Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

8
20 jaar in actie voor bewoners Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving bestaat alweer 20 jaar en in die tijd heeft zij samen met de bewoners, actiecomités, en overheidsinstanties gewerkt aan een leefbare en veilige wijk, waar het voor jong en oud goed wonen is. Ook is getracht het groene karak- ter en de authentieke architectuur te behouden. Er is veel gedaan Voorbeelden hiervan zijn onder andere het behoud van de Tesselschadekerk. De bewo- nersvereniging heeft zich jarenlang verzet tegen sloop waardoor het proces werd ver- traagd en een particulier de kans kreeg om het pand te kopen. Ook de afsluiting, de zo- genaamde knip van de Burgermeester Lam- booylaan vanaf het Melkpad om sluipverkeer in de wijk te weren, is samen met bewoners gerealiseerd. Met succes is er geageerd te- gen een ingang van het Mediapark op de In- sulindelaan, het bestemmingsplan waarin is bepaald dat onze wijk een beschermd stads/ dorpsgezicht is, diverse acties tegen het verstenen van de voortuinen en het in toom houden van het overhangende groen, zodat de trottoirs begaanbaar blijven. Steeds te- rugkomende items waren natuurlijk de ver- keersproblematiek, het parkeerbeleid en de vestiging van steeds meer bedrijven in onze woonwijk. Ook de komende jaren zullen wij hieraan de volle aandacht geven. Voor en door bewoners Maar, het grootste voordeel van een bloeien- de bewonersvereniging is dat de leden, be- woners van de wijk, elkaar beter leren ken- nen, meer begrip voor elkaar krijgen en op die manier kleine (buur)probleempjes in de kiem kunnen smoren. Uit die onderlinge con- tacten ontstaan vervolgens allerlei leuke ini- tiatieven, zoals straatfeesten en buurtborrels, maar ook actiecomités die een wat groter pro- bleem aanpakken. Het aloude ‘noaberschap’ leeft en dat maakt onze wijk een prettige wijk om in te leven. Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving 20 jaar november 2012 Beste buurtgenoten, Voor u ligt de jubileum nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving, die in november 20 jaar bestaat. Wellicht bent u lid en bent u op de hoogte van het doen en laten van deze vereniging, maar het kan ook zo maar zijn, dat u nog nooit iets van ons hebt gehoord. In ieder geval willen we met deze huis-aan-huis verspreiding bereiken, dat alle bewoners van deze wijk vanaf nu op de hoogte zijn van het bestaan van de Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving. De doelstel- ling van onze vereniging is onze wijk zo leefbaar en veilig mogelijk te hou- den en te maken. Een ‘groene’ wijk, waar mensen elkaar respecteren en helpen. Namens de bewoners houden wij con- tact met de officiële instanties, zoals gemeente en hulpdiensten, stimule- ren wij buurtbewoners elkaar te ont- moeten en houden wij de vinger aan de pols bij alle ontwikkelingen. Ver- anderen en meegaan met je tijd is een goede zaak, maar het ’goede’ moet wel behouden blijven. Meestal gaat dat in goed overleg, maar soms moet er een juridisch traject worden bewandeld. De leden van het Bestuur doen dit ge- heel vrijwillig en met veel plezier en enthousiasme. Inbreng van leden is hierbij onmisbaar en essentieel. Van- daar onze oproep om vooral lid te wor- den. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts 18,50 euro per adres. Op deze manier houden wij, het bestuur, con- tact met wijkbewoners over het wel en wee in onze wijk. Aarzel niet om een van de bestuursleden aan te spreken over een bepaalde ontwikkeling. Wij zijn er voor u! Gezamenlijk kunnen problemen vaak snel en makkelijk worden opgelost. Met vriendelijke groet, Jan Plouvier voorzitter Word lid Ongeveer de helft van de bewoners is lid van de vereniging. Het streven is om dat minimaal uit te breiden tot tweederde, want: samen staan we sterk. En dat is nodig. Ondanks de prettige contacten met het bestuur van de Ge- meente Hilversum, is het soms noodzakelijk hen te wijzen op tekortkomingen inzake de handhaving van hun eigen regelgeving. Een grote en actieve bewonersvereniging legt dan meer gewicht in de schaal. Bent u nog geen lid of bent u ex-lid? Meld u zich aan via de bon in deze jubileumkrant of het inschrijf- formulier op onze website (www.raadhuisen- omgeving.nl). Nieuwe bewoners Specifiek roepen wij alle nieuwe bewoners in onze wijk op lid te worden. U bent van harte welkom. Op deze wijze leert u uw buurtge- noten kennen en bent u snel op de hoogte van wat er gaande is in de wijk. Voor het geld hoeft u het niet te laten, want de contributie is laag en is al jaren op hetzelfde peil, namelijk 18,50 euro per huishouden. Het spreekt voor zich dat nieuwe leden eerst per 1 januari 2013 contributie gaan betalen. Wie trots is op onze wijk, is lid van Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

description

Speciale uitgave van de nieuwsbrief vanwege het 20-jarig bestaan van de vereniging. 8 pagina's tabloid op krantenpapier gedrukt.

