Kanton week30

of 20 /20
www.hetkanton.nl Woensdag 22 juli 2015 Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen Benodigdheden Gasbarbecue met gasfles Porseleinen borden RVS bestek Tangen Servetten Vlees Kipfilet Filetkarbonade Varkenssaté Mexicaanse barbecueworst Grillburger Salades Komkommersalade Ananas-oriëntalsalade Gemengde rauwkost Huzarensalade Kartoffelsalade Vers fruit Sauzen Zigeunersaus Cocktailsaus Knoflooksaus Satésaus Stokbrood met kruidencrème A-Z Barbecue Menu per persoon: A-Z regelt alles, zelfs de afwas! Altijd vers en gekoeld geleverd Gratis bezorgd op locatie in NL en BE Vóór 12:00 besteld morgen bezorgd 11,65 Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl barbecue.nl Burgemeester sluit pand DONGEN - Burgemeester Marina Starmans-Gelijns heeft besloten de loods/be- drijfsruimte aan de St. Jo- sephstraat 34 in Dongen te sluiten na de vondst van een hennepkwekerij. Het pand moet voor de duur van 6 maanden de deuren sluiten. De politie trof recent in het pand een hennepkwekerij met 130 hennepplanten aan. Daarom is het tot zondag 17 januari 2016 verboden het pand te betreden. Met deze tijdelijke sluiting wil de ge- meente Dongen een eind maken aan drugs gerelateer- de activiteiten vanuit deze locatie. De sluiting gebeurt op basis van het door de burgemees- ter vastgestelde Damocles- beleid. Artikel 13b van de Opiumwet, ook wel aange- haald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten. De burgemeester kan op basis van de wet be- stuursdwang toepassen en woningen of voor het pu- bliek toegankelijke inrich- tingen sluiten als er sprake is van drugs gerelateerde activiteiten. Ervaart u ook drugsoverlast? Bel de politie via 0900-8844 of bel naar ‘Meld Misdaad Anoniem’ via 0800-7000. Poolballen zou je best in het Frans kunnen vertalen als ‘des Boules de Piscine’. De Leijsenhoek wordt dan ‘Oeque de Laisèn’, een broodje ei wordt ‘croisant-n’oeuf’ en de heren die tweede werden bij het pétanque’en speelden onder de naam ‘Gilles de la Courgette’. Het buitje tegen het stof op zondagmorgen was er eentje die ‘behoorlijk’ te noemen was, maar toen om drie uur ‘s middags De Franse Slag aan de Leijsenhoek in Oosterhout ging beginnen, was het weer mooi opgeklaard. Terwijl enkele heren hun uiterste best deden om de hoofdprijs binnen te harken, werd op het terras meegezongen met diverse Franse chansons. Vive la France! Un jeu de pétanque avec des boules du piscine Maatschappelijke stages behouden OOSTERHOUT - De middelbare scholen kunnen met dit geld hun maatschappelijke sta- ges invullen. De belangrijk- ste voorwaarden daarbij zijn dat er in het lesprogramma aandacht wordt besteed aan inzet van de leerlingen voor vrijwilligerswerk en dat de maatschappelijke stage bui- ten de school plaatsvindt. Doel is de betrokkenheid van jongeren bij de samenle- ving te vergroten. Kennis maken Wethouder Peters: “De schooltijd is een natuurlijk moment voor jongeren om kennis te maken met vrij- willigerswerk en de arbeids- markt. In Oosterhout zijn er heel diverse maatschap- pelijke organisaties waar jongeren deze positieve praktijkervaring kunnen opdoen. Op deze manier vergroten we de betrokken- heid van jongeren bij wat er in de gemeente speelt. En het bereidt hen voor op een maatschappij waarin eigen verantwoordelijkheid ne- men voor jezelf en voor an- deren steeds meer centraal staat. Dat zie je terug in on- der meer de veranderingen in de zorg. Het is nu aan de scholen om de maatschap- pelijke stages voor hun leer- lingen te organiseren. In 2016 zullen we samen bekij- ken hoe dit is verlopen en of we voor 2017 deze subsidie kunnen voortzetten.” Lees verder op pagina 3. AANDACHT VOOR INZET VAN DE LEERLINGEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK Oosterhoutse leerlingen moeten de mogelijkheid hebben om alleen of in groepsverband vrijwilligerswerk te doen middels maatschappelijke stages. Het college stelt in 2016 in totaal 20.000 euro beschikbaar om vrijwilligerswerk via maatschappelijke stages te stimuleren. College blijft stages steunen Dansavond in ‘t Boerke RIJEN - Vrijwilligers van dansgroep ‘t Boerke houden zaterdag 25 juli weer hun maandelijkse dansavond in Partycentrum ‘t Boerke aan de Hoofdstraat 72 in Rijen. Deze dansavond is voor iedereen die van dansen houdt of een gezellig avond- je uit wil. Er worden zowel ballroom, latin, lijndansen als koppeldansjes gedaan op muziek van DJ Louis. Ook kunnen er verzoeknum- mers aangevraagd worden, indien aanwezig worden ze gedraaid. De aanvang is za- terdag 25 juli om 20.30 uur en de entree bedraagt 2,50 euro. Stadswandeling GEERTRUIDENBERG - Het VVV- agentschap houdt donder- dag 23 juli een historische wandeling door de vesting- stad Geertruidenberg. De gids start om 14.00 uur en brengt tevens een bezoek aan het voormalig stadhuis met de deelnemers. Wie vóór de wandeling museum De Roos wil bezoeken, betaalt 2 euro. In het museum is naast de vaste collectie, de wis- selexpositie ‘Meten Wegen’ te bewonderen. Deelname aan de stadswandeling kost 4 euro (met Theek 5 biebpas 1 euro korting) en kinderen 1,50 euro. vvvgeertruidenberg.nl ‘VRIJWILLIGER VAN DE WEEK’ Deze week lees je alles over beroeps én vrijwillige brand- weerman Cees Smits. 5 » EAGLE SHELTER IN DONGEN ‘Als je hier de poort binnen- komt, heb je geen masker nodig. Je komt thuis.’ 11 » ‘Ons Brabants Bus Tientje’ uitgesteld OOSTERHOUT - In Het Kanton van vorige week stond een pagina grote advertentie van de actie ‘Ons Brabants Bus- Tientje’ van Arriva. Navraag bij Arriva leerde dat de actie uitgesteld is. Of, zoals het op goedbezigbus.nl/onsbra- bantsbustientje staat: ‘Door onvoorziene omstandighe- den is het momenteel niet mogelijk de actie ‘Ons Bra- bants BusTientje’ te bestel- len. Zodra er meer bekend is over deze actie, leest u daar op deze pagina meer over. Onze excuses voor het onge- mak.’’ Waarvan acte! KLIK & WIN ACTIE Camera drone met Mission: Impossible! Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Vier zondagen wielrennen OOSTERHOUT - Wielercomité Oosterhout, bestaande uit de BWF-ereleden Rein Lam- bregts en Toon Schrauwen, houdt op de zondagen 26 juli en 2, 9 en 16 augustus wielerwedstrijden in één categorie op het industrie- terrein Everdenberg in Oos- terhout-Oost. De wedstrijden, die worden verreden onder de regele- menten van de Brabantse Wielerfederatie, beginnen elke zondag om 10.30 uur en de af te leggen afstand is steeds 60 kilometer, ofwel 40 ronden van 1500 meter. Aan deze wedstrijden kan door iedereen worden deelgeno- men: BWF en KNWU licen- tiehouders, maar ook door renners (of rensters) zonder licentie. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per wed- strijd (plus 5 euro borg voor het rugnummer). Over de vier wedstrijden wordt een klassement op- gemaakt met twintig eind- prijzen, die zijn geschonken door Wim de Vos Fietsen aan de Keiweg 127 in Oos- terhout. Elke wedstrijd wor- den er ook 15 premies verre- den, welke zijn geschonken bedrijven gevestigd op het industrieterrein Everden- berg. De permanence is bij Aemas aan de Everdenberg 101, waar nabij tevens de start en finish is. De wedstijden vormen voor de deelnemers ook een pri- ma training voor de 27e edi- tie van de Raboronde van Weststad en het daaraan verbonden Kampioenschap van Amerstreek op zondag 23 augustus. Kijk voor meer info ook op: brabantsewielerfederatie.nl Inloopochtend OOSTERHOUT/MADE - Inloop- huis Oosterhout i.o. houdt donderdag 30 juli de tweede koffie-inloopochtend van 10.00 tot 12.00 uur in res- taurant Het Trefpunt aan het Raadhuisplein 1a in Made. Het inloophuis is een activiteitencentrum voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten en houdt elke twee weken een koffie-inloopoch- tend op wisselende locaties in de regio om bij een kopje koffie, thee of fris even bij te praten. Aanmelden via: inloophuisoosterhout.nl

description

Kanton

Transcript of Kanton week30

Page 1: Kanton week30

  ‹www.hetkanton.nlWoensdag 22 juli 2015

Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

Benodigdheden• Gasbarbecue met gasfles• Porseleinen borden • RVS bestek • Tangen • Servetten

Vlees• Kipfilet• Filetkarbonade• Varkenssaté• Mexicaanse barbecueworst • Grillburger

Salades • Komkommersalade• Ananas-oriëntalsalade• Gemengde rauwkost• Huzarensalade• Kartoffelsalade• Vers fruit

Sauzen• Zigeunersaus• Cocktailsaus• Knoflooksaus• Satésaus• Stokbrood met kruidencrème

A-Z Barbecue Menu per persoon:

A-Z regelt alles,zelfs de afwas!

Altijd vers en gekoeld geleverd

Gratis bezorgd oplocatie in NL en BE

Vóór 12:00 besteldmorgen bezorgd

€ 11,65

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nlA-Z regelt alles,zelfs de afwas!

ba

rb

ec

ue

.nl

Burgemeester sluit pandDONGEN - Burgemeester Marina Starmans-Gelijns heeft besloten de loods/be-drijfsruimte aan de St. Jo-sephstraat 34 in Dongen te sluiten na de vondst van een hennepkwekerij. Het pand moet voor de duur van 6 maanden de deuren sluiten.De politie trof recent in het pand een hennepkwekerij met 130 hennepplanten aan. Daarom is het tot zondag 17 januari 2016 verboden het pand te betreden. Met deze tijdelijke sluiting wil de ge-meente Dongen een eind maken aan drugs gerelateer-de activiteiten vanuit deze locatie.

De sluiting gebeurt op basis van het door de burgemees-ter vastgestelde Damocles-beleid. Artikel 13b van de Opiumwet, ook wel aange-haald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten. De burgemeester kan op basis van de wet be-stuursdwang toepassen en woningen of voor het pu-bliek toegankelijke inrich-tingen sluiten als er sprake is van drugs gerelateerde activiteiten. Ervaart u ook drugsoverlast? Bel de politie via 0900-8844 of bel naar ‘Meld Misdaad Anoniem’ via 0800-7000.

Poolballen zou je best in het Frans kunnen vertalen als ‘des Boules de Piscine’. De Leijsenhoek wordt dan ‘Oeque de Laisèn’, een broodje ei wordt ‘croisant-n’oeuf’ en de heren die tweede werden bij het pétanque’en speelden onder de naam ‘Gilles de la Courgette’. Het buitje tegen het stof op zondagmorgen was er eentje die ‘behoorlijk’ te noemen

was, maar toen om drie uur ‘s middags De Franse Slag aan de Leijsenhoek in Oosterhout ging beginnen, was het weer mooi opgeklaard. Terwijl enkele heren hun uiterste best deden om de hoofdprijs binnen te harken, werd op het terras meegezongen met diverse Franse chansons. Vive la France!

Un jeu de pétanque avec des boules du piscine

Maatschappelijke stages behouden

OOSTERHOUT - De middelbare scholen kunnen met dit geld hun maatschappelijke sta-ges invullen. De belangrijk-ste voorwaarden daarbij zijn dat er in het lesprogramma aandacht wordt besteed aan inzet van de leerlingen voor vrijwilligerswerk en dat de maatschappelijke stage bui-ten de school plaatsvindt.

Doel is de betrokkenheid van jongeren bij de samenle-ving te vergroten.

Kennis makenWethouder Peters: “De schooltijd is een natuurlijk moment voor jongeren om kennis te maken met vrij-

willigerswerk en de arbeids-markt. In Oosterhout zijn er heel diverse maatschap-pelijke organisaties waar jongeren deze positieve praktijkervaring kunnen opdoen. Op deze manier vergroten we de betrokken-heid van jongeren bij wat er in de gemeente speelt. En het bereidt hen voor op een maatschappij waarin eigen verantwoordelijkheid ne-men voor jezelf en voor an-deren steeds meer centraal staat. Dat zie je terug in on-der meer de veranderingen in de zorg. Het is nu aan de scholen om de maatschap-pelijke stages voor hun leer-lingen te organiseren. In 2016 zullen we samen bekij-ken hoe dit is verlopen en of we voor 2017 deze subsidie kunnen voortzetten.”

Lees verder op pagina 3.

AANDACHT VOOR INZET VAN DE LEERLINGEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK

Oosterhoutse leerlingen moeten de mogelijkheid hebben om alleen of in groepsverband vrijwilligerswerk te doen middels maatschappelijke stages. Het college stelt in 2016 in totaal 20.000 euro beschikbaar om vrijwilligerswerk via maatschappelijke stages te stimuleren.

College blijft stages steunen

Dansavond in ‘t BoerkeRIJEN - Vrijwilligers van dansgroep ‘t Boerke houden zaterdag 25 juli weer hun maandelijkse dansavond in Partycentrum ‘t Boerke aan de Hoofdstraat 72 in Rijen. Deze dansavond is voor iedereen die van dansen houdt of een gezellig avond-je uit wil. Er worden zowel

ballroom, latin, lijndansen als koppeldansjes gedaan op muziek van DJ Louis. Ook kunnen er verzoeknum-mers aangevraagd worden, indien aanwezig worden ze gedraaid. De aanvang is za-terdag 25 juli om 20.30 uur en de entree bedraagt 2,50 euro.

StadswandelingGEERTRUIDENBERG - Het VVV-agentschap houdt donder-dag 23 juli een historische wandeling door de vesting-stad Geertruidenberg. De gids start om 14.00 uur en brengt tevens een bezoek aan het voormalig stadhuis met de deelnemers. Wie vóór de wandeling museum De Roos wil bezoeken, betaalt 2 euro. In het museum is naast de vaste collectie, de wis-selexpositie ‘Meten Wegen’ te bewonderen. Deelname aan de stadswandeling kost 4 euro (met Theek 5 biebpas 1 euro korting) en kinderen 1,50 euro.

vvvgeertruidenberg.nl

‘VRIJWILLIGER VAN DE WEEK’Deze week lees je alles over beroeps én vrijwillige brand-weerman Cees Smits.

