Kanton week40

of 24 /24
3 OKTOBER 11:00 - 15:00 uur 3 WEKEN GRATIS KRANT EN KANS OP BRUGMAN KEUKEN T.W.V. €15.000,-* Kijk niet alleen op funda, ervaar uw favoriete huizen ‘live’! *Kijk voor informatie en de voorwaarden op www.nvm.nl/actie. www.hetkanton.nl Woensdag 30 september 2015 Het Kanton WIJ HIER VAN Vernieuwd hetkanton.nl Zilveren gemeentespeld OOSTERHOUT - Annemiek de Jong is zondag 27 septem- ber door locoburgemeester Marian Janse-Witte in het zonnetje gezet. Zij ontving de zilveren gemeentespeld onder meer vanwege haar verdiensten voor Stadstuin De Schelp. Dit jaar is het al weer twin- tig jaar geleden dat een werkgroep begon met het opzetten van een jaarlijks programma voor stadstuin De Schelp. Om dat alles in goede banen te leiden en ook voldoende aandacht te besteden aan de organisa- tie van het onderhoud van de tuin, de financiën en de ledenadministratie werd de stichting Muziekschelp op- gericht. Eén van de oprich- ters van de stichting was Annemiek de Jong, die ook nu nog deel uit maakt van het bestuur van de stich- ting. In de beginperiode heeft zij de rol van secretaris/pen- ningmeester vervuld. En sinds 2001 vervult zij de rol van voorzitter. Tot op de dag van vandaag vervult zij die rol met verve. Verder was zij onder meer lid van de stich- ting Open Monumentendag en verzorgde ze rondleidin- gen door Oosterhout en de Heilige Driehoek. Hoe maak je van niets iets en van flauwekul kul? Ut Kaaiendonks kepelleke d’Askruizen kondigde met veel bombarie aan dat ze vanaf afgelopen zondag zouden toetreden tot het jubeljaar omtrent hun honderdjarig jubileum. In een hoogmis van lariekoek en leutigheid bracht het gezellige gezelschap in Stadstuin De Schelp een twee uur durende aaneenschakeling van sketches, grappen en grollen. Waar hoor je tegenwoordig nog de ‘Ode aan de Banaan’ van Pater Moeskroen, vertolkt door voorganger Jaap Oomen? Waar zie je een kalend gemeenteraadslid als roodgeschminkte kabouter door het leven gaan? Je hebt wat gemist, als je er niet bij was! Foto: Casper van Aggelen.nl Tranen van het lachen tijdens ‘Jubelen in de Schelp’ Thema is dit jaar: ‘Raar, maar waar!’ OOSTERHOUT - Op onderzoek uitgaan en te weten willen komen hoe de wereld in el- kaar zit is een natuurlijke drijfveer van kinderen. Ie- der kind zit vol met vragen. Een nieuw interactief lees- concept met een wauw-ef- fect. Door met de camera van de smartphone of tablet over het boek te gaan komt het boek in 3D tot leven en kun- nen kinderen mee op virtu- ele ruimtereis. Dit nieuwe (voor)leesconcept prikkelt de beleving van kinderen en past bij de zoektocht naar nieuwe ontdekkingen. Voor kinderen vanaf 6 jaar. Tijdens de activiteit ‘Een reis langs de sterren’ le- ren kinderen alles over het heelal en gaan daarna zelf een lichtgevende sterrenhe- mel maken. Ga op ‘warp- snelheid’ steeds dieper het heelal in en maak de ge- boorte van nieuwe sterren mee. Een middag vol weten- schap, voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Altijd al een robot, website, app of een game willen le- ren maken? Dat kan in de bibliotheken Oosterhout, Rijen en Raamsdonk. Ook ouders kunnen samen met hun kind deelnemen aan de workshop 3D printen en app maken. Aanmelden kan in de bibliotheek of via de website. Haal de flyer in de bieb of bekijk het complete activi- teitenoverzicht op: www.theek5.nl KINDERBOEKENWEEK IN HET TEKEN VAN NATUUR, WETEN- SCHAP EN TECHNIEK In bibliotheek Theek 5 staan van woensdag 7 tot en met zondag 18 oktober tal van activiteiten op het programma voor kinderen. De activiteiten zijn in het kader van de Kinderboekenweek 2015, hebben het thema ‘Raar, maar waar!’ en staan in het teken van wetenschap, natuur en techniek. Kinderboeken- week in bieb Eerste glasvezelaansluiting OOSTERHOUT - Reggefiber is op maandag 28 september in Oosterhout gestart met het maken van de huisaan- sluitingen op het glasve- zelnetwerk. Maandag heeft wethouder Marcel Willem- sen het officiële startsein ge- geven door het eerste adres aan te sluiten op het glasve- zelnetwerk. Naar verwach- ting zijn alle woningen bin- nen het aansluitgebied half november aangesloten op het glasvezelnetwerk. Reggefiber houdt zaterdag 3 oktober van 11.00 tot 15.00 uur een Open Dag bij de wijkcentrale aan de Hofste- destraat. Lezing De Siervis OOSTERHOUT - Peter Oranje verzorgt maandag 5 oktober in het MEK aan de Veerse- weg 100 de lezing ‘Cros- sing around The Red Sea’. In ‘The Red Sea’, een lezing verzorgd door aquariumver- eniging De Siervis, belicht Peter Oranje de Rode Zee in al zijn mooie facetten. Aan de hand van foto’s bezoekt hij meerdere bekende wrak- ken, riffen en duiklocaties en kunnen belangstellenden de Rode Zee in al zijn mooie glorie aanschouwen. De le- zing begint om 20.00 uur en ook niet-leden zijn welkom. Meer informatie ook op: www.desiervis.nl ‘VRIJWILLIGER VAN DE WEEK’ Josina Blommers geniet al 15 jaar van het organiseren en begeleiden van fietstochten. 7 » BEESTENBOEL IN ST. JANSBASILIEK Als afsluiting van het ‘dieren- geweld’ is er ‘t Orgelsprookje De Bremer Stadmuzikanten. 18 » Centrumplan Made van start MADE - Het project Cen- trumplan Made is van start gegaan. De gemeente wil samen met inwoners, onder- nemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke part- ners een plan maken om het centrum aantrekkelijker te maken. Op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober houdt het bureau DTNP enquêtes in het centrum van Made. De vragen gaan over het gebruik en de beleving van het cen- trum door bezoekers. Daar- naast zijn alle meningen of ideeën om het centrum aantrekkelijker te maken welkom. Mail ze naar com- [email protected]. KLIK & WIN ACTIE Win de knappe thriller van Jens Henrik Jensen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Een verhaal... OOSTERHOUT - De Cathari- naparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Ver- halen verteld door en voor mensen uit de gemeenschap. Dinsdag 6 oktober is er om 19.30 een nieuw verhaal in de Verrijzeniskerk aan de Vondellaan 43. ‘De Verrijze- nis van de kunst’ is de titel van het verhaal dat door Pe- ter Thissen wordt verteld. Peter heeft 35 jaar gewerkt in het basis- en voortgezet onderwijs en heeft kunst als passie. Hij is ook kunst- historicus en verzorgt vaak rondleidingen. Vernieuwde website voor Het Kanton OOSTERHOUT - Bij Het Kan- ton vonden we het hoog tijd voor een nieuwe website. Mooier, gebruiksvriendelij- ker en met meer plaatselijk nieuws. De afgelopen maan- den is er achter de schermen dan ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van deze site. Niet alleen voor Het Kanton, maar landelijk heb- ben alle weekkranten van Wegener een nieuw jasje gekregen. Nog niet alle sites zijn online, maar Het Kan- ton is sinds vorige week al in gebruik. Op de nieuwe websites is ruimte voor interactie tus- sen de redactie en bezoe- kers/lezers van Het Kanton. Het Kanton staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken bij wat er leeft in de directe leefomgeving. Natuurlijk rekenen we daarbij ook op u, want u kunt als bezoeker meehelpen om de website te vullen met lokale content. Houdt u een braderie of een groots evenement, heeft u een verslag gemaakt van de voetbalwedstrijd van uw zoontje of wilt u graag van uw boekenkast af en zoekt u een koper; u kunt terecht op www.hetkanton.nl. Nieuws- berichten, agendaberichten en prikbordberichten kunt u hier eenvoudig en snel plaatsen. Verderop in deze krant vindt u twee pagina’s waarop wordt uitgelegd hoe u dit aan kunt pakken. Even een account aanmaken en u kunt aan de slag! Daarnaast plaatst onze redactie ook nieuws, kunt u een kijkje nemen in de webshop, kunt u meedoen aan diverse klik & win acties en is het moge- lijk de papieren editie van Het Kanton online te lezen.

description

Kanton

Transcript of Kanton week40

Page 1: Kanton week40

3 OKTOBER

11:00 - 15:00 uur

3 WEKEN GRATIS KRANT EN KANS OP BRUGMAN KEUKEN T.W.V. €15.000,-*

Kijk niet alleen op funda,ervaar uw favoriete huizen ‘live’!*Kijk voor informatie en de voorwaarden op www.nvm.nl/actie.

  ‹www.hetkanton.nlWoensdag 30 september 2015

Het Kanton

WIJHIERVAN

Vernieuwdhetkanton.nl

Zilveren gemeentespeldOOSTERHOUT - Annemiek de Jong is zondag 27 septem-ber door locoburgemeester Marian Janse-Witte in het zonnetje gezet. Zij ontving de zilveren gemeentespeld onder meer vanwege haar verdiensten voor Stadstuin De Schelp.Dit jaar is het al weer twin-tig jaar geleden dat een werkgroep begon met het opzetten van een jaarlijks programma voor stadstuin De Schelp. Om dat alles in goede banen te leiden en ook voldoende aandacht te besteden aan de organisa-tie van het onderhoud van de tuin, de fi nanciën en de

ledenadministratie werd de stichting Muziekschelp op-gericht. Eén van de oprich-ters van de stichting was Annemiek de Jong, die ook nu nog deel uit maakt van het bestuur van de stich-ting.In de beginperiode heeft zij de rol van secretaris/pen-ningmeester vervuld. En sinds 2001 vervult zij de rol van voorzitter. Tot op de dag van vandaag vervult zij die rol met verve. Verder was zij onder meer lid van de stich-ting Open Monumentendag en verzorgde ze rondleidin-gen door Oosterhout en de Heilige Driehoek.

Hoe maak je van niets iets en van fl auwekul kul? Ut Kaaiendonks kepelleke d’Askruizen kondigde met veel bombarie aan dat ze vanaf afgelopen zondag zouden toetreden tot het jubeljaar omtrent hun honderdjarig jubileum. In een hoogmis van lariekoek en leutigheid bracht het gezellige gezelschap in Stadstuin De Schelp een twee

uur durende aaneenschakeling van sketches, grappen en grollen. Waar hoor je tegenwoordig nog de ‘Ode aan de Banaan’ van Pater Moeskroen, vertolkt door voorganger Jaap Oomen? Waar zie je een kalend gemeenteraadslid als roodgeschminkte kabouter door het leven gaan? Je hebt wat gemist, als je er niet bij was! Foto: Casper van Aggelen.nl

Tranen van het lachen tijdens ‘Jubelen in de Schelp’

Thema is dit jaar: ‘Raar, maar waar!’

OOSTERHOUT - Op onderzoek uitgaan en te weten willen komen hoe de wereld in el-kaar zit is een natuurlijke drijfveer van kinderen. Ie-der kind zit vol met vragen.Een nieuw interactief lees-concept met een wauw-ef-fect. Door met de camera van de smartphone of tablet over het boek te gaan komt het

boek in 3D tot leven en kun-nen kinderen mee op virtu-ele ruimtereis. Dit nieuwe (voor)leesconcept prikkelt de beleving van kinderen en past bij de zoektocht naar nieuwe ontdekkingen. Voor kinderen vanaf 6 jaar.Tijdens de activiteit ‘Een

reis langs de sterren’ le-ren kinderen alles over het heelal en gaan daarna zelf een lichtgevende sterrenhe-mel maken. Ga op ‘warp-snelheid’ steeds dieper het heelal in en maak de ge-boorte van nieuwe sterren mee. Een middag vol weten-schap, voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Altijd al een robot, website, app of een game willen le-ren maken? Dat kan in de bibliotheken Oosterhout, Rijen en Raamsdonk. Ook ouders kunnen samen met hun kind deelnemen aan de workshop 3D printen en app maken. Aanmelden kan in de bibliotheek of via de website.Haal de fl yer in de bieb of bekijk het complete activi-teitenoverzicht op:

www.theek5.nl

KINDERBOEKENWEEK IN HET TEKEN VAN NATUUR, WETEN-SCHAP EN TECHNIEK

In bibliotheek Theek 5 staan van woensdag 7 tot en met zondag 18 oktober tal van activiteiten op het programma voor kinderen. De activiteiten zijn in het kader van de Kinderboekenweek 2015, hebben het thema ‘Raar, maar waar!’ en staan in het teken van wetenschap, natuur en techniek.

Kinderboeken-week in bieb

Eerste glasvezelaansluitingOOSTERHOUT - Reggefi ber is op maandag 28 september in Oosterhout gestart met het maken van de huisaan-sluitingen op het glasve-zelnetwerk. Maandag heeft wethouder Marcel Willem-sen het offi ciële startsein ge-geven door het eerste adres aan te sluiten op het glasve-

zelnetwerk. Naar verwach-ting zijn alle woningen bin-nen het aansluitgebied half november aangesloten op het glasvezelnetwerk. Reggefi ber houdt zaterdag 3 oktober van 11.00 tot 15.00 uur een Open Dag bij de wijkcentrale aan de Hofste-destraat.

Lezing De SiervisOOSTERHOUT - Peter Oranje verzorgt maandag 5 oktober in het MEK aan de Veerse-weg 100 de lezing ‘Cros-sing around The Red Sea’. In ‘The Red Sea’, een lezing verzorgd door aquariumver-eniging De Siervis, belicht Peter Oranje de Rode Zee in al zijn mooie facetten. Aan de hand van foto’s bezoekt hij meerdere bekende wrak-ken, riffen en duiklocaties en kunnen belangstellenden de Rode Zee in al zijn mooie glorie aanschouwen. De le-zing begint om 20.00 uur en ook niet-leden zijn welkom.Meer informatie ook op:

www.desiervis.nl

‘VRIJWILLIGER VAN DE WEEK’Josina Blommers geniet al 15 jaar van het organiseren en begeleiden van fi etstochten.

BEESTENBOEL IN ST. JANSBASILIEKAls afsluiting van het ‘dieren-geweld’ is er ‘t Orgelsprookje De Bremer Stadmuzikanten.

18»

Centrumplan Made van start MADE - Het project Cen-trumplan Made is van start gegaan. De gemeente wil samen met inwoners, onder-nemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke part-ners een plan maken om het centrum aantrekkelijker te maken. Op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober houdt het bureau DTNP enquêtes in het centrum van Made. De vragen gaan over het gebruik en de beleving van het cen-trum door bezoekers. Daar-naast zijn alle meningen of ideeën om het centrum aantrekkelijker te maken welkom. Mail ze naar [email protected].

