Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

of 28 /28
Karakter Uitgevers Creatief Voorjaar 2016

Embed Size (px)

description

De nieuwe titels uit het fonds Creatief van Karakter Uitgevers voor het voorjaar 2016

Transcript of Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Page 1: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Karakter Uitgevers Creatief Voorjaar 2016

Page 2: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016
Page 3: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

VERSCHIJNKALENDER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

APRIL

1

Page 4: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Kleurboeken van Karakter:

2

Page 5: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

voor ieder wat wils!

3

Page 6: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Kleur je eigen impressionisten/Colour Your Own Impressionists

Tegen het einde van de 19e eeuw zette een groep voornamelijk Franse schil-ders zich af tegen de heersende opvat-tingen over de schilderkunst. Zij wilden de werkelijkheid weergeven zoals ze die op moment van schilderen waarnamen. Schilderen ‘en plein air’ deed zijn intrede. Dit betekende dat er in sommige gevallen snel geschilderd moest worden, omdat de werkelijke situatie snel kon veranderen. De zon zou zich kunnen gaan verschuilen achter de wolken, het licht kon verande-ren, etc.

Deze ‘impressionisten’ (van het Franse woord impression) streefden vooral naar een overtuigende weergave van het licht. In dit kleurboek zijn kleurplaten opgeno-

• Wereldberoemde werken nu als kleurplaat

• 24 kleurplaten die makke-lijk uit te nemen zijn

• Past in de zeer succesvolle serie Kleur je eigen…

• In te kleuren met alle soorten materialen: verf, kleurpotlood, wasco, etc.

• Incl. afbeeldingen van de oorspronkelijke schilderijen, zodat ook naar voorbeeld gekleurd kan worden

• In twee talen, dus ook geschikt voor buitenlandse klanten

men van schilderijen van impressionisten als Edgar Degas, Claude Monet en Camil-le Pissarro. Hun manier van werken had in Nederland bijvoorbeeld invloed op de schilders van de Haagse en de Amster-damse School en ook Vincent van Gogh heeft zich sterk laten beïnvloeden door deze groep schilders.

In Kleur je eigen impressionisten zijn de meest bekende werken uit deze stroming opgenomen. Het is gezien de immense hoeveelheid impressionistische schilde-rijen die te zien zijn in tal van musea over de hele wereld bij lange na geen volledige samenstelling. Het geeft echter wel een goed beeld van de creatieve rijkdom die deze stroming ons heeft nagelaten.

Meesterwerken in geuren en kleuren! Ontdek de magie, het kleurgevoel

en uw eigen creativiteit. Laat je inspireren!

KLEUR JE EIGEN SPAANSE MEESTER

ISBN 978 90 452 0806 0

Prijs € 17,95

KLEUR JE EIGEN KLIMT

ISBN 978 90 452 0976 0

Prijs € 16,95

JANUARI 2016

9 7 8 9 0 4 5 2 0 8 0 6 0

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 7 6 0

VERSCHIJNT IN JANUARI

VERSCHIJNT IN DECEMBER

4

Page 7: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Titel Kleur je eigen impressionisten/

Colour Your Own Impressionists

Oorspronkelijke titel Meine eigenen

Impressionisten – Kunst zum

Ausmalen

Uitvoering paperback, 42 x 29,7 cm

Omvang ca. 48 pag.

ISBN 978 90 452 0966 1

NUR 476

Prijs € 16,95

Verschijnt januari 2016

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 6 6 1

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 0 3 6

KLEUR JE EIGEN VAN GOGH/

COLOUR YOUR OWN VAN GOGH

ISBN 978 90 452 1091 9

Prijs € 14,99

KLEUR JE EIGEN HOLLANDSE MEESTER/

COLOUR YOUR OWN DUTCH MASTER

ISBN 978 90 452 0903 6

Prijs € 14,99

9 7 8 9 0 4 5 2 1 0 9 1 9

CREATIEF

5

Page 8: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Kleur je eigen Klimt/Colour Your Own Klimt

