPASSING VAN NIEUWE TECHNIEKEN, HET ZOEKEN VAN NIEUWE VERDIEN-MODELLEN EN HET CREEREN VAN EEN FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE MET MODERNE ARBEIDSVERHOUDINGEN. UIT ONDERZOEK VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT BLIJKT DAT 75% VAN HET INNOVATIEVE VERMOGEN VAN BEDRIJVEN SAMENHANGT MET SOCIALE ASPECTEN EN SLECHTS 25% MET DE TOEPASSING VAN NIEUWE TECHNIEKEN.

  Het zijn de mensen die met deze nieuwe technieken moeten werken die het verschil maken tussen succes-vol zijn of aanmodderen, niet het in huis hebben van de techniek als zodanig. Vanuit dit gegeven heeft GOC onderzoek gedaan naar innovaties bij bedrijven binnen de creatieve industrie. De mate waarin bedrijven in de creatieve industrie in de afgelopen jaren aan de slag zijn met verschillende vormen van organisatorische en sociale vernieuwing vormt daarbij de invalshoek. We presenteren hier de resultaten van dit onderzoek.

  Vervolgens gaan we in op de duurzame inzetbaarheid van mensen die werkzaam zijn binnen de creatieve industrie. Op dit moment doet GOC onderzoek naar

  activiteiten met betrekking tot duurzame inzetbaar-heid van bedrijven en hun werknemers. De resultaten daarvan worden begin 2016 gepubliceerd. Zowel bedrijven als werknemers en zzpers hebben er belang bij om de snelle ontwikkelingen op het gebied van creatief vakmanschap bij te houden en het behoud van werk. Niet alleen de arbeid binnen bedrijven maar ook de loopbanen via de arbeidsmarkt worden flexibeler. Meebewegen is het devies.

  /76DE MENS EEN MERKWAARDIGE TREND

 • AAN DE SLAG MET INNOVATIESRuim 900 bedrijven zijn door GOC genterviewd over uiteenlopende activiteiten die tegenwoordig gezien worden als belangrijke bijdrage aan een innovatieve organisatie. Bedrijven die hierop hoog scoren, blijken vernieuwingen sneller en succesvoller door te voeren en zijn ook economisch succesvoller. Het gaat hierbij om activiteiten die in een vijftal themas kunnen worden gebundeld:1. Activiteiten om een meer flexibele organisatie

  te ontwikkelen (flexibel organiseren).2. Ontwikkelen van aanwezig talent en deze benutten

  voor de organisatie (talentontwikkeling).3. Creren van een innovatieve bedrijfscultuur

  (innovatieve bedrijfscultuur).4. Het actief bezig zijn met het ontwikkelen van

  nieuwe verdienmodellen (verdienmodellen).5. Het zoeken naar samenwerking met andere

  organisaties om tot innovaties te komen (co-creatie).

  De vijf themas van innovatief organiseren zijn bevraagd aan de hand van 25 onderwerpen. Gevraagd is in hoeverre het bedrijf er (zeer) actief mee aan de slag is. Belang-stelling voor het onderwerp is apart meegenomen maar wordt niet gezien als actief mee aan de slag zijn. Het kan wel leiden tot een toekomstige activiteit. Daarom hebben we dit in de grafiek als een grijs gebied aangegeven. In grafiek 1 staan de scores op alle bevraagde 25 onder-werpen en ondergebracht binnen de vijf themas. We hebben ons niet gewaagd aan een totaalscore per thema omdat daarvoor het belang van elk onderwerp en de onderlinge samenhang van de onderwerpen niet voldoende duidelijk is. Wat we ook niet zullen doen, is een finaal oordeel uitspreken over het uiteindelijke innovatieve vermogen van organisaties. Het overzicht laat vooral zien met welke onderwerpen bedrijven in de creatieve industrie actief bezig zijn en met welke vooral niet en voor welke onderwerpen er bij de bedrijven belangstelling bestaat zonder dat ze er al actief mee aan de slag zijn.

