Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

of 40 /40
Karakter Uitgevers Non-fictie Zomer 2014

Embed Size (px)

description

Zomeraanbieding Non fictie Karakter Uitgevers

Transcript of Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Page 1: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Karakter Uitgevers Non-fi ctie Zomer 2014

Page 2: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014
Page 3: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Karakter Uitgevers scoort bij Gourmand Awards

Auteursbezoek Alberto Musacchio en Malu Simões waren medio februari in Nederland en gaven met een workshop een smakelijk voorproefje van hun in april te verschijnen nieuwe boek De easy vegeterranean.

Jury rapport Kookboek van het JaarEen boek dat zowel qua onderwerp als vormge-ving heel origineel is. Door de bijzondere rug valt het ook nog eens per-fect open. De naam van het boek verwijst naar het gelijknamige restau-rant in Londen. Door de prachtige foto’s krijg je zin om alle gerechten en cocktails meteen te gaan maken. Een boek waar veel liefde in zit!

Kookboek van het Jaar POLPO eindelijk weer leverbaar!

Maar liefst vijf titels van Karakter werden bekroond met een Gourmand Award. Echt eten van Jonathan

Karpathios werd in twee categorieën genomineerd en staat samen met Smaakvrienden Fruit van

Angélique Schmeinck zelfs op de wereldwijde shortlist. Beide titels dingen nog mee naar de hoofdprijzen.

ISBN 978 90 452 0433 8

ISBN 978 90 452 0662 2

Prijs € 29,95

ISBN 978 90 452 0158 0 ISBN 978 90 452 0663 9 ISBN 978 90 452 0040 8

ISBN 978 90 452 0505 2

ISBN 978 90 452 0050 7

MEDIO APRIL WEER

LEVERBAAR!

1

Page 4: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Victor Broers (30 jaar) werkte als

jurist een aantal jaren voor het

Ministerie van Financiën. Tegen-

woordig is hij zelfstandig consul-

tant; daarnaast is hij ondernemer in

de culturele sector.

Victor Broers Europa in het rood

Europa in het rood geeft een fascinerend en soms ontstellend beeld van de crisis en de gevolgen die er zijn voor Europa. Victor Broers, die jarenlang werkte voor het Ministerie van Financiën, heeft een tocht door Europa gemaakt en is daar-bij op zoek gegaan naar verhalen van de mensen die hard door de crisis geraakt worden. Mensen in Noord- en Zuid-Europa, mensen die soms alles hebben verloren en voor wie de toekomst een bedreiging is geworden in plaats van een kans. Dit is het verhaal van een crisis die niet alleen onze welvaart op het spel zet, maar ook het maatschappelijk vertrou-wen in publieke leiders; dit is het verhaal over een continent dat dreigt de macht over het stuur te verliezen.

• Verschijnt voor de Europese verkiezingen

• De crisis is hét onderwerp op dit moment

• Auteur weet ingewikkelde kost toegankelijk op te schrijven en uit te leggen

De verhalen die Broers op zijn reis door Europa heeft gehoord maken op toegan-kelijke en heldere wijze duidelijk hoe de heftigste crisis van de afgelopen eeuw ons heeft kunnen overkomen en wat de werkelijke gevolgen voor ons (zullen) zijn. Gevolgen die veel verder gaan dan alleen de cijfers, de schulden en de bezuinigin-gen; gevolgen die onze toekomst zullen veranderen.

Dit boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van deze crisis, en vooral in de vraag: hoe gaat het nu verder? Zal Europa als eenheid weer de weg omhoog vinden, of zullen we de ergste periode van grote maatschappelijke onrust nog krijgen?

© M

arc

van

Voor

s

HOE DE CRISIS EUROPA IN

EEN STUURLOOS CONTINENT VERANDERT

MEI 2014

2

Page 5: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Uitvoering paperback,

ca. 14,0 x 21,5 cm

Omvang ca. 224 pagina’s

ISBN 978 90 452 0527 4

NUR 400

Prijs € 16,95

Verschijnt mei 2014

9 7 8 9 0 4 5 2 0 5 2 7 4

Europese verkiezingen: Nederland stemt op 22 mei België stemt op 25 mei

3

Page 6: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Charlef Brantz is in 1947 in Neder-

lands-Indië geboren en groeide

op in Den Haag. Hij heeft op hoog

niveau gevoetbald, zo stond hij

onder contract bij ADO Den Haag

en speelde met onder meer

Johan Cruijff, Wim Jansen en

Piet Schrijvers in de jeugdteams

van het Nederlands elftal. Hij trad

in 1972 toe tot de Koninklijke

Landmacht en was van februari

1995 tot september 1995 plaats-

vervangend en waarnemend

VN-commandant van de sector

Noord-Oost in Bosnië. Van 1995 tot

2005 werkte hij op internationaal

niveau aan politieke, strategische

en uitvoerende opdrachten binnen

de NAVO en VN. Sinds 2005 is hij

buiten dienst.

Kolonel b.d. Charlef Brantz De Srebrenica-dagboeken

Kolonel Charlef Brantz, die mede aan de basis stond van de oprichting van Dutch-bat, zat tijdens de val van Srebrenica in Bosnië, in Tuzla om precies te zijn, en was daar VN-commandant van de sector Noord-Oost (het gebied waar Srebrenica onder viel). Brantz was de directe baas van Thom Karremans, de commandant van Dutchbat, het Nederlandse bataljon dat onder VN-vlag in Srebrenica gestatio-neerd was ter bescherming van de plaat-selijke bevolking.

Hij was nauw betrokken bij de aanvra-gen van luchtsteun door Dutchbat; lucht-steun die essentieel was om een aanval te kunnen weerstaan, maar luchtsteun die niet kwam. 11 juli 1995 is vervolgens de geschiedenis in gegaan als een zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis, en in het bijzonder van de Nederlandse geschiedenis. Er zijn toen naar schatting duizenden moslimjongeren en -mannen slachtoffer geworden van gendercide en tienduizenden vrouwen, kinderen en bejaarden gedeporteerd terwijl ze onder bescherming stonden van de Nederland-se militairen.

In het Radio 1-programma Argos noem-de Brantz de conclusies die het NIOD na jarenlang onderzoek trok ‘onzin’, de dis-cussie over de luchtsteun betitelde hij als

‘een grote poppenkast, een Jan Klaassen en Katrijn-spel’. Tevens is hij van mening dat het hoofdstuk Srebrenica nooit geslo-ten zal worden, zolang de waarheid niet naar boven komt. Met de publicatie van zijn dagboeken laat Brantz zien hoe complex de situatie was én krijgen wij een ontluisterend beeld van wat er zich destijds heeft afgespeeld.