De kunstschilder Gustav Klimt werkte vooral voor de liberale gegoede burge-rij die openstond voor zijn openhartige, spannende en inmiddels wereldberoem-de portretten van vrouwen. Waarbij zijn stilistische ontwikkeling duidelijk zicht-baar is: van de vroege portretten van Sonja Knips uit 1898 en Fritza Riedler in 1906, beide voorbeelden van een vrij rigi-de tweedimensionale ornamentele stijl, tot de meer getrouwe versie in het portret van Johanna Staude uit 1917/18. Los van deze portretten schilderde Klimt meer allegorisch en symbolisch. Het schilderij

• Wereldberoemde werken van Gustav Klimt nu als kleurplaat

• 24 kleurplaten die makke-lijk uit te nemen zijn

• Past in de zeer succesvolle serie Kleur je eigen….

• In te kleuren met alle soorten materialen: verf, kleurpotlood, wasco

• Incl. afbeeldingen van de oorspronkelijke schilderijen, zodat ook naar voorbeeld gekleurd kan worden

• In twee talen, dus ook geschikt voor buitenlandse klanten

De kus uit 1908 is daar weer het meest bekende voorbeeld van.

In Kleur je eigen Klimt/Colour Your Own Klimt zijn 24 schilderijen van Gustav Klimt samengebracht uit de collec-tie van de Oostenrijkse Galerie Belve-dere. De galerie herbergt de grootste collectie Klimt-schilderijen ter wereld. Gustav Klimt (1862-1918) was een van de meeste invloedrijke schilders uit de periode van de avant-garde en droeg in grote mate bij aan de doorbraak van deze kunststroming in Wenen.

Meesterwerken in geuren en kleuren! Ontdek de magie, het kleurgevoel

en uw eigen creativiteit. Laat je inspireren!

KLEUR JE EIGEN SPAANSE MEESTER

ISBN 978 90 452 0806 0

Prijs € 17,95

KLEUR JE EIGEN IMPRESSIONISTEN

ISBN 978 90 452 0966 1

Prijs € 16,95

JANUARI 2016

9 7 8 9 0 4 5 2 0 8 0 6 0

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 6 6 1

VERSCHIJNT IN JANUARI

Tip: Klimt gebruikte veel goud in zijn

schilderijen. De verkoop van een goudstift of -pen

zou een aardige verkoopstimulans

kunnen zijn!

VERSCHIJNT IN DECEMBER

6

Page 9: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Titel Kleur je eigen Klimt/Colour

Your Own Klimt

Oorspronkelijke titel Mein eigener

Klimt – Kunst zum Ausmalen

Uitvoering paperback, 42 x 29,7 cm

Omvang ca. 48 pag.

ISBN 978 90 452 0976 0

NUR 476

Prijs € 16,95

Verschijnt januari 2016

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 7 6 0

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 0 3 6

KLEUR JE EIGEN VAN GOGH/

COLOUR YOUR OWN VAN GOGH

ISBN 978 90 452 1091 9

Prijs € 14,99

KLEUR JE EIGEN HOLLANDSE MEESTER/

COLOUR YOUR OWN DUTCH MASTER

ISBN 978 90 452 0903 6

Prijs € 14,99

9 7 8 9 0 4 5 2 1 0 9 1 9

CREATIEF

7

Page 10: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Kleur je eigen Spaanse meester/Colour Your Own Spanish Master

De opkomst en glorie van de Spaanse kunst in de Spaanse Gouden Eeuw, nu ook vervat in een prachtig kleurboek dat aansluit bij de expositie Spaanse meesters uit de Hermitage. De wereld van El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Murillo & Goya in de Hermitage in Amsterdam.

