Klaar voor

of 66 /66
Klaar voor het nieuwe examenprogramma biologie met Nectar Tweede Fase!

Embed Size (px)

description

Klaar voor. het nieuwe examenprogramma biologie. met Nectar Tweede Fase!. 3 knelpunten huidige programma. Gebrek aan motivatie door te geringe (maatschappelijke) relevantie en actuele wetenschappelijke vak inhoud - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Klaar voor

Page 1: Klaar voor

Klaar voorhet nieuwe examenprogramma biologie met Nectar Tweede Fase!

Page 2: Klaar voor

3 knelpunten huidige programma

1. Gebrek aan motivatie door te geringe (maatschappelijke) relevantie en actuele wetenschappelijke vak inhoud

2. Te geringe samenhang binnen het vak en tussen de vakken

3. Overladenheid van het programma

Page 3: Klaar voor

Ad 1 Gebrek aan motivatie

Oplossing:• Concept-contextbenadering

• Examenprogramma schrijft inhoud voor, geen didactiek.

Page 4: Klaar voor

Examenprogramma schrijft inhoud voor, geen didactiek. Keuzes maken.

Page 5: Klaar voor

Ad 2. Samenhang

• Afstemming biologie syllabus met natuurkunde en scheikunde (vaardigheden, contexten, wendbaarheid, beheersingsniveau)

• Expliciete samenhang biologische concepten in ex. Programma bio

Page 6: Klaar voor

Ad 3 Overladenheid

Veldraadpleging

- CE gedeelte - Onduidelijkheden aangegeven - Leiden concepten tot overladenheid?

- Resultaten meegenomen bij totstandkoming definitieve examenprogramma (6 juni 2012 publicatie Staatscourant)

Page 7: Klaar voor

Doel van de vernieuwing

Leerlingen kunnen hun biologische kennis gebruiken in welke context dan ook

Gevolgen:• In syllabus staan voorbeeldcontexten• Contexten uit leefwereld, beroepsbeoefening en wetenschap• Expliciete samenhang tussen de biologische concepten duiden• Recontextualisering

Page 8: Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

1. Compleet en compact met jaardelen2. Concepten als kapstok voor contexten3. Groot verschil tussen havo en vwo4. Samenhang binnen bio en tussen vakken5. Bronnen vormen rode draad6. Practica beproefd7. Examentraining met oplossingsstrategie8. Sterk verbeterde ict (Nectar online)

Page 9: Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

1. Compleet en compact met jaardelen2. Concepten als kapstok voor contexten3. Groot verschil tussen havo en vwo4. Samenhang binnen bio en tussen vakken5. Bronnen vormen rode draad6. Practica beproefd7. Examentraining met oplossingsstrategie8. Sterk verbeterde ict (Nectar online)

Page 10: Klaar voor

1. Compleet en compact

Page 11: Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

1. Compleet en compact met jaardelen

2. Concepten als kapstok voor contexten3. Groot verschil tussen havo en vwo4. Samenhang binnen bio en tussen vakken5. Bronnen vormen rode draad6. Practica beproefd7. Examentraining met oplossingsstrategie8. Sterk verbeterde ict (Nectar online)

Page 12: Klaar voor

2. Concept-context in Nectar

• Concept is de kapstok voor context en niet andersom (context-concept)

• Concepten per onderwerp bij elkaar in een hoofdstuk

• Overzichtelijk voor leerlingen

Leerling quote: ‘het boek heeft een goed lopend verhaal om de stof duidelijk te maken’

Page 13: Klaar voor

Hoofdstuktitel

Voorkennis ob en leerjaar 4

ICT onderdeleno.a. voorkennis

ophalen

4-5 paragrafen met CE en SE toevoeging

Eindtermen in leerlingtaal

Page 14: Klaar voor

Concept kapstok context

Hoofdstukcontext in:• nieuw! Start: motiverende en

enthousiasmerende activiteit, nodigt uit aan de slag te gaan (ipv startvragen)

• Paragrafen, daar waar logisch. Hier ook ruimte voor andere contexten

• nieuw! Een contexthoofdstuk per boek bv

Onderzoek doen in leerjaar 4.