EAGLE SHELTER IN DONGEN‘Als je hier de poort binnen-komt, heb je geen masker nodig. Je komt thuis.’

11»

‘Ons Brabants Bus Tientje’ uitgesteldOOSTERHOUT - In Het Kanton van vorige week stond een pagina grote advertentie van de actie ‘Ons Brabants Bus-Tientje’ van Arriva. Navraag bij Arriva leerde dat de actie uitgesteld is. Of, zoals het op goedbezigbus.nl/onsbra-bantsbustientje staat: ‘Door onvoorziene omstandighe-den is het momenteel niet mogelijk de actie ‘Ons Bra-bants BusTientje’ te bestel-len. Zodra er meer bekend is over deze actie, leest u daar op deze pagina meer over. Onze excuses voor het onge-mak.’’ Waarvan acte!

KLIK & WIN ACTIE

Camera drone met Mission: Impossible!Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Vier zondagen wielrennenOOsterhOut - Wielercomité Oosterhout, bestaande uit de BWF-ereleden Rein Lam-bregts en Toon Schrauwen, houdt op de zondagen 26 juli en 2, 9 en 16 augustus wielerwedstrijden in één categorie op het industrie-terrein Everdenberg in Oos-terhout-Oost.De wedstrijden, die worden verreden onder de regele-menten van de Brabantse Wielerfederatie, beginnen elke zondag om 10.30 uur en de af te leggen afstand is steeds 60 kilometer, ofwel 40 ronden van 1500 meter. Aan

deze wedstrijden kan door iedereen worden deelgeno-men: BWF en KNWU licen-tiehouders, maar ook door renners (of rensters) zonder licentie. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per wed-strijd (plus 5 euro borg voor het rugnummer).Over de vier wedstrijden wordt een klassement op-gemaakt met twintig eind-prijzen, die zijn geschonken door Wim de Vos Fietsen aan de Keiweg 127 in Oos-terhout. Elke wedstrijd wor-den er ook 15 premies verre-den, welke zijn geschonken

bedrijven gevestigd op het industrieterrein Everden-berg.De permanence is bij Aemas aan de Everdenberg 101, waar nabij tevens de start en finish is. De wedstijden vormen voor de deelnemers ook een pri-ma training voor de 27e edi-tie van de Raboronde van Weststad en het daaraan verbonden Kampioenschap van Amerstreek op zondag 23 augustus.Kijk voor meer info ook op:

brabantsewielerfederatie.nl

InloopochtendOOsterhOut/MADe - Inloop-huis Oosterhout i.o. houdt donderdag 30 juli de tweede koffie-inloopochtend van 10.00 tot 12.00 uur in res-taurant Het Trefpunt aan het Raadhuisplein 1a in Made. Het inloophuis is een activiteitencentrum voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten en houdt elke twee weken een koffie-inloopoch-tend op wisselende locaties in de regio om bij een kopje koffie, thee of fris even bij te praten. Aanmelden via:

inloophuisoosterhout.nl

Page 2: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 2

Gelegenheid in ‘t najaar?Vanaf nu komen onze nieuwe collecties binnen.

Molendijk 8 - 5109 RN ‘s Gravenmoer - T 0162 312453 - F 0162 318707I www.twinkeltje-sgravenmoer.nl

NU

50%KORTING

op de gehele voorjaars- en zomercollectie

bedrijfsdrukwerkvisitekaartje, briefpapier, enveloppen, brochures

familiedrukwerkgeboorte-, trouw- en jubileumkaarten

drukkerij frijters076 - 521 22 23www.drukkerij-frijters.nl

Uitvaartcentrum:Florijnstraat 604903 RM Oosterhout

Voor een goed afscheid.

E: [email protected]: www.monutawesten.nl

T: 0162 - 471 357

Tandprothetiek OosterhoutDe specialist voor uw kunstgebit

Voor kunstgebit, klikgebit, parHële prothese, frame prothese, rebasing en reparaHe.Kleine reparaHes klaar terwijl u wacht.

Maak een afspraak voor vrijblijvend advies.

Mathildastraat 69 4901HC Oosterhout0162-769067 www.tandprotheHekoosterhout.nl

0162 - 438 387www.zuylen.nl

“Het vertrouwen dat nabestaanden je geven om hetafscheid samen met hen vorm te geven is een groot

goed. Zorgvuldig en zorgzaam, maatwerk in alleopzichten voor een passend afscheid.”

Ronald de Kanter, Uitvaartverzorger

3=7$;2##!&7$3>29>..>$>$9#6">$($2

3=7$;2##!&7$3>29>..>$>$9#6">$($2kringloopwinkelhebbenenhouden.nl

<=0$5>.##%:8=008 --'* ,=>"00$ )674>$4##=">:8=008 1+* <#:8>=9#68

3=7$;2##!&7$3>29>..>$>$9#6">$($2Oranjeboomstraat 330, Breda

Dr. Janssenslaan 5-7, OosterhoutBoomstraat 117, Tilburg

Voor informatie 06-45820051

open:ma. t/m vr.10 - 18 uur

za.11 - 17 uur

Alle kleding, tAssen en schoenen voor €1,

Kijk ook op

deweekkrant.nl

Page 3: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 3

Open Warande tennistoernooiOOsterhOut - Op sportpark de Warande aan het Wilhel-minakanaal gaat zaterdag 25 juli het 47e Intersport Geerts Open Warande van start. Tot de finaledag, op zondag 2 augustus, strijden bijna 400 spelers uit de regio, ver-deeld over de verschillende speelcategorieën. Geduren-de deze week worden ruim 300 wedstrijden gespeeld in zowel het enkel-als dubbel-spel. Plaatselijk favoriet Joep Kieboom gaat in de hoogste herencategorie zijn titel van vorig jaar verdedigen. In de damesenkel gaat Flory Bier-ma van OTC de Warande de strijd aan met enkele pittige dames uit de regio. Naast de vele deelnemers trekt dit

toernooi ook veel bezoekers, die genieten van sportiviteit en gezelligheid. Een wijn-proeverij op donderdag 30

juli en een barbecue met feestavond op vrijdag 31 juli maken het tennisfeestje compleet.

Op sportpark de Warande start 25 juli het 47e Intersport Geerts Open Warande. Joep Kieboom is de plaatselijke favoriet.

Toer de Boer in de regioregiO - Wie graag een kijkje wil nemen in een agrarisch bedrijf kan ook de komende weken weer deelnemen aan Toer de Boer. Op dinsdag 28 juli, om 10.30 uur, zijn belangstellenden welkom op het ‘Natuurlijk weide- en akkerbouwdomein’ van de familie Smits van Oyen aan de Buitendijk 1 in Drimme-len. ‘s Middags om 13.30 uur opent het melkveebedrijf met melkrobot van de fa-milie Flipsen aan het Eind-sepad 22 in Den Hout de deuren voor het publiek. Donderdag 30 juli om 10.30 uur is het melkveebedrijf van de familie Van der Schriek aan de Dongeweg 2 in Raamsdonk te bezoeken en ‘s middags is het melk-veebedrijf van de familie Klaassen aan de Provincia-

leweg 118 in Oosteind open voor publiek.Op dinsdag 4 augustus ope-nen om 10.30 uur de deuren van het loonwerkbedrijf van de gebroeders van Ginneken aan de Statendamweg 105 in Oosterhout en om 13.30 kun-nen belangstellenden een kijkje nemen in de serrestal van het melkveebedrijf met melkrobots van de familie Rovers aan de Hespelaar 6 in Den Hout. Donderdag 6 augustus is Toer de Boer ‘s morgens vanaf 10.30 uur te gast bij de familie Smits van Oyen, biologische akkerbouw en vleesvee, aan de Buitendijk 1 in Drimmelen en ‘s mid-dags bij Rens Claassen aan de Provincialeweg 134 in Oosteind.

www.toerdeboer.nl

Eigenlijk zou ik het hele verhaal willen weten...

In de jaren tachtig speelde ik in een zaal-voetbalteam dat voor het merendeel uit politieagenten bestond. Ik was aldaar de

benjamin zonder snor - hooguit een beetje puberdons - , de overige heren bedienden zich in die tijd van bovenlipbeharing, dat stond autoritair. In een competitiewed-strijd in Rijsbergen barstte de bom. Een team van voetballers uit de tweede genera-tie van mediterrane allooi kwam er achter dat hun tegenstander tijdens werkuren zich normaal in uniform over straat begaf. De sfeer sloeg om, de tegenstander sloeg door en het kleedkamermeubilair kreeg ook klappen. Alleen omdat politieagenten in hun vrije tijd aan sport deden... Op dit moment hebben politieagenten in het openbaar (ook) te maken met social media. Een filmpje van de aanhouding van een man in Den Haag, die later het leven zou laten, zorgde voor veel onrust. In de

Haagse Schilderwijk was het nachtenlang onrustig. Ik geloof nooit dat die onrust-stokers ‘s morgens om 6.30 uur naar de Westlandse kassen gingen om tomaten te plukken... Als die ene - aan te houden - persoon gewoon even had meegewerkt... Het zal de tijdgeest zijn, maar veel mensen kregen vroeger van thuis uit nog respect mee voor gezagsdragers. En let wel: respect kan je ook verdienen.En echt niet dat ik hier ga vertellen dat je de politie niet meer mag filmen, mag afzei-ken en aan de sociale schandpaal mag na-gelen, maar dan in het vervolg wel het hele verhaal erbij. Met wat er aan voorafging. Want mijn opmerking: ‘zo, heb je alweer een nieuwe jas?’ werd ooit door een agent in privésfeer beantwoordt met: ‘dat meisje dat gisteren werd overreden, moest ik onder die vrachtwagen vandaan pulken... toen bleef ik ergens achter hangen.’

dOOr casper van aggelen

KOrt nieuWs

VeteranenOOsterhOut - De Voorma-lig Uitgezonden Militai-ren Oosterhout (VUMO) houden woensdag 29 juli weer een maandelijkse bij-eenkomst voor veteranen in Pondok Makan Yato aan de Heuvel 3 in Oos-terhout. De bijeenkomst is van 14.30 tot 16.30 uur en ook veteranen uit andere gemeenten zijn welkom. Bel voor meer informatie naar M. Schumacher, tel. 0162-432744.

RondleidingOOsterhOut - De werk-groep ‘Openstelling Sint-Antoniuskerk’ zet ook dit jaar weer de deuren van de Sint-Antonius van Pa-dua aan de St. Vincenti-usstraat in Ooosterhout open voor het publiek. Belangstellenden kunnen met een papieren gidsje langs de voornaamste be-zienswaardigheden van de kerk of een van de gid-sen aanspreken en/of om een persoonlijke rondlei-ding vragen. De kerk is nog geopend op de woens-dagen 29 juli en op 5, 12, 19 en 26 augustus, steeds van 14.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

College blijft stages steunen

Vervolg van voorpagina.Het Rijk stopte per 1 janu-ari 2015 met financiële on-dersteuning van de maat-schappelijke stage aan gemeenten en aan voorge-zet onderwijsscholen van-af schooljaar 2015/2016. Het college heeft in het coalitieakkoord de ambi-tie een afgeslankte vorm van de maatschappelijke stage te realiseren. Ook vanuit het onderwijs en maatschappelijke organi-saties kwam de roep om de maatschappelijke stage in stand te houden. Daar-om werd in juli 2014 de petitie Maatschappelijke Stage ‘Wij willen dóór, be-houd de maatschappelijke stage’ aan de wethouders Janse en Peters aangebo-den. De petitie is door de coördinatoren van ‘t Frenckencollege, de VIP Stagemakelaar (inmiddels Oosterhoutvoorelkaar) en 45 organisaties (160 hand-tekeningen) ondertekend. Samen met de scholen is het afgelopen jaar bekeken hoe de maatschappelijke stage in afgeslankte vorm kan worden ingevuld. Voorwaarden zijn dat het vrijwilligerswerk buiten de school plaatsvindt en dat de school binnen het lesprogramma aandacht besteedt aan de waarde van vrijwilligerswerk voor de maatschappij. Leerlin-gen kunnen kennismaken met verschillende vormen van vrijwilligerswerk, ge-koppeld aan eigen interes-ses op het gebied van zorg, welzijn, sport of recreatie. Surplus Welzijn gaat bo-vendien www.oosterhout-voorelkaar.nl bij scholen en vrijwilligersorganisa-ties promoten.

Eerste weekend En Plein Public En Plein Public begon zaterdag haar 17e editie in Liniepark Breda. Niet alleen een nieuwe locatie, ook een nieuwe opzet van het programma is voor het publiek een nieuwe beleving van het festival. En zondag 18 juli streek het zomerfestival al neer in Oosterhout.

OOsterhOut/dOngen - Zon-dag begon En Plein Public iets later door regenbuien die begin van de dag vielen. De Oosterhouters kwamen enthousiast af op de voor-stelling ‘Dikkie Dik en de Taart’, gespeeld door Joes (en natuurlijk Dikkie Dik). Tegelijkertijd speelde Korzo op een andere plek in het Slotpark haar dans ‘Nomop-hobia’ , over de vreemde interactie tussen twee ge-liefden; wanneer de smartp-hone hun liefde voor elkaar letterlijk in de weg zit. In de tussentijd konden aanwezi-gen genieten van het ‘Lokaal Talent’: Big F & Little J, die op het hart van het festival hun repertoire – een tribute aan Meatloaf lieten horen.En Plein Public kijkt met enthousiasme uit naar alle volgende elf edities in Bre-da, Oosterhout, Gilze-Rijen,

Etten-Leur, Dongen, Ulven-hout, Roosendaal en Zun-dert. Het zomerfestival met als resultaat een onvergete-lijke beleving voor de wijk bestaat ook dit jaar weer uit vaste onderdelen en de toe-

gang is gratis.Zondag 26 juli strijkt En Plein Public neer in Dongen, bij het Cultureel Centrum aan het Rembrandtplein. Tussen 14.00 en 18.00 uur kunnen belangstellenden

genieten van de kindervoor-stelling Aardheimer (14.00 en 16.00 uur), muziek en theater ‘Nest’ door Eva van Pelt (14.00 en 16.00 uur), het lokale talent Maggie & Co (14.30 uur) en een dans

& spelworkshop (15.00 uur). Om 17.00 uur begint buur-cultuur, met dit keer een straatspektakel waar ieder-een aan mee kan doen.

www.enpleinpublic.nl

Op zondag begon En Plein Public iets later door regenbuien die begin van de dag vielen. In Oosterhout stonden onder meer ‘Dikkie Dik en de Taart’, ‘Nomophobia’, Big F & Little J en buurcultuur op het programma. Foto: En Plein Public

KantooradresTrivium 76, Postbus 4884870 AL Etten-Leuri www.hetkanton.nlt 076-5312311

uitgeverErik van Gruijthuijsen

commercieel directeurAlbert Smeitink

eindredactieElise de Langee [email protected]

Bezorgklachteni www.deweekkrant.nl/verspreidklachtent 0900-424 57 26

contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemogelijkheden neem contact op met uw accountmanager Frits Smeets ([email protected] / 088-0139994) of Bart Ooijevaar ([email protected] /

088-0137137) of mail naar [email protected].