KLIK & WIN ACTIE

Win de knappe thriller van Jens Henrik JensenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Een verhaal...OOsterhOut - De Cathari-naparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Ver-halen verteld door en voor mensen uit de gemeenschap. Dinsdag 6 oktober is er om 19.30 een nieuw verhaal in de Verrijzeniskerk aan de Vondellaan 43. ‘De Verrijze-nis van de kunst’ is de titel van het verhaal dat door Pe-ter Thissen wordt verteld. Peter heeft 35 jaar gewerkt in het basis- en voortgezet onderwijs en heeft kunst als passie. Hij is ook kunst-historicus en verzorgt vaak rondleidingen.

Vernieuwde website voor Het KantonOOsterHOut - Bij Het Kan-ton vonden we het hoog tijd voor een nieuwe website. Mooier, gebruiksvriendelij-ker en met meer plaatselijk nieuws. De afgelopen maan-den is er achter de schermen dan ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van deze site. Niet alleen voor Het Kanton, maar landelijk heb-ben alle weekkranten van Wegener een nieuw jasje gekregen. Nog niet alle sites zijn online, maar Het Kan-ton is sinds vorige week al in gebruik.Op de nieuwe websites is

ruimte voor interactie tus-sen de redactie en bezoe-kers/lezers van Het Kanton. Het Kanton staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken bij wat er leeft in de directe leefomgeving. Natuurlijk rekenen we daarbij ook op u, want u kunt als bezoeker meehelpen om de website te vullen met lokale content. Houdt u een braderie of een groots evenement, heeft u een verslag gemaakt van de voetbalwedstrijd van uw zoontje of wilt u graag van uw boekenkast af en zoekt u

een koper; u kunt terecht op www.hetkanton.nl. Nieuws-berichten, agendaberichten en prikbordberichten kunt u hier eenvoudig en snel plaatsen. Verderop in deze krant vindt u twee pagina’s waarop wordt uitgelegd hoe u dit aan kunt pakken. Even een account aanmaken en u kunt aan de slag! Daarnaast plaatst onze redactie ook nieuws, kunt u een kijkje nemen in de webshop, kunt u meedoen aan diverse klik & win acties en is het moge-lijk de papieren editie van Het Kanton online te lezen.

Page 2: Kanton week40

Tuinman-STraTenmaker

nodig!Voor al uw

Tuinwerkzaamheden• ALLE SOORTEN BESTRATINGEN• OPHOGEN• SCHOONMAKEN• VOOR- EN NAJAARSBEURTEN• ONDERHOUD• SNOEIEN• WIJ KUNNEN OOK VOOR

ALLE MATERIALEN ZORGEN• AFVOER VAN HET VUIL• DUIDELIJKE PRIJSOPGAVE• GARANTIE OP AL ONZE

WERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVEAAN HUIS

Frans klaver, 0162 - 820 990

bedrijfsdrukwerkvisitekaartje, briefpapier, enveloppen, brochures

familiedrukwerkgeboorte-, trouw- en jubileumkaarten

drukkerij frijters076 - 521 22 23www.drukkerij-frijters.nl

Uitvaartcentrum:Florijnstraat 604903 RM Oosterhout

Voor een goed afscheid.

E: [email protected]: www.monutawesten.nl

T: 0162 - 471 357

Tandprothetiek OosterhoutDe specialist voor uw kunstgebit

Voor kunstgebit, klikgebit, parHële prothese, frame prothese, rebasing en reparaHe.Kleine reparaHes klaar terwijl u wacht.

Maak een afspraak voor vrijblijvend advies.

Mathildastraat 69 4901HC Oosterhout0162-769067 www.tandprotheHekoosterhout.nl

0162 - 438 387www.zuylen.nl

“Het vertrouwen dat nabestaanden je geven om het afscheid samen met hen vorm te geven is een groot

goed. Zorgvuldig en zorgzaam, maatwerk in alle opzichten voor een passend afscheid.”

Ronald de Kanter, Uitvaartverzorger

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 2

3 meter breed

VASTE LAGE PRIJSDAKKAPEL

De dakkapellen-specialistFARO

timmerwerken b.v.

Wij bieden eencompleet pakket,kwaliteit, snelle serviceen dit alles tegenscherpe prijzen!

www.faro-dakkapellen.nl€ 4.000,-!!!

DAKKAPEL NODIG?

2e hands banden

vanaf €27,50inclusief montage

De vele voordelen om juist nu uw tuin opnieuw aan te laten leggen!Het najaar is de ideale tijd om eens aan uw tuinplannen te denken want juist nu kunt u profiterenvan de vele voordelen.Zo zijn er bijna geen wachttijden ten opzichte van het voorjaar en geven de hoveniers van Klaver u een aantrekkelijke korting. Een ander groot voordeel is natuurlijk dat u direct in het voorjaar kunt genieten van de nieuw aangelegde tuin. Klaver verzorgt het gehele tuinplan dus ook het leveren van materialen en het afvoeren van vuil is geen enkel probleem.

Waarom aanleg bestrating uit handen geven?De aanleg van bestrating is een vak apart. Bij de aanleg van een oprit moet rekening gehouden worden met het gewicht wat de stenen moeten dragen. Bij een terras is het belangrijk dat het regenwater goed wegloopt. Ook is de keuze van de steen belangrijk voor de uitstraling van het terras. In de loop van de tijd hebben wij onze kennis mogen combineren met praktijkervaring. De juiste sierbestrating kan uw tuin een enorme uitstraling geven en juist daarom is dit een belangrijk onderwerp en kunnen wij u met ruim 25 jaar ervaring u in deze goed adviseren. Klaver werkt met vaste prijzen dus geen verrassingen achteraf en u betaald pas wanneer de gehele tuin naar te-vredenheid is gedaan. Wij geven een vrijblijvende en gratis prijsopgave aan huis. U kunt bij Klaver terecht voor een klein klusje tot complete aanleg.

BEL NU VOOR EEN GRATIS PRIJSOPGAVE 0162-820990www.fransklaver.nl

• Tuinaanleg • Renovatie • Sierbestratingen• Ophogen en opnieuw bestraten van u oude tegels

• Aanleg van onderhoud vrije tuinen• Blokhutten - tuinhuisjes • Vijvers • Schuttingen • Schoonmaken - snoeien & winter klaarmaken

AD GORISSE

BREDASEWEG 47TEL.: 0162 - 405 021

GRATISHOND WASSENOP ZA. 3 & ZO. 4 OKTOBER

* Alleen na een afspraak, gemaakt in onze winkel. VOL=VOL

Wij heten u van harte welkom bij de opening van onze trimsalon, waar u o.a. zelf uw huisdier

kunt wassen, knippen en scheren!

Page 3: Kanton week40

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 3

Burendag wordt steeds leukerOOSTERHOUT - Maanden ge-leden al kwam het verzoek op de redactie binnen of er een fotograaf naar de St. Jan-straat kon worden gestuurd om de activiteiten tijdens Burendag 2015 vast te leg-gen. “Het is namelijk voor het eerst dat het in dit deel van de binnenstad wordt ge-vierd!”, vertelde enthousias-te Esther Smout. Het spring-kussen aan het begin van de feestterrein ligt er nog rustig bij. “Het moet eigenlijk nog beginnen”, lacht barvrouw Helma van Eijl ter verduide-lijking, “straks gaan we echt los. We hebben zelfs een hele geinige quiz opgetuigd, waarmee we heel de straat door moeten. Wordt leuk!”

Terwijl het in de St. Janstraat redelijk klein was opgezet, waren op andere plaatsen in Oosterhout hele evenemen-

ten uit de grond gestampt. Zo was er in het Santrijnge-bied een infomarkt over de komende verbouwingen.

In Oosterhout had je zaterdag grote en kleine buurtfeesten. In de St. Janstraat was het knus en gezellig. Foto: Casper van Aggelen.nl

Duurzame Dierendag op het MEKOOSTERHOUT - Op het MEK aan de Veerseweg 100 in Oosterhout staan zondag 4 oktober tal van activiteiten in het kader van dierendag op het programma. De dag staat dit jaar geheel in het teken van duurzaamheid en hergebruik. Zo is er zondag onder meer een markt met diverse (duur-zame) kraampjes, rijdt Han-nes de pony rondjes, is er een speurtocht en een work-shop vogelvoerderplankjes maken. Deze workshop is zowel om 11.00 als om 14.00 uur en deelname kost 5 euro (volwassene en een kind on-der de 12 jaar gelden als één deelnemer). Daarnaast wordt woensdag 7 oktober een educatieve af-valbak geopend. Maar eerst voorziet kunstenaar Piet van Riel deze afvalbak (zondag)

van een vrolijk kleurtje. Ben jij tussen de 7 en 12 jaar en wil je helpen? Kom dan zon-dag 4 oktober tussen 12.00 en 15.00 uur helpen. Piet van Riel zorgt voor verf en kwasten.Duurzame Dierendag wordt zondag gevierd van 11.00 tot 16.00 uur. Aanmelden voor de workshop of het beschil-deren van de afvalbakken kan telefonisch op 0162-457446 of mail naar [email protected] opening van de educa-tieve afvalbak is woensdag 7 oktober om 15.00 uur op het terrein van het MEK. In de afvalbak komen verschil-lende soorten afval, zodat iedereen kan zien wat er in de loop der tijd gebeurt met het afval en hoelang het dan echt duurt voordat iets ver-gaat in de natuur.

Wordt er tegenwoordig door jongeren nog gelift?

In één van de komende weken rijd ik even naar Parijs om daar mijn lief een paar dagen te vergezellen. Zij is er dan

al voor haar werk, ik kom wat later. Het is voor het eerst dat ik in mijn eentje zelf naar ‘de stad van de liefde’ zal sturen. Vroeger liet ik me altijd rijden; liftend vanaf oprit Oosterhout-Zuid van de A27 richting de Eiffeltoren. Leuk en spannend tegelijk. Wat te denken van die keer dat ik Parijs haalde binnen 6 uur? Dat een toenmalige lieftallige collega mij en mijn maat voorbij Antwerpen afzette, met wat paupers naar de Franse grens bij Bergen/Mons meereden en daarvandaan in een gekoelde viswa-gen naar één van de vuigste wijken van Parijs, ‘s nachts om een uur of twaalf? Op de altijd drukke ring rond Parijs schoot de gaskabel van de viswagen los, de rugzak-ken achterin kregen een vissig luchtje mee

en het enige hotel dat nog open was, was rood-bepluchet, had doorgezakte bed-den, bood een minieme hoeveelheid aan sanitair en de dames voor de deur stonden schaars gekleed een koutje te vatten... Ze waren wel heel aardig.Bij een andere gelegenheid, daags na Quar-torze Juillet, probeerde ik snel thuis te komen. Na wat korte liftjes Parijs uit, werd ik in de buurt van het vliegveld Charles de Gaulle opgepikt door een Hamburgse Duit-ser. Dieter bracht voor een autoverhuur-bedrijf gebruikte vierwielers op een lange trailer terug naar de plek waar die auto’s eens verhuurd werden. Unser Freund vond echter de diesel in Frankrijk zo duur, dat hij een - met diesel gevuld - olievat achter in zijn busje had staan. Het was buiten verdikkie 40 graden. Slimme Duitser loste dat handig op: een nat laken ter afkoeling. Bij Brussel kon ik opgelucht ‘tjuus’ zeggen.

dOOR caSpER van aggElEn

KORT nIEUWS

Oud papierOOSTERHOUT - ATV Scor-pio zamelt zaterdag 3 ok-tober weer oud papier in. Er staan containers nabij de kruising Hoofseweg/Sterkenburg en op het gro-te parkeerterrein achter Winkelcentrrum Zuider-hout nabij De Bunthoef.Er is hulp en toezicht bij het lossen en laden. Ieder-een die papier of karton brengt krijgt een gratis lot en maakt hiermee kans op een prijs van 50 euro con-tant. De containers zijn open van 10.00 tot 13.30 uur.

Reflex naar EKOOSTERHOUT/BREda - Van-uit Reflex Breda maken komend weekend (3 en 4 oktober) drie majorettes deel uit van de Neder-landse equipe die gaat deelnemen aan het Eu-ropees Kampioenschap voor Majorettes in Italië. De drie majorettes zijn het duo senior accessoires Mariska van Zundert en Naomi Speekenbrink uit Breda en soliste junior ac-cessoires Femke de Bont uit Oosterhout. Femke heeft als thema ‘El Tango de Roxanne’ (Moulin Rouge).Het EK is te volgen via een livestream: youtube ka-naal NBTA Italia. Femke komt zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur in actie en het duo Mariska en Naomi zondag vanaf 13.00 uur.

CollecteOOSTERHOUT - In de ka-tholieke kerken van Oos-terhout en de kerkdor-pen wordt zaterdag 3 en zondag 4 oktober gecol-lecteerd voor Cordaid Mensen in Nood. Cordaid helpt mensen in landen die als gevolg van een ramp (dringend) hulp no-dig hebben om te overle-ven en/of hun leven weer op te pakken. Wie de col-lectie mist of gemist heeft kan doneren middels een storting op bankrekening NL24 RABO 0112 2137 82 ten name van Caritas H.Catharina met vermel-ding: Mensen in Nood.

ZondagopeningOOSTERHOUT - Bibliotheek Oosterhout Centrum is vanaf zondag 4 oktober tot eind maart weer elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. (Met uitzon-dering van 22 november in verband met de verhui-zing van de bibliotheek naar het nieuwe gebouw De Bussel aan de Toren-straat.)Op zondag 11 oktober zijn alle kinderen van Oosterhout welkom voor een gezellige middag in de bibliotheek. De Kin-derboekenweek staat dit jaar met het thema ‘Raar, maar waar!’ in het teken van wetenschap, natuur en techniek. Om 14.00 uur start de activiteit ‘Een reis langs de sterren’. Aan-melden kan (gratis) in de bibliotheek of via www.theek5.nl.

Het komt best goed met die wijnEens in de zoveel tijd zwaaien de deuren van het Sint-Catharinadal met veel plezier open om belangstellenden deelgenoot te maken van het religeuze leven dat de zeventien ‘witte nonnekes’ in slotje De Blauwe Camer leiden. Afgelopen zaterdag waren er wel heel veel mensen die even aan de oostelijke kant van de Heilige Driehoek wilden kijken. Ruim 1200 nieuwsgierigen togen naar de nieuwe wijngaard van de zusters Norbertinessen.

door Casper van Aggelen

OOSTERHOUT - Hoewel de ra-pen nog niet gaar zijn en de druiven niet eens rijp, was het een drukte van jewel-ste aan de Kloosterdreef. De Zandheuvel stond helemaal vol met geparkeerd blik, op de Kloosterdreef zelf diende elke boom voor fietsenrek en de mannen van Les Copains Culinaires ruiken nu nog steeds naar pannenkoeken. Samen met enkele zusters

bakten zij voor hen die wil-den een pannenkoek. Bijna duizend stuks, dus.Dames en heren levensge-nieters die je normaal alleen in de alcoholische driehoek van Oosterhout tegenkomt,

in de kroegen van de Klap-peijstraat, Leijsenhoek en Markt, schuifelden nu langs de vele welig tierende wijn-ranken rondom het mooiste slotje van Oosterhout. Ook zij zijn uiteraard benieuwd

hoe straks de wijn van de heilige grond zal gaan sma-ken. Wijnkenner en advi-seur Marc Mulder tempert nog even de verwachtingen: ‘pas in 2018 kunnen we de wijn op de markt brengen.