Transcript of Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

Page 1: Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

20 jaar in actie voor bewonersBewonersvereniging Raadhuis & Omgeving bestaat alweer 20 jaar en in die tijd heeft zij samen met de bewoners, actiecomités, en overheidsinstanties gewerkt aan een leefbare en veilige wijk, waar het voor jong en oud goed wonen is. Ook is getracht het groene karak-ter en de authentieke architectuur te behouden.

Er is veel gedaanVoorbeelden hiervan zijn onder andere het behoud van de Tesselschadekerk. De bewo-nersvereniging heeft zich jarenlang verzet tegen sloop waardoor het proces werd ver-traagd en een particulier de kans kreeg om het pand te kopen. Ook de afsluiting, de zo-genaamde knip van de Burgermeester Lam-booylaan vanaf het Melkpad om sluipverkeer in de wijk te weren, is samen met bewoners gerealiseerd. Met succes is er geageerd te-gen een ingang van het Mediapark op de In-sulindelaan, het bestemmingsplan waarin is bepaald dat onze wijk een beschermd stads/dorpsgezicht is, diverse acties tegen het verstenen van de voortuinen en het in toom houden van het overhangende groen, zodat de trottoirs begaanbaar blijven. Steeds te-rugkomende items waren natuurlijk de ver-keersproblematiek, het parkeerbeleid en de vestiging van steeds meer bedrijven in onze woonwijk. Ook de komende jaren zullen wij hieraan de volle aandacht geven.

Voor en door bewonersMaar, het grootste voordeel van een bloeien-de bewonersvereniging is dat de leden, be-woners van de wijk, elkaar beter leren ken-nen, meer begrip voor elkaar krijgen en op die manier kleine (buur)probleempjes in de kiem kunnen smoren. Uit die onderlinge con-tacten ontstaan vervolgens allerlei leuke ini-tiatieven, zoals straatfeesten en buurtborrels, maar ook actiecomités die een wat groter pro-bleem aanpakken. Het aloude ‘noaberschap’ leeft en dat maakt onze wijk een prettige wijk om in te leven.

Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

20 jaarnovember 2012

Beste buurtgenoten,Voor u ligt de jubileum nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving, die in november 20 jaar bestaat. Wellicht bent u lid en bent u op de hoogte van het doen en laten van deze vereniging, maar het kan ook zo maar zijn, dat u nog nooit iets van ons hebt gehoord. In ieder geval willen we met deze huis-aan-huis verspreiding bereiken, dat alle bewoners van deze wijk vanaf nu op de hoogte zijn van het bestaan van de Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving. De doelstel-ling van onze vereniging is onze wijk zo leefbaar en veilig mogelijk te hou-den en te maken. Een ‘groene’ wijk, waar mensen elkaar respecteren en helpen.

Namens de bewoners houden wij con-tact met de officiële instanties, zoals gemeente en hulpdiensten, stimule-ren wij buurtbewoners elkaar te ont-moeten en houden wij de vinger aan de pols bij alle ontwikkelingen. Ver-anderen en meegaan met je tijd is een goede zaak, maar het ’goede’ moet wel behouden blijven. Meestal gaat dat in goed overleg, maar soms moet er een juridisch traject worden bewandeld.

De leden van het Bestuur doen dit ge-heel vrijwillig en met veel plezier en enthousiasme. Inbreng van leden is hierbij onmisbaar en essentieel. Van-daar onze oproep om vooral lid te wor-den. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts 18,50 euro per adres. Op deze manier houden wij, het bestuur, con-tact met wijkbewoners over het wel en wee in onze wijk. Aarzel niet om een van de bestuursleden aan te spreken over een bepaalde ontwikkeling. Wij zijn er voor u! Gezamenlijk kunnen problemen vaak snel en makkelijk worden opgelost.

Met vriendelijke groet,

Jan Plouviervoorzitter

Word lidOngeveer de helft van de bewoners is lid van de vereniging. Het streven is om dat minimaal uit te breiden tot tweederde, want: samen staan we sterk. En dat is nodig. Ondanks de prettige contacten met het bestuur van de Ge-meente Hilversum, is het soms noodzakelijk hen te wijzen op tekortkomingen inzake de handhaving van hun eigen regelgeving. Een grote en actieve bewonersvereniging legt dan meer gewicht in de schaal. Bent u nog geen lid of bent u ex-lid? Meld u zich aan via de bon in deze jubileumkrant of het inschrijf-formulier op onze website (www.raadhuisen-omgeving.nl).