Gedurende de drie jaar dat kolonel Brantz geconfronteerd werd met de pro-blematiek in Bosnië in het algemeen en Srebrenica in het bijzonder heeft hij een dagboek bijgehouden, en dat heeft hij met relevant materiaal aangevuld tot een allesomvattend en onthullend manuscript over de misstanden en fou-ten die er in de aanloop naar de val van de Safe Area gemaakt zijn. Dat maakt De Srebrenica-dagboeken tot een openhar-tig ooggetuigenverslag, dat niet alleen inzicht geeft in een bepalend moment in de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten, maar dat ook als leermo-ment kan dienen zodat dit soort gebeur-tenissen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

© U

NP

RO

FOR

SEPTEMBER 2014

4

Page 7: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Uitvoering fl exicover, met fotokatern,

14,0 x 21,5 cm

Omvang ca. 504 pag.

ISBN 978 90 452 0517 5

NUR 689/697

Prijs € 24,95

Verschijnt september 2014

9 7 8 9 0 4 5 2 0 5 1 7 5

• In aanloop naar herdenking van de val van Srebrenica twintig jaar geleden

• Onthullend ooggetuigenverslag van een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis

• Met het oog op missies naar Afghanistan en Mali erg actueel• Brantz wordt regelmatig als deskundige over het onderwerp

uitgenodigd in actualiteitsprogramma’s

5

Page 8: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

© C

huck

Zov

ko/C

ourt

esy

of L

afay

ette

Col

lege

Donald L. Miller is professor in de

geschiedenis en bekleedt de John

Henry MacCracken-leerstoel aan

het Lafayette College in Pennsyl-

vania. Dit is het negende boek van

zijn hand.

Voor de fans van Band of Brothers: Masters of the Air tv-miniserie in de maak,

geproduceerd door Steven Spielberg en Tom Hanks, die ook tekenden voor de

succesvolle series Band of Brothers en The Pacifi c!

Donald L. Miller Masters of the Air

Masters of the Air is het zeer persoon-lijke verhaal van de Amerikaanse bomber boys (onder wie bekende fi lmsterren als Clark Gable en Jimmy Stewart) die lang voordat geallieerde grondtroepen Duits grondgebied bereikten Hitler in de Twee-de Wereldoorlog het vuur aan de schenen legden. Met de verhalende kracht van fi c-tie neemt historicus Donald L. Miller de lezer op een enerverende vlucht door het door de gevechten vuurrode luchtruim boven Berlijn, Hannover en Dresden, en doet hij verslag van de desastreuze gevol-gen voor het Duitse volk.

De Achtste Luchtmacht (The Mighty Eighth) begon halverwege 1942 met een beperkte bombardementscampag-ne. Vechtend op bijna acht kilometer hoogte in ijzige omstandigheden, werd de bemanning van de bommenwerpers geconfronteerd met aanslagen op hun geestelijke en fysieke gesteldheid. Daarbij werden enorme verliezen geleden, maar uiteindelijk werd het luchtoffensief toch een succes, waarbij talloze spoorweg-emplacementen en olieraffi naderijen wer-

den vernietigd, zodat de Duitse oorlogs-inspanning steeds meer ontwricht raakte.

De Amerikaanse escortejagers maakten korte metten met de Luftwaffe. De prijs die hiervoor betaald moest worden was hoog: de Achtste Luchtmacht verloor tijdens de oorlog meer mensen dan het Amerikaanse Korps Mariniers. In 1943 was de kans dat een bemanningslid van een bommenwer-per zijn uitzending, waarin hij 25 vluch-ten maakte, overleefde twintig procent. En degenen die het overleefden, gingen gebukt onder een enorme psychische druk ten gevolge van het vliegen van operaties die veel weg hadden van zelfmoordmissies.

Masters of the Air is gebaseerd op recen-te interviews, ooggetuigenverslagen, en onder andere Amerikaans, Brits en Duits archiefmateriaal. Donald L. Miller heeft het tot een bijzonder meeslepende en levens-echte getuigenis van ’s werelds eerste en enige luchtoorlog gemaakt, die evenals al eerder Band of Brothers tot serie gemaakt gaat worden door Steven Spielberg en Tom Hanks.

• Voor fans van Band of Brothers

• Verfi lmd door Steven Spielberg en Tom Hanks

• Met historische zwart-witfoto’s

10 DELIGE

TV-SERIE

SEPTEMBER 2014

6

Page 9: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

9 7 8 9 0 4 5 2 0 5 8 3 0

Oorspronkelijke titel Masters of the Air

Uitvoering paperback, met fotokatern,

15,5 x 23,5 cm

Omvang ca. 672 pag.

ISBN 978 90 452 0583 0

NUR 680

Prijs € 29,95

Verschijnt september 2014

Ook verkrijgbaar als e-book

ISBN 978 90 452 0477 2

‘Een uitstekend gedocumenteerde, meeslepende vertelling van de luchtoorlog die de Amerikanen tegen nazi-Duitsland vochten.’ – The New York Times

‘Het is onmogelijk om niet meegezogen te worden door Millers passie voor het onderwerp van deze grootse prestatie.’ – The Daily Telegraph

HISTORISCHE NON-FICTIE

7

Page 10: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

‘De columns zijn scherp, intelligent, humorvol en bieden veel inzicht in de psyche en in levens - vragen. Vermakelijk om te lezen, terwijl je er het nodige van opsteekt. Interessant voor professionals, maar zeker ook voor ieder die geïnteresseerd is in psychologie.’ – NBD

René DiekstraWegwijzers naar een hemel op aarde

Wegwijzers naar een hemel op aarde is een psychologische reisgids met wegen die daar naar kunnen leiden.

De tachtig columns waaruit dit boek is samengesteld zijn door René Diekstra samen met een aantal lezers geselec-teerd uit een verzameling van meer dan 1200 columns die in de afgelopen 25 jaar zijn geplaatst in regionale dagbla-den, in het maandblad GezondNU en in de Staatscourant.

Uitvoering gebonden met

stofomslag, 544 pag.

ISBN 978 90 452 0784 1

Prijs € 19,95

ISBN 978 90 452 0425 3

Prijs € 14,95

9 7 8 9 0 4 5 2 0 7 8 4 1

9 7 8 9 0 4 5 2 0 4 2 5 3

Het nieuwe boek van René Diekstra, Wegwijzers naar een hemel op aarde krijgt

lovende kritieken. De bijbehorende lezingenserie in samenwerking met HDC

Media trekt bovendien avond aan avond volle zalen.

2E DRUK

Eeuwige bestseller,

nu voor € 14,95

Lezingen Diekstra groot succes! Per lezing

gemiddeld 350 bezoekers!

