Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

119
Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003

Transcript of Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

Page 1: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

Klanttevredenheid 2002

College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen

Drs. Hans Muis, managerApril 2003

Page 2: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

2 - Bouwcollege, # 250028 ©

Inhoud

• 1. Doel van het onderzoek

• 2. Opzet en uitvoering van het onderzoek

• 3. Resultaten

• 4. Conclusies

• 5. Spiegelonderzoek

Page 3: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

3 - Bouwcollege, # 250028 ©

1. Doel van het onderzoek

Page 4: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

4 - Bouwcollege, # 250028 ©

Doelstellingen onderzoek

• Inzicht geven in de sterke en zwakke punten van de dienstverlening aan de klanten van het Bouwcollege

• Bepalen welke aspecten van de dienstverlening bepalend zijn (de key drivers)• voor de geleverde kwaliteit en

• voor de loyaliteit aan klanten

• Identificatie van de pragmatische key drivers:welke onderdelen van elk business proces primair verbetering behoeven

• Bepalen imago het Bouwcollege

Page 5: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

5 - Bouwcollege, # 250028 ©

Key Driver Analyse (i)

• Een statistische techniek waarmee wordt bepaald wat de bijdrage is van

• meningen/attitudes en

• uw performance

• aan de kwaliteit van uw organisatie gezien door de ogen van de klant

Page 6: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

6 - Bouwcollege, # 250028 ©

Key Driver Analyse (ii)

• Impact:• uitvloeisel van de key driver analyse• bepaalt het relatieve belang van de processen

en attributen behorende bij de processen

• Impact wordt objectief berekend op basis van uitkomsten onderzoek er wordt niet naar gevraagd in vragenlijst

• Impact loopt van 0 tot 1• proces met waarde 0,40 is twee keer zo belangrijk dan een

proces met waarde 0,20

Page 7: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

7 - Bouwcollege, # 250028 ©

2. Opzet en uitvoering

Page 8: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

8 - Bouwcollege, # 250028 ©

• Uitgangspunt: loyaliteitsmodel • Tevredenheidsmodel voor meten en managen van

de relaties met klanten

• Vragenlijst • Gebaseerd op groepsdiscussie met Bouwcollege

• Algemeen specifieke vraagstelling

• Getest door 5 interviews met instellingen op locatie

Opzet

Page 9: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

9 - Bouwcollege, # 250028 ©

% laagste score in grafiek

% hoogste score in grafiek

Schaal in de Vragenlijst

“Goed is niet goed genoeg”

• weet niet en geen antwoord categorieën buiten de basis in grafieken

Uitstekend

Zeer goed

Goed

Matig

Slecht

Page 10: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

10 - Bouwcollege, # 250028 ©

Model Klanttevredenheid

Afhandeling

imago

perceptiekwaliteit

Eerste contact

Bereikbaar-heid

Beoordeling

Aanjagers

ervaringen

commitment & loyaliteit

- aanbevelen- overstappen

verwachtingen

concreet

Page 11: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

11 - Bouwcollege, # 250028 ©

Uitvoering Onderzoek

• Telefonische interviews (computer gestuurd)

• Vanuit call center in Amsterdam (Desan)

• ‘Pre-notification’ brieven aan klanten gestuurd

• Instructie van interviewers (mede door het Bouwcollege)

• Veldwerk februari/maart 2003

Page 12: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

Steekproef• Klantenbestand van het Bouwcollege

• Totaal 353 interviews met klanten

• Ziekenhuizen n = 65

• GGZ n = 51

• Gehandicaptenzorg n = 51

• Verzorgingshuizen n = 96

• Verpleeghuizen n = 90

Page 13: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

13 - Bouwcollege, # 250028 ©

Respons• Aantal bruikbare adressen 814

• Geslaagde gesprekken353 43%

• Geen geslaagde gesprekken461 57%• weigeringen 90 11%

• diversen 371 46%• verantwoordelijk meerdere instellingen 19• buiten veldwerkperiode/vakantie 50

• verkeerde nummers/fax/modem 55

• personen niet-traceerbaar/doorverwijzing 97

• niet bereikbaar/ (overdialed) 150

• Gesprekstijd 17.5 minuten

Page 14: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

14 - Bouwcollege, # 250028 ©

3. Resultaten

- Kwaliteit: de klant bepaalt wat het is

- Het is allemaal perceptie!

Page 15: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

15 - Bouwcollege, # 250028 © vrijwel zeker/zeer waarschijnlijk

niet erg/helemaal niet waarschijnlijk

%

Aanbevelen

-26

-20

-38

-22

-30

41

46

38

40

46

35

34

25

38

33

35

-21

33

-100 0 100

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

waarschijnlijk

Page 16: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

16 - Bouwcollege, # 250028 ©

%

Overstappen andere aanbieder

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

vrijwel zeker/zeer waarschijnlijk

niet erg/helemaal niet waarschijnlijk

waarschijnlijk

-14

-9

-19

-8

-17

26

32

19

22

25

28

59

62

69

60

55

-15

60

-100 0 100

Page 17: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

17 - Bouwcollege, # 250028 ©

Algehele kwaliteit Bouwcollege

Totaal CBZTotaal Gemeente

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

-14

-9

-12

-10

-17

-18

69

77

61

74

73

61

14

28

16

11

21

-64 34

17

4

-100 0 100

%

Page 18: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

18 - Bouwcollege, # 250028 ©

Kwaliteit - matig of slecht (n = 49)

• Bureaucratisch, formeel en langzaam• te lange procedures• te trage reacties• te onduidelijke procedures

• Te afstandelijk, geen oog voor praktijk• geen inleving in situatie ter plekke

• kom een keer kijken voor de situatie!