Nieuwe bewonersSpecifiek roepen wij alle nieuwe bewoners in onze wijk op lid te worden. U bent van harte welkom. Op deze wijze leert u uw buurtge-noten kennen en bent u snel op de hoogte van wat er gaande is in de wijk. Voor het geld hoeft u het niet te laten, want de contributie is laag en is al jaren op hetzelfde peil, namelijk 18,50 euro per huishouden. Het spreekt voor zich dat nieuwe leden eerst per 1 januari 2013 contributie gaan betalen.

Wie trots is op onze wijk, is lid van Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

Page 2: Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

2 - Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

Cine Cartoon CentreBijlsma raakte als jong kunstenaar gefasci-neerd door de tekenfilm. In 1957 kwam hij te-recht bij Toonder Studio’s, toen nog gevestigd in hartje Amsterdam. Vijf jaar later stapte hij over naar Cine Cartoon Centre, opgezet door een bekende Amerikaanse regisseur. Cine Cartoon Centre was onderdeel van Cine Cen-trum, een verzamelnaam voor een volwaardig filmlaboratorium, een reeks montagekamers, geluidsstudio’s en afdelingen voor camera en licht. Dit alles was gevestigd in een rij villa’s aan de ’s-Gravelandseweg. Eind jaren tachtig verhuisden laboratorium en de geluidsafde-ling als eerste naar Amsterdam en in de jaren negentig werden de Cinecentrum villa’s en alle bijgebouwen gesloopt om plaats te ma-ken voor het AKN gebouw.

Bijlsma bekwaamde zich in het maken van commercials voor televisie. Dat bracht hem veel succes en naamsbekendheid. Naast het commerciële werk maakte hij met eigen mid-delen het twee minuten durende filmpje Het duel (1967), dat als een van Nederlands eerst

vrije films werd vertoond op het internatio-nale tekenfilmfestival van Annecy. Niet lang daarna voltooide hij een tweede persoonlijke film, In the void (1968). Hierin manifesteerde Bijlsma zich duidelijk als beeldend kunste-naar. De film bevatte speciaal gecomponeer-de muziek van Willem Breuker.

TekenfilmstudioIn zijn Hilversumse jaren op de Javalaan maakte Bijlsma zich gaandeweg los van de bestaande studio’s en richtte hij zijn eigen productiemaatschappij Animated Films op, met echtgenote Ria als producent en manager.

Die beweging werd mede ingezet als gevolg van het einde van het Cine Cartoon Centre. Daardoor ontstond min of meer noodgedwon-gen op de Javalaan een tekenfilmstudio, waar-voor Ria de gehele studio-inventaris regelde. Drie professionele tekentafels met lichtbak-ken, prikborden, kamerhoge legkasten waren nodig om alle met de hand ingekleurde zo-genaamde cells te drogen. Het bedrijfje had meerdere werknemers, zodat er op alle ver-diepingen werd gewerkt. Natuurlijk werd er ook gewoond en geleefd op Javalaan 4a.

Vijftig klapstoeltjesBegaan met de positie van de Nederlandse animatiefilm en –filmers zocht Bijlsma toena-dering tot lotgenoten, om gezamenlijk actie te voeren voor een verbetering van het anima-tiefilmklimaat in Nederland. Op een gedenk-waardige bijeenkomst op Javalaan 4a werd in november 1973 de aanzet gegeven tot de op-richting van een Nederlandse Vereniging voor Animatiefilm, die de naam Holland Animation

kreeg. Voor deze gelegenheid huur-de Ria vijftig klap-stoeltjes, die allen werden opgesteld in de woonkamer. De gasten voorna-melijk afkomstig uit en belangrijk voor de tekenfilm-, reclame- en mu-ziekscene. En veel internationaal, bij-voorbeeld Heinz Edelmann, beden-ker en maker van de Beatles teken-film Yellow Sub-marine’ (1968). Ro-nald Bijlsma werd gekozen tot voor-zitter van het eer-ste uur. De vereni-ging bestaat nog steeds. Het heet nu het Nederlands In-stituut voor Anima-

tiefilm. Nederland kent zijn eigen jaarlijkse filmfestival voor animatiefilms, het Holland Animation Film Festival, gehouden in Utrecht.

Gasten uit de hele wereldRia Nanninga was zelf een verdienstelijk pro-fessioneel balletdanseres voordat zij naar Hil-versum kwam. Zij herinnert zich nog levendig de drukte. In de jaren ‘60 en ‘70 was het een komen en gaan van mensen in haar huis. Ria was in de tijd van de animatiestudio zowel gastvrouw als manager als koffiejuffrouw als medewerker als echtgenote en moeder. Gas-ten kwamen uit de hele wereld, om te beden-

Beroemde tekenfilmstudio op Javalaan 4aIn de jaren 1923-1924 werd het ensemble Javalaan 4-4a gebouwd, naar een ontwerp van de Hilversumse architect Jan Dullaart. Het pand is gebouwd in een voor de bouwtijd karak-teristieke, expressionistische Interbellumstijl. Het dubbele woonhuis is een gemeentelijk monument. Maar er is meer monumentaals aan Javalaan 4a dan enkel de stenen waaruit het is gebouwd.

