KLEUR HET BOS VAN JE DROMEN

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KLEUR HET BOS VAN JE DROMEN

 • L E S S E N M A P

  K L E U R H E T B O S VA N J E D R O M E N

 • L E S S E N M A P

  K L E U R H E T B O S VA N J E D R O M E N

 • Beste leerkracht,

  Je plant een rondleiding Kleur het bos in M in Museum Leuven, met als rode draad mijn natuurlijke omgeving en ik. Jouw leerlingen zullen tijdens deze interactieve rondleiding kennismaken met enkele kunstwerken uit de permanente collectie, bekeken door een bos- en natuurbril.Graag willen we deze rondleiding voor jou omkaderen.

  Veel succes!

  Inhoudstabel

  1. Kennismaking met projectpartners - 5 A. M - Museum Leuven B. BOS+ C. MUS-E Belgium Suggesties voor de leerkracht 2. Thematische voorbereiding - 6 Suggesties voor de leerkracht3. Bezoek aan M Museum Leuven - 74. Naverwerking 4.1. De eik A. Thema: Producten en diensten van bos - 8 B. Achtergrondinfo - 8 C. Creatieve verwerking -11 4.2. Sedes Sapientiae A. Thema: Producten en diensten van bos - 13 B. Achtergrondinfo -13 C. Creatieve verwerking -16 4.3. Uur en kalenderwijzerplaat A. Thema: afstemming van het dagelijks leven op de natuur -17 en producten van het bos B. Achtergrondinfo -17 C. Creatieve verwerking -17 4.4. Terug van de markt A. Thema: Afstemming van het dagelijks leven op de natuur en diensten van bos (rol van bos om klimaatverandering te milderen) - 18 B. Achtergrondinfo -18 C. Creatieve verwerking -19 4.5. Het spelende kind A. Thema: Afstemming van het dagelijks leven op de natuur en diensten van bos -19 B. Achtergrondinfo -19 C. Creatieve verwerking -21 4.6. Stilleven met dode haas A. Thema: Afstemming van het dagelijks leven op de natuur en diensten van bos -23 B. Achtergrondinfo -23 C. Creatieve verwerking -235. Eindtermen en leerplannen 5.1. Eindtermen Lager onderwijs -24 5.2. Leerlijnen Katholiek basisonderwijs- vijfde en zesde leerjaar (VKSO) -25 5.3. GO! -26

  L E S S E N M A P

  K L E U R H E T B O S VA N J E D R O M E N

  4

 • 5

  K L E U R H E T B O S VA N J E D R O M E N

  1. Kennismaking met projectpartners

  A. M - Museum Leuven

  M brengt gisteren, vandaag en morgen samen in een publieksgericht museum.

  M is een platform voor beeldende kunst dat ook experimenteert met andere kunstdisciplines.

  M gelooft in kunst als motor van de samenleving en zet daarom actief in op duurzame relaties en betekenisvolle verbindingen met de samenleving.

  M wil een krachtige en innovatieve werkomgeving zijn die (co)creativiteit uitdraagt vanuit de kennisstad Leuven.

  B. BOS+

  BOS+ wil de motor zijn van acties rond de uitbreiding, het behoud en het beheer van bossen hier en in het Zuiden om zo bij te dragen tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier.

  BOS+ wil dat de mensen op een duurzame manier kunnen genieten van de natuurlijke hulpbronnen. Daartoe zet BOS+ in het Zuiden activiteiten op met een dubbel doel: lokale duurzame ontwikkeling n natuurbehoud, - beheer en/of -herstel.

  C. MUS-E Belgium

  MUS-E Belgium is een open platform voor professionele kunstenaars die vanuit een sociaal en maatschappelijk engagement hun kunstpraktijk vertalen in artistieke trajecten binnen het onderwijs, de vrije tijd en de welzijnssector.

  MUS-E Belgium biedt als tweetalige kunstenorganisatie een kader voor artistieke trajecten waarin het kunstenaarschap van de kunstenaar de onuitputtelijke inspiratiebron is.

  Binnen dit kader nemen verbeelding, actieve kunstbeleving, verbondenheid en dialoog een centrale plaats in.

  Suggesties voor de leerkracht

  Kennismaking met M

  Vertel je leerlingen over jullie bezoek aan M binnenkort. Vraag hen of ze weten wat een museum is. Is iemand al ooit in een museum geweest? Weet je nog welk museum dat was? Wat kan je in een museum zien?

  Een museum is een huis voor en vol met kunst. Het is een groot gebouw waar kunstwerken verzameld, bewaard, onderzocht en getoond worden. In een museum kunnen de mensen kijken naar kunst, leren met en over kunstwerken, tekenen, praten, muziek maken, genieten, discussiren, leren van elkaar en van de kunst.

  Een gesprek over kunst kan een leuke inleiding zijn om de ogen van de kinderen te openen en hen op een bredere manier over kunst te laten nadenken. Onderstaande vragen kunnen je hierbij helpen: Wanneer is iets kunst? Hoe ziet kunst eruit? Kan iedereen een kunstenaar zijn? Kunnen kinderen ook kunstenaar zijn? En dieren? Kan een dagelijks voorwerp kunst zijn? Moet kunst altijd mooi zijn? Bestaat er ook kunst die lelijk is? Vindt iedereen dezelfde kunstwerken mooi? Wie bepaalt er wat kunst is en wat niet? Is kunst altijd duur? Kan je kunst altijd vastpakken? Kan iets meer of minder kunst zijn?