Page 15: Klaar voor

Start: introductie context,

motiveren, enthousiasmeren,

ophalen voorkennis

Leerlingen gaan samen aan de

slag

Page 16: Klaar voor

Concept-context in Nectar

Docenten-quote (nav klassenset katernen):

‘Persoonlijk vind ik het boek overzichtelijk is, en dat alle onderwerpen mooi aansluiten bij de Concept-Context manier van lesgeven.’

‘De leerlingen vinden het context diabetes mellitus interessant; bijna alle leerlingen kennen wel iemand met DM, zelfs een aantal leerlingen op onze school!’ (J. de Jonge)

Page 17: Klaar voor

Lopende tekst

• nieuw! Context komt logisch terug (tekst herschreven)

• nieuw! Belangrijke begrippen vet met definitie ervoor of erna

• nieuw! Bronnen daar waar nodig• Binas 6e (nieuwe ed.!) verwijzingen

leerling- quote:’de tekst is makkelijk leesbaar’

Page 18: Klaar voor

Paragraafintro met context

en afsluitende vraag (later beantwoord)

Bronnen staan daar waar ze

horen (ipv bovenaan de pag.)

Vetgedrukte begrippen met definitie vlak

ervoor of erna

Page 19: Klaar voor

Opdrachten

• quote leerling over aantal opdrachten‘Het aantal precies overeenkwam met de leerstof en inging op de leerstof’

Page 20: Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

1. Compleet en compact met jaardelen2. Concepten als kapstok voor contexten

3. Groot verschil tussen havo en vwo4. Samenhang binnen bio en tussen vakken5. Bronnen vormen rode draad6. Practica beproefd7. Examentraining met oplossingsstrategie8. Sterk verbeterde ict (Nectar online)

Page 21: Klaar voor

3. Groot verschil havo vs. vwo

Havo:• Andere, enthousiasmerende contexten• 2 tot 3 tekst- en opdrachtblokken per §• Samenvattende tekstjes per blok• Teksten herschreven en geen verkorte

vwo versie • Bijschrift bron start met titelVwo:• nieuw! Alle opdrachten achteraan in de

paragraaf

Page 22: Klaar voor

Verschil vanaf pag. 1:

- context

havo:Beroepen met dier- en mens

gedrag

Page 23: Klaar voor

Verschil:- Samenvattende

tekstjes

Verschil:- Opdrachten tussen

de tekst

Verschil:- Speciale havo

tekst, geen ingekorte vwo

versie

Page 24: Klaar voor

Verschil vanaf pag. 1:

- context

vwo:Dierenwelzijn

Page 25: Klaar voor

Verschil:- Speciale vwo tekst

Verschil:- Opdrachten aan

het einde

Page 26: Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

1. Compleet en compact met jaardelen2. Concepten als kapstok voor contexten3. Groot verschil tussen havo en vwo

4. Samenhang binnen bio en tussen vakken

5. Bronnen vormen rode draad6. Practica beproefd7. Examentraining met oplossingsstrategie8. Sterk verbeterde ict (Nectar online)

Page 27: Klaar voor

4. Samenhang

In Toepassen: samenhang tussen de §-en en hoofdstukken:

• nieuw! Na 2, 3 of 4 §-en Toepassen met expliciete samenhang tussen vorige §-en

• nieuw! Aan het einde van het hoofdstuk Toepassen met expliciete samenhang tussen vorige hoofdstukken

• expliciete recontextualisering

Page 28: Klaar voor

Toepassen stof voorafgaande §-en in andere

context (recontextualisering)

Page 29: Klaar voor

Toepassen stof

voorafgaande hoofdstukken

Page 30: Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

1. Compleet en compact met jaardelen2. Concepten als kapstok voor contexten3. Groot verschil tussen havo en vwo4. Samenhang binnen bio en tussen vakken

5. Bronnen vormen rode draad6. Practica beproefd7. Examentraining met oplossingsstrategie8. Sterk verbeterde ict (Nectar online)

Page 31: Klaar voor

5. Bronnen vormen rode draad

• nieuw! Geplaatst daar waar nodig (niet meer in bak bovenaan pag.)

