Kinderen over geluk eboek

download Kinderen over geluk eboek

of 28

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Hoe werkt geluk en wat is de waarde in ons leven en ons werk? Kinderen van de Vondelschool in Bussum vormden een Raad van Stuur die adviseerde over EigenWijzR. Dit instrument is bedoeld om het welbevinden en de sociale veiligheid bij kinderen te meten.

Transcript of Kinderen over geluk eboek

 • 1

  Hoe werkt het? Wat is de waarde?

  Januari 2016

  KINDEREN OVER GELUK

 • 2

  KINDEREN OVER GELUK Hoe werkt het?Wat is de waarde?

  Januari 2016

 • 3

  Dit project is een ini1a1ef van De Gelukskoer en uitgevoerd door de Raad van Stuur.

  Gelukskoer is een sociale onderneming met als missie: Geluk als vak op school in 2020. Inmiddels zijn meer dan 18.000 kinderen bereikt en het programma wordt ingezet op ruim300 scholen.

  Met dit Raad van Stuur project wil Gelukskoer kinderen betrekken bij het verder ontwikkelen van het programma EigenwijzR. De EigenwijzR is een preven1ef meet- en monitorinstrument voor het welbevinden en de sociale veiligheid van kinderen. Een speelse maar eec1eve manier om kinderen zlf hun stem te laten horen als het gaat om gelukkig zijn en je veilig voelen.

  Raad van Stuur is een plaLorm waar kinderen en bedrijven intensief samen werken aan maatschappelijke vragen en oplossingen door middel van lososche gesprekken.

  S1ch1ng Kinderpostzegels maakte het project mogelijk. Zij geeP kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen voor een betere toekomst.

  Veel leesplezier en inspira1e!

  Namens het team Adriaan Wagenaar - Raad van Stuur Marjoleine Boogers - De Gelukskoer Anke Appel - De Gelukskoer

  In Kinderen over Geluk verdiepen we ons in de waarde van gelukkig zijn.

  Hoe zien kinderen de waarde van geluk?

  Tien kinderen van de Vondelschool in Bussum, uit groep 5 tot en met 8, vormden de Raad van Stuur voor het programma EigenwijzR. Dit programma is ontwikkeld door de Gelukskoer en One-2-Ten.

  De kinderen dachten na over wat geluk is en werkten hun ideen uit in vijf rich1ngen: - Kun je geluk vangen in onze zintuigen? - De Geluks pinpas: geluk als menselijk kapitaal. - De Gelukswinkel: de winkel als metafoor voor de

  waarde van geluk. - De Gelukspil: een pil als metafoor voor helpende

  gedachten. - De Geluksschaal: een model om je gedachten en

  handelen op af te stemmen.

  De prikkelende visies en uitwerkingen van de kinderen lees je in dit boek.

  Kinderen over gelukHoe werkt het?Wat is de waarde?

 • AchtergrondEr wordt veel onderzoek gedaan naar geluk in ons leven. Wetenschappers, ondernemers, trainers en coaches houden zich bezig met het ontwikkelen van producten en diensten, methoden en technieken om onste ondersteunen op ons pad van geluk.

  Maar n groep zien we vaak over het hoofd bij het meedenken over geluk:

  Kinderen. Zij zijn juist vindingrijk, hebben een open geest en verbeeldingskracht.

  Daarom vroeg het team van De Gelukskoer aan kinderen om mee te denken over de rol van geluk.

  Bovendien wilden we graag weten hoe kinderen de rela1e zien tussen gelukkig zijn en je veilig voelen.

  Tien kinderen van de Vondelschool in Bussum meldden zich aan om zi^ng te nemen in de kinder Raad van Stuur. De kinderen waren a_oms1g uit groep 5 tot en met 8. Door dit project van de Gelukskoer maakten de kinderen kennis met de vaardigheid van het losoferen met verschillende leePijdsgroepen. Daarnaast verdiepten ze hun eigen bewustzijn ten aanzien van geluk en veiligheid.

