Kennismaking Sbb2009najaar

46
1 Kennismaking Streekgericht Bibliotheekbeleid Provincie Oost-Vlaanderen Streekgericht Bibliotheekbeleid Streekgericht Bibliotheekbeleid Streekgericht Bibliotheekbeleid Streekgericht Bibliotheekbeleid Team Streekgericht Bibliotheekbeleid Bibliotheekconsulenten (Dienst 91) Patrick Van Damme Joris Eeraerts 09-267 72 59 09-267 72 38

description

Kennismaking met het Streekgericht Bibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen.

Transcript of Kennismaking Sbb2009najaar

Page 1: Kennismaking Sbb2009najaar

1111

Kennismaking

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Provincie Oost-Vlaanderen

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Team Streekgericht Bibliotheekbeleid

• Bibliotheekconsulenten (Dienst 91)Patrick Van Damme Joris Eeraerts

09-267 72 59 09-267 72 38

Page 2: Kennismaking Sbb2009najaar

2222

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

TEAM STREEKGERICHT BIBLIOTHEEKBELEID

• Bibliotheekdeskundige (dienst 91)

Tjeu Delanote

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

TEAM STREEKGERICHT BIBLIOTHEEKBELEID

• Medewerkers

Mireille Decabooter Ann De Craene

(deeltijds)

Page 3: Kennismaking Sbb2009najaar

3333

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

BASIS :

• 10 decretale opdrachtenDecreet Lokaal Cultuurbeleid (2001)

• Oorspronkelijk gebundeld in 5 beleidsdomeinen

• Wijziging Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2007)

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidArtikel 13

Elke provincie geeft autonoom invulling aan het streekgerichte bibliotheekbeleid ter ondersteuning van de bibliotheekwerking in de provincie. Speciale aandacht wordt besteed aan de schaalvergroting van de bibliotheekwerking, door provinciale bibliotheeksystemen te ontwikkelen en aan te bieden en door structurele samenwerkingsverbandentussen gemeenten te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen.

De provincie betrekt de gemeenten, via een ruim participatieproces,actief bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het streekgerichte bibliotheekbeleid.

Page 4: Kennismaking Sbb2009najaar

4444

Oost-Vlaamse

beleidsaccenten

Onze prioriteitenOnze prioriteitenOnze prioriteitenOnze prioriteiten

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

PrioriteitenPrioriteitenPrioriteitenPrioriteiten

1. Regionale samenwerkingsverbanden1. Regionale samenwerkingsverbanden1. Regionale samenwerkingsverbanden1. Regionale samenwerkingsverbanden

Page 5: Kennismaking Sbb2009najaar

5555

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

• 9 Regionale samenwerkingsverbanden vastgelegd in het Provinciaal Bibliotheekbeleidsplan (met aparte regeling Gent)

• Grotendeels gebaseerd op reeds bestaande informele samenwerkingen

• Samenstelling via raadpleging van bibliotheken en gemeentebesturen

• Kan bijgestuurd worden

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

• Samenstelling Regionale Samenwerkingsverbanden

Page 6: Kennismaking Sbb2009najaar

6666

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid8 + 1 Regionale samenwerkingsverbanden

• projectvereniging COMEET (CultuurOverleg Meetjesland) :

Bibliotheken Meetjesland

• interlokale vereniging De Leesdijk (Regio Dendermonde)

• interlokale vereniging BibArt (Bibliotheken van het Aalsters

Regionale Team)

• interlokale vereniging Route 42 (Regio Zottegem)

• interlokale vereniging Vlaamse Ardennen

• interlokale vereniging ZOVLA (Regio Zuid-Oost-Vlaanderen)

• BiblioWaas (Regio Waasland) – binnen dienstverlenende

vereniging ICW

• interlokale vereniging Groep Vijf (Regio rond Gent)

• samenwerking filialen en uitleenposten OB Gent

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Provinciaal reglement : subsidies ter ondersteuning van de samenwerking tussen openbare bibliotheken in het kader van het Streekgericht Bibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen(recentste versie goedgekeurd door de Provincieraad op 21.01.2009)

Voor deze subsidie komen in aanmerking :de samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken in Oost-Vlaanderen.

