Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende...

of 12 /12
Lied God heeft het eerste woord God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord. God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. Tekst: Jan Wit Lied 513 Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Kerkberichten Protestantse Gemeente Amerongen-Overberg en Hervormde Gemeente Overlangbroekt 9 januari 2017 no. 1 Zegenen, in het Latijn bene-dicere: goed zeggen. Wat zou de wereld er van opknappen als we met elkaar een klimaat konden scheppen van goed-zeggen. Dat is andere taal dan ‘het te korte lontje’. Zegenen: we kennen het aan het einde van de dienst, bij een huwelijk en doop; in het pastoraat: zegenen van zieken en stervenden. Betrekkelijk nieuw voor ons protestanten is de reiszegen, voor pelgrims onderweg. Naar Santiago de Compostella, of andere oorden. De reiszegen herinnert mij aan onze tijd in Zambia: als een lifter op plaats van bestemming was en van de auto sprong, kreeg je zonder uitzondering de zegen van God: Mulungu akudalitseni m’njira yanu, letterlijk: moge God je zegenen op je verdere weg. Letterlijk je weg naar huis, en ook je weg van het leven. Een overbekende zegentekst is Numeri 6:24-26 ‘de HEER zegene en behoede u, de HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.’ De woorden vormen één groot gebed. Dat wordt ons geschonken en daar mogen we – al biddend - om vragen. Het is geen machtswoord van een voorganger. Zegenen betekent dat God de redder en de bevrijder is van de mens, kracht geeft en het licht in de duisternis is. De Heer behoedt, dat wil zeggen bewaakt en beschermt, dag en nacht, zonder ophouden. De toekomst mag je met vertrouwen tegemoet zien. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. (vers 25) Zoals de zon ons koestert met haar stralen, zo straalt ook God zijn warmte over ons uit. In vers 26 gaat het gebed nóg een stap verder. Enerzijds heeft het te maken met zorgen voor, zorg dragen voor iemand. Anderzijds heeft het ook de betekenis van trots zijn op iemand. Met de zegen krijgt de ontvanger ook een opdracht. Namelijk om ervoor te zorgen dat God wérkelijk trots kan zijn op degenen die de zegen ontvangen. Met andere woorden: moge God trots op je zijn! Een gave en een opgave tegelijk! Gaan we het redden met deze zegen in drie delen? Voor ons gespeld en geleefd in Jezus, de zoon, sprekend de Vader? Meestal niet voor 100%, maar ‘de Heer zal ons genadig zijn’. Als wij in het stralende licht van God staan, komen onze tekortkomingen onbarmhartig in de schijnwerpers te staan. Maar zo is God niet! Hij laat genade voor recht gelden en kijkt ons met een stralend gezicht aan op onze weg. Het is met dit à Dieu waarmee we dit jaar 2017 beginnen. We gaan dit jaar in met deze steun in de rug, niet wetend wat de dag van morgen ons brengen zal, en met de opdracht er iets van te maken waarop God trots kan zijn. Met de zegen beginnen we het nieuwe jaar, bouwen we met elkaar verder aan de protestantse wijkgemeente Amerongen: veel heil en zegen. ds. Alida Groeneveld, interimpredikant Veel heil en zegen Heil en zegen voor jou en u, voor u samen als nieuwe protestantse wijkgemeente Amerongen.

Embed Size (px)

Transcript of Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende...

Page 1: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

Lied

God heeft het eerste woordGod heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

Tekst: Jan WitLied 513Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.

Kerkberichten Protestantse Gemeente Amerongen-Overberg en Hervormde Gemeente Overlangbroekt 9 januari 2017no. 1

Zegenen, in het Latijn bene-dicere: goed zeggen. Wat zou de wereld er van opknappen als we met elkaar een klimaat konden scheppen van goed-zeggen. Dat is andere taal dan ‘het te korte lontje’. Zegenen: we kennen het aan het einde van de dienst, bij een huwelijk en doop; in het pastoraat: zegenen van zieken en stervenden.

Betrekkelijk nieuw voor ons protestanten is de reiszegen, voor pelgrims onderweg. Naar Santiago de Compostella, of andere oorden. De reiszegen herinnert mij aan onze tijd in Zambia: als een lifter op plaats van bestemming was en van de auto sprong, kreeg je zonder uitzondering de zegen van God: Mulungu akudalitseni m’njira yanu, letterlijk: moge God je zegenen op je verdere weg. Letterlijk je weg naar huis, en ook je weg van het leven.

Een overbekende zegentekst is Numeri 6:24-26 ‘de HEER zegene en behoede u, de HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.’

De woorden vormen één groot gebed. Dat wordt ons geschonken en daar mogen we – al biddend - om vragen. Het is geen machtswoord van een voorganger. Zegenen betekent dat God de redder en de bevrijder is van de mens, kracht geeft en het licht in de duisternis is. De Heer behoedt, dat wil zeggen bewaakt en beschermt, dag en nacht, zonder ophouden. De toekomst mag je met vertrouwen tegemoet zien.

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. (vers 25) Zoals de zon ons koestert met haar stralen, zo straalt ook God zijn warmte over ons uit. In vers 26 gaat het gebed nóg een stap verder. Enerzijds heeft het te maken met zorgen voor, zorg dragen voor iemand. Anderzijds heeft het ook de betekenis van trots zijn op iemand. Met de zegen krijgt de ontvanger ook een opdracht. Namelijk om ervoor te zorgen dat God wérkelijk trots kan zijn op degenen die de zegen ontvangen. Met andere woorden: moge God trots op je zijn! Een gave en een opgave tegelijk!

Gaan we het redden met deze zegen in drie delen? Voor ons gespeld en geleefd in Jezus, de zoon, sprekend de Vader? Meestal niet voor 100%, maar ‘de Heer zal ons genadig zijn’. Als wij in het stralende licht van God staan, komen onze tekortkomingen onbarmhartig in de schijnwerpers te staan. Maar zo is God niet! Hij laat genade voor recht gelden en kijkt ons met een stralend gezicht aan op onze weg.

Het is met dit à Dieu waarmee we dit jaar 2017 beginnen. We gaan dit jaar in met deze steun in de rug, niet wetend wat de dag van morgen ons brengen zal, en met de opdracht er iets van te maken waarop God trots kan zijn. Met de zegen beginnen we het nieuwe jaar, bouwen we met elkaar verder aan de protestantse wijkgemeente Amerongen: veel heil en zegen.

ds. Alida Groeneveld, interimpredikant

Veel heil en zegenHeil en zegen voor jou en u, voor u samen als nieuwe protestantse wijkgemeente Amerongen.

Page 2: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

2Andrieskerk

Kerken en aankomende diensten

de Ark

zondag 15 januari (Heilig Avondmaal)10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter & ds. A. Groeneveldcollecten: 1. Oecumene (pkn) 2. onderhoud orgel/kerkoppas: Marja Pak en Ruben Pekkerietknd. onderbouw: Gerline van Barneveldknd. bovenbouw: Jolanda de Witkoster: H. van Alfen, 45 43 08koffie: Toos de Boer & Maaike Nieuwschepen

zondag 22 januari10.00 uur - ds. E.J. de Ruitercollecten: 1. Save the Children, 2. cathechese educatie(pkn)oppas: Lisanne Drost en Kyra Jorenknd. onderbouw: Dita Hazeknd. bovenbouw: Alice de Ruitertnd.: Geralt Jorenkoster: H. Weijman, 45 28 75koffie: Reiny Rooseboom en Miep Kuus

zondag 29 januari10.00 uur - ds. Van Laar, Rhenencollecten: 1. diaconaal project Sumatra 2. werk van de kerkoppas: Henk van de Mheen & Charlotte Kroesbergenkoster: Geralt Joren, 45 47 72koffie: Ineke ltena en Hiske Weijman

zondag 5 februari (Viering Protestantse gemeente Amerongen een feit)10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter & ds. A. Groeneveldcollecten: 1. werelddiaconaat (kia) 2. onderhoud gebouwen/kerkoppas: Anne en Emma Koornneefknd. onderbouw: Ruth de Ruiterknd. bovenbouw: Meta Clarijskoster: B. Brinkman, 45 28 39koffie: Triest de Jonge & Liny van Holland

zondag 22 januari10.00 uur - mevr. drs. M.E.L. Verburg- de Waardcollecten: 1. Save the Children, 2. cathechese educatie (pkn)koster: T. de Jongkoffie: Nel de Jong

zondag 29 januari (CYA dienst)10.00 uur - dhr. J.J. Blok, Nijmegencollecten: 1. diaconaal project Sumatra 2. werk van de kerkknd. onderbouw: Roelie vosknd. bovenbouw: Ineke Boumankoster: J. van der Heidenkoffie: Gerdien van de Heiden

Overige diensten zie Andrieskerk

Efrathakerk

zondag 15 januari10.00 uur - ds. E.E. Bouter.18.30 uur - ds. G.J. van Steeg, Veenendaal.collecten: werk Albert den Oudsten, kerkrentmeesters.koster: G. van Hardeveld.organisten: J. Bogerd, E. Bogerd.oppas: Marije en Marianne.

zondag 22 januari10.00 uur - kand. P. de Koning, Heteren (Voorbereiding H.A.).18.30 uur - kand. J. Leeflang, Veenendaal.collecten: diaconie plaatselijk, predikantsplaats.koster: M. v.d. Zandschulp.organisten: J. Bogerd, R. Sikkema.oppas: Marjan en Eline.

zondag 29 januari (Heilig Avondmaal)10.00 uur - ds. E.E. Bouter18.30 uur - ds. E.E. Bouter (Voortzetting en dankzegging H.A.).collecten: Kerkrentmeesters & Bouw- en restauratiefonds.koster: A. Nell.organisten: E. Bogerd, J. Bogerd.oppas: Fini en Justin.

zondag 5 februari10.00 uur - kand. A.M.K. Peeters, Ederveen.18.30 uur - ds. M.L.W. Karels, Veenendaal.collecten: predikantsplaats, werelddiaconaat.koster: M. de Leeuw.organisten: A. Kanis (2x).oppas: Dianne en Dineke.