Familieberichtene [email protected] 088-013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kanvia www.familieberichtenonline.nl

rubrieksadvertentiese [email protected] 0900-674 38 36

drukWegener Nieuwsdruk

algemene voorwaardenen overige informatie(zoals advertentie-tarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

het Kanton is een uitgavevan Wegener Media Bv© Wegener Media BV

Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV.

COLOFON

Page 4: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 4

Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN?OOSTERHOUT

BN DeStem is op zoek naar dagbladbezorgers* die ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?• Een prima vergoeding• Gratis BN DeStem, AD, Trouw of de Volkskrant lezen• Uitstekend te combineren met andere bezigheden

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.Direct aanmelden?Via internet: www.bezorgers.nl*min.leeftijd 15 jaar

Molenkade 25 | 4271 AE Dussen | T 0416-391230 | ballegooyenmodes.comGeopend van dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

3halen=1betalen!*

1 Uitverkoop, 3 woorden: KOM. NU. SHOPPEN!

1betalen!1betalen!**Je herkent de actie-artikelen aan de rode actiesticker

De KOOPJESZOLDER is nog

lang niet leeg!

Daar vind je heel veel grote

trends voor kleine prijsjes

Kom snel snuff elen!

KOOPJESZOLDER!

*Geldt voor alle artikelen

met een

rode actiesticker. Koop drie actie-artikelen en

u krijgt de tw

ee goedkoopste artikelen gratis!

Page 5: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 5

VLOOIENMARKTA.s. zONdAg

26 juLIVLIEgVELd

gILzERIjEN

Parkeerterreinwegrestaurant Vliegveld

5125 NB Rijksweg 25 te Hulten(gemeente Gilze & Rijen)OPEN: 10.00 - 17.00 UUR

INFO: 0161-456291

M E g A

‘Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem’advertorial

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij BrendaAsselsestraat 132

Apeldoorn

Grahams skincare

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij BrendaAsselsestraat 132

Apeldoorn

Grahams skincareKijk voor alle verkooppunten op www.grahams.nl

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben regelmatig aan de plekken waardoorde klachten aanblijven. Op zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten als eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reactiesteruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede verlichting bood; de jeuk verminderde en de huidwerd rustiger.”

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels.

Doordat winkeliers enthousiaste reacties van klantenkrijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als effectief middeltegen huidklachten als eczeem. En de gebruikers zelfvertellen de ervaring natuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is alseerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik wassceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echtbij mijn eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen aan”,vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet als diegene altijd huidklachtenheeft en nu aan den lijve ondervindt dat er effectievemiddelen als Grahams Eczeem Crème voor bestaan”.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel.Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Drogisterij WagenbergParallelweg 2, WagenbergT: 076 593 4736

Tuinman-STraTenmaker

nodig!Voor al uw

Tuinwerkzaamheden• ALLE SOORTEN BESTRATINGEN• OPHOGEN• SCHOONMAKEN• VOOR- EN NAJAARSBEURTEN• ONDERHOUD• SNOEIEN• WIJ KUNNEN OOK VOORALLE MATERIALEN ZORGEN

• AFVOER VAN HET VUIL• DUIDELIJKE PRIJSOPGAVE• GARANTIE OP AL ONZEWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVEAAN HUIS

Frans klaver, 0162 - 820 990

Kennel De MorgenstondA : Hoek 39 | 4271 BH DussenT : 0416 - 391280

...hét vakantieadresvoor uw kat en hond!Openingstijden:maandag t/m zaterdag: 8:00 - 17:00 uurZon- en feestdagen gesloten

www.kenneldemorgenstond.nl

Er heerst rust in de brandweerkazerne aan de Vaartweg in Oosterhout. Maar schijnt bedriegt. Als er geen alarm klinkt wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan onderhoud en administratie. Zo ook door Cees Smits, die naast zijn volledige baan als beroepsbrandweerman ook bij de vrijwillige brandweer van Den Hout werkt.

door Jeroen Meijer

OOSTERHOUT - Cees Smits werd in 1969 geboren in het buurtschap Helkant in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe. Hij volgde een op-leiding tot medewerker in de glastuinbouw. Cees trouwde in 1995. Ze verhuisden naar Made waar Cees ‘in de toma-ten’ ging werken. In Made werden vrijwillige brand-weerlieden gezocht. “Mijn toenmalige werkgever zag dat niet zitten omdat ik dan direct zou kunnen worden weggeroepen.”

WoningruilCees Smits’ interesse voor de brandweer was aange-wakkerd in 1971 toen de boerderij van zijn ouders afbrandde. Hij kreeg uitein-delijk, dankzij zijn schoon-vader die voor de vrijwillige

brandweer van Den Hout werkte, vijftien jaar geleden de kans om bij het vrijwil-ligersteam van die brand-weerpost te komen. “Mijn schoonouders hadden er een boerderij, pal naast de brandweerpost. Vlak voor mijn zoon geboren werd verhuisden zij naar ons huis

in Made en trokken wij in hun boerderij. Tien jaar lang hebben wij vervolgens op de boerderij gewerkt (paarden-pension en akkerbouw), ter-wijl ik ook bij de vrijwillige brandweer zat.”Cees Smits, waarvan ook een aantal ooms bij de brandweer werken, over zijn beginperiode: “Van buitenaf gezien lijkt het werken bij de brandweer ‘leuk’. Pas tijdens oefeningen, opleiding en in werkelijkheid leer je pas wat het inhoudt. Ik heb de eerste twee jaar hard moeten stu-deren in de avonduren om het vak te leren. Je krijgt het alleen maar voor elkaar als jij en je gezin er volledig ach-ter staan. Voor mijn vrouw, dochter van een brandweer-man, was dat niet moeilijk.”

Dramatische ervaringDe vrijwillige brandweer in De Hout rukte gemiddeld een keer per week uit, door

verkleining van de rayons tegenwoordig zo’n dertig keer per jaar. De keuze om het werk op de boerderij vaarwel te zeggen en geheel voor de brandweer te gaan kwam tot stand door een dramatische ervaring. “In 2001, net nadat ik de papie-ren voor bevelvoerder had gehaald, ben ik door een

paard letterlijk de wei uit getrapt. Ik heb op het randje gelegen. Daarna ben ik vol-ledig voor het werken bij de beroepsbrandweer gegaan, waarna op het goede mo-ment een vacature ontstond. Maar mijn werk voor de vrij-willige brandweer blijf ik ernaast doen; dat is en blijft een geweldig team.”

Cees Smits is ‘Vrijwilliger van de week’

Beroeps én vrijwillige brandweerman Cees Smits voor een van de Oosterhoutse brandweerwagens. Foto: Jeroen Meijer

‘Je kriJgt het alleen voor elkaar als JiJ en Je gezin er vol-ledig achter staan’

‘Vrijwilliger van de Week’Voor de rubriek ‘Vrijwilliger van de Week’ worden vrijwilligers van Oosterhout en omstreken geïnterviewd. Niet omdat ze zo graag met hun gezicht in de krant komen - bescheiden als ze zijn - maar juist om het nut, de noodzaak en het bijzondere van vrijwilligerswerk aan te tonen.Mocht u iemand willen voorstellen als vrijwilliger van de week, mail dan een korte motivatie naar Jeroen Me-ijer, e-mail: [email protected].

Page 6: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 6

LAATSTE KOOPJES!Nu nóg verder in prijs verlaagd

OP=OP

1.-

2.-

5.- 7.50

10.- 12.5015.-

20.-

Dat loont.Kom snel naar één van onze winkels en shop op scapino.nl

Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN? VOOR DE VAKANTIEPERIODE

Dagbladbezorgers* gezocht die gedurende de vakantieperiode ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?• Een prima vergoeding• Gratis dagblad lezen• Direct aan de slag bij jou in de buurt• Lekker in de buitenlucht• Voldoende tijd over voor andere leuke bezigheden Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatieInteresse? Meld je direct aan via www.bezorgers.nl

*min.leeftijd 15 jaar

A

De favoriete zomerboeken van 2015,gekozen door bezoekers van Dizzie.nl.

Dit leest Nederlanddeze zomer!deze zomer!

Adeze zomer!

Adeze zomer!

1

2

3

4

Nieuwsgierig naar de rest? Bekijk de heleZomerboeken Top 25 op Dizzie.nl/zomerboeken

Al je favoriete boeken op één plek!

Nieuwsgierig naar de rest? Bekijk de hele Nieuwsgierig naar de rest? Bekijk de hele

Zomer-boekenTop 25

Page 7: Kanton week30

250 g

Anti-hoestbonbons

3 STUKS

4 STUKS10 STUKS

32 GB

PER STUK

PER STUK

PER STUK

PER STUK3 STUKS

PER STUK

500 G

0.99

1.99

2.49

11.99

0.99WEEKEND

0.89WEEKEND

0.89WEEKEND

2.69WEEKEND

2.49WEEKEND

0.99WEEKEND

0.69WEEKEND

0.49vvan 0.69

2.69vvan 2.79

0.75vvan 0.79

0.89vvan 0.99

Vanaf woensdag 22-07-2015

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

0.Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling

Solar lampion

PRIJSVERLAGINGEN

Galia meloen

Witte druiven Bloemkool

Cantaloupe meloen

Gemarineerd, zonder been.600 g

Schouderkarbonade*

300 g

Gemarineerdevarkenshaas-spiesen*

Picknickbroodjes

Memorystick

FOTOSERVICEBestel online via ALDIFOTO.NL

30-pins wit

Laadkabel vooriPhone en iPad

Mini-koelelementen

150 g

Luchtverfrisser2x 44 g

Suikervrije pastilles

12x 100 g

Kattenvoer in portiezakjes

** Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULIWEEKEND24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULIWEEKENDVOORDEEL!

LAAGSTE PRIJSVOOR HUISMERKEN**

‹ Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 7

Jan Smits uit Oosterhout was 15 jaar toen hij bij Jac.Waas Verf & Wand in Oosterhout kwam werken. Later werkte hij voor Ton Waas en nu, inmiddels 50 jaar later, voor Hans Waas. “Graag willen wij onze zeer gewaardeerde collega van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal!” Begin volgend jaar gaat Jan Smits, getrouwd, vader van een zoon en opa van twee kleindochters, van zijn welverdiende pensioen genieten.

Jan Smits en Jac. Waas glashandel al 50 jaar samen

Activiteit voor mantelzorgersDRIMMELEN - In het kader van ‘Biesbosch herstelt’ vindt er vrijdag 7 augustus voor het eerst een ‘Natuurdag voor Mantelzorgers’ plaats in Drimmelen. Deze dag, die wordt gehouden door IVN Brabant in samenwerking met Staatsbosbeheer, GGD, SWO Drimmelen, het Bies-bosch centrum, provincie en gemeente, staat geheel in het teken van ontspannende natuurbelevingsactiviteiten en de ontmoeting met an-dere mantelzorgers.

Vanuit de overheid is er steeds meer aandacht voor natuur en gezondheid.

Ontspannende dagHet uitgangspunt van de samenwerkende partijen is dan ook, om naast het organiseren van een ont-spannende dag voor man-telzorgers, mantelzorgers de (helende) werking van de natuur te laten ervaren en perspectief te bieden hoe zij de natuur in hun zorgtaak kunnen betrekken.

“Het animo voor deze eerste Natuurdag voor Mantelzor-gers is boven verwachting groot”, aldus IVN Brabant.Het IVN is een organisa-tie voor natuureducatie en duurzaamheid en organi-seert binnen het thema Na-tuur en Gezondheid diverse projecten en evenementen in de Biesbosch en andere nationaal parken. Meer informatie over IVN Brabant is te vinden op:

www.ivn.nl/brabant

Overzichtskaart Campement bij Oosterhout in 1732, linksboven de St. Jan. De letters en cijfers geven de locaties van de verschillende onderdelen aan.

Het Campement bij Oosterhout (4)

door Jacob Jonker

OOSTERHOUT - Er waren wei-nig Oosterhouters bij de inrichting van het Campe-ment betrokken, terwijl wij het grootste nabij gelegen dorp waren. Toch deden we mee. Zo moest de Classis Breda van de Gereformeerde kerk er voor zorgen dat er bij toer-beurt vier predikanten op zondagmorgen op verschil-lende plaatsen in het kamp hun preek zouden houden en in de avond een gebed. De dominee uit Oosterhout deed daar ook mee. Over an-

dere godsdiensten werd niet gerept. Als de Republiek ten strijde trok, dan bad men tot de God van de Gereformeerden. De Gereformeerde godsdienst was de staatsgodsdienst. Veel militairen waren ech-ter lid van de Rooms-katho-lieke, de Waalse en Lutherse kerk. Die waren weliswaar niet verboden, maar deze religies mochten niet in het openbaar beleden worden.Voor de justitie in het kamp werd een krijgsraad be-noemd. De zittingen zouden plaatsvinden in het huis van de offi cier (Schout) van Oos-

terhout, De Vries. Dit was een fraai huis op de Heuvel waar nu het fi lmtheater is. De generaal, chef van het kampement, de graaf van Hompesch, verbleef hier ook. Van Hompesch had de beschikking over een grote zaal, vijf kamers, bed-den met toebehoren en een koetshuis. Voorts hield de staf van het leger daar ook de stafvergaderingen.Het plan om een loterij voor militairen in het pand te houden, ging echter te ver. Dat werd verplaatst naar het Vrijheidshuis.(Bron: W. H. van Seters)

Oosterhoutse historie

Page 8: Kanton week30

AIRCO’S VANAF €299,-

AIRCO’S VANAF

Afbeeldingen kunnen afwijken, druk en zetfouten voorbehouden*Prijs na afhaalkorting

WWW.SMARTWITGOED.NLVolg ons op:

TILBURGBOSSCHEWEG 251 A

WERKEN BIJ SMART WITGOED?