  Met dit project laten kinderen zien dat ook zij andere kinderen en volwassenen kunnen inspireren om te onderzoeken hoe geluk werkt in ieders leven. Hoe leer je als kind om gelukkig te zijn? En hoe blijven wij als

  volwassene gelukkig in ons werk en ons leven?

  De Gelukskoer heeP samen met One-2-Ten een preven1ef mee1nstrument ontwikkeld; de EigenwijzR. Dit instrument is geschikt om het welbevinden en de sociale veiligheid bij kinderen te meten. Met de inzichten van de kinderen uit deze Raad van Stuur willen we een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de EigenwijzR.

  4

 • In hoofdstuk 1 beschrijven we de allermoeilijkste vragen over geluk. De kinderen tekenden de allermoeilijkste vraag. Vervolgens losofeerden zij over de allermoeilijkste vragen die de tekeningen bij hen opriepen. Je leest hier inspirerende visies op hoe geluk ons denken en doen bepaalt.

  Hoofdstuk 2 beschrijP hoe we geluk ervaren met onze zintuigen. De kinderen werkten dit uit in een mindmap. Hoe kunnen we geluk zien, ruiken, proeven, horen en voelen?

  In hoofdstuk 3 gaan we in op de Gelukspil als metafoor voor de helpende gedachten die we onszelf en elkaar kunnen geven om geluk te ervaren. De kinderen bedachten Gelukspillen en een bijsluiter om aan te geven hoe de Gelukspillen het beste gebruikt kunnen worden.

  In hoofdstuk 4 staat de Gelukswinkel centraal. Het geeP ons een prikkelende invalshoek om te kijken naar de waarde die geluk heeP in ons leven van alledag. Als we bijvoorbeeld een spijkerbroek, boodschappen of spelletjes kopen, welk gevoel kopen we er dan bij? En van de kinderen schetste een Gelukswinkel en dacht na over het assor1ment en de service.

  Hoofdstuk 5 beschrijP de Geluks Bankpas. Wat als je geluk al1jd bij je kunt hebben zoals een bankpas. De kinderen dachten na over hoe je geluk kunt opladen en hoe je er voor zorgt dat er al1jd voldoende saldo op je geluksrekening staat.

  Hoofdstuk 6 beschrijP de Geluksschaal. Deze tabel helpt je om te herkennen in welke fase je nu zit en af te stemmen op de fase waarin je graag zou willen ziden. De kinderen losofeerden over het nut van een Geluksschaal: hoe weet je of je gelukkig bent?

  In hoofdstuk 7 onderzoeken we de rela1e tussen geluk en veiligheid. Als je gelukkig bent, ben je dan ook veilig?

  Hoofdstuk 8: Van conclusie naar uitnodiging. Ieder heeG zijn eigen geluk. Je kunt het niet van elkaar lenen. Verwacht in dit boek geen conclusie waarin we de visies van de kinderen samenvaden in De 5 Principes Voor Een Gelukkig Leven. Iedere lezer kan in de beschrijvingen van de kinderen zijn en haar eigen 1ps en adviezen halen. De gedachten van de kinderen uit de Raad van Stuur voor Gelukskoer zijn daarom een pure uitnodiging: vind je eigen geluk!

  De laatste pagina sluiten we af met de namen van de kinderen die hebben meegewerkt aan dit project.

  5

  Hoofdstukindeling

 • 1. De allermoeilijkste vraag over geluk 7

  2. Hoe wij geluk waarnemen 13

  3. De gelukspil 15

  4. De Gelukswinkel 17

  5. De Geluks Bankpas 19

  6. De Geluksschaal 22

  7. Geluk en veiligheid 24

  8. Van conclusie naar uitnodiging 26

  Namens de Raad van Stuur 27

  6

  Inhoudsopgave

 • 1. De allermoeilijkste vraag over geluk

  Wat is de allermoeilijkste vraag die je kunt stellen over geluk?