Nog even geduld, dus.’ On-dertussen laat hij tussen de wijngaarden in een flesje ploppen om mensen toch een idee te geven wat ze straks van Oosterhoutse bo-dem gaan proeven.

Misschien dat de gezusters Norbertinessen ook een lijntje met de ‘weerregelaar’ daar boven hebben... Tijdens de Open dag van Catharinadal baadden de wijnranken in de zon. Foto: Casper van Aggelen

KantooradresTrivium 76, Postbus 4884870 AL Etten-LeurI www.hetkanton.nlT 076-5312311

UitgeverErik van Gruijthuijsen

commercieel directeurAlbert Smeitink

EindredactieElise de LangeE [email protected]

BezorgklachtenI www.deweekkrant.nl/verspreidklachtenT 0900-424 57 26

contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemogelijkheden neem contact op met uw accountmanager Frits Smeets ([email protected] / 088-0139994) of Bart Ooijevaar ([email protected] /

088-0137137) of mail naar [email protected].

FamilieberichtenE [email protected] 088-013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kanvia www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] 0900-674 38 36

drukWegener Nieuwsdruk

algemene voorwaardenen overige informatie(zoals advertentie-tarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

Het Kanton is een uitgavevan Wegener Media Bv© Wegener Media BV

Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV.

COLOFON

Page 4: Kanton week40

WWW.GOOSSENS.NL

WINKEL BIJ U IN DE BUURT

Turnhoutseweg 5 Kruisvoort 95

IEDERE ZONDAG OPEN OPEN

AMSTERDAM WOONMALL VILLA ARENA HEERLEN WOONBOULEVARD HEERLEN LEIDERDORP WOONBOULEVARD WOOON

NUENEN XXL INSPIRATION STORE WOONBOULEVARD NUENEN PEER (B) WOONBOULEVARD PEER

ROERMOND WOONBOULEVARD VRIJVELD ROTTERDAM WOONBOULEVARD ALEXANDRIUM UTRECHT WOONBOULEVARD UTRECHT

WAALWIJK WOONBOULEVARD WAALWIJK ZEVENAAR WOONBOULEVARD ZEVENAAR

U VINDT ONS OOK INBaarle-NassauXXL inspiration store Breda|

Infi nity by Goossens is een uniek

slaapconcept met grenzeloze

mogelijk heden voor uw persoonlijke

wensen in uitvoering of comfort.

Nu10%

introductie-voordeel

unieke boxspring

kiesjouw

WINKEL BIJ U IN DE BUURT

Baarle-NassauWINKEL BIJ U IN DE BUURT

Binnen onze kastencollectie is het mogelijk om te werken

met diverse uitvoeringen, kleuren en hoekopstelingen

hierdoor kunt u uw eigen kast samenstellen.

Stap 1:Kies je hoofdbord

Stap 2:Kies je boxspring

Stap 3:Kies je materiaal

Stap 4:Kies je comfort

Stap 5:Kies je pootjes

Boxspring Infi nity 6000, compleet inclusief matrassen en

luxe matrastoppers. Vlak verkrijgbaar normaal vanaf

1.995,- nu vanaf 1.795,-

Boxspring Infi nity 200, compleet

inclusief matrassen en luxe

matrastoppers. Vlak

verkrijgbaar normaal vanaf

1.295,- nu vanaf 1.165,-

Boxspring Infi nity 8000 compleet inclusief

matrassen en luxe matrastoppers. Vlak

normaal vanaf 2.145,- nu vanaf 1.930,-

Optioneel voetbord vanaf 405,-

U heeft al een Infi nity Boxspring

vanaf 1.095,-995,-

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 4

Page 5: Kanton week40

Voor elke wenseen waterdichte oplossing!

’Mijn Mangaat weeropgelucht

naar hettoilet’

Iedereen gelukkig met de sanitaire en bouwkundigeaanpassingen van Zandberg... Want met een eenvoudigeaanpassing van uw toilet en badkamer (of de installatie van eentraplift) kunt u weer veilig en comfortabel thuis blijven wonen.

Takkebijster 204817 BL Breda(076) 521 64 36www.zandbergbv.nl

Help de stoelgang opnatuurlijke wijze

Een regelmatige stoelgangVoor een regelmatige stoelgangis het van belang om de darmenin beweging te houden. De in-name van voldoende voedings-vezels, samenmet genoeg vocht,is hiervoor uiterst belangrijk.Met name de vezels uit groen-te en fruit zijn essentieel voorhet goed functioneren van dedarmen. Toch redt slechts een

Natuurlijke ondersteuningLinoforce vanA.Vogel is een zui-ver natuurlijk middel dat de na-tuurlijke stoelgang bevordert*.Het ondersteunt een goededarmpassage en helpt zo de ont-lasting zachter te maken*.

kwart van alle Nederlandershet om dagelijks 200 gramgroente en 2 stuks fruit te nut-tigen. Daarnaast beweegt ruim30% van de mensen te weinigen hebben 7 op de 10 vrou-wen regelmatig gevoelens vanstress. Ook een reis naar hetbuitenland – waar de voedings-gewoonten vaak anders zijn – issoms van invloed op de werkingvan onze darmen.

Te weinig groente en fruit ophet menu, periodes van stressof een gebrek aan beweging.Iedereen heeft er wel eens meete maken. Het kan allemaal zozijn uitwerking hebben op dewerking van onze darmen enonze ontlasting. Uit onderzoekblijkt dat 46% van de Neder-landse vrouwen ondersteuningvoor de spijsvertering zoukunnen gebruiken. A.VogelLinoforce is een zuiver natuur-lijk middel dat de natuurlijkestoelgang bevordert* en deontlasting zachter helpt temaken*.

‘Helpt opnatuurlijke wijzeontlasting zachterte maken*’

VerkrijgbaarheidA.Vogel Linoforce is ver-krijgbaar bij drogist, gezond-heidswinkel en apotheekin een verpakking van 200gram voor een adviesprijsvan €8,49.

* Op basis van Sennablad

Heeft u vragen over uw spijs-vertering of gezondheid? Belde A.Vogel gezondheidslijn0900-2464646 of kijk opavogel.nl.

ADVERTORIAL

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 5

Eén van de mooiste kantoren die je later kunt treff en: de cabine van een straatveegmachine. Super geveerde stoelen, prima uitzicht, relaxt werktempo en geen gezeur van collega’s aan je hoofd. Tekst en foto’s: Caspr van Aggelen.nl

Heel veel stoerder kan het niet... Even samen met een echte brandweerman een brandje blussen. Het was ook puik weer om met water te spelen.

Kijk, dat zijn nog eens kaarten waar je wat aan hebt! Samen met de Oosterhoutse jongsten maakte Juul Langenberg een kaart waarop je in één oogopslag jouw ‘kids interesting points’ vindt.

Wereldkinderdag drukker dan ooit

Informatiemarkt voor kinderen én ouders groot succes

Tijdens een evenement rond kerst staan er - op last van een angstige ambtenaar - dranghekken rond een vuurkor� e op de Heuvel, tijdens Wereldkinderdag zitten kinderen gemoedelijk op open vuur een broodje te bakken. Zó hoort het!

Open ochtend ZonnekringOOsterhOut - Bij KDC/Peu-terspeelzaal De Zonnekring aan de Ganzendonk 4 in Oosterhout is woensdag 7 oktober een open ochtend van 8.30 tot 11.00 uur. Peu-terspeelzaal/ Kindercen-trum de Zonnekring is er

voor peuters van twee tot vier jaar. De kinderen kun-nen er in een huiselijke sfeer genieten van spelen, verha-len en liedjes, spelen met speelgoed van natuurlijke materialen en andere kinde-ren ontmoeten.

OOsterhOut - In de gym-zaal aan de Markkant 3 in Oosterhout staat woens-dag 7 oktober een gratis introductieavond over weerbaarheidstrainingen op het programma. Van

18.00 tot 18.50 uur is er een kennismakingstraining met uitleg over hetgeen behandeld gaat worden in de komende cursus. De introductieavond is voor iedereen vanaf 14 jaar en

je hoeft geen goede fysieke conditie te hebben om deel te nemen. De deelnemers dragen makkelijke sport-kleding. Meer info op:

www.budokwaiarahi.nl

Weerbaarheidstrainingen VlooienmarktDrunen - In De Poort van Heusden aan de Vimmerik in Nieuwkuijk (Drunen) is zondag 4 oktober een vlooi-enmarkt met voor elk wat wils. De vlooienmarkt is van 10.00 tot 17.00 uur en de entree bedraagt 3,50 euro (tot en met 10 jaar gratis).

Page 6: Kanton week40

10 oktober 2015

van 13:00 - 17:00 uurOPEN DAG

Meer informatie?Bel 076 - 201 93 00 of kijk op onze websitewww.medinova.com

U krijgt een exclusief kijkje achter de schermen - ookin de operatiekamers. Onze orthopedisch chirurgen,fysiotherapeuten, verpleegkundigen en anderemedewerkers staan voor u klaar om uw vragen tebeantwoorden.

Medinova Kliniek Breda, Takkebijsters 5a, 4817 BL Breda

Dagbladbezorger OP ZOEKNAAR EENBIJBAAN?OOSTERHOUT

Brabants Dagblad is op zoek naar dagbladbezorgers* die ’s ochtendsvoor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?• Een prima vergoeding• Gratis Brabants Dagblad, AD, Trouw of de Volkskrant lezen• Uitstekend te combineren met andere bezigheden

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.Direct aanmelden? Ga naar www.bezorgers.nl

*min.leeftijd 15 jaar

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 6

• Incl. uitgebreid ontbijtbuffet €74,50

korting47%

4-daags verblijf voor 2 personen inVan der Valk Hotel Moers in Duitsland!

normaal €140,-

Sweetdeal.nl wordt vanaf 1 oktober:

weekkrant.nl/dagdeal

Wij zijn, in omgeving Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda enWaalwijk op zoek naar een

buschauffeurvoor ondersteuning in het personenvervoer

Het betreft hier een ochtend route met een touringcarbusvan 06:50 tot ongeveer 08:30 uur, met mogelijk ook eenmiddagrit. In dit geval betreft het een gebroken dienst.Evt.extra werkzaamheden in het personenvervoer zoals evene-menten en treinstremmingen behoren tot de mogelijkheid.

Functie-eisen:In bezit van rijbewijs D, geldige medische verklaring, goedebeheersing van de Nederlandse taal, servicegerichte enklantvriendelijke werkhouding, betreft een korte ochtendrit,accuraat, stressbestendig, representatief en verantwoorde-lijkheidsgevoel.

Functieomschrijving:Afwisselende en zelfstandige functie binnen een professio-neel, dynamische werkomgeving..Variabele uren/oproep-functie. Mogelijkheid tot vast dienstverband.Salaris conformCAO Besloten Busvervoer. Ook chauffeurs die met de vut,pensioen of pre-pensioen zijn, worden gevraagd te reageren.

Reageren:Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet metmotivatie en CV dit kan per e-mail [email protected] of per post:TCR PersoneelszakenIndustrieweg 7B4338 PR MiddelburgVoor meer informatie over de vacature kunt u bellen naarde afdeling personeelszaken op nummer 0118-434436

Page 7: Kanton week40

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 7

Alfa Romeo viert 105 jaar sportiviteit

€ 3.000,- VOORDEEL OP UW NIEUWE ALFA ROMEOINCLUSIEF UCONNECT NAVIGATIESYSTEEM Alfa Romeo viert zijn honderdvijfjarig bestaan met een messcherp aanbod: een Offerta Sportiva. In dit fantastische aanbod krijgt uhet state-of-the-art UConnect navigatiesysteem cadeau met een aanvullende korting tot het totaalbedrag van maar liefst € 3.000,-!

Alfa Romeo

Alfa Romeo with

De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden; zie ook hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. Dit actieaanbod is geldig tot 31 oktober 2015. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Kijk voor de voorwaarden op alfaromeo.nl of vraag uw dealer.

Brandstofverbruik: 4,2 - 5,0 L/100 km (20,0 - 23,8 km/L). CO2-emissie: 99 - 114 g/km.

Autobedrijf OTTEN B.V. Beverweg 4, Breda. Telefoon: 076-522 25 33. Donderdag koopavond. [email protected]. www.ottenauto.nl

Volgens Erna Tekke, voorzitter van de PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond), afdeling Oosterhout (280 leden), is Josina Blommers “een top-vrijwilliger die een groot deel van de week besteedt aan ouderen.”

door Jeroen Meijer

OOSTERHOUT - Josina Blom-mers (1949) werd geboren in Borkel en Schaft (onder Val-kenswaard), waar haar va-der werkte als douanier. Hij kreeg een betere baan, waar-door Josina op haar tweede naar Haarlem verhuisde. Daar volgde ze de Nijver-heidsschool. Toen Josina 17 was besloot het gezin om dichter bij de familie te gaan wonen. In Breda ontmoette ze haar man Jan met wie ze zich vanaf 1972 in Oos-terhout vestigde. Ze kregen een zoon en een dochter (en twee kleinkinderen).

Jonge ouderenJosina Blommers werkte aanvankelijk als coupeuse, maar die markt zakte in elkaar. Vervolgens was ze thuishulp bij Maasmond, het latere Thebe. “Mijn va-der zei altijd: als je later 80 bent, vind je het ook fijn als er ‘jonge ouderen’ lid zijn van de PCOB.”Mede daarom schreef Jo-

sina zich op haar 50e in als lid van de PCOB, werd bestuurder en trok tal van activiteiten naar zich toe. Ze deed dat naast haar betaalde werk tot en met juni 2014, waarna ze alle tijd had voor het vrijwillige werk voor de PCOB. Al vijftien jaar is Josina wekelijks bezig met

het organiseren van allerlei activiteiten.Samen met haar man Jan is ze verantwoordelijk voor wekelijkse fietstochten, een maandelijkse fietsdag en een jaarlijkse vijfdaagse fietsva-kantie. Ook stimuleert ze le-den mee te doen aan de Oos-terhoutse fietsdriedaagse. Daarnaast staat Josina met nordic walken haar manne-tje; iedere vrijdag is ze met de ‘Stokkenlopers’ een uur op de Vrachelse Heide te vinden.

CreaclubOndanks al haar bezighe-den organiseert de vitale Josina Blommers vrolijk verder. Haar man Jan: “Het verwondert me iedere keer weer: of ze nou vijftig keer per week gebeld wordt of de hele week voor ouderen in de weer is, ze gaat maar door!” Wat te denken van

het organiseren van een jaarlijkse busreis? Een kerst-concert in Rotterdam, al-lerlei ad hoc-activiteiten als het bezoeken van musea? Eenmaal in de veertien da-gen begeleidt ze de creaclub, waar driftig aan handwerk wordt gedaan. Josina organi-seert ontmoetingsmiddagen en -avonden. Ze geniet er

mateloos van: “Heerlijk om te doen!” In februari 2016 stapt Josina na vijftien jaar uit het bestuur. “Goed voor de nieuwe instroom. Daar-bij ben ik niet zo van het vergaderen. Ik stop niet met mijn activiteitenbegeleiding hoor. Ik ben immers meer een doe-mens.” Voor wie dat nog niet doorhad…

‘Vrijwilliger van de Week’ Josina Blommers

Een van de belangrijkste activiteiten van Josina Blommers is het organiseren en begeleiden van fietstochten. Foto: Jeroen Meijer

Josina geniet er mateloos van: ‘het is heerliJk om te doen!’