GRATISP

HM633GNS1COMBI MAGNETRON

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR DE VACATURES

A+

A+

A++

BAKOVEN MET MAGNETRON 60CM •TFT-DISPLAY: GOEDE LEESBAARHEID VANUIT ELKE HOEK • COOKCONTROL PLUS:GEGARANDEERD SUCCES VOOR EEN VEELVOUD AAN GERECHTEN • 67 LITER

SMV53L30VAATWASSER

189

199199

249

144

159139

179

VRIJSTAANDE VRIESKAST• ENERGIEKLASSEA++• NETTO INHOUD: 173 LITER • FRESHSEN-SOR • 5 TRANSPARANTE DIEPVRIESLADEN •1 INTENSIEF VRIESVAK

1799

1059

GSV24EW31VRIEZER

TZAAA10VRIEZER

TLAAA10KOELER

TFAA10SKOELER

TFAAA10KOELKAST

599

399

649549

RB29HSR2DWWKOEL - VRIESCOMBINATIE

VRIJSTAANDE KOEL-VRIESCOMBINATIE •ENERGIEKLASSE A+ • NETTO INHOUD: 193 LITERKOELEN EN 76 LITER VRIEZEN • 10 JAAR GARANTIEOP DE COMPRESSOR. • NO-FROST

449444

BINNEN 3 UUR THUISBEZORGD

DEZE ACTIE IS ALLEEN GELDIG BIJ FYSIEKE AANKOOP IN DE WINKEL

ZUINIGE KOELKASTEN HOEVEN NIET DUUR TE ZIJN!

ADG5820WHAINBOUWVAATWASSER

INTEGREERBARE VAATWASSER • ENERGIEKLASSE A+• 12 COUVERTS • 5 PROGRAMMA’S • GELUIDSNIVEAU48 DB • VERSTELBAAR BOVENREK

TAFELMODEL KOELKAST • 91 LITER KOEL GEDEELTE,VRIESVAK 14 LITER, GROENTELADE • 3 DEURVAKKEN•2 KOELSCHAPPEN • ENERGIEKLASSE A+ •VRIJSTAAND

COMPACTE KOELKAST MET 126 LITER INHOUD •3 DEURVAKKEN • 3 SCHAPPEN EN 1 GROENTELADE •ENERGIEKLASSE A++

77 LITER INHOUD • ENERGIEKLASSE A++•4 TRANSPARANTE VRIESLADES

TAFELMODEL KOELKAST • 111 LITER NETTO INHOUD•VRIESVAK • GROENTELADE • 3 DEURVAKKEN • 2KOELSCHAPPEN • ENERGIEKLASSE A++ • VRIJSTAAND

VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER,ENERGIEKLASSE A+ • 12 COUVERTS • 2 EXTRA FUNC-TIES: VARIOSPEED • HALVE BELADING • DOSEERASSIS-TENT • VARIOFLEX-KORVEN • GELUIDSNIVEAU 48 DB

BINNEN 3 UUR THUISBEZORGD

BINNEN 3 UUR THUISBEZORGD

NOFROST

BINNEN 3 UUR THUISBEZORGD

WAK ECO 5770WASMACHINE

VULGEWICHT 7 KG • ENERGIELABEL A+++ • WASMIDDEL DOSEERADVIES • RESTTIJDAANDUIDING • 1600 TOEREN•ECOMONITOR • KOOLBORSTELOZE MOTOR

10 JAAR MOTOR GARANTIE

599

479

AIRCO’S EN VENTILATORENVOLOP OP VOORRAAD

AIRCO’S VANAF AIRCO’S VANAF

WASMACHINE • 1400 TOEREN • VULGEWICHT 8KG •ENERGIELABEL A+++ • STARTUITSTEL • KOOLBOR-STELLOZE MOTOR, ECO BUBBLE

599

499BINNEN 3 UUR THUISBEZORGD

WF80F5E3P4WWASMACHINE

ENERGIEKLASSE A+++ • QUICK WASH • EIND-\TIJD-SELECTIE • VULGEWICHT 8KG • 1400 TOEREN •DIAMOND DRUM TROMMEL • QUICK WASH •UITGESTELDE EINDE FUNCTIE

499

388BINNEN 3 UUR THUISBEZORGD

WW80J3473 WASMACHINE

569

349OP=OP

A++

A++A+

A++

- glaskan 1.25 liter

- druppelstop- verlichte aan/uit

schakelaar

TC3A0103 SIEMENSKOFFIEZETAPPARAAT

NERGENS GOEDKOPER

A

THUISBEZORGD

SIEMENSKOFFIEZETAPPARAAT

19,9939,99

PALLET VOORDEEL

A+ OOK LEVERBAAR

MET RVS FRONT

VOOR €379,-

BINNEN 3 UUR THUISBEZORGD

BINNEN 3 UUR THUISBEZORGD

BINNEN 3 UUR THUISBEZORGD

BINNEN 3 UUR THUISBEZORGD

BINNEN 3 UUR THUISBEZORGD

Page 9: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 9

VERPANDING • INKOOP • VERKOOPLAAGSTE RENTE IN BRABANT 4,5% P/M

TERMIJN 3 MAANDEN • VERLENGEN MOGELIJKREPARATIE SIERADEN • HORLOGEBATTERIJ € 5,-

VAN COOTHPLEIN 14 • BREDA • 076-7620070 • WWW.PANDHUISBREDA.NL

HOOGSTE INKOOPPRIJS GOUD IN BRABANT

TERMIJN 3 MAANDEN REPARATIE SIERADEN

ZONDAG 26 JULI GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

LODEWIJKSTRAAT 4EINDHOVEN (NL)0031-40-2513392

OPENINGSTIJDEN:Maandag 13.00 - 18.00 uDinsdag 09.30 - 18.00 uWoensdag 09.30 - 18.00 uDonderdag 09.30 - 18.00 uVrijdag 09.30 - 21.00 uZaterdag 09.30 - 17.00 u

KAMPEERMARKTwww.kampeermarkt.com

Aanb

ieding

en ge

ldig

van 2

2 jul

i t/m

1 au

gustu

s 201

5 - ze

t en d

rukfo

uten

voor

beho

uden

.

Berg wandelschoen Lowa Albula

Heren jas Kjelvik donker bruin Hessel

Berg wandelschoen Lowa Albula

Heren jas Kjelvik donker bruin Hessel

Aanb

ieding

en ge

ldig

van 2

2 jul

i t/m

1 au

gustu

s 201

5 - ze

t en d

rukfo

uten

voor

beho

uden

.

Kano’s tegen extreem lage prijzen.

Alle boten opgeblazente zien in de showroom.

Grote collectie BBQ’sZowel op houtskool als op gas.

Nergens vind u koelboxenzo voordelig geprijsd.

Intex challenger K1

Intex Mariner 3

Van

€ 99.95€ 59.95

ZONDAG 26 JULI GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

250 Tentenin 1 showroom.

Outwell oppomptent Hornet XL

Van

€ 1799.95€1049.95

-42%Van

€ 299.95€ 199.95

Landmann Houtskool BBQ

driepootTristar - koelbox

kb-7245 45 c

Nu

€ 49.00

Van

€ 219.00€ 169.00

Alle bekende merken zoals Hanwag, Meindl, Lowa en Teva.

Vele modellen veldbedden tegen de beste prijzen.

-40%

Tenten vanaf € 14.95

-33%

Raam isolatiezo voordelig geprijsd.

Op alle Keen schoenen

en sandalen.Kampa veldbed

Dream

10%Kassa

korting

Van

€ 49.95€ 37.95

Active leisure Mount Hale2 persoons.

Eurotrail Raam isolatie

Van

€ 144.95€ 59.95

Nu vanaf

€ 16.95

-10% -24%

-59% -23%

Het ZomerOrkest Nederland 2015 verzorgt vrijdag 31 juli om 14.00 uur een concert op het Dorpsplein in Dorst.

Dorst - Tussen 24 juli en 2 augustus geeft het harmo-nieorkest zo’n twaalf con-certen door het hele land. Naast het concert in Dorst zijn er namelijk ook concer-ten in Gemert, Arnhem, Wa-geningen, Zeist, Oirschot, Utrecht, Culemborg, Oister-wijk, Gorinchem en Eersel.

Blaasmuziek promotenZomerOrkest Nederland (kortweg ZON) heeft als doel om blaasmuziek in Nederland te promoten. Door het geven van concer-ten in een informele setting belicht het orkest de vele kanten van blaasmuziek. In een casual outfit worden er concerten gegeven op terras-sen, in parken, op campings, braderieën of midden in een winkelcentrum. Het ZON is qua muziekstijl van alle markten thuis, van Barok tot Rock.

Een begrip in NederlandHet ZON gaat sinds 1987 jaarlijks op tournee en is uitgegroeid tot een begrip binnen de Nederlandse mu-ziekwereld. Het ZON geeft

zo veel mogelijk jonge mu-zikanten de kans om in een goed en gemotiveerd orkest mee te spelen. Om dit te be-reiken wordt het ZON elk jaar opnieuw samengesteld uit amateurs en conserva-toriumstudenten van 16 tot en met 23 jaar, afkomstig uit heel Nederland.Zij studeren in korte tijd een uitdagend programma in onder leiding van twee jon-ge enthousiaste dirigenten. Dit jaar staat het orkest on-der leiding van Arjan Gaas-beek en Txemi Etxebarria. De dirigenten van het ZON wisselen jaarlijks; dat wil zeggen, elke dirigent wordt in principe voor twee jaar aangesteld, met elk jaar één nieuwkomer. Arjan stond

vorig jaar ook voor het ZON, Txemi gaat dit jaar voor het eerst mee op tournee.

HoornconcertZoals ieder jaar, is er ook dit jaar weer een solist om tijdens de tournee een solo-werk ten gehore te brengen. Dit jaar is dat hoornist Mar-tijn Appelo. Hij brengt het hoornconcert van de Bel-gische componist Bert Ap-permont ten gehore. Naast een solist, is ook een compo-sitieopdracht een jaarlijks terugkerend onderdeel van het ZON. Dit jaar schreef Wim Zwaag in opdracht van ‘t ZON het stuk ‘Impres-sions’.

www.zomerorkest.nl

Concert ZomerOrkest op 31 juli in Dorst

Charlie’s Country vertelt over het leven van een Aboriginal. Naarmate de regering de controle over de traditionele levenswijze van de gemeenschap opvoert, raakt Charlie zichzelf kwijt.

OOSTERHOUT - Komende week draaien in fi lmhuis Oos-terhout weer enkele fi lms: Charlie’s Country, The Dark Horse en Home. Charlie’s Country vertelt over het le-ven van een Aboriginal. The Dark Horse is het waarge-beurde en indrukwekkende levensverhaal van Gene-sis Potini (Cliff Curtis) en Home laat je de spannende avonturen van de Moefs be-leven.Charlie’s Country gaat over Charlie. Hij woont in een af-gelegen Aboriginalgemeen-schap. Naarmate de rege-ring haar controle over de

traditionele levenswijze van de gemeenschap opvoert, raakt Charlie zichzelf kwijt tussen de twee culturen. Hij trekt in zijn eentje de wil-dernis in om te gaan leven op de oude manier…

The Dark HorseGenesis Potini, schaakge-nie maakte zich, ondanks zijn bipolaire stoornis, sterk voor de toekomst van ach-tergestelde kinderen. In een samenleving waarin het voor veel jongeren moeilijk was de verleidingen van het verkeerde pad te weerstaan, probeerde hij door middel

van het schaakspel hun le-ven weer op de rails te krij-gen en ze te inspireren.En in Home reorganiseren De Moefs, een buitenaards ras, onze planeet. Tip slaagt erin om uit handen van de Moefs te blijven. Ze krijgt gezelschap van Oh, een ver-bannen Moef. Tijdens hun bijzondere avontuur besef-fen de twee vluchtelingen dat er meer op het spel staat dan alleen de verhoudingen in het universum. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kas-sa van het Filmhuis of via:

www.fi lmhuisoosterhout.nl

Filmhuis Oosterhout

Page 10: Kanton week30

Terneuzen

Vlissingen

MiddelburgGoes

Zierikzee

SpijkenisseBarendrecht

Dordrecht

Steenbergen

RoosendaalBredaHalsteren

Bergen op ZoomTholen

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur

Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Zondag en maandag gesloten

Paasdijkweg 33, Poortvlietinfolijn

0166 619100

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGEN WWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

PoortvlietA4 afslag 26 Tholen

8.7/1O96% beveelt dit bedrijf aan.

799.-1299.-

Relaxfauteuil BalthazarElektrisch verstelbare relaxfauteuil met opstafunctie. Bekleed met leder en op de buitenzijde met Skai. Uit voorraad leverbaar in kleur marrone, zwart en latte.

SALEsummer 399.-

499.- Tafel Westport 220x100cm

149.-199.-

Armstoel Bentley in stof disneyArmstoel Bentley in stof disney

Draaifauteuil Fidlar met voetenbank bekleed met

madras leder/skai.

499.-

379.-12O EURO VOORDEEL

UIT VOORRAADLEVERBAAR

1499.-1999.-

5OO EURO VOORDEEL 199.-319.-

12O EURO VOORDEEL

Halfhoogslaper Reverse. 110x183x206cm, matrasmaat 90x200cm. Incl. bedbodem, uitschuifbaar bureau, trap en kastje met 2 deurenvan 319.- voor 199.- Excl. matrasExcl. matras

Elektrisch verstelbare boxcombinatie Experience. Compleet met pocketveren matrassen en splittopper. In Board antraciet

140x200 van 1899.- voor 1099.- 160x200 van 1999.- voor 1199.- 180x200 van 2099.- voor 1299.-

210 en 220 lengte tegen meerprijs leverbaar.

1099.-1899.-

8OO EURO VOORDEEL

Uit voorraad leverbaar in kleur marrone, zwart en latte.

vanaf

499.-

Gratis!matras

70%TOT WEL

KORTING

Lederen 2.5 zits bank Edith met 2 elektrische relaxmechanieken.

Vernieuwde matras van Norma: Welness 300 Comfolastic

UIT VOORRAADLEVERBAAR

2e

UIT VOORRAADLEVERBAAR

Armstoel

70%70%KORTING599.-

799.-

2OO EURO VOORDEEL

Malta zitgroep. Met de stof break antraciet.

275x195x81(h)zoals afgebeeld of gespiegeld. UIT VOORRAAD

LEVERBAAR

5OO EURO VOORDEEL

Page 11: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 11

Gemeente af van garantstelling jachthaven DrimmelenDrimmelen - In 2004 heeft de gemeente Drimmelen zich garant gesteld voor een lening van 10,8 miljoen voor de exploitatiemaatschappij van de nieuwe jachthaven in Drimmelen. Na diverse aflossingen bleef eind 2014 hiervan nog 4,4 miljoen over. Per 1 juli 2015 is er een einde gekomen aan deze ri-sicovolle garantstelling.Doel van de garantstelling was om de jachthaven uit te breiden voor recreatie. Met meer ligplaatsen, recreatie-woningen en een woonto-ren. De plannen voor recre-atiewoningen en woontoren zijn niet van de grond ge-komen. De exploitatiemaat-schappij leed verlies op ex-ploitatie van de camping en de jachthaven. De gemeen-teraad wil sinds 2006 af van garantstelling en extra kos-ten voor leningen. Nu is het eindelijk zo ver. Hier ging de nodige voorbereiding aan vooraf.Zo heeft de gemeenteraad in 2012 ingestemd met ver-koop van de nieuwe jacht-haven en de camping. Dit heeft geleid tot uiteindelijke verkoop van de nieuwe jachthaven aan Castle Ma-rina/Yachthavens in april 2013 en verkoop van de camping in december 2014 aan De Koning. Eind juni

2015 zijn de percelen in de oude jachthaven verkocht aan huidige huurders/erf-pachters en is het water rond de landtongen in de nieuwe jachthaven en nog enkele rest strookjes grond bij de gemeente onderge-bracht om verkocht te kun-nen worden aan De Koning. Met de opbrengsten van de verkopen en eerder gedane reserveringen is door de ge-meente de lening afgelost. Hiermee is de garantstelling van de gemeente komen te vervallen.

