Kadwwnr1 2014 issuu

of 36 /36

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Kadwwnr1 2014 issuu

Page 1: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 1 05-03-14 16:35

Page 2: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 2 05-03-14 16:35

Page 3: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 3 05-03-14 16:35

Page 4: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 4 05-03-14 16:35

Page 5: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 5 05-03-14 16:35

Page 6: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 6 05-03-14 16:35

Page 7: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 7 05-03-14 16:35

Page 8: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 8 05-03-14 16:35

Page 9: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 9 05-03-14 16:35

Page 10: Kadwwnr1 2014 issuu

Dinsdag 7 januari werd de eerste openbare parochievergadering gehouden van de nog jonge parochie De Goede Herder. Na twee en een half jaar wilde het parochiebestuur verantwoording afleggen aan de parochianen, zowel financieel als inhoudelijk.

De verga-dering was

onder de indruk van de hoeveel-heid werk

die er samen is verzet

Parochiebestuur krijgt van harte groen licht!

10 kerk aan de waterweg Kerst 2013

door Wim van der Steen fotografie Ted Koning

Het was een geanimeerde vergadering, met een mooie opkomst. Na afloop heerste tevredenheid, zowel bij de aan-wezigen als bij het parochiebestuur.

Het verhaal was duidelijk overgekomen en het parochiebestuur had zoveel positieve op-merkingen gekregen dat bevestigd werd dat ze op de goede weg zijn.De grote vergaderruimte van de Lucaskerk aan de Hoogstraat te Vlaardingen was goed gevuld. Vooraf was het natuurlijk de vraag of de ruimte groot genoeg zou zijn, of misschien wel te groot. Met een ruime zestig aanwezigen was er sprake van een mooie opkomst, die de verwachtingen voor zo’n eerste vergadering overtrof. Van elke deelgemeenschap waren aanwezigen, en niet alleen vertegenwoordi-gers van pastoraatsgroepen en beheercom-missies.Na een openingsgebed van pastoor Charles Duynstee startte de vergadering onder leiding van werkvoorzitter Hans Stout. De bestuursle-

den stelden zich vervolgens voor. Het bestuur komt langzaamaan op sterkte. Er is alleen nog een vacature ‘personeel’.

Kennis en kundeDe organisatiestructuur van de parochie werd uitgelegd. Het accent lag daarbij vooral op sa-menwerking. Binnen elke deelgemeenschap is een actieve pastoraatsgroep (pg) en een beheercommissie (bc). Dit zijn geen los van elkaar staande grootheden. Juist onderlinge samenwerking en overleg is de basis voor een optimaal gebruik van aanwezige kennis en kunde. Bij het nemen van besluiten die-nen pg en bc de eigen verantwoordelijkheid te nemen, maar bij voorbereiding en uitvoering kunnen zij elkaar slechts versterken.In vogelvlucht werd vervolgens stilgestaan bij de activiteiten van het parochiebestuur tot nu toe. De vergadering was onder de indruk van de hoeveelheid werk die er - samen met de deelgemeenschappen - de afgelopen twee en een half jaar is verzet. Méér dan twee en een half jaar overigens; al ruim voor de fu-siedatum werden door het bestuur de eerste stappen gezet. Veel gepresenteerde zaken betroffen organi-satorische kwesties. Ieder was verbaasd over wat er allemaal komt kijken bij het samen-gaan van zes parochies. Veel aandacht werd gegeven aan de contacten; contacten met de deelgemeenschappen, bisdom, externe orga-nisaties. Duidelijk werd dat er ook heel veel werk is gaan zitten in het afstemmen van de financiële administraties van de deelgemeen-

Eerste openbare parochievergadering

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 10 05-03-14 16:35

Page 11: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 11 05-03-14 16:35

Page 12: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 12 05-03-14 16:35

Page 13: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 13 05-03-14 16:35

Page 14: Kadwwnr1 2014 issuu

VastenaktieDe Vastenaktie 2014 richt zich op het Afrikaanse Sierra Leone. Wan-neer we kennismaken met dit land, zien we een schitterend landschap en gastvrije mensen. Wie echter verder kijkt, ziet de diepe littekens; in het land en in de mensen. Na een mi-leitaire staatsgreep in 1991 brak een burgeroorlog uit. Mensen sloegen massaal op de vlucht voor de gevech-ten tussen de rebellen van het RUF en de soldaten van het militaire regime. Beide partijen hebben onvoorstel-bare wreedheden begaan en enorme verwoestingen aangericht. Sinds het einde van de oorlog in 2002 is Sierra Leone bezig met een moeizame en therapeutische periode van wederop-bouw. De kinderen moeten weer naar school en opnieuw leren leven in een gezin. De verwoeste infrastructuur moet steen voor steen weer worden opgebouwd. Voormalige rebellen en teruggekeerde vluchtelingen moeten samen verder.

