Ken de wetten, pak je kansen - Wat betekent nieuwe Wet Kwaliteitsborging (WKB) voor installateurs?

of 22 /22
KENNISINSTITUUT VOOR INSTALLATIETECHNIEK Hé installateur: zijn aantoonbare prestaties en kwaliteit al jouw ding’? De Wet Kwaliteitborging v/h Bouwen komt er aan! Rob van Bergen, ISSO

Embed Size (px)

Transcript of Ken de wetten, pak je kansen - Wat betekent nieuwe Wet Kwaliteitsborging (WKB) voor installateurs?

Energiebesparing in gebouwen: - Europese verordeningen voor producten

H installateur: zijn aantoonbare prestaties en kwaliteit al jouw ding?

De Wet Kwaliteitborging v/h Bouwen komt er aan!Rob van Bergen, ISSO

KENNISINSTITUUT VOOR INSTALLATIETECHNIEK

1

Even voorstellen (1):ISSO gaat voor:gezonde, productieve en duurzame gebouweneenduidige kwaliteit en prestaties (comfort, functioneren, energie)ISSO voorziet al 40 jaar alle partijen in de huisvestingsketen van kennis over installatietechniek in en om gebouwenvan, vr en dr de sector

Even voorstellen (2):

Wet Kwaliteitborging voor het Bouwen

De WKB: waarom?WKBWhy?

De praktijk:InstallatieDe problemen in Vathorst wekken de indruk dat er bij het installeren van het WTW-systeem op een aantal punten is beknibbeld op kosten. De getoonde installaties maken een afgeraffelde indruk. De geluiddempers ontbreken. De installaties zijn niet goed ingeregeld. Toe- en afvoeropeningen zijn te dicht bij elkaar geplaatst. Dat kan weer leiden tot kortsluiting. Enzovoort.

Bron: Bouw en Wonen, 14-04-2008WKBWhy?

..en wat er volgt:

Wat hebben we nodig:Sterkere positie consumentBetere garanties voor geleverde kwaliteitLangere garantie en omgekeerde bewijslastWKBWhy?

WKB: hoe ziet dat er dan uit?Enkele kernbegrippen:WKBHow?

WKB: hoe ziet dat er dan uit?Enkele kernbegrippen:WKBHow?

Artikel 1.35 Gevolgklasse 1 een niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een woonfunctie voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties daarvan; b. een industriefunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk uit niet meer dan twee bouwlagen bestaat en de nevenfuncties bestemd zijn voor ten hoogste 10 personen; of een bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde dat niet hoger is dan 20 meter en dat, voor zover het een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele voorziening betreft, bestemd is voor langzaam verkeer.

WKB: hoe ziet dat er dan uit?Enkele kernbegrippen:WKBHow?

WKB: hoe ziet dat er dan uit?Enkele kernbegrippen:WKBHow?

Kwaliteitsborger

WKB: hoe ziet dat er dan uit?Enkele kernbegrippen:WKBHow?

Kwaliteitsborger Artikel 1.35 Gevolgklasse 1

de verklaring van de kwaliteitsborger, bedoeld in artikel 1.42, eerste lid; de aanduiding van de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie; gegevens en bescheiden betreffende het gerealiseerde bouwwerk met betrekking tot: 1. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel; 2. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie. gegevens en bescheiden betreffende de brandcompartimentering. Deze opgave bevat tevens gegevens betreffende deuren en daglichtopeningen in uitwendige scheidingsconstructies. Voor zover van belang voor het vluchten bij brand, worden tevens de deuren en daglichtopeningen in inwendige scheidingsconstructies opgegeven; e. gegevens en bescheiden betreffende de vluchtroutes en de daarbij behorende mate van bescherming en vluchtrouteaanduiding, alsmede de aard en plaats van brandveiligheidsvoorzieningen en brandveiligheidsinstallaties; f. gegevens en bescheiden betreffende de noodstroomvoorziening en -verlichting; g. een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen; h. gegevens en bescheiden betreffende de toegepaste gelijkwaardige oplossingen; i. gegevens en bescheiden betreffende de toepassing van artikel 1.13.

Gebouwdossier:Artikel 1.52 Dossier Bevoegd Gezag: de verklaring van de kwaliteitsborger, de aanduiding van de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie; gegevens en bescheiden betreffende het gerealiseerde bouwwerk met betrekking tot: 1. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel; 2. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie. gegevens en bescheiden betreffende de brandcompartimentering. Deze opgave bevat tevens gegevens betreffende deuren en daglichtopeningen in uitwendige scheidingsconstructies. Voor zover van belang voor het vluchten bij brand, worden tevens de deuren en daglichtopeningen in inwendige scheidingsconstructies opgegeven; gegevens en bescheiden betreffende de vluchtroutes en de daarbij behorende mate van bescherming en vluchtrouteaanduiding, alsmede de aard en plaats van brandveiligheidsvoorzieningen en brandveiligheidsinstallaties; gegevens en bescheiden betreffende de noodstroomvoorziening en -verlichting; een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen; gegevens en bescheiden betreffende de toegepaste gelijkwaardige oplossingen;

De WKB: wat doet de kwaliteitsborger?WKBWhat?

De WKB: hoever zijn we?WKBWhat?

Voorbeeldproces instrument kwaliteitsborging

WKBWhat?Instrument van WoningborgWoningborg is enige kwaliteitsborgerTool: KYP(Keep Your Promise)Risico-inventarisatie

Voorbeeld van misleidende informatie:WKBWhat?Dit is het eigen register van Bouwdossier, onderdeel van EKB

De WKB: wat kan ik er mee?WKBWhat?

De WKB: wat kan ik er mee?WKBWhat?

De WKB: wat kan ik er mee?WKBWhat?

Bedankt voor uw aandacht en reacties!