Kleurrijke Levens

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Homeless People, De Regenboog Groep

Transcript of Kleurrijke Levens

 • KLEURRIJKE LEVEN

  S

  KLEURRIJKE LEVEN

  S

  KLEURRIJKE LEVEN

  SDe m

  ensen van De R

  egenboog Groep

  De m

  ensen van De R

  egenboog Groep

  In Kleurrijke Levens maakt u kennis met de mensen van De Regenboog Groep. In zeventien portretten geven de genterviewden een kijkje in hun leven. Totaal verschillende levens, met als rode draad de strijd van daklozen, verslaafden, (ex) psychiatrische patinten en niet-rechthebbenden om telkens weer op te staan en er toch het beste van te maken. Voor medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, meewerkende bezoekers en samenwerkingspartners is de rode draad solidariteit en wezenlijke betrokkenheid om deze mensen die zich om uiteenlopende redenen niet zelfstandig staande kunnen houden te steunen en nieuwe kansen te geven. Als mensen onder elkaar!

  STEUN ONS!

  Steun De Regenboog Groep en doneer via ING 8081. Met uw gift helpt u ons steeds meer mensen weer kleur in hun leven te geven.

  Wilt u meer over ons werk weten? Kijk op www.deregenboog.org of stuur een mail naar info@deregenboog.org voor een gratis exemplaar van ons blad Meeleven. U kunt ook bellen: 020-5317600

  De Regenboog GroepCentraal bureauDroogbak 1-dPostbus 108871001 EW Amsterdamt (020) 531 76 00f (020) 420 35 28m info@deregenboog.orgw www.deregenboog.org

 • Ik mach

  tig Stich

  ting De R

  egenb

  oog Groep

  om m

  et ingang

  van datum

  :

  per m

  aand

  per kwartaal

  per half jaar

  per jaar

  een bed

  rag af te sch

  rijven van:

  10,-

  25,-

  50,-

  anders

  Ja, ik steun het w

  erk van De R

  egenb

  oog Groep

  Naam

  :

  de heer mevrouw

  Voorletters: Geboortedatum

  :

  Adres:

  Postcode: Plaats:

  Bank-/girorekening nr.:

  Datum

  : Handtekening:

 • De Reg

  enboog Groep

  Antwoordnu

  mmer 116

  4110

  00 RA AMSTE

  RDAM

  1000RA11641

  Postze

  gel

  niet nod

  ig

 • KLEURRIJKE LEVEN

  SDe m

  ensen van De R

  egenboog Groep

  KLEURRIJKE LEVEN

  SDe m

  ensen van De R

  egenboog Groep

 • Vanuit de overtuiging dat ieder mens de moeite waard is, zet De Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak- en thuislozen en verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. Zij zijn kwetsbaar en vaak langdurig zorgafhankelijk. Betrokkenheid bij deze groep is hetgeen onze vrijwilligers en medewer-kers bindt. De Regenboog Groep zorgt vanuit de inloophhuizen voor opvang, hulpverlening, werk-ervaringsplaatsen en activiteiten. Met hulp van buddys en maatjes ondersteunen wij een actieve deelname aan de maatschappij. Gezamenlijk werken wij eraan om mensen in staat te stellen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaar-dig leven en mee mag doen in de samenleving. Als mensen onder elkaar.

  MISSIE

 • De Regenboog Groep is een organisatie die gedragen wordt door mensen. Honderden medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en meewerkende bezoekers spannen zich dagelijks in om een sociaal vangnet te bieden voor daklozen, verslaafden, (ex) psychiatrische patinten en niet-rechthebbenden. Zonder die inzet zou het onmogelijk zijn ons netwerk van inloophuizen en zorgvoorzieningen draaiend te houden. Samen doen we ons best om bezoekers, deelnemers en clinten nieuwe kansen te geven. Samen staan we ervoor om Amsterdam leefbaar te houden, ook voor hen die het minder hebben getroffen.

  In deze uitgave maakt U kennis met de mensen van De Regenboog Groep. Medewerkers, vrijwilligers, samenwerkingspartners, bezoekers, deelnemers en clinten vertellen wat hen beweegt en wat De Regenboog Groep voor hen betekent. Solidariteit vormt de rode draad in hun verhalen. Wezenlijke betrokkenheid met al die Amsterdammers die zich om uiteenlopende redenen niet zelfstandig staande kunnen houden, daar draait het om bij De Regenboog Groep. Alleen dankzij die gedrevenheid en inzet kunnen wij hoogwaardige zorg blijven bieden tegen minimale kosten.

  De Regenboog 35 jaarDe Regenboog Groep viert in 2010 het 35-jarig bestaan. In die jaren hebben we voortdurend ingespeeld op actuele ontwikkelingen. In de jaren 70 en 80 groeide het harddruggebruik uit tot een ware epidemie. Talloze jongeren raakten verslaafd. Gezondheidsproblemen als hepatitis en AIDS eisten een hoge tol. Met steun van de kerken werden de eerste inloophuizen opgestart om de ergste nood te lenigen. Blaka Watra richtte zich vooral op Surinaamse gebruikers en daarnaast was er het Tabe Rienkshuis, waar ook het maatschappelijk werk en de vrouwennachtopvang waren gevestigd.