Op alle ‘schooldagen’ wordt in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf 08.35 uur

Administratie kerkrentmeesters: mevr. B.L. Kimmel-van Eijmeren, Tabakslaan 13, 3958 DA Amerongen, tel. (0343) 451599, [email protected]: NL58 RABO 0302 1026 98Bank VVB (Ark): NL78 RABO 0158 7166 47 t.n.v. Geref. Kerk Amerongen/Elst o.v.v. het administratienummerAdministratie Diaconie en Zending:mevr. E.L. Besemer, Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 111, 3958 CS Amerongen, tel. (0343) 460153, [email protected]; Bank: NL65 ABNA 0483617334. Taakgroep Diaconie: NL95 INGB 0001 9191 04 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Amerongen/Elst.Zending&werelddiaconaat: NL41 ABNA 0568 9176 26Collectebonnen/munten: Bonnen: Hans Weijman, tel.(0343) 452875, bank NL98 RABO 0302 1038 21Munten: Joop Vervat, tel (0343) 451121, bank NL45 INGB 0000 4378 44 t.n.v. Geref. Kerk collectebonnenZaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, Royenstein 14, 3958 HL Amerongen, (0343) 457551, [email protected] Zondagsbrief/Beamer: [email protected],zondagsbriefandrieske[email protected] Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur Website: www.pknamerongen.nl

Adres: Haarweg 33, OverbergPredikant: ds. E.E. Bouter, Schoolweg 28, 3959 AW Overberg, tel. (0343) 48 20 77, [email protected] kerkenraad: T. Reedijk, Heuvelse Steeg 6-a, 3959 BB Overberg, Tel: (0343) 48 16 64. E-mail: [email protected]: bank: IBAN NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. kerk OverbergDiaconie: IBAN NL06 RABO 03724647 18 t.n.v. penningmeester diaconie Hervormde kerk Overberg Administratie voor alle Postabonnementen Klokkenluider: mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek, Heuvelse Steeg 6 A, 3959 BB Overberg; tel. 0343 48 16 64. Bank: NL40INGB0000144024 t.n.v. Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg. Website: www.hervormdoverberg.nl

Adres kerkgebouwen:Andrieskerk: Hof 16, 3958 CH AmerongenDe Ark: Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen, tel. (0343) 461502 (alleen voor noodgevallen)Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen, tel. (0343) 453081, [email protected] /ds. A. Groeneveld (Interim op dinsdag en vrijdag): contact via pastoraat: J.J. van der Heiden, Larekamp 35, 3921 EG Elst, tel (0318) 471853, [email protected] Scriba: VacantKerkelijk bureau: Tot het samenvoegen van de ledenadministraties: Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen, tel. (0343) 452691, openingstijd: dinsdag 9.00-10.00 uur; [email protected] de Kruijf, Royenstein 9, 3958 HK Amerongen, tel. (0343) 457382, [email protected]

&

Page 3: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

3PGA Nieuws

PGA Nieuws

de Hyacinthuskerk

zondag 15 januari10.00 uur - dr. van Beelencollecten diaconie en kerkrentmeesters

zondag 22 januari 10.00 uur - ds. v. d. Welcollecten diaconie en kerkrentmeestersextra collecte Fonds Chr. Belangen

zondag 29 januari (Viering Verbond Heilig Avondmaal)10.00 uur - ds. Rijken-Hoevenscollecten diaconie en kerkrentmeesters

zondag 5 februari10.00 uur - ds. Rijken-Hoevenscollecten diaconie en kerkrentmeestersextra collecte kerkrentmeesters

Adres: Langbroekerdijk B 30, OverlangbroekPredikant: mevr. ds. A.L. Rijken-Hoevens, Vondellaan 6, 3906 EA Veenendaal, te. (0318) 52 20 33, [email protected] Scriba: D. van Ee, Julianalaan 6, 3947 MJ Langbroek, tel (0343) 56 17 74, [email protected] Administratie kerkrentmeesters: mevr. G. Sterkenburg-van der Lee, Langbroekerdijk B18, 3947 BB Langbroek, tel. 57 14 80, bank: NL21 INGB 0000 4905 59 t.n.v. kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Administratie diaconie: mevr. L.H. van Ditmarsch. Zandweg 27–24 3962 EA Wijk bij Duurstede. Tel 0343 722160 Kerkrentmeesters: NL39 RABO 0302 1544 50 t.n.v. restauratiefonds Website: www.pknoverlangbroek.nl

Samen verderOp 21 december jl. is bij notaris Veldjesgraaf te Woudenberg de officiële akte van vereniging getekend tussen de voormalige Hervormde Gemeente te Amerongen en de Gereformeerde Kerk Amerongen-Elst (zie foto).

U heeft het gehele proces kunnen volgen via de berichten in de Klokkenluider, de verschillende gemeenteavonden en bij de afkondigingen bij de erediensten. Heel veel mensen hebben hiervoor met geloof, inzet en passie heel veel werk verzet. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk en dankbaar. Hier wordt vast nog een keer uitgebreid op teruggekomen.

Ik mag een poging doen om u het formele deel van deze vereniging uit te leggen. Elders in dit blad staat een stukje over de meer inhoudelijke kant van het proces en wat te doen in de toekomst. Om meteen met een formele formulering te beginnen.

In de akte staat onder meer het volgende:

“Hoofdstuk 1: vereniging tot de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.De Gemeenten verenigen zich bij deze akte met inachtneming van het hierna bepaalde tot de Protestantse Gemeente met de naam: Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg, die het gehele vermogen van de Gemeenten onder algemene titel verkrijgt op de wijze zoals bedoeld in artikel 3:80 en artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek; door de Vereniging vervalt de rechtspersoonlijkheid van de Gemeenten overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 2-19-3.”

En een stukje verder ook:

“bij de Kerkorde en artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek zijn zij, evenals hun diaconieën, rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen met adressen: Nederstraat 13a te 3958 CS Amerongen, respectievelijk Imminkstraat 11 te 3958 CG Amerongen.

Met “Gemeenten” in de eerste tekstaanhaling wordt bedoeld de beide oude gemeenten. Met het woordje “zij” in het tweede tekstgedeelte wordt bedoeld de nieuwe Algemene Kerkenraad, het college van Kerkrentmeesters en het College van diakenen van de nieuwe Protestantse Gemeente. Juridisch, administratief en feitelijk zijn we vanaf 01-01-2017 één gemeente. Die

nieuwe Protestantse Gemeente is volgens de akte gevestigd op de adressen Nederstraat 13a te 3958 CS Amerongen en het adres Imminkstraat 11 te 3958 CG Amerongen.

De verenigingsakte voorzag ook in de bestuurlijke verandering. Bij akte zijn daarin (voorlopig) benoemd:

Als preses respectievelijk scriba van de Algemene Kerkenraad:• de heer Bertus Melles en• de heer Teunis Reedijk

Als voorzitter respectievelijk secretaris van het College van Kerkrentmeesters:• de heer Adrianus Gijsbert van Wijngaarden• de heer Sander Marinus Anthonius

Bouman

Als voorzitter respectievelijk secretaris van het College van Diakenen:• mevrouw Janneke Mathilde Verbaan-Pronk • de heer Johannes Diepeveen

A.u.b. nog even volhouden wat deze droge kost betreft. Er is nog een formele zaak vermeld in de akte die u als lid van de nieuwe gemeente moet weten. In artikel 1.8 van de verenigingsakte staat omschreven:

“De stukken die ingevolge het bepaalde sub 1.1 en 1.4 ter inzage hebben gelegen, zullen ten kantore van de Protestantse Gemeente en op de volgende adressen: In de West 16A te 3958 GC te Amerongen en Heuvelse Steeg 6A te 3959 BB te Overberg gedurende zes maanden na heden ter inzage liggen voor de leden van die gemeente.”

Dus de stukken die eerder voor een ieder ter inzage hebben gelegen, liggen, alleen voor de leden van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg, tot en met de datum donderdag 1 juli 2017, ter inzage op de adressen:

• Nederstraat 13a 3958 CS Amerongen• Imminkstraat 11 3958 CG Amerongen• In de West 16A 3958 GC Amerongen• Heuvelse Steeg 6A 3959 BB Overberg

U wordt wel dringend verzocht om vooraf een afspraak te willen maken op en voor het adres waar u de stukken wilt inzien.

Gezamenlijk nieuws van de Protestantse Gemeente Amerongen-Overberg

Page 4: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

4 PGA Nieuws4vervolg ‘samen verder’

Hiermee is juridisch en volgens burgerlijk recht de zaak “rond”. Rest ons nog vele kerkelijke dingen te regelen aan praktische zaken van en in de Protestantse wijkgemeente Amerongen. In de andere wijkgemeente Overberg blijft bijna alles zoals het was. Alleen zal daar de naam een klein beetje veranderen van “wijkgemeente 2” naar “Hervormde wijkgemeente Overberg”. Ik ben er van overtuigd dat we samen ook dat deel tot een goed einde kunnen brengen.

Met vriendelijke groet, T. Reedijk, (Scriba A.K. Prot. Gem. te Amerongen-Overberg)

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Van de redactietafelOm te beginnen wensen wij u en jullie een liefdevol en gezegend Nieuw Jaar toe, als lezer, als leverancier van kopij of als (meer of minder) betrokkene bij de uitvoering van dit blad.

