Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en...

download Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en 'Helpt Elkander'

of 24

 • date post

  08-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  867
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Kansen voor een sociale huisvestingsmaatschappij - Sociale huisvestingsmaatschappijen 'Mijn Huis' en...

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WAREGEM

Trefmoment05 juni 2012

CVBA MIJN HUISCVBA HELPT ELKANDErLOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENTWAREGEMVOORAFKaderbesluit Sociale Huur 12/10/2007 6x gewijzigd 2 extra Ministerile besluitenVoor een SHM moeilijk werkbaar strikte toewijzingsregels

SHM vragende partijvoor een LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT

KH vallen uit de boot, terwijl er wel nood isleefbaarheid : geen/weinig mogelijkhedenLTWR kan oplossingen biedennadeel : SHM in verschillende gemeenten actief = kans op verschillende LTWR

LTWR WAREGEM LOKALE BINDING

DOELGROEP SENIOREN

KWETSBARE DOELGROEP

Lokale bindingPrioriteit van de hoofdgemeente

Voorrang aan kandidaat-huurderVroeger: laatste 3 jaar01/01/2001 : laatste 6 jaar, minimum 3 jaar

LTWR : laatste 10 jaar, minimum 3 jaar

GEVOLGEN voor SHM en KHVOORDELEN KH weer meer kans op woning in vertrouwde gemeenteKortere wachttijden

NADELENverwarring voor KH : verandering van plaats op de lijst als SHM werkzaam is in verschillende gemeentes = kans op verschillende lokale bindingen

Doelgroep seniorenPrioriteit ouderen

Voorrang op leeftijdVroeger: SHM bepaalde zelf de leeftijd01/01/2001 : voorrang leeftijd vanaf 55+KBSH : enkel woningen met specifieke investeringen(met overgangsregel tot 31/12/2008)gevolg : kans op leefbaarheidsproblemen

LTWR : voorrang 65+

Doelgroep seniorenVoorrang aan senioren via LTWR (versnelde procedure)

Voorwaarden : Huishouden van 1 of 2 personen waarvan minstens 1 persoon 65 jaar of ouder isMaximum aantal woningen GEVOLGEN voor SHM en KHVOORDELEN leefbaarheidSHM deed opnieuw onderzoek van patrimoniumVerhuis stimuleren wanneer er onderbezetting van woning is (absolute voorrangsregels nog steeds voorrang)

NADELENverwarring voor KH : verandering van plaats op de lijst als SHM werkzaam is in verschillende gemeentes : kans op leeftijdsprioriteitenT I P : werken via versnelde procedure gemeentes op elkaar afstemmen

Kwetsbare doelgroep Prioriteit aan personen :

die in staat zijn om zelfstandig te wonen mits vorm van begeleiding

waar begeleiding voorzien wordt via engagementen van welzijn en de persoon zelf

Werkwijze - kwetsbare doelgroep SHM : max. 3 toewijzingen per jaar enkel voor SHM Helpt Elkander doelgroep en voorzieningen in Waregem en SEV

samenwerkingsverband van welzijnsactoren OCMW aanspreekpunt

elke vrijgekomen woning moet SHM voorleggen

samenwerking moet nog uitgewerkt wordenWerkwijze - kwetsbare doelgroepSHM wil vertraging van toewijzing verhinderen

betrokken zijn in overleg (ex-huurders) op voorhand KH voorleggen toewijzingsbeleid van een SHM toelichten

Project PROEF - WONEN samenwerking wonen en welzijnkwetsbare groepen kans geven op sociale woningmarktmits intensieve begeleiding vanuit welzijnregelluwe omgeving

LTWR in TOEWIJZINGSBELEID - WAAR ?rationele bezettingabsolute voorrangsregelslokaal toewijzingsreglementoptionele voorrangsregelschronologische volgorde van de inschrijving

1. Rationele bezettingGeen toewijzing als de KH niet voldoet aan de rationele bezetting van de woning

2. Absolute voorrangsregelsAbsolute voorrangsregels (mutaties, herhuisvesting, onbewoonbaarverklaring)

gelden voor de voorrang voor senioren kwetsbaren2. Absolute voorrangsregelsBijvoorbeeld : Zittende huurder minder dan 65 jaar die een woning onderbezetwenst te verhuizen naar een geselecteerde woning voor senioren

Voorrang op nieuwe KH Voorrang op interne mutatie los van rationele bezetting (gewone verhuis)

2 mutaties: eerst voorrang 65+

3. LTWR : Lokale bindingBij seniorenVoorrang voor senioren met lokale bindingVoorrang voor senioren zonder lokale bindingVoorrang voor niet-senioren met lokale bindingVoorrang voor niet-senioren zonder lokale binding

3. LTWR : Lokale bindingBij kwetsbare doelgroepvoorrang voor kwetsbare doelgroep met lokale bindingvoorrang voor kwetsbare doelgroep zonder lokale binding4. Optionele voorrangsregelvoorrang lokale binding art. 20 KBSH

vervalt indien er lokale binding LTWR is.NADELEN LTWR voor SHM SHM slechts een onderdeel van alle actorenSHM moet LTWR toepassenAdministratief meer belast : Bijkomende controles (KSZ adres, leeftijd partner..)Bijkomende prioriteitscodesAanpassing intern huurreglement

NADELEN LTWR voor SHM Vertraging toewijzing (door overleg kwetsbare groep?)Werkgebied over verschillende gemeentes = verschillende LTWRVerwarring en ongerustheid KH verschuiving plaats op de lijst stad of gemeente kan mee beslissen over toewijzingsbeleid opgelegd door Vlaamse Regering ?

VOORDELEN LTWR voor SHM Om de 3 jaar evaluatie

SHM deed opnieuw onderzoek naar zijn patrimonium: woningen voor senioren

Samenwerking met welzijnhierdoor ook duidelijk welke KH of huurder sociale begeleiding heeft (leefbaarheid, betaling)

VOORDELEN LTWR voor SHM versnelde procedure voor senioren is interessant uniformiteit voor verschillende gemeentes duidelijkheid naar KH interessant naar leefbaarheid

Samenwerking met Leiedal en Welzijnsconsortium zij overzien het geheelzij brengen alle verschillende actoren samen en hebben zo duidelijk overzicht zij nemen ook individueel interviews afzij hadden overzicht van knelpunten in samenwerking, woonbeleid ed