  Leestip

  Filosofie van het kijken(Mieke Boon, Peter Henk Steenhuis)

  Kunsteducatie voor families (Manon Barnier)

 • 6

  K L E U R H E T B O S VA N J E D R O M E N

  2. Thematische voorbereiding

  Bomen (hoe ze groeien, hoe ze er uit zien, de grondstoffen die ze eventueel voortbrengen en die door mensen worden gebruikt) ontwikkelen zich naargelang de omgeving waarin ze staan, bijvoorbeeld klimaat en temperatuur hebben een invloed.. De boomtypes en boomsoorten die op een bepaalde plaats kunnen groeien, zijn dus afhankelijk van de omgeving en ze geven ook iets terug aan die omgeving. Dit is het centrale thema van het museumbezoek.

  Alles en iedereen in de wereld staat dus in verbinding met elkaar. Hoe wij hier leven en met de natuur omgaan, heeft een impact op mensen en natuur in andere delen van de wereld. En omgekeerd uiteraard ook. Het gaat over geven en nemen, over delen. Dat is de boodschap die we willen meegeven. Daarom zijn de echte verhalen van de kinderen over hoe zij in hun leven omgaan (of omgingen) met bomen, welke betekenis deze voor hen hebben, hoe de grondstoffen worden ingezet,... van groot belang in het bewustwordingsproces.

  We filosoferen met de kinderen rond het thema wie ben ik, hoe werkt de omgeving in op mij en hoe benvloed ik mijn omgeving. Op deze manier geven we ook aan de kinderen de mogelijkheid om te vertellen hoe wij en de cultuur die we met ons meedragen een invloed uitoefenen op onze omgeving. We onderzoeken samen hoe dat loopt op ander plekken in de wereld, waar andere ikken leven.

  Suggesties voor de leerkracht

  Het hoofdthema draait om: Omgaan van mensen (jij en ik) met bos en natuur. We onderscheiden daarbinnen 2 deelthemas, namelijk:

  1. Duurzaam gebruik van bos (en natuur) focus op bos2. Omgaan van mensen met bos en natuur vroeger en nu

  Doe een brainstorm-sessie met jouw leerlingen, laat je leerlingen nadenken over nu en vroeger. Dit kan je doen door sommigen de rol van hun oma en opa te laten spelen, toen die even oud waren als zij nu. Het is goed om ook terug te gaan in de tijd omdat de kunstwerken uit M dateren uit vroegere eeuwen. Dit zijn sleutelvragen:

  Wat gebruiken/gebruikten we van het bos?

  1) Producten van het bos (en natuur)

  a. Houtb. Niet-houtige bosproducten (vruchten, vlees, vezels, kleurstoffen, medicinale planten,)

  2) Diensten van bos en natuur Wat? Waarom? Hoe? Wie? Waar?

  a. Zuurstofb. Koolstofopslag milderen van klimaatverandering c. Waterd. Landschappelijke waarde: i.e. bijzondere locaties (rituelen, rust, )

  Waarom/waarvoor gebruiken/gebruikten we dat?

  Levensbehoeften: zuurstof, wonen, eten, kleding, gezondheid, water

  Vrijetijd: rust, ontspanning, spelen,

  Hoe gebruiken/gebruikten we dit en dat?Is het op als wij het gebruikt hebben?Is er nog voor onze kinderen?

  Duurzaam wil zeggen dat wij het kunnen gebruiken zonder dat het impact heeft op de huidige en toekomstige beschikbaarheid en kwaliteit.

  Wie zijn/waren de gebruikers? Jij? Ik? Anderen?

  Iedereen, meer en minder, direct en indirect. Iedereen die in het bos leeft maar ook diegenen die ver van het bos vandaan wonen.

  Waar worden/werden die zaken gebruikt? Hier? Ergens anders?

  Ook hier en nu gebruiken we het bos. Zoek in de klas vijf zaken die met het bos en haar producten te maken hebben, probeer er vijf verschillende te zoeken. Heb je ook aan zuurstof gedacht? In het Amazonewoud wordt het bos weliswaar nog een pak intenser gebruikt, mensen leven, werken en jagen er elke dag in. Maar ieder heeft zijn verantwoordelijkheid, ook wij moeten ervoor zorgen dat het bos wereldwijd behouden blijft.

 • 7

  K L E U R H E T B O S VA N J E D R O M E N

  3. Bezoek aan M Museum Leuven

  De leerlingen gaan, onder begeleiding van een gids van M, in het museum op zoek naar de rijkdom van bos en natuur, hier en nu, vroeger en elders.

  Ze ontdekken welke diensten bossen leveren, welke producten wij gebruiken uit het bos en hoe het dagelijks leven van de mensen steeds minder afgestemd is op het ritme van de natuur. Tijdens de rondleiding doorheen de collectie van M moeten de leerlingen streven om met de klas het kwaliteitslabel van BOS-vriendelijke klas te behalen. Dit label kunnen ze verdienen door het meewerken aan doe-activiteiten (4de leerjaar) of argumenteren van de stellingen op de BOS-planken (3de graad), die tijdens de rondleiding aan bod komen.

  De stellingen op de BOS-planken zijn het vertrekpunt bij elk kunstwerk en zetten de leerlingen aan om na te denken en te reflecteren. In interactie met de gids proberen ze een antwoord te formuleren op de stelling.

 • 8

  K L E U R H E T B O S VA N J E D R O M E N

  4. Naverwerking4.1. De eik

  A. Thema: Producten en diensten van bos

  B. Achtergrondinfo

  Eik is een oud-Germaans woord dat staat voor boom en is verwant aan het oud-Indisch igja wat verering zou betekenen. Eiken werden door voorc