  In de jaren 90 werd dak- en thuisloosheid een van de grote problemen waar Amsterdam mee werd geconfronteerd. Daklozen werden een normaal onderdeel van het straatbeeld. Veel patinten uit de psychiatrische inrichtingen werden in deze jaren teruggeplaatst in

  INLEIDING

 • de samenleving. Vaak ging dat mis. De mensen die in de goot belandden waren veelal veroordeeld tot alcohol- en druggebruik. De inloophuizen raakten overvol en er was een schreeuwend tekort aan nachtopvang. Opnieuw namen de kerken het voortouw bij het opzetten van kleinschalige voorzieningen in de buurten.

  Een aantal van deze kleine inloophuizen is in de afgelopen jaren samengegaan met De Regenboog Groep. In 2005 fuseerden Makom in De Pijp, de inloop Oud-West en De Kloof in het Wallengebied met De Regenboog. In 2007 sloot AMOC, het centrum voor buitenlandse druggebruikers, zich aan. In hetzelfde jaar volgden de Spreekbuis en het Surinaamse inloophuis Ondro Bong in Amsterdam-Oost. In hetzelfde jaar werd in samenwerking met het stadsdeel Slotervaart inloophuis De Eik opgezet. Zo is een samenhangend netwerk van inloophuizen ontstaan dat een groot deel van de stad bestrijkt.

  Al snel werden ook de eerste activeringsprojecten opgezet. Mensen aanspreken op hun mogelijkheden en ze de kans bieden weer mee te doen, dat werd de inzet. De veegploegen die sinds 2001 een bijdrage leveren aan het schoonhouden van de buurt oogsten nog altijd veel waardering. In Oud-West werden een kaarsenmakerij en een fietsenwerkplaats opgezet, en ook in andere vestigingen kwamen succesvolle werk- en activeringsprojecten tot stand. Meewerkende bezoekers leveren tegenwoordig een onmisbare bijdrage aan het draaiend houden van de inloophuizen.

  De Regenboog Groep werkt volgens het acceptatiemodel. Stoppen met drugs gebruiken is geen voorwaarde om in aanmerking te komen voor hulp. We hebben ons dan ook van het begin af aan sterk gemaakt voor het inrichten van gebruikersruimtes waar verslaafden ongestoord hun drugs kunnen gebruiken. In 1998 ging de eerste gebruikersruimte in de Princehof van start, daarna volgden Westerpark, Blaka Watra en AMOC. De ervaring heeft geleerd dat het stabiliseren van de situatie van de gebruiker een eerste vereiste vormt om tot een succesvol behandelingstraject te komen. Stoppen

 • met drugs heeft alleen kans van slagen als onderdeel van een samenhangende aanpak, waarbij ook wordt voorzien in medische zorg, huisvesting, inkomen, dagbesteding en zo nodig schuldsanering.

  Vanaf 2000 werd de samenwerking met collega-instellingen gentensiveerd. Door middel van een ketenbenadering waarin de inloophuizen fungeren als eerste stap richting structurele oplossingen werd de efficintie van de hulpverlening sterk verbeterd. Samen met de GGZ, Mentrum en HVO-Querido vormt De Regenboog Groep het ACT-team, dat in de afgelopen jaren veel succes heeft behaald met de opvang en begeleiding van verslaafde prostituees. Ook in de benadering van andere groepen is gebleken dat samenwerking de sleutel vormt voor een succesvolle aanpak.

  Nog altijd wordt een belangrijk deel van de resultaten behaald in het een-op-een-contact tussen hupverlener of vrijwilliger en clint. De afdeling Buddyzorg is in de afgelopen jaren flink uitgebreid. In 2007 werd in samenwerking met de Voedselbank het project VONK opgestart. Onze vrijwilligers staan clinten van de Voedselbank bij met het oplossen van allerlei problemen. In 2008 volgde de fusie met de Stichting Amsterdamse Vriendendiensten, die maatjes levert voor psychiatrische patinten. De Buddyzorg voor verslaafden van De Regenboog werd samengevoegd met De Bres, het buddyproject van de Stichting Amsterdamse Vriendendiensten.

  Vanaf 2008 is De Regenboog verder gegaan onder de nieuwe naam De Regenboog Groep. Door de fusies is het aantal vrijwilligers in de laatste jaren gegroeid tot meer dan 700. De Regenboog Groep besteedt veel aandacht aan opleiding en scholing. Samen met enkele collega-instellingen werd in 2008 de Vrijwilligersacademie opgestart. Door middel van een breed scala aan educatieve activiteiten wordt vrijwilligers de kans gegeven zich te orinteren en zich voor te bereiden op de taken die ze aanspreken. Daarnaast zijn er nascholingscursussen gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden.

 • In het afgelopen decennium heeft de overheid een steeds groter deel van de financiering op zich genomen. De afhankelijkheid van kerkelijke fondsen verminderde en De Regenboog Groep werd een organisatie met een breed maatschappelijk draagvlak. Toch zijn de contacten met de kerken nog altijd van belang. Kerkelijk betrokkenen zijn actief als vrijwilligers, medewerkers en in de raad van toezicht. Diverse inloophuizen werken nog steeds nauw samen met kerkelijke groepen, en ook voor het opstarten van nieuwe initiatieven kan De Regenboog Groep nog altijd een beroep doen op kerkelijke fondsen en donaties door particulieren.

  Wezenlijke betrokkenheidBij alle veranderingen in de afgelopen 35 jaar zijn onze uitgangspunten dezelfde gebleven. De Regenboog Groep staat midden in de samenleving en wordt gedragen door de mensen aan de basis. Samen ma