KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig /...

of 13 /13
Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017 0 Maatschappelijke stage gids voor leerlingen 2016 - 2017 KIES VOOR JE TALENT! Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag 070-3971541, www.hofstadmavohavo.nl Facebookpagina: Hofstad Mavo Havo

Embed Size (px)

Transcript of KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig /...

Page 1: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

0

Maatschappelijke stage gids voor leerlingen

2016 - 2017

KIES VOOR

JE TALENT!

Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag 070-3971541, www.hofstadmavohavo.nl

Facebookpagina: Hofstad Mavo Havo

Page 2: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

1

Voorwoord ............................................................................................................................... .................... 2

De opzet en bedoeling van de maatschappelijke stage ............................................................ .................... 3

Leerdoelen ................................................................................................................................................ 3

Begeleiding tijdens je stageperiode ........................................................................................................... 3

Regels en afspraken tijdens je maatschappelijke stage............................................................................. 4

Verzekering ............................................................................................................................................... 4

Ziek zijn of worden .................................................................................................................................... 4

Bezoek dokter/tandarts e.d. ...................................................................................................................... 4

Uitvoeren van de stageopdrachten........................................................................................... .................... 4

Stageverslag ............................................................................................................................................. 4

Presentatie Maatschappelijke Stage: ........................................................................................................ 5

Aanwezigheidsformulier maatschappelijke stage (MAS) 2016-2017:......................................................... 6

Beoordelingsformulier maatschappelijke stage (MAS) 2016-2017 ............................................................. 7

Evaluatieformulier voor de leerling ............................................................................................................ 9

Tot slot ..................................................................................................................................... .................. 10

Stagebedrijven 2016-2017 ....................................................................................................... .................. 11

Page 3: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

2

Voorwoord

Beste leerling,

Dit is jouw maatschappelijke stagegids. Een gids waarin je veel praktische informatie aantreft over jouw stageperiode die van 20 t/m 24 februari 2017 plaatsvindt. Als je vragen hebt over deze gids, neem dan contact op met de LOB-coördinator van Hofstad Mavo Havo, mevrouw E. de Koning (vervangster voor mevr. M. Bleeker). Ik wens je heel veel succes toe tijdens je stage!

drs. F.J.W. Smiers directeur Hofstad Mavo

Page 4: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

3

De opzet en bedoeling van de maatschappelijke stage Door middel van een maatschappelijke stage van 5 dagen van 20 t/m 24 februari, leren jullie dat het een echte uitdaging is om iets voor anderen te doen. Je maakt op een actieve manier kennis met allerlei aspecten van de samenleving en je komt in nieuwe situaties terecht waarbij je veel ervaring opdoet: je leert organiseren, nieuwe contacten leggen, samenwerken en initiatief nemen. Kortom, je leert van jezelf, je leert met elkaar en je leert in de maatschappij (in de wereld). Het is leuk om andere mensen of dieren te helpen, zeker als zij jouw hulp goed kunnen gebruiken. Je bent belangrijk, laten we elkaar helpen! Een belangrijk motto van de maatschappelijke stage is: "Samen leven kun je leren". Leerdoelen Een aantal leerdoelen staat centraal:

Je komt op voor andere mensen/dieren die hulp nodig hebben.

Je leert samenwerken met anderen: samen plannen, samen gesprekken voeren, samen opdrachten uitvoeren, samen een verslag schrijven, enz.

Je leert op te komen voor jezelf: je leert je eigen mening te durven geven en je leert "NEE" te zeggen (of juist "JA"!!).

Je leert te werken in een bepaalde rol: iemand heeft een bepaald verwachtingspatroon van je, je leert verantwoordelijkheden nemen.

Je leert dat het leuk is om andere mensen/dieren te helpen: je hebt begrip voor ze en je moet doen wat je belooft.

Je leert organiseren: initiatieven nemen.

Je ervaart dat het een goed gevoel kan geven als je iets voor anderen in de maatschappij kan betekenen.

Een aantal redenen waarom deze maatschappelijke stage zo belangrijk is:

Leren in de praktijk in de samenleving is een waardevolle aanvulling op de theoretische kennis.

Door te leren van elkaar, met elkaar en van jezelf kom je tot het inzicht dat je zelf belangrijk bent en dat je elkaar nodig hebt in de maatschappij.