Page 19: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

19 - Bouwcollege, # 250028 ©

Betrokkenheid- Ik voel mij verbonden met het Bouwcollege

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

(volledig) mee oneens

(volledig) mee eens

eens/oneens

-33

-31

-42

-26

-32

17

13

14

16

17

23

56

45

58

49

46

-34

50

-100 0 100%

Page 20: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

20 - Bouwcollege, # 250028 ©

%

Betrokkenheid- Ik zou het jammer vinden wanneer het CBZ er niet meer zou zijn

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

-38

-25

-40

-20

-38

15

19

12

10

17

16

57

48

69

55

46

-28

54

-100 0 100(volledig) mee oneens

(volledig) mee eens

eens/oneens

Page 21: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

TOEGANKELIJK

15%

NIET LOYAAL

25%

LOYAAL

37%

GEVANGEN

23%

Loyaliteit - Totaal Niet overstappen

com

mit

men

t

Geen commitment engeen gelijkwaardige relatie

Gedwongen zaken te doen

Commitment en associatie CBZCommitment aan CBZ

Page 22: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

22 - Bouwcollege, # 250028 ©

-3

-45

-17

-7

-20

-46

-11

-5

6

20

12

10

20

13

19

11

5

91

35

71

84

55

67

35

78

90

-25

-100 0 100

%

Betrouwbaar

Transparant

Bureaucratisch

Professionele organisatie

Servicegericht

Duidelijk in haar communicatie

Flexibel

Kenniscentrum

Houden aan gemaakte afspraken

Imago - Totaal

(volledig) mee oneens

(volledig) mee eens

eens/oneens

Page 23: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

23 - Bouwcollege, # 250028 ©

-3

-52

-15

-6

-14

-48

-8

-5

11

14

22

11

13

12

19

9

3

86

34

63

83

62

74

34

83

92

-25

-100 0 100

%

Betrouwbaar

Transparant

Bureaucratisch

Professionele organisatie

Servicegericht

Duidelijk in haar communicatie

Flexibel

Kenniscentrum

Houden aan gemaakte afspraken

Imago – Ziekenhuizen

(volledig) mee oneens

(volledig) mee eens

eens/oneens

Page 24: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

24 - Bouwcollege, # 250028 ©

-2

-51

-18

-6

-16

-48

-10

-2

4

28

10

14

29

22

20

22

8

94

31

72

80

45

63

32

68

90

-26

-100 0 100

%

Betrouwbaar

Transparant

Bureaucratisch

Professionele organisatie

Servicegericht

Duidelijk in haar communicatie

Flexibel

Kenniscentrum

Houden aan gemaakte afspraken

Imago - GGZ

(volledig) mee oneens

(volledig) mee eens

eens/oneens

Page 25: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

25 - Bouwcollege, # 250028 ©

-2

-38

-28

-4

-16

-34

-14

-2

2

20

20

8

14

16

14

16

2

96

42

52

88

66

68

52

71

96

-20

-100 0 100

%

Betrouwbaar

Transparant

Bureaucratisch

Professionele organisatie

Servicegericht

Duidelijk in haar communicatie

Flexibel

Kenniscentrum

Houden aan gemaakte afspraken

Imago - Gehandicaptenzorg

(volledig) mee oneens

(volledig) mee eens

eens/oneens

Page 26: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

26 - Bouwcollege, # 250028 ©

-3

-45

-12

-6

-25

-43

-9

-8

5

24

12

9

20

8

27

10

4

92

31

71

84

57

67

30

80

87

-23

-100 0 100

%

Betrouwbaar

Transparant

Bureaucratisch

Professionele organisatie

Servicegericht

Duidelijk in haar communicatie

Flexibel

Kenniscentrum

Houden aan gemaakte afspraken

Imago - Verpleeghuizen

(volledig) mee oneens

(volledig) mee eens

eens/oneens

Page 27: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

27 - Bouwcollege, # 250028 ©

-3

-42

-16

-10

-24

-54

-12

-7

7

20

3

8

23

14

14

6

7

90

38

81

82

46

63

31

82

87

-31

-100 0 100

%

Betrouwbaar

Transparant

Bureaucratisch

Professionele organisatie

Servicegericht

Duidelijk in haar communicatie

Flexibel

Kenniscentrum

Houden aan gemaakte afspraken

Imago - Verzorgingshuizen

(volledig) mee oneens

(volledig) mee eens

eens/oneens

Page 28: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

28 - Bouwcollege, # 250028 ©

-28

-24

-32

-23

61

71

60

49

10

5

8

28

-100 0 100%

Processen – totaal

Eerste contact

Bereikbaarheid

Beoordeling bouwplannen

Aanjagers

impact

0.49

0.45

0.04

zeer goed/uitstekend

goed

matig/slecht

Page 29: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

29 - Bouwcollege, # 250028 ©

51%

45%

Totale Effecten Kwaliteit

Beoordeling bouwplannen

Telefonische bereikbaarheid Eerste contact

4 %

Page 30: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

30 - Bouwcollege, # 250028 ©

Verbeterprioriteiten

• Verbeterprioriteiten worden gebaseerd op een combinatie van:

• kwaliteitsprestatie

• key driver analyse

• impact

Page 31: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

31 - Bouwcollege, # 250028 ©

Verbeterprioriteiten – processen

• beoordeling bouwplannen (-32/68)

• bereikbaarheid (-24/76)

• eerste contact (-28/71)

Verbeterprioriteiten Processen

Secundaireverbeterpunten

Primaireverbeterpunten

Sterke punten

Satisfier (geen impact): - aanjagers, 67% uitstekende/(zeer) goede performance

• algehele kwaliteit (-14/86)

Page 32: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

32 - Bouwcollege, # 250028 ©

%

Informatie over CBZ procedures

Collega’s

Website/publicaties CBZ

Cursussen CBZ

Ander contact CBZ

Ministerie

Anders (externe adviseurs)

78

21

45

35

25

23

6

29

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Procedures van te voren bekend Procedures niet bekend

Indien niet bekend (n = 75)hoe informatie verkregen, via

Page 33: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

33 - Bouwcollege, # 250028 ©

-28

-26

-28

-19

-30

62

65

61

71

60

59

10

9

12

10

10

11

-30

-100 0 100

%

Kwaliteit Eerste Contact

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

zeer goed/uitstekend

goed

matig/slecht

Page 34: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

34 - Bouwcollege, # 250028 ©

%

Eerste Contact - Totaal

Algehele kwaliteit

Het verstrekken van informatie

Behulpzaamheid medewerkers

Vriendelijkheid medewerkers

Kennis organisatie klanten

Technische kennis medewerkers

impact

-28

-23

-22

-11

-13

62

67

65

71

40

70

10

10

13

18

6

17

-55

-100 0 100

zeer goed/uitstekend

goed

matig/slecht

0.18

0.17

0.13

0.18

0.11

Page 35: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

35 - Bouwcollege, # 250028 ©

Verbeterprioriteiten- Eerste Contact

• kennis organisatie klanten (-55/45

• behulpzaamheid medewerkers (-22/78)

• verstrekken informatie (-23/77)

Verbeterprioriteit Eerste Contact

SecundairPrimair Sterke punten

• vriendelijkheid medewerkers (-11/89)

