Julianastraat 11 Nieuwsbrief -...

5
Nieuwsbrief C.B.S. Naam bedrijf Jaargang 21, nr. 18 28 juni 2018 Opening schoolplein 29-6 1 Groep 1 & 2 1 Groep 1 t/m 3 2 Groep 3 t/m 5 3 Groep 6 t/m 8 4 Verjaardagen 5 In dit nummer: Julianastraat 11 2202 KB Noordwijk : 071-3615098 E-mail:post @ zeehonk.nl Website:www.zeehonk. nl Opening schoolplein Uitnodiging Hierbij nodigen we alle ouders/grootouders van harte uit om morgen, vrijdagochtend 29 juni, bij de ope- ning van onze schoolpleinen aanwezig te zijn. Deze datum staat op de kalender als bedankochtend voor de hulpouders, maar deze keer willen we de bedankoch- tend en de opening van onze mooie pleinen combine- ren. Wat kunt u verwachten? Om 8.45 uur beginnen we met een muzikaal optreden van alle kinderen, leerkrachten en een aantal ouders. Op deze manier willen we ouders en grootouders bedanken, maar ook alle andere sponsoren die het opknappen van de pleinen mogelijk hebben gemaakt! Na de officiële opening is er koffie/thee voor de volwassenen en natuurlijk wat lekkers voor de kinderen, want die hebben tenslotte de benen uit hun lijf gelopen tijdens de sponsorloop. Gelukkig rijkelijk gesponsord door u ! We hopen op uw komst! Zeehonkblauw We stellen het op prijs als alle kinderen deze dag in het blauw naar school komen. Groep 1 en 2 Opening schoolplein We hebben hard geoefend voor ons optreden op het plein De kinderen hebben er zin in en laten van zich horen. We hopen dat u erbij kunt zijn. Zie uitnodiging hier boven. Graag iets blauws aan deze dag. Schoolreisje Het schoolreisje was een succes! De kinderen hebben heerlijk gespeeld en gesmuld van de lekkere broodjes die door de moeders van respectievelijk: Noor, Djulien, Em- ma+Gijs en Joek waren klaargemaakt. En wat hadden we u weer te pakken hè. We zagen de paniek in uw ogen toen er niemand bij terugkomst in de bus bleek te zitten! Er staan foto’s van dit uitje op de site. Schoonmaak Op vrijdag 6 juli willen we het speelgoed graag aan u of uw kind mee naar huis geven om schoon te maken. We rekenen er eigenlijk op dat iedereen wel iets schoon wil ma- ken. Als dat niet het geval is, geeft u dat dan even aan ons door? Maandag 9 juli a.s. vanaf 19.00 uur houden we dan ook nog onze jaarlijkse schoon- maakavond. We hopen dat er veel mensen komen, want zoals het spreekwoord luidt: vele handen maken licht werk. Meestal is het gezellig werken zo met z’n allen. En het volgende schooljaar kunnen de kinderen weer in een schone omgeving beginnen. Wij zorgen voor koffie/ thee en koek. Eindfeest Vrijdag 13 juli is het eindfeest, u heeft hierover informatie ontvangen. Wilt u eraan denken dat groep 1 en 2 de kleur rood heeft deze dag. Hopelijk lukt dat bij iedereen.

Transcript of Julianastraat 11 Nieuwsbrief -...

Nieuwsbrief

C . B . S . N a a m b e d r i j f

Jaargang 21, nr. 18

28 juni 2018

Opening schoolplein 29-6

1

Groep 1 & 2 1

Groep 1 t/m 3 2

Groep 3 t/m 5 3

Groep 6 t/m 8 4

Verjaardagen 5

In dit nummer:

Julianastraat 11

2202 KB Noordwijk

: 071-3615098

E-mail:post @ zeehonk.nl

Website:www.zeehonk. nl

Opening schoolplein

Uitnodiging Hierbij nodigen we alle ouders/grootouders van harte

uit om morgen, vrijdagochtend 29 juni, bij de ope-

ning van onze schoolpleinen aanwezig te zijn. Deze

datum staat op de kalender als bedankochtend voor de

hulpouders, maar deze keer willen we de bedankoch-

tend en de opening van onze mooie pleinen combine-

ren.