Een samenwerkingsverband :de schaalvergroting van hun openbare bibliotheekwerking realiseren via één van de samenwerkingsverbanden bepaald in het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

1. interlokale vereniging2. projectvereniging3. dienstverlenende vereniging4. opdrachthoudende vereniging

Page 7: Kennismaking Sbb2009najaar

7777

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Subsidie :

• forfaitair bedrag per inwoner van het samenwerkingsverband dat jaarlijks door de Bestendige Deputatie, binnen de grenzen van het begrotingskrediet, zal worden bepaald.

Overgangsregeling :

• voor samenwerkingsverbanden zonder juridische structuur

• de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband ontvangen rechtstreeks een subsidie

• de subsidie wordt bepaald op basis van 2/3 van het door de BD vastgestelde forfaitaire bedrag en het inwonersaantal van de betreffende gemeente

• tot uiterlijk 31 december 2007

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Voorwaarden :

Aan de hand van werkingsverslagen aantonen dat er onder meer rond volgende aspecten wordt samengewerkt :

• collectieafspraken• gemeenschappelijke promotie• streven naar een gemeenschappelijk reglement of

gemeenschappelijke tarieven• opleiding personeel• ervaringsuitwisseling• leesbevordering• innovatieve projecten• inhoudelijk grensoverschrijdende multidisciplinaire

projecten o.m. rond erfgoed, letteren• initiatieven met andere culturele actoren in het

werkgebied

Page 8: Kennismaking Sbb2009najaar

8888

Structurele subsidie

0,3 EUR per inwoner

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Provinciaal reglement : Projectsubsidies aan de openbare bibliotheken in Oost-Vlaanderen(goedgekeurd door de Provincieraad op 9 april 2003)

- voor projecten van gemeentelijke openbare bibliotheken of samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken

- subsidie bedraagt maximum 75 % van de voor subsidiëring aanvaarde uitgaven

- mogelijkheid om een voorschot te ontvangen (op aanvraag)

Page 9: Kennismaking Sbb2009najaar

9999

Kenmerken :

• Ovinob als katalysator

• Bottom up - benadering

• Positieve ingesteldheid t.o.v. samenwerking

• Provincie speelde in op bestaande informelesamenwerkingsverbanden

• Samenwerking = verhaal van mensen

• Elke Oost-Vlaamse bib behoort tot een samenwerkingsverband

• Financiële prikkel voor gemeentebesturen

• Nauwe opvolging en ondersteuning door provinciale bibliotheekconsulenten

• Provinciale stimulans tot formalisering van samenwerking

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Samenwerking in OostSamenwerking in OostSamenwerking in OostSamenwerking in Oost----VlaanderenVlaanderenVlaanderenVlaanderen

Aandachtspunten :

• Samenwerking is zo sterk als zwakste schakel

• Medewerking gemeentebesturen

• Informele samenwerking botst op (administratieve) beperkingen

• Problematiek verschilt tussen grote, middelgrote en kleinere bibliotheken

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Samenwerking in OostSamenwerking in OostSamenwerking in OostSamenwerking in Oost----VlaanderenVlaanderenVlaanderenVlaanderen

Page 10: Kennismaking Sbb2009najaar

11110000

• Betrokkenheid

• Beheersbaarheid

• Bereikbaarheid

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Samenwerking in OostSamenwerking in OostSamenwerking in OostSamenwerking in Oost----VlaanderenVlaanderenVlaanderenVlaanderen

Actie Plotterboek, 2008

“Arthuur” …is het logofiguurtje

voor de BiblioWaas’ acties en activiteiten gericht op de jeugd.

Mag best wat meer bekend en populair worden!!!

Opdracht aan Hilde Schuurmans om een nieuw Plotter verhaal te schrijven waarin ons figuurtje een belangrijke rol zou spelen.