‘Vrijwilliger van de Week’Voor de rubriek ‘Vrijwilliger van de Week’ worden vrijwilligers van Oosterhout en omstreken geïnterviewd. Niet omdat ze zo graag met hun gezicht in de krant komen - bescheiden als ze zijn - maar juist om het nut, de noodzaak en het bijzondere van vrijwilligerswerk aan te tonen. Mocht u iemand willen voorstellen als vrijwilliger van de week, mail dan een korte motivatie naar Jeroen Me-ijer, e-mail: [email protected].

Page 8: Kanton week40

WORD VOOR ÉÉN DAGBAAS VAN DE KRANT.

Doe mee met Project Schoolkrant, maak de beste schoolkrant en word één dag baas van de krant.

Om jou en jouw klas te helpen de beste schoolkrant te maken kun jij, net als eenjournalist, een persconferentie bijwonen,een mini-college volgen of de hulp van een échte journalist winnen.

Meld je nu aan opprojectschoolkrant.nl

Doe mee!Stuur jullie schoolkrantuiterlijk6 oktoberin!

GEEF EENS WAT NIEUWSBij aankoop van 1 krantcadeaukaartontvangt u een 2e Krantcadeaukaart

van dezelfde waarde gratis!actie is geldig t/m zaterdag 10 oktober 2015, exclusief bij Bruna

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 8

40%30 september t/m 3 oktober, tot wel

VOORDEEL OP FIETSEN& ACCESSOIRES+ IEDERE DAG EEN DAGTOPPER

HALFORDSFIETS4-DAAGSE

www.halfords.nl

DAGTOPPER 43 OKTOBER

5.95van 12.95 voor

Fietspomp

DAGTOPPER 21 OKTOBER

2.95van 14.95 voor

Bagagedrager kussen

1.00van 2.95

voor

DAGTOPPER 130 SEPTEMBER

Fietsbel

4.95van 19.95 voor

DAGTOPPER 32 OKTOBER

Verlichtingsset

Page 9: Kanton week40

BREDASEWEG 23 | 4901 KN OOSTERHOUT (NB) | TEL. (0162) 433733 | E-MAIL: [email protected]

UW TRAP BEKLEED INCLUSIEF TAPIJT LOTUS(beige en grijs) voor € 295,-met ondertapijt voor € 345,-(uitgaande van een dichte trap zonder zijkanten van 13 treden)

GORDIJNEN GRATIS GEMAAKT & GEHANGEN(exclusief band en haken)

Wij komen graag bij u thuis voor advies en inmeten

VERPANDING • INKOOP • VERKOOPLAAGSTE RENTE IN BRABANT 4,5% P/M

TERMIJN 3 MAANDEN • VERLENGEN MOGELIJKREPARATIE SIERADEN • HORLOGEBATTERIJ € 5,-

VAN COOTHPLEIN 14 • BREDA • 076-7620070 • WWW.PANDHUISBREDA.NL

HOOGSTE INKOOPPRIJS GOUD IN BRABANT

TERMIJN 3 MAANDEN REPARATIE SIERADEN

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 9

HET BESTE VAN DE NEDERLANDSE DANSWO 7 OKT NEDERLANDS DANS THEATER I START AGAINVR 6 NOV HET NATIONALE BALLET & HOLLAND SYMFONIA GISELLEVR 27 NOV SCAPINO BALLET ROTTERDAM HENRY

WWW.CHASSE.NL

Tandtechnisch laboratorium R van der Wal jr.Sint Vincentiusstraat 89 - Oosterhout - 0162-742034

www.ttl-vanderwal.nl e-mail: [email protected]

Bel ons voor een GRATIS CONSULT0162-742034

Waarvoor kunt u bij de klinisch prothese technicus terecht?• advies en informatie• gebitsprothese op implantaten• flexibel gedeeltelijk plaatje• beoordeling van uw huidige prothese• ook voor reparaties• haal- en brengservice• ook ‘s avonds en in het weekend• 7 dagen per week geopend!

Page 10: Kanton week40

Na een verbouwing van 2 weken openen wij onze deuren weer voor u.

Brasserie Jardin was het levenswerk van Magda Vromans, vandaar de nieuwe naam enhet nieuwe logo. 7 jaar geleden heeft Magda Brasserie Jardin overgenomen, al snel hadze het eigen gemaakt en had ze de kneepjes van het horeca-vak onder de knie. Velevaste gasten, gasten ja want klanten waren het niet, die wekelijks naar de Brasseriekomen voor een hapje en een drankje. Magda is helaas veel te vroeg uit ons middengetrokken, maar niets liever willen wij dan haar levenswerk voortzetten. Ze had dewens om Jardin te verbouwen tot een moderner geheel, meer deze tijd. Dat hebben wegedaan, er is hard gewerkt.

De formule verandert uiteraard niet, nog steeds staat Gastvrijheid bij ons bovenaan. Brasserie Jardin vindt het belangrijk dat de gast zich thuis voelt, zich welkom voelt.Bewuste voeding maar ook de Bourgondische levensstijl bieden wij onze gasten. Zo verwennen we de gasten graag met verse producten, verse sapjes maar ook verschillende biersoorten en wijnen zijn niet uit ons assortiment weg te denken.

Wij heten u graag van harte welkom in onze Brasserie in het Arendshof te Oosterhout.

Bij het ter persen gaan van deze editie van Het Kanton heeftkermisminnend Oosterhout nog een hele dag voor de boeg.Een dag vol oliebollen, suikerspinnen en gekrulde chips. Nogeen keertje in de spin, van de glijbaan en even stoer kijken inde botsauto’s. Twintig keer misgrijpen voor zo’n teddybeertje bij d h l l d j d l d

Koningsmarkt voor een appel en een ei verkopen.het eind van de avond nog ‘ohhhs’ en ‘ahhhs’ roephet vuurwerk.De Oosterhoutse kermis kende dit jaar goede en stijden. Het weer was zoals altijd weer erg bepalen

i k i d h k

Goede en slechte tijdentijdens Oosterhoutse kermis

UT - In de gangenolikliniek van hetZiekenhuis aan dean 9 in Oosterhout15 september eenitie te zien van fo-PP.oli Oogheelkundengendijk in Bredaankzij de maat-ogheelkunde, al

kunstcommissie van hetAmphia goedkeuring vooreen tentoonstelling op deziekenhuislocatie Pasteur-laan. Het resultaat is te be-wonderen van 15 septembertot 10 november. De tentoon-gestelde foto’s zijn te koop.De opbrengst willen de foto-grafen graag schenken aanhet goede doel de stichting‘Oogzorg Ver weg Dichtbij’.Deze stichting ondersteunthet werk van dr. Hian Oei,voorheen werkzaam als oog-arts in Breda, nu werkzaamin de arme gebieden van Pa-

Kijk i f

RENGST GAATICHTINGRG VERWEGJ’

ub van de polikliniek oogheelkunde van hetZiekenhuis Breda/Oosterhout verzorgt dit jaarentoonstelling. Zij hebben er een goed doel

onden: de opbrengst is voor het werk van dr.

toexpositieolikliniek

Schrijf meeOnze nieuwe website maken we samen. Schrijf

jij een wedstrijdverslag, wil je een braderie aankondigen, op zoek naar een nieuw koorlid of een nieuwe fiets? Je kunt het allemaal zelf

online plaatsen op www.hetkanton.nl. Na plaatsing op de website maak je bovendien

kans dat het in de papieren editie wordtmeegenomen.

GA SNEL NAARwww.hetkanton.nl

Bij het ter persen gaan van deze editie van Het Kanton heeft kermisminnend Oosterhout nog een hele dag voor de boeg.

Goede en slechte tijden tijdens Oosterhoutse kermishangt, dankzij de maat-

schap Oogheelkunde, al het goede doel de stichting ‘Oogzorg Ver weg Dichtbij’.

polikliniek

Het Kanton

WIJHIERVAN

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 10

Beleg van de vesting Breda in 1625, door Pieter Snayers. Rechts op de voorgrond een musketschutter met het musket op de schouder.

Oosterhout tussen twee vestingsteden (2)

door Jacob Jonker

OOSTERHOUT - In het jaar 1568 brak de 80-jarige oor-log uit. Spoedig kregen de Geuzen vaste voet in Dor-drecht en Gorinchem. Ze waren te zwak om de ves-tingstad Geertruidenberg in te nemen en trokken daar-om langs deze vesting naar West-Brabant om daar de dorpen te plunderen.De schout van Oosterhout, Lennaert van Boischot voel-de zich in Oosterhout door de plunderaars niet meer veilig en besloot met zijn gezin in het slot Huis ten

Strijen in Oosterhout te gaan wonen.Wel ging hij nog elke zondag naar de mis in de Sint-Jans-basiliek. De Geuzen hadden daar lucht van gekregen en legden een hinderlaag langs de Hoofse weg. Op zondag 7 augustus 1572 werd Len-naert van Boischot daar op weg naar de kerk, door de Geuzen gevangen genomen.Dit is weergegeven op een gebrandschilderd raam in de St. Jan door Joep Nico-lai. Men ziet ook hoe zijn schildknaap, die trachtte met het missaal in de hand Van Boischot te verdedigen,

gewond op de grond ligt.Van Boischot wordt naar Gorinchem afgevoerd en daar wordt hij voor de keus gesteld om het katholieke geloof af te zweren en de eed van trouw af te leggen op de Prins van Oranje, of de dood.Van Boischot weigert dat en op 8 september 1572 wordt hij in Gorinchem opgehan-gen.De Geuzen komen nog een paar keer terug in Ooster-hout om te plunderen en ze stichten daarbij ook brand in huizen aan de oostzijde van de Heuvel.

Oosterhoutse historieConcert in de KoetserijRaamsdonk - Carlo Nabbe (viool) en Marcel van Wes-ten (Pels/Standaard orgel) verzorgen zondag 4 oktober een concert in rijtuigmuse-um de Koetserij in de Lange Broekstraat 1 in Raamsdonk. Het programma bestaat uit werken van onder meer J. S. Bach en Rheinberger.Het concert begint om 15.00 uur en de entree bedraagt 5 euro, inclusief toegang tot het museum en de beelden-tuinen. Na afloop van het concert is er in het theehuis gelegenheid tot het gebrui-ken van koffie/thee of fris.

DansenTeTeRingen - In de Dorpsher-berg aan het Willem Alexan-derplein in 4 Teteringen is zaterdag 3 oktober een dansavond met live muziek van Duo Limi. De aanvang is om 21.00 uur en de entree bedraagt 5 euro.

KnuffelvieringoosTeRhouT - In de Sint-An-toniuskerk in de Sint Vin-centiusstraat 113 in Ooster-hout is zondag 4 oktober om 9.30 uur de maandelijkse gezinsviering met mede-werking van kinderkoor ‘De Flierefluiters’. Op 4 oktober wordt tevens de sterfdag van Sint-Franciscus her-dacht. Franciscus sprak met de dieren en daarom wordt op zijn herdenkingsdag ook

Werelddierendag gevierd. Alle kinderen worden uitge-nodigd om hun liefste knuf-fel mee te brengen. De knuf-fel wordt tijdens de viering gezegend. Na afloop van de viering is iedereen welkom voor een gratis een kopje koffie of thee met een koekje in de grote zaal van Antoni-ushuis ‘De Vinder’.

Inloopdagengilze Rijen - Heemkring Mo-lenheide houdt maandag 5 en dinsdag 6 oktober weer inloopdagen voor het stam-boomonderzoek in ’t Oude Raadhuis aan de Nieuw-straat 22 in Gilze. Maandag 5 oktober kunnen belang-stellenden terecht van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 6 oktober van 13.30 tot 16.30 uur. Meer info:

heemkringmolenheide.nl

Themadag TeTeRingen - Donderdag 8 oktober houdt KBO-Brabant een themadag over ‘De mis-sie toen en nu’ in het voor-malige Missiehuis Zuider-hout in Teteringen. Hiermee wil KBO-Brabant op een he-dendaagse manier stil staan bij aloude katholieke prin-cipes als naastenliefde en barmhartigheid. Ook wordt aandacht gevraagd voor het project ‘Oud in Afrika’ waarmee KBO-Brabant se-nioren in Afrika steunt. De themadag is van 9.30 tot 15.30 uur en deelname kost

20 euro, inclusief lunch. Voor informatie en aanmel-den, bel het secretariaat van KBO-Brabant: 073-6444066.

Veiliger fietsendongen - Van maandag 5 tot en met vrijdag 23 oktober werkt de gemeente Dongen aan een veiliger fiets- en voetgangersoversteek bij de bibliotheek. Het kruispunt krijgt een nieuw uiterlijk. Tijdens de werkzaamheden wordt het gemotoriseerd omgeleid. De routes staan op www.dongen.nl.

Loopbaanclub voor 50+Rijen - KBO-Brabant en se-niorenvereniging Rijen hou-den een loopbaanclub in Gilze en Rijen. De eerste bij-eenkomsten zijn al geweest, maar er zijn ook bijeenkom-sten op 29 september en op 6, 13 en 27 oktober, 13 okto-ber en 27 oktober. De bijeen-komsten in Sociëteit de Oase aan de Nassaulaan 62-64 in Rijen zijn gratis; deelnemers betalen alleen hun koffie.De Loopbaanclub is een plaats waar werkzoekenden (al dan niet werkend) geza-menlijk onderzoeken wat ze willen en kunnen op het ge-bied van werk. In een Loop-baanclub denken de deelne-mers met elkaar mee en een deskundige coach begeleidt de bijeenkomsten.Aanmelden (mag) via [email protected].

nieuws in heT koRT

Page 11: Kanton week40

Prijsverlagingen

500 G 500 G

1 KG

0.79 WEEKEND

1.29 WEEKEND

2.29WEEKEND

1.39WEEKEND

0.89 WEEKEND

0.79 WEEKEND

0.89 WEEKEND

12 STUKS 5 STUKS

4 STUKS

3.19v van 3.69

2.49v van 2.59

2.99v van 3.29

3.39v van 3.69

3.49v van 3.79

1.5 KG

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Tompoucen*

Broccoli

300 g

Mini gehaktballetjes*

Witlof

Hollandse Elstar appelenConference peren

2 T/M 4 OKTOBER 2 T/M 4 OKTOBER 2 T/M 4 OKTOBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

300 g

Kalfsbraadworsten*

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

Goud ofdark roast.

Koffi e

Koffi e rood

Koffi e-bonen

Koffi e cafeïnevrij

Koffi epads Dark roast, cafeïnevrij, mild, regular, mocca of extra dark roast.

Kijk voor ons enorme assortiment ook op hornbach.nl

Jouw huisdierverdienttoch hetbeste?

Jouw huisdierverdienttoch hetbeste?

Jouw huisdierverdienttoch hetbeste?

Bij HORNBACH vindje altijd een grootassortiment aandiervoeding, speeltjes en andere verzorgingsproductenom ervoor te zorgen dat jouw huisdier niets te kort komt!