Snuffelmarkt Gilze rijen - Op het parkeer-terrein van wegrestaurant het Vliegveld in Gilze & Rij-en wordt zondag 26 juli een snuffelmarkt gehouden. De markt is geopend van 10.00 tot 17.00 uur en bestaat uit 200 marktkramen met huis-raad en verzamelobjecten, zoals leger-attributen, oude 78 toeren-platen, oude pop-pen, postzegels, munten, en andere ‘hebbedingetjes’.

Wandeling VloeiweideBreDa - Zondag 2 augustus wordt door de IVN gidsen het geheim van de bomen tot op de bodem uitgezocht. Tijdens een wandeling door de Vloeiweide is er veel aan-dacht voor onze groene lon-gen. Exoot, inheems, aange-plant of wild gegroeid een boom gedijt als de bodem

waarin hij wortelt hem geeft wat hij nodig heeft: voeding, water en ruimte. Het vertrek is om 14.00 uur bij het geel bruggetje over de Bijloop aan de Raamschoorseweg in Breda. Deelname is gratis.

www.ivn-markendonge.nl

Provinciale Staten‘s Gravenmoer - Tijdens de Statenvergadering is onlangs Denise Kunst-van Suijlekom (Lokaal Brabant) beëdigd als burgerlid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunst-van Suijlekom stond bij de Statenverkiezingen in maart 2015 op de tweede plaats van de kieslijst Lo-kaal Brabant. Een burgerlid neemt deel aan activitei-ten van Provinciale Staten, maar is geen lid van Provin-ciale Staten. Een burgerlid kan namens een fractie het woord voeren over een be-paald onderwerp. Provinci-ale Staten hebben besloten dat in de bestuursperiode 2015-2019 de eenmansfrac-tie Lokaal Brabant met een burgerlid kan werken.

Zomermarkt oosterhout - Star Promo-tions houdt zaterdag 15 au-gustus een Zomermarkt in winkelcentrum Arkendonk in Oosterhout. De Zomer-markt is van 10.00 tot 17.00 uur en er is genoeg vermaak voor kinderen.

nieuws in het kort

Wethouder Ad van Beek (Economische Zaken) heeft onlangs het startsein gegeven voor de verkoop van bouwkavels aan het Wilhelminakanaal in Dongen. Aan de Nestel op bedrijventerrein Tichelrijt II is ruimte voor bedrijfsactiviteiten als transport, handel en industrie tot en met milieucategorie 4.1.

Dongen - Op en rond het be-drijventerrein staan grote borden, voorzien van een groene uitstraling en de tekst ‘Hoe groot wilt u het hebben? Bouwkavels met alle ruimte voor uw bedrijf’. Wethouder Ad van Beek: “Het grote voordeel van de uitgeefbare gronden is dat we kavels op maat kunnen aanbieden. Er zijn kavels tot 5.000 m² beschikbaar en met vrijstelling tot 10.000 m². In-teressant voor middelgrote en kleine bedrijven, die op hun beurt weer werkgele-genheid in Dongen kunnen creëren. Potentiële belang-stellenden, zoals onderne-mers in het centrum die uit hun jasje groeien, schrijven we aan met een nieuwe fol-

der en een uitnodiging voor een oriënterend gesprek.”De ligging van de bouwka-vels bestempelt de wethou-der als een groot voordeel. “Tichelrijt II ligt dichtbij de Westtangent naar Tilburg en de N629 naar Breda. En via de fietsbrug ben je zo in het centrum van Dongen.”“Bovendien heb je hier het mooiste uitzicht van Don-gen”, vult ondernemer Mar-cel de Brouwer aan. Hij vestigde zijn bedrijf ETT Benelux (gespecialiseerd in de verkoop en onderhoud van verpakkingsmachi-nes) recent aan de Nestel. “Voorheen werkte ik vanuit een kleinere ruimte op dit bedrijventerrein. Ik wilde mijn bedrijfsactiviteiten

uitbreiden en vond ruimte in Dongen. De ligging van Tichelrijt II en de groene omgeving spelen zeker een rol. Ik heb het kantoorge-deelte bewust op de eerste verdieping ingericht, zodat we kunnen uitkijken op het Wilhelminakanaal.”In totaal is er bijna 4 hectare grond beschikbaar. Het me-rendeel ligt aan het Wilhel-minakanaal. Daarnaast zijn er enkele kleinere kavels te koop, die verspreid over het bedrijventerrein liggen.Ondernemers die interesse hebben in een bouwkavel of een oriënterend gesprek kunnen contact opnemen met Peter de Jongh van de gemeente Dongen of kijk op www.dongen.nl.

Nieuwe ruimte op terrein Tichelrijt II

Wethouder Ad van Beek heeft onlangs het startsein gegeven voor de verkoop van bouwkavels. Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Stel je voor: een plek om nieuwe mensen te ontmoeten, waar je zomaar binnen kunt lopen, waar je jezelf mag zijn. In Dongen is er zo’n plek: Eagle Shelter, aan het fietspad langs de sportvelden bij de Sportlaan. Conny Ariëns en Mario Tapia zijn de initiatiefnemers. Het pand van Eagle Shelter, vroeger gebruikt door een ponyclub, werd eigenhandig opgeknapt. De muren kregen een vrolijke kleur en er kwam een nieuw hek om het terrein.

door Lia van Gool

Dongen - Mario, jarenlang cliënt bij diverse GGZ-instel-lingen, zocht naar een plek waar hij zichzelf kon zijn. Toen hij uitbehandeld was ging hij terug naar school. Hij bleef dromen van een ontmoetingsplek. “Ik heb altijd gezocht naar een plek als deze, een plek waar je je-zelf kon zijn.” Mario kwam terug bij de GGZ als professional/er-varingsdeskundige en ont-moette daar Conny Ariëns, die dezelfde droom had. Conny: “Ik fantaseerde over

een wereld zonder hokjes, waar niet alles voorgekauwd was. Ik kwam in gesprek met Mario en het idee kreeg steeds meer vorm.”Tijdens een studiereis naar Londen liepen zij een plek binnen, die vergelijkbaar was met hun droom. “Dit gaf de doorslag om door te

gaan. Er is ‘no way back’, be-sloten wij in Londen.”

Geen masker nodigDe ogen van Conny en Ma-rio glimmen als zij vertellen over Eagle Shelter. “Op het moment dat je binnenkomt, ervaar je rust. Als je hier de poort binnenkomt, heb je geen masker nodig. Je komt thuis.”De bezoekers van Eagle Shelter komen soms alleen maar om te zitten, te lezen of niks te doen. Deze middag zit een groepje aan een grote tafel wat drinken, een beetje kletsen. Het menu voor die avond wordt besproken. Op een gegeven moment trekt iemand zich terug en gaat lekker languit op een luie stoel liggen. Niemand kijkt er vreemd van op.“Mijn zoontje van zes kan hier gewoon mee naar toe”, zegt Mario. “Wij ontmoeten elkaar hier als mens. Mijn

zoontje kijkt zonder oordeel. Wij zijn gelijk.” Wijkbewoners hebben Eagle Shelter al gevonden, bie-den aan om allerlei lessen te geven. Dat kan. “Maar”, legt Conny uit, “het is hier interactief. Er worden geen cursussen gegeven. Alles gebeurt op basis van gelijk-heid en respect.”

Conny en Mario benadruk-ken dat er geen alcohol en drugs gebruikt mogen wor-den. “Verder kan iedereen hier doen wat hij wil. Hier mag je jezelf zijn, creatief zijn. Daar mag je trots op zijn.” Eagle Shelter is een plek om je veilig te voelen.” Het is onze ‘shelter’ zeggen de bezoekers.

Eagle Shelter is een plek waar je jezelf kunt zijn

Een woensdagmiddag in de Eagle Shelter in Dongen. Links (met spijkerjasje) Conny Ariëns, rechts (met gitaar) Mario Tapia. Conny en Mario zijn de initiatiefnemers.

‘Als je hier de poort binnenkomt, heb je geen mAsker nodig. je komt thuis’

Eagle Shelter is een ontmoetingsplekDe Eagle Shelter is een veilige haven. Een plek omringd door de natuur. Ieder mens is er welkom. Leden, noe-men Conny en Mario de bezoekers van de Eagle Shelter. Deze leden gaan, samen met de initiatiefnemers, de Shelter mee vormgeven en meedraaien. Nu betalen zij alles nog zelf. “Wij zijn op zoek naar fondsen en subsi-dies.” Voor meer informatie: www.eagleshelter.nl. De Eagle Shelter (Crispijnhof 9, Dongen) is elke woensdag open van 12.30 uur tot 20.00 uur.

Page 12: Kanton week30

BOXSPRINGS EN

MATRASSENUIUIU TGTGT EZEZE OZOZ NDERERE D CACAC RRESESE SE BOXOXO SXSX PRINGS -/- -/-/ 30%

NUAALLESESE HELELE FT HHEELLELFFTT

ELELE ECTRTRT O BOXOXO SXSX PRING “P“ RARAR TOTOT“P“ RAR TOTO”

MAMAM TRTRT ARAR S INGESESE LOTETET NENE IN BOXOXO

+ KOKOK UDSCHCHC UIUIU MIMI SPLITTOTOT PPERERE

160x0x2x200

€ 1999,9,-

€ 999,-HELFT v/d HELFT

BOXOXO SXSX PRING

INCLCLC . BONELELE L MAMAM TRTRT ARAR S

KLKLK EUR STOTOT F ZWAWAW RT

140x0x22x200

€ 798,8,-

€ 398,-HELFT v/d HELFT

BOXOXO SXSX PRING SKAKAK NDI 14

COCOC MPLETETET LUXUXU EXEX BOXOXO SXSX PRING MET HOOFDFDF BORD

INCLCLC . MAMAM TRTRT ARAR S + TOTOT PPERERE

160|180xx0x2x2x 00

€ 799,-HELFT v/d HELFT

BOXOXO SXSX PRING ““66“6““ 44””

COCOC MPLETETET MET HOOFDFDF BORRDD

INCLCLC . MAMAM TRTRT ARAR S + TOTOT PPERERE

118880000xxxx0x00x0 2222x2xx2x 0000000

€ 1199,-HELFT v/d HELFT

€€ 2223339995555,,,5,55,5 --

ALLE SHOWMWMW ODELELE LENENE

MEUBELELE S

HELFT v/d HELFT

BIJIJI V.V.V LEDEDE ERERE ENENE3+2+1 ZIZIZ TSTST

€ 1999,9,9 - HELFT v/d HELFT € 999,-

STUTUT NTVEVEV RERE KOKOK OPRARAR AMDECOCOC RARAR TITIT E

10.00 METETET RERE GORDIJIJI NJNJ SNSN TOTOT F

€ 3,- P.MTR

10.000 STUTUT KSKSK

RRROOOOLLLLLGGGGGOOOOOORRRRDDDDIIIIIJJJJIJIIJIIJI NNNNJJNJ EEEENNNEEENE

JJJAAAAJAJJAJ LLLOOOUUUUZZZZZUZUUUZU IIIIZZZIZ EEEEËËËËEEEËE NNNËËËNË

VVVOOOOVVOV UUWWWWWWWGGGGWGWWWGW OOOORRRRDDDDIIIIIJJJJIJIIJIIJI NNNNJJNJ EEEENNNEEENE

ROL JAJAJ LOUZUZU IZIZ EPLISISI SEEEEE ’S’S’

SOLAR SCRCRC EEEEE NENEUITZOEKENVANAF €10,-

ALLE TOPMATRASSEN POCKET HALF GELD

MAMAM YBYBY ABAB CHCHC 7 ZOZOZ NE POCKCKC EKEK T

AFDFDF EKEKE KKKK IKIK NG KOKOK UDSCHCHC UIUIU MIMI

70-80-90X0X0 2X2X 00

HAHAH LVEVEV PRIJIJI SJSJ €4€4€ 99

HELFT v/d HELFT € 225,-

ALLE MAMAM TETET NENE LEVEVEV RERE BABAB AR

1000 DREAEAE MS 7 ZOZOZ NE POCKCKC EKEK T

500 VEVEV RERE ENENE PERERE M²

70-80-90X0X0 2X2X 00

HAHAH LVEVEV PRIJIJI SJSJ € 799,9,9 -

HELFT v/d HELFT € 399,-

ALLE MAMAM TETET NENE LEVEVEV RERE BABAB AR

ZWIWIW TSTST ERERE S TOTOT PKLKLK ASSENENE

KOKOK UDSCHCHC UIUIU MIMI GELELE MAMAM TRTRT ARAR S

23cm HOOG,G,G HOESESE ANTITIT ALLERERE GIE

KAKAK MPIOENENE DERERE MAMAM TRTRT ARAR SSENENE

HELFT v/d HELFT € 399,-

ALLE MAMAM TETET NENE LEVEVEV RERE BABAB AR

70-80-90X0X0 2X2X 00

HAHAH LVEVEV PRIJIJI SJSJ € 799,9,9 -

NETTO BED OOSTERHOUTMEERSTOEL 144904 SV OOSTERHOUT N.B.

TEL: (0162) 49 09 80(DINSDAG T/M ZATERDAG)

,

EENNENE

€ 1598,8,-TVTVV/T/T//T/T/T/T//TVT/TVTV/VT/TV/V HDHDHDHDHDHDD/D///D/

HHHAAAAAAHHAH LLLLLLVVVVVVVVVEEEEEEVVVEV PPPPPPPRRRRRRRRRIIIIIIJJJJJJJIJIJIJIIJI SSSSSSJJJSJ

HAHAH LVEVEV PRIJIJI SJSJ

HAHALVEVE PRIJIJSJS

HAHALLVVEEVVE PPRRIIJJIJIJSSJS

HHAAHHALLVVEEVEVVE PPRRIIJJIJIJSJSJ

afbfbf eeldldl idid nini gen kunnen afwfwf iwiw jiji kjkj ekek n vavav n oririr gigi inini eel

ENENE VOVOV ETBTBT ORD

Page 13: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 13

Thebe Kraamzorg gaat sinds 15 juli verder met Dé Provinciale Kraamzorg (DPK) uit Goes. Onlangs is de definitieve overeenkomst door beide partijen ondertekend.

door de redactie

BraBant - Er is hierbij sprake van een overgang van onder-neming. Thebe Kraamzorg blijft voorlopig doorgaan zoals nu, met behoud van de merknaam. De overname door DPK heeft geen conse-quenties voor de werkgele-genheid. Ook voor cliënten die zich ingeschreven heb-ben bij Thebe Kraamzorg verandert er niets.Thebe Kraamzorg richt zich van oudsher vooral op de integrale geboortezorg. De samenvoeging met DPK geeft mogelijkheden om sa-menwerking met verloskun-digen en ziekenhuizen nog verder te professionaliseren in de regio’s West- en Mid-den-Brabant en Zeeland.