Wat kunt u verwachten?

Om 8.45 uur beginnen we met een muzikaal optreden van alle kinderen, leerkrachten

en een aantal ouders. Op deze manier willen we ouders en grootouders bedanken,

maar ook alle andere sponsoren die het opknappen van de pleinen mogelijk hebben

gemaakt! Na de officiële opening is er koffie/thee voor de volwassenen en natuurlijk

wat lekkers voor de kinderen, want die hebben tenslotte de benen uit hun lijf gelopen

tijdens de sponsorloop. Gelukkig rijkelijk gesponsord door u !

We hopen op uw komst!

Zeehonkblauw

We stellen het op prijs als alle kinderen deze dag in het blauw naar school komen.

Groep 1 en 2

Opening schoolplein

We hebben hard geoefend voor ons optreden op het plein De kinderen hebben er zin

in en laten van zich horen. We hopen dat u erbij kunt zijn. Zie uitnodiging hier boven.

Graag iets blauws aan deze dag.

Schoolreisje

Het schoolreisje was een succes! De kinderen hebben heerlijk gespeeld en gesmuld

van de lekkere broodjes die door de moeders van respectievelijk: Noor, Djulien, Em-

ma+Gijs en Joek waren klaargemaakt. En wat hadden we u weer te pakken hè. We

zagen de paniek in uw ogen toen er niemand bij terugkomst in de bus bleek te zitten!

Er staan foto’s van dit uitje op de site.

Schoonmaak

Op vrijdag 6 juli willen we het speelgoed graag aan u of uw kind mee naar huis geven

om schoon te maken. We rekenen er eigenlijk op dat iedereen wel iets schoon wil ma-

ken. Als dat niet het geval is, geeft u dat dan even aan ons door?

Maandag 9 juli a.s. vanaf 19.00 uur houden we dan ook nog onze jaarlijkse schoon-

maakavond. We hopen dat er veel mensen komen, want zoals het spreekwoord luidt:

vele handen maken licht werk. Meestal is het gezellig werken zo met z’n allen. En het

volgende schooljaar kunnen de kinderen weer in een schone omgeving beginnen.

Wij zorgen voor koffie/ thee en koek.

Eindfeest

Vrijdag 13 juli is het eindfeest, u heeft hierover informatie ontvangen. Wilt u eraan

denken dat groep 1 en 2 de kleur rood heeft deze dag. Hopelijk lukt dat bij iedereen.

Pagina 2

Om 8.45 uur is de opening op het plein en om 12.00 uur bent u van harte uitgenodigd om naar de eindvoorstelling te

komen kijken

Groep 1

Naar het strand

Mits het weer het toelaat gaan we maandagmiddag 9 juli met de kinderen van groep 7 naar het strand. Ieder kind van

groep 7 krijgt een kind van groep 1 toegewezen. Ze kennen elkaar al van het paasfeest. En natuurlijk letten hun juf-

fen ook goed op. Wilt u tussen de middag uw kind goed insmeren met een zonnebrandmiddel. De overblijfkinderen

smeer ik tussen de middag in. Wilt u dan wel zelf zonnebrandmiddel meegeven? We gaan wel pootje baden, maar

niet echt in zee. Graag zwemkleding meegeven.

Groep 2

Geslaagd

Juf Hind heeft haar MBO diploma Dienstverlening behaald. Hartelijk gefeliciteerd en veel succes met je verdere stu-

die. We nemen komende week afscheid van haar en bedanken wij haar voor de hulp afgelopen schooljaar.

Kijkmiddag in groep 3

De oudste kleuters van groep 2 gaan op dinsdag 10 juli ’s middags een kijkje nemen in groep 3. Juffrouw Adriana zal

die middag afscheid komen nemen van haar kleuters. We ontvangen de kinderen in hun eigen lokaal en wij brengen

ze naar de andere groep. Om 15.15 uur kunt u uw kind ophalen bij groep 3. De kinderen van groep 3 komen dan een

middagje spelen in groep 2 met de jongste kleuters.