Krabpaal“Smaragd”afm. ( l x b x h )35 x 35 x 103 cm,met slaapplek,in grijs en beigeverkrijgbaar7339939

Dentastix Mediummultipack van 28 stuks,reduceert tandaanslagtot 50% en zorgt voorgezonde tanden en eenbetere adem 5212854 650

Kattenstickinhoud 10 stuks,zalm 7974986 119

1295Pet bed domusafm. 40 cm,kleur chocolademocca 5738913

afm. ( l x b x h )35 x 35 x 103 cm,

in grijs en beige

afm. ( l x b x h )35 x 35 x 103 cm,

in grijs en beige

2490

Konijnenkooi “Casita 100”afmeting 96 x 58 x 56 cm (l x b x h),voerbakje, drinkfles, hooiruif en eenplateau waar het huisdierop kan zitten of zichonder kan verschuilen8800721 5995

10X Bouwmarkt”!

Stemmers bedankt!“Beste

hornbach.nl Volg ons op:

BredaKonijnenberg 33, 4825 BCMa. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur,za. 08.00 - 18.00 uur.

Page 12: Kanton week40
Page 13: Kanton week40
Page 14: Kanton week40

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 14

DONGEN - Gitarist Adjan Em-men start maandag 12 ok-tober een nieuwe jazzwork-shop, een cursusgroep die haar repetities heeft in J.C. De Poort aan de Gasthuis-straat in Dongen. Emmen leidt daar ook popwork-shops. Dit contact zorgde voor het onderbrengen van de jazzworkshop, die in de wijde omgeving volop in de belangstelling staat. Deze groep is een cursus voor vol-wassenen met affiniteit voor jazzmuziek. Gedurende drie maanden wordt elke maan-dag van 20.30 tot 22.45 uur in groepsverband gewerkt aan improvisaties en stijl-

kenmerken van jazzmuziek. Inschrijven is mogelijk met elk instrument dat zich leent om jazz te spelen en te improviseren. De cursus

wordt eind januari afgeslo-ten met een concert op een Dongens podium. Bel voor meer info naar Adjan Em-men, tel. 0162-323309.

Start nieuwe jazzworkshop

OOStErhOut - Dit jaar bestaat de Oosterhoutse EHBO ver-eniging 65 jaar. De vereni-ging viert dit met een groot-se presentatie op zondag 4 oktober van 12.00 tot 17.00 uur op de Heuvel in Ooster-hout.Tijdens dit jubileumeve-nement zijn er diverse de-monstraties te zien, zoals bijvoorbeeld Eerste Hulp bij Ongelukken, hartreani-matie, brandoefening- en ontruiming en ongeval si-mulatie (LOTUS). Belang-stellenden kunnen actief deelnemen aan de verschil-lende demonstraties, waar-bij ook en vooral aan kinde-

ren is gedacht.Daarnaast zijn er diverse jubileumacties, waarbij belangstellenden korting krijgen op cursussen en

trainingen van de EHBO Vereniging Oosterhout en is er iets speciaals voor men-sen die zich zondag aanmel-den als hulpverlener.

EhBO viert 65-jarig bestaan

DONGEN - De Jumbo winkel aan de Hoge Ham 113 in Dongen opent dinsdag 6 ok-tober een Pick Up Point voor online bestellingen. Filiaal-manager Martin van Ooijen: “Bij alles wat we doen staat de klant centraal. Met het Pick Up Point komen we tegemoet aan de wens van onze klanten om overal en op elk moment boodschap-pen te kunnen doen. Of dit nu in de winkel of online is. Uiteraard bieden we ook bij het ophalen van online bestellingen de persoonlijke service die klanten van ons gewend zijn.” Klanten die online bestellen kunnen de

boodschappen de volgende middag vanaf 16.00 uur op-halen. Wie op vrijdag voor 12.00 uur bestelt kan de boodschappen op zaterdag

vanaf 10.00 uur ophalen. Het Pick Up Point is op weekda-gen open van 16.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur.

Jumbo opent Pick up point

OOStErhOut - Fotograaf Ge-rard Kievits maakt er elk jaar opnieuw een sport van om een serie foto’s af te leveren waarbij het één onderwerp betreft. Zo fotografeerde hij eens zoveel mogelijk baasjes en hun honden, legde hij een jaar lang elke dag iemand in het Oosterhoutse centrum vast, liet hij iedereen die in zijn studio kwam voor pas-foto’s ook met een hoedje poseren en afgelopen vrijdag onthulde hij het werk dat hem het afgelopen jaar bezig hield: Kievits fotografeerde honderd Oosterhouters die de leeftijd van 80 al pas-seerden. Vrijdagmorgen was

het druk in de Nieuwstraat, voor de studio van Kievits. Wellicht dat het op de foto niet opvalt: het bord ‘Be-weegbaar Obstakel’ was dan

niet voor gefotografeerd be-jaard Oosterhout geplaatst, maar stiekem leek het daar wel op. Zo druk. Foto: Casper van Aggelen.nl

‘Ze leven lang, ze leven lang!’

Brasserie Jardin de Magda in het Arendshof in Oosterhout heeft onlangs een nieuwe, meer eigentijdse, look gekregen.

OOSTERHOUT - Na een verbou-wing van twee weken zijn op 22 september de deuren van Brasserie Jardin in het Arendshof in Oosterhout weer geopend. Buiten het feit dat de inrichting veran-derd is, is ook de naam ge-wijzigd en heet het nu Bras-serie Jardin de Magda.Brasserie Jardin d’Aigle, zo-als de brasserie tot voor kort heette, was het levenswerk van Magda Vromans, van-daar de nieuwe naam en het nieuwe logo. Zeven jaar geleden nam Magda Brasse-rie Jardin over. Al snel had ze het zich eigen gemaakt

en kreeg ze de kneepjes van het horeca-vak onder de knie. Vele vaste gasten ko-men wekelijks naar de Bras-serie voor een hapje en een drankje. “Magda is in mei helaas veel te vroeg uit ons midden ge-trokken, maar niets liever willen wij dan haar levens-werk voortzetten. Magda had de wens om Jardin te verbouwen tot een moder-ner geheel, meer van deze tijd. Dat hebben we gedaan, er is hard gewerkt”, vertelt Patricia Rudolph, de vrien-din van Magda’s broer Ad. Zij spreekt namens familie,

vrienden en personeel. Ge-zamenlijk willen zij Mag-da’s levenswerk gezamenlijk voort willen zetten.“De formule verandert ui-teraard niet, nog steeds staat bij ons gastvrijheid boven-aan. Brasserie Jardin vindt het belangrijk dat de gast zich thuis voelt, zich wel-kom voelt. Wij bieden onze gasten bewuste voeding en een bourgondische levens-stijl bieden wij onze gasten. Zo verwennen we ze graag met verse sapjes en andere producten, maar ook met verschillende biersoorten en wijnen.”

Brasserie Jardin de Magda

Dirk Fey, natuurmens pur sang, was al jong geboeid door alles wat groeit en bloeit in de natuur. Vanwege zijn grote verdiensten voor de Biesbosch, zowel tijdens werktijd als in zijn vrije uurtjes, besloot de jury om de Biesbosch Natuurprijs 2015 aan Dirk Fey toe te kennen.

BiesBosch - Fey’s moeder was al vroeg lid van de NJN (Ne-derlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) en tijdens de vele vakanties op de fiets en met de tent in Schouwen-Duiveland, kregen Dirk Fey en zijn broers ‘de kennis der natuur’ met de paplepel in-gegoten. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Dirk eveneens lid van de NJN werd.Al vanaf het moment dat Fey naar de lagere school ging, wist hij dat hij bos-wachter zou worden. Dat dat bij Staatsbosbeheer zou zijn, lag voor de hand. Hij was nauwelijks 18 jaar toen hij bij Staatsbosbeheer in dienst trad, in de boswachterij van Austerlitz. Na zijn militaire dienst, onder meer in Nieuw Guinea, was Dirk Fey twee jaar lang vogelwachter op

Texel en toen hij hoorde dat zijn werkgever op zoek was naar een boswachter voor de Biesbosch solliciteerde Fey met succes naar deze baan. Op de polder De Dood betrok hij in maart 1965 de bijbehorende dienstwoning; het witte huis van Van Tien-hoven, een griendbaron die 15 jaar daarvoor zijn bezit-tingen in de Biesbosch aan een aannemer had verkocht, die het in 1958 op zijn beurt aan de Staat verkocht.Die eerste jaren was het echt pionieren, alles moest altijd per boot, want polder De Dood was één van de vele ei-landen in de Biesbosch. Fey moest in die begintijd het werk bijna helemaal alleen doen. In de Biesbosch was

hij hét gezicht van Staats-bosbeheer; de vogelwachter, de voorlichter, de uitvoerder en het manusje van alles. Fey was ook het universele aanspreekpunt en kon op de vele vergaderingen altijd met iedereen door één deur. Of het nu de boeren, de vis-sers, de griendwerkers, de plannenmakers of de recre-anten waren, Fey laveerde overal, als een volleerd di-plomaat, tussendoor.Een hoogtepunt in zijn car-rière was de herintroductie van de bever in Nederland, in 1988, in de Biesbosch.In juni 2008 ging Fey, van-wege het bereiken van de pensioengerechtigde leef-tijd, met gepaste tegenzin met pensioen.

Biesbosch-natuur-prijs voor Dirk Fey

Dirk Fey kreeg onlangs de Biesbosch-natuurprijs 2015 uitgereikt. Foto: Hans Gebuis/NVB

Page 15: Kanton week40

Terneuzen

VlissingenMiddelburg

Goes

Zierikzee

SpijkenisseBarendrecht

Dordrecht

Steenbergen

Roosendaal

BredaHalsteren

Bergen op ZoomTholen

Paasdijkweg 33 | Poortvliet | infolijn 0166 619100 | www.woonboulevardpoortvliet.nlOpeningstijden: Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur | Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uur | Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur | Zondag en maandag gesloten

Eetstoel CadiraIn leder met sledeframe.Leverbaar in diverse uitvoeringen.Normaal 279.- nu 244.-

Eetbank CadiraIn leder met sledeframe.

Breedte 186cm.Normaal 999.- nu 874.-

Uitvoering B Uitvoering D Uitvoering E Uitvoering F Uitvoering G

Vraag onze adviseur naar de mogelijkheden van model Cadira

Eettafel ValoriGeheel zelf samen te stellenzoals afgebeeld 240x100cm

Normaal 949.- nu 830.-

Vraag onze adviseur naar de mogelijkheden

van model Valori

Incl. strokenmet hoofdplank

massief 4cmopgedikt 6cmboomstamblad

Kies je poot en pootkleur

Kies je rugdikte

Kies je tafelblad

Kies je kleur hout

Kies je maat

Antwerpen 35 minuten

Rotterdam 35 minuten

Breda 30 minuten

PoortvlietA4 afslag 26 Tholen

More Inclusive FreudenstadtBij dit arrangement logeertu aan de rand van het bos.Trekt u de wandelschoenenaan? Of maakt u een ritjeover de Schwarzwaldhoch-strasse, Duitslands oudstepanoramaroute? Ook Tri-berg, met de hoogste wa-terval van Duitsland is eenbezoekje waard. Freuden-stadt zelf heeft het grootstemarktplein van Duitsland.

Uw verblijfHotel Schwarzwald ligt inhet groen, aan de rand vanFreudenstadt. Het is voor-zien van restaurant, bistro-café, kegelbaan en een well-nesscentrum met zwembad,stoombad en Finse sauna.Alle kamers kijken uit ophet groen.

Inbegrepen• 3, 5 of 7x overnachting met

ontbijtbuffet• 3, 5 of 7x driegangenmenu

met saladebuffet• 1x welkomstdrankje

• gebruik wellnesscentrum• gebruik badjas• gratis gebruik bussen en

treinen in Zwarte Woudmet de KONUS kaart

• 1x kegelen

Prijzen 4-d 6-d 8-d27/9-15/10 169 275 38516/10-22/12 139 239 3352/1-31/1 139 239 3351/2-15/2 159 259 36516/2-23/3 139 239 33524/3-31/3 179 279 385Prijzen in € p.p. o.b.v. 2-/3-en 4-persoonskamer. Nietinbegrepen: reserverings-kosten (€ 20,-) en kosten Ca-lamiteitenfonds (€ 2,50).

Kinderkorting (bij 2 volbeta-lenden op de kamer):0 t/m 11 jaar gratis12 t/m 15 jaar 50% korting

Informatie en reserveringenwww.pharosreizen.nl/weekkrant of bel- via 023 -55 42 870 (lokaal tarief) metzoekcode 32140.

SPROOKJESACHTIG SCHWARZWALD

Ga snel naarwww.deweekkrant.nl/actie

WinDe honden-moorden,de razendspannendethriller vanJens Henrik

Jensen

25xBOEK

Klik&Win

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 15

Page 16: Kanton week40

Frozen Ratatouille Toy Story Een Luizenleven

Big Hero 6 Binnenstebuiten Monsters en co. Op zoek naar Nemo

Wall•E Up Brave Cars

MAGISCHE LEES- & LUISTERBOEKJES12 legendarische avonturen, leuk en leerzaam tegelijk!

PER DEEL

€ 3,95

BOEK + CD

Bestelling van 3 delen of meer

GRATISverzending

DEEL GEMIST? BESTEL SNEL OP WEEKKRANT.NL/DISNEY

BESTEL SNEL OP WEEKKRANT.NL/DISNEY

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 16

Heemkring Molenheide Gilze-Rijen toont zondag 4 oktober weer de tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’ in het Oude Raadhuis in de Nieuwstraat 22 in Gilze. De tentoonstelling is te bezichtigen van 13.30 tot 16.30 uur, de entree is gratis en de koffie staat klaar.

Gilze - De tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’ ver-haalt de geschiedenis van de muziekwereld in Rijen, Gilze, Hulten en Molen-schot. Vele foto’s, video’s, muziekinstrumenten en clubuniformen, aangeleverd door verenigingen en parti-culieren, vertellen het ver-haal van harmonies, drum-bands, accordeonfestivals, bandjes en muzikanten, die op enigerlei wijze muziek maakten in en buiten de ge-meente Gilze en Rijen.

Popkoor ‘Divers’Popkoor Divers uit Gilze is zondag eveneens van de par-tij en zingt, onder deskundi-ge leiding van dirigent Mi-chel de Valk, een repertoire van jazz tot pop en van mu-sical tot gospel. Soms zingen de koorleden a capella, maar

meestal worden ze begeleid door een geluidsband. De liedjes worden aangeleverd door leden van Divers en dan beoordeeld door de mu-ziekcommissie en dirigent.Het feestweekend van Meer Muziek 2007 werd de aanlei-ding om een popkoor op te richten. Al snel waren acht mensen bereid om de orga-nisatie op zich te nemen. Enkele maanden later had het koor een naam: Popkoor Divers, en een jonge (19 jaar) dirigent Ezra van Nassauw.Begin januari 2008 begon-nen de repetities, eerst bij café Aan ’t Plein, later bij Hotel De Kronen, met een gehuurde piano en een en-thousiaste groep zangers. Momenteel wordt er bijeen-

gekomen in De Schakel. Het dirigeerstokje is inmiddels, sinds 2015, in handen van Michel de Valk, een veel-zijdig musicus en professio-neel koordirigent met brede ervaring op allerlei gebied en zijn motto is: ‘Zingen is leuk’!Zondag kunnen belangstel-lenden ook oude beroepen zien, zoals rozenkransen maken en hand boekbin-den te zien. Wie een ka-potte rozenkrans heeft kan die meenemen om te laten repareren. Tevens kunnen bezoekers ook Heemtuin ’t Boerenblomhof en de ten-toonstellingsruimte ‘Van toen tot nu’ bekijken.

heemkringmolenheide.nl

Tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’

Popkoor ‘Divers’ uit Gilze brengt zondag een repertoire van jazz tot pop en van musical tot gospel.