Het zal u niet ontgaan zijn: intussen is de fusie tussen de kerken in Amerongen en Overberg een feit en vormen wij vanaf 1 januari 2017 de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg, onderverdeeld in de Protestantse wijkgemeente Amerongen en de Hervormde wijkgemeente Overberg. Dit is een felicitatie waard omdat hiermee een daad van eenheid wordt gesteld, na een lange weg van worsteling en overleg. In een zo verdeelde, aangevochten en onvoorspelbare wereld is een gemeenschap van gezamenlijke vrede en liefde van wezenlijk belang en kan zij zelfs een positieve bijdrage leveren aan die wereld. We vertrouwen op Gods zegen over dit samengaan, waarbij mensen niet meer dan hun best kunnen doen om er gezamenlijk iets waardevols van te maken: een grote opdracht voor ons allemaal!

Ook voor Klokkenluider heeft deze fusie gevolgen. We zullen proberen om de informatiestromen aan te passen en het overzicht te bewaren of te verbeteren. We vragen uw begrip hiervoor en noemen deze fase: ‘een kerkblad in ontwikkeling’. Als u aanvullende verbeteringen wilt doorgeven, dan zullen wij die graag in ontvangst nemen en er ons voordeel mee doen: ‘Klokkenluider is van ons allemaal’!!! We bidden om kracht en wijsheid in onze persoonlijke omstandigheden en bij dit stukje kerkenwerk en Gods vrede bij alles wat op onze weg komt.

Met hartelijke groet, namens de Redactie, Marga van de Weerd

Bij de diensten Op 15 januari vieren we de Maaltijd van de Heer. Deze dag is ook het begin van de week van gebed voor de eenheid der christenen. Ds. Groeneveld en ik gaan samen voor in deze dienst. En een paar weken later, op 5 februari, is er weer een dienst met twee voorgangers. Dan is er afscheid en bevestiging van ambtsdragers en vieren we het begin van onze protestantse gemeente die dan natuurlijk al een maand een feit is. We hopen elkaar te zien op deze twee zondagen en natuurlijk ook op de andere zondagen daar tussenin. Gezegende diensten gewenst!

15 januari 2017Ik hoop velen van u te ontmoeten in de eredienst op 15 januari. Collega de Ruiter en ik gaan samen voor. Op deze eerste zondag in de gebedsweek voor de eenheid van de christenen hebben we

Pastoraat

MeelevenMevr. M. van Lienden-Vonk, Bentinckhof 10, heeft haar verblijf en revalidatieperiode in het Zonnehuis in Doorn eind december afgesloten. Mevr. J.G. van der Grift-Valkenburg, Burg. Martenslaan 65, gaat na een maandenlang verblijf in de Engelenburgh te Veenendaal tijdelijk naar Nieuw Boschzicht, Rijksstraatweg 65, Leersum. Mevr. A. van Rotterdam, Overstraat 51, werd geopereerd in Ede, was kort huis, en moest toen vanwege een complicatie opnieuw in het ziekenhuis opgenomen worden. Inmiddels is zij weer thuis om verder te herstellen. Mevr. C.J. Vielvoije-Visee, Tabakslaan 4, kwam thuis na een verblijf in het ziekenhuis. Mevr. C.W. Rijksen-van Veenendaal, Damlust 8, Leersum, werd aan haar ogen geopereerd, hopelijk met succes naar binnenkort mag blijken.

In deze rubriek vermelden we de namen van hen die ons zelf bericht geven van opname in en thuiskomst uit zieken- of verpleeghuis. U mag natuurlijk ook het een en ander doorgeven met de vermelding dat u daarover liever niets in Zondagsbrief of Klokkenluider vermeld wilt zien. Dan is er echter toch een bepaalde manier van meeleven mogelijk. Laat de drempel om te bellen voor een afspraak sowieso laag zijn!

In MemoriamOp vrijdag 23 november overleed Berend Krol op 87 jarige leeftijd. Sinds 1987 woonde Berend met zijn vrouw Minie op Zandvoort 13 in Amerongen. Ze zijn 61 jaar getrouwd geweest. In een dankdienst voor zijn leven, met als voorganger ds. H. Kaldeway uit Doorn, is op woensdag 29 december in een volle Andrieskerk stilgestaan bij de mens Berend Krol.

Bij de diensten & vieringen

gekozen voor de teksten die ons zijn aangereikt: Ezechiël 36:26-28, brieven: II Korintiërs 5:14-20 en Matteüs 5:23-24. We vieren de Maaltijd van de Heer. ‘Wat bezielt je?’ is de vraag die ik in ons midden leg.

Hartelijke groet van huis tot huis, ds. Alida Groeneveld, interimpredikant

Koffie drinken na de dienstEen koffiemoment na de dienst is altijd een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken. In afwachting van de aanpassingen in de Andrieskerk kennen we de komende maanden ook nog momenten van gelijktijdige vieringen in zowel de Ark als Andries. Ook op die momenten zal er in de Andries, zoals in de Ark al gebruikelijk is, een koffiemoment na de dienst worden georganiseerd. U bent dus elke week van harte welkom!

Als Wagenings ingenieur was hij werkzaam bij de vleesafdeling van CIVO in Zeist, later als directeur en professor bij TNO. Naast zijn drukke baan, die veel reizen met zich meebracht, heeft Berend zich altijd ingezet voor politiek, kerk en maatschappij. Voor ARP/CDA heeft hij diverse functies bekleed: voorzitter van verschillende landelijke commissies, zat in de gemeenteraad en in de Provinciale Staten. Berend was een kletsmajoor, volgens zijn kinderen maar ook volgens hemzelf. Hij maakte met iedereen een praatje, onderweg naar de bakker of zittend op een terras. Daarmee wist hij mensen te verbinden, toonde hij betrokkenheid en had hij oog voor wat speelde in de maatschappij. Hij maakte daardoor vele vrienden. Berend was een mens die, -waarook het kerstgedicht 2016 van Huub Oosterhuis voor dagblad Trouw over ging- altijd zegt: ‘Hier ben ik’. Hij stond voor iedereen klaar, toonde betrokkenheid en was ondanks zijn informele aanpak doelgericht en uitdagend. Volgens zoon Jan is op Berend van toepassing het citaat uit het boek ‘Leven is een kunst’ van Paul van Tongeren: een wezen wordt mens door vriendschap, aandacht, liefde en erkenning van anderen/aan anderen. Berend was een mensenmens, hij was er voor de ander.

Hij combineerde zijn internationale reizen met eigen ontwikkelingswerk (nam bijbels of brillen mee), altijd waren bij thuiskomst cadeautjes voor zijn kinderen en als grootvader stuurde hij zijn kleinkinderen interessante krantenknipsels. Psalm 17: 1-9, het gebed van David, zou dan ook het gebed van Berend kunnen zijn. Net als David streefde Berend naar eerlijkheid, goed willen doen. Hij zette zich daarvoor in praktische zin in en moedigde daarin anderen aan. Berend zocht daarbij verbinding met God, omdat Gods

Page 5: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

5

en de ander. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gemeente, het dorp en de wereld waarin wij leven en geven hier zichtbaar invulling aan.”

Wij hopen dat u en jij met ons de spreekwoordelijke schouders eronder willen zetten om dit met elkaar in te (gaan) vullen. En dat we met elkaar in gesprek blijven om dit op een goede manier te doen, zodat we ons als gemeenteleden thuis, betrokken en verbonden voelen. Met eenieders proactieve inbreng ligt daar een mooi perspectief voor gemeenteopbouw. Wij rekenen op uw en jouw steun en inbreng! In de komende periode zullen we u op de hoogte houden en betrekken bij tal van activiteiten die zijn of worden gestart. Zoals daar bijvoorbeeld zijn: de manier waarop we ons (gaan) organiseren, gespreksmomenten, de vervolgstappen voor de te beroepen predikant(e) waarvan de profielschets op de laatste gemeenteavond in november is gesproken, de status van de aanpassingen in de Andrieskerk etc. En op de achtergrond zullen er ook nog tal van wat meer praktische zaken worden opgepakt. Zoals bekend willen we graag ook op één plaats onze vieringen gaan organiseren: in de “Nieuwe Andries”. Ook op dat front worden er stappen gezet. Begin januari komt de bouwcommissie bij elkaar om de bouwaanvraag definitief te maken, zodat deze kan worden ingediend. Wij gaan er van uit dat in de loop van 2017 deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd (inclusief het vernieuwen van de geluids- en multimedia faciliteiten).

Voor 2017 vragen wij uw en jouw gebed voor het pad wat voor ons ligt. Want, zoals de eerdere voorzitters Arend Ardon en Cees Oosterwijk bij de start van het SOW-proces in 2010 zeiden en schreven: ‘Een pad ontstaat door erop te lopen’. Laten we dat met elkaar blijven doen!

Arie Koornneef

Naam en eventueel logo voor de Protestantse wijkgemeente AmerongenEind vorig jaar heeft de kerkenraad de Werkgroep Informatievoorziening en Presentatie ingesteld. In haar opdracht staat o.a. dat de werkgroep de organisatie op zich neemt om te komen tot een nieuwe naam en logo voor de Protestantse wijkgemeente Amerongen. ‘Protestantse wijkgemeente’ vinden we niet zo’n fraaie naam. Samen beginnen Andries en Ark een nieuwe wijkgemeente. Om deze goed te kunnen profileren en te promoten past er ook een nieuwe naam bij. Daarom willen we u vragen één of meerdere suggesties te doen voor een toepasselijke naam voor de nieuwe wijkgemeente.

Graag ontvangen we uw voorstel(len) met

5Protestantse wijkgemeente Amerongen

Woord richting gaf aan het leven dat hij leidde. Daarom stond op zijn rouwkaart ‘Looft God, looft Zijn Naam alom’. In het vertrouwen dat Berend nu mag verblijven onder de vleugels van God, is van Berend afscheid genomen. Moge dat een troost zijn voor zijn vrouw Minie, zijn kinderen, kleinkinderen achterkleinkinderen.

Emmy van Wijngaarden

BelijdeniscatecheseOok dit jaar is er weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. We werken dan toe naar een moment in het voorjaar, misschien Pinksteren(?).