Begeleiding tijdens je stageperiode De relatie tussen de school en de stagebegeleider op je stageadres is belangrijk voor een goed verloop van jouw stageperiode. Er is daarom regelmatig contact om ervaringen en informatie uit te wisselen. Begeleiding maatschappelijke stages schooljaar 2016-2017 Algemeen stagecoördinator: mevr. E. de Koning Stagebegeleider klas M3a: de heer M.A.A. Raaijmakers Stagebegeleider klas M3b: de heer M.J. Vuijk Stagebegeleider klas M3c: de heer M.J. Agterberg Stagebegeleider klas M3d: mevr. M.A.J. Hummeling Stagebegeleider klas M3e: mevr. N. Agoujil Stagebegeleider klas H3f: mevr. M.E. van Bergenhenegouw Teamleider klas 3 TL: mevrouw I.M.J. Meesters-Sahl Teamleider klas 3 H: mevrouw M.S. Damen

Page 5: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

4

Contacpersonen tijdens je stage - Stagecoördinator mevr. E. de Koning (vervangster voor mevr. M. Bleeker). Bij eventuele knelpunten is zij

bereikbaar via school: 070 - 3971541. - Stagebegeleider bij het bedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor jouw begeleiding binnen het bedrijf/de

instelling. - Je mentor neemt je stageverslag in ontvangst. Regels en afspraken tijdens je maatschappelijke stage Hieronder lees je een aantal "regels" waaraan je je tijdens je stageperiode moet houden. Sommige regels zijn heel vanzelfsprekend, maar het kan geen kwaad daar nog eens aan te denken. Een aantal regels die je helpen je professioneel te gedragen tijdens je stage: - de 10 Gouden Regels die op school gelden, gelden ook tijdens je stage. - toon initiatief/interesse. - zorg dat je elke dag op tijd bent. - zorg dat je er netjes en verzorgd uitziet

Problemen tijdens je stage Er kunnen zich tijdens je stageperiode problemen voordoen. Probeer deze eerst samen met je stagebegeleider op je stageadres op te lossen. Mocht er iets aan de hand zijn, wat je zelf niet kunt of wilt oplossen, bel dan naar je stagebegeleider van school (je mentor) en/of de stagecoördinator, mevrouw E. de Koning. Wacht daar niet te lang mee. Elke dag is er iemand op school bereikbaar van 8.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Verzekering De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mocht je tijdens je stage met een schade te maken krijgen, dan kan je stagebegeleider op je stageadres deze het beste aan de school doorgeven (aan de stagecoördinator). Wij zullen het probleem voorleggen aan de verzekeringsmaatschappij. Deze zal dan bekijken wie aansprakelijk is en wie de schade zal vergoeden. Ziek zijn of worden Het kan voorkomen dat je tijdens je stageperiode ziek wordt. Bel dan, als het kan, vóór werktijd het bedrijf/de instelling en geef aan je stagebegeleider door dat je niet komt. Bel vervolgens school op om je ziek te melden (af te melden) bij mevrouw Andeweg. Op deze manier weet je stagebegeleider (mentor) op school ook dat je ziek bent en hij/zij geeft dit dan door aan de mentorassistente, mevrouw Andeweg. Bezoek dokter/tandarts e.d. Je stageperiode duurt maar vijf dagen. Maak daarom tijdens die dagen géén afspraken met de dokter en/of tandarts e.d.

Uitvoeren van de stageopdrachten

Tijdens je maatschappelijke stage (MAS) zal je een stageverslag moeten maken dat bestaat uit een paar opdrachten. Hieronder (bij het kopje ‘ stageverslag’) vind je alle onderdelen die terug moeten komen in dat verslag. Aarzel niet om eventueel - beleefd! - je stagebegeleider op het stageadres om hulp te vragen. Je begeleider op het stageadres heeft altijd het recht je stagegids in te zien. Waar nodig zal hij je antwoorden en je stageverslag ook van commentaar voorzien. Stageverslag

Page 6: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

5

Tijdens je stageperiode dien je te werken aan je stageverslag. Dit is de afsluitende opdracht van de stageperiode. Je moet tenminste onderstaande punten in je stageverslag verwerken: 1. Kaft /Titelblad voorzien van - Maatschappelijke stage onderwerp (plaatje)