Over Thebe KraamzorgThebe Kraamzorg is al-tijd onderdeel geweest van Thebe. Bij Thebe Kraamzorg werken ca. 400 medewer-kers. Zij verzorgen jaarlijks ruim 5.500 kraambedden

thuis, bij cliënten in West- en Midden-Brabant. Hier-naast ontvangen zij jaarlijks 1.500 cliënten in de twee kraamhotels in Tilburg: De Meiboom (in het TweeSte-den Ziekenhuis) en Livive (in het Elisabeth Zieken-huis). Sinds mei van dit jaar ver-lenen zowel Thebe Kraam-zorg als DPK ook kraamzorg in het geboortehotel van het Moeder Kind Centrum van ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom.De aanleiding van de over-name van Thebe Kraamzorg door DPK ligt in het feit dat de moedermaatschappij van Thebe ervoor kiest zich enkel nog te richten op ver-zorging en verpleging aan

ouderen en chronisch zie-ken. De afgelopen periode is er daarom een uitgebreide verkenning geweest om de juiste partner te vinden, die past bij de zorgverlening en de dynamiek van Thebe Kraamzorg.Dé Provinciale Kraamzorg (DPK) is een kraamzorg-organisatie met ruim 150 kraamverzorgenden, die werkzaam zijn in heel Zee-land, West-Brabant en de Belgische grensstreek. De organisatie komt voort uit voormalige kruisverenigin-gen en vaart sinds 1996 een eigen koers met als doelstel-ling: gegarandeerde zorg voor iedereen met respect voor ieders levensbeschou-wing.

Thebe Kraamzorg en DPK gaan samen

Rob Stam van de Raad van bestuur van Thebe en Janine Kliphuis, directeur-bestuurder van Dé Provinciale Kraamzorg.

De werkgroep onderhoud bloembakken en Dorpsplein Dorst heeft een plaatje aangebracht op de sokkel van het beeld Man met de Geit in Dorst. Passanten stelden regelmatig de vraag ‘Wat is de historie van het beeld en wie heeft het gemaakt?’ Nu er een plaatje is aangebracht kunnen de passanten die even een rustpauze nemen lezen wie het beeld gemaakt heeft en wanneer en ook te weten komen wat de historie is.

Man met Geit op sokkel voorzien van een plaatje

Veel senioren bankieren niet onlineBRABANT - Van alle Bra-bantse 65-plussers gebruikt 40 procent nog geen inter-net voor het doen van de bankzaken, zo blijkt uit cij-fers van ABN AMRO in sa-menwerking met senioren-organisatie Unie KBO. De verdere digitalisering van de samenleving treft in het bijzonder ouderen en maakt hen kwetsbaar, ook waar het gaat om het doen van bank-zaken. Manon Vanderkaa, direc-teur Unie KBO: “Wanneer

alle contact met de banken volledig digitaal wordt, zou ruim de helft van de 1,2 mil-joen internetloze senioren geen betalingen meer kun-nen verrichten. En nog een kwart zegt dat ze dat wel zouden kunnen, maar al-leen wanneer anderen hen helpen. Dat vind ik zorgelijk, want fi nancieel misbruik van ouderen komt regelma-tig voor. Daarom willen wij eraan bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstan-dig hun geldzaken kunnen

doen.” ABN AMRO en Unie KBO gaan zich inzetten voor het vergroten van de digitale zelfredzaamheid van senio-ren door op verschillende locaties in Brabant gratis workshops internetbankie-ren voor senioren te verzor-gen. Tijdens de workshops oefenen de deelnemers met inloggen, het doen van over-boekingen en het bekijken van bij- en afschrijvingen. Aanmelden voor de work-shops kan bij de KBO-afde-lingen in Noord-Brabant.

Kinderafdeling Amphia krijgt kinderkeukentjeDe kinderafdeling van het Amphia Ziekenhuis ontving onlangs een kinderkeukentje. Namens de Stichting Vrienden van Amphia overhandigde vice-voorzitter dr. Pieter Stijnen het speelgoed aan pedagogisch mede-werkers Sylvia Zoontjens en Martine Verduijn. Door deze gift hebben jongere patiëntjes extra afleiding tijdens hun be-zoek aan het ziekenhuis.

door de redactie

BREDA - Het kinderkeukentje was als goed doel verbonden aan de online boekenwinkel van het Amphia. Van elk boek dat via https://amphia.youbedo.com wordt besteld, gaat 10% naar een goed doel van de Vrienden van Am-phia. Dit kost de besteller niets extra’s. Op deze manier is ook dit kinderkeukentje gerealiseerd en wordt er di-rect bijgedragen aan mooie initiatieven die een verblijf in het Amphia Ziekenhuis veraangenamen.De Stichting Vrienden van Amphia realiseert en onder-steunt projecten waarvoor ‘t budget van het ziekenhuis ontoereikend is. Deze pro-jecten zorgen er voor dat er

nog betere zorg aan patiën-ten geleverd kan worden. Daarnaast dragen ze ook op positieve wijze bij aan het welzijn van families en bezoekers van de patiënten. Andere projecten die door de aanschaf uit de Amp-hia-boekenwinkel kunnen worden gefinancierd, zijn bijvoorbeeld leuke voorlees-boeken voor kinderen, speel-

goed en speelapparaten voor poliklinieken waar kinde-ren worden behandeld, een communicatiebord voor pa-tiënten op de IC, een digitale leestafel waardoor eventueel wachten aangenamer wordt en een kleurrijke afbeelding over een hele wand van een onderzoekspoli.

www.amphia.nl/vrienden

Namens Stichting Vrienden van Amphia overhandigde Pieter Stij-nen ‘t kinderkeukentje aan Sylvia Zoontjens en Martine Verduijn.

Zaterdag 26 september is alweer 10e BurendagWEST-BRABANT - Douwe Eg-berts en het Oranje Fonds houden zaterdag 26 septem-ber de tiende editie van de Burendag. Inmiddels heb-ben bijna 2.500 buurten zich al aangemeld, waarvan zo’n 250 uit Noord-Brabant. De Burendag is een feest waar-op buren gezellig samen komen onder het genot van een goede kop koffie en iets goeds doen vóór, in of mét de buurt. Dit jaar gaf koning Willem-Alexander het start-sein voor deze tiende editie en inschrijven en een bijdra-ge van maximaal 450 euro voor de activiteit aanvragen, kan via www.burendag.nl.Floor Hesselmans van Dou-we Egberts: “Tien jaar gele-den signaleerde D.E dat er meer behoefte was aan het contact met je buren. Daar-op zijn we ingespeeld met de Burendag. Destijds de-den er 300.000 mensen mee,

nu is de dag uitgegroeid tot een landelijk fenomeen, dat afgelopen jaar ruim 1 mil-joen deelnemers telde. Het is werkelijk verbazingwek-kend wat er kan gebeuren tijdens het drinken van een kopje koffie. En dat zien we zeker ook op de Burendag te-rug! Wij zijn blij dat wij met onze koffie hier een ‘warme’ bijdrage aan kunnen leve-ren.” Het Oranje Fonds sloot als medeorganisator aan in 2008, omdat de gedachte is dat buurten leuker, socialer en veiliger worden als bu-ren elkaar ontmoeten. Het Oranje Fonds zorgt voor meer betrokkenheid in ons koninkrijk en fijn samen le-ven begint in je eigen buurt. Buren kunnen daarom via de site een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 450 euro voor hun ‘Burendag’-activiteiten.

Dit jaar gaf koning Willem-Alexander het startsein voor alweer de 10e editie van de Burendag. Foto: Oranje Fonds / Bart Homburg

Snel herstel dankzij gebruik operatierobotBREDA - In Amphia werd onlangs voor de eerste keer een operatie aan de alvlees-klier met de operatierobot uitgevoerd. De operatie verliep succesvol. Na vier dagen mocht de patiënte al naar huis. “Opereren met de robot is weer een sprong vooruit in de behandeling van kanker”, vertelt George van der Schelling, een van de robot-chirurgen gespeci-aliseerd in de behandeling van alvleesklierkanker. “We blijven ons ontwikkelen om patiënten met kanker aan de alvleesklier steeds beter te behandelen.”Dankzij de robot heeft de chirurg een uitstekend drie-dimensionaal zicht op de tumor en het omliggende weefsels. De robot is heel wendbaar en er kan zonder enige trilling geopereerd worden. Naar verwachting leidt dit tot nog beter en snel-ler herstel. “Op dit moment kunnen nog niet alle opera-ties aan de alvleesklier met de robot worden uitgevoerd. We kijken nauwkeurig voor wie een operatie met de ro-bot geschikt is”, legt van der Schelling uit. “Het is een mooie stap vooruit, maar he-laas kunnen we nog te wei-nig mensen echt genezen van alvleesklierkanker”, be-kent van der Schelling. Am-phia is een van de achttien ziekenhuizen in Nederland gespecialiseerd in de chi-rurgische behandeling van alvleesklierkanker.

Page 14: Kanton week30

KOOP MET DEZE BON

DEEL 6

€ 3,95

BOEK + CD

&

Een emotionele achtbaan! Spring in Rileys hoofd en maak kennis met de Emoties die haar het beste kennen: Plezier, Verdriet, Woede, Angst en Afkeer. Maak alle avonturen uit de Disney·Pixar-fi lm Binnenstebuiten opnieuw mee met dit boekje met cd. Op de cd staat het verhaal met spannende geluidseffecten en de originele stemmen uit de fi lm!

© Disney/Pixar

MAGISCHE LEES- & LUISTERBOEKJES

Een unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

NIEUWE FILMHIT! NU IN DE BIOSCOOP

EXCLUSIEFBIJ DE WEEKKRANT

AFHAALBONDEEL 6

BINNENSTEBUITENKnip de bon uit en lever hem in.Geldig t/m25 juli 2015

O.a. bij: Albert Heijn, AKO, Attent, Blz., Bruna, Cigo, Libris, Plantage, Plus, Primera, The Read Shop, Spar en Vivánt.

BINNENSTEBUITEN

DEEL 6

€ 3,95

BOEK + CD

FILM NU IN DE BIOSCOOP!

ALLE VERKOOPADRESSEN OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

Page 15: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 15

WekelijksIJzertijdboerderij, Oude Oosterhoutsebaan 15, Don-gen, tot en met zaterdag 31 oktober elke zaterdag open van 13.00 tot 17.00 uur, 3,50 euro (tot en met 3 jaar gratis), www.ijzertijdboer-derij.nl.Stadstuin De Schelp, Sint Janstraat 9, Oosterhout, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur, elk weekend andere activiteit, gratis, meer info op www.stadstuindeschelp.com.IVN Natuurtuin Oranje-polder, Domeinweg 9, Oos-terhout, 13.00 tot 16.00 uur, met vleermuizen kelder, in-sectenmuur, vogels spotten vanaf uitkijkpunt, gidszen aanwezig, tot en met eind september, meer info www.ivn-markendonge.nl/oran-jepolder.htm.Openstelling Geertruids-kerk, Elfhuizen 3, Geer-truidenberg, tot en met 13 september, dagelijks van 13.30 tot 17.00 uur, niet geopend voor publiek op 5 juli, 2 augustus en 6 september, iedere zaterdag-middag om 14.30 uur een inloopconcert, gratis, meer op www.kunstcommissie-geertruidskerk.nl.

Do 23 juli‘Proefwandelen’, De Riethorst, Venestraat 28, Geertruidenberg, tussen 14.00 en 16.00 uur, wandel-middag voor ouderen.Stadswandeling en rond-leiding stadhuis, VVV, Markt 46, Geertruidenberg, 14.00 uur, 4 euro, kinderen 1,50 euro, meer op www.vvvgeertruidenberg.nl.Oosterhout by night, Sint Jansbasiliek, Markt 17, Oosterhout, 20.30 tot 22.00 uur, ook op 6, 13, 20 en 27 augustus, 4,95 euro, reser-veren via www.vvvooster-hout.nl.Toer de Boer, familie Claas-sen, Provincialeweg 134, Oosteind, 10.30 tot 12.00 uur.Toer de Boer, familie Oo-men, Kraanschotsedijk 13, Oosteind, 13.30 tot 15.00 uur, ook op 28 en 30 juli, meer informatie op www.toerdeboer.nl.

Vrij 24 juliBoeken/cd/platen/dvd-markt, Terre des Hommes, Leijsenhoek 35, Oosterhout,

11.00 tot 16.00 uur, iedere vrijdag en zaterdag.Beversafari, Biesbosch, Elf-huizen 1, Geertruidenberg, 19.00 uur, ook op 29 en 31 juli, 16 euro, meer op www.bootjegezond.com.Schatzoeken in de toren, Sint Jansbasiliek, Markt 17, Oosterhout, 13.30 tot 14.30 uur, ook op 31 juli, 3,50 euro, reserveren via www.vvvoosterhout.nl.

Za 25 juliTreintje Oosterhout, Bun-galowpark de Katjeskelder, Katjeskelder 1, Ooster-hout, en VVV Oosterhout, Arendsplein 62, Ooster-hout, 13.30 en 15.00 uur, ook op 1 en 8 augustus, 3 euro, meer info op www.vvvoosterhout.nl.Marktconcert, Sint Jans basiliek, Markt 17, Ooster-hout, 14.30 tot 15.15 uur.Dansavond, ‘t Boerke, Hoofdstraat 72, Rijen, 20.30 uur, ballroom-, latin- en lijndansen en koppeldan-sen, 2,50 euro.Negen Pleinen Festijn- O’G3ne, Efteling, Kaats-heuvel, 22.45 tot 23.15 uur, www.efteling.nl.Geerts Open Warande tennistoernooi, Warande, Wilhelminakanaal, Ooster-

hout, tot en met 2 augustus.