Diomplor-programma Voor het campagneproject 2014 gaan we naar de stad Koidu in het Kono-district. Daar hebben zusters van de missiecongregatie van St. Jozef van Cluny het ‘Diomplor-programma’ opgericht. In de lokale taal betekent ‘diomplor’: saamhorigheid. Basis-schoolleerling Yumba legt uit waar-om saamhorigheid zo belangrijk is:

“We hebben in de hel geleefd en daar willen we nooit meer naar terug.”

SchoolHet Diomplor-programma wil de kwetsbare, getraumatiseerde kinde-ren van Koidu helpen een thuis en een toekomst op te bouwen in hun eigen land. Zuster Mary Anthony:

“Er is een hele generatie kinderen die niet naar school is geweest van-wege de oorlog. Wij leren hen lezen en schrijven en basisvaardigheden als eten koken.”

Tienermoeders Tienermoeders kunnen binnen het Diomplor-programma een vak leren: bij de nijverheidsschool is een crèche waar de meisjes regelmatig binnen kunnen lopen. Omdat deze jonge moeders vaak zwaar getraumatiseerd zijn, zijn ze niet in staat gewoon on-derwijs te volgen. Er is daarom meer

flexibiliteit en geestelijke zorg op de school. De meisjes leren er koken en bedienen, haarverzorging en textiele werkvormen, zodat ze zelf hun brood kunnen verdienen.

Business and savings-groepenVolwassenen kunnen deelnemen aan zogenoemde ‘business and savings-

groepen’. Groepen van 10 tot 25 (voorname-lijk) vrouwen vormen een soort coöperatie. De groep wordt begeleidt door een trainer van het Diomplor-programma. De vereniging krijgt een lening en alle leden krij-gen hun deel. Daarmee kunnen ze een klein han-deltje of winkeltje starten. De groep komt wekelijks

bij elkaar. Iedereen legt dan 2000 Le-onas in de pot. 100 Leonas is € 0,02. Als de groep een paar weken draait, openen ze een rekening bij de bank zodat er ook rente binnenkomt. Vanaf dat moment begint de groep met het langzaam aflossen van de lening.

Gerespecteerd De zusters worden zeer gerespecteerd door de overheden, maar vooral de bevolking draagt hen op handen. De zusters vragen onze financiële steun om alles wat ze de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd binnen het

Vastenaktie

Even minderen voor de naasteDe Veertigdagentijd loopt dit jaar van 5 maart tot 20 april. Paus Franciscus roept ons op om in de Vastentijd de vele mensen in materiële, morele en geestelijk nood niet halfslachtig te helpen. ‘Laat ons niet vergeten dat echte armoede pijn doet. Vasten dus ook. Het zal ons goed doen ons af te vragen waar we afstand van kunnen doen.’

Kinderen in Sierra Leone weer naar school.

14 kerk aan de waterweg voorjaar 2014

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 14 05-03-14 16:35

Page 15: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 15 05-03-14 16:35

Page 16: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 16 05-03-14 16:35

Page 17: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 17 05-03-14 16:35

Page 18: Kadwwnr1 2014 issuu

Op deze pagina vindt u het laatste totaaloverzicht van de activiteiten van dit seizoen 2013-2014.Zo kunt u nu al uw keuze maken

en de diverse data in uw agenda reserveren.In elke uitgave van Kerk aan de Waterweg worden de actuele

activiteiten in die periode uitgebreid toegelicht. Kijkt u maar op de volgende pagina’s.

VELE WEGEN NAAR DE KERN OVERZICHT AANBOD GELOOFSVERDIEPING SEIZOEN 2013 – 2014

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Doornse Levenskunst Donderdag 27 maart, 24 april, 15 mei en 12 juni St. Jan de Doper-Visitatie

Wandelen langs heilige plaatsen Zaterdag 29 maart Van Geervliet naar Brielle

Geloven in de bajes Maandagavond 12 mei Pax Christi-kerk

Franciscus, leven en denken van Jorge Bergoglio

Donderdagavond 5 juni Centrum De Wilgenburg(achter de St.Liduina en O.L.V Rozenkrans)

Bezoek aan een klooster Zaterdag 21 juni Nog nader te bepalen

Leesgroep op de middag Doornse LevenskunstINHOUDWe zijn slechts korte tijd op aarde. Het is de uitdaging daar iets moois, iets waardevols van te maken. De bij-bel en de christelijke traditie geven ons aanzetten en oriëntatie. Hierover gaat het boekje: Doornse le-venskunst. In 52 hoofdstukjes worden thema’s belicht als: dankbaarheid, navolging, eenvoud, enthousiasme, gastvrijheid, macht. In de groep lezen we de tekst aan elkaar voor. Onder-weg komen we genoeg gesprekstof tegen.

Het boekje is geschreven door zestien dominees, uit de theologenkring Op goed gerucht, die geregeld in Doorn bij elkaar komt. Het is een vervolg op Doornse katechismus, dat de afgelopen tijd ook gelezen werd in de leesgroep en een zinvolle vorm bleek.