  We stelden de vraag aan de kinderen en vroegen hen om er een tekening van te maken zonder woorden. Zodat elke tekening onze verbeeldingskracht verder kan s1muleren. Wat zou deze tekening ons willen vertellen over geluk? Oordeel zelf. Bij elke tekening geven we een korte reec1e om je te inspireren bij je eigen zoektocht naar jouw allermoeilijkste vraag.

  7

 • 8

  Wat gebeurt er in je lijf als je gelukkig bent? (Michelle) Waar voel je geluk in je lichaam? Kan je lichaam je helpen om gelukkig te zijn als het je maar niet lukt om aan gelukkige dingen te denken? Deze vraag s1muleert om verder te bespreken over hoe het lichaam ons geluksgevoel kan versterken of verzwakken. Een gesprek hierover helpt om concreet aan te geven wat je dan precies voelt als je zegt dat je je gelukkig voelt. En welke rol je theid speelt om je gelukkig te voelen.

  Hoe is geluk ontstaan? (Pyke)

  Was de oermens al gelukkig, ook al had ie nog niet zoveel bezit? HeeP iedereen dezelfde bronnen van geluk? Kun je die bronnen ontwikkelen of ontdekken? Hebben wij daar zelf invloed op? De vraag s1muleert om verder te denken over de bronnen van geluk.

  Ben je gelukkig? (Tjitske) Kun je gelukkig zijn als je in het ziekenhuis ligt? Ja, zeggen sommige kinderen; Als je weet dat er goed voor je wordt gezorgd, kun je daar toch gelukkig van worden ook al ben je ziek. Deze tekening s1muleert om verder te denken over situa1es van gelukkig zijn.

 • 9

  Waar word je gelukkig van? (Mathijs) Word je gelukkig van de zon, van een gebakje, van andere mensen, van kados ontvangen? Deze vraag gaat over de momenten waarop we gelukkig kunnen zijn. Kunnen we die momenten zelf bepalen? En heeP iedereen dezelfde momenten? De wanneer-vraag suggereert ook randvoorwaarden waar aan voldaan moet zijn om gelukkig te zijn. Wat zijn die randvoorwaarden?

  Als je tweeling bent, ben je dan allebei net zo gelukkig? (Mare) Deze vraag s1muleert om verder te denken over hoe eigen geluk is. Kunnen tweelingen 100% dezelfde gevoelens beziden? En kunnen twee verschillende mensen op dezelfde manier gelukkig zijn?

  Is mijn opa in de lucht nog steeds aan het denken en aan het spelen? Kun je gelukkig zijn na je dood? (Riva) Deze vraag nodigt uit om verder te denken over leven en dood en over de overdraagbaarheid van geluk. Als je dood bent, blijP geluk dan achter of is het weg? Kun je gelukkig en verdrie1g tegelijk zijn?

 • 10

  Hoe word je gelukkig? (Mathilde) Is geluk een vriendelijk spookje dat alleen in ons hoofd bestaat? Of kunnen we het concreet ruiken, voelen, proeven, zien en horen? De vraag Hoe word je gelukkig? nodigt ons uit om antwoorden te zoeken in de vorm van recepten, stappenplannen of concrete 1ps.

  Kunnen dieren ook geluk hebben? (Moos) Is geluk iets dat alleen mensen kunnen voelen? Of kunnen ook dieren, planten en de aarde zelf geluk voelen? Kunnen we zeker weten of dieren ook een gevoel van geluk ervaren? Zo ja, hoe dan? Deze vraag helpt ons om verder te onderzoeken hoe we bewust omgaan met de natuur, met grondstoen en met de aarde.

  Wat is geluk? Wat is gelukkig zijn? (Marlijn en Mathilde) Geluk heeP vele kleuren. Ontdek hoeveel verschillende manieren er zijn om geluk te beschrijven. Wat noemen we geluk? En wanneer gaat geluk over in iets anders, zoals verd