• nieuw! Vertellen hetzelfde verhaal als lopende tekst

• nieuw! Kan pagina groot zijn, waar nodig

leerling- quote (Bas, CS Walcheren)

’de plaatjes passen zowel bij de stof als bij elkaar’

Page 32: Klaar voor

pagina groot beeld

Page 33: Klaar voor

Bronnen vertellen rode draad door het

hoofdstuk

Veel bronnen en teksten

herschreven

Page 34: Klaar voor

Bronnen

Docenten-quote (nav klassenset katernen)

‘Wel 2 prachtige afbeeldingen op blz 108 en 109; heel prettig dat deze afbeeldingen zo groot zijn!Overigens vinden we alle afbeeldingen mooi en duidelijk.’ (J. de Jonge)

Page 35: Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

1. Compleet en compact met jaardelen2. Concepten als kapstok voor contexten3. Groot verschil tussen havo en vwo4. Samenhang binnen bio en tussen vakken5. Bronnen vormen rode draad

6. Practica beproefd7. Examentraining met oplossingsstrategie8. Sterk verbeterde ict (Nectar online)

Page 36: Klaar voor

6. Practica beproefd

• nieuw! Allen nieuw• nieuw! Allen getest op werkbaarheid →

goed, gevarieerde, degelijke practica in minicontextjes

• nieuw! Foto’s, filmpjes en aanvullende informatie via ICT

Docent – quote: ‘Practica zien er goed uit. Foto's laten zien dat ze getest zijn. Ik krijg gewoon zin om ze uit te proberen in mijn klas.’ (W. jongmans)

Page 37: Klaar voor

Alle practica getest door toa

Toa-quote: ‘Practica staan

goed omschreven.’ (Toa Visser ‘t Hooft)

Page 38: Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

1. Compleet en compact met jaardelen2. Concepten als kapstok voor contexten3. Groot verschil tussen havo en vwo4. Samenhang binnen bio en tussen vakken5. Bronnen vormen rode draad6. Practica beproefd

7. Examentraining met oplossingsstrategie

8. Sterk verbeterde ict (Nectar online)

Page 39: Klaar voor

7. Examentraining

• nieuw! Vanaf leerjaar 4• nieuw! Gericht op oplossingstrategie • nieuw! Met recente examenopgaven

Page 40: Klaar voor

Examentraining leert

oplossingsstrategie voor maken

examenvragen

Page 41: Klaar voor

Samengevat

• nieuw! Één pagina achteraan het hoofdstuk• Helpt bij het leren van de concepten• nieuw! Uitgebreid in ICT inclusief

leerdoelen

Page 42: Klaar voor

Korte samenvatting met bronnen

Page 43: Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

1. Compleet en compact met jaardelen2. Concepten als kapstok voor contexten3. Groot verschil tussen havo en vwo4. Samenhang binnen bio en tussen vakken5. Bronnen vormen rode draad6. Practica beproefd7. Examentraining met oplossingsstrategie

8. Sterk verbeterde ict (Nectar online)

Page 44: Klaar voor

8. ICT Nectar online

• nieuw! Nectar online• nieuw! Met alle delen digitaal beschikbaar• nieuw! Voorkennis• nieuw! Paragrafen met eindtermen in

context• nieuw! Met toelichting bij practica• nieuw! Samengevat met leerdoelen• nieuw! Met oefentoets op niveau (pw)• nieuw! Met actualiteit in de context• Begrippenlijst

