Key Presentatie Maritiem

34
T H E KEY AGENCY 2010 Bureauprofiel en referenties The KEY Agency

description

Overzicht van werk voor onze maritieme opdrachtgevers.

Transcript of Key Presentatie Maritiem

Page 1: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

2010

Bureauprofiel en referenties

The KEY Agency

Page 2: Key Presentatie Maritiem

The KEY Agency is de handig korte handelsnaam van KEY, full-service bureau voor

reclame en grafische produktie BV. Het ‘productieve’ element in onze naam telt

zwaar: van onze 16 medewerkers houdt zich de ruime meerderheid bezig met

ontwerp en vormgeving, illustratie- en DTP-werk, webdesign en -beheer en alle

bijkomende creatieve zaken die tot en met prepresswerk in een vergevorderd, veelal

drukgereed stadium, vrijwel zonder uitzondering in huis worden uitgevoerd.

Uitbesteden van (lithografie en druk)werk is in de warme handen van een ervaren

productiemanager, die zelf een grafische achtergrond heeft en zijn taak in

nauwe samenspraak met ontwerpers enerzijds en een scala aan grafische

toeleveranciers anderzijds deskundig invulling kan geven.

De afstemming met opdrachtgevers gebeurt niet aan de ‘accountkant’ van het bureau

–die kennen we namelijk niet– maar door onze projectcoördinatoren die

inhoudelijk en creatief in teamverband met de studiomedewerkers aan projecten

werken en met onze klanten dus direct vanuit het proces kunnen communiceren.

De onmisbare schakel in deze werkwijze is ons in eigen huis ontwikkelde KEY

projectmanagementsysteem, waarin alle ontwerp-, uitwerkings- en

productiefasen worden vastgelegd en uitgewisseld. Het resultaat is een voortdurend

helder inzicht in voortgang en status... en een waardevol historisch referentiesysteem

bij terugkerende opdrachten. En die hebben we veel.

T H E K E Y A G E N C Y

I Bedrijfsprofiel

Page 3: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Opgericht in: 1989

Bruto bureau-inkomen (2008): € 1,5 miljoen

Omzet (2008): € 2,3 miljoen

Directie: E. Schoon

Aantal medewerkers: 15

Ons bureau verkeert in een gezonde en volledig autonome financiële positie,

opgebouwd over 20 winstgevende bestaansjaren. Onze ontwerpers en vormgevers

beschikken over up-to-date Apple Macintosh ontwerp- en opmaaksystemen en alle

gangbare professionele, gelicentieerde software.

Sinds 1993 is The KEY Agency gehuisvest in het Gemeenlandshuis van Amstelland,

aan de Diemerzeedijk te Amsterdam. Als huurder van dit uit 1726 daterende,

monumentale gebouw, zien wij mede toe op beheer en behoud van dit pand en

het omliggende terrein, dat eigendom is van het Hoogheemraadschap Amstel,

Gooi en Vecht.

I.a KEY Facts

Page 4: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Wij zijn er bij KEY van overtuigd dat de essentiële schakel tussen een goed, creatief

ontwerp en de professionele uitwerking tot een uitstekend grafisch product wordt

gevormd door een stuk overzicht en organisatie.

We hebben dan ook een platte organisatie, waarin alle coördinerende en

uitvoerende taken aan elkaar gekoppeld zijn via een geavanceerd en tot in

detail op onze eigen werkwijze ingericht projectmanagementsysteem.

Dit systeem maakt het mogelijk om alle activiteiten die betrekking hebben op een

project, van de eerste input tot de afsluitende facturering met elkaar te verbinden

voor voortdurend, integraal projectoverzicht.

De systematiek voeren we ook door in systemen voor huisstijl-, voorraad-

en contentbeheer: een perfecte leidraad bij repeatorders en geleidelijke

evoluties van stijlen en langlopende of opeenvolgende campagnes.

Creativiteit en systematiek gaan niet ten koste van elkaar, maar versterken elkaar

juist. Interne ontwerpcompetities tussen verschillende vormgevers en vruchtbare

combinatie van talenten in teamproducties leveren in de praktijk een breed scala

aan gevarieerd werk op.

I.b KEY Visie

Page 5: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

KEY heeft zich sinds 1989 ontwikkeld als een business-to-business bureau

met enkele zeer specifieke 'thuismarkten', waaronder de maritieme en

offshore-industrie. Net als in andere KEY-domeinen zoals de markt voor

commercieel vastgoed, de financiële en beurswereld en

overheidscommunicatie, blijkt deze toegespitste ervaring heel veel ruis te

voorkomen en een productieve samenwerking mogelijk te maken.