- Eigen naam, klas, adres en telefoonnummer - De naam van je mentor en stagecoördinator op school - De naam, het adres en het telefoonnummer van het stageadres - De naam van de begeleid(st)er op het stageadres

2. Inhoudsopgave (en paginanummering) 3. Hoofdstukken: uitgebreide stage samenvatting per dag. Vijf stagedagen, dus 5 samenvattingen, dus 5 A4-tje’s. 4. Logboek van de gelopen uren (zie aanwezigheidsformulier). 5. Evaluatie ingevuld door stagebegeleider (beoordelingsformulier). 6. Evaluatie formulier ingevuld door jou zelf. 7. Slotwoord (wat vond je van deze stage, wat ging goed/ fout wat zou je de volgende keer anders doen,

waarom, etc.). Het stageverslag lever je de eerste mentorles na de voorjaarsvakantie, uitgeprint in bij je mentor (in de week van 27 februari t/m 3 maart). Jouw mentor zal je stageverslag beoordelen. Als afronding van jouw stage wordt daar nog een eindpresentatie aan gekoppeld in de vorm van een 'Elevator Pitch'. Dit is een korte presentatie van 60 seconden. Let op: dit vereist een zeer goede voorbereiding! Presentatie Maatschappelijke Stage: - Een afsluitende presentatie van je MAS die plaatsvindt tijdens het mentoruur. - Enthousiaste manier van je maatschappelijke stage presenteren. - Lichaamstaal / houding (praat met je lichaam, bijv. niet met handen in je zak). - Uitspraak (praat rustig, niet te snel en niet binnensmonds). - Duur: 60 seconden. - Kijk niet alleen op je blaadje of naar 1 persoon, maar kijk de hele groep aan.

Page 7: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

6

Aanwezigheidsformulier maatschappelijke stage (MAS) 2016-2017:

Aantekeningen activiteiten en werkzaamheden:

Handtekening stagebegeleid(st)er bedrijf:

ma. 20 febr

di. 21 febr.

wo. 22 febr.

do. 23 febr.

vr. 24 febr.

Opmerkingen van stagebegeleider:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Page 8: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

7

Beoordelingsformulier maatschappelijke stage (MAS) 2016-2017 Naam leerling: ...............................................................................................

Klas: ...............................................................................................

Naam bedrijf/instelling: ...............................................................................................

Evt. afdeling: ……………………………………………..…………….….........

Naam stagebegeleid(st)er: ...............................................................................................

Functie stagebegeleid(st)er: ...............................................................................................

Datum: ...............................................................................................

Aantal stagedagen: ..............................................................................................

Aard van verrichte werkzaamheden leerling:

....................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

Aantal gemaakte uren: ...................................................

Beoordeling: 1=onvoldoende 2=matig 3=voldoende 4=ruim voldoende 5=goed

1. Inzet en motivatie 1 2 3 4 5

Is bereid zich in te zetten

Is geïnteresseerd

Werkt met plezier

Is bereid te luisteren

Stelt vragen

2. Zelfstandigheid 1 2 3 4 5

Kan goed alleen werken

Voert opdrachten zelfstandig uit.

3. Initiatief nemen 1 2 3 4 5

Pakt het werk aan

Ziet zelf ook welk werk gedaan moet worden

4. Verantwoordelijkheid nemen 1 2 3 4 5

Komt op tijd

Houdt zich aan de afspraken

Denkt mee

Maakt het werk af

Toont zich verantwoordelijk voor het werk

Page 9: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

8

5. Samenwerking 1 2 3 4 5

Houdt rekening met anderen

Kan goed samenwerken

Helpt indien nodig collega's

Aanvaardt (bege-)leiding

Kan omgaan met kritiek

Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende Eventuele toelichting: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Handtekening stagebegeleid(st)er: .....................................................

Handtekening stagiair(e): .....................................................

