KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

23
KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014

Transcript of KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

Page 1: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

KEUZEBEGELEIDING 3VWO

WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014

Page 2: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

WELKE ONDERWERPEN ?

Keuzebegeleiding: de stand van zaken

Stromen, profielen en vakken Keuzelessen en keuzemoment Informatie vakken en adviezen Uw rol en onze rol Vragen

Page 3: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

Doel van onze keuzebegeleiding

• Leerling krijgt zicht op zichzelf (zelfconcept).- Wat kan ik ? (capaciteiten)- Wat vind ik leuk ? (interesses)- Wat vind ik belangrijk? (waarden)

• De leerling kiest weloverwogen een vakkenpakket.

• De leerling krijgt zicht op de eisen van vervolgopleidingen.

Page 4: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

HET KEUZEPROGRAMMA

Oriëntatiedag 25 november jl. Keuzelessen in begeleidingsuur gestart Ouderavond 9 januari 2014 Vakkeninformatie en lessen vakdocenten Adviezen vakdocenten via magister Decanenspreekuur 25 februari 2014 Keuze invoeren met Profileer: 4 maart

2014

Page 5: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

PROFIELEN en STROMEN

M-STROOMMaatschappijprofielen Cultuur en

maatschappij (CM) Economie en

maatschappij (EM)

N-STROOMNatuurprofielen Natuur en

gezondheid (NG) Natuur en

techniek (NT)

Page 6: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

CULTUUR en MAATSCHAPPIJSECTOREN Onderwijs Hulpverlening Kunst Communicatie Talen Rechten Sociale

wetenschappen Geschiedenis Maatschappelijke

dienstverlening

BEROEPEN Beeldend kunstenaar Maatschappelijk

werker Taalkundige Psycholoog Advocaat Modeontwerper Leraar Journalist Dramaturg

Page 7: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

ECONOMIE en MAATSCHAPPIJSECTOREN Handel Communicatie Vervoer Administratie Controle Bestuur Bedrijfswetenschappen Economische

wetensch. Rechten

BEROEPEN Econoom Advocaat /jurist PR-medewerker Accountant Sociaal geograaf Belastingconsulent Uitgever Marktonderzoeker Planoloog

Page 8: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

NATUUR en GEZONDHEIDSECTOREN Gezondheidszorg Agrarische sector Leefbaarheid en milieu Landbouwwetenschappen Medische opleidingen Productie en onderzoek Medische wetenschappen Voedselproductie Voedselveiligheid

BEROEPEN Tandarts Huisarts Laboratoriummedewer

ker Bacterioloog Fysiotherapeut Diëtist Landbouwk. ingenieur Apotheker Landschapsarchitect

Page 9: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

NATUUR en TECHNIEKSECTOREN Natuurwetenschappen Technische

wetenschappen Vervoer Leefbaarheid en milieu Communicatie

(technisch) Onderzoek, productie,

techniek

BEROEPEN Architect Ingenieur Geoloog Werktuigbouwkundig

e Biochemicus Elektrotechnicus Scheikundige Researchmedewerker Vlieger Sterrenkundige

Page 10: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

PROFIELONDERDELEN en VAKKEN

Gemeenschappelijk deel 1920 SLU Profieldeel en profielkeuzedeel ca. 1900 SLU Keuze-examenvak minimaal 440 SLU (Geheel) vrije deel 480 SLU Profielwerkstuk 80 SLU

________ Samen in 4,5 en 6 VWO minimaal 4800 SLU per jaar ca. 1600 SLU

Page 11: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

Profielindeling overzicht t.b.v. exameneisen• Gemeenschappelijk deel

Ne, en, 2e mod.vreemde taal of latl (Gymnasium), anw, ml, lo, ckv of kcv

• Profieldeel (verplicht)Cultuur en Maatschappij gs, wi C of A (+2 pkv)Economie en Maatschappij gs, wi A of B, ec (+1 pkv)Natuur en Gezondheid bi, sk, wi A of B (+1 pkv)Natuur en techniek na, sk, wi B (+1 pkv)

• ProfielkeuzevakkenC+M: één vak uit ak, maw, ec + één vak uit bv, dr, fa, du, la*E+M: één vak uit ak, maw, M&O, fa, duN+G: één vak uit na, NL&T, ak, o&o*N+T: één vak uit bi, NL&T, o&o*

• Keuze-examenvakte nader te kiezen vak uit o.a. de overige profielkeuzevakken

• Geheel vrije deel: lbs, mas, lob, een extra vak of andere (schooleigen) activiteiten.