Op dit adres bevond zich in de zestiger jaren een animatiefilmstudio, zeg maar een tekenfilm-studio. En niet zo maar een, maar onder leiding van een van Nederlands meest bewonderde cartoonisten, Ronald Bijlsma. Hij woonde op dit adres, samen met zijn vrouw en ‘compagnon’ Ria Nanninga. Zij woont er nog steeds. Nanninga speelde een belangrijke rol in de productie van een aantal beroemde vrije animatiefilms eind zestiger, begin zeventiger jaren. Allemaal bedacht en gemaakt op de Javalaan.

ken, tekenen, in te kleuren, filmen, musiceren en zo meer.

In de jaren ‘60 en ‘70 werden de meeste ani-matiefilms gemaakt. Dat was met de traditi-onele animatietechniek. Daarbij treden ge-tekende figuren, of levenloze materie zoals kleifiguurtjes, poppetjes, uitgeknipte figuur-tjes op, die worden gefilmd in de enkelbeeld-techniek. Dat wil zeggen dat de beelden één voor één worden opgenomen. Bij het achter elkaar plaatsen van de beelden in een film ge-ven deze dan, indien het juist gebeurt, de illu-sie van beweging. Om een volledig vloeiende beweging te maken zijn 24 frames per secon-de nodig. Een animatiefilm van twee minuten bestaat zo uit 2.500 losse tekeningen die stuk voor stuk zijn getekend, vervolgens op cell gezet, ingekleurd en gefotografeerd. Dat alles met de hand, want computers bestonden nog niet. Al met al een bijzonder arbeidsintensie-ve kunstvorm.

Op de Javalaan werkten verschillende men-sen mee aan elke fase van een tekenfilm. Op de begane grond, waar meerdere piano’s stonden, werd bijvoorbeeld muziek gecom-poneerd en zelf opgenomen. Op de eerste verdieping werd gewerkt aan tekentafels, op lichtbakken en daar stonden ook de droog-kasten voor de met verf ingekleurde cells. Het mengen van kleuren voor het inkleuren van de tekeningen gebeurde in de toenma-lige keuken, nu badkamer. Ria kleurde ook in, soms met wat moeders van school, terwijl de kinderen hun lessen volgden. Op zolder werkte Bijlsma op schildersezels in een klein kamertje aan de voorkant van het huis aan te-keningen en gouaches. Precies daar ontstond ook de film In the void, waarvoor ter plekke onder draaiende camera werd getekend en die anders dan beeldje-voor-beeldje tot stand kwam.

Met de film Brainwash brak Bijlsma uiteinde-lijk door. Dat was in 1973. Brainwash vormde was jarenlang het boegbeeld van de opko-mende Nederlandse animatiefilm. Zo maar ontstaan op de Javalaan 4a.

Ria Nanninga laat het affiche van de film Brainwash zien.

De achtertuin van Javalaan 4a

Page 3: Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

www.raadhuisenomgeving.nl - 3

Eendengekwaak en andere historische wortels Het gekwaak van de eendjes in de vijver maakt mij elke dag vrolijk. Het herinnert aan thuis in Maarssen aan de Vecht. Daar werd ik elke ochtend wak-ker van vrolijk eendengelach. Het Raad-huis is voor mij vertrouwd terrein. Als jong ventje logeerde ik vaak bij mijn grootou-ders Wessel aan de Hoge Naarderweg 9. De statige gele bungalow recht tegen-over het Raadhuis, met dat ronde raam op de eerste verdieping. Mijn grootvader, Izak Wessel, had daar in de jaren vijftig zijn praktijk als huisarts.

Mijn twee zusjes en ik kwamen graag in Hilversum, de geboorteplaats van mijn moeder (1932). Zij is geboren op de Oude Enghweg nummer 8, het fraaie huis op de hoek waar nu de wijnhandelaar zit.

Het Raadhuiskwartier is een prachtige wijk in het hart van Hilversum. Mijn da-gelijks uitzicht op het Dudokpark is een cadeautje. Vrienden van mij zijn jaloers dat ik de mooiste werkplek heb van Ne-derland en misschien wel van Europa.