• technische kennis medewerkers (-13/87)

Page 36: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

36 - Bouwcollege, # 250028 ©

%

Eerste Contact - Ziekenhuizen

Algehele kwaliteit

Het verstrekken van informatie

Behulpzaamheid medewerkers

Vriendelijkheid medewerkers

Kennis organisatie klanten

Technische kennis medewerkers

impact

-26

-19

-14

-9

-7

65

67

77

75

43

77

9

14

9

16

8

17

-49

-100 0 100

zeer goed/uitstekend

goed

matig/slecht

0.29

0.29

Page 37: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

37 - Bouwcollege, # 250028 ©

%

Eerste Contact - GGZ

Algehele kwaliteit

Het verstrekken van informatie

Behulpzaamheid medewerkers

Vriendelijkheid medewerkers

Kennis organisatie klanten

Technische kennis medewerkers

impact

-28

-26

-26

-12

-17

61

62

61

64

30

61

12

12

14

24

12

22

-58

-100 0 100

zeer goed/uitstekend

goed

matig/slecht

0.38

0.35

Page 38: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

38 - Bouwcollege, # 250028 ©

%

Eerste Contact - Gehandicaptenzorg

Algehele kwaliteit

Het verstrekken van informatie

Behulpzaamheid medewerkers

Vriendelijkheid medewerkers

Kennis organisatie klanten

Technische kennis medewerkers

impact

-19

-27

-15

-8

-18

71

62

69

79

46

68

10

10

17

13

4

14

-50

-100 0 100

zeer goed/uitstekend

goed

matig/slecht

0.43

0.34

Page 39: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

39 - Bouwcollege, # 250028 ©

%

Eerste Contact - Verpleeghuizen

Algehele kwaliteit

Het verstrekken van informatie

Behulpzaamheid medewerkers

Vriendelijkheid medewerkers

Kennis organisatie klanten

Technische kennis medewerkers

impact

-30

-29

-30

-15

-13

60

63

60

71

40

69

10

8

10

14

2

18

-58

-100 0 100

zeer goed/uitstekend

goed

matig/slecht

0.22

0.27

Page 40: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

40 - Bouwcollege, # 250028 ©

%

Eerste Contact - Verzorgingshuizen

Algehele kwaliteit

Het verstrekken van informatie

Behulpzaamheid medewerkers

Vriendelijkheid medewerkers

Kennis organisatie klanten

Technische kennis medewerkers

impact

-30

-16

-23

-9

-12

59

76

61

69

39

72

11

8

16

22

5

16

-57

-100 0 100

zeer goed/uitstekend

goed

matig/slecht

0.24

0.34

0.22

Page 41: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

41 - Bouwcollege, # 250028 ©

-29

-24

-22

-33

-31

-32

62

71

62

57

60

59

9

5

16

10

9

9

-100 0 100

%

Kwaliteit – Telefonische Bereikbaarheid

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

Page 42: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

42 - Bouwcollege, # 250028 ©

-29

-25

-40

-22

-10

-32

62

71

92

53

73

87

67

9

3

8

7

6

3

2

-100 0 100%

Bereikbaarheid – Totaal

Algehele kwaliteit

Snelheid telefoon beantwoorden

Vriendelijkheid medewerkers

Juiste persoon aan telefoon

Snelheid van terugbellen

Kwaliteit antwoorden op uw vragen

Snelheid antwoorden op uw vragen

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.41

0.09

0.32

Page 43: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

43 - Bouwcollege, # 250028 ©

Kwaliteit Telefonische Bereikbaarheid - matig of slecht (n = 98)

• (Te) lang wachten tot dat wordt opgenomen

• Juiste persoon moeilijk te bereiken

• Te lang wachten bij doorverbinden• teveel doorverwijzen naar diverse verschillende

afdelingen indien persoon niet aanwezig is

Page 44: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

44 - Bouwcollege, # 250028 ©

Verbeterprioriteiten - Bereikbaarheid

• snelheid telefoon opnemen (-25/74)

Verbeterprioriteiten Bereikbaarheid

Secundaireverbeterpunten

Primaireverbeterpunten

Sterke punten

Satisfiers (geen impact): - vriendelijkheid medewerkers, 100% uitstekende/(zeer) goede performance - kwaliteit antwoorden, 90% uitstekende/(zeer) goede performance

• juiste persoon aan lijn (-40/60)

• snelheid terugbellen

(-22/79)