“Plotter gaat logeren”

(Clavis: 1.500 ex. voor BW)

Page 11: Kennismaking Sbb2009najaar

11111111

Najaar 2007: opleiding

Wase griezelverhalen

vertellen

• 14 personeelsleden en voorleesvrijwilligers uit de bibs

• In 3 bibs: telkens een traject van 4 sessies van 3 uur

• Door: Frank De Gruyter en Joost Van den Branden

• Organisatie BiblioWaas i.s.mErfgoedcel Waasland

• Gekaderd in project met publieksactiviteiten rond Wasegriezelverhalen Aankoop van 100 boeken voor

collectie van de bibs garandeert

toegankelijkheid in de regio

lezingenreeks buitenbeentjes

2007

• Extra activiteit periode bibliotheekweek 2007

• 572 deelnemers

Page 12: Kennismaking Sbb2009najaar

11112222

Uit logeren met BiblioWaas

2007

• Actie gelanceerd voor de

grote vakantie:

“kom tijdens de vakantie

naar de bib:

je kan er een rugzakje

ontlenen om mee uit

logeren te gaan”!

en er zat ook een verrassing in

(kleurpotloodjes, inkleurplaat)

Het favoriete erfstuk van de

bibliothecaris

Page 13: Kennismaking Sbb2009najaar

11113333

Verkleedkleren in de bib

2007Jeugdboekenweek 2007: avontuur

Voortaan nu ook meer actief de fantasie uitleven tijdens de voorleessessies in de bib

BiblioWaas Contactdag 2006

11 december 2006

Museumtheater Sint-Niklaas

Kristof Michiels

11 december 2006 Museumtheater Sint-NiklaasDeezilusie: “op vraag van het publiek”

Page 14: Kennismaking Sbb2009najaar

11114444

de BiblioWaas mobiel

• Aanmaak: 2005-2006

• 13 meter tentoonstellingspanelen en een interactief ICT-gedeelte

• Ondersteunt de informatieve activiteiten en tentoonstellingen van de

bibliotheken.

BibArt : projecten

• Mmm…boekjes

• Computerklas

Page 15: Kennismaking Sbb2009najaar

11115555

BibArt : projecten

• Website : www.bibart.be

BibArt : projecten

• Draagtassen

• Leesgroepen

• Vibs voor

kids

• Literaire

databanken

Page 16: Kennismaking Sbb2009najaar

11116666

Ontmoetingsdag

Gluren bij de Buren

29 mei 2008

Voorleesdagboekjes

- 1

• Opzet

Page 17: Kennismaking Sbb2009najaar

11117777

• 16.500 exemplaren

• Wedstrijd, metprijzenpot € 3.500

• 4 leeftijdsgroepen

Krantje JeugdboekenweekKrantje JeugdboekenweekKrantje JeugdboekenweekKrantje Jeugdboekenweek

Promotiemateriaal

Page 18: Kennismaking Sbb2009najaar

11118888

Aanmaak website

• http://www.deleesdijk.be

• Aankondiging en info activiteiten

• Openingstijden van de

9 bibs

• Verwijzing naar de 9 bibs

• 9 bibs 9 sporters

• Wedstrijd

• Prijzen:

9 Polar hartslagmeters + 9 duovoetbaltickets

Sport : de bib in topvorm

Page 19: Kennismaking Sbb2009najaar

11119999

Boekbaby’s

• Instap in project Stichting Lezenvanaf september 2008

• Eenmalige actie Dribbel +knuffel voor 2-jarigen

• Tijdens “voorleesweek” in

november

• Periode: 19 tot 23 november

• Kleuters

• Geschenk: fruitpotloodje

LuisterlezerbusLuisterlezerbusLuisterlezerbusLuisterlezerbus

Page 20: Kennismaking Sbb2009najaar

22220000

OCR

• Openbare computerruimte

• Gratis, gericht op 50+

• 2 lessenreeksen van 5

sessies

• Via laptops van bib naar bib

• Reeks 2007-2008 nog tot

eind

juni 2008

• Nieuwe reeks start najaar

2008

Peuterproject

Page 21: Kennismaking Sbb2009najaar

22221111

Parapluproject

Studiebezoeken

Delphi-project :