Nieuwe leerling

Madeleine Langeveld is 4 jaar geworden. Hartelijk gefeliciteerd, Madeleine en we wensen je een plezierige tijd op

Zeehonk 2

Groep 3

De laatste weken hebben we de kinderen allerlei toetsen gemaakt en hebben we ook het lezen getoetst. We werken

we nog over muziek uit allerlei landen. Dit n.a.v. het thema van Kern 12 Op reis. Het sluit ook goed aan bij het mu-

ziekfeest op de laatste schooldag.

Muziekproject

Maandagmorgen hebben de ouders van Bent een ontzettend leuk muziekoptreden verzorgd bij ons in de groep. Bart

speelde en zong samen met Esther een spetterende uitvoering van Land of a thousand dances van Wilson Pickett. De

kinderen mochten allemaal meedoen met allerlei kleine instrumenten, zoals kazoos, ritme- en bellenstokjes, bellen-

kransen en woodblocs. Bart en Esther komen nog een keer samen met extra bandlid. De kinderen verheugen zich er

nu al op. Maandagmiddag kregen we alweer bezoek. De opa van Guusje kwam de kinderen vertellen over saxo-

foons. Hij had een sopraansax en een baritonsax meegenomen. Daar wist hij natuurlijk van alles over te vertellen. Hij

speelde ook allerlei dansmuziek uit verschillende landen. Zo liet hij de kinderen tangomuziek horen, een Weense

wals en Hongaarse Csárdás (Gypsy muziek.) Het was een leuke leerzame muzikale dag.

Rapporten

Vrijdag 29juni krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Ze hebben allemaal erg hard gewerkt.

Spreekuuravond

Donderdag 5 juli is er nog een extra spreekuuravond. Mocht u nog vragen hebben n.a.v. het rapport dan kunt u voor

deze avond inschrijven.

Het inschrijfformulier hangt op de deur.

Opening van de pleinen

-Vrijdag 29 juni is ook de feestelijke opening van de schoolpleinen. De kinderen die dag graag in het blauw gekleed

naar school.

De laatste week staan ervoor de kinderen nog een aantal leuke dingen op het programma.

-Vrijdagmorgen 6 juli musicalliedjes luisteren van groep 8.

-Dinsdagmiddag10 juli gaan de kinderen een middagje terug naar de kleutergroep, omdat de kleuters van groep 2

dan mogen komen kennismaken in groep 3.

Schoonmaakavond

Maandagavond 9 juli is de schoonmaakavond op school en gaan we schoonmaken in de groep. Wilt u ons hierbij

helpen? Heel graag. Wilt u dan een emmer en een doekje meenemen? We beginnen om 19.00 uur. Veel handen ma-

Pagina 3

ken licht werk. U kunt ook al eerder speelgoed ophalen, thuis schoonmaken en dan voor de vakantie wel weer mee

naar school nemen.

Laatste schooldag

-Vrijdag 13 juli is de laatste schooldag het afscheid van meester Wim en juffrouw Ineke. De Kleurenkaravaan maakt

met de kinderen een muzikale voorstelling. Onze groepskleur is die dag licht groen. We zouden het fijn vinden als

uw kind die dag ook in het lichtgroen gekleed naar school zou komen.

Groep 4

Rapporten

De kinderen krijgen morgen 29 juni hun rapport mee naar huis. Ze hebben er hard voor gewerkt, wij zijn trots op uw

kinderen. Ze mogen het rapport na de vakantie weer inleveren.

De rapportbespreking is op dinsdagmiddag 3 juli na schooltijd. (let op: dit is een nieuwe datum). Verschillende ou-

ders worden hiervoor uitgenodigd. Andere ouders mogen ook zelf een afspraak maken met de leerkracht als u het

rapport van uw kind wilt bespreken.