Primaireverbeterpunten

Page 45: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

45 - Bouwcollege, # 250028 ©

-24

-25

-40

-22

-10

-32

71

71

92

53

73

87

67

5

3

8

7

6

3

2

-100 0 100%

Bereikbaarheid - Ziekenhuizen

Algehele kwaliteit

Snelheid telefoon beantwoorden

Vriendelijkheid medewerkers

Juiste persoon aan telefoon

Snelheid van terugbellen

Kwaliteit antwoorden op uw vragen

Snelheid antwoorden op uw vragen

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.41

0.27

Page 46: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

46 - Bouwcollege, # 250028 ©

-22

-21

-8

-30

-21

-22

-35

62

71

78

56

73

66

53

16

8

14

14

6

12

12

-100 0 100%

Bereikbaarheid - GGZ

Algehele kwaliteit

Snelheid telefoon beantwoorden

Vriendelijkheid medewerkers

Juiste persoon aan telefoon

Snelheid van terugbellen

Kwaliteit antwoorden op uw vragen

Snelheid antwoorden op uw vragen

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.47

Page 47: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

47 - Bouwcollege, # 250028 ©

-33

-28

-4

-44

-29

-18

-34

57

64

80

50

71

74

60

10

8

16

6

0

8

6

-100 0 100%

Bereikbaarheid - Gehandicaptenzorg

Algehele kwaliteit

Snelheid telefoon beantwoorden

Vriendelijkheid medewerkers

Juiste persoon aan telefoon

Snelheid van terugbellen

Kwaliteit antwoorden op uw vragen

Snelheid antwoorden op uw vragen

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.30

0.60

Page 48: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

48 - Bouwcollege, # 250028 ©

-31

-26

-6

-48

-27

-25

-38

60

65

81

46

65

71

59

9

9

13

6

8

4

3

-100 0 100%

Bereikbaarheid - Verpleeghuizen

Algehele kwaliteit

Snelheid telefoon beantwoorden

Vriendelijkheid medewerkers

Juiste persoon aan telefoon

Snelheid van terugbellen

Kwaliteit antwoorden op uw vragen

Snelheid antwoorden op uw vragen

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.47

0.41

Page 49: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

49 - Bouwcollege, # 250028 ©

-32

-25

-5

-45

-32

-21

-38

59

61

75

51

58

69

61

9

13

20

4

10

10

1

-100 0 100%

Bereikbaarheid - Verzorgingshuizen

Algehele kwaliteit

Snelheid telefoon beantwoorden

Vriendelijkheid medewerkers

Juiste persoon aan telefoon

Snelheid van terugbellen

Kwaliteit antwoorden op uw vragen

Snelheid antwoorden op uw vragen

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.37

0.33

0.19

Page 50: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

50 - Bouwcollege, # 250028 ©

-56

-46

-41

-19

-22

-11

40

52

53

76

71

77

5

2

6

5

10

12

-100 0 100

%

Afhandeling Bouwplannen – Totaal

Gemak indienen aanvragen

Moment extra info. verzoek van CBZ

Duidelijkheid criteria aanvragen

Afspraken maken over aanlevering

Uitleg geven over procedure

Technische kennis medewerkers

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.17

0.11

0.10

0.16

0.16

0.15

impact

Page 51: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

51 - Bouwcollege, # 250028 ©

Verbeterprioriteiten – Afhandeling bouwplannen

• gemak indienen aanvragen (-56/45)

• moment vragen extra info door CBZ (-46/54)

• duidelijkheid criteria aanvragen (-41/59)

• technische kennis medewerkers (-11/89)

Verbeterprioriteiten Afhandeling bouwplannen

Secundaireverbeterpunten

Primaireverbeterpunten

Sterke punten

• uitleg procedures (-22/78)

• afspraken maken over aanlevering (-19/81)

Page 52: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

52 - Bouwcollege, # 250028 ©

-53

-42

-42

-19

-16

-8

38

55

55

81

77

82

9

3

3

7

10

-100 0 100

%

Afhandeling Bouwplannen – Ziekenhuizen

Gemak indienen aanvragen

Moment om extra info. verzoek van CBZ

Duidelijkheid criteria aanvragen

Afspraken maken over aanlevering

Uitleg geven over procedure

Technische kennis medewerkers

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.30

0.30

impact

Page 53: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

53 - Bouwcollege, # 250028 ©

-52

-57

-57

-17

-20

-21

48

41

41

73

74

56

2

2

10

6

23

-100 0 100

%

Afhandeling Bouwplannen – GGZ

Gemak indienen aanvragen

Moment om extra info. verzoek van CBZ

Duidelijkheid criteria aanvragen

Afspraken maken over aanlevering

Uitleg geven over procedure

Technische kennis medewerkers

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.22

0.27

0.28

impact

Page 54: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

54 - Bouwcollege, # 250028 ©

-52

-34

-38

-15

-17

-11

44

66

62

85

79

80

4

4

8

-100 0 100

%

Afhandeling Bouwplannen – Gehandicaptenzorg

Gemak indienen aanvragen

Moment om extra info. verzoek van CBZ

Duidelijkheid criteria aanvragen

Afspraken maken over aanlevering

Uitleg geven over procedure

Technische kennis medewerkers

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.30

0.23

impact

Page 55: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

55 - Bouwcollege, # 250028 ©

-60

-46

-32

-24

-25

-9

38

52

58

71

67

82

2

2

10

6

8

9

-100 0 100

%

Afhandeling Bouwplannen – Verpleeghuizen

Gemak indienen aanvragen

Moment om extra info. verzoek van CBZ

Duidelijkheid criteria aanvragen

Afspraken maken over aanlevering

Uitleg geven over procedure

Technische kennis medewerkers

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.20

impact

Page 56: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

56 - Bouwcollege, # 250028 ©

-57

-49

-43

-17

-28

-9

36

49

48

74

62

80

7

3

10

9

10

12

-100 0 100

%

Afhandeling Bouwplannen – Verzorgingshuizen

Gemak indienen aanvragen

Moment om extra info. verzoek van CBZ

Duidelijkheid criteria aanvragen

Afspraken maken over aanlevering

Uitleg geven over procedure

Technische kennis medewerkers

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.24

0.36

impact

Page 57: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

57 - Bouwcollege, # 250028 ©

-32

-25

-38

-16

-35

-39

60

71

54

71

59

51

8

5

8

12

7

10

-100 0 100%

Kwaliteit Beoordeling Bouwplannen

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

Page 58: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

58 - Bouwcollege, # 250028 ©

Kwaliteit beoordeling bouwplannen- matig of slecht (n = 104)

• Te procedureel gericht • teveel aandacht voor algemene normen• geen inzicht in bouwprocessen• te detaillistisch

• Beoordeling vanuit eigen perspectief• teveel theorie praktijk is anders• geen oog voor locale specifieke omstandigheden

• Te bureaucratisch • duurt te lang• te weinig ruimte voor creatieve oplossingen

Page 59: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

59 - Bouwcollege, # 250028 ©

-32

-54

-15

-53

-61

-17

60

41

76

41

36

78

8

5

9

6

4

5

-100 0 100

%

Beoordeling Bouwplannen- Totaal

Algehele kwaliteit

Doorlooptijd aanvragen

Contact aanvraag - beoordeling

Informeren bij vertragingen

Op hoogte houden stand van zaken

Informeren eindresultaat

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.18

0.20

0.25

impact

Page 60: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

60 - Bouwcollege, # 250028 ©

Verbeterprioriteiten - Beoordeling Bouwplannen

Verbeterprioriteiten beoordeling bouwplannen

Secundaireverbeterpunten

Primaireverbeterpunten

Sterke punten

• informeren eindresultaat (-17/83)

• contact aanvraag en beoordeling (-15/85)

• doorlooptijd aanvragen (-54/45)

Dissatisfiers (geen impact): - op hoogte houden stand van zaken, 61% matige/slechte performance