Vlissingen

Middelkerke

Page 22: Kennismaking Sbb2009najaar

22222222

Bibliotheken Meetjesland

PresentatieOvinobmeetjePresentatieOvinobmeetjePresentatieOvinobmeetjePresentatieOvinobmeetje

sland.pptsland.pptsland.pptsland.ppt

Route 42

http://www.youtube.com/watch?v=oo8uhttp://www.youtube.com/watch?v=oo8uhttp://www.youtube.com/watch?v=oo8uhttp://www.youtube.com/watch?v=oo8u----iuyPswiuyPswiuyPswiuyPsw

Page 23: Kennismaking Sbb2009najaar

22223333

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

PrioriteitenPrioriteitenPrioriteitenPrioriteiten

2. OVINOB & bovenlokale 2. OVINOB & bovenlokale 2. OVINOB & bovenlokale 2. OVINOB & bovenlokale

automatiseringautomatiseringautomatiseringautomatisering

• OostOostOostOost----Vlaams Vlaams Vlaams Vlaams InformatieNetwerkInformatieNetwerkInformatieNetwerkInformatieNetwerk van van van van

Openbare BibliothekenOpenbare BibliothekenOpenbare BibliothekenOpenbare Bibliotheken

• Opgericht in 1997Opgericht in 1997Opgericht in 1997Opgericht in 1997

• Doel : Doel : Doel : Doel :

Verbeteren van informatieve en Verbeteren van informatieve en Verbeteren van informatieve en Verbeteren van informatieve en

documentaire dienstverlening van de documentaire dienstverlening van de documentaire dienstverlening van de documentaire dienstverlening van de

OBOBOBOB’’’’ssss aan de Oostaan de Oostaan de Oostaan de Oost----Vlaming! Vlaming! Vlaming! Vlaming!

OvinobOvinobOvinobOvinob: Historiek: Historiek: Historiek: Historiek

Page 24: Kennismaking Sbb2009najaar

22224444

OVINOB is samenwerkingsverband OVINOB is samenwerkingsverband OVINOB is samenwerkingsverband OVINOB is samenwerkingsverband

tussen OVL tussen OVL tussen OVL tussen OVL OBOBOBOB’’’’ssss

1. Stuurgroep1. Stuurgroep1. Stuurgroep1. Stuurgroep

- staat open voor alle deelnemende bibs

- beslist met meerderheid van stemmen over te

volgen koers

2. Werkgroepen2. Werkgroepen2. Werkgroepen2. Werkgroepen

- Werkgroep Catalografie

- Werkgroep Muziek

- Werkgroep IBL

- Werkgroep PBS

- Werkgroep Collectiemanagement ?

Ovinob: Structuur

Wie ?Wie ?Wie ?Wie ?

Alle 64 Oost-Vlaamse OB’s

Page 25: Kennismaking Sbb2009najaar

22225555

• Provinciale Centrale Catalogus Provinciale Centrale Catalogus Provinciale Centrale Catalogus Provinciale Centrale Catalogus ((((PCCPCCPCCPCC))))• OvinobOvinobOvinobOvinob WebOpacWebOpacWebOpacWebOpac

– Voor de bibliotheek: Voor de bibliotheek: Voor de bibliotheek: Voor de bibliotheek: InterBibliothecairInterBibliothecairInterBibliothecairInterBibliothecair Leenverkeer Leenverkeer Leenverkeer Leenverkeer ((((IBLIBLIBLIBL))))

– Voor de burger:Voor de burger:Voor de burger:Voor de burger:Zoeken in ALLE OostZoeken in ALLE OostZoeken in ALLE OostZoeken in ALLE Oost----Vlaamse bibsVlaamse bibsVlaamse bibsVlaamse bibs