Belijdenis doen: vroeger was het iets dat er vanzelfsprekender bij hoorde dan tegenwoordig het geval is. Tegenwoordig denken veel jongvolwassenen daar anders over. Sterker nog: ze hebben er vaak nog geen moment over nagedacht! Daarbij komt ook nog dat men zich vaak helemaal niet toe voelt aan een eigen persoonlijke keus ten aanzien van geloof en kerk en dat men zich daarom (nog) niet vast wil leggen. Daarin zit een positief element. Je kunt het ook duiden als: ik wil die stap heel bewust en eerlijk doen. Ik wil er dus goed over nadenken. Daar is veel, zo niet alles voor te zeggen. Maar wees eerlijk: neem je daar ook echt de tijd voor? En bovendien: je kunt soms ook te lang en te veel nadenken, er zijn momenten dat je iets moet durven wagen. Momenten waarvan je moet zeggen: misschien is dít het moment! Want zo niet nú, wanneer dan wèl?! Druk dit jaar? Volgend jaar is het wel weer wat anders waar je misschien nóg drukker mee bent!

Voor belijdenis doen is er overigens geen leeftijdsgrens naar boven… Ook wie 39, 48, 54 of 63 of ouder is staat deze weg open!

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen. Het zou mooi zijn als we een groep(je) kunnen vormen waarvoor maatwerk geleverd wordt in de vorm van een aantal goede en diepgaande gesprekken met het oog op ‘belijdenis doen’. Graag hoor ik z.s.m. van u of jou.

E.J. de Ruiter

... vervolg pastoraat: ‘In Memoriam’ Kerkenraad

2017: de start van de Protestantse Gemeente te Amerongen-OverbergOp 21 december 2016 was het dan zover. Het officiële tekenmoment voor de vereniging tot de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. Mooi dat in dit hele proces de band met Overberg in stand is gehouden en misschien (door het vele overleg) wel is verstevigd!

In het bijzijn van de notaris zetten de daarvoor bevoegde vertegenwoordigers vanuit onze (wijk)gemeente(n) hun handtekening onder de notariële akte. Een bijzonder moment! Elders in de Klokkenluider leest u meer over de laatste stappen in deze ‘formele procedure’. Na het uitspreken van de intentie daartoe in 2010 is het nu, zeven jaar later, dan zover. Of zeggen we eigenlijk liever: beginnen we met elkaar om verder te bouwen aan een nieuwe Protestantse (wijk)gemeente in Amerongen. Er is veel gedaan door de kerkenraden en diverse gemeenteleden om dit mogelijk te maken. We hebben vele uren gesproken en geluisterd. Hebben met elkaar plannen gemaakt, deze aangepast, nieuwe suggesties verwerkt etc. Maar veel belangrijker nog: hebben door gebed, in vieringen, in (huis)gesprekken en bemoedigende en ook kritische woorden steun mogen ervaren in dit proces. Met Hem zijn we gekomen waar we nu zijn. Heel veel dank aan iedereen die hieraan, op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd. In een feestelijke dienst op 5 februari hopen we dit moment en ook het perspectief wat voor ons ligt te mogen vieren. Daar zullen ook de ‘nieuwe’ ambtsdragers van onze wijkgemeente Amerongen worden bevestigd en nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers.

2017 is een jaar met een opdracht voor ons allemaal. Om geïnspireerd door Zijn woord met een open hart, een luisterend oor en raad en daad elkaar en anderen te helpen. Op een manier die past bij de gemeente die we willen zijn. Op eerdere gemeenteavonden hebben we met elkaar stilgestaan hoe we dit verwoorden in de missie en visie van onze Protestantse wijkgemeente.

Onze missie:“Geraakt door de woorden uit de Bijbel wil de Protestantse wijkgemeente Amerongen de in Jezus Christus gegeven hoop en belofte delen en uitdragen, in verbondenheid met elkaar. Wij voelen ons geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest en gevoed met Gods liefde.”

Onze visie: “De Protestantse wijkgemeente Amerongen is een gastvrije en actieve geloofsgemeenschap. Waar ruimte is voor iedereen en voor ieders geloofsontwikkeling. Waar mensen zich thuis en betrokken voelen. Wij zien om naar elkaar

Page 6: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

6een eventuele toelichting hoe u tot deze naam bent gekomen. Mocht u een idee

hebben voor een logo, dan is ook dat van harte welkom.

U kunt uw suggesties deponeren in een daarvoor klaargezette doos in de kerk. U mag uw suggesties ook per e-mail sturen naar [email protected] . Uw ideeën zullen worden verzameld en voorgelegd aan de kerkenraad die hieruit een keuze maakt. Op een geschikt moment zal de keuze bekend gemaakt worden.

Durf te delenZoals beloofd geven we een vervolg aan de gespreksbijeenkomsten van november. Tijdens deze bijeenkomsten werden allerlei ideeën genoemd voor een vervolg op de gesprekken die plaatsvonden. We hebben een aantal ervan gekozen en willen u en jullie van harte uitnodigen om aan één of meer van de vijf deel te nemen. Het doel van de bijeenkomsten is elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

De vijf bijeenkomsten zijn:

• Maandag 6 februari van 20 uur - 22 uur. We delen woorden en gedachten tijdens het werken met bloemschikmateriaal. Zo geven we kleur aan wat bij ieder leeft.

• Vrijdag 10 februari van 10 uur - 12 uur. Op deze ochtend willen we in gesprek gaan over geloven en wat dat voor ons betekent.

• Dinsdag 14 februari van 20 - 22 uur. Woorden en gedachten delen bij de verbeelding van Bijbelverhalen d.m.v. schilderen en/of drama, tekenen en/of zang.

• Donderdag 16 februari van 20 - 22 uur. We delen deze avond muziek met elkaar. Daarmee worden onze woorden en gedachten op een eigen manier gedeeld.

• Zaterdag 18 februari van 9.30 - 12.30 uur. Op deze zaterdagmorgen wordt er weer gewandeld. Daarnaast kunnen we onderweg foto’s maken en die na terugkomst samen bekijken.

We hopen dat er weer veel mensen deel nemen aan één van de bijeenkomsten. Denk niet: dat is niets voor mij, maar ga voor de ontmoeting met anderen. U kunt u opgeven via de mail of telefonisch bij ondergetekenden.

Natuurlijk kunnen wij deze bijeenkomsten niet allemaal alleen vorm geven. Wij hebben de inzet van allerlei talenten hierbij nodig. Hebt u talenten die bij bovenstaande activiteiten van pas komen, meldt u aan!

Martin en Wija vd Kaaden, [email protected], 0343 76 91 37

Jan vd Heiden, [email protected], 0318 47 18 53

VacatureNa het vertrek van ds. Fokko Kuipers is er een vacature ontstaan die voor 0,6 fte kan worden ingevuld. In de afgelopen maanden is gewerkt aan een profielschets voor een nieuwe predikant(e) voor de Protestantse wijkgemeente Amerongen. De kerkenraden (toen waren er nog twee) spraken erover, en ook op de gemeenteavond in november 2016 is de profielschets onderwerp van gesprek geweest. Ter informatie presenteren we hier de profielschets op basis waarvan een nieuwe predikant(e) gezocht zal gaan worden. Eén dezer dagen wordt de beroepingscommissie definitief samengesteld. U hoort of leest daarover in een volgende Klokkenluider. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid tot nu toe. Deze inzet en uw gebed zal de beroepingscommissie de komende periode steunen in hun verantwoordelijke taak.

Namens de voorbereidingscommissie profielschets, ds. Alida Groeneveld

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Diaconie

Collectes 4/12 bloemen/kerstattenties € 217,45 pastoraat PKN - 184,6511/12 St. Aroon - 267,40 kindernevendienst - 189,1015/12 Kinderen Pakistan (R’hofdst) 33,0018/12 plaatselijk diakonaal werk - 215,25 onderhoud gebouwen - 160,9024/12 Kinderen in de knel (2 e dst) 563,85 idem(1 e dst) - 286,50 werk beide kerken(2e dst) - 397,05 idem(1e dst) - 166,0525/12 Kinderen in de knel - 546,45 jeugdwerk/tnd. - 361,70 zendingsbussen nov./dec - 89,45

De Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg is per 1 januari 2017 ontstaan na een fusie van de Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst en de Hervormde Gemeente te Amerongen. De Protestantse Gemeente Amerongen-Overberg kent twee wijkgemeenten: de Protestantse wijkgemeente Amerongen en de Hervormde wijkgemeente Overberg.

Amerongen is een monumentaal dorp met afwisseling in natuur en landschap, gelegen aan de voet van de Amerongse Berg nabij de Neder-Rijn. De Andrieskerk zal het kerkgebouw van deze wijkgemeente zijn voor de vieringen. In 2017 wordt de Andrieskerk aangepast met o.a. moderne multimedia. Er is een pastorie beschikbaar.

De Protestantse wijkgemeente Amerongen is een gemeente met een uitroepteken! Want:

! zij wil zich wil laten raken, vormen en opbouwen door het goede nieuws van de Bijbel.

! zij is veelkleurig qua geloofsopvattingen

! zij is gastvrij en hartelijk.

! zij is als kerkelijke gemeente betrokken op het dorp en de wereld.

! is een actieve gemeente met veel vrijwilligers.

Wij zoeken een nieuwe predikant(e) (0,6 fte) met een uitroepteken die samen met de huidige predikant in onze wijkgemeente

! met passie Gods liefde inspirerend kan verkondigen

! enthousiast en proactief wil werken aan de opbouw van onze net gefuseerde gemeente.

! onze veelkleurigheid kan waarderen

! een bruggenbouwer kan zijn tussen verschillende groepen en generaties in de gemeente en daarbuiten

! in de taakverdeling met de collega- predikant, zich o.m. richt op het aandachtsgebied jeugd en jongeren

Voor meer informatie is er een pakket beschikbaar.