Page 45: Klaar voor

http://nectar.online.noordhoff.nl/

Page 46: Klaar voor
Page 47: Klaar voor

Presentatiescherm

Page 48: Klaar voor
Page 49: Klaar voor

Voorkennis ophalen

Page 50: Klaar voor

§-en met eindtermen in context

Page 51: Klaar voor

Practicum: film complexe handeling preparaat maken

Page 52: Klaar voor

Samengevat met leerdoelen

Page 53: Klaar voor

Oefentoets

Page 54: Klaar voor

Actualiteit in de context

Page 55: Klaar voor

Voorbereiden

Page 56: Klaar voor

Proefwerken

• Arial 12 conform eindexamen• Uitvergroten voor dyslectische leerlingen

overbodig• 2 gelijkwaardige proefwerken• 45 min. (evt. tijd voor nabespreking,

dyslectische lln meer tijd)• Met contextopgaven• RTTI

Page 57: Klaar voor

RTTI classificatie

• R = reproductie• T1 = toepassen in bekende context• T2 = toepassen in nieuwe context• I = inzicht, verbanden leggen

• Leerling scoort slechter op R en T1? beter leren• Leerling scoort slechter op T2 en I? niveau is lastig

Page 58: Klaar voor

Eerste reactie?

• (...) Wat ziet dat er mooi uit zeg. Ik krijg nu al zin om er volgend jaar mee te gaan werken. (...) (G.Ledoux)

• (...) Verder ben ik zeer te spreken over het hoofdstuk. Het ziet er prima uit. Kleurstelling en grootte van de bronnen vind ik mooi.(...)

• (…) Ik zie erg uit naar deze nieuwe Nectar. Van wat ik gezien heb, is het een verbetering ten aanzien van de huidige.(…) (L.Karper)

Page 59: Klaar voor

Inhoudsopgave 5 havo

9 Erfelijkheid10 Evolutie11 Gezondheid12 Bloedsomloop13 Ademhaling en uitscheiding14 Regeling

Page 60: Klaar voor

Inhoudsopgave 5 vwo (onder voorbehoud)

9 Bloedsomloop10 Ademhaling en uitscheiding11 Voeding en vertering12 Afweer13 Hormoonstelsel14 Zenuwstelsel15 Zintuigen16 Sport

Page 61: Klaar voor

Inhoudsopgave 6 vwo (onder voorbehoud)

17 Kringlopen en evenwichten18 Biosfeer en duurzaamheid19 DNA20 Planten21 Eiwitten22 Biologie in 3D (terugblik, samenhang, vooruitblik)

Page 62: Klaar voor

Prijzen

• leerboek €58,-• leerling-ict* €9,95• uitwerkingenboek €12,-* bevat ook digitale uitwerkingen, klaar te zetten door de docent

• docentenpakket plus €195,- havo + vwo lj 4 t/m 6 per sectie per jaar

Page 63: Klaar voor
Page 64: Klaar voor

Prijzen per leerling per jaar

Boekenfonds ICT 3e editie

Intern Nee € 14,50

Intern Ja € 24,45

Extern Nee € 18,56

Extern Ja € 28,51

Methodelicentie € ? / leerling per jaar

Page 65: Klaar voor

Oude of nieuwe editie, wel of niet een werkboek, boek of tablet? Waarom

kiezen…

De Noordhoff Uitgevers methodelicentie biedt u immers

alles!

Page 66: Klaar voor

1. Altijd beschikken over al het lesmateriaal U werkt altijd met al het beschikbare papieren en digitale lesmateriaal van een

methode voor een vaste prijs, per leerling per jaar

2. U bepaalt zelf het tempo van innovatie U kiest ieder jaar uw ideale mix van boeken, computer en tablet en bepaalt zelf wat past bij uw manier van lesgeven

3. Altijd werken met de nieuwste edities Als er een nieuwe editie verschijnt, heeft u deze direct tot uw beschikking

4. Ieder jaar nieuwe werkboeken U krijgt ieder jaar nieuwe werkboeken, zodat uw leerlingen er gewoon in kunnen schrijven

5. Inclusief al het docentenmateriaal Altijd toegang tot toetsen, handleidingen, planningen én presentatiemateriaal voor het digitale schoolbord

6. Altijd de mogelijkheid om met een tablet te werken U kiest of en wanneer u start met tabletonderwijs

De zes voordelen van de Methodelicentie