Vanaf 28 november 2015 t/m 29 mei 2016 zijn in de Hermitage in Amsterdam de Spaanse meesters uit de Hermitage St. Petersburg te zien in de tentoonstel-ling Spaanse meesters uit de Hermitage. De wereld van El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Murillo & Goya. Dit betreft de grootste collectie Spaanse meesters bui-ten de Spaanse landsgrenzen. Meer dan zestig meesterwerken uit de laat-zestien-de en zeventiende eeuw, een periode die voor de Spaanse schilderkunst ook gold

• Van Kleur je eigen Van Gogh/Colour Your Own Van Gogh en Kleur je eigen Hollandse meester/Colour Your Own Dutch Master verkochten wij al meer dan 15.000 exemplaren

• Vertaalrechten Kleur je eigen Van Gogh/Colour Your Own Van Gogh inmiddels verkocht aan 15 landen

• 24 kleurplaten die makkelijk uit te nemen zijn

• In te kleuren met alle soorten materialen: verf, kleurpotlood, wasco

• Incl. afbeeldingen van de oorspronkelijke schilderijen zodat ook naar voorbeeld gekleurd kan worden

• In twee talen, dus ook geschikt voor buiten - landse klanten

• Sluit aan bij de indruk-wekkende expositie in de Hermitage Amsterdam

als een Gouden Eeuw, net als de Neder-landse.

In dit uitdagende kleurboek voor volwas-senen Kleur je eigen Spaanse meester/Colour Your Own Spanish Master staan 24 topstukken uit de expositie waaron-der De apostelen Petrus en Paulus van El Greco, Goya’s Portret van de actrice Anto-nia Zárate en Onbevlekte ontvangenis van Murillo.

Niet eerder was er in Nederland zo’n breed overzicht te zien van Spaanse kunst, die ook nauwelijks in Nederlandse museum-collecties vertegenwoordigd is. Ontdek met deze expositie en dit kleurboek de opkomst en glorie van de Spaanse kunst in de Gouden Eeuw, waarvan de invloed uiteindelijk tot in de moderne tijd reikt.

Na het succes van Kleur je eigen Van Gogh/Colour Your Own Van Gogh en

Kleur je eigen Hollandse meester/Colour Your Own Dutch Master verschijnt nu

Kleur je eigen Spaanse meester/Colour Your Own Spanish Master.

IN SAMEN-WERKING MET DE

HERMITAGE

DECEMBER 2015

8

Page 11: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Titel Kleur je eigen Spaanse meester/

Colour Your Own Spanish Master

Uitvoering paperback, 42 x 29,7 cm

Omvang ca. 48 pag.

ISBN 978 90 452 0806 0

NUR 476

Prijs € 17,95

Verschijnt december 2015

9 7 8 9 0 4 5 2 0 8 0 6 0

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 0 3 6

KLEUR JE EIGEN VAN GOGH/

COLOUR YOUR OWN VAN GOGH

ISBN 978 90 452 1091 9

Prijs € 14,99

KLEUR JE EIGEN HOLLANDSE MEESTER/

COLOUR YOUR OWN DUTCH MASTER

ISBN 978 90 452 0903 6

Prijs € 14,99

9 7 8 9 0 4 5 2 1 0 9 1 9

CREATIEF

9

Page 12: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Millie Marotta is een Engelse

illustrator die opgroeide tussen

planten en dieren. Ze werkt vanuit

haar studio aan zee en krijgt

inspiratie van de prachtige natuur

om zich heen.

Millie Marotta Kleur jezelf kalm – De savanne

Na de grote verkoopsuccessen van de titels Dierenrijk kleurboek en Tropisch paradijs komt Millie Marotta wederom met een schitterend kleurboek: De savanne. Marotta’s prachtige illustraties dagen je uit om ze zo mooi mogelijk in te kleuren. Vul de tekeningen aan door fi jne lijnen toe te voegen of geef juist wat extra kleur aan het uitgestrekte graslandschap van de savannes van Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Australië. Verlies jezelf in de prachtige tekeningen van de natuurwonderen van dit unieke landschap, van acaciabomen

• Millie Marotta verkocht wereldwijd reeds 4 miljoen exemplaren!

• De boeken van Millie Marotta staan in de UK hoog in de bestsellerlijsten

• De trend van kleurboeken van hoge kwaliteit voor volwassenen blijft doorzetten

• Op speciaal, crèmewit papier gedrukt: geschikt voor gebruik van professionele kleurpotloden, krijt en zelfs verf

tot reuzenmiereneters, kangoeroes en zebra’s.