Profielschets nieuwe predikant(e) Protestantse wijkgemeente Amerongen – 0,6 fte

Collecten4/12 1e coll.: t.b.v. bloem- en kerstattenties € 117,054/12 2e coll.: kerk - 111,4011/12 1e coll.: Stichting Aroon - 106,0211/12 2e coll.: pastoraat PKN - 90,6018/12 1e coll.: werk van de diaconie 150,5018/12 2e coll.: kerk - 115,5525/12 1e coll.: KIA Kinderen i.d. Knel 335,4125/12 2e collecte kerk - 162,10totaal €1.188,63

Page 7: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

7Protestantse wijkgemeente Amerongen

Kerkrentmeesters

Nu op 1 januari 2017 de Protestantse wijkgemeente Amerongen tot stand is gekomen willen wij u nadere informatie geven over de kerkrentmeesters. Net als de kerkenraad hebben ook de kerkrentmeesters getracht zo veel mogelijk met de bestaande mensen in hun nog lopende ambtsperiode door te gaan. Vanuit de afkondigingen in december hebt u vernomen welke ouderlingen-kerkrentmeester zitting krijgen in de kerkenraad. Dat zijn Sander Bouman, Tom Fijan, Arno Hendrikse, Jacques Kroesbergen, Karin Sommer en Daan van Wijngaarden. Hierin zijn geen wijzigingen. Van de kerkrentmeesters, die geen ouderling zijn gaan verder: Peter Henzen, Pieter Oostlander en Roelie Vos. Hans Weijman blijft adviseur en ondersteuner. Wij nemen afscheid van een drietal kerkrentmeesters, te weten Maarten Baatje, René Jepma en Jan Pieter Stehouwer.

Wij zeggen alle drie veel dank voor hun werk. In het bijzonder dank aan Jan Pieter Stehouwer. Hij heeft 16 jaar lang de administratie van de Ark op uitstekende wijze gevoerd en kwam bijna elk jaar met een positief afgesloten jaarrekening, ook al zag dat er bij de begroting dikwijls nog niet naar uit. Wij zijn blij dat Jan Pieter Stehouwer de jaarafrekening 2016 voor de Ark nog opmaakt en de administratieve zaken in goed overleg zal overdragen aan Roelie Vos. René Jepma maakt zijn werkzaamheden nog af en zal in de loop van het jaar afscheid nemen. Maarten Baatje stopt als kerkrentmeester, maar hij blijft de zaken rond de Ark en de pastorie aan de Jachtlaan doen als voorheen. Wij zijn daar erg blij mee.

In de Wijkraad van Kerkrentmeesters Amerongen wordt Daan van Wijngaarden voorzitter en Jacques Kroesbergen vicevoorzitter, Sander Bouman is de secretaris van de wijkraad. Daan van Wijngaarden, Sander Bouman en Roelie Vos zijn de Amerongse afgevaardigden in het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. Daan van Wijngaarden is verder voorgedragen als lid van de Algemene Kerkenraad, waarbij Jacques Kroesbergen eerste vervanger is bij zijn afwezigheid. Wij menen hiermee u duidelijkheid te hebben gegeven wat de kerkrentmeesters betreft. Er zal de komende tijd ongetwijfeld het nodige met u als gemeente gecommuniceerd moeten worden. Het jaar 2017 zal een overgangsjaar zijn, waarin wij zaken verder gaan afstemmen/harmoniseren. Wij zullen u steeds tijdig informeren als er iets verandert. Eén van de zaken waar wij al snel mee aan de slag moeten zijn de bankrekeningen. Niet alleen uit kosten- , maar ook uit praktische overwegingen zullen wij spoedig het aantal bankrekeningen inkrimpen en de tenaamstellingen wijzigen. Ook heeft de verbouwing van de Andries onze hoogste prioriteit.

Declaraties, die voorheen naar Jan Pieter Stehouwer gingen moeten vanaf 1 januari 2017 worden ingeleverd bij Sjanie Kimmel, Tabakslaan 13 te Amerongen. Elke twee weken maakt Sjanie een betalingsrun, die na goedkeuring door de penningmeester wordt uitgevoerd.

Collectebonnen, deze zijn voorafgaand aan de vergadering van kerkrentmeesters te koop in de Ark. (Dus niet meer in Kerkheem.)

Namens de kerkrentmeesters, Daan van Wijngaarden, voorzitter

Sander Bouman, secretaris

Snuffelmarkt 2017Voor de snuffelmarkt 2017, die gehouden gaat worden op zaterdag 10 juni is er elke maand een innamedag. De eerste keer is dat op zaterdag 14 januari tussen 9.00 en 11.30 uur op dezelfde plaats als vorige keren: Industrieweg 6B in Amerongen. Ofwel naast de roldeur van De Opslagman en schuin tegenover het pand van Hoovos en Van Veenendaal. Wij nodigen U uit om voor u overtollige, maar nog wel bruikbare spullen te komen brengen. U kunt daarbij denken aan boeken, platen, CD’s, schone kleding en goed werkende elektrische huishoudelijke apparaten. Maar ook speelgoed, kinderspelletjes, glaswerk, schilderijen en posters, kleine meubelen zijn welkom. Graag de spullen schoon aanleveren; dat is prettig voor het verwerken en voor de kooplustigen om straks tussen te snuffelen.

De opbrengst van deze snuffelmarkt is opnieuw voor “Beeld en Geluid” in de Andrieskerk. Wij gaan er van uit dat tegen die tijd de aanpassing van deze kerk begonnen zijn of snel daarna kunnen starten. Een goede opbrengst van de snuffelmarkt 2017 voor het specifieke doel “Beeld en Geluid” zal daar zeer welkom bij zijn.

De volgende innamedagen zijn steeds op de tweede zaterdag van de maand; te weten 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei. Wacht niet met het brengen van uw spullen, want hoe eerder en hoe meer spullen u inbrengt, des te beter kunnen wij de snuffelmarkt organiseren.

Mocht U een probleem hebben uw spullen af te leveren op genoemde data dan kunt u ook bellen of mailen met: Klaas Brouwer (0343 452416, k.brouw[email protected]) Daan van Wijngaarden (0653406154, [email protected])

Wij rekenen erop dat met Uw medewerking deze eerste innamedag -door een goede oogst aan verkoopbare spullen- direct al een succes wordt en dat wij met elkaar zo werken aan een fantastische Snuffelmarkt op 10 juni 2017.

Namens de Snuffelmarktcommissie, Daan van Wijngaarden

Giften1/12 diakonie via dhr. van Altena € 50,-13/12 stille hulp via mevr. den Hartog wijk 1 € 22,-18/12 diakonie via mevr. Nieuwschepen wijk 7 € 5,-18/12 kerkvoogdij via mevr. Faber € 20,-19/12 stille hulp via mevr. v.h. Loo wijk 5 € 10,-21/12 diakonie bloemenpot via mevr. den Hartog wijk 1 € 10,-22/12 Kinderen in de knel via dhr. van Altena € 5,-24/12 kerkvoogdij via dhr. Hortensius € 50,-29/12 diakonie via mevr. Cornelisse wijk 6 € 10,-29/12 kinderen in de knel via een kerkwebluisteraar € 20,- diakonie via een kerkwebluisteraar € 20,- de kerkrentmeesters via een kerkwebluisteraar € 10,-

... vervolg diaconievervolg diaconie

CollectebonnenDeze zijn vanaf januari 2017 te verkrijgen in de Ark op maandagavond 9 januari en 6 februari van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Giften€ 300,00 op de bankrekening en € 30,00 via ds. De Ruiter.

Mutaties kerkelijke standVerhuisd:• mevr. H. Hofland naar de Postmeester 93/132

(was nr. 53)• dhr. T.N. de Jonge naar de Holleweg 7A

(was ds.Keppellaan 58)• fam. F.D.G. Heuvelman Rijksstraatweg 50

te Elst (was de Oude weg 8c te Elst)• fam. Van der Spek, naar Oranjestraat 20 Elst

(was Irenestraat 48 Elst)

Page 8: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

8

Vrijdagavondgebed voor de zondagElke vrijdagavond bent u van harte welkom in Elim van 19.00-19.45 uur voor het avondgebed. Naast een korte lezing, een overdenking en het zingen van een lied maken we tijd vrij om met elkaar te bidden voor de diensten van de komende zo. Ook doen we voorbeden voor dorp, land en wereld. Daarna is er tijd voor koffie en ontmoeting!

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Kerkbalans 2017De jaarlijkse actie kerkbalans wordt natuurlijk ook in 2017 in onze Protestantse wijkgemeente Amerongen gehouden. Kerkbalans 2017 loopt van 21 januari tot 5 februari. In de week van 23 tot 28 januari krijgt u de bekende enveloppe met informatie en een antwoord-formulier. Het antwoord wordt de week daarop van 30 januari tot 3 februari weer bij u opgehaald. Wij verwerken de antwoorden op vrijdagavond 3 februari in de Ark en zullen in de dienst van zondag 5 februari het resultaat kunnen meedelen. Het zou dus erg plezierig zijn als u het antwoord voor de loper van kerkbalans klaar hebt liggen zodat wij op zondag 5 februari een zo reëel mogelijk resultaat kunnen bekend maken.

De actie Kerkbalans 2017 is een actie van de Protestantse wijkgemeente Amerongen. Dat is ook zo, maar... De ledenadministraties van Andries en Ark zijn nog niet samengevoegd; dat gebeurt in de loop van 2017. Daarom is kerkbalans 2017 in de organisatie nog gescheiden. Daarbij komt ook nog dat beide vanouds hun eigen geldwervingsacties kennen. Dat gaan wij in de loop van 2017 op elkaar afstemmen. U krijgt daarover bijtijds informatie, zodat u weet waar u aan toe bent.