REEDS VERSCHENEN

8

Page 11: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Karakter Uitgevers CulinairZomer 2014

9

Page 12: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Studio Philippi verzorgt foodpro-

ducties voor nationale en interna-

tionale opdrachtgevers.

Janneke Philippi schrijft recepten

voor tijdschriften, maakt kook-

boeken en is foodstylist. Serge

Philippi is foodfotograaf en grafi sch

ontwerper. Een paar jaar geleden

verruilden ze Maastricht voor

Margraten, waar ze, omringd door

appelgaarden, wonen en werken.

www.studiophilippi.nl

Janneke PhilippiAppeltaart

Appeltaart bevat 70 verschillende appel-taartrecepten. Van Hollandse en wereld-klassiekers tot klein gebak en trend-recepten. Hollandse appeltaart, Franse tarte tatin en Italiaanse crostata. Zweedse äppelkaka, appelkruimelcake, appelbol-len, 15-minutenwafels: nog nooit zijn zo veel appeltaartrecepten in één boek gebundeld, voorzien van laagdrempelige receptuur, baktips voor het beste resultaat en volop ideeën voor variaties en styling.

• Heel Holland Bakt… appeltaart!

• Midprice-editie van bestseller

• Ruim 10.000 exemplaren verkocht

• Ultiem cadeauboek, leuk om te combineren met bijvoorbeeld een kilo appels!

Appeltaart bevat recepten voor iedereen die graag bakt. Voor de beginnende en de meer gevorderde thuisbakker. Voor na een drukke dag of voor een rustig week-end. En, niet in de laatste plaats, om te bakken met de (klein)kinderen. Kortom: voor iedereen die op zoek is naar nieu-we bakinspiratie voor zijn appeltaarten. Inclusief diverse dieetappeltaarten (glu-tenvrij, vetarm, koolhydraatarm).

© S

erge

Phi

lippi

Het veelzijdige boek Appeltaart van Janneke Philippi mag inmiddels met recht

een succes worden genoemd. Sinds de verschijning in 2011 gingen er ruim

10.000 exemplaren over de toonbank: hét bewijs dat appeltaart niet alleen in

grootmoeders keuken thuishoort, maar helemaal van deze tijd is! Daarom nu de

goedkopere midprice-editie!

NU

€17,95

MAART 2014

10

Page 13: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Uitvoering fl exicover, 21,5 x 25,5 cm

Omvang 176 pagina’s

ISBN 978 90 452 0636 3

NUR 440

Prijs € 17,95

Verschijnt maart 2014

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 3 6 3

‘Culinair auteur Janneke Philippi verzamelde 70 superfi jne recepten uit de hele wereld. Goed voor een herfst vol zelfgebakken lekkers.’ – Libelle

‘Janneke Philippi maakte het fantastische boek Appeltaart met recepten uit de hele wereld.’ – Margriet

‘Appeltaart: we zijn er dol op. Zeker als ze uit het repertoire van Janneke Philippi komen! ‘ – delicious.

ISBN 978 90 452 0603 5

Prijs € 29,95

ISBN 978 90 452 0078 1

Prijs € 24,95

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 0 3 5

9 7 8 9 0 4 5 2 0 0 7 8 1

11

Page 14: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Gezond de zomer in met Karakter BODIEBOOST BIKINIBOOST

ISBN 978 90 452 0536 6

Prijs € 16,95

BODIEBOOST

ISBN 978 90 452 0199 3

Prijs € 14,95

BODIEBOOST HET KOOKBOEK

ISBN 978 90 452 0693 6

Prijs € 17,95

BODIEBOOST HET DAGBOEK

ISBN 978 90 452 0703 2

Prijs € 4,95

9 7 8 9 0 4 5 2 0 7 0 3 2

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 9 3 6

9 7 8 9 0 4 5 2 0 1 9 9 3

9 7 8 9 0 4 5 2 0 5 3 6 6

BODIEBOOST

In mei begint het bij iedereen te kriebelen; de zomer lonkt, de terrassen stromen vol en de bikini moet weer aan. Hoog tijd om

de strijd aan te gaan met die overtollige winterkilo’s. Bikiniboost van Charlotte Wil-lems is de ultieme bootcamp om gezond en fi t van de zomer te genieten!

MEI 2014BIJNA

15.000 EXX.VERKOCHT

12

Page 15: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Uitgevers QUINOA

ISBN 978 90 452 0723 0

Prijs € 19,95

PEULVRUCHTEN

ISBN 978 90 452 0743 8

Prijs € 29,95

SAP GEZOND

ISBN 978 90 452 0733 9

Prijs € 19,95

HET DUKAN DIEET

VERLIES 10 KILO IN 60 DAGEN

ISBN 978 90 452 0683 7

Prijs € 19,95

HET DUKAN DIEET

ISBN 978 90 452 0744 5

Prijs € 9,95

9 7 8 9 0 4 5 2 0 7 4 4 5

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 8 3 7

9 7 8 9 0 4 5 2 0 7 3 3 9

9 7 8 9 0 4 5 2 0 7 4 3 8

9 7 8 9 0 4 5 2 0 7 2 3 0QUINOA

Quinoa is hét superfood van het moment en is heerlijk in zomerse salades. Green & Hemming laten zien hoe veelzijdig quinoa is. Ze verwerken het in taarten, toetjes, soepen, oven-, vis- en vleesgerechten en uiteraard in salades.

PEULVRUCHTEN

‘Daar is het dan, het boek waar u en ik en het ganse land op zaten te wachten: Peulvruchten. Het is een stevig stoep-tegeltje, 272 pagina’s barstend vol info, likkebaardende foto’s en, vooral, recep-ten.’ – Onno Kleyn in de Volkskrant

SAP GEZOND

De gezonde power van groente en fruit in een glas! Een handige A-Z-gids met com-

plete sapkuren voor de zeventig meest voorkomende kwalen en ziektes. Het geeft duidelijk aan welke soorten groente en fruit effectief zijn.

HET DUKAN DIEET

In drie jaar tijd zijn er ruim 150.000 Dukan-boeken verkocht! Dukan is het wereldwijde succesdieet van Dr. Pierre Dukan.

In Het Dukan Dieet: Verlies 10 kilo in 60 dagen neemt Dukan je bij de hand en vertelt je elke dag wat je moet eten, hoe je moet sporten en hij motiveert je om dit alles vol te houden. Toegankelijk, to the point, eerlijk, maar vooral HAALBAAR!

