Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

download Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

of 28

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De nieuwe titels uit het fonds Creatief van Karakter Uitgevers voor het voorjaar 2016

Transcript of Karakter Uitgevers Creatief - voorjaar 2016

 • Karakter Uitgevers Creatief Voorjaar 2016

 • VERSCHIJNKALENDER

  NOVEMBER

  DECEMBER

  JANUARI

  FEBRUARI

  APRIL

  1

 • Kleurboeken van Karakter:

  2

 • voor ieder wat wils!

  3

 • Kleur je eigen impressionisten/Colour Your Own Impressionists

  Tegen het einde van de 19e eeuw zette een groep voornamelijk Franse schil-ders zich af tegen de heersende opvat-tingen over de schilderkunst. Zij wilden de werkelijkheid weergeven zoals ze die op moment van schilderen waarnamen. Schilderen en plein air deed zijn intrede. Dit betekende dat er in sommige gevallen snel geschilderd moest worden, omdat de werkelijke situatie snel kon veranderen. De zon zou zich kunnen gaan verschuilen achter de wolken, het licht kon verande-ren, etc.

  Deze impressionisten (van het Franse woord impression) streefden vooral naar een overtuigende weergave van het licht. In dit kleurboek zijn kleurplaten opgeno-

  Wereldberoemde werken nu als kleurplaat

  24 kleurplaten die makke-lijk uit te nemen zijn

  Past in de zeer succesvolle serie Kleur je eigen

  In te kleuren met alle soorten materialen: verf, kleurpotlood, wasco, etc.

  Incl. afbeeldingen van de oorspronkelijke schilderijen, zodat ook naar voorbeeld gekleurd kan worden

  In twee talen, dus ook geschikt voor buitenlandse klanten

  men van schilderijen van impressionisten als Edgar Degas, Claude Monet en Camil-le Pissarro. Hun manier van werken had in Nederland bijvoorbeeld invloed op de schilders van de Haagse en de Amster-damse School en ook Vincent van Gogh heeft zich sterk laten benvloeden door deze groep schilders.

  In Kleur je eigen impressionisten zijn de meest bekende werken uit deze stroming opgenomen. Het is gezien de immense hoeveelheid impressionistische schilde-rijen die te zien zijn in tal van musea over de hele wereld bij lange na geen volledige samenstelling. Het geeft echter wel een goed beeld van de creatieve rijkdom die deze stroming ons heeft nagelaten.

  Meesterwerken in geuren en kleuren! Ontdek de magie, het kleurgevoel

  en uw eigen creativiteit. Laat je inspireren!

  KLEUR JE EIGEN SPAANSE MEESTER

  ISBN 978 90 452 0806 0

  Prijs 17,95

  KLEUR JE EIGEN KLIMT

  ISBN 978 90 452 0976 0

  Prijs 16,95

  JANUARI 2016

  9 7 8 9 0 4 5 2 0 8 0 6 0

  9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 7 6 0

  VERSCHIJNT IN JANUARI

  VERSCHIJNT IN DECEMBER

  4

 • Titel Kleur je eigen impressionisten/

  Colour Your Own Impressionists

  Oorspronkelijke titel Meine eigenen

  Impressionisten Kunst zum

  Ausmalen

  Uitvoering paperback, 42 x 29,7 cm

  Omvang ca. 48 pag.

  ISBN 978 90 452 0966 1

  NUR 476

  Prijs 16,95

  Verschijnt januari 2016

  9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 6 6 1

  9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 0 3 6

  KLEUR JE EIGEN VAN GOGH/

  COLOUR YOUR OWN VAN GOGH

  ISBN 978 90 452 1091 9

  Prijs 14,99

  KLEUR JE EIGEN HOLLANDSE MEESTER/

  COLOUR YOUR OWN DUTCH MASTER

  ISBN 978 90 452 0903 6

  Prijs 14,99

  9 7 8 9 0 4 5 2 1 0 9 1 9

  CREATIEF

  5

 • Kleur je eigen Klimt/Colour Your Own Klimt

  De kunstschilder Gustav Klimt werkte vooral voor de liberale gegoede burge-rij die openstond voor zijn openhartige, spannende en inmiddels wereldberoem-de portretten van vrouwen. Waarbij zijn stilistische ontwikkeling duidelijk zicht-baar is: van de vroege portretten van Sonja Knips uit 1898 en Fritza Riedler in 1906, beide voorbeelden van een vrij rigi-de tweedimensionale ornamentele stijl, tot de meer getrouwe versie in het portret van Johanna Staude uit 1917/18. Los van deze portretten schilderde Klimt meer allegorisch en symbolisch. Het schilderij