Wijs niet naar de boer, de supermarkt, de media of de politiek, maar bepaal zelf hoe varkens worden gehouden. Een groep Gasconne varkens leeft midden in een heerlijk ruim weiland bij de familie Leijten in Terheijden. Om haar ‘Buitengewone varkens’ op Werelddierendag extra in de belangstelling te zetten, trakteert de familie hen zondag 4 oktober om 15.00 uur op een echte varkenstaart.

Terheijden - De varkenstaart is gemaakt door studenten bloemsierkunst en bestaat uit overgebleven brood, snoep, groenten en fruit uit de voedingsindustrie. Ingre-diënten die in de veehoude-rij ook al een tweede leven krijgen als ingrediënt voor varkensvoer.Iedereen gebruikt elke dag producten van het varken. Is het niet het stuk vlees op het bord, dan wel de ingrediën-ten van het varken die ver-werkt worden in duizenden producten zoals tandpasta, shampoo of drukinkt. ‘Buitengewone varkens’ is

een initiatief van twee jonge boeren, Willem Rienks en Stan Gloudemans, die van mening zijn dat het varkens-vlees dat in Nederland door boeren wordt geproduceerd goed is. Zij willen laten zien hoe het meest diervriende-lijke en smaakvolle vlees er uitziet. Zij willen con-sumenten inspireren om bewuster om te gaan met voedsel. Het is de beste weg naar een duurzame en dier-vriendelijke veehouderij met een eerlijke prijs voor alle betrokkenen. ‘Buitengewone varkens’ is een kleinschalig initiatief waarbij varkens in kleine groepen buiten worden ge-houden. Er wordt gekozen voor locaties dichtbij de

mens, zichtbaar voor ieder-een. Mensen met hart voor de principes van het initi-atief, passen op de dieren. Veehouders zelf blijven ver-antwoordelijk voor de juiste zorg en gezondheid van de varkens. Er wordt gewerkt met langzaam groeiende var-kensrassen met een vriende-lijk karakter zodat ze goed benaderbaar zijn door men-sen. Het vlees van de dieren heeft een mooie structuur en is mals van smaak.De boerderij van de familie Leijten ligt aan de Mun-nikenhof 20 in Terheijden. Zondag 4 oktober openen verschillende boerderijen aan de Munnikenhof hun deuren en zijn er diverse ac-tiviteiten.

Varkenstaart op Werelddierendag

De familie Leijten trakteert haar buitengewone varkens op Werelddierendag, zondag 4 oktober, op een echte varkenstaart.

Page 17: Kanton week40

Peter BastiaansenInterieuradviseur bij Bastiaansen Wonen

Voor meer informatie over de actie:www.bastiaansenwonen.nl

Topform eetkamerstoel Gamevanaf € 399,-

Kerkstraat 33, 4854 CD Bavel, T 0161 43 14 62

nu ook op zondag!n u ook op zondag!

Jubileummet Topform,

Topform Grippavanaf € 599,-

in stof

Topform Morrisonnu € 1749,-

in Vintage lederTafel Blake vanaf € 1749,-

Page 18: Kanton week40

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 18

Nieuwe Smartphone reparatie winkel O’hout opent 1 oktoberOOSTERHOUT - Smartphone Reparatie Oosterhout start op donderdag 1 oktober in Oosterhout aan de Abdis van Thornstraat 68b een nieuwe smartphone repa-ratiewinkel. Hier kunnen mensen met vrijwel alle types smartphones vrijblij-vend binnenlopen voor een reparatie. De ervaren mon-teurs zorgen dat de toestel-len professioneel worden ge-repareerd. En ook met iPads kunnen mensen er terecht.Omdat veel mensen tegen-woordig een smartphone ge-bruiken is er ook een grote

vraag aan snelle, professi-onele reparaties. De locatie van Smartphone Reparatie Oosterhout is gemakkelijk te bereiken met de auto, het openbaar vervoer en de fiets. “Er komt een flink spandoek voor onze winkel die dui-delijk moet maken waar de bezoekers moeten zijn. Ik verwacht vanaf het begin al behoorlijk wat animo. We hebben er onwijs veel zin in”, vertelt Joris Florie, mede oprichter van Smartphone reparatie Oosterhout. “Wij streven naar een hoge mate van klanttevredenheid en

we willen een goede naam gaan opbouwen in Ooster-hout en de directe omge-ving. Het gevoel moet goed zijn en de prijzen natuurlijk ook. Tijdens de reparatie wordt er gebruik gemaakt van hoge kwaliteit onder-delen. Tevens bieden we 3 maanden garantie op de re-paratie.” Een snelle service is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening en binnenlopen zonder af-spraak is mogelijk.

Meer info: www.smartphonereparatieoosterhout.nl.

Wouter Monden opent het seizoen in De SchelleboomOOSTERHOUT - Wouter Mon-den won in 2010 de Culture Comedy Award voor aan-stormend stand-up comedy talent. Daarna ontwikkelde hij zich razendsnel tot een veel gevraagd comedian in Nederland en België. Hij is

snel, sympathiek en positief én hij mag zaterdag 3 okto-ber het seizoen openen in De Schelleboom. In Padua re-kent Wouter Monden af met zijn angst om te veranderen. De aanvang is om 20.15 uur en de entree 13,50 euro.

In Padua rekent Wouter Monden af met zijn angst om te veranderen.

Lezen in de ‘groene’ ency-cliek van paus FranciscusOOSTERHOUT - Paus Fran-ciscus verbond zich met de keuze van zijn naam met Franciscus van Assisi. In ‘het Zonnelied’, een van de beroemdste liederen van deze heilige looft en dankt hij God voor de schoon-heid van de schepping. Paus Franciscus neemt de eerste regel van het Zonnelied: ‘Laudato si’, ofwel ‘gezegend bent u’ als titel voor zijn

‘groene’ encycliek.Diaken Titus Frankemölle verzorgt hier donderdag 8 en 22 oktober lezingen over in Antoniushuis de Vinder in de Sint Vincentiusstraat 113a in Oosterhout. De aan-vang is om 20.00 uur en de entree is gratis (vrije gave). Een volledige vertaling van de encycliek is te bestellen via de mail: [email protected] (volledig adres opgeven).

Bij The Blues Connection in ’t Vermaeck in Rijen staat zondag 4 oktober om 16.30 uur een optreden van Little Steve & the Big Beat op het programma. Little Steve & the Big Beat is een een high-energy Rhythm & Blues band. Spiegelzaal cafe/eeterij ‘t-Vermaeck is gevestigd aan de Rijksweg 115 in Rijen. De entree bedraagt zondag 8 euro (donateurs 5 euro).

Little Steve & the Big Beat

Bijeenkomst herinrichting Raadhuisplein in RijenRijEN - Het Raadhuisplein in Rijen is in 2002 heringe-richt. Vooral fietsers ervaren het Raadhuisplein sinds-dien als verkeersonveilig. De gemeente heeft een ex-tern adviesbureau opdracht gegeven om te achterhalen waardoor dit gevoel van verkeersonveiligheid wordt veroorzaakt en op welke manier(en) dit opgelost kan worden. Onder het motto ‘Geeft u ons wijze Raad over het Raadhuisplein?’ wordt donderdag 1 oktober om 19.00 uur in het gemeente-huis een bijeenkomst over de herinrichting van het Raadhuisplein gehouden

om met inwoners van ge-dachten te wisselen en me-ningen en ideeën horen.Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere oorzaken voor de verkeersonveiligheid zijn aan te wijzen. Op basis hier-van heeft het adviesbureau varianten voor maatregelen op hoofdlijnen opgesteld. Deze varianten kennen ie-der hun eigen voor- en na-delen en variëren van kleine aanpassingen tot een totale herinrichting van het Raad-huisplein. Voor de keuze van een variant is de input van de inwoners nodig. De varianten zijn te vinden op www.gilzerijen.nl.

Film in BasiliekOOSTERHOUT - Met de film ‘Francesco’ opent de Catha-rinaparochie een vierluik over ‘Franciscus’, de heilige van Assisi en de huidige bis-schop van Rome, paus Fran-ciscus. Beiden maken een diepe indruk op gelovigen en niet gelovigen. Vrijdag 2 oktober, om 20.00 uur, ma-ken bezoekers in een bijzon-dere speelfilm kennis met Franciscus, de heilige van Assisi. De film van Cavani is een serieuze poging de spi-ritualiteit van Franciscus in beeld te brengen. De film is te zien in de St. Jansbasiliek aan de Markt in Oosterhout en de toegang is gratis.

www.thomasoosterhout.nl

De Sint Jansbasiliek in Oosterhout staat vrijdag 2 en zondag 4 oktober (Werelddierendag) bol van de dieren.

OOsterhOut - Op vrijdag herhaalt de Stichting Lu-dens het in 2012 zeer suc-cesvol opgezette dierendag-project voor basisscholen rondom het Maarschalker-weerd-orgel. De Stichting Ludens is in 2006 opgericht om na de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel van de Sint Jansbasiliek in Oosterhout dit orgel voor een zo breed mogelijk pu-bliek toegankelijk te maken. In dit kader is in 2012 een dierendagproject opgezet voor de Oosterhoutse basis-schooljeugd. Dit project was een groot succes en leverde de Stichting Ludens veel lof en een nominatie voor de publieksprijs van de Oos-terhoutse Cultuurprijs op. Vanwege dit grote succes wordt het project dit jaar ook herhaald op donder-dag 1 oktober in Den Hout en op vrijdag 2 oktober in Oosterhout zodat nog meer Ooster)houtse jeugd kennis kan maken met het kerkor-gel. Gedurende deze dagen bezoeken zes basisschool-groepen de H. Cornelius-kerk en de St. Jansbasiliek

om kennis te maken met de werking van het pijporgel in het algemeen en het Pels-or-gel c.q. Maarschalkerweerd-orgel in het bijzonder.Sint Franciscus is een hei-lige die met dieren spreken kon. Op zijn verjaardag, op 4 oktober, wordt dan ook Werelddierendag gevierd. Vrijdag zegenen de pastores van de Catharinaparochie, Hennie van Hattum en Ro-nald van Bronswijk, alle dieren in de St. Jansbasi-liek. Zegenen dat is zeggen: ‘ik hou van jou en ik wens je het aller-aller-aller beste toe!’ Belangstellenden kun-nen vrijdag 2 oktober tus-sen 18.30 en 19.30 uur naar de Basiliek komen met hun huisdier (hond, poes, cavia,

vis, parkiet of ander huis-dier). Grote huisdieren zijn ook welkom, maar moeten buiten de kerk blijven.Om 20.00 uur wordt vervol-gens de aangrijpende film ‘Francesco’ (1989) van Lili-ane Cavani vertoond over het leven van Franciscus. De toegang is vrijdag gratis.En op zondag 4 oktober wordt als afsluiting van het ‘dierengeweld’ om 15.00 uur een Orgelsprookje De Bre-mer Stadmuzikanten opge-voerd. De Bremer Stadmu-zikanten worden uitgevoerd door Ton Stevens (orgel) en Cees Rijnders (verteller). De toegang bedragt 7,50 euro (kinderen gratis). Reser-veren kan per mail: [email protected].

Beestenboel in de Sint Jansbasiliek

Op zondag 4 oktober wordt als afsluiting van het ‘dierengeweld’ het Orgelsprookje De Bremer Stadmuzikanten opgevoerd.

In Filmhuis Oosterhout draait de komende week de fi lm Amy, over de op 23 juli 2011 overleden Amy Winehouse. Haar wereldwijde succes had ook zijn keerzijde...

OOSTERHOUT - In Filmhuis Oosterhout draaien de ko-mende week weer diverse fi lms.Op 23 juli 2011 overleed de 27-jarige Amy Winehouse aan alcoholvergiftiging. In de fi lm Amy ziet het publiek dat haar wereldwijde succes echter ook zijn keerzijde had en een opdringerig en gena-deloos mediacircus veroor-zaakte, dat in combinatie met haar roerige relaties en rock-‘n-roll levensstijl zijn tol begon te eisen.In de fi lm Emil & Ida van de Hazelhoeve is Emil pienter en ondeugend. Hoewel...

eigenlijk probeert Emil behulpzaam te zijn, maar dat loopt bijna altijd fout. Papa wordt dan erg boos en stuurt Emil voor straf naar het houtschuurtje. Daar snijdt Emil poppetjes uit hout. Zijn zusje Ida wil ook in de schuur zitten en hou-ten poppetjes maken, alleen het lukt haar niet om ondeu-gend te zijn.Irrational Man, de nieuwe tragikomedie van Woody Al-len, begint met fi losofi e pro-fessor Abe Lucas (Joaquin Phoenix), die in een existen-tiële crisis verkeert. Wan-neer hij per toeval over een

groot persoonlijk onrecht hoort binnen een rechts-zaak, weet hij eindelijk wat hem te doen staat…En de fi lm Antboy gaat over Pelle. Hij wordt door twee pestkoppen achtervolgd en vlucht naar de tuin van een griezelig huis, waar hij door een mier wordt gebeten. Pelle wordt Antboy en zal voortaan de wereld bescher-men. Tot hij een gevaarlijke tegenstander krijgt...Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het Film-huis of via:

www.fi lmhuisoosterhout.nl

Filmhuis Oosterhout

Page 19: Kanton week40

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 19

Do 1 oktober‘Proefwandelen’, De Riethorst, Venestraat 28, Geertruidenberg, tussen 14.00 en 16.00 uur, wandel-middag voor ouderen.Inloophuis de Herberg, Verrijzeniskerk, Vondel-laan 43, Oosterhout, 14.00 tot 16.00 uur.Samen mode maken, Leger des Heils, Thomas Vinci-dorstraat 2, Breda, 13.30 tot 15.30 uur, 2 euro, meer info via 076- 587 034 4 of [email protected] Kom, diverse locaties, Oosterhout, tot en met 3 oktober, kijk voor het programma op www.festivalkom.nl.Bijeenkomst herinrichting Raadhuisplein, gemeente-huis, Raadhuisplein, Rijen, 19.00 tot 21.00 uur.