13

Page 16: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Richard Betts met Crystal English Sacca en Wendy MacNaughtonOntdek de wijnexpert in jezelf

Richard Betts is Meester Sommelier en is een voorstander van wijnkennis terug-brengen naar de basis, zonder hoogdra-vende wijnproeverijen. Met dit unieke boek helpt hij lezers door middel van wrij-ven en ruiken hun weg te vinden in de complexe wijnwereld. Hij brengt de kunst van het wijnproeven terug tot begrijpelijke componenten, zoals de soort vrucht, het hout en de aarde, zodat iedereen het ver-schil tussen een Syrah en Sangiovese kan ervaren. Door middel van slimme geur-stickers kun je als lezer direct ervaren wat

• The New York Times Bestseller

• In Amerika al ruim 250.000 ex verkocht in 5 maanden

• Met geurstickers• Ideaal cadeauboek!

Betts bedoelt als hij bepaalde tonen in de wijn beschrijft.

Ontdek de wijnexpert in jezelf is de eer-ste volledig geïllustreerde wijncursus die gebruik maakt van geurstickers om de lezer bekend te maken met de verschil-lende tonen waaruit een wijnbouquet is opgebouwd. De uitneembare kaart toont de verschillende wijnlanden en de typi-sche smaken waarom ze bekend staan, zodat je snel en doortastend een wijn kunt selecteren die bij je past.

© D

anie

l Hirs

ch

Richard Betts schrijft op regelmatige

basis over wijn in The New York

Times en andere culinaire bladen.

Hij geeft workshops en speeches

over wijn in het hele land. Hij is

een van de tweehonderd Meester

Sommeliers die wereldwijd

benoemd zijn.

NET ZO DUUR ALS EEN FLES

WIJN, LEUKER OM TE GEVEN!

JUNI 2014

14

Page 17: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Oorspronkelijke titel The Essential

Scratch & Sniff Guide to Becoming a

Wine Expert

Uitvoering kartonboek met uitneem-

bare kaart, spiegelfolie en geurstickers,

25,2 x 20,3 cm

Omvang 24 pagina’s

ISBN 978 90 452 0686 8

NUR 447 / 370

Prijs € 16,95

Verschijnt juni 2014

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 8 6 8

‘Slim, plezierig, verhelderend en verfrissend vrij van snobisme.’– Real Simple

‘Richard Betts slimme nieuwe kras-en-ruikboek zal de beginnende wijnproever uitleggen hoe verschillende druivensoorten kunnen resulteren in diverse aroma’s.’ – The New York Times

‘Duivels slim’ – Food & Wine

15

Page 18: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Mark Bittman is een van de

bekendste culinair journalisten uit

Amerika. Hij schrijft voor The New

York Times en heeft een populaire

kookshow op een Amerikaanse

food-zenders.

Mark BittmanHet VB6 Kookboek

Ik had de middelbare leeftijd bereikt, had last van overgewicht, maar was wel fysiek actief en hoorde van mijn arts het vonnis aan: een te hoog cholesterol, pre-diabetes en overgewicht. Mijn arts gaf me twee keuzes: of aan de medicijnen om de gevolgen van obesi-tas gerelateerde ziekten tegen te gaan, of een drastische aanpassing van mijn eetgewoonten door vegan te gaan eten. Beide voorstellen waren geen opties voor mij, maar zetten me wel aan het denken. Ik bedacht een compromis: ik zou vegan eten vanaf het moment dat ik wakker word tot aan het diner, en daarna zou ik eten wat ik wilde. En dat, in essentie, is VB6. – Mark Bittman

• Van De dikke vegetariër verkochten we 25.000 exemplaren

• VB6: vegan overdag, ’s avonds eet je wat je maar wilt!

• 370 recepten geschikt voor het gehele gezin

Het VB6 Kookboek is het gevolg van een nieuwe leefwijze die Bittman enige jaren geleden voor zichzelf ontwikkelde. Hij was (en is) geen vegetariër, maar merkte dat hij beter functioneert op een dieet dat bestaat uit minder dierlijke produc-ten. Hij besloot daarom om zich over-dag een vegan eetpatroon – bestaande uit veel fruit, groente en noten – aan te meten en zichzelf de vrijheid te gunnen om ’s avonds te eten waar hij zin in had. Zonder beperkingen… dus als hij een hamburger wil eten en wijn wil drinken, dan kan dat! Als gevolg van zijn nieuwe, gezonde eetpatroon viel hij bovendien moeiteloos kilo’s af.

Met De dikke vegetariër schreef Mark Bittman dé vegetarische bijbel.

Van deze pil met meer dan 2000 recepten gingen er ruim 25.000 exemplaren

over de toonbank.

VEGAN OVERDAG, FLEXITARIËR

BIJ HET DINER

JUNI 2014

16

Page 19: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Originele titel The VB6 Cookbook

Uitvoering gebonden,

ca. 20,5 x 27,0 cm

Omvang ca. 272 pagina’s

ISBN 978 90 452 0557 1

NUR 440

Prijs 29,95

Verschijnt juni 2014

9 7 8 9 0 4 5 2 0 5 5 7 1

ISBN 978 90 6112 947 9

Prijs € 49,95

9 7 8 9 0 6 1 1 2 9 4 7 9

25.000 EXX. VERKOCHT

17

Page 20: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

9781905490974_FoodDIY_001_017.indd 12 09/04/2013 16:30Tim Hayward is een culinaire dui-

zendpoot. Hij schrijft voor kranten

en tijdschriften, heeft een radiopro-

gramma over eten op BBC4 en is

uitgever van het kwartaaltijdschrift

Fire & Knifes dat in 2012 uitgeroe-

pen werd tot ‘Best Food Magazine’

in Engeland.

Tim HaywardAmbachtelijk culinair

Ambachtelijk culinair laat zien hoe je je op een leuke, avontuurlijke, duurzame manier kunt voorzien in je eigen eten. Je gaat terug naar de basis, waarbij vaar-digheden als inmaken, karnen, roken, drogen en zouten weer nieuw leven inge-blazen worden. Als je deze vaardigheden onder de knie hebt, gaat er een culinaire wereld voor je open en kun je ervoor zor-gen dat al het voedsel dat je eet absoluut eerlijk en heerlijk is.

• Ambachtelijk culinair is de essentiële handleiding van de moderne, stedelijke kok

• Terug naar de basis• Hét boek voor de echte

foodie• Waterstones ‘Cookbook

of the month’

Tim Hayward laat zien; - hoe je je eigen boter en kaas, bloed-

worst en gravad lax kunt maken- hoe je vlees kunt roken en drogen- hoe je je verse groenten en kruiden kunt

inmaken, verwerken en conserveren- hoe je een heel lam aan het spit rijgt

(en hoe je het vuur waarboven het spit hangt het beste kunt stoken)

- hoe je een zuurdesemstarter kunt maken zodat je het lekkerste brood ooit zult bakken

Door de voedselschandalen die de laatste jaren steeds vaker in het nieuws

zijn, wordt de behoefte aan ambachtelijke bewerking van eten steeds groter.

