Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en...

24
TREFMOMENT 05 JUNI 2012 CVBA MIJN HUIS CVBA HELPT ELKANDER LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WAREGEM

Transcript of Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en...

Page 1: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

TREFMOMENT

05 JUNI 2012

CVBA MIJN HUIS

CVBA HELPT ELKANDER

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT

WAREGEM

Page 2: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

VOORAF

Kaderbesluit Sociale Huur 12/10/2007

6x gewijzigd

2 extra Ministeriële besluiten

Voor een SHM

moeilijk werkbaar

strikte toewijzingsregels

Page 3: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

SHM vragende partij

voor een LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT

- KH vallen uit de boot, terwijl er wel nood is

- leefbaarheid : geen/weinig mogelijkheden

- LTWR kan oplossingen bieden

- nadeel : SHM in verschillende gemeenten actief = kans op verschillende LTWR

Page 4: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

LTWR WAREGEM

LOKALE BINDING

DOELGROEP SENIOREN

KWETSBARE DOELGROEP

Page 5: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

Lokale binding

Prioriteit van de hoofdgemeente

Voorrang aan kandidaat-huurder

o Vroeger: laatste 3 jaar

o 01/01/2001 : laatste 6 jaar, minimum 3 jaar

o LTWR : laatste 10 jaar, minimum 3 jaar

Page 6: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

GEVOLGEN voor SHM en KH

VOORDELEN KH weer meer kans op

woning in vertrouwde gemeente

Kortere wachttijden

NADELEN

verwarring voor KH : verandering van plaats op de lijst

als SHM werkzaam is in verschillende gemeentes = kans op verschillende lokale bindingen

Page 7: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

Doelgroep senioren

Prioriteit ouderen

Voorrang op leeftijdo Vroeger: SHM bepaalde zelf de leeftijd

o 01/01/2001 : voorrang leeftijd vanaf 55+

o KBSH : enkel woningen met specifieke investeringen(met overgangsregel tot 31/12/2008)gevolg : kans op leefbaarheidsproblemen

o LTWR : voorrang 65+

Page 8: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

Doelgroep senioren

Voorrang aan senioren via LTWR (versnelde procedure)

Voorwaarden :

Huishouden van 1 of 2 personen waarvan minstens 1 persoon 65 jaar of ouder is

Maximum aantal woningen

Page 9: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

GEVOLGEN voor SHM en KH

VOORDELEN leefbaarheid

SHM deed opnieuw onderzoek van patrimonium

Verhuis stimuleren wanneer er onderbezetting van woning is (absolute

voorrangsregels nog steeds voorrang)

NADELEN

verwarring voor KH : verandering van plaats op de lijst

als SHM werkzaam is in verschillende gemeentes : kans op leeftijdsprioriteitenT I P : werken via versnelde

procedure – gemeentes op elkaar afstemmen

Page 10: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

Kwetsbare doelgroep

Prioriteit aan personen :

die in staat zijn om zelfstandig te wonen mits vorm van begeleiding

waar begeleiding voorzien wordt via engagementen van welzijn en de persoon zelf

Page 11: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

Werkwijze - kwetsbare doelgroep

SHM : max. 3 toewijzingen per jaar

enkel voor SHM Helpt Elkander

doelgroep en voorzieningen in Waregem en SEV

samenwerkingsverband van welzijnsactoren

OCMW aanspreekpunt

elke vrijgekomen woning moet SHM voorleggen

samenwerking moet nog uitgewerkt worden

Page 12: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

Werkwijze - kwetsbare doelgroep

SHM wil vertraging van toewijzing verhinderen …

betrokken zijn in overleg (ex-huurders) op voorhand KH voorleggen toewijzingsbeleid van een SHM toelichten

Project PROEF - WONEN - samenwerking wonen en welzijn- kwetsbare groepen kans geven op sociale woningmarkt- mits intensieve begeleiding vanuit welzijn- regelluwe omgeving

Page 13: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

LTWR in TOEWIJZINGSBELEID - WAAR ?

1. rationele bezetting

2. absolute voorrangsregels

3. lokaal toewijzingsreglement

4. optionele voorrangsregels

5. chronologische volgorde van de inschrijving

Page 14: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

1. Rationele bezetting

Geen toewijzing als de KH niet voldoet aan de rationele bezetting van de woning

Page 15: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

2. Absolute voorrangsregels

Absolute voorrangsregels (mutaties, herhuisvesting, onbewoonbaarverklaring…)

gelden voor de voorrang voor

senioren

kwetsbaren

Page 16: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

2. Absolute voorrangsregels

Bijvoorbeeld : Zittende huurder minder dan 65 jaar

die een woning onderbezet

wenst te verhuizen naar een geselecteerde woning voor senioren

Voorrang op nieuwe KH

Voorrang op interne mutatie los van rationele bezetting (gewone verhuis)

2 mutaties: eerst voorrang 65+

Page 17: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

3. LTWR : Lokale binding

Bij senioren

1. Voorrang voor senioren met lokale binding

2. Voorrang voor senioren zonder lokale binding

3. Voorrang voor niet-senioren met lokale binding

4. Voorrang voor niet-senioren zonder lokale binding

Page 18: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

3. LTWR : Lokale binding

Bij kwetsbare doelgroep

1. voorrang voor kwetsbare doelgroep met lokale binding

2. voorrang voor kwetsbare doelgroep zonder lokale binding

Page 19: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

4. Optionele voorrangsregel

voorrang lokale binding art. 20 KBSH

vervalt indien er lokale binding LTWR is.

Page 20: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

NADELEN LTWR voor SHM

SHM slechts een onderdeel van alle actoren

SHM moet LTWR toepassen

Administratief meer belast :

Bijkomende controles (KSZ adres, leeftijd partner..)

Bijkomende prioriteitscodes

Aanpassing intern huurreglement

Page 21: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

NADELEN LTWR voor SHM

Vertraging toewijzing (door overleg kwetsbare groep?)

Werkgebied over verschillende gemeentes = verschillende LTWR

Verwarring en ongerustheid KH verschuiving plaats op de lijst

stad of gemeente kan mee beslissen over toewijzingsbeleid opgelegd door Vlaamse Regering ?

Page 22: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

VOORDELEN LTWR voor SHM

Om de 3 jaar evaluatie

SHM deed opnieuw onderzoek naar zijn patrimonium: woningen voor senioren

Samenwerking met welzijn

hierdoor ook duidelijk welke KH of huurder sociale begeleiding heeft (leefbaarheid, betaling…)

Page 23: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

VOORDELEN LTWR voor SHM

versnelde procedure voor senioren is interessant

uniformiteit voor verschillende gemeentes

duidelijkheid naar KH

interessant naar leefbaarheid

Page 24: Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

Samenwerking met Leiedal en Welzijnsconsortium

zij overzien het geheel

zij brengen alle verschillende actoren samen en hebben zo duidelijk overzicht

zij nemen ook individueel interviews af

zij hadden overzicht van knelpunten in samenwerking, woonbeleid ed…