Voor 2017 gaan wij nog uit van de bestaande werkwijze. Voor de Andries is dat de actie kerkbalans. In de loop van het jaar volgt de solidariteitsbijdrage en ontvangt u acceptgirokaarten voor de paas- en eindejaarscollecte. Verder krijgt u het verzoek om een vrijwillige bijdrage voor de Klokkenluider.Binnen de Ark is er altijd één verzoek om een bijdrage en dat is de actie kerkbalans. Met deze actie loopt de actie voor diaconaat buitenland -vroeger ZWO- mee. Dat zal ook in 2017 het geval zijn. Er volgt in mei een verzoek voor een vrijwillige bijdrage voor de Klokkenluider en dat is het. Dus voor 2017 verandert er vooralsnog voor beide gemeenten niet zoveel. Ook de bankrekeningnummers blijven nog even dezelfde, maar uit kostenoverweging zullen wij snel het aantal bankrekeningen gaan inkrimpen. Als er wat (voor u) verandert, zullen wij dat laten weten.

Wij hopen dat wij met deze uitleg en toelichting duidelijkheid hebben geboden. Samengaan vergt ook op dit vlak gewenning en flexibele aanpassing. Het komt vast goed... Wij doen in elk geval ” ons beste best”.

Namens kerkrentmeesters en organisatie kerkbalans,

Hans Weijman en Daan van Wijngaarden

vervolg kerkrentmeesters Overige berichten

Bericht van de interimpredikantNieuwDe aanschaf van nieuwe schoenen is voor mij standaard een persoonlijk drama. Ik heb altijd last van blaren en zere voeten. Alle tips ten spijt, moet ik iedere keer een paar weken afzien. Maar uiteindelijk komt het wel goed, met mij en mijn nieuwe schoenen. Hetzelfde geldt voor een nieuw computerprogramma, nieuwe telefoon. Het blijft in het begin altijd even zoeken, waar is een bepaald menu-onderdeel gebleven? Is het helemaal verdwenen of ergens op een logische plek neergezet, alleen ken ik de logica nog niet. De nieuwe dienstregeling van de trein, ook zo iets. De veranderde treintijden willen maar niet in mijn geheugen en met grote regelmaat mis ik de trein. Of: positiever gezegd, ben ik ruim op tijd voor de volgende...

Zo kan ik nog wel even doorgaan: een nieuwe werkplek, nieuwe collega’s, nieuw meubilair in de kerk. Allerlei nieuwigheden vereisen een periode van gewenning, waarvan we na verloop van tijd hopen dat ze ook een verbetering zijn. Zelfs meer dan dat: het nieuwe is beter en mooier! Het valt niet altijd mee, dat wennen. Gewend als we zijn aan hoe het allemaal was, onwennig als we staan tegenover het onbekende, niet exact wetend wat het worden zal. Willen we inderdaad afzien, een paar weken pijn lijden, even zoeken naar een nieuwe manier van doen? Of beginnen we er maar niet aan?

Een nieuwe Protestantse wijkgemeente Amerongen is ook iets nieuws. In de afgelopen

Het traject ‘Kerk 2025’ is ingezet en op 31 januari is er een informatieavond in Woudenberg voor ambtsdragers. Plaatselijk is er nu wellicht juist wat meer rust gevonden. Het vermoeiende verenigingsproces is gelukkig afgesloten met de vorming van de Protestantse Gemeente Amerongen-Overberg. Maar natuurlijk blijft er ook in 2017 op organisatorisch gebied nog heel wat te doen - en hopelijk draagt u waar mogelijk daaraan ook uw steentje bij.

Laten we in ieder geval dankbaar zijn voor wat we hebben ontvangen en wat er is, en laat die dankbaarheid zich dan ook mogen uiten in persoonlijke inzet en betrokkenheid; ook financieel (Aktie Kerkbalans!). Gods Zaak is het alleszins waard! En in Zijn spoor: we gaan ervoor…

Een hartelijke groet, E.J. de Ruiter

periode is veel werk verzet, maar nu begint het pas echt, daadwerkelijk één gemeente zijn, ook al is dat nog een aantal zondagen op twee vierplekken: Ark en Andries. Ik hoop dat u en jij wilt mee denken en zoeken en werken aan een nieuwe gemeente. Als interimpredikant kan ik niet anders dan samen met u en jullie het nieuwe en onbekende aangaan. Alleen samen kan het een nieuwe gemeente van u en jullie allen worden!

Aanbod pastoraatIk wil hierin niet voorbijgaan aan de moeite die er is, of de kwetsuren die door gebeurtenissen in het verleden opgelopen zijn. Mocht u hierover persoonlijk van gedachten willen wisselen, laat u dat gerust weten. Via via heb ik een aantal namen doorgekregen, deze mensen zal ik zelf persoonlijk benaderen met de vraag of zij behoefte aan een gesprek hebben.

AgendaMijn agenda is al redelijk gevuld met afspraken voor ontmoetingen en vergaderingen. U kunt mij de komende tijd regelmatig tegenkomen.

Hartelijke groet van huis tot huis, ds. Alida Groeneveld, interimpredikant

Tot slotNa de decembermaand met veel bijzondere dingen, lijkt in januari het leven enigszins z’n gewone gang weer te mogen gaan. In het vergadercircuit is dit vaak een drukke maand, omdat in december veel bijeenkomsten en vergaderingen over de jaarwisseling heen getild worden. We bedanken al diegenen die ons een kaart gestuurd hebben om prettige kerstdagen toe te wensen en een gelukkig 2017. Wij wensen ook iedereen, vrede, geluk en gezondheid toe voor het jaar dat net begonnen is.

Niemand van ons kan in de toekomst zien. In de wereld is het onrustig en in de kerk verandert ook het een en ander. Landelijk worden vertrouwde kerkelijke structuren aangepast of verdwijnen zelfs in de vorm zoals we ze tijdenlang gekend hebben (de classicale vergadering bijvoorbeeld).

Page 9: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

9Efrathakerk

Rondom het Woord

Rond de diensten Voorafgaand aan de erediensten willen we in de komende weken zingen uit de bundel Op Toonhoogte:

Zondag 15 januari• Ochtend: 137• Avond: 134

Zondag 22 januari (voorbereiding H.A.)• Ochtend: 208• Avond: 131

Zondag 29 januari (bediening H.A.)• Ochtend: 229• Avond: 218

Zondag 5 februari• Nog niet bekend

Heilig AvondmaalOp zondag 29 januari staat de Tafel van het Verbond weer in het midden van de gemeente. Weer klinkt die uitnodiging: “Komt dan, want alle dingen zijn gereed”. Die uitnodiging gaat ons allen aan. Allen behoren wij tot de Kerk van Christus en allen die tot die Kerk willen behoren worden geroepen. Hij wil u graag ontmoeten aan Zijn tafel. Wilt u Hem daar ook ontmoeten?

Censura MorumOp woensdag 25 januari houdt de kerkenraad Censura Morum. Een ieder die hiervan gebruik wenst te maken kan daaraan voorafgaand telefonisch contact opnemen met ds. E.E. Bouter, Schoolweg 28, 3959 AW Overberg. 0343-48 20 77. E-mail: [email protected]

T.R.

Pastoraat

ZiekenOp het moment dat ik dit schrijf is mevr. I. van Essen (Trapjesweg 1, De Klomp) opnieuw met spoed opgenomen. Haar toestand is zorgelijk. Broeder G. van de Vlierd (Eindseweg 6) is met spoed opgenomen geweest in het UMC. Na een dubbele hartingreep mocht hij weer naar huis. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Wilco Zorg (Prinses Irenelaan 32, 3958 XP Amerongen) was met feestdagen weer in de kerk en gaat, hoewel de klachten nog niet helemaal over zijn, in het nieuwe jaar weer aan de slag.

E.E. Bouter

In memoriamOp 22 december overleed na een zeer kort ziekbed ons oud-gemeentelid Willem den Besten. Vele jaren was hij lid van onze gemeente. Jarenlang ook bracht hij post rond in het dorp. In het voorjaar van 2016 is hij verhuisd naar Leersum. De begrafenis heeft plaatsgehad op 29 december na een bijeenkomst in de aula van de begraafplaats te Leersum. Wim den Besten is 76 jaar geworden. Laten we zijn drie kinderen, schoondochter en de twee kleinkinderen, en Gerda Sterkenburg gedenken in onze gebeden.

E.E. Bouter

Uw voorbede gevraagdWilt u in uw gebeden gedenken:

• de zieken• personeel van De Wegwijzer• de ouden van dagen• de eenzamen (jong en oud) in ons dorp• de rouwdragenden• kinderen in de knel• de eenheid van christenen in ons dorp• de jonge asielzoekers en het personeel van

het azcE.E. Bouter

Kerkenraad

Goede wensVanuit de kerkenraad wensen wij graag alle lezers van dit blad een goed, gezegend en gezond 2017 toe. In het voorliggende jaar 2017 zal de verdere uitwerking van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg verder gestalte moeten krijgen. Juridisch is dit dan wel rond, maar veel praktische zaken moeten nog werden gerealiseerd. Veel werk staat voor de deur in onze zustergemeente, de Protestantse wijkgemeente Amerongen. Wij wensen onze broeders en zusters hierbij veel sterkte, maar bovenal de Zegen van God toe.

MededelingZoals hiervoor al blijkt is de eenwording van Hervormd Amerongen met Gereformeerd Amerongen juridisch gezien een feit. Voor de Hervormde wijkgemeente Overberg zal er niet veel veranderen. Graag verwijst de kerkenraad u naar een tweetal meer uitvoerige artikelen vanuit de Protestantse wijkgemeente in Amerongen en van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg, op een andere plaats in dit blad.