Natuurlijk kun je hiervoor bij talloze vakmensen terecht, maar waarom zou je

het niet zelf doen?

JULI 2014

18

Page 21: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

9781905490974_FoodDIY_CI_200_225.indd 215 09/04/2013 19:51

c u r i n g & s a l t i n g 51

a terrific and rather forgotten condiment in Ashkenazi Jewish cuisine called chrain that goes extremely well with

To make a quick and dirty version, finely grate a couple of cooked beetroot and add to an equal quantity of bought

h sauce. Good chrain has a sweet edge that balances the horseradish, so if your beets aren’t sweet enough add

ar.

9781905490974_FoodDIY_018_063.indd 51 09/04/2013 14:39

9781905490974_FoodDIY_116_153.indd 121 09/04/2013 16:07

9781905490974_FoodDIY_001_017.indd 13 09/04/2013 16:30

Oorspronkelijke titel Food DIY

Uitvoering gebonden met leeslint,

ca 19 x 24,5 cm

Omvang 384 pagina’s

ISBN 978 90 452 0646 2

NUR 440

Prijs € 29,95

Verschijnt juli 2014

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 4 6 2

‘Check het nieuwe boek van Tim Hayward, dat belooft een klassieker te worden.’ – Michael Pollan

19

Page 22: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Koken is volgens John Gerdsen

gevoel en emotie tonen. Hij is gek

op schaal- en schelpdieren, zijn

levendigste eetherinnering is dan

ook de grote schalen Fruit de Mer

aan de Franse Côte d’Azur. De

Franse, klassieke keuken is John

op het lijf geschreven en het consu-

meren ervan past ook goed bij zijn

levensstijl. Toch weet hij ook heel

andere kost te waarderen. Bruine

bonen moest hij leren eten, maar

de stamppotten en hachee van zijn

moeder beschouwt hij nog altijd als

zijn lievelingseten.

John GerdsenBon Appetit

De Franse keuken is rijk aan variatie en zeer divers; denk aan de speciale streekgerechten zoals magret de canard, crème brûlee en bouillabaisse. De Franse keuken is bovendien uitgegroeid tot een van de beroemdste keukens ter wereld en staat bekend om zijn eeuwenoude traditie. Elk gebied in Frankrijk heeft een eigen kenmerkende keuken.

Tot ver buiten Frankrijk is de traditionele ‘Franse keuken’ bekend, maar dit zijn

• De Franse keuken is terug van weggeweest

• Bon Appetit geeft je het echte Franse gevoel

• Franse klassiekers, maar ook nieuwe recepten

eigenlijk met name de verfi jnde gerech-ten die worden geserveerd in de Parijse keuken. Aan de andere kant kent de Franse keuken juist de plattelandsge-rechten, zoals heerlijke stoofpotten waar-onder de authentieke coq au vin.

Laat je door John meevoeren in Franse sferen. Zowel klassieke als vernieuwende gerechten passeren de revue. Ga aan de slag en Bon Appetit!

In Bon Appetit neemt John Gerdsen, die als chef de Franse keuken voor zijn

rekening neemt in het populaire 24Kitchen-programma ‘Grenzeloos Koken’, je

mee naar het culinaire Frankrijk waar de liefde voor lekker eten en drinken

centraal staat.

CULINAIR GENIETEN VAN

DE AUTHENTIEKE FRANSE KEUKEN

AUGUSTUS 2014

20

Page 23: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Uitvoering gebonden ca 19,5 x 25,0 cm

Omvang ca. 200 pagina’s

ISBN 978 90 452 0656 1

NUR 442

Prijs € 24,95

Verschijnt augustus 2014

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 5 6 1

Waan je ook thuis in la Douce France en ervaar de Franse keuken thuis

21

Page 24: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Danny Jansen is chef van het

24Kitchen-programma ‘Grenzeloos

Koken’ waarin hij de geheimen

en lekkernijen van de Aziatische

keuken laat zien. Danny staat al

sinds zijn veertiende in de keuken

en kreeg van zijn Indonesische

familie de passie voor het koken

mee. Deze passie is nu te lezen in

zijn boek.

Danny JansenDanny’s Azië

De Aziatische keuken is immens groot met veel onbekende gerechten en pro-ducten. Het is een keuken met grote diversiteit in smaak en cultuur. Danny Jansen laat in zijn boek Danny’s Aziëzien dat iedereen de heerlijkste Aziati-sche gerechten op tafel kan toveren. Op toegankelijke wijze neemt hij je mee de keuken in en in een mum van tijd serveer je zelf de lekkerste gerechten, van een simpele loempia tot pekingeend of een complete rijsttafel.

• Toegankelijk Aziatisch koken

• 90 recepten, waaronder vegetarische gerechten

• Aziatisch koken in 30 minuten? Het kan!

De Aziatische keuken bestaat uit vele lan-den met een geheel eigen stijl van koken. Zo heb je de snelle wokschotels uit China, de stilistische sushi uit Japan en de pittige curry’s uit Thailand. Maar ook de Indische stoofgerechten behoren tot de Aziatische keuken. Vaak zijn de gerechten van gene-ratie op generatie doorgegeven. Hierdoor kunnen traditionele gerechten als ren-dang, saté en gado gado bij iedere fami-lie anders smaken. Laat je inspireren en creëer je eigen favoriete Aziatische gerechten.

DE LEKKERSTE AZIATISCHE

RECEPTEN VAN DANNY JANSEN

SEPTEMBER 2014

22

Page 25: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Uitvoering gebonden ca 19,5 x 25,0 cm

Omvang ca. 240 pagina’s

ISBN 978 90 452 0666 0

NUR 442

Prijs € 24,95

Verschijnt september 2014

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 6 6 0

23

Page 26: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Rudolph van VeenRudolph’s Little Bakery

Tijdens de signeersessies werd nogmaals duidelijk dat Rudolph’s Bakery buiten-gewoon populair is onder kinderen die hun eerste stappen op bakgebied zetten.Genoeg reden voor Rudolph van Veen om speciaal voor hen Rudolph’s Little Bakery te schrijven.

Rudolph’s Little Bakery is voor kinderen van 6-12 jaar en bevat ruim 80 nieuwe recepten. Een deel van de recepten is bekend van het tv-programma ‘Rudolph’s Bakery’, maar Rudolph’s Little Bakery bevat ook unieke nieuwe recepten, spe-ciaal voor kinderen.