De savanne is ook weer gedrukt op kwa-litatief hoogstaand papier, met veel vrij-staande platen zodat je niet in de rug hoeft te kleuren, en inspirerende teksten en aanmoedigingen om ook eens buiten de lijntjes te kleuren! Het formaat, het luxe papier en de mooie afwerking tegen een scherpe prijs maken de kleurboeken van Marotta tot echte cadeautjes: voor een ander, maar vooral voor jezelf!

Het nieuwe kleurboek van Millie Marotta, bestsellerauteur van

Kleur jezelf kalm – Dierenrijk en Tropisch paradijs kleurboek!

AL MEER DAN 50.000 MAROTTA

KLEURBOEKEN VERKOCHT!

JANUARI 2016

10

Page 13: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Titel Kleur jezelf kalm – De savanne

Auteur Millie Marotta

Oorspronkelijke titel Millie Marotta’s

Wild Savannah

Uitvoering paperback met fl appen,

25 x 25 cm

Omvang 96 pag.

ISBN 978 90 452 0885 5

NUR 476

Prijs € 9,99

Verschijnt januari 2016

CREATIEF

Enthousiaste reacties van lezers op de kleurboeken van Millie Marotta:‘Mag ik jullie even complimenteren met het prachtig uitgevoerde boek: Dierenrijk kleurboek van Millie Marotta!’

‘Schitterende tekeningen! Door jullie afgedrukt op nou eens echt goed geschikt papier om met kwaliteitspotloden op te kunnen werken.’

‘Als enige uitgever kiezen jullie voor zulk passend papier: enigszins getint en met een goede structuur.’

DIERENRIJK KLEURBOEK

REEDS 50.000 EXX. VERKOCHT!

ISBN 978 90 452 0759 9

Prijs € 9,99

TROPISCH PARADIJS

ISBN 978 90 452 1191 6

Prijs € 9,99

DIERENRIJK – 30 KAARTEN OM IN TE

KLEUREN EN TE VERSTUREN

ISBN 978 90 452 0943 2

Prijs € 9,99

9 7 8 9 0 4 5 2 0 7 5 9 9

9 7 8 9 0 4 5 2 1 1 9 1 6

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 4 3 2

9 7 8 9 0 4 5 2 0 8 8 5 5

11

Page 14: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Millie Marotta is een Engelse

illustrator die opgroeide tussen

planten en dieren. Ze werkt vanuit

haar studio aan zee en krijgt

inspiratie van de prachtige natuur

om zich heen.

Millie MarottaTropisch paradijs – 30 kaarten om in te kleuren en te versturen

Na het grote verkoopsucces van de titels Dierenrijk kleurboek en Tropisch paradijs, en het Dierenrijk kaartenboekje mogen ansichtkaarten van Tropisch paradijs natuurlijk niet ontbreken! Het formaat, het luxe papier en de mooie afwerking maken de kleurboeken van Marotta tot echte cadeautjes: voor een ander, maar ook voor jezelf!

Millie Marotta’s Tropisch paradijs – 30 kaarten om in te kleuren en te versturen

• Van Kleur jezelf kalm – Dierenrijk kleurboek verkochten we ruim 50.000 exemplaren

• 30 kaarten die makkelijk uit te nemen zijn, en stevig genoeg om te versturen zonder envelop

• Geschikt voor professio-nele kleurpotloden, krijt en zelfs verf

• Past in de mindfulness-trend

• Ideaal cadeautje

bevat 30 ansichtkaarten met prachtige tekeningen uit het Tropisch paradijs die u zelf kunt inkleuren of laten inkleuren door de ontvanger. In de prints combineert Marotta haar voorliefde voor de natuur met tekenen. De kaarten zijn makkelijk uit te nemen, en worden gedrukt op dik, papier, zodat ze zonder envelop te verstu-ren zijn.