- informeren bij vertragingen, 53% matige/slechte performance

Page 61: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

61 - Bouwcollege, # 250028 ©

-25

-54

-15

-53

-61

-17

71

41

76

41

36

78

5

5

9

6

4

5

-100 0 100

%

Beoordeling Bouwplannen- Ziekenhuizen

Algehele kwaliteit

Doorlooptijd aanvragen

Contact aanvraag - beoordeling

Informeren bij vertragingen

Op hoogte houden stand van zaken

Informeren eindresultaat

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.26

0.21

impact

Page 62: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

62 - Bouwcollege, # 250028 ©

-25

-54

-15

-53

-61

-17

71

41

76

41

36

78

5

5

9

6

4

5

-100 0 100

%

Beoordeling Bouwplannen- GGZ

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

Algehele kwaliteit

Doorlooptijd aanvragen

Contact aanvraag - beoordeling

Informeren bij vertragingen

Op hoogte houden stand van zaken

Informeren eindresultaat

0.38

impact

Page 63: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

63 - Bouwcollege, # 250028 ©

-25

-54

-15

-53

-61

-17

71

41

76

41

36

78

5

5

9

6

4

5

-100 0 100%

Beoordeling Bouwplannen- Gehandicaptenzorg

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

Algehele kwaliteit

Doorlooptijd aanvragen

Contact aanvraag - beoordeling

Informeren bij vertragingen

Op hoogte houden stand van zaken

Informeren eindresultaat

Page 64: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

64 - Bouwcollege, # 250028 ©

-25

-54

-15

-53

-61

-17

71

41

76

41

36

78

5

5

9

6

4

5

-100 0 100%

Beoordeling Bouwplannen- Verpleeghuizen

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

Algehele kwaliteit

Doorlooptijd aanvragen

Contact aanvraag - beoordeling

Informeren bij vertragingen

Op hoogte houden stand van zaken

Informeren eindresultaat

0.32

impact

Page 65: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

65 - Bouwcollege, # 250028 ©

-25

-54

-15

-53

-61

-17

71

41

76

41

36

78

5

5

9

6

4

5

-100 0 100

%

Beoordeling Bouwplannen- Verzorgingshuizen

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

Algehele kwaliteit

Doorlooptijd aanvragen

Contact aanvraag - beoordeling

Informeren bij vertragingen

Op hoogte houden stand van zaken

Informeren eindresultaat

0.31

0.28

impact

Page 66: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

66 - Bouwcollege, # 250028 ©

-54

-49

-60

-61

-49

-54

46

51

40

39

51

46

-100 0 100

%

Bemoeienis CBZ beter plan

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

nee ja

Page 67: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

67 - Bouwcollege, # 250028 ©

Redenen bemoeienis CBZ wel geleid tot beter plan (n = 149)

• Toegevoegde waarde door kennis & ervaring• praktische adviezen verstrekken• functionele verbeteringen (radiotherapie)• suggesties aandragen

• technisch

• indeling ruimtes

• vierkante meters

• aanscherpen doelstellingen• helpt mee ontwikkelen van visievorming• meer adequaat hanteren van bouwnormen

• Ondersteuning voor aanvrager

• Ondersteuning van aanvrager

Page 68: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

68 - Bouwcollege, # 250028 ©

Redenen bemoeienis CBZ niet geleid tot beter plan (n = 173)

• Plan was volledig, goed en duidelijk• geen bijsturing noodzakelijk van CBZ

• Onvoldoende inleving in “onze” situatie• CBZ inhoudelijk niet op hoogte van gezondheidszorg

• Geen toegevoegde waarde bij verkorte procedure

• Te krappe normering• terugdringen aantal vierkante meters

• Niet flexibele opstelling• te veel op normen gericht te strikte toepassing

Page 69: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

69 - Bouwcollege, # 250028 ©

-21

-37

-16

-29

-17

-13

79

63

84

71

83

87

-100 0 100

%

Bekendheid met Aanjagers

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

nee ja

Page 70: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

70 - Bouwcollege, # 250028 ©

-37

-54

-35

-54

-24

-33

64

46

65

46

76

67

-100 0 100

%

Contact met Aanjagers

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

nee ja

Basis n = 278 personen bekend met met aanjagers

Page 71: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

71 - Bouwcollege, # 250028 ©

-23

-16

-36

-27

-14

-29

49

58

40

60

53

41

28

26

24

13

34

29

-100 0 100

%

Kwaliteit Aanjagers

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

Basis n = 176 personen, contact met aanjagers

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

Page 72: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

72 - Bouwcollege, # 250028 ©

Redenen Kwaliteit Aanjagers - matig of slecht (n = 39)

• Geen invloed op organisatie CBZ wat is het nut? weten vaak niet waar zij het over hebben

• Geen effect & resultaat ondervonden

• Maken niet waar wat zij beloven

• Minimale contacten• 1 keer iemand gezien, vervolgens nooit meer

Page 73: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

73 - Bouwcollege, # 250028 ©

-23

-16

-25

-27

-16

-44

-9

-61

-20

-17

49

69

71

63

56

70

49

73

33

66

69

28

30

13

13

17

15

8

19

6

14

13

-100 0 100%

Aanjagers – TotaalAlgehele kwaliteit

Vriendelijkheid

Technische kennis

Bereikbaarheid

Doortastendheid

Beantwoorden van vragen

Kennis van uw organisatie

Kennis van uw branche

Mandaat

Onderhandelingsvaardigheden

Nakomen afspraken

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.32

0.23

0.20

0.08

Page 74: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

74 - Bouwcollege, # 250028 ©

Verbeterprioriteiten - Aanjagers

• mandaat (-61/39) • doortastendheid (-27/83)

• nakomen afspraken (-16/84)

• beantwoorden vragen (-16/85)

Verbeterprioriteiten Aanjagers

Secundaireverbeterpunten

Primaireverbeterpunten

Sterke punten

Satisfiers (geen impact): - vriendelijkheid, 100% uitstekende/(zeer) goede performance - kennis van de branche, 91% (zeer) goede performance

Dissatisfiers (geen impact): - kennis organisatie klant, 44% matig/slechte performance