Praktische verkeersproef

Dank aan de moeders van Joshua en Daan en de vaders van Daan, Leon en Lonneke die ons hierbij hebben geholpen.

Schoonmaak

Maandag 9 juli hebben wij op Zeehonk weer de jaarlijkse grote schoonmaakavond.

Hopelijk wilt u ons een handje helpen. Wij beginnen om 19.00 uur. Als u komt wilt u dan een emmer en een doekje

meenemen.

Rekenen

Wij zijn veel aan het herhalen. Vooral de tempotoetsen, zoveel mogelijk sommen maken in een minuut en we oefe-

nen het digitale klokkijken en de tafels.

Technisch lezen

Op een juiste manier een tekst lezen met vraagtekens, komma’s en uitroeptekens. Dit met de juiste intonatie. Vragen

beantwoorden bij de begrijpend lezen verhaaltjes. Verhaaltjes lezen met woorden die eindigen op d, t of b.

Spelling Woorden schrijven met een dubbele medeklinker met de spellingregel: korte klanken zijn heel blij, ze krijgen er een

letter bij. (ba-kker). En woorden schrijven met een enkele medeklinker met de spellingregel: lange klanken hebben

pech, ik haal gewoon een letter weg. (ha-len).

Agenda.

29 juni rapporten mee.

3 juli rapportbespreking facultatief.

9 juli schoonmaakavond.

Groep 5

Opening plein

Morgen wordt het plein van Zeehonk feestelijk en muzikaal geopend. Een aantal leerlingen uit groep 5 hebben een

solo-rol, maar alle leerlingen doen mee. Het zou leuk zijn als alle kinderen blauwe kleding aantrekken. Komt u ook

kijken? De koffie staat klaar!

Rapporten

Ook krijgen de kinderen hun rapport mee. Ze hebben hard gewerkt en hebben prachtige rapporten. Als u er vragen

over heeft, is er donderdagavond 5 juli de mogelijkheid om een rapportgesprek te voeren. De inschrijflijst hangt

naast de deur.

Schoonmaak

Op maandag 9 juli is het schoonmaakavond. Helpt u ook een handje mee in groep 5? Graag zelf een emmer en een

doekje meenemen. We hopen op uw komst, want vele handen…

Groep 6

29 juni

Vrijdag 29 juni is de officiële opening van de schoolpleinen. Het plein wordt ’s ochtends vroeg op een spectaculaire

manier geopend, komt u ook kijken? Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen blauwe kleding dragen?

Rapporten Vrijdag 29 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Een aantal ouders zullen wij uitnodigen voor een ge-

sprek. Mocht u met ons een gesprek willen n.a.v. het rapport, wilt u dan een mail sturen? Dan plannen we dat op een

maandag of dinsdag na schooltijd.

9 juli Maandag 9 juli is de jaarlijkse schoonmaakavond, vele handen maken licht werk, dus we hopen op uw komst.

13 juli Vrijdag 13 juli is het eindfeest, u heeft hierover de informatie ontvangen. Wilt u eraan denken dat groep 6 de kleur

donkergroen heeft deze dag, hopelijk lukt het iedereen iets van groene kleding aan te trekken. Om 8.45 uur is de

opening op het plein en om 12.00 uur bent u van harte uitgenodigd om naar de eindvoorstelling te komen kijken

Groep 7

Rapporten

Vrijdag 29 juni krijgen de kinderen het laatste rapport van groep 7 mee naar huis. Mochten er nog vragen zijn over

het rapport, dan is er de mogelijkheid om ons te spreken op donderdag 5 juli tussen 15:45 en 17:15. Wilt u dan voor

dinsdag 3 juli een e-mail sturen naar [email protected] zodat wij een planning kunnen maken.

Strand

Maandag 9 juli gaan wij, als het goed weer is, met groep 1 naar het strand. De kinderen worden dan aan elkaar ge-

koppeld en gaan lekker met elkaar spelen. De kinderen mogen hun bikini, badpak of zwembroek aan, maar zij mogen

van ons niet zwemmen. Wilt u uw kind ook vooraf insmeren.