Internationale vakbeurzen in zowel de offshore- als maritieme sector,

vaktijdschriften en -publicaties, technische ins en outs en do's en don'ts die

zo expliciet verschillen van de mainstream denkbeelden in bijvoorbeeld de

telecom- of automotive sector: KEY is erin thuis. We kennen de maritieme en

offshore-industrie.

Op navolgende pagina's een beknopt overzicht van KEY-opdrachtgevers

in de maritieme en offshore-industrie.

Maritieme en Offshore-industrie

Page 6: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Na de afsplitsing van Heerema Group eind 2006 vond een

bureaucompetitie plaats, onder meer voor de ontwikkeling van een

nieuwe Dockwise-huisstijl. KEY kwam als winnaar uit de bus en werd de

15 jarige samenwerking verder verlengd en is de basis gelegd voor een

complete corporate identity. Sindsdien is KEY één van de preferred

suppliers voor alle denkbare conventionele en nieuwe media

ingeschakeld. Onze kracht bij Dockwise? Snelle, flexibele en doelmatige

productie door een grondige kennis van bedrijf, markt en activiteiten.

Page 7: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Gevestigd in Fort Lauderdale (Florida, USA) heeft Dockwise Yacht Transport

samen met partner of choice KEY, gezien de specifieke markt waarin het bedrijf

opereert ten opzichte van de industriële markt van het zwareladingtransport,

een geheel eigen profilering ontwikkeld. De actuele campagne 'Yacht at rest,

mind at ease', is daar het resultaat van. Alle brochures, beursmateriaal,

advertenties en de DYT-website worden door KEY geproduceerd en beheerd.

De samenwerking kenmerkt zich door de grote flexibiliteit bij de keuze van

productielocaties (Europa of de USA).

Page 8: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Voor Heerema Group –zowel de divisies HMC, HFG als in het

verleden Heerema Infrastructuur– heeft KEY, nooit exclusief maar

altijd als goed geïnformeerde en betrouwbare partner tal van

uitingen geproduceerd. Corporate en PMC-brochures, interne en

externe uitingen, jaarverslagen, tentoonstellingsmaterialen tot en

met de huidige Groepswebsite waarvoor het totale ontwerp en de

productiebegeleiding door KEY is verzorgd.

Page 9: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

De Amsterdamse scheepsreparatiewerf Shipdock

biedt in 4 dokken en 6 onderhoudskades maximale

service aan de internationale scheepvaart. KEY

ontwikkelde een website, brochuremateriaal,

beurspresentaties en ontwikkelde de herkenbare

huisstijl voor Zowel Shipdock als dochter Niron Staal.

Page 10: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Dietsmann is een internationale dienstverlener op het gebied van

'operations and maintenance' van olie- en gasinstallaties. Het bedrijf

heeft een Nederlandse oorsprong, maar het hoofdkantoor is gevestigd in

Monaco en de belangrijkste werkgebieden zijn Frankrijk, Italië, West en

Midden-Afrika en de Balkan. KEY verzorgt zowel interne als externe

communicatiemiddelen en produceert onder meer jaarverslagen,

brochures en andere (arbeidsmarkt)communicatiemiddelen.

Page 11: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

KENZ-FIGEE ontwerpt, bouwt, installeert, onderhoudt en

reviseert kranen voor offshoretoepassingen en voor diverse

havenoverslagactiviteiten (container- en portainerkranen,

grijpkranen etc.). KEY verzorgde een huisstijlrevisie en al het

brochuremateriaal, website, arbeidsmarktcommunicatie en

zorgt voor de aankleding van de beursstands.

Page 12: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Svitzer Salvage, onderdeel van het tot de AP Møller Groep behorende

Svitzer-concern, heeft na een bureaucompetitie gekozen voor KEY voor de

introductie van een nieuw modulair dienstverleningspakket op de

bergings-/verzekeringsmarkt. De kennis en ervaring die KEY in het verleden

heeft opgedaan in de specifieke activiteiten voor het vroegere Wijsmuller

Salvage en voor andere bedrijfsonderdelen gaf de doorslag, in combinatie

met de aangetoonde frisse en kritische benadering die nodig is bij de

introductie van een volstrekt nieuw concept in een conventionele markt.

Page 13: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

De Workships Group heeft, na een oriëntatie, KEY

ingeschakeld voor de productie van brochuremateriaal

en diverse presentatiematerialen. Behalve voor

bedrijfsonderdeel Workfox, dienstverlener op het

gebied van flexibele offshore-accommodatie, volgen

ook vergelijkbare producties voor zusterbedrijf

Combifloat en de Workships Group zelf.