In november zijn we begonnen, maar u kunt zich nog steeds aanmelden. U bent van harte welkom.PLAATSSt. Jan-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam. DATADonderdagmiddag 27 maart, 24 april, 15 mei, 12 juni. Aanvang: 14.00 uur. Einde 15.30 uur. KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.Deelnemers moeten het boekje zelf aanschaffen. (Uitgeverij Kok, Utrecht).

Langs heilige plaatsenINHOUDWe maken een eendaagse pelgrims-tocht naar Den Briel. De wandeling start in Geervliet en via Heenvliet en Zwartewaal komen we in vestingstad Den Briel aan.

Tijdens de tocht komen we sporen te-gen van godsdiensttwisten uit de roe-rige jaren tussen ca. 1550 en 1580. Wat gebeurde er zoal? De pastoor van Heenvliet (Angelus Merula) werd op-gepakt door de inquisitie en veroor-deeld voor zijn ‘ketterse’ ideeën. Er groeide een opstand tegen de Span-jaarden, een strijd voor onafhanke-lijkheid met allerlei religieuze facet-ten. In 1566 raasde de beeldenstorm door de Nederlanden. In 1567 stelde Alva de gehate Raad van Beroerten in, die de opstandelingen en beeldenstor-mers streng berechtte. Op 1 april 1572 werd Brielle ingeno-men door de watergeuzen. Door dit succes kreeg de opstand voet aan de grond in de Noordelijke Nederlan-den. Vooral de clerus en de katholieke godsdienst werden het mikpunt van de geuzen; kloosters werden gesloten en priesters en religieuzen vermoord. Toen de geuzenvloot op 26 en 27 juni 1572 Gorcum innam, werd een groepje

Momenteel is de werkgroep Geloofsverdieping al actief voor het nieuwe seizoen 2014-2015. Nieuwe plannen worden gemaakt. De gastspreker voor de seizoensopening is al benaderd. De werkgroep Geloofsverdieping bestaat nu uit Cintha van den Toorn (Liduina Basiliek), Elly Barendregt (Pax Christi -kerk) en Jos van Rutten (Pax Christi-kerk). Pastor Mirjam Heikens ondersteunt de groep namens het pastoraal team. Wij zijn op zoek naar versterking. Lijkt het u wat om mee te denken, heeft u ideeën? Laat het ons weten via ons e-mailadres: [email protected] .

18 kerk aan de waterweg Kerst 2013

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 18 05-03-14 16:35

Page 19: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 19 05-03-14 16:35

Page 20: Kadwwnr1 2014 issuu

Waar vind u nog meer informatie over de werkgroep Geloofsverdieping?Naast ons vaste katern in het parochie-blad kunt u ook informatie vinden op de website van de parochie, www.goedeher-derparochie.nl. Op de hoofdpagina van de website ziet u al het onderwerp Geloofs-verdieping. Bent u actief op facebook? Ga dan op zoek naar onze facebookpagina: Geloofsverdieping. Heeft u ons gevonden, deel het bericht met uw vrienden en/of “vind ons leuk”.Ook zijn wij actief op Twitter met ons twit-teraccount @geloofsverdieping

“GOD” ALS ZOEKRICHTING.Stel: je bent op weg naar Amsterdam. Je rijdt over de A 4 en dan zie je het bord: “Amsterdam 55 km”. Nu weet je dat je op de goede weg bent en nog 55 kilometer moet afleggen om te komen waar je wilt zijn.Stel: je bent op weg naar Degene - of Datgene - Die zin, doel en richting aan je leven geeft. Dan zie je langs je levens-weg het bord: “GOD. Oneindig”. In vergelijking met dat bord naar Amsterdam weet je dus dat je op de goede weg bent, maar dat de reis wel eens heel lang kan duren. Daarover echter niet getreurd. Je levens-weg voert wellicht door schitterende landschappen, boeiende steden, lieflijke dorpjes. Soms ook door brand geteister-de bossen, ruïnes van een oorlogsverle-den, kerkhoven en lelijke verlaten indus-trieterreinen. Je mag best even stoppen onderweg om van het landschap te ge-nieten, een museum te bezoeken of een kop koffie te drinken op een dorpsplein. Maar dan zal je toch verder moeten rijden om achter de horizon weer nieuwe ver-gezichten van deze route te ontdekken. Maar je moet wel het bord “GOD” als zoekrichting blijven volgen, wil je deze speciale weg verkennen. Er zijn natuur-lijk ook andere wegen, die heel boeiend

kunnen zijn. Maar nu kiezen wij God als zoekrichting.Dat gaan we dus doen in de komende cursusperiode van het Leerhuis Spiritua-liteit. “GOD ALS ZOEKRICHTING”. En we zien wel langs welke landschappen ons die weg zal leiden. Gaat u mee met onze bustocht op weg naar “God”? Lijkt ons een leuke invulling van het twintig-jarig bestaan van ons leerhuis! En mis-schien zit de “GROTE ONBEKENDE” zelf wel achter in de bus. Je weet maar nooit!LOCATIE Schiedam, kerk van St.Jan/Visita-tie, mgr. Nolenslaan 99.Data woensdagmiddag 19 maart van 14.30 uur tot 16.30 uur. En de dinsdag-avonden 18 en 25 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur. LOCATIE ROTTERDAM: Het Steiger, 1e Nieuw-straathof 2. Rotterdam.Aanmelden via E-mail: [email protected] of Tel: 010 202 52 10KOSTEN€4,00 per bijeenkomst. Maar laat geld nooit een reden zijn om niet te komen.José van der Torre. Leo Raph. A. de Jong o.p. Marianne Verbakel, door Heze-mans.

