Kleurrijke zorg - · PDF file 2018-04-23 · Dos & Donts..... 87 Aanbevelingen...

Click here to load reader

 • date post

  18-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kleurrijke zorg - · PDF file 2018-04-23 · Dos & Donts..... 87 Aanbevelingen...

 • Kleurrijke zorg

  Een verkennende literatuurstudie naar culturele en seksuele

  diversiteit in de langdurige ouderenzorg

 • Kleurrijke zorg

  Een verkennende literatuurstudie naar culturele en seksuele diversiteit in de

  langdurige ouderenzorg

  Hannah Leyerzapf, Silvia Klokgieters, Halleh Ghorashi & Marjolein Broese van Groenou

  Met dank aan Zorgorganisatie Cordaan, het Institute for Societal Resilience (ISR)

  en Medical Humanities, VUmc

  November 2017

 • Afbeelding op voorblad verkregen via: https://www.postersquare.com/rode-boom-mondriaan-

  kunst-op-postkaart-p-5395.html

 • 1

  Inhoud

  Samenvatting ........................................................................................................................................... 5

  Hoofdstuk 1 – Introductie ....................................................................................................................... 9

  Aanleiding ............................................................................................................................................ 9

  Probleemstelling ................................................................................................................................ 11

  Leeswijzer .......................................................................................................................................... 12

  Hoofdstuk 2 – Methode en theoretisch kader ...................................................................................... 13

  Onderzoeksopzet ............................................................................................................................... 13

  Zoekstrategie ..................................................................................................................................... 13

  Resultaat van alle zoekacties ............................................................................................................ 14

  Theoretisch kader .............................................................................................................................. 15

  Hoofdstuk 3 – Gezondheid en zorggebruik van ouderen met Turkse of Marokkaanse achtergrond ... 19

  Vraagstelling ..................................................................................................................................... 19

  Gezondheidssituatie: Welke gezondheidsproblemen spelen er in deze groepen? ............................ 21

  Zorggebruik: Hoe ziet het zorggebruik van deze groepen eruit? ...................................................... 21

  Barrières in het proces van zorgvraag tot zorggebruik ..................................................................... 23

  Conclusie ............................................................................................................................................ 24

  Hoofdstuk 4 – Ervaringen, verwachtingen, opvattingen en behoeften van Turkse en Marokkaanse

  migrantenouderen inzake gebruik van (langdurige) zorg ..................................................................... 29

  Vraagstelling ..................................................................................................................................... 29

  Voorkeur voor mantelzorg? ............................................................................................................... 31

  Zorg een vrouwentaak? ..................................................................................................................... 31

  Zorg en conflict .................................................................................................................................. 32

  Woonwensen ..................................................................................................................................... 33

  Bejegening en communicatiestijl ....................................................................................................... 34

  Ruimte voor religie ............................................................................................................................ 34

  Persoonlijke verzorging ..................................................................................................................... 35

  Conclusie ............................................................................................................................................ 35

  Hoofdstuk 5 – Gezondheid, zorggebruik, ervaringen, verwachtingen, opvattingen en behoeften van

  LHBT-ouderen ........................................................................................................................................ 39

  Vraagstelling ..................................................................................................................................... 39

  Gezondheidssituatie .......................................................................................................................... 40

  Hetzelfde maar toch anders: vooral eenzaamheid ........................................................................... 41

 • 2

  Zorggebruik en barrières tot zorggebruik ......................................................................................... 42

  Wensen en behoeften van LHBT-ouderen ......................................................................................... 42

  Conclusie ............................................................................................................................................ 43

  Hoofdstuk 6 – Zorgaanbod, organisatie- en personeelsperspectief op gebied van oudere migranten

  met Turkse of Marokkaanse achtergrond ............................................................................................. 47

  Vraagstelling ...................................................................................................................................... 47

  Aanbod van (woon)zorgvoorzieningen voor migrantenouderen ...................................................... 49

  Levenseinde- en palliatieve zorg........................................................................................................ 50

  Interventies rondom preventie .......................................................................................................... 50

  Thuiszorg ........................................................................................................................................... 51

  Aanbod en interventies rondom wonen en welzijn ........................................................................... 51

  Informele zorg: mantelzorg ............................................................................................................... 53

  Uitgelichte interventie: Stem van de oudere migrant (STEM) ........................................................... 53

  Aanbieders van kennis en interventies op gebied van migrantenouderen en culturele diversiteit ... 54

  Knelpunten bij professionals .............................................................................................................. 57

  Knelpunten bij organisatie- en zorgbeleid ......................................................................................... 58

  Succesfactoren bij professionals en organisaties .............................................................................. 60

  Aanbevelingen voor cultureel sensitieve zorgorganisaties en –praktijken ....................................... 60

  Conclusie ............................................................................................................................................ 63

  Hoofdstuk 7 – Zorgaanbod, organisatie- en personeelsperspectief op gebied van LHBT-ouderen en

  seksuele diversiteit ................................................................................................................................ 67

  Vraagstelling ..................................................................................................................................... 67

  Groeiende aandacht voor seksuele diversiteit .................................................................................. 68

  Voorbeelden van LHBT-vriendelijk aanbod op het gebied van woon/zorgvoorzieningen ................. 69

  Thuiszorg ........................................................................................................................................... 69

  Informele- en mantelzorg .................................................................................................................. 70

  Aanbieders van kennis en interventies .............................................................................................. 70

  Uitgelicht: het Consortium Roze 50+ ................................................................................................. 71

  Knelpunten bij professionals.............................................................................................................. 71

  Knelpunten bij organisatie- en zorgbeleid ......................................................................................... 72

  Onderzoek naar interventies op gebied van seksuele diversiteit ...................................................... 72

  Succesfac