• OvinobOvinobOvinobOvinob LightOpacLightOpacLightOpacLightOpac voor bibliothekenvoor bibliothekenvoor bibliothekenvoor bibliotheken

• Provinciaal Provinciaal Provinciaal Provinciaal BibliotheekSysteemBibliotheekSysteemBibliotheekSysteemBibliotheekSysteem((((PBSPBSPBSPBS))))

• OvinobOvinobOvinobOvinob----dashboarddashboarddashboarddashboard voor PBS voor PBS voor PBS voor PBS bibliothekenbibliothekenbibliothekenbibliotheken

• Advies en begeleidingAdvies en begeleidingAdvies en begeleidingAdvies en begeleiding– Een Een Een Een ICTICTICTICT----consulentconsulentconsulentconsulent

– Drie bibliotheekdeskundigen Drie bibliotheekdeskundigen Drie bibliotheekdeskundigen Drie bibliotheekdeskundigen ���� OvinobOvinobOvinobOvinob HelpdeskHelpdeskHelpdeskHelpdesk

– ExtranetExtranetExtranetExtranet

OvinobOvinobOvinobOvinob: Producten: Producten: Producten: Producten

• Provinciale Centrale Catalogus Provinciale Centrale Catalogus Provinciale Centrale Catalogus Provinciale Centrale Catalogus ((((PCCPCCPCCPCC))))• Bevat bezit van 64 OVL Bevat bezit van 64 OVL Bevat bezit van 64 OVL Bevat bezit van 64 OVL OBOBOBOB’’’’ssss

• ☺☺☺☺ Gedeelde Gedeelde Gedeelde Gedeelde catalografiecatalografiecatalografiecatalografie

– PCC is achtergrondbestand boven PCC is achtergrondbestand boven PCC is achtergrondbestand boven PCC is achtergrondbestand boven lokale cataloguslokale cataloguslokale cataloguslokale catalogus

– Tot 97 % wordt gekopieerd uit PCC Tot 97 % wordt gekopieerd uit PCC Tot 97 % wordt gekopieerd uit PCC Tot 97 % wordt gekopieerd uit PCC ���� enorme tijdswinstenorme tijdswinstenorme tijdswinstenorme tijdswinst

– Gezamenlijke Gezamenlijke Gezamenlijke Gezamenlijke catalografischecatalografischecatalografischecatalografischeafsprakenafsprakenafsprakenafspraken���� betere kwaliteitbetere kwaliteitbetere kwaliteitbetere kwaliteit

• ☺☺☺☺ raadpleegbaar op Internetraadpleegbaar op Internetraadpleegbaar op Internetraadpleegbaar op Internet

• ☺☺☺☺ bevordert IBLbevordert IBLbevordert IBLbevordert IBL

OvinobOvinobOvinobOvinob: PCC: PCC: PCC: PCC

Page 26: Kennismaking Sbb2009najaar

22226666

OvinobOvinobOvinobOvinob: : : : WebOPACWebOPACWebOPACWebOPAChttp://www.ovinob.be

Ovinob dashboard

bèta

Page 27: Kennismaking Sbb2009najaar

22227777

PBSPBSPBSPBS: Concept: Concept: Concept: Concept

• EEEEéééén centrale n centrale n centrale n centrale bibliotheekserverbibliotheekserverbibliotheekserverbibliotheekserver☺ Geen lokale serverGeen lokale serverGeen lokale serverGeen lokale server

☺ Centraal beheer van hardCentraal beheer van hardCentraal beheer van hardCentraal beheer van hard---- en softwareen softwareen softwareen software

☺ Centraal beheer van softwareparametersCentraal beheer van softwareparametersCentraal beheer van softwareparametersCentraal beheer van softwareparameters

☺ Centraal beheer van statistieken (Centraal beheer van statistieken (Centraal beheer van statistieken (Centraal beheer van statistieken (OvinobOvinobOvinobOvinob----dashboarddashboarddashboarddashboard, BIOS), BIOS), BIOS), BIOS)