Rudolph’s Little Bakery leert kinderen echt bakken, hoe jong ze ook zijn. Het eerste deel van het boek bestaat uit een snelcursus bakken, waarbij de basisre-

• Rudolph van Veen heeft bestseller-garantie

• Dé titel voor de Kinderboekenweek! (thema = Feest)

• Signeertour in het najaar• Commercials via

24Kitchen• Ruim 45.000 ex van

Rudolph’s Bakery verkocht

• Onmisbaar voor iedereen!

cepten die verder in het boek gebruikt worden extra belicht worden. Een goede basis is immers het halve werk! Boven-dien zullen de verschillende technieken, zoals werken met chocolade en het ver-sieren van taarten met marsepein, door middel van stap-voor-stapfoto’s geïllus-treerd worden.

De recepten worden op een duidelijke, stapsgewijze manier beschreven, met extra aandacht voor de ‘gevaarlijke’ han-delingen waarbij de hulp van ouders ingeroepen moet worden. Maar Rudolph gaat verder: uiteraard ontbreken culinaire cadeautjes niet, geeft hij talloze suggesties voor originele traktaties en heeft hij inspirerende idee-en voor taarten, toetjes en feestelijke ontbijtjes!

Rudolph’s Bakery is een doorslaand succes! Er zijn sinds verschijnen medio

oktober al ruim 45.000 exemplaren verkocht van deze onmisbare bakbijbel!

Mensen stonden uren in de rij tijdens de boekhandelstour in november en

december voor een handtekening van Rudolph.

SEPTEMBER 2014

24

Page 27: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Uitvoering gebonden met linnen rug,

ca. 22,0 x 27,0 cm

Omvang ca. 200 pagina’s

ISBN 978 90 452 0507 6

NUR 440

Prijs € 24,95

Verschijnt september 2014

9 7 8 9 0 4 5 2 0 5 0 7 6

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 6 3 9

ISBN 978 90 452 0663 9

Prijs € 34,95

REEDS45.000 EXX.VERKOCHT!

25

Page 28: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

De culinaire toptitels van 24Kitchen

Gourmand Cookbook Award‘Smaakvrienden en ik gaan dikke vrienden worden.’ – Koken met Karin

‘Smullen van begin tot eind.’ – Brutsellog.nl

‘Een sympathiek boek voor alle cupcakeliefhebbers!’ – NBD Biblion

‘Vrolijke cupcakes, maar dan wel puur natuur.’ – Koken en genieten

Meesterkok Angélique Schmeinck deelt overheerlijke, uitgebalan-ceerde menu’s geïnspireerd op alle wereldkeukens.

‘Een aanrader voor iedereen die graag experimenteert in de keuken.’ – Brutsellog.eu

Hét basiskookboek dat in geen enkele keuken mag ontbreken.

Gourmand Cookbook Award WinnaarRudolph’s Bakery is het gevoel van het tv-programma in boekvorm.

RUDOLPH VAN VEEN

RUDOLPH’S BAKERY

ISBN 978 90 452 0663 9

Prijs € 34,95

RUDOLPH KOOKT

ISBN 978 90 452 0692 9

Prijs € 29,95

RUDOLPH’S CUPCAKES COMPLEET

ISBN 978 90 452 0691 2

Prijs € 19,95

RUDOLPH’S CUPCAKES

ISBN 978 90 452 0163 4

Prijs € 16,95

RUDOLPH’S HARTIGE CUPCAKES

ISBN 978 90 452 0037 8

Prijs € 16,95

ANGÉLIQUE SCHMEINCK

IMPRESS YOUR FRIENDS

ISBN 978 90 452 0485 7

Prijs € 29,95

SMAAKVRIENDEN FRUIT

ISBN 978 90 452 0158 0

Prijs € 39,95

SMAAKVRIENDEN GROENTE

ISBN 978 90 452 0148 1

Prijs € 39,95

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 9 2 9

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 9 1 2

9 7 8 9 0 4 5 2 0 1 6 3 4

9 7 8 9 0 4 5 2 0 0 3 7 8

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 6 3 9

9 7 8 9 0 4 5 2 0 1 4 8 1

9 7 8 9 0 4 5 2 0 1 5 8 0

9 7 8 9 0 4 5 2 0 4 8 5 7

45.000 EXX.VERKOCHT

40.000 EXX.VERKOCHT

TOTAAL 50.000

CUPCAKE-BOEK

VERKOCHT

REEDS VERSCHENEN

26

Page 29: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

DE MAKKELIJKE MAALTIJD

MAKKELIJKE MAALTIJD 1

ISBN 978 90 452 0138 2

Prijs € 19,95

MAKKELIJKE MAALTIJD 2

ISBN 978 90 452 0724 7

Prijs € 19,95

HEERLIJK ITALIAANS

ISBN 978 90 452 0712 4

Prijs € 19,95

FIRST AID KITCHEN

ISBN 978 90 452 0555 7

Prijs € 19,95

ELKE DAG ‘N VERSTIP

ISBN 978 90 452 0702 5

Prijs € 19,95

GRENZELOOS KOKEN

ISBN 978 90 452 0358 4

Prijs € 19,95

WINTERKOOKBOEK

ISBN 978 90 452 0368 3

Prijs € 24,95

De boeken van 24Kitchen

staan garant voor échte

verkoopaantallen.

Zorg voor voldoende

voorraad!

Op vakantie in je eigen keuken.

Ontdek de authentieke Italiaanse keuken met 24Kitchen-chefs Giovanni & Roberta.

Meer weten over eten! Handige en praktische tips.

Beleef de winter en warm je aan de heerlijke gerechten van 24Kitchen.

Een onmisbare culinaire vraagbaak voor in de keuken. Werkelijk elke vraag die je kunt bedenken wordt beantwoord.

Volledig nieuwe uitgave met nog meer makkelijke maaltijden!

Ruim 50.000 exemplaren verkocht!

9 7 8 9 0 4 5 2 0 1 3 8 2

9 7 8 9 0 4 5 2 0 7 2 4 7

9 7 8 9 0 4 5 2 0 7 1 2 4

9 7 8 9 0 4 5 2 0 7 0 2 5

9 7 8 9 0 4 5 2 0 5 5 5 7

9 7 8 9 0 4 5 2 0 3 6 8 3

9 7 8 9 0 4 5 2 0 3 5 8 4

30.000 EXX.VERKOCHT

13E DRUK

27

Page 30: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Nathan Outlaw is een van de meest

interessante chefs uit Groot-

Brittannië. Zijn restaurant Nathan

Outlaw in Rock (Cornwall) is het

enige visrestaurant ter wereld met

twee Michelinsterren. Nathan is

continu bezig met het verbeteren

van zijn kookkunsten en het creë-

ren van nieuwe, spraakmakende

visgerechten.