Dat hebben we allemaal te danken aan Dudok, de grote huisarchitect van Hil-versum. Nog altijd ogen de contouren van zijn machtige Raadhuis modern en is het een feest om in zijn gebouw werk-zaam te zijn. Francien Hoeben, een be-roemde Rotterdamse architect, was laatst op bezoek en sprak in superlatieven over de details van Dudok, de zichtlijnen, de perfecte afwerking, zijn fenomenale ge-bruik van licht. Mijn kamer, een zogehe-ten stijlkamer, is nog precies zo ingericht als in zijn tijd. Ik ervaar dat als een groot voorrecht. En dan dat bijzondere carillon: mijn eigen jazzorkest, waar iedereen in de buurt van kan meegenieten.

Ik feliciteer u van harte met uw twintigja-rig bestaan. Ik las in uw laatste nummer dat uw bewonersvereniging en de ge-meente de degens hadden gekruist. Ge-doe over de parkeerfaciliteiten rond de Radio 538 panden. Dat betreur ik zeer. Dit soort verschillen van inzicht zouden niet tot (rijdende) rechtszaken moeten komen maar in onderling overleg moeten wor-den opgelost. Ik zal proberen dergelijke geschillen in de toekomst te vermijden.

Ik wens u een mooi feest en hoop dat uw vereniging nog jaren toezicht mag hou-den op het prachtige noord-westelijk vil-lagebied waarvan het mooiste Raadhuis van Nederland het middelpunt vormt.

Pieter Broertjes Burgemeester

‘We hebben een rijk cultureel leven’, veront-schuldigt Alice zich bijna. ‘We zijn lid van de ouderenbond ANBO die veel bijeenkomsten organiseert, we gaan naar het hoger onder-wijs voor ouderen, in het voorjaar hebben we een filmcursus en we gaan regelmatig nog naar het Concertgebouw in Amsterdam of naar het Muziektheater aan het IJ of een dagje naar een mooie expositie in het Louvre. We nemen dan vroeg de Thalys naar Parijs en ko-men ‘s avonds laat weer terug. Joop wil er niet meer blijven slapen. Eigenlijk zijn we maar twee dagen per week thuis en dan lezen we veel en puzzelen we wat.’

Bijlmer verruild voor DalwegDiezelfde Joop is 85 jaar geleden geboren op Dalweg 21. Toen hij drie jaar was, verhuisden zijn ouders naar de overkant, nummer 26. Daar woont hij dus nog steeds. In 1972 trouwde hij met Alice, die haar woning in de hoogbouw-flat Hogevecht in de Bijlmer verruilde voor de rustige woning op de Dalweg.

Op de eettafel liggen allerlei boekjes ver-spreid, over Hilversum, de Graaf Florislaan, de Javalaan en fotoboeken met daarin gekar-telde kiekjes van Joop, genomen in zijn jeugd. Het groen stond er toen nog niet zo volwassen bij als nu. De Dalweg was voorzien van bomen aan één kant en alleen de dokter in de straat had een auto, volgens Joop. Krantenknipsels en andere documentatie over de buurt verra-den zijn achtergrond. Joop was hoofd biblio-thecaris van de universiteit van Utrecht. Alice stond veertig jaar voor de klas op een lagere school en later op de Spinoza Academie in Amsterdam.

Gelukkige jeugdHet is vanzelfsprekend dat Joop naar de Groen van Prinstererschool ging op de Dalweg. ‘Het was een chique school. In de eerste klas zaten we met elf kinderen. Ouders moesten behoor-lijk mee betalen om de kosten te dekken. Er zat ook een LO en een ULO bij, waar grotere kinderen op zaten. Op de Dalweg 25 of 27,dat weet ik niet zo precies meer, was een winkel-tje met fournituren en snoep. Daar kochten de jongens van school natuurlijk van alles. Later ben ik naar het Comenius College ge-gaan. Dat zat toen in het gebouw aan de Lage Naarderweg waar de Tros nu in zit.’ Joop heeft een gelukkige jeugd op de Dalweg gehad. Hij weet zich nog te herinneren dat Koningin Wilhelmina regelmatig naar de Dalweg kwam om naar tandarts Ottelander te gaan. ‘Ieder-een kwam dan kijken, maar ze zwaaide niet eens. Ze wilde natuurlijk dat het stil gehouden werd’, lacht Joop.

Een leven lang op de Dalweg Het is lastig om echtpaar Van Hecht Muntingh Napjus op Dalweg 26 te pakken te krijgen voor het maken van een afspraak voor een interview. Logisch, omdat ze bijna altijd op pad zijn. Verwonderlijk, omdat Joop (85) en Alice (80) ondanks hun hoge leeftijd nog zo bruisen van energie. Toch hebben ze een gaatje kunnen vinden in hun agenda.

De ouders van Joop waren eigenaar van het huis op nummer 26. ‘Veel van de huizen wer-den verhuurd aan arbeiders. Later werden ze verkocht en kwam er hoger opgeleid publiek in de straat wonen’, vertelt hij. Op een oude vergeelde ansichtkaart staat het huis van Joop en Alice. Er is door de jaren heen niet zoveel aan veranderd. Alleen de openslaande deu-ren aan de voorkant zijn dicht gemaakt. Bin-nen zijn er bijvoorbeeld nog een geiser, een stortbak met een touwtje in het toilet en een granieten aanrechtblad aanwezig. Het echt-paar hecht er waarde aan.