ZEN“Wie ben ik, als ik niet ben, wie ik denk te zijn?”

Zenmeditatie komt voort uit de Boed-dhistische traditie en wordt zowel door christenen als niet-gebonden kerkmen-sen beoefend. Stilte, het “nietsdoen” is waardevol in ons drukke bestaan.“Te midden van de stilte werd er in mijn binnenste een geheim woord gesproken.” Aldus Meister Eckhart, christelijk mysti-cus, die leefde in de dertiende eeuw. Zenmeditatie is object loze meditatie: er is geen object buiten ons, waar we ons op richten, zoals bijvoorbeeld een kaars, bloemen, een tekst of een afbeelding. Er is slechts het steeds volgen van onze adem. Op die manier kun je je heel dicht verbinden met je eigen leven, je lichaam, je geest. We zitten en lopen in stilte. Na afloop kun je in stilte ver-trekken of er is thee voor wie behoefte heeft aan kort napraten. Zitmatten en meditatiebankjes zijn aanwezig. Heb je een eigen kussen of bankje, wil je dat dan meebrengen? Koorbanken zijn zo nodig ook aanwezig.LOCATIE Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN RotterdamWANNEER Elke eerste maandagavond van de maand.DATA: 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, enz. van 20.00 tot 21.00 uur. De zaal is om 19.30 uur open voor wie al wil gaan ‘zitten’. Probeer rond 19.45 uur aanwezig te zijn. Als je te laat bent, is dat erg storend voor de anderen!OPGAVE [email protected] of bij [email protected] €4,00 per avond. Maar laat geld nooit een reden zijn om niet te komen. Zenbegeleiding Marianne Verbakel en José van der TorreVoorlopig alleen voor mensen die be-kend zijn met Zen.In het najaar komt er zo nodig een in-troductieavond.

CURSUS SPIRITUALITEIT

20 kerk aan de waterweg Kerst 2013

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 20 05-03-14 16:35

Page 21: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 21 05-03-14 16:35

Page 22: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 22 05-03-14 16:35

Page 23: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 23 05-03-14 16:35

Page 24: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 24 05-03-14 16:35

Page 25: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 25 05-03-14 16:36

Page 26: Kadwwnr1 2014 issuu

Vieringen, voorjaar 2014, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakterPax Christikerk11.00 uur (zo.)

Wetering (za) 18.00 uur (za.)H. Lucaskerk (zo) 9.30 uur (zo.)

HH Andreas, Petrus en Paulus19.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper en O.L.V. Visitatie17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)

St. Jacobus11.00 uur (zo.)

Za 15 mrt -- Eucharistie, E. Clarenbeek -- Eucharistie, P. Vismans -- Eucharistie, L. de Jong --

Zo 16 mrt2e zond. 40 dagen tijd

Eucharistie, E. Clarenbeek viering 50 jarig priesterjubileum, Koor: Pax Christi Cantorij, Kinderwoorddienst

Woord- en communievieringM. Heikens, Samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan, Koor: Jongerenkoor

Eucharistie P. Vismans, Koor: In Honorem Dei

EucharistieH. Egging, Samenzang en orgelspel

EucharistieL. de Jong, Samenzang

Woord- en communieviering M. Heikens, Voorstellen 1e communi-

cantjes, Koor: Oostercantorij

Za 22 mrt -- Woord- en communieviering Parochiaan

Woord- en gebedsviering Parochiaan, Samenzang/Cantor

m.m.v. De Kleijne Band

Eucharistie Ch. Duynstee

-- EucharistieH. Egging

--

Zo 23 mrt3e zond. 40 dagen tijd

Anders-dan-AndersViering, C. Koeleman, Combo

Woord- en communieviering parochiaan, Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering Parochiaan, Samenzang/cantor

Eucharistie Ch. Duynstee, Koor: In Honorem Dei

EucharistieA. Kunnekkadan, Koor: H. Hartkoor

EucharistieH. Egging, Koor: Zanggroep, St. Jan

EucharistieCh. Duynstee, Koor: Ichthus Cantorij

Za 29 mrt -- Eucharistie, H. Egging -- Eucharistie, A. van Well -- Woord -en communieviering, parochi-aan

--

Zo 30 mrt4e zond. 40 dagen tijd

Woord- en communieviering, Parochi-aan, Gezinsviering, Koor: Okido

EucharistieH. Egging, Koor: Willibrordkoor ?