Nathan OutlawNathan Outlaws viskeuken

In dit prachtige boek Nathan Outlaws viskeuken deelt de chef Nathan Outlaw zijn laatste culinaire ontdekkingen op het gebied van vis. Het bevat een verrassen-de collectie van 70 recepten, elk prachtig gefotografeerd. Het boek draait om een-voud: makkelijk te bereiden recepten met als basis duurzame vissoorten en goed verkrijgbare ingrediënten.

Het boek is ingedeeld op de verschillende technieken en bereidingen die komen kij-ken bij het werken met vis: rauw, pekelen, drogen, roken, roken, stomen, pocheren,

• 70 overheerlijke visrecepten

• Overzichtelijk ingedeeld op technieken en bereidingswijzen

• Sterrenrecepten met eenvoudige bereidingen en goed verkrijgbare ingrediënten

• Prachtige fotografi e en vormgeving

• Met een voorwoord van Heston Blumenthal

koken en smoren, grillen, barbecueën, bakken en frituren. De recepten die vol-gen laten je het water in de mond lopen. Denk aan de in whisky gestoomde zalm met koolrabi en mierikswortelyoghurt, sint-jakobsschelpen met hazelnootboter en waterkers of de zeevruchtenburger met knolselderij en een appelsalade.

Nathan Outlaws viskeuken is hét boek voor mensen die zich graag willen ver-diepen en bekwamen in het werken met vis; toegankelijk, veelzijdig, maar bovenal inspirerend.

TOP VISBOEK VAN 2 STERRENCHEF!

SEPTEMBER 2014

28

Page 31: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Originele titel Nathan Outlaws

Fish Kitchen

Uitvoering gebonden ca. 20 x 26,0 cm

Omvang ca. 224 pagina’s

ISBN 978 90 452 0676 9

NUR 440

Prijs € 29,95

Verschijnt september 2014

9 7 8 9 0 4 5 2 0 6 7 6 9

29

Page 32: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Karakter Uitgevers zomeractie Vraag uw vertegenwoordiger naar de aantrekkelijke actievoorwaarden!

IJS

ISBN 978 90 452 0168 9

Prijs € 19,95

BRASIL! – HET KOOKBOEK

ISBN 978 90 452 0566 3

Prijs € 19,95

WEEKENDLUNCH

ISBN 978 90 452 0078 1

Prijs € 24,95

De zomeractie:- bij bestelling van 10 ex

ontvangt u 1 ex naar keuze gratis

- bij bestelling van 20 ex ontvangt u 2 ex naar keuze gratis

- bij bestelling van 30 ex ontvangt u 3 ex naar keuze gratis

- enz…

9 7 8 9 0 4 5 2 0 0 7 8 1

9 7 8 9 0 4 5 2 0 5 6 6 3

9 7 8 9 0 4 5 2 0 1 6 8 9

Hét kookboek dat je móét hebben deze voetbalzomer!

‘De recepten zijn erg gevarieerd. Een aanrader voor ijslovers.’ – culy.nl

‘Heerlijke en originele ijsrecepten.’ – NBD Biblion

‘Van dit kookboek ga je watertanden.’ – chicklit.nl

‘Alle recepten zijn niet alleen super lekker, ze zien er ook té mooi uit.’– delicious.

‘Maar liefst 103 recepten, wederom met prachtige foto’s, om het ultieme weekendgevoel mogelijk te maken.’ – Fabulous Food Fan

30

Page 33: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

HET CARAVAN KOOKBOEK

ISBN 978 90 6112 850 2

Prijs € 17,95

BUITEN ETEN

ISBN 978 90 6112 920 2

Prijs € 22,50

PLANET BBQ

ISBN 978 90 6112 989 9

Prijs € 19,95

9 7 8 9 0 6 1 1 2 9 8 9 9

9 7 8 9 0 6 1 1 2 9 2 0 2

9 7 8 9 0 6 1 1 2 8 5 0 2

Zo smaakt de zomer! Krakend verse salades, kleurige groenteschotels,

kruidige spiesjes, sappige vruchtentaarten: alles wat de zomer heeft te bieden, uit eigen tuin of van

de markt, komt in dit boek voor.

Planet BBQ is een barbecuereis door 6 continenten, grilltradities uit 60 landen, en 309 van ‘s werelds meest authentieke en smaakvolle recepten. Hete grills, exotische smaken, gedreven grillmeesters, beroemde restaurants en de beste brandstoffen, gereedschappen en technieken.

‘Onmisbare vakantie-kost. Oer-Hollands genieten.’ – Margriet

‘Een must om mee te nemen als je er straks met de caravan op uit gaat!’ – brutsellog.nl