Contact met de buurtWat maakt nu dat het na al die jaren nog zo prettig wonen is op de Dalweg? ‘Het is rustig, gezellig en het cachet van de buurt is goed. We hebben altijd een prima verstandhouding gehad met alle buren die we door de jaren heen hebben gehad. En we hebben een goed contact met de rest van de buurt.’Alice staat vooral bekend om het vegen van haar straatje. Dat doet ze elke dag al om 6.30 uur. ‘We staan altijd vroeg op, zo half zes of zes uur. Dan gaan we douchen, aankleden en ont-bijten. We willen graag lange dagen maken, anders is het zo zonde van de tijd.’ Het vegen van het straatje is ook om in conditie te blijven maar vooral: ‘Omdat je netjes wilt wonen. Je bent netjes op je huis en je tuin, dan hoort het vegen van de straat er ook bij’, vindt Alice.

CultuurbarbarenZe houden van traditie maar gaan wel met hun tijd mee. Zo kan Alice zich in hoge mate irri-teren aan het feit dat het carillon van het stad-huis elke nacht om 0.00 uur stopt en pas om 7.00 uur weer begint. ‘Ik ben naar het stadhuis geweest om te vragen of het weer aan mocht. Ik kreeg te horen dat er klachten waren van burgers. Wat een cultuurbarbaren. Van de zomer stonden de rododendrons in het Du-dokpark weg te kwijnen. Dus ik ben naar het stadhuis gegaan om het te melden. Ik kreeg te horen dat ze daar maar tegen moeten kun-nen.’ Alice heeft er geen woorden voor.

Veel veranderd vinden ze hun wijk niet. En wat er is veranderd, daar hebben ze eigenlijk geen commentaar op. Ze vinden het er heer-lijk wonen en alle voorzieningen zijn bereik-baar. Zo kunnen ze de Raadhuisconcerten erg waarderen. ‘Je moet het natuurlijk niet ver-gelijken met de concerten in het Concertge-bouw in Amsterdam, maar je moet blij zijn dat het er is. Het is een leuk uitje op vijf minuten afstand van je huis’, aldus Alice. En Joop be-aamt het.

Echtpaar Van Hecht Muntingh Napjus (Joop en Alice) samen gelukkig op Dalweg 26

Page 4: Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

4 - Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

Wedstrijd: waar zijn deze foto's gemaakt? Op deze pagina staan foto's die allemaal in onze wijk zijn gemaakt, maar waar? Dat is de grote vraag. Bestuurslid Stijn de Vries is de buurt in gegaan en heeft allerlei herkenningspunten vastgelegd. Zie op deze pagina het re-sultaat.Als je weet waar de foto's zijn gemaakt, dat wil zeggen weet je van alle af-beeldingen het adres, schrijf die dan op en stuur ze uiterlijk 30 november naar: Stijn de Vries, Javalaan 6, 1217 HE Hilversum of via e-mail: [email protected].

Alle foto's zijn genummerd, dus neem in je antwoord het nummer over en noem de plek waar de foto is gemaakt. Per persoon is één inzending moge-lijk. Bestuursleden en familie zijn uitgesloten.

Wat kun je winnen? Een etentje met het gezin ter waarde van 150 euro. Dus ga de wijk in en stuur je antwoorden snel op. Succes.

1

2

3

4

5

6 7

De oplossing van de woordzoeker: raadhuiskwartier

Page 5: Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

www.raadhuisenomgeving.nl - 5

Graaf Floris aan de high teaVerschillende bewoners van de Graaf Florislaan speelden afgelopen jaren wel eens met de gedachte om een straatfeest te organiseren. De laatste tien jaar kwam het er alleen niet van. Marijn van den Brande (9) en Cato Pont (10) kregen op een mooie zomerse dag het lumineuze idee om een high tea in de straat te organiseren. Zij voegden daad bij woord, zodat zondagmiddag 16 september de straat werd afgezet, de tafels werden neergezet en het feest kon beginnen.

De twee togen in augustus al naar het gemeentehuis om te vragen of het mogelijk was om de straat af te zetten. Ze kregen een positief antwoord en verbaasden zich erover dat het zo gemak-kelijk ging, via de website gewoon aanvragen en een week later kreeg je antwoord. Het mocht en het was nog kosteloos ook. Vervolgens werd een begroting gemaakt en de bewonersvereniging gevraagd voor een subsidie. Het zat hen mee, ook daar kregen ze een enthousiaste reactie. De uitnodigingen konden worden geschreven.

