Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 2: Karel de Grote

of 10 /10
Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 2: Karel de Grote

Embed Size (px)

description

Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 2: Karel de Grote. H3: § 2 :p44-5. Karel en grote problemen. In 768 werd Karel Koning der Franken Hij zou de grootste worden Maar hij erfde grote problemen Invasies van alle kanten ( zie dia ) Verdeeldheid in het rijk - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa Les 2: Karel de Grote

Hoofdstuk 2: Revolutie, razernij en reactie

Kenmerk 9: De verspreiding van het christendom in geheel Europa

Les 2: Karel de Grote1

ArabierenFriezenSaksenNoormannenAvarenKarels oplossingen 1Een pact met de KerkWas in alle gebieden goed vertegenwoordigdLatijn werd de taal van het bestuurVoor wetgeving en communicatieVoerde een lettertype inHij benoemde clerici tot ambtenaren en iedere bestuurder moest er een aantal aan zijn zijde hebbenDeze konden lezen/schrijven en onderhielden contact met het hof

Karolingisch minuskelKarels oplossingen 2Trachtte kennis uit de Grieks-Romeinse tijd te reddenDoor clerici geschriften uit die tijd te laten overschrijvenMn. over (land-) bouwkunde

Karels oplossingen 3Bouwde een ruiterlegerGaf als leenheer mannen gebied in leen in ruil voor bescherming van het landDeze leenmannen moesten paarden fokken en altijd paraat staankregen door hun leen een deel van de opbrengst van de oogst van de boeren die in het gebied leefden (pacht)hadden dezelfde n/w als de Germanen voor hen!Zo ontstond ....? de middeleeuwse adel! Karels oplossingen 4Hij stichtte een reizend hofDe pleisterplaatsen werden paltsen genoemdNoodzaakOm zijn gezag te doen geldenRecht te sprekenDisputen te beslechtenBeloonde goed gedragOm voldoende voedsel voor zijn hof te hebbenIn zijn gevolg reisdenSchrijvers, geleerden, rechters, geestelijken en een van zijn edelenKarel wordt keizerZijn rijk werd door de goede bestuur en leger steeds groter.

Echter, na Karel viel het rijk weer (denk aan Clovis) uiteen doorVerdeling van het land onder zoons bij vererving; interne oorlogen; oorlogen met vijanden van buiten.Zijn relatie met paus Leo III was goedPaus Leo III werd door een aantal hoge geestelijken uit Rome verdreven. Hij ging naar Karel, die hem, als beschermheer van het Rooms land, hielp zijn pauselijke troon weer te bestijgen. In ruil hiervoor kroonde de paus hem als beschermer van de Kerk en het land tot Keizer in 800. Het Westen kende na ruim 300 jaar weer een keizer!Nb in het boek staat: Op verzoek van Paus Leo III trok hij met zijn leger naar Rome om hem te beschermen tegen de Longobarden (dit is foutief; p. 44)

Keizer Karel

Karel net keizerFrankische Koninkrijk tot 814

10