Page 14: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Exclusief leverancier van modulaire 'floating & elevating

construction systems' voor de offshore en marine industrie.

KEY zorgt dat de internationale klantenkring geïnformeerd

wordt over deze systemen middels een heldere brochure en

projectleaflets. Een eigen uitstraling maar wel in de look &

feel van de moeder, Workships Group.

Page 15: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Redwise is gespecialiseerd in een unieke scheepvaartactiviteit: ship delivery. Het

bedrijf 'brengt schepen uit' op eigen kiel en onder eigen kracht. De track record

varieert van FPSO's tot notendopjes en van klassieke stoomschepen tot fast-flying

ferry's. KEY ontwikkelde de huisstijl, produceert het brochuremateriaal, kalenders,

arbeidsmarktcommunicatie en verzorgt de totale redactie en productie van het

relatieblad 'Redwise Bulletin'. Bovendien ontwikkelde KEY een ‘dubbele’ website:

een commerciële website en de op de arbeidsmarkt gerichte campagnesite

onwijswerk.nl met dagelijkse weblogs vanaf schepen overal te wereld.

Page 16: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Enkele referenties

Page 17: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Voor beursbedrijf Van der Moolen verzorgt KEY sinds 1992 de

publicaties zoals jaarverslagen, brochuremateriaal, presentaties,

20-F rapporten en tevens beheer en onderhoud van de website.

De website van Van der Moolen is door KEY ontwikkeld met een

op maat gebouwd contentmanagementsysteem waarmee

persberichten synchroon met officiële beurstijden kunnen

worden gepubliceerd.

Page 18: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor

financieringen die woningcorporaties aantrekken. Door de hoge

kredietwaardigheid van het WSW (triple-A) kunnen woningbouwprojecten

zodoende tegen gunstige rente worden gefinancierd. KEY verzorgt sinds 2006

de huisstijlcoördinatie voor het WSW, met inbegrip van redactie, vormgeving

en productie van het jaarverslag, de eigen periodieken en tal van incidentele

producties. KEY tekende ook voor het ontwerp van de WSW-website.

Page 19: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

DSI is het instituut dat toeziet op de integriteit en deskundigheid van

financieel dienstverleners, o.a. d.m.v. DSI-registraties met strenge

deskundigheids-, integriteits- en ervaringseisen, permanente educatie en een

gedragscode. Daarnaast houdt DSI zich bezig met de wettelijk verplichte

pre-employment screening (PES) voor de financiële wereld. KEY is sinds 2000

verantwoordelijk voor de productie van alle brochuremateriaal, jaarverslagen,

het periodiek DSI Info, campagnes gericht op o.a. ‘Verstandig beleggen’ en

de DSI website, inclusief de online registratiesystemen en het PES-systeem.

Page 20: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

ENDEX, de European Energy Derivatives Exchange, is de

snelgroeiende energietermijnbeurs gevestigd in het WTC

Amsterdam. Aandeelhouders zijn onder meer grote

energiebedrijven en industriële grootverbruikers. KEY

ontwikkelde in 2005 de nieuwe huisstijl voor ENDEX en

verzorgt sindsdien ook de diverse publicaties, waaronder

het jaarverslag, brochuremateriaal en advertenties.

Page 21: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Voor het Ministerie van BZK verzorgt KEY regelmatig producties

op het gebied van verbetering van overheidsdienstverlening en

bevordering van de transparatie van het functioneren van

publieke organisaties. Sinds het evaluatiehandboek na de 3QC

conferentie 2005 ontwikkelde KEY onder meer diverse publicaties

op het gebied van zgn. Kwaliteitshandvesten en ter bevordering

van de succesvolle communicatie hiervan.

Page 22: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Voor Delta Lloyd Vastgoed ontwikkelde KEY, in samenwerking met Kempen &

Co, het prospectus voor de private placement van een nieuw vastgoedfonds

met uiteenlopende objecten uit de Delta Lloyd vastgoedportefeuille. Sinds

de eerste succesvolle closing houdt KEY zich onder meer bezig met de

ontwikkeling van een website en de voorbereiding voor kwartaalberichten en

het jaarverslag. Voor Delta Lloyd Vastgoed verzorgt KEY al sinds 1989 vrijwel

alle vastgoedmarketing voor kantoorontwikkelingen en -beleggingen, en

voor een toenemend deel van de woningprojecten.