Zo 26 juliStadsnatuurwandeling Ulvenhout, voor de kerk, Dorpstraat 42, Ulvenhout, 14.00 uur, gratis, meer op www.ivn-markendonge.nl.Snuffelmarkt, parkeerter-rein restaurant Het Vlieg-veld, Rijksweg 25, Gilze en Rijen, 10.00 tot 17.00 uur.Wielerwedstrijden, Ever-denberg 101, Oosterhout, 10.30 uur, 40 ronden van 1500 meter, ook op 2, 9 en 16 augustus, www.brabant-sewielerfederatie.nl.En Plein Public, ‘t Schouw, Rembrandtstraat 69, Don-gen, 14.00 tot 18.00 uur, www.enpleinpublic.nl.Broederpadwandeling, Europaplein, Dongen, 13.00 uur, 2 euro.

Di 28 juli‘Ga wandelen’, Verplee-ghuis Slotjesveste, Van Ol-deneellaan 30, Oosterhout, 14.00 tot 16.00 uur, wandel-middag voor ouderen.Toer de Boer, Natuurlijk weide- en akkerbouwdo-mein van familie Smits van Oyen, Buitendijk 1, Drimmelen, 10.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.00 uur.Toer de Boer, melkveebe-drijf van familie Flipsen, Eindsepad 22, Den Hout, 13.30 tot 15.00 uur, meer op www.toerdeboer.nl.

Woe 29 juliBijeenkomst VUMO, Pon-dok Makan Yati Heuvel 3, Oosterhout, 14.30 tot 16.30 uur.Beversafari, Biesbosch, Elf-huizen 1, Geertruidenberg, 19.00 uur, ook op 31 juli, 16 euro, meer op www.bootje-gezond.com.Rondleiding St. Antonius-kerk, St. Vincentiusstraat 113, Oosterhout, 14.00 tot

16.00 uur, gratis.Knutselactiviteit Speel-goedmuseum, Zandheu-vel 51, Oosterhout, 13.30 tot 16.00 uur, deze week: schatkistjes maken, gratis bij bezoek aan Speelgoed-museum.

Do 30 juli‘Proefwandelen’, De Riethorst, Venestraat 28, Geertruidenberg, tussen 14.00 en 16.00 uur, wandel-middag voor ouderen.Stadswandeling en toren-beklimming, VVV, Markt 46, Geertruidenberg, 14.00 uur, 4,50 euro, kinderen 1,50 euro, meer op www.vvvgeertruidenberg.nl.Oosterhout by night, Sint Jansbasiliek, Markt 17, Oosterhout, 20.30 tot 22.00 uur, ook op 6, 13, 20 en 27 augustus, 4,95 euro, reser-veren via www.vvvooster-hout.nl.Toer de Boer, melkvee-bedrijf familie Van der Schriek, Dongeweg 2, Raamsdonk, 10.30 tot 12.00 uur.Toer de Boer, melkveebe-drijf familie Klaassen, Pro-vincialeweg 118, Oosteind, 13.30 tot 15.00 uur, ook op 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 au-gustus en 24 oktober, meer op www.toerdeboer.nl.Koffie-inloopochtend, restaurant Het Trefpunt, Raadhuisplein 1a, Made, 10.00 tot 12.00 uur, voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten, meer op www.inloophuisoosterhout.nl.

FilmsCharlie’s Country, donder-dag, vrijdag en zaterdag om 20.15 uur, zondag om 16.00 uur, woensdag om 10.30 en 20.15 uur, 8,50 euro.Home, zaterdag, zondag en woensdag om 14.00 uur, 6 euro.The Dark Horse, zaterdag

en woensdag om 16.00 uur, zondag, maandag en dinsdag om 20.15 uur, 8,50 euro.De Surprise, donderdag 30 juli om 20.15 uur, 8,50 euro.Bovenstaande films wor-den vertoond in Filmhuis Oosterhout aan de Heuvel 27. Kijk voor meer informa-tie en de kaartverkoop op de website www.filmhui-soosterhout.nl.

ExpositiesExpositie ‘15e seizoen Theater de Schelleboom’,

De Schelleboom, Mathil-dastraat 37a, Oosterhout, op afspraak, [email protected] Mee de muziek mee, ‘t Oude Raad-huis, Nieuwstraat 22, Gilze, elke eerste zondag van de maand (behalve augustus) van 13.30 tot 16.30 uur, gratis, meer op www.heem-kringmolenheide.nl.Expositie Rabobank Amerstreek, Filmhuis Oosterhout, Heuvel 27, Oos-terhout, tot 19 augustus, maandag tot en met zondag van 19.30 tot 22.30 uur, woensdag ook van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag ook van 13.00 tot 17.30 uur.Expositie ‘Beelden van toen’, Museum De Looierij, Kerkstraat 33, Dongen, tot en met zondag 23 augustus, woensdag tot en met zon-dag van 13.00 tot 17.00 uur, www.delooierij.nl.Expositie ‘Langstraat Spoorlijn’, Geertruidskerk, Elfhuizen, Geertruiden-berg, tot en met zaterdag 12 september, dagelijks van 13.30 tot 16.30 uur, gratis.Wisseltentoonstelling ‘Meten en Wegen’, Museum De Roos, Markt 46, Geer-truidenberg, tot en met 30 september, dinsdag tot en met zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur, zondag van 11.30 tot 16.30 uur, 4 euro, kinderen tot 12 jaar gratis, meer informatie op www.museumderoos.nl.Tour de Meccano, Speel-goedmuseum, Zandheuvel 51, Oosterhout, tot en met 1 november, woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur, in juli en augus-tus ook geopend van 13.00 tot 17.00 uur, volwassenen 5 euro, kinderen 3 euro.

Met de start van de vakantie, is ook Toer de Boer weer begonnen. Deze week kun je onder meer komen kijken naar de biologische akkerbouw en vleesvee van de familie Smits van Oyen in Drimmelen, en naar het melkveebedrijf van de familie Klaassen in Oosteind. Kijk voor alle data en locaties op www.toerdeboer.nl.

Erop uit in Brabant? www.OverUIT.nl

Broederpadwandeling onder leiding van ‘n gids

DongEn - Wandel mee terug in de tijd met de Broeders van Dongen. Dat kan zondag 26 juli tijdens de Broeder-padwandeling. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf het Europaplein. Meer dan een eeuw lang hebben klooster-lingen in Dongen gebouwd aan een betere samenle-ving met goed onderwijs, met zorg voor de zwakke en zieke medemens en met pas-sie voor een rijk cultureel en sportief verenigingsleven. Het Broederpad is een his-

torische wandelroute door Dongen die voert langs 22 plaatsen waar Broeders be-horend tot de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, sinds 1892 hebben gewoond en gewerkt. In 2009 vertrokken de Broeders naar een rusthuis in Eindhoven. De historische wandelroute is een eerbetoon aan de broeders en een bron van in-formatie over het veelbewo-gen leven van de broeders in Dongen. Aanmelden niet nodig, deelname 2 euro.

Wandel mee terug in de tijd met de Broeders van Dongen tijdens de Broederpadwandeling op zondag 26 juli.

Op het parkeerterrein van wegrestaurant het Vliegveld in Gilze en Rijen wordt zondag 26 juli een snuffelmarkt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur.

Page 16: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 16

Hoe herkent u een nepshop?Online shoppen is handig. U hoeft er de deur niet voor uit en de aankoop wordt desgewenst thuis bezorgd. Toch zitten er ook de nodige haken en ogen aan.

Zijn de webwinkels waar u shopt bijvoorbeeld wel echt? In het weekend poppen er talloze kopieën op van web-winkels die net echt lijken, compleet met keurmerk, banknummer en iDealbeta-ling.

GRATIS MINIGIDS WIJZER WEBWINKELENHet Landelijk Meldpunt In-ternet Oplichting ontvangt dagelijks meerdere aangif-ten van mensen die zijn op-gelicht door nepshops.

Handige MinigidsDe Consumentenbond biedt nu een interessante Mini-gids aan, met waardevolle tips om veilig online te shop-pen. Ook zet de gids uiteen welke betaalmethoden er zijn en hoe om te gaan met buitenlandse webshops.

Tips voor veilig online shop-penDankzij deze nuttige Mini-gids is de kans een stuk klei-ner dat er iets mis gaat als u online shopt en betaalt. De Consumentenbond geeft le-zers van deze krant alvast

enkele tips:• Lees de algemene en ver-

koopvoorwaarden van te voren goed door om te controleren of u met een betrouwbare winkel te maken heeft.

• Kijk ook of er een after sales-service is, wat die inhoudt en wat de even-tuele retourkosten zijn bij terugzending.

• Controleer wat de bezorg –

en betaalkosten zijn. Laat u niet alleen leiden door de prijs van het product.

• Betaal bij voorkeur met een creditcard, dit biedt extra bescherming.

• Voer een betaling alleen uit via een beveiligde pa-gina, zodat u uw gegevens via een beveiligde verbin-ding doorstuurt. Contro-leer dus altijd of het inter-netadres begint met ‘https’

en of de betaalpagina een afbeelding van een slotje bevat.

• Zorg ervoor dat u goed uit-logt na het plaatsen van de bestelling en betaling.

Gratis voor onze lezersWilt u meer lezen over dit onderwerp? Lezers van deze krant mogen de Minigids Wijzer WebWinkelen nu gratis bestellen op telefoon-nummer 0800-6161 of sms ‘cb webwinkel’ naar 3010. Wij bellen u dan terug. Een sms stuurt u tegen het regu-liere tarief van uw aanbie-der.

De Consumentenbond is van maandag tot en met donder-dag van 8.30 tot 20.00 uur bereikbaar en vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

8 dagen vanaf € 399 p.p.Smaragdgroene lagunes, heldere kratermeren, azuur-blauwe zee, walvissen, dol-fijnen en authentieke dorp-jes. Dat zijn de Azoren! De Portugese eilandgroep is een waar paradijs voor de actieve natuurliefhebber. Vele wandelmogelijkheden, een zacht klimaat, natuur-lijke zwembaden en meer dan 20 soorten dolfijnen en walvissen! U vliegt naar het prachtige São Miguel, het grootste eiland van de Azo-ren, bekend om de geisers, vulkaankraters en duizen-den kleurige bloemen.

Hotel Bahia Palace****Direct aan het strand van de baai Agua d’Alto. Het com-fortabele hotel heeft twee restaurants, bar, lounge, sauna, een grote tuin met zwembad, zonneterras, lig-bedden en een poolbar. Tip: Boek een huurauto bij, dan heeft u alle vrijheid om het eiland zelf te verkennen!

Inclusief• Retourvlucht naar São

Miguel met Arke of SATA International

• Luchthavenbelasting en brandstofheffing

• Retourtransfers• 7 overnachtingen in een

juniorsuite met zijzee-zicht

• 7x uitgebreid ontbijtbuffet• Nederlandssprekende

reisleiding

Prijs vanaf € 399,- p.p. Vanafprijs o.b.v. 2 personen. Reisperiode: 21 augustus t/m 19 oktober 2015, vertrek maandag & vrijdag.Toeslag bijboeken halfpen-sion vanaf ! 17 p.p.p.n. of volpension ! 31 p.p.p.n.

Informatie en boekingenwww.arke.nl/wegener, bel met Arke tel.: 0900-8847 (15 cpm) of ga langs bij Arke o.v.v. Wegener – Azoren aan-bieding. ANVR/SGR voor-waarden van toepassing.

Natuurlijke azoreN

DE POPULAIRSTEZOMERBOEKEN!De favoriete zomerboeken van

2015, gekozen door bezoekers

van Dizzie.nl, de boekensite van

de PZC.

Nieuwsgierignaar de rest?Bekijk de heleZomerboeken Top 25 op dizzie.nl/zomerboeken

1. 2.

DE POPULAIRSTE

van Dizzie.nl, de boekensite van

1.

19,95 12,50 19,90

3. 4.

Bestel de boeken snel op weekkrant.nl/webwinkel

NieuwsgierigNieuwsgierignaar de rest?naar de rest?

GRATIS

VERZENDING!

2.

9519,9519, 12,12,12,505012,5012,

3.3.

Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

20%KRANTENKORTING

Actie geldig t/m zaterdag 29 augustus 2015, exclusief bij Bruna.

Koop je favoriete krant nu met 20% korting!Scan deze kortingspas in de Bruna winkel en ontvangdirect je korting KORTINGSPAS

* Deze actie loopt van 22 juni t/m 29 augustus 2015

Page 17: Kanton week30

Restaurant Croy Boschlust

WWW.DESMAAKVANCROY.NL

Croy Boschlust, Oosterhoutseweg 139, Teteringen, Tel. 076 - 587 14 13

Croy Boschlust ligt midden in de natuur en heeft een geweldige speeltuin. U kunt vanaf het terras toezicht houden. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Wij zijn op maandag t/m donderdag geopend vanaf 17:00 uur, overige dagen vanaf 12:00 uur.

Actie geldig t/m 31 augustus 2015. Kijk voor meer informatie en onze actuele menukaart op:

LEKKERE LUNCHAANBIEDING

GRATIS kop soep bij een heerlijk

12 uurtje

¤ 7,95

Page 18: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 18

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

BLIND DATE Hoi ik ben Joanna. Ik ben op zoek naar een lieve man voor een gezellige date. Bel mij om af te spreken. X 0906-10.10.162 Box:367294

Mijn naam is Jannie en ik ben 34 jaar. Ik hou van uit-gaan en veel gezelligheid. Ik ben op zoek naar een leuke en spontane man die het ook gezellig vindt om leuke dingen te onderne-men. Interesse? Bel me nu 0906-10.10.162 Box:323516

Hallo mannen ik ben Bar-bara een leuke dame die op zoek is naar man voor leuk contact uit de regio Eindhoven. Reageer en bel 0906-10.10.162 Box:537412

Ik ben een leuke meid van 26 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man voor een serieuze relatie. Wil jij met mij daten? Reageer dan nu. 0906-10.10.162 Box:352434

Ik ben een jonge en lieve blonde vrouw uit omge-ving Nijmegen en ben op zoek naar een man om leuke dingen mee te doen. 0906-10.10.162 Box:345347

Hoi mannen ik ben een ge-tinte vrouw van 41 jaar. Ik heb bruin, zwart haar en ik zie er goed uit. Interesse? 0906-10.10.162 Box:307901

Hallo ik ben Marianne en ik zoek een hele leuke vriend die met mij leuke dingen wil ondernemen. heb je in-teresse? Reageer dan snel. 0906-10.10.162 Box:495067

Hallo ik ben Jenny. Ik ben op zoek naar een lieve man voor een serieuze relatie Spreekt het je aan? Rea-geer dan op mijn boxnum-mer en laat wat achter. X 0906-10.10.162 Box:618459

OMGEVING HOEVELA-KEN. Hallo ik ben Conny

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

MARIA Box: 8013Heldervoelend Tarotiste. new paradigm MDT en Qigong He-aling. voor al uw levensvragen: werk, relatie etc. Ik help u graag

Bel 0909-1447 Box: 8013

MARISKA Box: 8043Healer en spiritueel coach. Ik kan je helpen bij relaties, ge- zondheid en spirituele ontwik- keling. Voor al uw vragen.

