Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply...

of 46 /46
Waarom, Hoe en Wat Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe paradigma’s Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij Verandering Slot Doddendael, Ewijk 10 november 2015

Embed Size (px)

Transcript of Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply...

Page 1: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Waarom, Hoe en Wat

— Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe paradigma’s

Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit

Nekrovi – Congres Stilstaan bij Verandering

Slot Doddendael, Ewijk 10 november 2015

Page 2: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Conclusie vooraf

De wereld is heel snel aan het veranderen - Ook in de geconditoneerde Logistiek &Supply Chain

Huidge managementparadigma’s en methodes zijn daardoor steeds minder relevant Lean, Agile, Ketensamenwerking, Sociale innovatie ed. bieden kapstokken voor innovatief L&SC management - Onderscheidend vermogen en klantwaarde

Dit lijkt makkelijker dan het is: De nieuwe managementvisie vraagt fundamentele veranderingen - Strategie, Organisatie & Netwerkstructuur en Mindet & Gedrag

Page 4: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Supply Chain Management

Management activiteiten die zijn gericht op de coördinatie van verschillende eenheden in de keten (supply chain) met als doel om de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid, in plaats van elke eenheid afzonderlijk te optimaliseren Drie “niveaus”: - 1. Eenheden zijn Afdelingen; Geheel is een BU - 2. Eenheden zijn Business Units; Geheel is Organisatie - 3. Eenheden zijn zelfstandige Organisaties

Page 5: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Interne en externe SCM

Retailer

C O N S U M E N T E N

Toeleverancier Groothandel Fabrikant

Externe Supply Chain Management: Coordinatie tussen autonome organizations

C ONS U M E N T E N

Interne Supply Chain Management: Coordinatie tussen functies / afdelingen

Marketing & Sales

Finance, Controlling & Accounting HRM

Verticale Supply Chain Obtain, Produce, Distribute, Service

Page 8: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Waardecreatie, Innovatie door Samenwerken

Waardecreatie

Innovatie productinnovatie procesinnovatie

Samenwerken (ketensamenwerking) Extern Intern

Nieuwe Producten &

markten

Sneller, Beter,

Goedkoper

Duurzamer

Page 16: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Dominante partij in supply chain

C O N S U M E N T E N

Page 17: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Dominante partij in supply chain

C O N S U M E N T E N

Page 18: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Authority Ranking

Market Price

Equality Matching

Communal Sharing

Paradigma verandering

As is

To be

Ketensamenwerking

● Gemeenschapzin / Teamgevoel ● Gezamenlijk doel ● Iedereen draagt op zijn manier bij

● Wederkerigheid / voor wat hoort wat ● Tit for tat ● Win-win

Page 20: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Noodzakelijke verandering in externe SC

Market

C O N S U M E N T E N

Markt Markt Markt Markt Markt

C O N S U M E N T E N

Market Market Market Market

Hoe?

Page 22: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Drie dimensies van volatiliteit

Volatiliteit = Veranderlijkheid + Variatie + Onzekerheid 1. Tijdspanne korter 2. Amplitude groter 3. Onvoorspelbaarheid hoger

Grootte

Tijd

Amplitude

Tijdspanne

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Page 23: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Impact of increased volatility Su

pply

vol

atilit

y Demand volatility

Efficient Supply Chain Low

High

Low High

Resilient Supply Chain

Responsive Supply Chain

Agile Supply Chain

Lee, H.L. (2002)

Page 25: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

From Planning & Control to Sense & Respond

Planning &

Control Low

High

Low High

Sense &

Respond

Lee, H.L. (2002)

Transparantie Flexibiliteit Snelheid Innovatie Leren Samenwerking

Supp

ly v

olat

ility

Demand volatility

Predict & Prepare

Page 29: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Ketensamenwerking implementatiegebieden

Strategie

Infrastructuur Mindset & Gedrag

Doelen Branding

Competitief voordeel

Organisatiestructuur KPIs

IT-systemen

Leiderschap Cultuur Kennis

Coördinatie van beslissingen? Processturing?

Totale kosten visie?

Open / transparante communicatie? Team gevoel?

Onderling vertrouwen?

Lange termijn? Breed gedeelde visie?

Communicatie?

Page 30: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Concurentiekracht: twee aandachtsgebieden

The blind lead the blind into the “commodity trap” By focusing only on low cost and seeing that as the only way to compete, we are digging our own hole

Page 32: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Voor-verkoop Verkoop Gebruik

Zoekfase Selectie Transactie Levering Consumptie Verwijdering

Gep

erci

piee

rde

voor

dele

n

Symbolische Waarde

Merkwaarde

Relatiewaarde

Nuts Waarde

Operations attributen

Product/Dienst Attributen

Gep

erci

piee

rde

Inve

ster

inge

n

Total Cost of Ownership

Geldelijke investeringen

Niet-geldelijke investeringen

Tast

baar

heid

Ta

stba

arhe

id

Klantwaarde Matrix

2 1 Tijd

Page 37: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Engagement

Continuous Improvement

use their fullest potential

Engagement

Resource Management

Investing in resources

Col

labo

ratio

n

Acc

ess

to th

eir

reso

urce

s/kn

owle

dge

Eng

agem

ent

Co-

crea

tion

Cus

tom

er R

eten

tion

Eng

agem

ent

Organization

Customer

Suppliers

Employees Shareholders

De kracht van engagement

Page 38: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Logistiek & SC wordt meer “mensenwerk”

Linker hersenhelft Logica Tekst Analyse Rationeel Lineair

Rechter Hersenhelft Creativiteit Intuïtie Verbindingen Simultaan Context

Page 40: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Ketensamenwerking vraagt andere cultuur

Adhocratie Creëer / Innoveer

Familie / Clan Samenwerking

Markt: Concurreer

Hiërarchie Control

Extern

Flexibiliteit

Stabiliteit

Intern

Cameron & Quinn, Diagnosing and Changing Organizational Culture, 2006

Page 43: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

De moeilijkheid is ook een kans

Page 45: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Conclusie

De wereld is heel snel aan het veranderen - Ook in de geconditoneerde Logistiek &Supply Chain

Huidge managementparadigma’s en methodes zijn daardoor steeds minder relevant Lean, Agile, Ketensamenwerking, Sociale innovatie ed. bieden kapstokken voor innovatief L&SC management - Onderscheidend vermogen en klantwaarde

Dit lijkt makkelijker dan het is: De nieuwe managementvisie vraagt fundamentele veranderingen - Strategie, Organisatie & Netwerkstructuur en Mindet & Gedrag

Page 46: Ketensamenwerking: Inhoud geven aan nieuwe …...Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Nekrovi – Congres Stilstaan bij

Prof.dr. Jack A.A. van der Veen

EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit

[email protected]

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen? Nekrovi – Congres

Stilstaan bij Verandering Slot Doddendael, Ewijk

10 november 2015