EucharistieK. de Rooij, Koor: Cantate Domino

Eucharistie P. Vismans, Koor: In Honorem Dei

Eucharistie, A. KunnekkadanKoor: Gelegenheidskoor met pianobe-

geleiding

Woord- en communieviering parochiaan

Woord- en communieviering M. Heikens, Samenzang

Za 5 apr -- Eucharistie H. Egging

-- EucharistieCh. Duynstee

-- Woord- en communievieringC. Koeleman

--

Zo 6 apr Eucharistie, H. Egging, Koor: Liriko, kinderwoorddienst

Woord- en communievieringParochiaan, Samenzang

Woord- en communievieringL. Meijer, Samenzang/cantor

Eucharistie Ch. Duynstee, Koor: In Honorem Dei

EucharistieA. van Well, Samenzang en orgelspel

Woord- en communievieringC. Koeleman, Samenzang

Woord- en communieviering parochiaan

Za 12 apr -- EucharistieE. Clarenbeek

EucharistieCh. Duynstee, Samenzang/cantor

EucharistieA. Kunnekkadan

-- EucharistieL. de Jong

--

Zo 13 aprPalmzondag

EucharistieE. Clarenbeek, Koor: Impuls

kinderwoorddienst

Woord- en communievieringL. Meijer, Koor: Willibrordkoor

EucharistieCh. Duynstee, Koor: Andreas koor

Kindernevendienst

Eucharistie A. Kunnekkadan, Koor: In Honorem

Dei

Eucharistie, H. Egging Voorstellen 1e communicantjes, Koor: Kinderkoor en

Gelegenheidskoor

EucharistieL. de Jong, Koor: Zanggroep St. Jan

Woord- en communieviering M. Heikens

Ma. 14 apr Boeteviering 19.30 uur M.Heikens, Samenzang

Boeteviering in de Pax Christikerk -- 19.00 uur Ch.DuynsteeBiechtgelegenheid na de viering

--

Di. 15 apr Boeteviering 19.30 uur, H. Egging, Samenzang/can-tor, Biechtgelegenheid na de viering

19.00 uurK.Koeleman

Do. 17 aprWitte Donderdag

19.30 uur, Eucharistie, E. ClarenbeekKoor: Willibrordkoor

19.30 uur, Eucharistie, A. Kunnekka-dan, Koor: Cantate Domino

19.00 uur, Eucharistie, Ch. DuynsteeKoor: In Honorem Dei

-- 19.00 uurEucharistie, L. de Jong

19.00 uurEucharistie, H. Egging

Vr 18 aprGoede Vrijdag

15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan, Koor: Pax Christi Cantorij

