Kenavenster juni zomer 2012

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Tijdschrift voor en door monitoren van Kena.

Transcript of Kenavenster juni zomer 2012

 • Kenafeest za. 29/9Proclamatievoorallemonitoreneneenblijweerzienvoorjongenoud.

  Werken in HeuvelsvenHeteindevandebrugendegekenderondepoort.

  KenavensterBelgi-Belgique

  P.B. PP2550 Kontich

  BC 30280

  07Imonitorenoverhetpaaskamp 15Iheelwatinitiatieven

  GRATIS TIJDSCHRIFT VAN EN VOOR MONITOREN VAN KENA VZW VOL KENANIEUWS EN KAMPIDEEN.

  SCHRIJFJENUIN!

  KENA GAAT OPNIEUW INTERNATIONAAL

  TijdschriftvanKenavzw-verschijntdriemaandelijks- 17dejaargangNR.2-NR.66april-mei-juni2012ErkenningsnummerP708156

  APRIL I MEI I JUNI 2012

  Hannah over het paaskampIkvondheteenkeitoffeweek.Toenikhierkwam,kendeikbijnageenenkelliedjeennukweetnioeveel.

 • Werken aan de brug

  Concept Kenafeest

  Materiaaldag in juni

  COLOFON

  KenavensterEINDREDACTIE&LAYOUT

  Hans Jacobspublicaties@kena.be

  REDACTIEMargot Van Haegenborgh

  Veerle Van BrabantEllen Van Haegenborgh

  Julie Van DoorenKenavenster@kena.be

  FOTOSRina, Hans, Eline, Eva

  VRIJE BIJDRAGENLeo, Maxime, Jeroen, Lore, Bart,

  Laurie, Jonathan, Greet, Marij

  __________________________

  HOE ONS BEREIKEN?JVC HEUVELSVEN

  Heuvelsven 13650 Dilsen-Stokkem

  info@kena.beTelefoon: 089/36 45 31Online www.kena.be

  Facebook: /kenakamp

  Bijdragen, reacties en fotos mogen gemaild worden naar publicaties@kena.be

  ___________________________Kenavenster verschijnt driemaandelijks. Verantwoordelijke uitgever is Hans Jacobs,Dennenlaan 3, 2550 Kontich. Tel. 0473 52 63 44___________________________

  De volledige inhoud 2012 door Kena vzw tenzij anders vermeld in de speci eke artikels. Alle rechten

  voorbehouden.

 • I Kenavenster juni 2012 I 3

  De redactie & vrienden4 I RedactioneelSti lte voor de storm. Wij zijn klaar voor een fantasti sche zomer!

  5 I Woordje van de voorzitterDe voorzitt er weet al dat jij een formidabel kamp gaat beleven.

  6 I BestuurlijkHet bestuur werkt achter de schermen door zodat alles klaar is voor de zomerkampen. Vergelijk het met de pot waar de bloem in staat. Jullie mogen de potgrond zijn, de basis van alles.

  Hoofdvogel

  7 I De kampenHeel wat monitoren delen hun ervaringen na een geslaagde paascursus.

  15 I Een leutig spelideeBen je nog op zoek naar inspirati e voor je vendelvergadering? Alles zal al wel voorbereid zijn. Maar moest je nog een gaatje vinden ... Vul dat dan maar snel op. Voor je het weet moet je naar de tandarts.

  15 I Er rondEr staan weer heel wat initi ati even op poten. Voor de paar honderd kinderen die we deze zomer bereiken, maar ook voor jullie, jullie vrienden en ouders.

  16 I Onder de appelboomEen ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. En paarden hebben panische angsten als ze kamelen ruiken. Niet dat dit iets met het verhaal te maken heeft , maar nu weet je het toch.

  18 I De speelhoekAls een nagedacht wat je aan tafel kan doen als je vendel moeilijk aansluiti ng vindt bij elkaar. Puzzelen maar! Dat rijmt.