JANUARI 2016

12

Page 15: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Titel Tropisch paradijs – 30 kaarten om

in te kleuren en te versturen

Auteur Millie Marotta

Oorspronkelijke titel Millie Marotta’s

Tropical Wonderland, 30 colouring

in postcards

Uitvoering paperback, 16,5 x 12,0 cm

Omvang 30 kaarten / 60 pagina’s

ISBN 978 90 452 0895 4

NUR 476/475

Prijs € 9,99

Verschijnt januari 2016

Lezers reageerden enthousiast op Kleur jezelf kalm – Dierenrijk kleurboek:‘Mag ik jullie even complimenteren met het prachtig uitgevoerde boek: Dierenrijk Kleurboek van Millie Marotta.’

‘Schitterende tekeningen!!! Door jullie afgedrukt op nou eens echt goed geschikt papier om met kwaliteitskleurpotloden op te kunnen werken.’

‘Werkelijk het allermooiste en beste kleurboek in de reeks die thans overal wordt uitgegeven.’

DIERENRIJK KLEURBOEK

REEDS 50.000 EXX. VERKOCHT!

ISBN 978 90 452 0759 9

Prijs € 9,99

TROPISCH PARADIJS

ISBN 978 90 452 1191 6

Prijs € 9,99

DIERENRIJK – 30 KAARTEN OM IN TE

KLEUREN EN TE VERSTUREN

ISBN 978 90 452 0943 2

Prijs € 9,99

9 7 8 9 0 4 5 2 0 7 5 9 9

9 7 8 9 0 4 5 2 1 1 9 1 6

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 4 3 2

9 7 8 9 0 4 5 2 0 8 9 5 4

CREATIEF

13

Page 16: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Charlotte GreevenWereldwonderen van punt naar punt (Wonders of the World Dot-to-Dot)

Wereldwonderen van punt naar punt neemt je mee langs al het moois dat de wereld te bieden heeft en gaat uit van de moderne lijst van werelderfgoed, opge-steld door UNESCO. Denk aan: de toren van Pisa, de Akropolis in Griekenland, Stonehenge in Engeland, de Taj Mahal in India, de Chinese Muur, het Sydney Opera House, of Petra in Jordanië. Maar ook onze eigen grachtengordel in Amsterdam en de Grote Markt in Brussel ontbreken uiteraard niet!

Charlotte Greeven heeft dertig prachtige gebouwen en stadsgezichten omgezet

• Past in de mindfulness-trend

• Terug naar je jeugd: verbind de punten

• Een tocht langs ‘s werelds meest iconische en bekende gebouwen

• In het Nederlands en Engels, dus ook geschikt voor de toeristensector

naar prenten die bestaan uit honder-den punten. De tekeningen zijn deels geschikt om in te kleuren. Op vele platen zijn verrassende details te vinden.

Achter in het boek zullen de originele foto’s die aan de prenten ten grond-slag lagen opgenomen worden met korte informatie over het gebouw of het stadsgezicht. Deze teksten zijn zowel in het Nederlands als Engels geschreven, waardoor het boek ook uitermate goed geschikt is als souvenir voor de miljoe-nen toeristen!

Wie herinnert zich niet de uren waarin je vol inspanning gebogen zat boven een vel

met vele puntjes; het waren echte puzzels, die als je de punten goed met elkaar

verbonden had, hun verborgen schatten toonden! Ga terug in de tijd, en hervind het

plezier en de ontspanning die je als kind beleefde aan deze spannende puzzels!

Charlotte Greeven is een talentvolle

Nederlandse illustrator. Ze is

afgestudeerd aan de Koninklijke

Academie van Beeldende Kunsten

Den Haag. Naast haar werk als

fashion illustrator, geeft ze tekenles

aan studenten.

APRIL 2016

14

Page 17: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Titel Wereldwonderen van punt

naar punt (Wonders of the World

Dot-to-Dot)

Auteur Charlotte Greeven

Uitvoering paperback, 30 x 30 cm

Omvang 96 pag.