Page 75: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

75 - Bouwcollege, # 250028 ©

-16

-18

-16

-21

-11

-65

-21

-33

-11

-16

58

72

71

68

63

72

29

74

61

72

79

26

28

12

16

16

17

6

5

6

17

5

-100 0 100

%

Aanjagers – ZiekenhuizenAlgehele kwaliteit

Vriendelijkheid

Technische kennis

Bereikbaarheid

Doortastendheid

Beantwoorden van vragen

Kennis van uw organisatie

Kennis van uw branche

Mandaat

Onderhandelingsvaardigheden

Nakomen afspraken

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.34

0.49

0.59

Page 76: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

76 - Bouwcollege, # 250028 ©

-36

-10

-19

-46

-20

-46

-15

-92

-28

-16

40

70

75

69

46

68

54

62

8

56

68

24

30

15

12

8

12

23

17

16

-100 0 100

%

Aanjagers – GGZAlgehele kwaliteit

Vriendelijkheid

Technische kennis

Bereikbaarheid

Doortastendheid

Beantwoorden van vragen

Kennis van uw organisatie

Kennis van uw branche

Mandaat

Onderhandelingsvaardigheden

Nakomen afspraken

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.22

0.25

0.65

0.33

0.30

Page 77: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

77 - Bouwcollege, # 250028 ©

-27

-7

-33

-25

-39

-17

-54

-23

-64

-56

-21

60

71

56

67

54

75

46

69

36

44

71

13

21

11

8

8

8

8

7

-100 0 100

%

Aanjagers – GehandicaptenzorgAlgehele kwaliteit

Vriendelijkheid

Technische kennis

Bereikbaarheid

Doortastendheid

Beantwoorden van vragen

Kennis van uw organisatie

Kennis van uw branche

Mandaat

Onderhandelingsvaardigheden

Nakomen afspraken

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.26

0.49

0.45

0.39

0.42

0.21

Page 78: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

78 - Bouwcollege, # 250028 ©

-14

-18

-26

-20

-14

-42

-57

-15

-20

53

70

71

60

54

72

47

75

38

72

63

34

30

12

14

26

14

11

25

6

13

17

-100 0 100

%

Aanjagers – VerpleeghuizenAlgehele kwaliteit

Vriendelijkheid

Technische kennis

Bereikbaarheid

Doortastendheid

Beantwoorden van vragen

Kennis van uw organisatie

Kennis van uw branche

Mandaat

Onderhandelingsvaardigheden

Nakomen afspraken

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.24

0.27

0.20

0.18

Page 79: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

79 - Bouwcollege, # 250028 ©

-29

-14

-30

-23

-17

-33

-7

-61

-18

-13

41

66

71

59

62

65

56

76

27

66

73

29

34

14

11

15

17

11

18

12

16

13

-100 0 100

%

Aanjagers – VerzorgingshuizenAlgehele kwaliteit

Vriendelijkheid

Technische kennis

Bereikbaarheid

Doortastendheid

Beantwoorden van vragen

Kennis van uw organisatie

Kennis van uw branche

Mandaat

Onderhandelingsvaardigheden

Nakomen afspraken

impact

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

0.44

0.29

0.25

Page 80: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

80 - Bouwcollege, # 250028 ©

-11

-5

-16

-8

-12

-12

26

31

24

14

26

31

64

65

61

78

63

57

-100 0 100

%

Algehele Tevredenheid

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

(zeer) ontevreden

(zeer) tevreden

noch ontevreden/noch tevreden

Page 81: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

81 - Bouwcollege, # 250028 ©

-6

-7

-2

-2

-7

-7

28

27

24

27

23

39

66

66

74

71

70

55

-100 0 100

%

Algehele Tevredenheid – verandering laatste 2 jaar

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

afgenomen

toegenomen

gelijk gebleven

Page 82: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

82 - Bouwcollege, # 250028 ©

Redenen Afname Tevredenheid- (n = 19)• Te bureaucratische opstelling

• Geen service- & marktgerichte opstelling

• Te lange procedures & meer procedures• snelheid is verminderd• teveel personeelswisselingen • verzorgingshuizen vallen nu ook onder CBZ

Page 83: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

83 - Bouwcollege, # 250028 ©

0 10

8

64

2

7.4

Dashboard

Algehele Klanttevredenheid

Page 84: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

84 - Bouwcollege, # 250028 ©

-29

-23

-30

-22

-32

-33

56

62

48

67

54

51

16

15

22

12

14

17

-100 0 100

%

Beantwoorden aan verwachtingen

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

(sterk) overtroffen

(bijna) niet overeen met verwachtingen

overeen met verwachtingen

Page 85: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

85 - Bouwcollege, # 250028 ©

Redenen Verwachtingen - (sterk) overtroffen (n = 55)

• Beeld CBZ gebaseerd op negatieve verwachtingen• meer bureaucratisch & te procedureel

Huidige ervaringen tonen het tegendeel

• Omslag klantgerichtheid duidelijk te merken• meer meedenken• beter inspelen op vragen en behoefte • flexibeler• servicegerichter• snelheid in afhandeling is gestegen

Page 86: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

86 - Bouwcollege, # 250028 ©

Redenen Verwachtingen - (bijna) niet overeenkomen (n = 101)

• Te hoge verwachtingen viel tegen in praktijk• Men verwacht

• meer meedenken & samenwerken• samen oplossingen zoeken & alternatieven aandragen

• innovatieve, creatieve & flexibele houding• nu teveel verschuilen achter “regeltjes”

• snelheid in procedures, met name door aanjagers• vertraging door teveel bureaucratie

• overbrenging van vakkennis • te gering

Page 87: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

87 - Bouwcollege, # 250028 ©

-15

-11

-18

-17

-14

-17

26

26

27

31

31

18

59

63

55

52

55

65

-100 0 100

%

Gebruik Nieuwe Diensten - second opinion kostenramingen

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

wel gebruik

geen gebruik

misschien

Page 88: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

88 - Bouwcollege, # 250028 ©

-10

-13

-10

-10

-10

-8

24

20

16

31

28

22

67

67

75

59

62

70

-100 0 100

%

Gebruik Nieuwe Diensten - best practises

wel gebruik

geen gebruik

misschien

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

Page 89: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

89 - Bouwcollege, # 250028 ©

-33

-25

-42

-26

-35

-35

26

27

18

37

28

22

41

48

40

37

37

43

-100 0 100

%

Gebruik Nieuwe Diensten - capaciteitsonderzoek

wel gebruik

geen gebruik

misschien

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

Page 90: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

90 - Bouwcollege, # 250028 ©

-16

-8

-17

-20

-16

-18

20

16

23

20

22

17

65

75

60

59

63

64

-100 0 100

%

Gebruik Nieuwe Diensten - technische & innovatie informatie

wel gebruik

geen gebruik

misschien

Totaal

Ziekenhuizen

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

Page 91: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

91 - Bouwcollege, # 250028 ©

Andere nieuwe diensten (n = 126)• Advies over & bemiddeling bij

• wet- en regelgeving• Arbo, werktijden, toelichting bouwmaatstaven

• juridische vraagstukken• contracten & opleveringen

• financiële vraagstukken• kostendoorberekeningen

• prijsvorming

• subsidies

• contacten met locale overheden• aanbesteding procedures• aannemers, architecten & adviseurs

• selectie en kwaliteitscriteria

Page 92: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

92 - Bouwcollege, # 250028 ©

18

15

11

10

9

4

4

4

2

11

12

0 10 20 30

%

Verbeteren – totaal

431 antwoorden door 353 personen

Procedures verbeteren

Flex.opstelling/minder bureaucrat.