15.00 uur Kruiswegviering L. Meijer, Samenzang

19.30 uur E. Clarenbeek, Koor: Liriko

15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan, Koor: Kinderkoor

19.30 uur, A. Kunnekkadan, en Ds. G.v.Dijk, Koor: Andreas

11.00 uur Ch.Duynstee (voor kinderen)15.00 uur, Ch. Duynstee,

Kruiswegviering19.00 uur, Ch. Duynstee,

Koor: In Honorem Dei

15.00 uur Kruiswegviering parochiaan

15.00 uur Kruiswegviering parochiaan

15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan

19.00 uur H. Egging

Za 19 aprPaaszaterdag

19.00 uurC. Koeleman, gezinsviering voor de

hele parochie. Koor: Okido

18.00 uur Wetering, Parochiaan. 21.30 uur Paaswake Eucharistie

E.Clarenbeek, Koor: Liriko

22.00 uur PaaswakeEucharistie, A. Kunnekkadan

Koor: Jongerenkoor

21.00 uur PaaswakeEucharistie, Ch. Duynstee

Koor: In Honorem Dei en Jubilatio

-- 21.00 uur Paaswake EucharistieL. de Jong

21.00 uur PaaswakeEucharistie

H. Egging, Koor: Don Boscokoor

Zo 20 aprEerste paasdag

Eucharistie Ch. Duynstee, Koor: Liriko

Woord- en communieviering M. Heikens, Koor: Willibrordkoor

Eucharistie H. Egging, Koor: Cantate Domino

Eucharistie, P. Vismans. Koor: In Honorem Dei en Jubilatio

Eucharistie A. Kunnekkadan, Koor: H. Hartkoor

EucharistieL. de Jong

Woord- en communieviering C. Koeleman

Ma 21 aprTweede paasdag

-- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee, Koor: Jubilatio

-- Woord- en communievieringparochiaan

--

Za 26 apr -- Woord- en communievieringC. Koeleman

Eucharistie P. Vismans

-- Woord- en communievieringparochiaan

--

26 kerk aan de waterweg Kerst 2013

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 26 05-03-14 16:36

Page 27: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 27 05-03-14 16:36

Page 28: Kadwwnr1 2014 issuu

Vieringen, voorjaar 2014, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

Zo 27 apr Woord- en communievieringParochiaan, Samenzang

Woord- en communievieringC. Koeleman, Koor: Willibrordkoor

EucharistieK. de Rooij, Samenzang/cantor

Eucharistie P. Vismans, Koor: Jubilatio

Eucharistie A. Kunnekkadan, Koor: H. Hartkoor

Woord- en communievieringParochiaan, Koor: Zanggroep

St. Jan

Eucharistie H. Egging

Za 3 mei -- EucharistieE. Clarenbeek

-- EucharistieCh. Duynstee

-- Woord- en communievieringM. Heikens

--

Zo 4 mei Eucharistie H. Egging, Koor: Liriko

EucharistieE. Clarenbeek, Samenzang

Woord- en communievieringParochiaan, Koor: Andreas koor

EucharistieCh. Duynstee, Koor: In Honorem Dei

Woord- en communievieringParochiaan, Samenzang en orgelspel

Woord- en communievieringM. Heikens, Samenzang

Woord- en communievieringparochiaan

Za 10 mei -- Geen viering wegens Patroonsfeest in de H. Jacobus kerk

Geen viering wegens Patroonsfeest in de H. Jacobus kerk

Geen viering wegens Patroonsfeest in de H. Jacobus kerk

Geen viering wegens Patroonsfeest in de H. Jacobus kerk

Geen viering wegens Patroonsfeest in de H. Jacobus kerk

18.00 uur Viering Patroonsfeest Goede Herder

Zo 11 mei Woord -en communieviering C. Koeleman, Samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan, Koor: Willibrordkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan, Samenzang/cantor

Eucharistie, H. Egging, Koor: In Hono-rem Dei en Jubilatio, Liduinafeest

Woord -en communieviering C. Koeleman, Koor: H. Hartkoor

Eucharistie, Ch. Duynstee, Koor: Zanggroep, St. Jan

Woord- en communieviering L. Meijer

Za 17 mei -- EucharistieE. Clarenbeek

-- Eucharistie H. Egging

-- Woord- en communieviering L. Meijer

--

Zo 18 mei Eucharistie H. Egging, Samenzang

EucharistieE. Clarenbeek, Koor: The Balance

EucharistieK. de Rooij, Koor: Cantate Domino

Eucharistie, C. Biesjot, viering 25 jarig priesterjubileum. Koor: In Honorem Dei

Eucharistie A. van Well, Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering L. Meijer, Samenzang