Page 10: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

9

Evaluatieformulier voor de leerling Dit formulier wordt door de leerling ingevuld aan het einde van de stageperiode. Datum invullen formulier: Naam: Stageperiode: van,.......... ,,,,,,,,,,,tot Samenwerking en begeleiding Wat vond je van de stageplaats? 1 2 3 4 5 Hoe heb je de ondersteuning van de organisatie ervaren? 1 2 3 4 5 Hoe was de samenwerking met de teamleden? 1 2 3 4 5 Toelichting: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................... Resultaten Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... ……………………………………………………………………………………………………………...................... Ontwikkelingen Welke taken vond je leuk om te doen? Welke taken vond je minder leuk? Wat heb je van deze stage geleerd? Heb je je voorgenomen doel(en) kunnen bereiken? Zou je later vrijwilligerswerk willen doen? Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ Opmerkingen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. Mijn totaalcijfer voor deze stageplaats is: 1= onvoldoende – 2= matig – 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend

Page 11: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

10

Tot slot

In de afgelopen jaren hebben veel bedrijven één of meerdere keren een stageplaats aan leerlingen van Hofstad Mavo Havo geboden. Het merendeel van de bedrijven reageerde in de afgelopen jaren heel positief op de stagiaires van Hofstad Mavo Havo. Jij kunt er met jouw stage aan bijdragen dat die indruk bevestigd wordt! We willen natuurlijk zuinig zijn op deze bedrijfscontacten. We hebben er alle vertrouwen in dat jouw stagebedrijf en wij straks ook trots op jóu kunnen zijn! We wensen je een heel goede, leerzame stage toe!

drs. F.J.W. Smiers directeur Hofstad Mavo Havo

Page 12: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

11

Stagebedrijven 2016-2017

A&F Cosmetics

ABFIAD Groep

Administratie- en Advieskantoor Reflex

Administratiekantoor Plus Drie

ADO Den Haag in de maatschappij

Ala Beauty

Albert Heijn

Albert Heijn Betje Wolffstraat

Algemene Hindoe basisschool Vahon

Apotheek MCH Lijnbaan

Babylon logistics

Basisschool De Zuidwester

Basisschool het Lichtbaken

Basisschool Jeroen

Basisschool Max Velthuijs

Buurthuis de Kinderwinkel

Buurthuis SamSam

Buurtwinkel Nour

D&S Administratiekantoor

De Gelderlandschool

De Kleine Beurs

De Koning Timmerfabriek

Dienst Publiekszaken, Stadsdeel Loosduinen

Eethuis Tweeling

Etos 7213

Eye Wish opticiens

Fast Repair Autoglas

FNV

Forza Fit

Gamma Dekkershoek

Helen Beautycenter

Hema B.V.

Hoogvliet

Immigratie & Naturalisatiedienst

Ingenieursbureau voor Beton- en Staalconstructies

IQ Mobile V.O.F.

Jacobson haarmode & haarwerken

Janssen Vaccines @ prevention B.V.

K.d.v. 2 Span

Kapsalon Dahlia

Kapsalon Fatih

KC Bamboe

Kompas Administratie

KPN/Mobirail

Kruidvat

Kruidvat 3476

Kruidvat 7765

Kult Den Haag

Page 13: KIES VOOR JE TALENT! - hofstadmavohavo.nl · Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende ... 3= voldoende – 4= goed – 5= uitstekend . Stagegids maatschappelijke stage

Stagegids maatschappelijke stage - leerlingen 2016-2017

12

Law Consult

Maaltijden Assemblage Diensten B.V.

Multiparts Auto Onderdelen B.V.

Nutsbasisschool Morgenstond

O.B.S. Anne Frank

OBS Het Galjoen

OBS Houtwijk

Özdilek Cadeaushop

P. Oosterleeschool

PCB Rinsehaghe

Prent-Landman Architecten

R.R.C. Noordland

Rock Palace

Ros Juweliers

Rosa Basisschool 'Pinky'

Saffier de Residentiegroep

SAL - Apotheek Vrolijk

SBO de Springplank

SieTies food&fashion

Stichting Kringloop Rijswijk

Stichting Mooi!

Stichting Schroeder v/d Kolk bedrijven

Stichting Werkgever-Sport Club Den Haag

Tandartspraktijk Eerbeeklaan

Tandheelkundige kliniek haaglanden B.V.

Tangermarkt

Terre des Hommes

Tim Den Haag Uitzendbureau

Transvaal Telecom

Vibes fashion

Yadin Reizen

Yanik Autoservice