Diaconie

CollecteopbrengstenIn de afgelopen periode mocht de diaconie de volgende gaven van u ontvangen:

Diaconie algemeen 23-10, 30-10, 2-11, 13-11 € 578,72Vluchtelingenwerk 6-11 en 4-12 € 246,25Werelddiaconaat (Nepal) op16-10: € 201,80Woord en Daad 4-12: € 155,55

GiftenVerder mochten wij nog een gift ontvangen van € 12.50. Ook mocht de diaconie, net als de twee voorgaande jaren, weer € 2.500,- ontvangen van “Goedzo”, de kringloopwinkel uit Amerongen. We zijn hier erg blij mee. Net als de Diaconiecollecten ‘plaatselijk’ komt dit bedrag voor een groot deel ten goede aan plaatselijke stille hulp en ouderenwerk in onze gemeente.

Namens de diaconie allen heel hartelijk dank voor uw gaven

Zending & Evangelisatie

ZendingscommissieTelling offerblok 12 dec 2016 voor “Een Bijbel in je eigen taal” (Malawi, GZB): € 237,16.

Bij de verkoop GZB dagboekjes “Een handvol koren” zijn ook enkele giften ontvangen met een totaal van € 16,90.

Hartelijk dank namens de zendingscommissie

Jeugdwerk

Jeugdwerk 11 tot 15 jaar2017 Trappen we af met een jeugdwerkavond op 8 januari en een leuk uitje op vrijdagavond 13 januari. We gaan dan de Rescue Challenge in Amersfoort doen. We verzamelen hierbij om 18:45 uur bij de kerk. Op zondag avond 22 januari is er na de kerkdienst weer jeugdwerk. We hopen jullie allemaal weer te zien. Tot dan!

GroetU allen, voor zover ik u niet ontmoet heb op 1 januari: een gezegend 2017 toegewenst.

Met hartelijke groet, E.E. Bouter

Kerkrentmeesters

CollecteopbrengstenOnderstaand de opbrengsten in de erediensten:

20-11, 27-11 bouw- en restauratiefonds € 323,9020-11, 04-12 algemeen werk kerkrentmeesters € 320,6527-11, 11-12 instandhouding predikantsplaats € 313,70

GiftenIn december 2016 ontvingen wij een gift van € 12,50 voor het algemeen werk van de kerkrentmeesters. Ook ontvingen wij via ds. Bouter een gift van € 20 en nog een gift van € 50.

Dank voor uw betrokkenheid en bijdragen!

Oud papierOp zaterdag 4 februari wordt weer het oude papier opgehaald.

Page 10: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

10 Efrathakerk10Overige berichten

BazarOp 17 en 18 maart 2017. Tijdens het schrijven van dit stukje zijn er talloze carbidknallen rondom Overberg: het is oudejaarsdag. Tijd om terug te kijken naar het voorbije jaar is er niet want er staat ons weer een grote uitdaging te wachten: de organisatie van de bazar en rommelmarkt. De bazarcommissie komt de komende tijd regelmatig bij elkaar om alles weer toppie te verzorgen. We houden er van om elk jaar iets nieuws te bedenken maar of het dit jaar gaat lukken is voor ons ook nog een verrassing. Dat is dus weer onze uitdaging. Wel zijn er een aantal zaken die elk jaar vertrouwd terug komen en waar wij u hard bij nodig hebben:• Binnenkort komen de vaste lotenverkopers

weer bij u aan de deur. Heeft u vragen over de loten? Neemt u dan contact op met Wilhelm van Vooren: tel: 06-52603528

• Rommelmarktspullen inleveren. Daarbij denken we aan schone en gave spullen. De spullen kunnen ingeleverd worden bij Wim van den Berg, Groep 6, tel 481994 of Gerry van Hardeveld, Schoolweg 6, tel 06-26999585

• Cake of appeltaart bakken. Uitstekend van te voren te maken en te bewaren in de diepvries.

• Helpen tijdens de bazar of winkels bezoeken namens de commissie? Dan kunt u bellen met Gerry van Hardeveld 06-26999585

• Bonnen sparen van Douwe Egberts of Bakkerij ’t Stoepje zodat er mooie prijzen aangeschaft kunnen worden voor de bazar. Inleveren kan in de doos in het voorportaal van de kerk of brievenbus kerk

• We zijn op zoek naar diensten. Diensten die u/jij aanbiedt voor het hoogste bod! Voorbeelden van vorige jaren zijn o.a.: fruitboom snoeien, een ochtend schoonmaken, pedicure behandeling enz. Wellicht heeft u een talent wat een ander niet heeft. Geef het door aan Adrie Nell 481779

Wanneer is de bazar:

• Vrijdag 17 maart van 19.00 tot 23.00 uur• Zaterdag 18 maart van 14.00 tot 17.00 uur,

speciaal voor de kinderen.• Zaterdag 18 maart van 19.00 tot 23.00 uur

Natuurlijk in de Buurthucht, Haarweg 33b te Overberg.

Tot ziens: Wim, Wilhelm, Marije, Jan, Henk, Gerry, Gerda, Eline, Evert-Jan en Adrie.

BedanktLieve mensen. Heel erg bedankt voor jullie medeleven tijdens mijn operaties en herstel. En ook Maas zijn opnamen in het ziekenhuis. Door een kaartje, gebed, bloemen, bezoekjes enz. dat alles heeft ons erg goed gedaan.

Maas en Corrie van de Glind

Hyacinthuskerk

BijbelkringWe zijn weer op woensdag 11 januari gestart, daarna gaan we verder op 25 januari, 8 februari enz. Als altijd van 14.30 uur tot 16.00 uur in de consistorie van de kerk. Wij bespreken de eerste brief van Johannes. Op 11 januari heeft Jos Arends de kring geleid i.v.m. de verplichtingen van de predikante, waarvoor onze dank.

AvondkringWe komen samen op 23 januari in de consistorie van de kerk. Aan de hand van krantenknipsels van de deelnemers gaan we met elkaar in gesprek. We beginnen om 20.00 uur en stoppen rond 21.45 uur. Kom gerust eens kijken of dit wat voor je is.

ZondagsschoolZondag 8 januari is de zondagsschool weer begonnen. We wensen kinderen en leiding Gods Zegen toe in het onderwijs van onze kinderen en bedanken hen voor het prachtige kerstfeest.

FelicitatiesDeze gaan uit naar de fam. Baauw wegens de geboorte van hun kleindochter Sanne Elise, dochter van Maarten en Terry v.d. Wilt - Baauw.

Rondom de dienstenWij zijn tot de “achtste kerstdag” (Nieuwjaar) rijk gezegend in de erediensten. Ieder die bijgedragen heeft om de lofzang gaande te houden wordt nogmaals hartelijk bedankt. Heil en zegen voor het nieuwe jaar 2017 gewenst. Het jaar waarin we weer als gemeente samen mogen komen rond de geopende Bijbel. U mag naast uw eigen predikante vertrouwde predikanten ontmoeten: op 15 januari gaat dr. van Beelen voor, op 22 januari ds. van de Wel en op 29 januari zullen we het Woord vieren in de verkondiging van brood en wijn. Ieder die de verschijning van Jezus Christus lief heeft is daarbij welkom. Jezus verlangt er naar om samen “Pascha” te vieren, naar een woord uit het Johannes evangelie. Op 5 februari, werelddiaconaatzondag, gaat uw eigen predikante voor.

Gezegende diensten gewenst.

Bij de vieringen

ZiekenMevr. van Beusekom moest onverrichter zaken weer uit het ziekenhuis naar huis terugkeren. Ze zal in februari geopereerd worden. Zo’n uitstel is zuur, heel veel sterkte gewenst. Mevr. Reedijk sr. kwam weer thuis uit het ziekenhuis. Onderzoeken zullen uitwijzen welke eventuele behandelingen zullen volgen. We denken aan diegenen, die door ziekte of leeftijd niet meer naar de kerk kunnen komen. Zij mogen zich gedragen weten door onze gebeden. Ook Mevr. Boevé heeft aangegeven niet meer orgel te kunnen spelen i.v.m. haar gezichtsvermogen. We zullen hieraan nog een keer nader aandacht besteden.

Heilig AvondmaalOp 29 januari zullen we samen in de kerk het Heilig Avondmaal vieren. Na de dienst zal een deel van de kerkenraad deze maaltijd bij gemeenteleden, die niet in staat zijn naar de kerk te komen, het Heilig Avondmaal bij hem/haar thuis in een korte versie vieren. De mogelijkheid bestaat dat ook andere gemeenteleden deze korte viering mee maken. Als u of jij daar interesse in hebt, neemt u/neem jij dan contact op met ds. Rijken.

Pastoraat

Page 11: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

11Zondagavonddienst Zendings-DiaconessenhuisIn de themadienst op zondag 29 januari is de voorganger ds. Oscar Lohuis, Emmeloord. Het thema is: Jozef, gastvrijheid en vergeving voor zijn broers. Aanvang: 19.00 uur.

Paasproject AndrieskerkkoorDinsdag 10 januari 2017 begint het Andrieskerkkoor het nieuwe jaar met een gezellige “nieuwjaars” zangavond. Dinsdag 17 januari starten de repetities van het koor voor het paasproject. Iedereen die mee wil komen zingen is van harte welkom. Het repertoire staat uiteraard in het teken van Pasen en het project wordt afgesloten met een paasconcert op vrijdag 7 april. Het koor o.l.v. dirigent Jeroen Zijp repeteert iedere dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in De Ark, Imminkstraat 11 in Amerongen.