ISBN 978 90 452 0875 6

NUR 476

Prijs € 14,99

Verschijnt april 2016

9 7 8 9 0 4 5 2 0 8 7 5 6

NEDERLAND VAN PUNT NAAR PUNT

(THE NETHERLANDS DOT-TO-DOT)

ISBN 978 90 452 1151 0

Prijs € 14,99

9 7 8 9 0 4 5 2 1 1 5 1 0

CREATIEF

15

Page 18: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Suwa studeerde mode aan de

Parsons School of Design in

New York en werkte als mode-

ontwerper voor Michael Kors en

Tommy Hilfi ger. Ze woont nu in

Zuid-Korea, waar ze werkt als art

director en docent.

Suwa Look – Het urban fashion kleurboek

• Blow-up kleurposters voor in de winkel

• Fashion en inkleuren gecombineerd!

© S

uwa

Pho

togr

aph

is p

rovi

ded

by A

hn G

raph

ics

Ltd.

Parijs, Antwerpen, Londen, Milaan, Stockholm, New York, Shanghai, Tokio, Seoul en Zuid-Korea. Look neemt je met levensechte kleurplaten van trendy en chique settings mee op een fashion-tour over de hele wereld. Fashion illus-trator Suwa heeft elke kleurplaat tot in detail getekend: stijlvolle outfi ts, kapsels, accessoires (met onder andere een Fran-

se bulldog en hip skateboard), modellen-poses en natuurlijk de look.

Het is aan de lezer om op de stoel van de ontwerper te zitten en elke setting kleur te geven en zo een eigen fashion-statement te maken. Experimenteer met nuances en contrasten en laat hiermee alle modesteden tot leven komen.

Van voormalig ontwerpster voor Michael

Kors en Tommy Hilfi ger

Haute Couleur: het volwassen-

kleurboek met fashion-tekeningen!

NOVEMBER 2015

16

Page 19: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Titel Look – Het urban fashion

kleurboek

Auteur Suwa

Oorspronkelijke titel Look

Uitvoering paperback,

25,5 x 25,5 cm

Omvang ca. 96 pag.

ISBN 978 90 452 0865 7

NUR 476

Prijs € 9,99

Verschijnt november 2015

9 7 8 9 0 4 5 2 0 8 6 5 7

CREATIEF

17

Page 20: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

ZEN en HAPPY zijn twee titels die inspe-len op de grote trend. De boeken zijn handzaam, en bevatten elk 45 kaarten met mooie prints en inspirerende teksten. De prints zijn speciaal aangepast aan het

kleinere formaat. Door de perforatierand zijn de kaarten makkelijk uit te nemen en te versturen en de kaarten worden op ste-vig papier gedrukt zodat ze zonder enve-lop te versturen zijn.

Dat kleuren voor volwassenen een grote trend is, zal niemand ontgaan zijn.

Het inkleuren van diverse tekeningen zorgt voor ontspanning en geeft je tijd

voor jezelf.

• Sluit aan op de enorme hype

• 45 kaarten om in te kleuren

• Kaarten met inspirerende teksten

• Ideaal cadeautje

Titel ZEN, 45 kaarten om in te

kleuren en te versturen

Uitvoering paperback met geperfo-

reerde randen, 13,0 x 19,0 cm

Omvang 96 pag.

ISBN 978 90 452 1101 5

NUR 440

Prijs € 9,99

Reeds verschenen

Titel HAPPY, 45 kaarten om in te

kleuren en te versturen

Uitvoering paperback met geperfo-

reerde randen, 13,0 x 19,0 cm

Omvang 96 pag.

ISBN 978 90 452 1111 4

NUR 440

Prijs € 9,99

Reeds verschenen

9 7 8 9 0 4 5 2 1 1 1 1 4

9 7 8 9 0 4 5 2 1 1 0 1 5

ZEN & HAPPY45 kaarten om in te kleuren en te versturen

REEDS VERSCHENEN

18

Page 21: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

19

Page 22: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Jill Schirnhofer is een creatief multi-

talent. Ze is illustratrice en presen-

teert daarnaast een kinderprogram-

ma bij AVROTROS. Ook schrijft ze

voor een tijdschrift en heeft ze haar

eigen vlog.