  De resultaten laten zien dat de bedrijven vooral actief bezig zijn met het doorvoeren van efficintere werk-processen, soms ook met behulp van technieken als lean production. Het stimuleren van meer eigen verantwoordelijkheid onder uitvoerende medewerkers, het stimuleren om out-of-the-box oplossingen te bedenken, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het inspireren van hun medewerkers voor een gezamenlijk doel. Ook co-creatie in samenwerking met de klant scoort relatief hoog. Aan de andere kant hebben weinig bedrijven belangstelling voor het bieden van individuele keuzemogelijkheden in hun arbeids-voorwaarden, het faciliteren van externe stages om externe kennis binnen te halen en het samenwerken met onderzoeksinstellingen (b.v. TNO, hbo en universiteiten). Relatief veel belangstelling gaat uit naar co-creatie met collegabedrijven, het maken van persoonlijke opleidings-plannen voor medewerkers, het laten thuiswerken van medewerkers en het coachen van medewerkers op individuele talenten.

  8DE MENS EEN MERKWAARDIGE TREND

 • 100

  80

  60

  40

  20

  0

  -20

  -60

  -40

  -80

  MEE

  R F

  LEX

  IBEL

  E A

  RB

  EID

  SCO

  NTR

  ACTE

  N

  BR

  EDER

  E IN

  ZETB

  AA

  RH

  EID

  PER

  SON

  EEL

  FLEX

  IBEL

  E W

  ERKT

  IJDEN

  MEE

  R D

  EELT

  IJDB

  AN

  EN

  THU

  ISW

  ERKE

  N

  SAM

  ENW

  ERKE

  N IN

  BR

  EDE

  TEA

  MS

  EFFI

  CIN

  TE W

  ERKP

  RO

  CESS

  EN (L

  EAN

  )

  ZELF

  RO

  OST

  EREN

  WER

  KTIJD

  EN

  KEU

  ZEM

  ENU

  AR

  BEI

  DSV

  OO

  RW

  AA

  RD

  EN

  PER

  SOO

  NLI

  JKE

  OPL

  EID

  ING

  SPLA

  NN

  EN M

  AKE

  N

  LEV

  ENSF

  ASE

  GER

  ICH

  T PE

  RSO

  NEE

  LSB

  ELEI

  D

  FACI

  LITE

  REN

  EX

  TER

  NE

  STAG

  ES

  COAC

  HEN

  OP

  IND

  IVID

  UEL

  E TA

  LEN

  TEN

  VER

  AN

  TWO

  OR

  DEL

  IJKH

  EDEN

  LAG

  ER IN

  DE

  OR

  GA

  NIS

  ATIE

  LEG

  GEN

  EIG

  EN IN

  ITIA

  TIEF

  UIT

  VO

  EREN

  DEN

  STI

  MU

  LER

  EN

  STIM

  ULE

  REN

  VA

  N

  OU

  T-O

  F-TH

  E-B

  OX

  DEN

  KEN

  BED

  RIJF

  SBLI

  ND

  HEI

  D D

  OO

  RB

  REK

  EN

  INSP

  IRER

  EN V

  OO

  R E

  EN G

  EZA

  MEN

  LIJK

  DO

  EL

  NIE

  UW

  E PR

  OD

  UCT

  EN E

  N D

  IEN

  STEN

  ON

  TWIK

  KELE

  N

  IETS

  NIE

  UW

  S O

  NTW

  IKKE

  LEN

  SA

  MEN

  MET

  EEN

  LEV

  ERA

  NCI

  ER

  IETS

  NIE

  UW

  S O

  NTW

  IKKE

  LEN

  SA

  MEN

  MET

  EEN

  KLA

  NT

  SAM

  ENW

  ERKI

  NG

  AA

  NG

  AA

  N M

  ET C

  OLL

  EGA

  BED

  RIJV

  EN

  SAM

  ENW

  ERKI

  NG

  MET

  BED

  RIJV

  EN U

  IT A

  ND

  ERE

  BR

  AN

  CHES

  SAM

  ENW

  ERKI

  NG

  MET

  ON

  DER

  WIJS

  INST

  ELLI

  NG

  EN

  SAM

  ENW

  ERKI

  NG

  MET

  ON

  DER

  ZOEK

  SIN

  STEL

  LIN

  GEN

  ORG

  ANIS

  ATIE

  ON

  TWIK

  KELI

  NG

  TALE

  NTO

  NTW

  IKKE

  LIN

  G

  INN

  OVA

  TIEV

  EBE

  DRI

  JFSC

  ULT

  UU

  R

  CO-C

  REAT

  IE

  VER

  DIE

  NM

  OD