Bel 0909-1447 Box: 8043

Feestdagen & EvenementenBraderieën & Markten

XXL VLO-MARKT VLIEGVELDZondag 26 juli van 10-17 UUR. Vliegveld Gilze & Rijen.

Rijksweg 25 - 5125NB - Gilze & Rijen. 0161-456291.

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Werk & Inkomen

Logistiek & Transport

J. van den Berg & Zn C.V.Transportbedrijf te Oosterhout zoekt voor direct

(schuif)-trailer-chauffeurs enautolaadkraan chauffeurs

M.R. van den Berg 06 - 53 99 11 04.

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Zakelijk & Financieel

Zakelijke Transacties

Schulden in of aan u BV ?Ziet U door de bomen het bos niet meer ?

Wij hebben de oplossing. Overname of doorstartenserieuze Notariële afwikkeling

Info: [email protected] Tel.:06-16717935

Prive & Erotiek

Prive Lijnen & SMS-diensten

!'$%'&"#

"

$!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

*-*1890/*

%"!#%!$ !'

$%'&"#

"

*-*18*-/

17% 9

* CE$#

%"E% EE%<D#>(

66%"E:?=%

!'$%'&"#

"

*-*18-1-

2

@D#A?C$

BE<EDB6:E%

3E;;ED

:>?CAEDE%+

.E:E;;EDCAE

*-*1 CE':?=%E

% #! 9

(E4C?AE))

(((,*

-*1,%:

!'$%'&"#

"

*-*189

011

,-$6)(4

!(4)(

*03-'

(4#$"4

4-32

#3(!

411057&

% +34.

1+./

5(!!(0

9$*(888

!'$%'&"#

"

-1--

8*-*

1

5#: E'ADE&E <D#>(E%5#: E'ADE&E <D#>(E%&"#$%%!&"#$%%!

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$GL"G AE

S!)= T) R!_D& BA&&&)<C%4?=#)#:3)YR!_D)D 7JHJ '-22!$

B( F)\ +!?),;'*'089*0* NGL`AEM

ZZZJ)Y;?))E-``GJD\NGL$GAIEM'*'089,,'&&&[.24[[Q-``G&&&

06R[.24[Q[0461/[P

5:77B+5"$+4?=#'' :[P25[4QUP112&&&

'*'089*0'

P6P6P3[P3[ RU0[K3[.&&&&'*'08*,*, GL$GAE

X[/66P UP *G=), RU0[&

3)]=)DLVZ);)DL]?)9D)DL;B;+H; _) E) #)\)EHH\%)79\+ #)F;& !] A?HH; _)]\HH?& NGL''AEM'*'0+'*'2

R)]])?/!_( @ <)\ '222&&&NGL22AEM !D 2 =), RU0[

G^G$CG2224!_A) [\= \))?; _) %?HH%

#B) _) #HH? \)]])? ]HD ]\HH?EH])D&R9!=;)? EHH?&

NGL$GAEM '*'0+'*'6

.?C>&(G^G$K-''G&<)\\)DL S!)V)D )D SBE)D&GL'' AE 0)?#H\)D )D R!7)

$$ (*&+(&# $$X))DE)D9 ])9V)=& GL''AEUD -'=),J OD #);) E)!+ HJ+ \!_D&

%,%")'!!%

P!); H\\)+HH%=)<@3;1/A@<&&0)?FB+)D =A)\\);_)= E); +) FHH=&3:W>P8[JJJ &&& NGL"GAEM'*'0+9,99

+1# ":#?<->--3 ;*;,

4'.3,26;,89/637&

,2(

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-0102.

Huis & Tuin

Onderhoud &Reparaties

KOELKAST, diepvries, repa-ratie, met garantie. Zondervoorrijkosten. Service bin-nen 24 uur. Bel 076-5227774.

SchilderwerkF. Schraven SCHILDERWER-KEN. Vakwerk tegen een be-taalbare prijs. 20% latexkor-ting. Bel voor een vrijblijven-de offerte 06-48420737.

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 19: Kanton week30

‹ www.hetkanton.nl Het Kanton · woensdag 22 juli 2015 · 19

AFB FB HHB8*0B,++.,EH:

-C- D0*H. @EH /0-,402H B88. "'"'

.E. 6++.*.0+) @EH /0-,402H B88. "'"'

2( #((9I!LJ75( 19;3G(< 3!5 L( (!%(< =3395&

.I+6 ;L;#>#L#L*** BC;?M;7:A

3! %/, 10$ 100#*1//. "41 (5)-

$&%&&,*+ 2& '&'&1+++2IF ;L;#>#L=#L=**'ID F,G.-I/ 4D0DGIE EII

(101"$2 $1 %",'.$$* &.$$2%#//1+)3)!-3)!3)4!

BC;?M;7:A

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

>K>$?MMM'

"& #&!&()$ *&%'

BC;?M;7:A

BC;?M;7:A

*#",( &*-'%(+%#..(+ --! )($-C-.FE/B88."'"'

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

Erotische Dating Vrouw zoekt Man

SEX DATINGHoi mijn naam is Fatima.Ik ben altijd opgewonden.Ik ben ook dol op telefoon-seks. Jij ook? Bel me dansnel op en wie weet tot zo.0906-10.10.190 Box:297706

Ik vind het heerlijk om eenman te verwennen. Ik ben31 jaar en ben heel ondeu-gend. Interesse? Bel nu. X0906-10.10.190 Box:969623

Ik ben een lekkere getintemeid. Ik heb zin in een op-windende avond. Ik ben zostout en lekker. Lijkt het jewat? Reageer dan en bel.0906-10.10.190 Box:109478

Hi ik ben Angela een vrouwmet een mooi lichaam. Ikben op zoek naar een leukcontact en wie weet meer.Interesse? Bel me maar. X0906-10.10.190 Box:721435

Hallo mannen dit is Judith.Ik ben een leuke vrouw dieop zoek is naar mannenvoor een leuk en spannendgesprek. Reageer en bel.0906-10.10.190 Box:725725

Heren ik ben een helemooie meid. Bel me snel.0906-10.10.190 Box:455896

Ik ben Monique 39 jaar. Ikzoek direct een leuke mandie een spannend en on-deugend contact met mijwil. Lijkt het je wat? Bel me0906-10.10.190 Box:119276

Ik ben een ondeugendeSurinaamse vrouw van 47jaar. Ik ben op zoek naareen oudere man voor eensex-relatie. Heb jij interes-se? Reageer dan op mijnboxnummer en spreek watin. Wie weet zie ik je snel.0906-10.10.190 Box:420414

Dag ik ben Carmen een lek-kere vrouw van 37 jaar. Bel0906-10.10.190 Box:991890

HETE MEID 31 JAAR. Mijn

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.19045cpm

SEX DATING

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.190* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Man zoekt Man

GAY DATINGGoeiedag mannen, ik benJan. Ik ben een lekkere engoed uitziende jongen van55 jaar. Ik zoek een goeduitziende oudere man. Bel.0906-10.10.156 Box:292949

Ik ben op zoek naar eenwat oudere man voor eenlekkere sexdate. Je magmij lekker verwennen. Lijkthet je wat? Reageer dan nu0906-10.10.156 Box:981215

Ik ben Marco een leukeknul van 26 jaar en ik hebdonker haar en bruineogen. Ik zoek vandaag nogeen date. Bel jij me op? X0906-10.10.156 Box:176284

Hai, ik ben Robert op zoeknaar een ervaren man. Hetliefst iemand van 75+ diehet lekker vindt om eenonervaren jongen te ver-wennen. Heb je interesse?Reageer dan op mijn box.0906-10.10.156 Box:466808

Hai, ik ben Kenneth 31 jaar.Ik zoek een leuke top metmooi lichaam die mij eenslekker wil komen verwen-nen. Ik ben voor alles in. X0906-10.10.156 Box:288589

Hai mannen, ik ben Ben 40jaar. Ik ben voor alles in. Enik ben op zoek naar leukemannen voor spannendeavonturen. Ben jij ook invoor spannende avontu-ren? Bel me snel en wieweet zie ik je binnenkort.Reageer dus op mijn box-nummer en laat wat achter.0906-10.10.156 Box:323327

Ik ben een lekkere knul van18 jaar en ik ben op zoeknaar een man om heleleuke dingen mee te doen.Wie komt er snel naar mijtoe? Reageer snel en bel.0906-10.10.156 Box:554002

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.15635cpm

Voor direct leuke mannenaan de lijn kies dan een 1in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.156* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Escort

FreedomServicesvoor de beste escorts

06 - 54 39 84 45Dames altijd welkom !

Verg. TBG / SI001

Cross E-city Torrek S724 Volt-van 1299,- voor 699,-

Cross E-Trendy City N836 Volt van2499,- voor 1299,-

Cross E-Trendy Nuvinci36 Volt van 3199,- voor 1899,-

Harmonyvolautomaat

E-Bikes scoren het hoogst in landel i jke ANWB test

E-BIKES van MATRABIKE ZIJN DUS BEWEZEN

VEILIG, GOED EN ALTIJD GOEDKOPER

15.000 MERKFIETSEN OP VOORRAAD EN GRATIS

THUIS GELEVERD VIA WWW.MATRABIKE.NL

150720/30

TIJDELIJK !

Matrabike Winkel

DRUNEN

Grotestraat 260B - ☎ 0416-379040

Open: Maan. t/m Vrij. 18 - 20 uur / Zat. 10 - 16 uur.

Prive Lijnen & SMS-diensten

www.dorsoo.nl

Woonmall AlexandriumRotterdamElke zondag open

Slapen doenwij ’s nachts

U niet? Rugpijn?

*Maximaal 10 producten per klant en niet geldig in combinatie met andere acties.

ALLEEN DEZE VRIJ DAG,ZATERDAG EN ZONDAG

ALLE MAKE-UP

1+1 GRATIS!*

STEEDS VERRASSEND, ALTIJD VOORDELIG! Kijk ook op

deweekkrant.nl

www.kleintjesmarkt.nl

Page 20: Kanton week30

1032

Barendrecht 0180-617496 Middenbaan 72 • Bergen op Zoom 0164-233403 Wouwsestraat 18 • Breda 076-5141945 Karrestraat 7 • Dordrecht 078-6351441 Voorstraat 266Etten-Leur 076-5441441 Markthof 7 • Goes 0113-323555 Korte Kerkstraat 1 • Middelburg 0118-651691 Markt 63a • Oosterhout 0162-420033 Arendshof 5

Roosendaal 0165-521952 Roselaar 7a • Rotterdam 010-2540095 Lijnbaan 51 • Terneuzen 0115-616121 Havenstraat 28 • Tilburg 013-5454785 Heuvelstraat 48Vlissingen 0118-430290 Walstraat 99 • Waalwijk 0416-767281 Stationsstraat 47a • Delft • Hulst • Naaldwijk • Oud-Beijerland • Spijkenisse • Pijnacker • IJsselstein

NIEUW & VERLENGING,met behoud van nummer

Ritel heeft alle netwerken!SCHERM DEFECT?WIJ REPAREREN ‘M SNEL,

VOORDELIG EN VAKKUNDIG!

Middenbaan 72 • Bergen op Zoom 0164-233403

* Pr

ijsw

ijzig

inge

n en

zet

fout

en v

oorb

ehou

den.

APPLEiPhone 5S

BENSuper Sim Only

APPLEiPhone 5C

2000MB = €38 PER MAAND

1500MB = €25 PER MAAND

SAMSUNGGalaxy S5 mini

APPLE

SAMSUNGGalaxy S5 mini

1500MB = €20 PER MAAND

300 BELMIN /SMS500MB + 500MB!

STUNT!

APPLEiPhone 5S

2000MB = €38 PER MAAND

APPLE

300 BELMIN /SMS1.000MB + 500MB!

100 BELMIN /SMS500MB + 500MB!

EENMALIGBIJBETALEN €0

EENMALIGBIJBETALEN €0EENMALIG

BIJBETALEN €0

MAANDELIJKSOPZEGBAAR!

PRIJSPAKKERSNERGENS GOEDKOPER!!

VOOR ALLE NIEUWE ABONNEMENTEN, VERLENGINGEN OF OVERSTAPPEN!

APPLEiPhone 5C

1500MB = €25 PER MAAND

BEN

EENMALIGBIJBETALEN

SAMSUNGGALAXY

S5

SAMSUNG GALAXY S6

EDGE

500MB DATA150 BELMIN/SMSINCL. SPEAKERSET!

500MB DATA150 BELMIN/SMS2 JAAR KORTING!

500MB DATA150 BELMIN/SMSINCL. SPEAKERSET!

los toestel:€445,-

los toestel:€648,-

los toestel:€666,-

EENMALIGBIJBETALEN €0 EENMALIG

BIJBETALEN €0EENMALIGBIJBETALEN €0

EENMALIGBIJBETALEN €0

SAMSUNGGALAXY S6

32GB

APPLEIPHONE 6

16GB

HELE PERIODE

1.000MB = €31.00

p/mnd

p/mnd

p/mnd

p/mnd

HELE PERIODE

1.000MB = €38.00p/mnd34.

17.

32. 9.

22.

-

50

50 50

50

HELE PERIODE

1.000MB = €41.00p/mndp/mnd 37.27.

500MB DATA150 BELMIN/SMS2 JAAR KORTING!

HELE PERIODE

1.000MB = €44.00p/mnd

300 BELMIN /SMS500MB + 500MB!

--

GRATISBLUETOOTH

SPEAKERSET!

TWV €59!!

TIJDELIJK MET

TWV €59!!

I.c.m. 2-jarig Tele2 (150 min/sms / 500MB datategoed) I.c.m. 2-jarig Tele2 (150 min/sms / 500MB datategoed)I.c.m. 2-jarig Tele2 (150 min/sms / 500MB datategoed)

HP 364 XLcyaan, magenta, geel & zwartmet extra veel inkt!zwart 20 ml, kleur 12 ml

19.99€57.95

NU

Epson 711 Seriescyaan, magenta, geel & zwart+ één extra zwart gratis!Capaciteit: 4x 15 ml

Canon 520/525Vervanging voor Canon 520/525 zwart.Capaciteit: 21 ml

*acties i.c.m. inktpatronen van Second Life.geldig t/m 29 JULI 2015

GOEDKOOPSTEINKT VAN

NEDERLAND!! 2.50€14.95

NU

PRIJSPAKKER

PRIJSPAKKER

12.99€49.95

NU

OP=OP!

€100RETOUR!VIA SAMSUNG

TIJDELIJK MET

OP=OP

SCHERM DEFECT?SCHERM DEFECT?

40.-

500MBEXTRA!

500MBEXTRA!

500MBEXTRA!

500MBEXTRA!

1500MB = €13,50 P/MND