© P

aul S

chirn

hofe

r

Jill SchirnhoferTekenen met Jill

• Het programma Jill was genomineerd voor De Gouden Stuiver voor het beste jeugdprogramma in de Televiezierring verkiezing 2015

• Jill is razend populair op social media

1 WEEK NA VERSCHIJNEN

REEDS IN HERDRUK!

Jill Schirnhofer is mateloos populair. Zoals Aaf Brandt Corstius in haar column in

de Volkskrant al schreef: ‘Jill is voor meisjes wat Freek Vonk is voor jongens.’ Dit

is duidelijk te merken aan de verkoop en introductie van het eerste Jill-boek in

september, Tekenen met Jill, dat binnen een week was uitverkocht!

Februari 2016:- Iedereen kan tekenen met Jill

Mei 2016:- Tekenen met Jill 2

November 2015: - Kleuren met Jill – 30 kleurkaarten om

te versturen- Mijn vriendenboek – Superleuk

invulboek voor al je BFF’s

Voldoende reden dus om de samenwerking tussen Karakter Uitgevers en Jill de komende maanden fors uit te breiden met maar liefst 4 nieuwe titels!

TEKENEN MET JILL

ISBN 978 90 452 0974 6

Prijs € 14,99

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 7 4 6

REEDS VERSCHENEN

20

Page 23: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Titel Kleuren met Jill; 30 kleurkaarten

om te versturen

Auteur Jill Schirnhofer

Uitvoering paperback, 16,5 x 12 cm

Omvang 64 pag. (30 kaarten)

ISBN 978 90 452 0905 0

NUR 214/476

Prijs € 9,99

Verschijnt november 2015

Jill SchirnhoferKleuren met Jill – 30 kleurkaarten om te versturen

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 0 5 0

• 30 kaarten om in te kleuren

• Inclusief blanco ‘lijstjes’ om je eigen tekening te maken

LEUK OM IN TE KLEUREN, NÓG LEUKER OM TE ONTVANGEN

HÉT ULTIEME CADEAUTJE!

Kleuren met Jill bevat dertig ansichtkaar-ten om in te kleuren. Zo maak je unieke, selfmade kaarten die je daarna met een persoonlijk bericht naar al je vriendinnen kunt sturen! Dus leef je uit met pennen, stiften, verf en glitter of wat je ook maar in huis hebt, en vergeet je fantasie niet: in jouw wereld kan alles…

Kleuren met Jill bevat niet alleen kant-en-klare tekeningen van Jill voor elk moment; er zijn ook kaarten waarop je je fantasie helemaal de vrije loop kunt laten en zelf iets moois kunt tekenen en inkleuren.

NOVEMBER 2015 CREATIEF

21

Page 24: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Titel Mijn vriendenboek – Superleuk

invulboek voor al je BFF’s

Auteur Jill Schirnhofer

Uitvoering gebonden, 15 x 21 cm

Omvang 80 pagina’s

ISBN 978 90 452 0915 9

NUR 214/476

Prijs € 12,99

Verschijnt november 2015

Jill SchirnhoferMijn vriendenboek – Superleuk invulboek voor al je BFF’s

Een album vol leuke herinneringen aan je klasgenoten en beste vrienden. In dit leuke vriendenboek kun je hun een hele-boel leuke weetjes over zichzelf laten vertellen: waar ze wonen, wanneer ze jarig zijn, wat ze het liefst eten, wat hun dromen zijn, en nog veel meer.

Na het beantwoorden van de vele vragen kunnen je BFF’s zich creatief uitleven met stiften, kleurpotloden en glitters om

de kleurplaat van Jill om te toveren tot een pareltje, speciaal voor jou. En boven-dien is er plaats voor een leuke foto! Als je dit boek goed bewaart, wordt het later een van je mooiste herinneringen aan al je vriendjes en klasgenootjes.

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 1 5 9

• Vriendenboekjes zijn nog steeds hot!

HÉT ULTIEME CADEAUTJE!

NOVEMBER 2015

22

Page 25: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Jill SchirnhoferIedereen kan tekenen met Jill

Na het succes van haar boek Tekenen met Jill kreeg multitalent Jill Schirnhofer de vraag of ze niet een schetsboek op een groter formaat kon maken. Iedereen kan tekenen met Jill is hiervan het resultaat!