Het zat meeHelaas hadden veel bewoners al wat anders op de agenda staan, zodat het springkussen maar werd afgezegd. De subsidie van de bewonersvereniging werd nu gebruikt voor versnaperingen en om de straat wat op te leuken. Verder namen de deelnemers zelf ingrediënten voor de high tea mee uit eigen keuken.

Het was gezellig. In die tien jaar zijn best veel bewoners vertrokken, zodat er kennis werd ge-maakt met elkaar, maar ook bijgepraat. Iedereen heeft het druk en leeft in de Graaf Florislaan een beetje op een eilandje. Daar was tijdens de high tea niet zoveel van te merken.

Marijn en Cato, zij kunnen een feestje bouwen

Een impressie van de high tea in de Graaf Florislaan

Lekker kletsenHet doel van Marijn en Cato was bereikt: ‘Lekker met elkaar kletsen over hoe het met je gaat’, was voor hen de reden om het feest te organiseren. Gerrit van der Linde, pen-ningmeester van de bewonersvereniging, bedankte de twee voor het initiatief. De trend is gezet voor volgend jaar, want het was echt gezellig.

Gianotten is opgeleid tot beeldend kunste-naar aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ze maakt schilderijen, tekeningen, houten drieluiken en illustraties. Haar werk roept een poëtische wereld op, waarin je die-ren, mensen en flarden tekst ziet opduiken, al-lemaal fantasie en illusie, maar in de kunst is veel mogelijk.

Magische wereldGekke huizen, gebouwen, droomsteden en landschappen zijn met elkaar verbonden, zo-

als ook in het echte leven alles met elkaar is verbonden. Om haar magische wereld nog spannender te maken, maakt Gianotten ge-bruik van collages. Dat zijn knipsels van af-beeldingen die haar raken en die ze verza-melt in doosjes. Ze maakt ook ze gebruik van knipsels van eigen tekeningen. Sinds een paar jaar maakt Claudia ook kleine houten drieluiken. De meesten hebben, gesloten, een af-meting van 30 x 30 cm. Ze kunnen open of (half) dicht staan, maar kunnen ook opgehangen. Het zijn sprookjesachtige fantasie afbeel-dingen die geïnspireerd zijn op gedichten of teksten. De gedich-ten gaan bijvoorbeeld over de zee, de natuur of dieren. Het is al-lemaal terug te vinden achter op de drieluiken.

Eindelijk de ruimteClaudia werkte altijd vanuit haar werkruimte op zolder. Sinds enkele maanden heeft zij een ate-

lier in de ISMgalerie aan de Naarderstraat 35. Ruim, dus eindelijk ook eens de mogelijkheid om schilderijen van groot formaat te maken en ideaal dichtbij haar huis.Afgelopen zomervakantie heeft zij daar schil-der- en tekenworkshops gegeven aan kinde-ren van 6 t/m 12 jaar. Ook in andere school-vakanties zal zij weer leuke workshops voor kinderen organiseren.

Meer informatie over de workshops en over haar werk zijn te vinden via www.claudiagianotten.nl

Kunst in een drieluikAchter de muren in onze wijk schuilt nogal eens wat talent waar velen vaak geen weet van hebben. Zo ook op Javalaan 11, daar woont beeldend kunstenaar Claudia Gianotten samen met haar man Bart en hun drie kinderen. Sinds kort heeft zij haar eigen atelier aan de rand van de wijk op de Naarderstraat waar zij workshops voor kinderen geeft.

Claudia Gianotten met één van haar drieluiken

Een echte Claudia Gianotten

Page 6: Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

6 - Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

Onze wijk favoriet bij inbrekers

Helaas gebeuren er ook vervelende zaken in onze wijk. Eén hiervan is dat de ‘heren’ inbre-kers er vaak opereren. De afgelopen jaren was het iets rustiger, maar de laatste maanden is het weer flink raak. Ze schromen zelfs niet om hetzelfde huis twee keer in een maand leeg te halen of om zelfs een hele voorpui te demonteren.

Voorkom inbrakenDaarom is het niet gek om uw huis nog eens te controleren of het redelijkerwijs inbrekersproof is. Hieronder enkele tips om onheil te voorkomen:- Is het hang- en sluitwerk echt in orde? Loop eens een rondje door uw huis en bekijk alle in- en uitgangen kritisch met de ogen van een inbreker.- Heeft u een goede werkende buitenverlichting?- Staan er (s’nachts) geen (schuur)deuren open? - Zijn de sleuteltjes aan de binnenkant uit de sloten? (anders maakt u de vluchtweg wel heel gemakkelijk)- Staan de computers/laptops/Ipads/tv’s en dergelijke zaken uit het zicht? Eventueel kunt u ze aan de ‘ketting’ leggen.- Staan de (kinder)fietsen ook in de tuin op slot?- Liggen er geen waardevolle spullen (zichtbaar) in uw auto?- Zie ook : www.politiekeurmerk.nl www.eigenhuis.nl (inbraakpreventietips)

Wees alert en help elkaarNaast deze voorzorgmaatregelen kunnen we nog alerter zijn. Ziet u verdachte personen, laat dan merken, dat u ze in de gaten houdt of waarschuw de politie. Waarschuw ook uw buren en noteer eventueel kentekennummers van verdachte voertuigen. Doe ook altijd aangifte als u slachtoffer bent van een inbraak. In eerste instantie zal dat niet veel helpen, maar hoe meer aandacht en publiciteit, hoe sneller er acties ondernomen zullen worden.