• Profielwerkstuk

Page 12: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL

Nederlands Engels Frans of Duits of Latijn (Gymnasiumdipl.)

Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV of KCV (verplicht bij latl)

ANW

Page 13: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

CULTUUR en MAATSCHAPPIJ

Profielvakken (verplicht) Wiskunde C (of A) Geschiedenis

Profielkeuzevak (cultuur)Kies 1 uit: Kunstvak: beeldende vormgeving of drama Frans of Duits of Latijn

Profielkeuzevak (maatschappij)Kies 1 uit: Aardrijkskunde Maatschappijwetenschappen Economie + Keuze-examenvak !!!

Page 14: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

ECONOMIE en MAATSCHAPPIJProfielvakken (verplicht) Wiskunde A (of B) Geschiedenis Economie

ProfielkeuzevakKies 1 uit: Aardrijkskunde Management en Organisatie Maatschappijwetenschappen Frans of Duits + Keuze-

examenvak !!!!

Page 15: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

NATUUR en GEZONDHEIDProfielvakken: (verplicht) Wiskunde A (of B) Biologie Scheikunde

Profielkeuzevak:Kies 1 uit: Natuurkunde Natuur, Leven en Technologie (NL&T) Aardrijkskunde Onderzoek en ontwerpen (O&O) Technasium + Keuze-examenvak !!!

Page 16: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

NATUUR en TECHNIEKProfielvakken: (verplicht) Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde

ProfielkeuzevakKies 1 uit: Biologie Natuur, Leven en Technologie (NL&T) Onderzoek en ontwerpen (O&O)

Technasium

+ Keuze-examenvak

Page 17: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

Het Keuze-examenvak Naast Gemeenschappelijk Deel en

Profieldeel komt er in het examen nog 1 vak bij (min. 440 SLU’s)

Dat kan zijn: Een nog niet gekozen profielkeuzevak Een vak uit een ander profielHeel belangrijk: Er kan veel maar de keuze moet wel logisch en

uitvoerbaar zijn.

Page 18: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

Uitsluiting vakkencombinaties Geen scheikunde bij de M-stroom/profielen Geen geschiedenis bij de

N-stroom/profielen Latijn met Frans (wel met Duits) O&O met NLT NLT met Aardrijkskunde O&O met Aardrijkskunde Natuurkunde met M&O (keuze in v4) Natuurkunde met MAW (keuze in V4) CKV met KCV

Page 19: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

HET VRIJE DEEL(Verplichte) Vrije Deel Levensbeschouwing Loopbaanoriëntatie (LOB) Maatschappelijke Stage

(Keuze) Vrije deel Extra examenvak Activiteiten, leerjaaroverleg, cursus buiten

school, hoofdrol toneel, schoolkrantredactie etc.

Page 20: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

OPMERKINGEN bij keuze vwo4 Leerlingen kiezen M- of N-stroom Het naastgelegen profiel open houden in

V4 Tweede keuze-examenvak verplicht in V4 Sommige vakken starten pas in VWO 5

maw, m&o, kudr, kubv (2e keuzemoment in V4) Latijn en KCV naast N-profiel is mogelijk Ook combinatie Gymnasium-Technasium Ontheffingsregeling MVT

Page 21: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

KEUZELESSEN en ADVIEZEN Keuzelessen in begeleidingsuur door

mentor/decaan Adviezen vakdocenten (G,T,A) +capaciteit,

werkhouding en motivatie Magister Informatie tijdens vaklessen Voorlichting door leerlingen V4 en V5 Invoeren op 4 maart met Profileer Oefenen met Profileerdemo op de website Keuze wordt vastgelegd in een brief Zowel ouders als leerlingen ondertekenen de

brief In principe 1 week bedenktijd

Page 22: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

UW ROL en ONZE ROL

Belangstelling tonen Kiezen vanuit goed zelfbeeld (mensbeeld) Relativeren van het belang Accepteren van beperkingen Toon begrip voor de onzekerheid Spreekuren decaan:

Voor leerlingen v3a, v3x: elke woensdag 15.30 TP-afdelingskamer

Voor leerlingen en ouders: dinsdag 25 februari 2014

Page 23: KEUZEBEGELEIDING 3VWO WELKOM OP DEZE OUDERAVOND 9 januari 2014.

TOT SLOT Kiezen is verliezen

www.kieseenprofiel.kennisnet.nlwww.schoolweb.nlwww.studiekeuze123.nl www.tkmst.nl

Vragen ?

Per mail:[email protected]

Ik wens u nog een prettige avond !