• EEEEéééén centrale PBS helpdeskn centrale PBS helpdeskn centrale PBS helpdeskn centrale PBS helpdesk

• De PCC als basisbestandDe PCC als basisbestandDe PCC als basisbestandDe PCC als basisbestand☺ Niet meer kopiNiet meer kopiNiet meer kopiNiet meer kopiëëëëren ren ren ren

☺ Minder dan 3% invoerMinder dan 3% invoerMinder dan 3% invoerMinder dan 3% invoer

���� Meer tijd voor andere bibliotheektaken (vb. Meer tijd voor andere bibliotheektaken (vb. Meer tijd voor andere bibliotheektaken (vb. Meer tijd voor andere bibliotheektaken (vb. publiekswerking)publiekswerking)publiekswerking)publiekswerking)

• Een eigen digitale bibliotheekEen eigen digitale bibliotheekEen eigen digitale bibliotheekEen eigen digitale bibliotheek

• Communicatie via Communicatie via Communicatie via Communicatie via PubliLinkPubliLinkPubliLinkPubliLink���� Stabiele netwerkverbindingStabiele netwerkverbindingStabiele netwerkverbindingStabiele netwerkverbinding

PBSPBSPBSPBS: : : : WebOpacWebOpacWebOpacWebOpac

Page 28: Kennismaking Sbb2009najaar

22228888

PBSPBSPBSPBS: : : : MijnOvinob.beMijnOvinob.beMijnOvinob.beMijnOvinob.be

33333333

PBSPBSPBSPBS----

bibliothekenbibliothekenbibliothekenbibliotheken

Page 29: Kennismaking Sbb2009najaar

22229999

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

PrioriteitenPrioriteitenPrioriteitenPrioriteiten

3. Ondersteuning Streekgericht 3. Ondersteuning Streekgericht 3. Ondersteuning Streekgericht 3. Ondersteuning Streekgericht

BibliotheekbeleidBibliotheekbeleidBibliotheekbeleidBibliotheekbeleid

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Provinciaal reglement : subsidies aan de openbare bibliotheken ter ondersteuning van het Streekgericht Bibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen(goedgekeurd door de Provincieraad op 10 september 2003)

Er wordt subsidie verleend voor :

• Deelname aan en betrokkenheid bij OVINOB

• Het interbibliothecair leenverkeer

• De regionaal verzorgende functie

Page 30: Kennismaking Sbb2009najaar

33330000

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

PrioriteitenPrioriteitenPrioriteitenPrioriteiten

4. Promotie & leesbevordering4. Promotie & leesbevordering4. Promotie & leesbevordering4. Promotie & leesbevordering

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Promotie & leesbevordering

Campagnes & activiteiten :

• Promotiecampagne “Boekegem”

• Provinciale opening Bibliotheekweek

• Regio-vertelsessies

• Samenwerking met Basiseducatie

• Reizende tentoonstellingen

Page 31: Kennismaking Sbb2009najaar

33331111

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Promotiecampagne “De Weg naar Boekegem”

Boekegem = Bekroning van Oost-Vlaamse gemeente die bijzondere inspanningen heeft geleverd voor haar bib

• Ontstaan in 1988 en in 2009 toe aan 22ste editie

• Wedstrijdgedeelte :

• week voor Bibliotheekweek

• via rebusformule

• i.s.m. Radio 2 Oost-Vlaanderen

• Regionale uitzendingen :

• dagelijkse reportage tijdens Bibliotheekweek over bepaald aspect van Oost-Vlaams bibliotheekwezen

• overzicht van voornaamste Bibliotheekweek-activiteiten in de Oost-Vlaamse bibliotheken

• Apotheose :

• Uitvoering schiftingsvraag d.m.v. “stunt”

• Radio 2 Boekegem-happening

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Promotiecampagne “De Weg naar Boekegem”

