Kern 9, dag - vpco.org ... 31 Bob doet het zelf Bob heeft dorst. Ma werkt en pa is in de tuin. Bob...

download Kern 9, dag - vpco.org ... 31 Bob doet het zelf Bob heeft dorst. Ma werkt en pa is in de tuin. Bob pakt

of 9

 • date post

  29-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kern 9, dag - vpco.org ... 31 Bob doet het zelf Bob heeft dorst. Ma werkt en pa is in de tuin. Bob...

 • Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

  Kern 9, dag 15

 • j

  z

  ei

  oe

  w

  s

  f

  uu

  ui

  o

  ij

  au

  e

  eu

  l

  g

  h

  ou

  a

  Veilig leren

  lezen •

  veilig &

  vlo t • kern

  9

  vei l ig & vlot 9

  30-10-2014 17:09:51

 • 30

  Druiven met pitten We doen een spel met druiven. Eerst stop je een druif in je mond. Dan spuug je de pitjes zo ver als je kunt. Mijn pitjes gaan vaak het verst. Zelfs voorbij de streep. Ik heb de meeste punten.

  Het weiland is nu bedekt met pitjes. Als we geluk hebben groeit er een struik. Dan plukken we elk jaar rijpe druiven.

  verhaal pitten schatkist lieve minst

  gestoei mantel laagst dikke treinreis

  stemmen ijzer geluk stroop haai

  schrobben blauwe drinkt fraai bedje

  bedank punten groeit zwemvest spreek

  begrijp appel strooi vla zangles

  vll_vv_k9_bw_maan.indd 30 13-12-2013 12:01:25

 • 31

  Bob doet het zelf Bob heeft dorst. Ma werkt en pa is in de tuin. Bob pakt een glas en schenkt er melk in. Hij morst op het aanrecht. Nu klimt hij op een stoeltje. En hij grijpt naar de koekjes. Boven op het stoeltje breekt Bob een koekje. Hij knoeit wat op de grond.

  Pa komt en zucht: foei, wat een puinhoop! Maar Bob straalt en eet zijn buikje rond.

  speelwei dorst nu bedje keelpijn

  schuurtje mooi neus sauskom prins

  waai stoeltje schrift fout zucht

  sprong eind Henk vlo giet

  duikplank knoei sliert sta Bob

  vliegtuig boompje heb streng lach

  vll_vv_k9_bw_maan.indd 31 13-12-2013 12:01:26

 • ei

  ui

  u

  ijk

  ie

  h

  i

  l

  f

  g

  ou

  au

  s

  r

  m

  eu

  p

  i

  eiei

  werkboekje van:

  9 3-11-2014 12:04:18

 • 29

  geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

  Wat hoort bij elkaar?

  Eet veel fruit.

  Ik neem een spijker.

  Ik vind mijn ring.

  Ik heb niets te doen.

  Ik vergat mijn sleutel.

  Ik koop een taart.

  Luuk plaagt de hond.

  Dit is een schroef.

  Stijn geeft mij zijn koek.

  Ik boor een gat in de muur.

  Dit is een kwast.

  Ik hoor iets.

  Niels valt met de fiets.

  Fie pakt de boor.

  De hond graaft een gat.

  Ik betaal met munten.

  Wat een raar geluid.

  Die draai ik in de muur.

  Ik bedank hem.

  Daar verstopt hij zijn bot in.

  Daar verf ik mee.

  Die sla ik in het hout.

  Wat een geluk!

  Daar maakt zij een gat mee.

  Nu kan ik niet naar binnen.

  Dat is gezond.

  Wat is dat gemeen.

  Hij is gewond.

  Ik verveel me.

  Daar schroef ik een haak in.

  vll_wb_maan_k9_bw.indd 29 3-11-2014 12:18:47

 • 30

  geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

  Schrijf in de goede rij.

  Wat kan wel, wat kan niet?

  Juf vertelt een verhaal.

  Ik behang de wolk.

  Mijn broer maait de stoep.

  dat kan.

  dat kan.

  dat kan niet.

  dat kan niet.

  dat kan.

  dat kan niet.

  -eer -oor -eur

  vll_wb_maan_k9_bw.indd 30 3-11-2014 12:18:52

 • veil ig gespeld 9 k

  d

  n

  p

  e

  o

  m

  w

  h

  r

  t

  oo

  b

  aa

  z

  i

  j

  oe

  ij

  w e

  s

  oo ijj

  aa bo

  g

  uu

  vll_vg_k9.indd 1 31-10-2014 14:43:06

 • 29 30

  twaalf

  ijsje

  verfkwast

  Dit is de helft van een peer.

  Daar groeit een klein boompje.

  Ik spring met een springtouw.