Vrij 2 oktoberBeestenboel in Basiliek, St. Jan, Markt 17, Oosterhout, 18.30 tot 19.30 uur, huisdier zegenen, ook op 4 oktober, meer op www.basiliekoos-terhout.nl.Lezing, De NWE Vorst, Willem-II straat 49, Tilburg, 17.00 uur, gratis, spreker wordt bekend gemaakt via www.denwevorst.nl.Comedy: Verhalen uit de achtertuin, De NWE Vorst, Willem-II straat 49, Til-burg, 20.00 uur, 12,50 euro, kaartverkoop via shop.ikbenaanwezig.nl/tickets.Swingebijdingeding, De NWE Vorst, Willem-II straat 49, Tilburg, 22.00 uur, gratis, na 22.30 uur 5 euro.Fietstocht Fietsgilde: Smokkelroute, Boshuis, Stouwdreef 1, Mastbos, Breda, 10.00 uur, smokkel-route, 3 euro.Interieuradviesdag, Hornbach, Konijnenberg 33, Breda, 10.00 tot 17.00 uur, gratis, aanmelden via www.hornbach.nl/interi-euradvies.

Za 3 oktoberOud papierinzameling ATV Scorpio, containers nabij kruising Hoofseweg/Sterkenburg en achter win-kelcentrum Zuiderhout, 10.00 tot 13.30 uur, er is hulp bij het lossen.Dansen met live-muziek, Dorpsherberg, Wilem Alexanderplein 4, Teterin-gen, 21.00 uur, 5 euro.Extra opening tweede-hands kledingwinkel Leger des Heils, Thomas Vincidorstraat 2, Breda, 10.00 tot 12.00 uur, meer op www.ldh-breda.nl.Caritascollecte voor Men-

sen in Nood, Oosterhoutse katholieke kerken van de Catharinaparochie, ook op zondag 4 oktober.Ademworkshop, Rid-derstraat 71, Oosterhout, 09.00 tot 17.00 uur, 55 euro, aanmelden via 06- 252 765 90 of [email protected]’Avventura, De NWE Vorst, Willem-II straat 49, Tilburg, 20.00 uur, 16 euro.

Zo 4 oktoberLittle Steve & the Big Beat, café ‘t-Vermaeck, Rijksweg 115, Rijen. 16.30 uur, 8 euro, donateurs 5 euro.Duurzame Dierendag, MEK, Veerseweg 100, Oosterhout, 11.00 tot 16.00 uur, met workshop vogel-voerderplankjes maken en afvalbak schilderen, aan-melden via 0162- 457 446 of [email protected] in Basiliek, St. Jan, Markt 17, Oosterhout, 15.00 uur, Orgelsprookje De Bremer Stadmuzikanten, 7,50 euro, kinderen gratis, meer informatie op www.basiliekoosterhout.nl.Varkens voeren, familie Leijten, Munnikenhof 20, Terheijden, 15.00 uur.Tweedehands markt, Scou-ting Stormvogels, Oude Baan 99h, Dongen, 10.00 tot 15.00 uur, 1,50 euro, kinde-ren tot 10 jaar gratis.Bieb Oosterhout Centrum geopend, Arendsplein 62, Oosterhout, 13.00 tot 17.00 uur, elke zondag geopend

tot en met maart.Presentatie Oosterhoutse EHBO, Heuvel, Oosterhout, 12.00 tot 17.00 uur, meer informatie via www.face-book.com/ehbo.oosterhout.Concert: Carlo Nabbe met Marcel van Westen, Rij-tuigmuseum De Koetserij, Lange Broekstraat 1, Raam-sdonk, 15.00 uur, 5 euro.‘Knuffel’ viering, Sint-An-toniuskerk, Sint-Vincenti-usstraat 113a, Oosterhout, 09.30 uur, met kinderkoor De Flierefluiters, gratis.Dongens Onderonsje, De Viersprong, Kanaalstraat 10, Dongen, 13.30 uur, gratis.Geertruidenberg Klassiek, Geertruidskerk, Elfhuizen 3, Geertruidenberg, 15.00 uur, 10 euro, reserveren via 06- 536 697 41, [email protected], De Poort van Heusden, Vimmerik, Nieuwkuijk, 10.00 tot 17.00 uur, 3,50 euro, kinderen tot en met 10 jaar gratis.Rommelmarkt, De Evene-mentenhal, Franklinweg 2, Gorinchem, 09.00 tot 16.30 uur, 4 euro, kinderen tot en met 12 jaar gratis.

Ma 5 oktoberLezing kinderboeken-schrijver Jan Paul Schut-ten, basisschool De Schitte-ring, Burg Godwaldtstraat 4, Hoge Zwaluwe, van 13.15 tot 14.15 uur voor groep 4, 5 en 6, van 14.30 tot 15.30 uur voor groepen 7 en 8.Lezing: Crossing around The Red Sea, MEK, Veerse-weg 100, Oosterhout, 20.00 uur, meer informatie op www.desiervis.nl.Stamboomonderzoek Heemkring Molenheide, ’t Oude Raadhuis, Nieuw-straat 22, Gilze, 19.00 tot 21.00 uur, www.heem-kringmolenheide.nl.

Di 6 oktoberSamen mode maken, Leger des Heils, Thomas Vinci-dorstraat 2, Breda, 19.00 tot 21.00, 2 euro, meer info via 076- 587 034 4 of [email protected].

Opening Pick Up Point Jumbo, Hoge Ham 113, Dongen.‘Verijzenis van de kunst’, Vondellaan 43, Oosterhout, 19.30 uur, door Peter This-sen, meer informatie op bit.ly/1hWsuYJ.Stamboomonderzoek Heemkring Molenheide, ’t Oude Raadhuis, Nieuw-straat 22, Gilze, 13.30 tot 16.30 uur, www.heem-kringmolenheide.nl.Lezing: Filmportret van een overleden dierbare, Inloophuis De Honingraad, Johan Willem Frisolaan 100, Breda, 19.30 uur, aan-melden via 076- 565 529 1 of [email protected].

Woe 7 oktoberOpening educatieve afval-bak, MEK, Veerseweg 100,

Oosterhout, 15.0 uur.Fietstocht Fietsgilde: Nassaubosssen, Boshuis, Stouwdreef 1, Mastbos, Breda, 13.00 uur, 3 euro.Bijeenkomst jonge vetera-nen, Den Hamse Bok, Hoge Ham 45, Dongen, 20.00 uur, ook voor veteranen buiten Dongen, meer op www.mi-litaireveteranendongen.nl.Gratis bloeddrukmeting, Vegro Thuiszorgwinkel Breda, Leuvenaarstraat 91, Breda, 10.00 tot 15.00 uur.

Do 8 oktoberConcert: Maalstroom, Kas-teel Dussen, Binnen 1, Dus-sen, 20.00 uur, 10 euro, re-serveren via 06- 221 502 47 of www.kasteel-dussen.nl.Tobias Draeger: Daily Mad-ness, De NWE Vorst, Wil-lem-II straat 49, Tilburg,

20.00 uur, kaartverkoop via www.denwevorst.nl.Lezen in de ‘groene’ ency-cliek van paus Franciscus, De Vinder, St. Vincentius-straat 113a, Oosterhout, 20.00 uur, ook op 22 okto-ber, vrije gift.Bijeenkomst KBO-Brabant, Missiehuis Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46, Te-teringen, 09.30 tot 15.30 uur, over ‘De missie toen en nu’, 20 euro, aanmelden via 073- 644 406 6 of www.kbo-bra-bant.nl.

FilmsFrancesco, St. Jansbasi-liek, Markt 17, Oosterhout, vrijdag 2 oktober om 20.00 uur, vrije gift, meer op www.thomasoosterhout.nl.Whiplash, De Volckaert, Dongepark 1, Dongen, maandag 5 oktober om 20.00 uur, 6,50 euro, meer op www.cinemaclubdon-gen.nl.Onderstaande films wor-den vertoond in Filmhuis Oosterhout aan de Heuvel 27.Amy, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag om 20.15 uur, zaterdag en zondag ook om 16.00 uur, 8,50 euro.Emil & Ida van de Hazel-hoeve, zaterdag, zondag en woensdag om 14.00 uur, 6 euro.Irrational Man, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (8 oktober) om 20.15 uur, woensdag ook om 10.30 uur, 8,50 euro.Antboy, woensdag om 16.00 uur, 6 euro.Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op de website www.filmhuisoos-terhout.nl.

ExpositiesMee de muziek mee, Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze, zondag 4 oktober van 13.30 tot 16.30 uur, met Popkoor Divers, gratis.

Uit agEnDa

Met de film Francesco (1989) opent de Catharinaparochie een vierluik over ‘Franciscus’. De film Francesco, met Mickey Rourke en Helena Bonham Carter, is vrijdag om 20.00 uur te zien in de St. Jan. De kachel zal branden, maar als het een frisse avond is, is het wellicht raadzaam een dekentje mee te brengen en of warme kleding te dragen.

De Strot van OosterhoutOOstErhOUt - De Ooster-houtse variant op ‘The Voice of Holland’, ‘De Strot van Oosterhout 2016’, staat vanaf 7 november weer op het programma in Café De Kloek aan de Leijsenhoek in Oosterhout. Op zaterdag 7 november, vanaf 15.00 uur, zijn de voorrondes voor deelnemers vanaf 15 jaar. Voor deelnemers tot en met 15 jaar zijn de voorrondes op zondag 8 november van-af 15.00 uur.

VoorrondesTijdens de voorrondes mo-gen de deelnemers zingen met orkestband (of een ka-raokeversie) of met eigen begeleiding. Per categorie gaan drie deelnemers door naar de finale. Die finale is op zaterdag 14 november, om 20.00 uur.

FinaleEenmaal in de finale worden de deelnemers begeleid door een all-round ‘live’-band: de Talent Band. De techniek is in de professionele han-den van JD-Operations en de jury bestaat ook dit jaar

weer uit Hanke de Hoogh (conservatorium uitvoerend en docerend zangeres, heeft onder meer in Cats en the Sound of Music gezongen), Tiny Schoones (zanger on-der meer Brunchtime en de Oosterhoutse Nachte-galen en daarnaast ook pi-anostemmer) en Antoine Trommelen (jazzmuzikant en gedurende 14 jaar de vaste begeleider van Guus Meeuwis geweest). Mede organisator René van Bijnen stelt wederom Café de Kloek, aan de Leijsen-

hoek in Oosterhout beschik-baar.

AanmeldenWie zich aan wil melden voor een van de voorrondes kan mailen naar [email protected] (ook voor meer informatie). Vermeld hierbij naam, leef-tijd, eventuele zangervaring en twee liedjes die je wilt gaan zingen. Deelnemers dienen bij de voorrondes zelf te zorgen voor orkest-band/karaokeversie of an-dere muzikale begeleiding.

Café De Kloek is in november weer het decor voor ‘De Strot van Oosterhout, de Oosterhoutse variant op ‘The Voice of Holland’.

De Stormvogels houden zondag een tweedehands markt van 10.00 tot 15.00 uur. De opbrengst van de markt komt ten goede aan de scouting. De entree bedraagt 1,50 euro.

Page 20: Kanton week40

WAT IS ER NIEUW HOE WERKT HET?

LEUKE DINGEN DOEN DIT WEEKEND?

Het is zaterdag, de zon schijnt en de temperatuur is goed. Mooi weer om de deur uit te gaan en iets leuks te doen. Maar wat? Opwww.hetkanton.nl vind je alle activiteiten in deomgeving. Hoe die uitagenda zo volledig is? Doordat iedereen die iets organiseert zélf het evenement toe kan voegen aan de agenda. Gecombineerd met de kennis van de redactie vanwww.hetkanton.nl zorgt dat ervoor dat de uitagenda volledig up to date is en vooral héél lokaal.

Kijk voor evenementen, en voor het zelf plaatsen ervan, op www.hetkanton.nl en scroll naar beneden voor de agenda.

SPORT-VERSLAGEN EN ANDER VERENIGINGS-NIEUWS

Ben jij binnen jouw sport-vereniging verantwoordelijk voor de persberichten die wekelijks naar de krant gestuurd worden? Heb je een aankondiging voor een bijeenkomst? Let op, want dankzij de mogelijkheden die de nieuwe website biedt, is er iets veranderd. Jij kunt jouw wedstrijd-verslag of aankondiging zelf plaatsen. En jouw tekst staat even later online tússen de andere nieuwsberichten en artikelen. Je kunt ook foto’stoevoegen en doorlinken naar de website van je vereniging bijvoorbeeld. Als jouw bericht op onze website staat, dan komt het automatisch ook klaarte staan voor de papieren krant. Daar hoef je niets extra’s voor te doen! Onzeredactie plaatst graag zoveelmogelijk berichten vanaf de website in de papieren krant. Soms een beetje ingekort, maar de volledige tekst staat in elk geval online.

VRAAG EN AANBOD DELEN OP HET LOKALE PRIKBORDOp zoek naar die ene ontbrekende schaal van grootmoeders servies of alweer toe aan een grotere fiets voor je opgroeiendekind? Op het nieuwe prikbord op www.hetkanton.nl weet je zéker dat de aanbieder uit je eigen woonplaats komt! Zelf je overtolligespullen aanbieden aan je plaatsgenoten kan ook. Heb je stapels cd’s waar je vanafwilt, staat die tafel nu echt in de weg of heeft het konijnjonkies gekregen? Surf dan naar www.hetkanton.nlen scroll naar het nieuwe prikbord met vraag en aanbod onderaan de pagina.

ZAKELIJK NIEUWS OP EEN PROMINENTE PLEKNatuurlijk is er ook voor ondernemers volop ruimte op de nieuwe website om zakelijk nieuws uit de regio te plaatsen. Een zakelijk bericht krijgt een prominente plek bij de reguliere nieuwsberichten. Informeer naar de tarieven voor online advertorials, oftewel betaalde zakelijke(nieuws) berichten.

DE BELANGRIJKSTE AANBIEDING IN EEN LINK NAAR JOUW WEBSHOP OF WEBSITEOndernemers kunnen ook voor een aanbiedingslink op www.hetkanton.nl kiezen. Een aanbiedingslink is een tekstregel op een opvallende plek die in één oogopslag duidelijk maakt waar klanten deze week van kunnen profiteren.

Bijvoorbeeld: de aanbieding van de week, of: wat heeftdeze bijzondere ondernemer uit regio te bieden. Informeer naar de mogelijk-heden en tarieven voor uw aanbiedingslink op www.hetkanton.nl.

ADVERTEREN DOE JE HIER!Zoals in de krantadvertenties wordengeplaatst, is op de nieuwe website bannerruimte beschikbaar voor ondernemers. Banners zijn online advertenties. Erkan bijvoorbeeld gekozen worden voor een rectangle of een skyscraper. Informeer naar onze tarieven.

KLIKKEN EN WINNEN!Kaartjes voor theatervoor-stellingen, cd’s en dvd’s,boeken en meer; wie mee-doet aan klik en win-actiesop onze site maakt voortdu-rend kans op allerlei mooie prijzen. Even surfen naar de site, klikken, invullen en wie weet winnen. Zo simpel ishet.

MEEST GELEZEN ARTIKELWelk onderwerp is deze week hét onderwerp van gesprek in jouw gemeente? Welk artikel móet je hebbengelezen om mee te kunnen praten? Onder ‘meest gelezen’ zie je welke vijfartikelen het meest populairzijn op dat moment. En dat kan ook jouw eigen artikelzijn. Wedstrijdverslagen van sportclubs, een nieuwsbericht van een buurtreporter of een artikel van onze redactie,ze kunnen in de top 5 terechtkomen. Ga jij voor de nummer 1 notering van de eerste week dat de site live is?