Doorlooptijden

Informatievoorziening

Klantgerichtheid (meedenken)

Bereikbaarheid

Profileren als kenniscentrum

Meer adviserende rol

Kennis van klant/organisatie

Overig

Niets, ben tevreden

Page 93: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

93 - Bouwcollege, # 250028 ©

13

13

9

10

5

5

8

9

4

14

12

0 10 20 30

%

Verbeteren – Ziekenhuizen

76 antwoorden door 65 personen

Procedures verbeteren

Flex.opstelling/minder bureaucrat.

Doorlooptijden

Informatievoorziening

Klantgerichtheid (meedenken)

Bereikbaarheid

Profileren als kenniscentrum

Meer adviserende rol

Kennis van klant/organisatie

Overig

Niets, ben tevreden

Page 94: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

94 - Bouwcollege, # 250028 ©

10

24

7

7

19

3

3

2

14

12

0 10 20 30

%

Verbeteren – GGZ

59 antwoorden door 51 personen

Procedures verbeteren

Flex.opstelling/minder bureaucrat.

Doorlooptijden

Informatievoorziening

Klantgerichtheid (meedenken)

Bereikbaarheid

Profileren als kenniscentrum

Meer adviserende rol

Kennis van klant/organisatie

Overig

Niets, ben tevreden

Page 95: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

95 - Bouwcollege, # 250028 ©

19

13

9

11

8

9

3

3

3

11

11

0 10 20 30

%

Verbeteren – Gehandicaptenzorg

64 antwoorden door 51 personen

Procedures verbeteren

Flex.opstelling/minder bureaucrat.

Doorlooptijden

Informatievoorziening

Klantgerichtheid (meedenken)

Bereikbaarheid

Profileren als kenniscentrum

Meer adviserende rol

Kennis van klant/organisatie

Overig

Niets, ben tevreden

Page 96: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

96 - Bouwcollege, # 250028 ©

19

10

13

12

10

4

4

2

1

12

13

0 10 20 30

%

Verbeteren – Verpleeghuizen

119 antwoorden door 96 personen

Procedures verbeteren

Flex.opstelling/minder bureaucrat.

Doorlooptijden

Informatievoorziening

Klantgerichtheid (meedenken)

Bereikbaarheid

Profileren als kenniscentrum

Meer adviserende rol

Kennis van klant/organisatie

Overig

Niets, ben tevreden

Page 97: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

97 - Bouwcollege, # 250028 ©

23

20

12

10

7

3

2

2

3

9

11

0 10 20 30

%

Verbeteren – Verzorgingshuizen

113 antwoorden door 90 personen

Procedures verbeteren

Flex.opstelling/minder bureaucrat.

Doorlooptijden

Informatievoorziening

Klantgerichtheid (meedenken)

Bereikbaarheid

Profileren als kenniscentrum

Meer adviserende rol

Kennis van klant/organisatie

Overig

Niets, ben tevreden

Page 98: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

98 - Bouwcollege, # 250028 ©

Voice of the customer (i) - verbeteringen (n = 353)

• Niets, ben tevreden: 12% klanten

“Er is ten opzichte van de vorige jaren al veel verbeterd,deze weg moet verder worden ingeslagen”

• Procedures• doorlooptijd verkorten• papierwerk verminderen minder omslachtig• sneller toekennen vergunningen

• Vermindering bureaucratie• minder regels• flexibelere behandeling van bouwplannen• minder papierwerk • versimpeling procedures

Page 99: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

99 - Bouwcollege, # 250028 ©

Voice of the customer (ii)- verbeteringen (n = 353)

• Klantgerichtheid• meedenken met klanten• meer begeleiding • meer expertise leveren bij aanpassingen• meer good practises in de sector• vast aanspreekpunt

• Communicatie & Informatie• duidelijkheid over procedures• informatie over regels en bouwnormen• veranderingen & aanpassingen communiceren

Page 100: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

100 - Bouwcollege, # 250028 ©

4. Conclusies

Page 101: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

101 - Bouwcollege, # 250028 ©

Conclusies - Loyaliteit

• Loyaliteit is redelijk 1/3 klanten is loyaal

50% is niet loyaal en voelt zich meer “gevangen” in de relatie

• Klanten zijn verplicht met Bouwcollege samen te werken

• 33 % van de klanten is ambassadeur van het Bouwcollege

• Commitment met het Bouwcollege is gemiddeld

Page 102: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

102 - Bouwcollege, # 250028 ©

Conclusies - Kwaliteit

• Algehele kwaliteit: goede performance

• Geen extreme uitschieters zowel naar boven als naar beneden• circa 15% is uitermate negatief als uitermate positief

• In vergelijk met de gemeente als benchmark scoort het Bouwcollege zeer goed op algehele kwaliteit

Page 103: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

103 - Bouwcollege, # 250028 ©

Conclusies - Imago

• Het Bouwcollege wordt gezien als:

• betrouwbaar• het houdt zich aan gemaakte afspraken • een professionele organisatie• een kenniscentrum

• Echter het Bouwcollege is niet:

• flexibel• transparant• servicegericht

Page 104: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

104 - Bouwcollege, # 250028 ©

Tactische conclusies – procesniveau (i) • Algehele kwaliteit CBZ wordt aangestuurd door:

• het proces “Eerste Contact”• de processen “Afhandeling & Beoordeling Bouwplannen”

• In zeer geringe mate wordt kwaliteit aangestuurd door het proces Bereikbaarheid

• Het proces Aanjagers speelt geen rol in de kwaliteitsperceptie bij klanten daar:• aanjagers (nog) niet bij iedereen bekend zijn• het niet hebben van mandaat ervoor zorgt dat aanjagers (nog) geen

centrale rol spelen

Page 105: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

105 - Bouwcollege, # 250028 ©

Tactische conclusies – procesniveau (ii)Hoge Impact Key Drivers

• # 1 Eerste Contact: redelijke performance• Geef klanten de idee dat u op de hoogte bent van

hun organisatie en branche• Verstrek tijdig “duidelijke’’ informatie over procedures en regels

• # 2 Afhandeling & Beoordeling Bouwplannen: redelijke performance

• Geef inzicht in het proces dat doorlopen dient te worden leg dit elke keer weer uit! Begeleidt het proces

communiceer duidelijk elkaars verantwoordelijkheden • Verkort de doorlooptijd, houd klanten op tijd op de hoogte

van vorderingen & vertragingen• Evalueer proces na afloop met klant --> leg bemoeienis uit

Page 106: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

106 - Bouwcollege, # 250028 ©

Tactische conclusies – procesniveau (iii)

Lage Impact Key Driver

Telefonische bereikbaarheid:Redelijke performance

• Stroomlijn informatie tussen receptioniste en medewerkers

Zorg dat de juiste persoon aan de telefoon komt

Zorg voor duidelijkheid met wie intern dient te worden doorverbonden één loket gedachte?