  19 I Columns van Ellen en Julie

  21 I Ons domein ...... ondergaat de grootste veranderingen in 30 jaar. Wie het domein goed kent, gaat deze zomer hard verschieten. En dit is, hopelijk, nog maar het begin.

  InhoudJUNI 2012

  HOOFDVOGEL

  ZOMER

  zomerkampen - van zondag tot zondaginternationaalkamp: 12 tot 19 augustus

  ZOMEREINDE

  MONITORENMIDWERKWEEK20 tot 23 augustus

  bestuursvergadering: 28 augustusbestuursvergadering: 4 septemberkampleidersvergadering: 8 September

  KENAFEEST:zaterdag 29 September

  bestuursvergadering: 2 oktober

  HERFST

  VITAMINENWEEKEND220-21 oktober: voor alle leden, kampleiders en

  adjuncten

  algemene vergadering: 21 oktoberherfstkamp(-12): 29 oktober tot 2 November

  bestuursvergadering: 6 Novemberbestuursvergadering: 4 december

  WINTER

  winterkamp(+12):26-30 december

  KENAGENDA

  ZOMER

  kenavzwkenakampKenaVzwkenakamp 089/36 45 31

 • 4 I www.kena.be I

  Het is juni en het Kenavenster ligt weer klaar. Vers van de pers. Juni lijkt wel de stilte voor de storm. Studenten sluiten zich op om leerstof in hun hoofdjes te krijgen, hun leraren stellen het verbeterwerk dan weer liever uit tot het echt niet meer anders kan, iedereen kijkt uit naar een beetje vakantie of een streepje zon en wij tellen af naar de zomerkampen!

  Stilte voor de storm betekent dat we weer een heel jaar gewerkt hebben om deze zomer te knallen. Stilaan borrelen de kampideen op met als doel onze jongeren weer een onvergetelijke zomer te bezorgen. Dit keer mogen ook enkele Portugezen, Roemenen en Fransen het meemaken op het eerste internationale kamp in Heuvelsven! Onze geliefde kampplaats Heuvelsven heeft ondertussen een transformatie ondergaan.

  Zowel op het domein als aan de gebouwen en ook in de verschillende werkgroepen van Kena is goed gewerkt. De redactie heeft het gezien, goedgekeurd en enkele momenten gebundeld.

  We wensen jullie vl leesplezier en fantastische kampen! Tot op het Kenafeest,

  de redactiekenavenster@kena.be

  STILTE VOOR DE STORM BETEKENT DAT WE WEER EEN HEEL JAAR GEWERKT HEBBEN OM DEZE ZOMER TE KNALLEN!

  RedactioneelDOOR IEMAND VAN DE REDACTIE DIE ANONIEM WIL BLIJVEN

 • I Kenavenster juni 2012 I 5

  Hoe meer ik de voorgaande alinea herlees, hoe meer ik er in geloof dat het eff ecti ef zo zal worden. Misschien is de vergrotende trap van geloven wel weten en weet ik ondertussen dat als we er zelf in geloven het ook waarheid wordt. Niet zoals bij een self-ful lling prophecy, waarbij de voorspelling in beginsel een foute de niti e van de situati e is. Wel door vertrouwen te hebben in onze vereniging en de enthousiaste, gengageerde mensen die haar maken. Laten we het echter niet alleen gratuit leuk maken. De decennia lange ervaring leert dat onze sti jl werkt. Dankzij de getrouwheid aan onze sti jl vinden we de unieke balans tussen spel, rust, sport, bezinning,.

  Deze mix heeft eff ecti ef een inhoudelijke meerwaarde voor de beleving van alle aanwezigen op onze kampen. Het is niet iets wat je uitgebreid moet of zelfs kan uitleggen. De beleving is de enige echte maatstaf. Deze is voor elk individu anders, maar doorheen de verhalen toch zo herkenbaar. Elk kamp is uniek en origineel, iedereen beleeft het op zijn/haar manier. De zekerheid die we hebben: Op het einde van elke dag is er voor eenieder een super groot een mooi kampvuur! Eenzaligevakantiegewenst!