In Iedereen kan tekenen met Jill laat Jill nogmaals stap-voor-stap zien hoe je net zo goed kunt leren tekenen als zijzelf. In dit A4-formaat-boek geeft Jill tien grote door haar gemaakte tekeningen die je in kunt kleuren. Daarna legt ze je stap-voor-

stap uit hoe jij zelf de grote tekening kunt maken en is er voldoende ruimte om te oefenen.

Door de slimme uitvoering van dit schets-boek kun je je zelfgemaakte meester-werken makkelijk uit het boek scheuren om op te hangen. Met het kant-en-klare Jill-passe-partout dat achterin het boek zit, hang je je tekening als een prachtig kunstwerk aan de muur!

• Groot formaat (A4) schetsboek

• Kwalitatief hoogstaand papier, geschikt voor (vul)pen, stift en verf

• Voor meisjes én jongens van 6-12 jaar

• Met uitneembaar passe-partout voor de zelfgemaakte tekeningen

SCHETSBOEK MET 10

KLEURPLATEN

Titel Iedereen kan tekenen met Jill

Auteur Jill Schirnhofer

Uitvoering paperback,

29,7 x 21cm (A4 liggend)

Omvang 80 pagina’s

ISBN 978 90 452 0925 8

NUR 214/476

Prijs € 12,99

Verschijnt februari 2016

9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 2 5 8

FEBRUARI 2016 CREATIEF

23

Page 26: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

© fo

to’s

Pau

l Sch

irnho

fer

Wilt u Jill ook in uw winkel voor een

tekenworkshop? Vraag uw vertegen-woordiger naar de

mogelijkheden.

Jill is mateloos populair!Jill is een waar kinderidool; tijdens workshops en signeersessies is de aanloop

enorm. Boekhandel Paagman in Den Haag wist ruim 230 kinderen en hun ouders op

de been te brengen voor een tekenworkshop. Boekhandel Wagner in Sassenheim

moest zelfs uitwijken naar een grotere locatie omdat de 160 kinderen en hun

ouders niet in de winkel pasten!

24

Page 27: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016
Page 28: Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

Karakter Uitgevers B.V.Postbus 701420 AB UithoornJ.A. van Seumerenlaan 5-71422 XS Uithoorntel. 0297-386444fax 0297-386440www.karakteruitgevers.nle-mail: [email protected]

Voor een compleet overzicht van ons fonds verwijzen we u naar onze website www.karakteruitgevers.nl

Voor België:L&M Books BVBA

Adres tot 20 december 2015:Elfenbankdreef 22900 Schoten

Adres vanaf 20 december:Hessenstraatje 3 bus 62000 Antwerpen

www.lmbooks.be

Sales Vlaanderen:Marc Grossen+32 (0) 472 98 01 [email protected]

Isabelle Bouckaert+32 (0) 498 10 41 [email protected]

Pers en promotie Vlaanderen: Caroline Mariën+32 (0) 497 15 92 [email protected]

Merchandising Vlaanderen:Aysel Degirmenci+32 (0) 499 25 77 [email protected]

Bestellingen Vlaanderen via boekenbank of via Centraal Boekhuis.

Accountmanagers:Eric Winkeltel. 06-21544083e-mail: [email protected]

Remko Polacktel. 06-55843461e-mail: [email protected]

Marketing, promotie, aanvraag recensie-exemplaren:Martien ElemaManager marketing & verkooptel. 06-31771194e-mail: [email protected]

Alle producten en diensten van Karakter Uitgevers B.V. en Karakter Interactive worden geleverd conform de Algemene Leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Rechtbank, te Den Haag. Softwareproducten worden niet retour genomen. De tussenhandel en eindafnemer staat een helpdesk ter beschikking: [email protected]. Voor aanvraag van recensie-exemplaren: [email protected] alle gegevens in deze aanbiedingsbrochure geldt: wijzigingen voorbehouden.

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.