31

Page 34: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

97

89

04

52

05

55

7

Prijs € 39,95

97

89

04

52

01

58

0

Prijs € 39,95 Prijs € 29,95

97

89

04

52

01

48

1

97

89

04

52

04

85

7

REEDS VERSCHENEN KARAKTER CULINAIR

Prijs € 16,95 Prijs € 16,95 Prijs € 19,95

97

89

04

52

01

63

4

97

89

04

52

00

37

8

97

89

04

52

06

91

2

Prijs € 34,95Prijs € 29,95

97

89

04

52

06

63

9

97

89

04

52

06

92

9

Prijs € 24,95

97

89

04

52

03

68

3

Prijs € 19,95

97

89

04

52

03

58

4

Prijs € 19,95

97

89

04

52

01

38

2

Prijs € 19,95

97

89

04

52

07

02

5

Prijs € 19,95

97

89

04

52

07

24

7

Prijs € 19,95 Prijs € 19,95

97

89

04

52

07

12

4

Prijs € 22,50

97

89

06

11

29

10

3

Prijs € 49,95

97

89

06

11

29

47

9

Prijs € 39,95

97

89

04

52

00

66

8

Prijs € 19,95

97

89

04

52

00

50

7

Prijs € 24,95

97

89

06

11

28

30

4

Prijs € 22,95

97

89

04

52

01

14

6

Prijs € 19,95 Prijs € 29,95

97

89

04

52

07

42

1

97

89

04

52

07

43

8

32

Page 35: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

97

89

04

52

05

25

0

REEDS VERSCHENEN KARAKTER CULINAIR

Prijs € 22,50

97

89

06

11

29

20

2

Prijs € 24,959

78

90

45

20

04

08

97

89

04

52

00

70

5

Prijs € 19,95 Prijs € 22,50 Prijs € 19,95

97

89

04

52

00

64

4

97

89

04

52

07

23

0

Prijs € 39,95

97

89

04

52

07

22

3

Prijs € 29,95

97

89

04

52

02

47

1

Prijs € 19,95

97

89

06

11

29

57

8

Prijs € 19,95

97

89

04

52

01

92

4

Prijs € 19,95

97

89

06

11

28

09

0

Prijs € 19,95

97

89

06

11

29

30

1

Prijs € 19,95

97

89

04

52

03

66

9

Prijs € 14,95

97

89

04

52

01

18

4

Prijs € 19,95

97

89

04

52

01

68

9

Prijs € 29,95

97

89

04

52

04

33

8

Prijs € 24,95 Prijs € 24,95

97

89

04

52

02

74

7

Prijs € 49,95

97

89

04

52

02

85

3

Prijs € 19,95

97

89

04

52

00

94

1

97

89

04

52

04

21

5

Prijs € 22,50

Prijs € 19,95

97

89

06

11

29

19

6

Prijs € 29,95

97

89

04

52

06

62

2

Prijs € 19,95

97

89

06

11

28

77

9

Prijs € 19,95 Prijs € 19,95

97

89

04

52

02

42

6

97

89

04

52

00

88

0

33

Page 36: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

97

89

04

52

06

03

5

97

89

04

52

05

66

3

97

89

04

52

04

55

0

97

89

04

52

05

05

2

97

89

04

52

05

26

7

REEDS VERSCHENEN KARAKTER CULINAIR

REEDS VERSCHENEN NON-FICTIE ALGEMEEN

Prijs € 24,95

97

89

04

52

01

44

3

Prijs € 24,95 Prijs € 29,95 Prijs € 19,95

97

89

04

52

00

78

1

Prijs € 24,95

97

89

04

52

07

32

2

Prijs € 17,95

97

89

06

11

29

37

0

Prijs € 19,95 Prijs € 19,95 Prijs € 24,95

97

89

06

11

29

98

1

97

89

06

11

29

89

9

Prijs € 17,95

97

89

06

11

28

50

2

Prijs € 24,95 Prijs € 29,95

97

89

04

52

03

78

2

97

89

04

52

06

73

8

Prijs € 24,95

97

89

04

52

03

86

7

Prijs € 19,95 Prijs € 29,95

97

89

04

52

04

01

7

Prijs € 24,95 Prijs € 12,95 Prijs € 24,95

97

89

04

52

01

08

5

97

89

04

52

06

43

1

Prijs € 24,95

Prijs € 16,95 Prijs € 19,95

97

89

04

52

03

88

1

97

89

04

52

00

98

9

97

89

04

52

07

33

9

Prijs € 24,95

97

89

06

11

27

50

5

Prijs € 19,95 Prijs € 14,95

97

89

04

52

07

84

1

97

89

04

52

04

25

3

34

Page 37: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

97

89

04

52

04

75

8

97

89

04

52

04

95

6

Prijs € 17,50 Prijs € 15,00

97

89

06

11

28

40

3

97

89

04

52

01

34

4

Prijs € 14,959

78

90

45

20

46

66

Prijs € 14,95 Prijs € 17,95 Prijs € 15,00

Prijs € 16,95

97

89

04

52

04

23

9

97

89

04

52

05

15

1

97

89

04

52

04

86

4

97

89

04

52

07

03

2

97

89

04

52

06

93

6

97

89

04

52

05

36

6

Prijs € 14,95 Prijs € 17,95

Prijs € 4,95

97

89

04

52

01

99

3

Prijs € 22,50 Prijs € 22,50 Prijs € 24,95

97

89

06

11

28

68

7

97

89

06

11

28

79

3

97

89

04

52

06

72

1

REEDS VERSCHENEN NON-FICTIE ALGEMEEN

Prijs € 19,95

Prijs € 16,95

Prijs € 19,95 Prijs € 9,95 Prijs € 9,95 Prijs € 9,95

97

89

04

52

02

49

5

Prijs € 14,959

78

90

45

20

68

37

97

89

04

52

07

44

5

97

89

04

52

07

54

4

97

89

04

52

07

64

3

Prijs € 22,50

97

89

06

11

29

39

4

97

89

04

52

00

60

6

Prijs € 14,95 Prijs € 17,95

97

89

04

52

01

83

2

Prijs € 22,95

97

89

04

52

00

07

1

Prijs € 17,95

97

89

04

52

02

80

8

Prijs € 19,95

97

89

06

11

28

58

8

35

Page 38: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

REEDS AANGEBODEN REEDS AANGEBODEN REEDS AANGEBODEN

REEDS AANGEBODEN

REEDS AANGEBODEN

REEDS AANGEBODEN REEDS AANGEBODEN REEDS AANGEBODEN

REEDS AANGEBODEN REEDS AANGEBODEN REEDS AANGEBODEN REEDS AANGEBODEN

VERSCHIJNKALENDER

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

36

Page 39: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014
Page 40: Karakter uitgevers non fictie zomer 2014

Karakter Uitgevers B.V.Postbus 701420 AB UithoornJ.A. van Seumerenlaan 5-71422 XS Uithoorntel. 0297-386444fax 0297-386440www.karakteruitgevers.nle-mail: [email protected]

Voor een compleet overzicht van ons fonds verwijzen we u naar onze website www.karakteruitgevers.nl

Voor België: L&M Books BVBAElfenbankdreef 22900 Schotenwww.lmbooks.be

Sales Vlaanderen: Marc Grossen+32 (0) 472 98 01 [email protected]

Isabelle Bouckaert+32 (0) 498 10 41 [email protected]

Ilse Schollaert+32 (0) 474 34 81 [email protected]

Pers en promotie Vlaanderen: Caroline Mariën+32 (0) 497 15 92 [email protected]

Merchandising Vlaanderen: Aysel Degirmenci+32 (0) 499 25 77 [email protected]

Bestellingen Vlaanderen via boekenbank of via Centraal Boekhuis.

Accountmanagers:Eric WinkelNijkerkhoeve 73137 SJ Vlaardingentel. 06-21544083e-mail: [email protected]

Remko PolackBoogjes 663311 VC Dordrechttel. 06-55843461e-mail: [email protected]

Marketing, promotie, aanvraag recensie-exemplaren:Martien ElemaManager marketing & verkooptel. 06-31771194e-mail: [email protected]

Alle producten en diensten van Karakter Uitgevers B.V. en Karakter Interactive worden geleverd conform de Algemene Leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Softwareproducten worden niet retour genomen. De tussenhandel en eindafnemer staat een helpdesk ter beschikking: [email protected]. Voor aanvraag van recensie-exemplaren: [email protected] alle gegevens in deze aanbiedingsbrochure geldt: wijzigingen voorbehouden.