  Wereldberoemde werken van Gustav Klimt nu als kleurplaat

  24 kleurplaten die makke-lijk uit te nemen zijn

  Past in de zeer succesvolle serie Kleur je eigen.

  In te kleuren met alle soorten materialen: verf, kleurpotlood, wasco

  Incl. afbeeldingen van de oorspronkelijke schilderijen, zodat ook naar voorbeeld gekleurd kan worden

  In twee talen, dus ook geschikt voor buitenlandse klanten

  De kus uit 1908 is daar weer het meest bekende voorbeeld van.

  In Kleur je eigen Klimt/Colour Your Own Klimt zijn 24 schilderijen van Gustav Klimt samengebracht uit de collec-tie van de Oostenrijkse Galerie Belve-dere. De galerie herbergt de grootste collectie Klimt-schilderijen ter wereld. Gustav Klimt (1862-1918) was een van de meeste invloedrijke schilders uit de periode van de avant-garde en droeg in grote mate bij aan de doorbraak van deze kunststroming in Wenen.

  Meesterwerken in geuren en kleuren! Ontdek de magie, het kleurgevoel

  en uw eigen creativiteit. Laat je inspireren!

  KLEUR JE EIGEN SPAANSE MEESTER

  ISBN 978 90 452 0806 0

  Prijs 17,95

  KLEUR JE EIGEN IMPRESSIONISTEN

  ISBN 978 90 452 0966 1

  Prijs 16,95

  JANUARI 2016

  9 7 8 9 0 4 5 2 0 8 0 6 0

  9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 6 6 1

  VERSCHIJNT IN JANUARI

  Tip: Klimt gebruikte veel goud in zijn

  schilderijen. De verkoop van een goudstift of -pen

  zou een aardige verkoopstimulans

  kunnen zijn!

  VERSCHIJNT IN DECEMBER

  6

 • Titel Kleur je eigen Klimt/Colour

  Your Own Klimt

  Oorspronkelijke titel Mein eigener

  Klimt Kunst zum Ausmalen

  Uitvoering paperback, 42 x 29,7 cm

  Omvang ca. 48 pag.

  ISBN 978 90 452 0976 0

  NUR 476

  Prijs 16,95

  Verschijnt januari 2016

  9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 7 6 0

  9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 0 3 6

  KLEUR JE EIGEN VAN GOGH/

  COLOUR YOUR OWN VAN GOGH

  ISBN 978 90 452 1091 9

  Prijs 14,99

  KLEUR JE EIGEN HOLLANDSE MEESTER/

  COLOUR YOUR OWN DUTCH MASTER

  ISBN 978 90 452 0903 6

  Prijs 14,99

  9 7 8 9 0 4 5 2 1 0 9 1 9

  CREATIEF

  7

 • Kleur je eigen Spaanse meester/Colour Your Own Spanish Master

  De opkomst en glorie van de Spaanse kunst in de Spaanse Gouden Eeuw, nu ook vervat in een prachtig kleurboek dat aansluit bij de expositie Spaanse meesters uit de Hermitage. De wereld van El Greco, Ribera, Zurbarn, Velzquez, Murillo & Goya in de Hermitage in Amsterdam.