Meer info: Riek de Graaf, tel. 0343 45 60 68, [email protected] of Wim Cornelese, tel. 0343 45 39 50, [email protected]

Bidden helpt!Al jaren wordt er door christenen uit allerlei kerken voor Amerongen gebeden. Thuis of in de wekelijkse gebedsgroep in het Zendings-Diaconessenhuis. Maar vaak weten we niet van elkaar. Hoe veel krachtiger zou het gebed kunnen zijn als we als een team hierin optrekken? Dat is ook het grootste verlangen van Jezus: “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” (Johannes 17:20,21)

Wij zouden graag de handen in elkaar slaan met alle christenen in Amerongen. We nodigen je uit om ons te ontmoeten in de landelijke Week van Gebed 2017 georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken en je met ons te verenigen in eenparig gebed waarin we naast de aangereikte gebedspunten ook voor Amerongen zullen bidden. Je bent vrij om een of meer avonden mee te doen en er is geen verplichting om hardop te bidden.

Week van Gebed AmerongenWanneer: maandag 16 t/m vrijdag 20 januari Tijd: 19.00-20.00 uur. Locatie: maandag tot donderdag: zaaltje De Dieperik van het Zendings- Diaconessenhuis aan de Jan van Zutphenweg 4.

vrijdag: gemeenschapsruimte Orangerie in Zorgcentrum Elim.

Informatie:www.raadvankerken.nl

Hyacinthuskerk

CollectenDe opbrengst collecten voor de diaconie was over de maand december 2016 €384,07 waarvoor onze hartelijke dank.

Diaconiecollecte 29 januariDe Heilig Avondmaalscollecte van 29 januari willen wij graag besteden aan de Malaria Docters. Nog steeds kunnen zij, mede dankzij de collecten en steun van Overlangbroek, hun belangrijke werk blijven voortzetten.

Collecten 15 januari en 5 februariWe vragen uw aandacht voor de diaconiecollecte op 15 januari “samen werken aan Oecumene”. De Protestantse Kerk vindt het belangrijk samen te werken met kerken in Nederland en kerken in het buitenland. Daarom maakt zij deel uit van organisaties zoals de Wereldraad van Kerken, waarin honderden verschillende kerken met elkaar samenwerken en zo invulling geven aan de oecumene. Met deze collecte maakt u het mogelijk gelovigen wereldwijd te verbinden met elkaar. In januari 2017 tijdens de landelijke week van gebed met als thema “Jouw hand, mijn glimlach”, wordt er stilgestaan bij verzoening en wordt er teruggeblikt op 500 jaar Reformatie.

Zondag 5 februari is de zending voor het Werelddiaconaat. Op deze zondag is de diaconie- collecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie. Centraal in deze collecte staat het werk van onze partner Swantara voor nootmuskaatboeren op de Noord-Molukken. Meer dan de helft van de bevolking leeft van de opbrengsten hiervan. De boeren van de Noord Molukken hebben echter moeite om een goede kwaliteit te leveren Door de slechte kwaliteit krijgen zij een lage prijs voor hun producten. Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Hartelijk aanbevolen.

Open tafel maaltijdEr is nog een nagekomen gift ontvangen van € 20,00 voor de open tafel maaltijd van november. Hartelijk dank hiervoor.

DonatiesIn het afgelopen jaar 2016 hebben wij als diaconie aan donaties € 1.316,50 overgemaakt aan goede doelen. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij uw giften. Ook hiervoor bedankt de diaconie u hartelijk. Mocht u zelf een goed doel op het oog hebben, dan kunt u dit doorgeven aan de diaconie.

College van diakenen

Diaconaat

CollectenDe opbrengst van de collecten over de maand december 2016 was als volgt:

Gewone collecten € 485,87Extra collecte € 98,80Verwarmingscollecte 1e kerstdag € 289,70Oudjaarscollecte € 337,34

Kerstzangavond bedroeg de opbrengst voor het Orgelfonds € 282,00, terwijl de collecte tijdens de kerstviering van de zondagsschool (24 december) € 180,00 bedroeg. Hartelijk dank hiervoor.

Vrijwillige bijdragenNamens het college van kerkrentmeesters willen wij u hartelijk dank voor uw vrijwillige bijdragen over het jaar 2016. Het was weer hartverwarmend.

Oud papierZaterdag 21 januari gaan we weer oud papier ophalen. Wilt u het papier, liefst zoveel mogelijk gebundeld, vanaf 9.00 uur aan de weg zetten. Hulp bij het ophalen is ook altijd van harte welkom. Ook bij het vullen van de container uit de schuur van de fam. Sterkenburg op de vrijdag is hulp van harte welkom.

TenslotteIn mijn (kerkenwerk) agenda staat op 5 februari een uitspraak van koning Willem Alexander: “De waarde van vrijheid en democratie is vooral duidelijk voor wie er niet over beschikt.” Laten we onze normen en waarden in kerk en maatschappij koesteren en er uit leven. Wist u dat u gegevens over onze gemeente kunt raadplegen op de prachtige website: www.hyacinthuskerkoverlangbroek.nl. Ook kunt u daar mooie foto’s zien van diverse gebeurtenissen. We mogen God dankbaar zijn dat we in onze kleine gemeente nog elke zondag erediensten hebben, om Zijn Naam groot te maken en toegerust te worden voor het leven van elke dag. In Christus verbonden.

ds. A.L. Rijken-Hoevensscriba D. van Ee

Kerkrentmeesters

Regio nieuws

Page 12: Kerkberichten Protestantse Gemeente ... - PKN Amerongen · 2 Andrieskerk Kerken en aankomende diensten de Ark zondag 15 januari (Heilig Avondmaal) 10.00 uur - ds. E.J. de Ruiter &

12EindredactieMarga van de Weerd, Tabakslaan 7, tel. 45 18 58 [email protected]

RedactieNel Visser, Dwarsakkers 25, tel. 45 16 42 Marti Blokpoel, Stenderland 36, tel. 45 61 33 Marijke van der Vloed, Hof 6, tel. 457926

Bezorging - verzending - administratieHenk Bijleveld, Cliftwijck 12, tel. 45 66 90 [email protected] Elst: Harry Martens, Vissersweg 11, 3921 DA Elst, (0318) 472157, [email protected]

Administratie voor ALLE postabonnementen: mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek, Heuvelse Steeg 6a, 3959 BB Overberg, tel. (0343) 48 16 64, bank: NL40 INGB 0000 1440 24 t.n.v. Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg

DrukKerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

VormgevingLennart Klein www.lennartklein.nl

Colofon

Kopij aanleveren op onderstaande adressen tot maandag 30 januari 17.00 uur

Amerongen/Elst klokkenluider.amerongen @gmail.com

Overberg (uiterlijk 10:00) teunisr[email protected] Reedijk (tel. 48 16 64) Heuvelse Steeg 6a

Overlangbroek [email protected] van Ee (tel. 56 17 74) Julianalaan 6

ww

w.h

euve

lru

gker

ken

.nl

Klokkenluider ontvangen?Jaarlijkse vrijwillige bijdrage: €20,-

per post

€10,-

per mail

Aanmelden via [email protected]

zo 15 jan. Johannes 2:1-12ma 16 jan. Johannes 2:13-22di 17 jan. 2 Kronieken 1:1-17wo 18 jan. 2 Kronieken 1:18–2:9do 19 jan. 2 Kronieken 2:10-17vr 20 jan. Matteüs 4:1-11za 21 jan. Matteüs 4:12-25zo 22 jan. 1 Korintiërs 1:1-9ma 23 jan. 1 Korintiërs 1:10-25di 24 jan. 1 Korintiërs 1:26–2:5

wo 25 jan. 1 Korintiërs 2:6-16do 26 jan. Psalm 37:1-11vr 27 jan. Psalm 37:12-24za 28 jan. Psalm 37:25-40zo 29 jan. Matteüs 5:1-12ma 30 jan. Matteüs 5:13-26di 31 jan. Matteüs 5:27-37wo 1 feb. Matteüs 5:38-48do 2 feb. Psalm 48vr 3 feb. 2 Kronieken 3:1-14

za 4 feb. 2 Kronieken 3:15–4:10zo 5 feb. 2 Kronieken 4:11–5:1ma 6 feb. Spreuken 10:1-10di 7 feb. Spreuken 10:11-21wo 8 feb. Spreuken 10:22-32do 9 feb. 2 Kronieken 5:2-14vr 10 feb. 2 Kronieken 6:1–11za 11 feb. 2 Kronieken 6:12-21

Bijbelrooster

Radio-uitzendingenElke zondagmorgen wordt van 9.00-12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

• op 15 januari vanuit de Ned. Gereformeerde Kerk te Doorn (aanvang: 9.30 uur)

• op 22 januari vanuit de Protestanse wijkgemeente Amerongen in de Ark te Amerongen (aanvang: 10.00 uur)

• op 29 januari vanuit de Baptistengemeente De Haven te Wijk bij Duurstede (aanvang: 10.00 uur)

• op 5 februari vanuit PKN Johanneskerk te Leersum (aanvang: 10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.0 FM. Ook wordt via dezelfde zender op donderdagavond van 21.00-22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Een nieuw jaar, een nieuwe start?Een nieuw jaar brengt meestal allerlei gedachten en gevoelens met zich mee. Terugblikken op wat geweest is kan blijdschap geven en zin om een nieuw jaar te starten. Nieuw leven, een mooie baan, een prettig thuis, fijne relaties, of vult u zelf maar in; dat alles kan hoop geven voor de nieuwe dagen die komen gaan. Maar terugblikken kan ook pijnlijk zijn en vol verdriet. Verloren leven, een baan onder druk, een thuis vol ruzie, relaties die stuklopen; dit alles kan u of jou zomaar alle hoop ontnemen voor de dagen die zullen komen. U weet dat de Heere God betrokken is op mensen, maar toch kunnen de nieuwe dagen angst geven voor wat het leven ons kan brengen.

Schroom niet om hierover door te praten met iemand die u vertrouwt. Een gemeentelid, de predikant, een vriend of vriendin. Ook kunt u aankloppen bij Stichting Schuilplaats in Veenendaal. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen.

Neem contact met ons op via ons nummer 0318 54 78 70 of kijk eerst eens rond op onze website: www.stichtingschuilplaats.nl

Regio nieuws