• Prijzenpot :

• individuele deelnemers :

• multimedia-waardebon t.w.v. 2 500 EUR

• mini-stereoketen

• 20 boekenbonnen t.w.v. 150 EUR

• klassen :

• Prijs van de Provincie t.w.v. 1 500 EUR voor cultuur-educatief doel

• 10 boekenbonnen t.w.v. 150 EUR

• Deelnemers :

• in 2006 : 15 168 deelnemers

• in 2007 : 16 732 deelnemers

Page 32: Kennismaking Sbb2009najaar

33332222

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

• Nieuw concept vanaf 2008

Promotiecampagne Promotiecampagne Promotiecampagne Promotiecampagne ““““BoekegemBoekegemBoekegemBoekegem””””

• Boekegem_voorstelling_info09.ppt

• http://www.youtube.com/watch?v=

Vo-2WU7HZF4

Streekgericht Streekgericht Streekgericht Streekgericht

BibliotheekbeleidBibliotheekbeleidBibliotheekbeleidBibliotheekbeleid

Page 33: Kennismaking Sbb2009najaar

33333333

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Promotiecampagne “De Weg naar Boekegem”

Page 34: Kennismaking Sbb2009najaar

33334444

Page 35: Kennismaking Sbb2009najaar

33335555

Page 36: Kennismaking Sbb2009najaar

33336666

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidProvinciale Opening Bibliotheekweek

Page 37: Kennismaking Sbb2009najaar

33337777

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidProvinciale Opening Bibliotheekweek

Page 38: Kennismaking Sbb2009najaar

33338888

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidRegiovertelsessies

•i.s.m. Van Stoel tot Stoel

•Gratis aangeboden aan elk samenwerkingsverband

•2008 Op vier poten (kinderen)

•2008 Verhalen uit duizend-en-één-nacht(volwassenen)

•2007 Liefdevolleed

•2006 Verhalen bij de Zwarte Kaars

•2005 : Verhalen van Hans Christian Andersen(16 OB’s)

•2004 : Zelfreizende verhalen (8 OB’s)

•2003 : Zelfreizende verhalen (8 OB’s)

Page 39: Kennismaking Sbb2009najaar

33339999

Page 40: Kennismaking Sbb2009najaar

44440000

Page 41: Kennismaking Sbb2009najaar

44441111

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Samenwerking met basiseducatie

• i.s.m. Oost-Vlaamse Centra Basiseducatie en de Leerpunten van Aalst, Dendermonde, Waasland, Meetjesland en Gent

• bestemd voor doelpubliek basiseducatie en breed publiek

• BV’s als aantrekkingspool

• 2003 : Bekende Vlamingen lezen voor in de bib : “Niemand mocht het weten : het leven van een laaggeletterde vrouw” (in 10 bibliotheken)

• 2004 : Pol Goossen leest voor in de bib : “Niemand mocht het weten : het leven van een laaggeletterde vrouw” (in 5 bibliotheken)

• 2005 – 2006 : “Mijn eigen aardige provincie in beeld”

Page 42: Kennismaking Sbb2009najaar

44442222

Reizende tentoonstellingen :

• Van beeld tot boek :

tentoonstelling met werk van

illustrator Marijke Meersman

• Oost-Vlaamse Toertjes

• Van Koning, God en

Bibliotheek

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid

Page 43: Kennismaking Sbb2009najaar

44443333

Page 44: Kennismaking Sbb2009najaar

44444444

Page 45: Kennismaking Sbb2009najaar

44445555

Page 46: Kennismaking Sbb2009najaar

44446666

DANK VOOR UW AANDACHT !!

http://http://http://http://www.slideshare.netwww.slideshare.netwww.slideshare.netwww.slideshare.net////sbbovlsbbovlsbbovlsbbovl////

Patrick Van Damme

Bibliotheekconsulent

[email protected]

09/267 72 59

Streekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht BibliotheekbeleidStreekgericht Bibliotheekbeleid