Just do IT inspiratie - web 2.0 voorbeelden voor de leraar 2.0

of 35 /35
Just do it inspiratie! Web 2.0 voorbeelden voor de Leraar 2.0. Patrick Koning Leraar & Trainer/Ontwikkelaar ICT-Academie / CTL Koning Willem I College Weblog: http://patrick.familiekoning.com

Embed Size (px)

Transcript of Just do IT inspiratie - web 2.0 voorbeelden voor de leraar 2.0

  • 1. Just do it inspiratie! Web 2.0 voorbeelden voor de Leraar 2.0.Patrick KoningLeraar & Trainer/OntwikkelaarICT-Academie / CTLKoning Willem I CollegeWeblog: http://patrick.familiekoning.com

2. Just do it inspiratie!1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek6. Live registratiein Google Docs kick-off 3. 1. Videoinstructie 4. Waarom video gebruiken? Aansluiting bij de belevingswereld Mogelijkerwijs efficientere verwerking Mogelijkheden voor just-in-time onderwijs Authentieke context Geen transfer gap Mogelijkheden voor kostenbesparing Zien en horen (40%) beter te onthouden[bron: Waarom video in de les?] 5. Hoe succesvol leren? Hoe aanbieden? Inbedden in studietaak Aandacht voor: Theorie Praktijk Afwijken van video Uitzetten bij PvB? Afleiding in Youtube? 6. Hoe succesvol leren? Hoe aanbieden? Geen afleiding? 7. Het productieprocesDraaiboek PresentatieOpnamesRenderenInleidingPentium CoreDuo.swfGebruik voor eigen verantwoordelijkheid2 GigaByte .wmaLeerdoelen Koptelefoon.mpeg4Opbouw MicrofoonLicentie VirtualBoxBeschikbaar materiaalInteractiemet Camtasia 8. Just do it inspiratie!1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek6. Live registratiein Google Docs kick-off 9. 2. Nederlands spreken 10. Waarom video gebruiken? Aansluiting bij belevingswereld = motivatie Video geeft betrouwbaar beeld Voor beoordeling Voor reflectie met student Voor onderwijsleergesprek met groep Flexibiliteit en meer snelheid bij nakijken Hergebruik van videos Andere studenten Helpdesk Marketing? [bron: Waarom video in de les?] 11. Hoe aanbieden?Hoe succesvol leren? Inbedden in opdracht Duidelijke leerdoelen Achtergrond materiaal Authentieke context Duidelijke eisen klant Klassengesprek Zelf evaluatie[bron: Screencasting met studenten] 12. Hoe aanbieden?Hoe succesvol leren? Duidelijke beoordeling 13. Hoe aanbieden? 14. Just do it inspiratie!1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek6. Live registratiein Google Docs kick-off 15. 3. Instructie via weblog 16. Waarom weblog gebruiken? Aansluiting bij belevingswereld Mogelijkheden voor discussie Mogelijkheden voor just-in-time onderwijs Mogelijkheden voor kostenbesparing Profilering naar buiten? Reactie Fontys student 17. Hoe aanbieden?Hoe succesvol leren? Inbedden in studietaak Aandacht voor: Theorie Praktijk Gerichte vragen overtheorie! Voorafgaand aan eenintegrale opdracht Uitzetten bij PvB? 18. Just do it inspiratie!1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek6. Live registratiein Google Docs kick-off 19. 4. Studenttevredenheid in Google Docs 20. Waarom evaluatie in Google Docs Kwaliteitsborging onderwijs Professionalisering (van jezelf) Verantwoording inspectie Zeer eenvoudig Te maken Te delen Af te nemen Resultaten te bekijken Resultaten te delen [tip: Wat is Google Docs?] 21. Hoe aanbieden? Via een hyperlink in ELO: [email protected] 22. Just do it inspiratie!1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek6. Live registratiein Google Docs kick-off 23. 5. Mediawijsheidweek 24. Waarom mediawijsheidweek? Aansluiting bij belevingswereld Ondersteuning van het leren Snel correcte informatie vinden Betrouwbaarheid van informatie Bewaren van gevonden informatie (social bookmarking) Bijhouden van ontwikkelingen (via RSS) Reflecteren via Weblog Inzicht in nieuwe ontwikkelingenSocial Bookmarking, RSS en Webloggen 25. Waarom mediawijsheidweek? 26. Waarom mediawijsheidweek? 27. Hoe aanbieden?Hoe succesvol leren? Duidelijke opdracht: ODAT-je Betrek de beroepscontext zoeken van drivers zoeken van instructievideos abonneren op ICT-bronnen Betrek maatschappelijke context gevaar internetapotheken sponsor jij de treeoctopus? Als afwisseling in schooljaar Begin van schooljaar als basis [bron: Reflectie mediawijsheid] 28. Ervaringen en reflectie Studenten niet bezig met Web 2.0 (zie plaatje) Zoeken kunnen studenten niet: Snel afhaken, want ..... Gebruik van vage zoekwoorden Alleen eerste zoekpaginawordt bekeken Starten altijd met Google.nl [bron: Mediawijsheid en Web 2.0] [bron: Relfectie op mediawijsheidweek] 29. Ervaringen en reflectie Kritisch zijn studenten niet +/- 20% sponsort Treeoctopus Studenten: bewaren niks ( delicious) lezen niet ( rss) schrijven niet ( webloggen) Tweedeling in beleving student: leuk/nuttig leuk/nuttig[bron: Mediawijsheid en Web 2.0][bron: Relfectie op mediawijsheidweek] 30. Just do it inspiratie!1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek6. Live registratiein Google Docs kick-off 31. 6. Live registratie kick-off 32. Waarom kick-off live? Professionele profilering Leerbeleving van de student Gebruik tijdens open dagen Betrekken van bedrijven bij onderwijs Mogelijkheden voor just-in-time onderwijs Ziekte Snelle studenten Wat was ook al weer de bedoeling? Mogelijkheden voor kostenbesparing 33. Hoe aanbieden? 34. Just do it inspiratie!1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek6. Live registratiein Google Docs kick-off