• Zorg dat de telefoon snel opgenomen wordt• Snel terugbellen bij toezegging

Page 107: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

107 - Bouwcollege, # 250028 ©

Tactische conclusies – procesniveau (iv)

Geen Key Driver

Aanjagers: redelijke performance

• Vergroot bekendheid • Vergroot kennis van organisatie klant• Geef aanjagers “voldoende” mandaat• Vergroot doortastendheid

• Er heerst twijfel in de markt over het nut en het effect van de aanjagers door relatieve onbekendheid

• Communiceer deze aspecten!

Page 108: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

108 - Bouwcollege, # 250028 ©

Mindset Bouwcollege klant

• CBZ doet haar werk goed, maar ….• wij zijn tot elkaar veroordeeld

• CBZ is bezig te veranderen:van het noodzakelijke kwaad naar een “klantgerichte” organisatie, maar zij zijn er nog niet

• Niveau van “mijn” ingediende plannen bepaalt of bemoeienis van CBZ succesvol is

• Laat het Bouwcollege zich actiever richting klant opstellen meer adviseren dan controleren

• Laat het Bouwcollege zich ontwikkelen tot een kenniscentrum zij heeft zoveel kennis

Page 109: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

109 - Bouwcollege, # 250028 ©

5.5. Spiegelonderzoek

• Management het Bouwcollege (n=13)

• Invullen vragenlijst zoals het Bouwcollege

denkt dat klanten zullen antwoorden

Page 110: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

110 - Bouwcollege, # 250028 ©

26 60

33

-14

-27

9

64

82

9

-9

-26 41

-100 0 100

%

Spiegelonderzoek (i)

Aanbevelen

Niet overstappen naar andere aanbieder

Klantenhet Bouwcollege

vrijwel zeker/zeer waarschijnlijk

niet erg/helemaal niet waarschijnlijk

waarschijnlijk

Page 111: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

111 - Bouwcollege, # 250028 ©

-14

-64

69

34

14

4

-25

-44

67

56

8

-100 0 100

%

Spiegelonderzoek (ii)

Algehele kwaliteit

Kwaliteit van benchmark

(gemeente)

Klanten

het Bouwcollege

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

Page 112: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

112 - Bouwcollege, # 250028 ©

-33

-38

17

15

50

54

-42

-33

42

42

17

25

-100 0 100

%

Spiegelonderzoek - Betrokkenheid

Ik voel mij verbonden met het Bouwcollege

Ik zou het jammer vinden als het Bouwcollege er niet meer zou zijn

(volledig) mee oneens

(volledig) mee eens

eens/oneens

Klanten

het Bouwcollege

Page 113: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

113 - Bouwcollege, # 250028 ©

-3

-45

-17

-7

-25

6

20

12

10

20

91

35

71

84

55

-38

-8

-8

-15

8

31

15

8

31

92

31

77

85

54

-100 0 100

%

Spiegelonderzoek – Imago (i)

Betrouwbaar

Transparant

Bureaucratisch

Professionele organisatie

Servicegericht

(volledig) mee oneens

(volledig) mee eens

eens/oneens

Klanten

het Bouwcollege

Page 114: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

114 - Bouwcollege, # 250028 ©

-20

-46

-11

-5

13

19

11

5

67

35

78

90

-23

-31

-8

31

38

23

38

46

31

69

62

-100 0 100

%

Spiegelonderzoek – Imago (ii)

Duidelijk in communicatie

Flexibel

Kenniscentrum

Houden aan gemaakte afspraken

(volledig) mee oneens

(volledig) mee eens

eens/oneens

Klanten

het Bouwcollege

Page 115: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

115 - Bouwcollege, # 250028 ©

-28

-29

-32

-54

62

62

60

10

9

8

46

-25

-92

-17

-10

67

8

83

8

90

-100 0 100

%

Spiegelonderzoek – Processen

Eerste contact

Telefonische bereikbaarheid

Beoordeling bouwplannen

Bemoeienis CBZ geleid tot beter plan?

nee ja

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

Klanten

het Bouwcollege

Page 116: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

116 - Bouwcollege, # 250028 ©

-21

-37

-23 49

79

64

28

-8

-44

56

92

56

44

-100 0 100%

Spiegelonderzoek - Aanjagers

Bekendheid met aanjagers

Contact met aanjagers

Beoordeling aanjagers

nee ja

Klanten

het Bouwcollege

matig/slecht

zeer goed/uitstekend

goed

Page 117: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

-11

-6

-29

26

28

56

64

66

16

-31

38

54

62

100

15

-100 0 100

%

Spiegelonderzoek - Tevredenheid

Beoordeling algehele tevredenheid

Toe/afname tevredenheid

Verwachtingen wel/niet overtroffen

Klanten

het Bouwcollege

(zeer) ontevreden -- toename -- (sterk) overtroffen

(zeer) tevreden -- afname -- (bijna) niet overeen

tevreden/ontevreden -- gelijk -- overeen

Page 118: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

118 - Bouwcollege, # 250028 ©

-15

-10

-33

-16

26

24

26

20

59

67

41

65

0

-8

-31

-8

15

0

38

15

85

92

31

77

-100 0 100

%

Spiegelonderzoek – Nieuwe diensten

Kosten ramingen

Best practices

Capaciteitsonderzoek

Informatieverstrekking

Kanten

het Bouwcollege

geen gebruik

wel gebruik

misschien gebruik

Page 119: Klanttevredenheid 2002 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen Drs. Hans Muis, manager April 2003.

119 - Bouwcollege, # 250028 ©

Verbeteringen (n = 13)

Zoals CBZ denkt dat de klant zal antwoorden:

• Verkorten doorlooptijden

• Bereikbaarheid & toegankelijkheid vergroten