Schoonmaakavond

Maandag 9 juli is er weer de jaarlijkse schoonmaakavond. Vanaf half 7 bent u welkom om me daarbij te helpen. Uw

kind mag ook komen helpen.

Grote tas

Wilt u aan uw kind alvast een grote tas meegeven. Zo kunnen wij daar alle schriften e.d. in doen en alles in één keer

mee naar huis nemen.

Groep 8

Bedankt

Nog een aantal weken te gaan, maar voor mij is dit de laatste bijdrage aan de nieuwsbrief en ik wil iedereen alvast bedanken die dit schooljaar op de één of andere manier heeft geholpen. Een speciaal bedankje voor Barbra en Marcia die als klassenouders

meerdere malen hebben geprobeerd u bij activiteiten van de groep te betrekken.

Ik wil op deze plaats ook al mijn fantastische collega’s bedanken voor de geweldige jaren die ik op Zeehonk heb gehad. Met be-

hulp van betrokken ouders en door erg veel inzet van het team hebben we van Zeehonk een goede en fijne school voor de leerlin-gen neergezet. Een school waar het ook als leerkracht erg prettig werken is en voor mij erg prettig werken was. De jaren zijn dan

ook voorbijgevlogen en ik neem met pijn in mijn hart afscheid.

Schoonmaakavond

Het lokaal is ook dit schooljaar weer aardig stoffig geworden. Om het lokaal schoon aan mijn opvolger door te geven, kan ik wel wat hulp gebruiken. U bent welkom op maandagavond 9 juli vanaf 19.00 uur. Het liefst met een emmertje en vaatdoek.

Musical

Inmiddels heeft u een uitnodiging voor de afscheidsavond ontvangen. We zijn nog hard aan het oefenen voor de musical en zijn

benieuwd hoe onze 1e generale repetitie morgen gaat. de musical wordt een film gemaakt, deze kunnen de leerlingen na de herfstvakantie bij juf Marjon ophalen.

Gebruikt u een bril om tv te kijken, dan wil ik nogmaals benadrukken om deze mee te nemen naar de musicalavond, i.v.m. de

vertoning van een presentatie na de pauze.

Bizzworld We zijn op dit moment bezig met het project Bizzworld. De ondernemingen werken hard, en de leerlingen worden zich aardig

bewust van wat er allemaal komt kijken bij het hebben van een onderneming. Het eindresultaat, o.a. gemaakte vriendschapsband-

jes, worden later aan de leerlingen van een andere groep verkocht. Tijdens het project en ook op de verkoopdag wordt er gewerkt met fictieve BizEuro’s.

Uitzwaaien

Woensdag 11 juli worden de leerlingen van groep 8 om 9.15 uur op school verwacht. We ruimen dan nog even de laatste zaken

op, waarna de leerlingen door de rest van de school om 10.00 uur worden uitgezwaaid. Hierna begint voor de leerlingen van groep

8 de zomervakantie.

Zoals u weet staat de vrijdag erna in het teken van het afscheid van Ineke en van mijzelf en ik zou het erg op prijs stellen als de

leerlingen toch nog op de vrijdag hierna op school komen, om bij dit afscheid aanwezig te zijn.

Pagina 4

Verjaardagen

Alvast hartelijk

gefeliciteerd!

Pagina 5

Datum

volgende

nieuwsbrief

12 juli

Juni Datum naam groep

Plan Nederland

Voor Emma Ausa en de Deepalaya

organisatie is in de tussentijd een

bedrag van €10,10 gespaard. Alle ge-

vers hartelijk bedankt!

Via onze website is het mogelijk

boeken te bestellen bij boekhandel

Van der Meer. Ga naar

www.Zeehonk.nl onder het kopje

extra ziet u webshop boeken. Onze

school ontvangt 10% van het ver-

kochte bedrag.

29 Aelia Hilt 1

30 Nicolas Szumowski 5

Juli

5 Nova van Dijk 3

11 Jelle Bekkering 2