Eucharistie, Ch. Duynstee, 1e H. Com-munie, Koor: Okido

Za 24 mei -- EucharistieCh. Duynstee

-- Eucharistie A. Kunnekkadan

-- Woord- en communievieringparochiaan

--

Zo 25 mei Woord- en communievieringParochiaan, Themaviering

Koor: Impuls

EucharistieCh. Duynstee, 1e H. Communie

Koor: Okido

Woord- en communieviering L. Meijer, Koor: Kinderkoor

Kindernevendienst

Eucharistie A. KunnekkadanKoor: Jubilatio

Eucharistie H. Egging, 1e H. Communie

Koor: Kinderkoor

Woord- en communievieringParochiaan, Koor: Zanggroep

St. Jan

Woord- en communieviering C. Koeleman

Wo 28 mei -- -- -- EucharistieCh. Duynstee

-- -- --

Do 29 meiHemelvaart

Viering in de H.Lucaskerk EucharistieE. Clarenbeek, Samenzang

Eucharistie, A. Kunnekkadan, Koor: Cantate Domino

Eucharistie, P. VismansKoor: In Honorem Dei

Geen viering EucharistieL. de Jong

Eucharistie H. Egging

Za 31 mei -- EucharistieE. Clarenbeek

-- Eucharistie A. van Well

-- EucharistieL. de Jong

--

Zo 1 jun Eucharistie, E. ClarenbeekKerkenbandviering La Granja

Koor: Liriko, kinderwoorddienst

Woord- en communievieringParochiaan, Samenzang

Woord -en communieviering C. Koeleman, Koor: Andreas koor

Eucharistie P. Vismans, Koor: In Honorem Dei

Eucharistie, priester-assistent, Samenzang en orgelspel

EucharistieL. de Jong, Samenzang

Eucharistie H. Egging

Za 7 jun -- EucharistieE. Clarenbeek

Eucharistie A. Kunnekkadan Samenzang/cantor

Eucharistie H. Egging

-- EucharistieL. de Jong

--

Zo 8 junEerste Pinksterdag

Eucharistie, E. ClarenbeekKoor: Pax Christi Cantorij

Eucharistie, Ch. DuynsteeKoor: Willibrordkoor

Eucharistie, A. KunnekkadanKoor: Cantate Domino

Eucharistie H. Egging, Koor: In Honorem Dei

Woord- en communievieringM. Heikens, Koor: H. Hartkoor

Eucharistie, L. de JongKoor: Zanggroep, St. Jan

Eucharistie, Ch. DuynsteeKoor: Don Boscokoor

Ma 9 junTweede Pinksterdag

-- -- -- EucharistieCh. Duynstee, Koor: Jubilatio

-- -- --

Za 14 jun -- Woord- en communieviering C. Koeleman

Eucharistie A. Kunnekkadan, Samenzang/cantor

Eucharistie P. Vismans

Eucharistie, Ch. Duynstee, Koor: H. Hartkoor, Liduinaviering

Woord- en communievieringparochiaan

--

Zo 15 jun Woord- en communieviering C. Koeleman, Samenzang

Eucharistie, E. Clarenbeek. Kerken-bandviering La Granja. Samenzang

Eucharistie, A. Kunnekkadan1e H. Communie, Koor: Kinderkoor

Eucharistie P. Vismans, Koor: In Honorem Dei

Eucharistie, Ch. Duynstee. Samenzang en orgelspel

Woord- en communievieringParochiaan, Samenzang

Woord- en communievieringparochiaan

Za 21 jun -- Woord- en communievieringparochiaan

-- Eucharistie H. Egging

-- EucharistieL. de Jong

--

Zo 22 jun Woord- en communievieringParochiaan, Samenzang

Woord- en communievieringM. Heikens, Koor: Willibrordkoor

Woord- en communievieringParochiaan, Koor: Jongerenkoor

Eucharistie H. Egging, Koor: In Honorem Dei

Woord- en communievieringParochiaan, Koor: H. Hartkoor

EucharistieL. de Jong

Eucharistie H. Egging

28 kerk aan de waterweg Kerst 2013

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 28 05-03-14 16:36

Page 29: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 29 05-03-14 16:36

Page 30: Kadwwnr1 2014 issuu

Parochie en internet Jaarlijks is in Delft de Stanislaslezing. Dit keer was het thema: kerk en internet. Gerarda Havermans was er bij. Een impressie. door Gerarda Havermans

Het onderwerp van de Stanislas-lezing, die ik op 18 november bijwoonde, trok mij meteen aan. Het ging over kerk en in-

ternet. Kan het internet een bron zijn van spirituele voeding? Voor mij is dit trouwens geen vraag meer. Ik ben

‘Neem bijna-dood-ervaringen serieus’Wetenschapper op avond Geloofsverdieping:

De dood intrigeert. Mensen moeten in hun leven een antwoord vinden op de eindigheid van hun aardse leven. Religies bieden hier antwoorden op. Een bijzonder verschijnsel is de bijna-dood-ervaring, een concrete gebeurtenis die antwoorden lijkt te kunnen geven over de dood.

door Ted Konings

‘Neem de bijna-dood-ervaring serieus. Het is een zeer door-leefde, authentieke ervaring.’

Dat concludeerde Maureen Venselaar op de avond over bijna-dood-ervarin-

bekend door allerlei blogs, zoals die van zuster Marianne; ik kijk op face-bookpagina’s van verschillende pries-ters, zoals pastoor Michel Hagen. Ook bezoek ik websites als Start de stilte en Gewijde ruimte. Dit alles heeft me overtuigd van de waarde van internet op dit vlak. De vraag waarmee ik naar de lezing ging, was eerder: ‘Kunnen we het ons als kerkgemeenschap nog veroorloven om géén gebruik te ma-ken van social media?’ Een andere vraag was: ‘Welke bijdrage zouden social media kunnen leveren aan de opbouw van onze gemeenschap?’

NicodemusDe spreker van de avond was Nicolaas Sintobin s.j., internetpastor en web-master van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten. Hij werd bekend met de EO-serie Op zoek naar God. Sintobin zei over parochie en internet: “Een mooie website alleen is niet vol-doende om mensen te trekken, je moet ‘duwen’ om aandacht te krijgen. Social media als Facebook en Twitter kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.” Velen van ons kijken toch met een zekere argwaan naar deze nieuwe me-dia. Want niet alleen dienen deze een commercieel doel, met alle nadelen die daarbij horen, we zien ook dat ze een enorm beslag op mensen, vooral

gen die zij in de Lucaskerk verzorgde. ‘De ervaring is voor veel mensen een keerpunt; mensen krijgen het besef: “Mijn leven moet anders.” Zo iemand gooit nadien zijn of haar hele leven om.’Venselaar was in Vlaardingen op uitnodiging van de parochie, in het kader van het programma voor Ge-loofsverdieping. Zij was achttien jaar geestelijk verzorger en kwam in die functie regelmatig in aanraking met vragen rondom leven en dood en ook met bijzondere ervaringen als de bij-na-dood-ervaring. De laatste tien jaar verdiepte zij zich hier sterk in. Ze schreef er een boek over: De (bijna-)dood ontrafeld.