DE KRANT ONLINEZoals je gewend bent is depapieren krant ook online te lezen. In het archief vind je de complete digitale versie van de afgelopen vier weken terug. Sta je er zelf in? Of een artikel dat jij geschrevenhebt? De pdf’s zijn tedownloaden van de site en te delen via Facebook en Twitter.

CONTACTHeb je een vraag over de website of wil je reageren op de inhoud van de krant? Wil je graag zelf met de redactiespreken? Heb je een vraag aan onze afdeling sales over adverteren? Op onze Service pagina vind je alle informatiedie je nodig hebt.

AGENDA NIEUWS PRIKBORD ADVERTORIALS AANBIEDINGEN ADVERTEREN KLIK EN WIN MEEST GELEZEN KRANT ONLINE CONTACT

Win kaarten voor een heelmooi concert

Burgemeester “De stad verdient meer aandacht”.

Goede en slechte tijdentijdens Oosterhoutse kermis

Tweede expositie van fotoclub 22PP

Fotoexpositiepolikliniek

ADJAN EMMENVIERT JUBILEUM

OOSTEINDSSPEKTAKEL

15»

Win de 4cd-boxMagic of Discodeel 2

www.hetkanton.nlHet Kanton staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken.

Page 21: Kanton week40

WAT IS ER NIEUW HOE WERKT HET?

LEUKE DINGEN DOEN DIT WEEKEND?

Het is zaterdag, de zon schijnt en de temperatuur is goed. Mooi weer om de deur uit te gaan en iets leuks te doen. Maar wat? Opwww.hetkanton.nl vind je alle activiteiten in deomgeving. Hoe die uitagenda zo volledig is? Doordat iedereen die iets organiseert zélf het evenement toe kan voegen aan de agenda. Gecombineerd met de kennis van de redactie vanwww.hetkanton.nl zorgt dat ervoor dat de uitagenda volledig up to date is en vooral héél lokaal.

Kijk voor evenementen, en voor het zelf plaatsen ervan, op www.hetkanton.nl en scroll naar beneden voor de agenda.

SPORT-VERSLAGEN EN ANDER VERENIGINGS-NIEUWS

Ben jij binnen jouw sport-vereniging verantwoordelijk voor de persberichten die wekelijks naar de krant gestuurd worden? Heb je een aankondiging voor een bijeenkomst? Let op, want dankzij de mogelijkheden die de nieuwe website biedt, is er iets veranderd. Jij kunt jouw wedstrijd-verslag of aankondiging zelf plaatsen. En jouw tekst staat even later online tússen de andere nieuwsberichten en artikelen. Je kunt ook foto’stoevoegen en doorlinken naar de website van je vereniging bijvoorbeeld. Als jouw bericht op onze website staat, dan komt het automatisch ook klaarte staan voor de papieren krant. Daar hoef je niets extra’s voor te doen! Onzeredactie plaatst graag zoveelmogelijk berichten vanaf de website in de papieren krant. Soms een beetje ingekort, maar de volledige tekst staat in elk geval online.

VRAAG EN AANBOD DELEN OP HET LOKALE PRIKBORDOp zoek naar die ene ontbrekende schaal van grootmoeders servies of alweer toe aan een grotere fiets voor je opgroeiendekind? Op het nieuwe prikbord op www.hetkanton.nl weet je zéker dat de aanbieder uit je eigen woonplaats komt! Zelf je overtolligespullen aanbieden aan je plaatsgenoten kan ook. Heb je stapels cd’s waar je vanafwilt, staat die tafel nu echt in de weg of heeft het konijnjonkies gekregen? Surf dan naar www.hetkanton.nlen scroll naar het nieuwe prikbord met vraag en aanbod onderaan de pagina.

ZAKELIJK NIEUWS OP EEN PROMINENTE PLEKNatuurlijk is er ook voor ondernemers volop ruimte op de nieuwe website om zakelijk nieuws uit de regio te plaatsen. Een zakelijk bericht krijgt een prominente plek bij de reguliere nieuwsberichten. Informeer naar de tarieven voor online advertorials, oftewel betaalde zakelijke(nieuws) berichten.

DE BELANGRIJKSTE AANBIEDING IN EEN LINK NAAR JOUW WEBSHOP OF WEBSITEOndernemers kunnen ook voor een aanbiedingslink op www.hetkanton.nl kiezen. Een aanbiedingslink is een tekstregel op een opvallende plek die in één oogopslag duidelijk maakt waar klanten deze week van kunnen profiteren.

Bijvoorbeeld: de aanbieding van de week, of: wat heeftdeze bijzondere ondernemer uit regio te bieden. Informeer naar de mogelijk-heden en tarieven voor uw aanbiedingslink op www.hetkanton.nl.

ADVERTEREN DOE JE HIER!Zoals in de krantadvertenties wordengeplaatst, is op de nieuwe website bannerruimte beschikbaar voor ondernemers. Banners zijn online advertenties. Erkan bijvoorbeeld gekozen worden voor een rectangle of een skyscraper. Informeer naar onze tarieven.

KLIKKEN EN WINNEN!Kaartjes voor theatervoor-stellingen, cd’s en dvd’s,boeken en meer; wie mee-doet aan klik en win-actiesop onze site maakt voortdu-rend kans op allerlei mooie prijzen. Even surfen naar de site, klikken, invullen en wie weet winnen. Zo simpel ishet.

MEEST GELEZEN ARTIKELWelk onderwerp is deze week hét onderwerp van gesprek in jouw gemeente? Welk artikel móet je hebbengelezen om mee te kunnen praten? Onder ‘meest gelezen’ zie je welke vijfartikelen het meest populairzijn op dat moment. En dat kan ook jouw eigen artikelzijn. Wedstrijdverslagen van sportclubs, een nieuwsbericht van een buurtreporter of een artikel van onze redactie,ze kunnen in de top 5 terechtkomen. Ga jij voor de nummer 1 notering van de eerste week dat de site live is?

DE KRANT ONLINEZoals je gewend bent is depapieren krant ook online te lezen. In het archief vind je de complete digitale versie van de afgelopen vier weken terug. Sta je er zelf in? Of een artikel dat jij geschrevenhebt? De pdf’s zijn tedownloaden van de site en te delen via Facebook en Twitter.

CONTACTHeb je een vraag over de website of wil je reageren op de inhoud van de krant? Wil je graag zelf met de redactiespreken? Heb je een vraag aan onze afdeling sales over adverteren? Op onze Service pagina vind je alle informatiedie je nodig hebt.

AGENDA NIEUWS PRIKBORD ADVERTORIALS AANBIEDINGEN ADVERTEREN KLIK EN WIN MEEST GELEZEN KRANT ONLINE CONTACT

Win kaarten voor een heelmooi concert

Burgemeester “De stad verdient meer aandacht”.

Goede en slechte tijdentijdens Oosterhoutse kermis

Tweede expositie van fotoclub 22PP

Fotoexpositiepolikliniek

ADJAN EMMENVIERT JUBILEUM

OOSTEINDSSPEKTAKEL

15»

Win de 4cd-boxMagic of Discodeel 2

www.hetkanton.nlHet Kanton staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken.

Page 22: Kanton week40

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 22

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben een leuke vrouw van 46 jaar en ik kom uit Scherpenzeel. Ik wil graag een leuke man leren kennen. Wil je een leuke date? Reageer en bel. 0906-10.10.162 Box:179774

Ik ben Annemarie een leu-ke vrouw van 55 jaar en ik zoek een leuke vriend die vrijgezel is. Ben jij die leuke man en heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:328581

Ik ben een slanke blondine van 35 jaar. Ik heb veel ta-toages. Ik ben op zoek naar een leuke man voor een gezellig contact. Wie wil er met mij afspreken? Bel me 0906-10.10.162 Box:302315

Dag mannen hier met Cor-rie een vrouw van 58 jaar uit de regio van Breda, Ik zoek een sportieve, lieve man. Ik ben op zoek naar een serieuze relatie jij ook? 0906-10.10.162 Box:218117

Hoi ik ben Lian een leuke roodharige dame en ik zou graag een avondje met je willen stappen. Interesse? 0906-10.10.162 Box:934380

Ik ben een lieve vrouw van 76 jaar. Graag zou ik een leuke beschaafde man willen ontmoeten 75+. Ik woon in Nijmegen. Bel je? 0906-10.10.162 Box:343451

Ik ben Eline en ik ben op zoek naar een lieve en spontane man voor vriend-schap. Ik zie er leuk en ver-zorgd uit. Wil je meer we-ten? Laat dan een berichtje achter op mijn boxnummer 0906-10.10.162 Box:835312

Ik ben een vlotte vrouw 70+ Ik ben erg sportief en sta nog volop in het leven. Bel 0906-10.10.162 Box:601376

MARSJA 46 JAAR. Hoi ik ben een volslanke dame

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

ContactHoi, met Hans, een 52-jarigejongeman die het alleen zijnbeu is. Ikzelf ben van het rus-tige type. Wat ik zoek is eenMAATJE om leuke dingenmee te doen. Lijkt het je wat,aarzel dan niet en bel meeens. Tel. 06-42573915.

Mededelingen

ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder- wetend en werk met gidsen. U bent welkom met al uw vragen. Samen komen we eruit!

Bel 0909-1447 Box: 3681

LOES Box: 3727Medium-Tarotiste. Schroom niet om mij te consulteren, en- kel uw voornaam is voldoende. Ik ben eerlijk en duidelijk.

Bel 0909-1447 Box: 3727

MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er en levenscoach help ik u om het beste uit uzelf te halen. Ik ana- lyseer uw dromen en ziektes.

Bel 0909-1447 Box: 3780

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

Feestdagen & EvenementenBraderieën & Markten

XL Ooitse Kasteel VLO-MARKTZondag 4 okt. van 10-17 uur. Park van Ooit - Spoorlaan5151 DE - Drunen. In en rond het kasteel! 0161 - 456291

BesteSNUFFELMARKT

van Nederland

Zondag 4 OktoberGorinchem - Oost

Evenementenhal425 kramen! Gratis parkeren

vanaerlebv.nl

MEGA VLOOIENMARKT

ZONDAG 11 OKTOBER DONGEN Tennishal Multifit,

Doelstraat 16, 5101 PA Inl. 0416 530 502/ 09.00-16.30uwww.deevenementenlijn.nl

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Huis & Tuin

Onderhoud &Reparaties

KOELKAST, diepvries, repa-ratie, met garantie. Zondervoorrijkosten. Service bin-nen 24 uur. Bel 076-5227774.

Werk & Inkomen

Administratief & Secretarieel

J. van den Berg & Zn CvT R A N S P O R T B E D R I J F t e O O S T E R H O U T

zoekt per direct

administratief ondersteunend /Assistent Planner Logistiek

(planning & expaditie). M.R. van den Berg 06-53991104

Logistiek & Transport

J. van den Berg & Zn C.V.Transportbedrijf te Oosterhout zoekt voor direct

(schuif)-trailer-chauffeurs enautolaadkraan chauffeurs

M.R. van den Berg 06 - 53 99 11 04.

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Prive & Erotiek

Prive Lijnen & SMS-diensten

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$GL"G AE

S!)= T) R!_D& BA&&&)<C%4?=#)#:3)YR!_D)D 7JHJ '-22!$

B( F)\ +!?),;'*'089*0* NGL`AEM

ZZZJ)Y;?))E-``GJD\NGL$GAIEM'*'089,,'&&&[.24[[Q-``G&&&

06R[.24[Q[0461/[P

5:77B+5"$+4?=#'' :[P25[4QUP112&&&

'*'089*0'

P6P6P3[P3[ RU0[K3[.&&&&'*'08*,*, GL$GAE

X[/66P UP *G=), RU0[&

3)]=)DLVZ);)DL]?)9D)DL;B;+H; _) E) #)\)EHH\%)79\+ #)F;& !] A?HH; _)]\HH?& NGL''AEM'*'0+'*'2

R)]])?/!_( @ <)\ '222&&&NGL22AEM !D 2 =), RU0[

G^G$CG2224!_A) [\= \))?; _) %?HH%

#B) _) #HH? \)]])? ]HD ]\HH?EH])D&R9!=;)? EHH?&

NGL$GAEM '*'0+'*'6

.?C>&(G^G$K-''G&<)\\)DL S!)V)D )D SBE)D&GL'' AE 0)?#H\)D )D R!7)

$$ (*&+(&# $$X))DE)D9 ])9V)=& GL''AEUD -'=),J OD #);) E)!+ HJ+ \!_D&

%,%")'!!%

P!); H\\)+HH%=)<@3;1/A@<&&0)?FB+)D =A)\\);_)= E); +) FHH=&3:W>P8[JJJ &&& NGL"GAEM'*'0+9,99

+1# ":#?<->--3 ;*;,

4'.3,26;,89/637&

,2(

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-8686.

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl d

e kr

ach

t va

n d

ub

bel

Page 23: Kanton week40

!'$%'&"#

"

$!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

*-*1890/*

%"!#%!$ !'

$%'&"#

"

*-*18*-/

17% 9

* CE$#

%"E% EE%<D#>(

66%"E:?=%

!'$%'&"#

"

*-*18-1-

2

@D#A?C$

BE<EDB6:E%

3E;;ED

:>?CAEDE%+

.E:E;;EDCAE

*-*1 CE':?=%E

% #! 9

(E4C?AE))

(((,*

-*1,%:

!'$%'&"#

"

*-*189

011

,-$6)(4

!(4)(

*03-'

(4#$"4

4-32

#3(!

411057&

% +34.

1+./

5(!!(0

9$*(888

!'$%'&"#

"

-1--

8*-*

1

5#: E'ADE&E <D#>(E%5#: E'ADE&E <D#>(E%&"#$%%!&"#$%%!

Escort

FreedomServicesvoor de beste escorts

06 - 54 39 84 45Dames altijd welkom !

Verg. TBG / SI001

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 30 september 2015 · 23

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

Altijd en overal klaar voor iedere klus!

elders499,-

199,-199,

Deze gereedschapswagen is uitermate

handig voor in uw werkplaats, garage

of schuur en geschikt voor professioneel

gebruik!

Elk gereedschap heeft zijn eigen plekje

in de la waardoor u direct kunt zien of

uw 92-delige gereedschapswagen weer

compleet is nadat de klus is geklaard.

in de la waardoor u direct kunt zien of

uw 92-delige gereedschapswagen weer uw 92-delige gereedschapswagen weer

compleet is nadat de klus is geklaard.

Kijk in de webwinkel voor de volledige inhoud van de gereedschapswagen

Maak kans opmooie prijzen

Klik & win!

Speel mee en haal nóg meer voordeeluit onze website

www.hetkanton.nl

Het Kanton

WIJHIERVAN

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Page 24: Kanton week40

WWW.HETKANTON.NL

GELANCEERD!ONZE NIEUWE WEBSITE STAAT ONLINE

Helemaal nieuw, actueel én lokaal: onze nieuwe website! Al het nieuws van ‘om de hoek’ staat er op, maar ook handige informatie en een uitgebreideagenda met activiteiten. En vanaf nuplaats jij zelf je berichten! Makkelijk, snel en gratis.

Ga naar www.hetkanton.nl en ontdek alle nieuwe mogelijkheden!

Het Kanton

WIJHIERVAN