  Vanaf 28 november 2015 t/m 29 mei 2016 zijn in de Hermitage in Amsterdam de Spaanse meesters uit de Hermitage St. Petersburg te zien in de tentoonstel-ling Spaanse meesters uit de Hermitage. De wereld van El Greco, Ribera, Zurbarn, Velzquez, Murillo & Goya. Dit betreft de grootste collectie Spaanse meesters bui-ten de Spaanse landsgrenzen. Meer dan zestig meesterwerken uit de laat-zestien-de en zeventiende eeuw, een periode die voor de Spaanse schilderkunst ook gold

  Van Kleur je eigen Van Gogh/Colour Your Own Van Gogh en Kleur je eigen Hollandse meester/Colour Your Own Dutch Master verkochten wij al meer dan 15.000 exemplaren

  Vertaalrechten Kleur je eigen Van Gogh/Colour Your Own Van Gogh inmiddels verkocht aan 15 landen

  24 kleurplaten die makkelijk uit te nemen zijn

  In te kleuren met alle soorten materialen: verf, kleurpotlood, wasco

  Incl. afbeeldingen van de oorspronkelijke schilderijen zodat ook naar voorbeeld gekleurd kan worden

  In twee talen, dus ook geschikt voor buiten - landse klanten

  Sluit aan bij de indruk-wekkende expositie in de Hermitage Amsterdam

  als een Gouden Eeuw, net als de Neder-landse.

  In dit uitdagende kleurboek voor volwas-senen Kleur je eigen Spaanse meester/Colour Your Own Spanish Master staan 24 topstukken uit de expositie waaron-der De apostelen Petrus en Paulus van El Greco, Goyas Portret van de actrice Anto-nia Zrate en Onbevlekte ontvangenis van Murillo.

  Niet eerder was er in Nederland zon breed overzicht te zien van Spaanse kunst, die ook nauwelijks in Nederlandse museum-collecties vertegenwoordigd is. Ontdek met deze expositie en dit kleurboek de opkomst en glorie van de Spaanse kunst in de Gouden Eeuw, waarvan de invloed uiteindelijk tot in de moderne tijd reikt.

  Na het succes van Kleur je eigen Van Gogh/Colour Your Own Van Gogh en

  Kleur je eigen Hollandse meester/Colour Your Own Dutch Master verschijnt nu

  Kleur je eigen Spaanse meester/Colour Your Own Spanish Master.

  IN SAMEN-WERKING MET DE

  HERMITAGE

  DECEMBER 2015

  8

 • Titel Kleur je eigen Spaanse meester/

  Colour Your Own Spanish Master

  Uitvoering paperback, 42 x 29,7 cm

  Omvang ca. 48 pag.

  ISBN 978 90 452 0806 0

  NUR 476

  Prijs 17,95

  Verschijnt december 2015

  9 7 8 9 0 4 5 2 0 8 0 6 0

  9 7 8 9 0 4 5 2 0 9 0 3 6

  KLEUR JE EIGEN VAN GOGH/

  COLOUR YOUR OWN VAN GOGH

  ISBN 978 90 452 1091 9

  Prijs 14,99

  KLEUR JE EIGEN HOLLANDSE MEESTER/

  COLOUR YOUR OWN DUTCH MASTER

  ISBN 978 90 452 0903 6

  Prijs 14,99

  9 7 8 9 0 4 5 2 1 0 9 1 9

  CREATIEF

  9

 • Millie Marotta is een Engelse

  illustrator die opgroeide tussen

  planten en dieren. Ze werkt vanuit

  haar studio aan zee en krijgt

  inspiratie van de prachtige natuur

  om zich heen.

  Millie Marotta Kleur jezelf kalm De savanne

  Na de grote verkoopsuccessen van de titels Dierenrijk kleurboek en Tropisch paradijs komt Millie Marotta wederom met een schitterend kleurboek: De savanne. Marottas prachtige illustraties dagen je uit om ze zo mooi mogelijk in te kleuren. Vul de tekeningen aan door fi jne lijnen toe te voegen of geef juist wat extra kleur aan het uitgestrekte graslandschap van de savannes van Afrika, Azi, Zuid-Amerika en Australi. Verlies jezelf in de prachtige tekeningen van de natuurwonderen van dit unieke landschap, van acaciabomen

  Millie Marotta verkocht wereldwijd reeds 4 miljoen exemplaren!

  De boeken van Millie Marotta