Een kleine vijftig mensen gingen in op de uitnodiging van de werkgroep. Venselaar gaf op de avond in de Lu-cas blijk van een sterke visie op het fenomeen dat de laatste jaren mag rekenen op een toenemende pu-blieke belangstelling. Er is ook zeker aanleiding voor die aandacht, aldus Venselaar. ‘Denk bijvoorbeeld aan de stervensbegeleiding; op het mo-ment dat je mensen begeleidt in de transitie naar het andere leven, kan het belangrijk zijn te weten van deze ervaringen.’ Een opvallende conclusie die Vense-laar trok was de relatie tussen de bij-na-dood-ervaring en de liefde die er tussen mensen is. Veel mensen die

KEE

S K

OEL

EMAN

Sociale media kunnen een groot beslag leg-gen op jongeren

30 kerk aan de waterweg Kerst 2013

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 30 05-03-14 16:36

Page 31: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 31 05-03-14 16:36

Page 32: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 32 05-03-14 16:36

Page 33: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 33 05-03-14 16:36

Page 34: Kadwwnr1 2014 issuu

Alleen onder leiding van een priesterNiet in alle kerken van onze parochie zal dit jaar het paasfeest gevierd kunnen worden. Aan dit besluit gaat een zorgvuldige voorbe-reiding vooraf. Pastor Duynstee legt uit.door pastor Charles Duynstee

Het Paastriduüm, van lijden, dood en verrijzen van de Heer, wordt gevierd op Witte Donderdag, dit jaar 17 april, Goede Vrijdag, 18 april en 19 april,

Paaszaterdag. Ten opzichte van vorig jaar zijn er enkele ver-anderingen in onze parochie. Achtergrond hiervan is een brief van de Nederlandse bis-schoppen, die op Aswoensdag 2012 werd uit-gebracht. In dit herderlijk schrijven brengen de bisschoppen enkele aspecten van de vie-ring van het Paastriduüm onder de aandacht. Zij vinden het belangrijk dat alle gelovigen uit de rijke bron van de liturgie kunnen putten en moedigen beroepskrachten én parochianen aan om het hoogtepunt van het kerkelijk jaar met heel zijn rijkdom aan inhoud en vormge-ving zo waardig mogelijk te vieren.De bisschoppen benadrukken hierbij dat de liturgie van deze drie dagen een geheel vormt. Het Paastriduüm begint met de avondmis van Witte Donderdag en wordt afgesloten met de Paaswake, het hart van het triduüm. De vie-ringen stellen ons in staat de centrale waar-heid van ons geloof te beleven: dat God ons zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn eniggebo-ren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Joh. 3, 16).De liturgie vraagt veel voorbereidingen, niet alleen praktisch en organisatorisch, maar ook pastoraal en liturgisch. De bisschoppen pleiten ervoor om in enkele centrale kerken

met vele gelovigen samen te komen. De li-turgische plechtigheden van het Paastriduüm kunnen alleen gevierd worden onder leiding van een priester. De richtlijnen van de brief gelden niet voor vieringen als de kruisweg. De kruisweg en de uren van het getijdengebed kunnen in elke geloofsgemeenschap onder leiding van paro-chianen gehouden worden. In december 2012 heeft bisschop Van den Hende deze bepalingen toegelicht tijdens een bijeenkomst met de moderatoren van de parochies van het bisdom Rotterdam.De ingangsdatum werd vastgesteld op As-woensdag 2013. Afwijkingen moesten worden voorgelegd aan de bisschop.

Een grote opgaveU zult begrijpen dat deze brief het pastoraal team van onze parochie voor een grote opgave stelde. Elke geloofsgemeenschap is immers gewend vanuit haar eigen geschiedenis het Paastriduüm naar beste vermogen jaarlijks te vieren. In verschillende van onze kerken gaan - vanwege de schaarste - ook niet-pries-ters voor tijdens de vieringen. In het denken van het team staat het samen vieren van alle afzonderlijke geloofsgemeenschappen in hun eigen gegroeide tradities centraal. De directe invoering vanaf 2013 zou daarom, meende het team vorig jaar, tot een te grote verandering leiden, die door velen niet begre-pen zou worden. Pastoraal gezien zou dit niet verantwoord zijn. Vandaar dat van directe in-voering werd afgezien en de afwijkingen niet aan de bisschop werden voorgelegd.

De weg van de geleidelijkheid.We besloten tot de weg van de geleidelijkheid. Een zorgvuldige voorbereiding stond voorop en daarom is tijdens de vieringen van het Paastriduüm 2013 in elke kerk het aantal aan-wezige gelovigen geteld, om tot een zo eerlijk mogelijk besluit te kunnen komen. Wij wil-

De vieringen stellen ons in staat de centrale waarheid van ons geloof te beleven

De viering van het paastriduüm

34 kerk aan de waterweg voorjaar 2014

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 34 05-03-14 16:36

Page 35: Kadwwnr1 2014 issuu

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 35 05-03-14 16:36

Page 36: Kadwwnr1 2014 issuu

Pastor Henri Egging en pater Avin Kunnekkadan werden als de nieuwe priesters van De Goede Herder, op 1 maart gepresenteerd aan de gelovigen en geïnteresseerden. Dit gebeurde in de Liduinabasiliek in Schiedam. Beide pastores werden in de viering welkom geheten door

vertegenwoordigers van de zes deelgemeenschappen van de parochie. Voorganger in de viering was regiovicaris Ad van der Helm. Aanwezig waren onder meer de burgemeesters van Schiedam en

Maassluis en een wethouder van Vlaardingen.

KADWW_voorjaar2014_DEFDEF.indd 36 05-03-14 16:36