Page 23: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Van Hoogevest Ontwikkeling realiseert de komende jaren gefaseerd

een grootschalig project van 192 appartementen in Almere-Buiten,

project de ‘Waterhoven’. KEY verzorgt de volledige marketing-

campagne in samenwerking met ontwikkelaar, belegger en

makelaars. Onder meer een teasermailing ter voorbereiding van de

verkoopstart, een dynamische website, en een koffietafelboek voor

kandidaat-kopers maken onderdeel uit van de campagne.

Page 24: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Het LEI, onderdeel van Wageningen UR, analyseert en volgt de

ontwikkelingen in de agrarische sector en is daarbij een belangrijk

adviesorgaan voor de overheid. KEY verzorgt sinds 1999 de jaarlijkse

publicatie van het Landbouw-Economisch Bericht, en heeft in 2007

de volledige publicatielijn voor het LEI van een restyling voorzien.

Daarnaast verzorgt het bureau ook diverse publicaties en

promotiematerialen, boekuitgaven, postermateriaal etc.

Page 25: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Het Infopunt Zorg is een platform waarin 32 zorginstellingen in de regio

Kennemerland, Amstelland en Meerlanden samenwerken. Voornaamste

doel is de collectieve werving van personeel en het promoten van de

aantrekkelijke kanten van het werken in de zorg. KEY ontwikkelde daarvoor

een nieuwe website met vacaturebank, een zorgtest, filmpjes en andere

elementen, alsmede een informatiebrochure en het concept voor een

nieuwe wervingscampagne: In de zorg heb je écht een hoofdrol.

Page 26: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Voor het Nationaal Platform Zwembaden, de officiële

instantie die verantwoordelijk is voor de zwemdiploma's

in Nederland, ontwikkelt KEY uiteenlopende media in de

communicatie met consument en zwemaccommodaties.

Het Zwem-ABC is een campagne gericht op het stimuleren

dat kinderen na het behalen van het A-diploma ook verder

gaan voor het B en C-diploma.

Page 27: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

TCN is een van Nederlands topprojectontwikkelaars en

onderscheidt zich door innovatieve concepten en creativiteit in

ontwerp, management en financiering. TCN schakelt KEY in voor de

ontwikkeling van brochuremateriaal voor diverse nieuwe concepten.

Maar ook voor de communicatie rond bestaande concepten. Altijd met

de nadruk op de functie van de gebouwen en belangrijker nog, op hoe

mensen erin functioneren, presteren en of ze zich erin thuis voelen.

Page 28: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Na in 2007 de restyling en rebranding van het 25 jaar

oude Kinderen voor Kinderen-concept te hebben

voltooid, heeft KEY een keur aan activiteiten voor dit

VARA-endorsed merk begeleid en ondersteund.

Behalve de mailings en promotiekaarten, verzorgt KEY

ook het ontwerp voor de CD's en DVD's van Kinderen

voor Kinderen.

Page 29: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Daarom VARA! Deze pay-off stond centraal in de succesvolle

ledenwerfcampagne van de VARA in 2007! KEY ontwikkelde

het concept voor talloze middelen, van website tot

advertentie en van (e-)mailings tot televisiespot.

Benadering: ledenwerving door het aanspreken van

het publiek vanuit de kernwaarden van de VARA! In

combinatie met de programma's en presentatoren.

Page 30: Key Presentatie Maritiem

Wij beschikken in huis over verschillende illustratietalenten en ervaren

beeldbewerkers, zodat wij in staat zijn om in uiteenlopende stijlen illustratiewerk

voor onze producties te verzorgen en tevens aangeleverd materiaal (zowel foto’s

als illustraties) te modificeren.

T H E K E Y A G E N C Y

Alle disciplines in huis

Page 31: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Illustratiewerk voor o.a.

een boek met toebehoren

over de TIPI-approach,

een projectmanagement-

methode voor ICT:

schematische

voorstellingen met als

thema de Tipi-tent.

Visualisatie van het

competentiemanagement-

model van Schouten &

Nelissen voor een

advertentiecampagne, een

informatieboek en een

presentatiepakket.

Uitleg van het self

storage-concept:

bestemming van

leegstaande bedrijfs-

ruimten voor de verhuur

van opslagruimte aan

particulieren en

bedrijven.

Opdrachten van ISES International, Schouten & Nelissen en Safe Storage International.

Page 32: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Fotobewerking,

beeldmanipulatie en

-retouche voeren we

bij KEY in huis uit.

Page 33: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Cartoons en verluchtigende

illustraties voor diverse

publicaties worden op onze

eigen studio gemaakt.

Page 34: Key Presentatie Maritiem

T H E K E Y A G E N C Y

Beeldcreatie, ook voor

multimediatoepassingen,

vindt binnen onze eigen

studio plaats.