  Het schooljaar zit er bijna op en de vakanti e die wordt supertof!De komende maanden zitt en weer boordevol leuke acti viteiten. De ganse vakanti e trakteren wij kinderen en jongeren die met KENA op kamp gaan op volledig uitgewerkte kampschemas, gemoti veerde en goed opgeleide monitoren, ervaren adjuncten, plichtsgetrouwe kampleiders en fantasti sche kookploegen. De adjecti even kunnen vrij naar elke doelgroep ingewisseld worden en zullen elkaar zeker aanvullen en versterken. Kortom, elk afzonderlijk kamp, wordt een super leuke formidabele onvergetelijke week!

  WOORDJE VAN DE VOORZITTER

  Elkkampisuniekenorigineel,iedereenbeleefthetopzijn/haarmanier.Dezekerheiddiewehebben:Opheteindevanelkedagiservooreeniedereensupergroot

  eenmooikampvuur!

  JEROEN

 • 6 I www.kena.be I

  DEKAMPENZIJNDAARWEEREN,ZEGNUZELF,DAARDOENWEHETTOCHALLEMAALVOOR?Beste Kenaers,Hoera! De zomer staat voor de deur! Voor Kena dan toch, het weer geeft voorlopig nog even forfait. Maar dat laten we niet ons hart komen.

  De kampen zijn weer daar en, zeg nu zelf, daar doen we

  het toch allemaal voor? Al het werk doorheen het jaar,

  van het bestuur, van de

  werkgroepen, van de

  Ledenvergadering en

  Algemene Vergadering, van

  het secretariaat, van jullie

  allen, dient uiteindelijk n

  doel: onze kampen. Die zijn

  onze bestaansreden, onze

  vitaminen en onze drive.

  Ik duim alvast samen met

  jullie voor twee maanden

  stralende zon en ben er van

  overtuigd dat we ook nu

  weer topkampen gaan a everen.

  Op bestuurlijk vlak verliep de

  laatste rechte lijn richti ng zomer

  relati ef rusti g. Daar waar in de

  koers in de laatste rechte lijn richti ng nish nog eens stevig

  doorgetrokken wordt, kon het bestuur tevreden vaststellen

  dat de meeste zaken voor de zomer op punt staan. Dankzij

  het harde werk van de voorbije maanden, dat spreekt. Dank

  aan allen die zich, in of buiten een werkgroep, engageerden

  om dit weer mogelijk te maken. Kena is je dankbaar.

  Wat is er nog gebeurd of beslist de voorbije twee maanden?

  Het werkingsverslag dat we jaarlijks bij de Vlaamse overheid

  moeten indienen werd zonder opmerkingen goedgekeurd,

  hetgeen ons onze subsidies ook voor het komende werkjaar

  garandeert. Nog leuker was het nieuws met betrekking

  tot de 7de periode +12. Het dossier dat we indienden om

  hier een Europees en internati onaal project van te maken,

  werd goedgekeurd. Het zal ons dan ook een eer en een

  genoegen zijn om, samen met jullie, ti jdens die 7de periode

  jongeren uit Frankrijk, Portugal en Roemeni te ontvangen

  in het mooie Heuvelsven. Het belooft alvast een spannend,

  boeiend en verrijkend kamp te worden. Het is hier op zn

  plaats om enerzijds Veerle en haar ploeg die dit project

  mogelijk maakten te bedanken en anderzijds kampleider

  Geert alle succes te wensen met dit unieke kamp. Verder is

  Margot met haar Werkgroep Materiaal naarsti g bezig om al

  het knutsel-, spel- en sportmateriaal in ti ptopconditi e aan

  de start van de zomer te brengen. De knutselruimtes zijn

  ondertussen gekuist en opgeruimd en versleten materiaal

  wordt nog voor het eerste kamp vervangen. De WG

  Kampleiders stemde, o