Naast het verlies van persoonlijke eigendommen heeft een inbraak vaak ook enorme psychische gevolgen. Het idee dat vreemden in je huis hebben rondgelopen en in je kas-ten hebben rondgesnuffeld, geeft een enorm onveilig gevoel. Vooral voor kinderen kan dat grote gevolgen hebben. Help elkaar in dit verwerkingsproces. Je bent niet voor niets die goede buur!

Laten we met z’n allen proberen onze prachtige wijk ook veilig te maken.

Borneolaan 18 is een bijzondere plek, in-genomen door Hospice Kajan. Kajan is de oorspronkelijke naam van de villa die waarschijnlijk uit het Indonesisch komt. Het betekent ‘beschutte plaats aan de ri-vier’. Kajan is een thuis voor mensen in hun laatste levensfase en biedt onderdak aan zieken die niet thuis kunnen worden verzorgd. De warme uitstraling van het huis, de goede en liefdevolle zorg en aan-dacht die wordt gegeven is direct bij het binnenkomen te voelen als een warme de-ken, zo wordt ervaren uit de vele reacties van de omgeving.

In Hospice Kajan staat de bewoner centraal in zijn of haar wensen. Iedereen is er welkom. De bewoners krijgen de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Hospice Kajan is een high-care hospice. Er is 24 uur per dag een vast team van verpleegkundigen aanwezig. Alle ver-pleegkundigen zijn gespecialiseerd in palli-atieve zorgverlening. Dit houdt in dat er naast veel aandacht voor pijnbestrijding ook veel aandacht is voor (psycho)sociale, emotionele en/of spirituele aspecten.

Hospice Kajan als een warme deken

Zorg varieertVrijwilligers nemen een belangrijke plaats in en worden naar eigen voorkeur, ervaring en mogelijkheden ingezet. De zorgvrijwilliger werkt samen en onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende verpleegkundige. De zorg varieert van een helpende hand bij het onder de douche gaan tot samen naar buiten gaan, een luisterend oor geven, een gesprek voeren, of alleen maar naast iemand zitten en er ‘zijn’ voor de ander. Andere taken voor vrijwilligers zijn: gastvrouw voor het bezoek, tuinieren, reparatieklusjes en boodschappen doen. Zo is er bijvoorbeeld een keukenploeg bestaande uit twaalf mensen, die bij het be-reiden van de warme maaltijden zoveel mo-gelijk rekening houden met de wensen van de bewoners.

Sylvia Bos is één van de vrijwilligers van het hospice. Ze woont sinds 1995 in de karakte-ristieke raadhuisbuurt. ‘Pas in 2005 hoorde ik dat er op steenworp afstand van ons huis een hospice is gevestigd. De buitenkant van de villa is immers niet als zodanig herkenbaar. Enige tijd later, tijdens een straatfeest op de Dalweg, hoorde ik dat er bij het hospice nog behoefte was aan vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Daaronder was ook een functie als gastvrouw. Dat leek mij wel wat. Ik had nog geen idee wat mij te wachten stond, maar trok de stoute schoenen aan en meldde mij aan voor een informatief gesprek. Voor ik het wist werd er een pasfoto van mij in het smoelenboek geplaatst en mijn naam in het rooster opgenomen om als gastvrouw mee te werken in het vrijwilligersteam.’

Kat uit de boomBos keek in het begin een beetje de kat uit de boom en keek vooral hoe anderen het aanpakten, om daarna zo snel mogelijk zelf de handen uit de mouwen te steken. ‘Voor je het weet heb je de draad te pakken. Geluk-kig word je in de gelegenheid gesteld om be-paalde zaken aan te leren. Zo worden er on-der andere til-cursussen aangeboden zodat wij eventueel ook zorgvrijwilligers kunnen bijstaan. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag krijgen wij de kans om alle collega-vrijwilli-gers beter te leren kennen door met zijn allen uit te gaan, naar het theater en van een etentje te genieten. Als gastvrouw probeer je iedere bewoner een zo goed mogelijk thuisgevoel te geven. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de

familie die op bezoek komt. Maar vooral res-pect geven en respect krijgen maken het fijn om vrijwilliger of vrijwilligster te zijn. Al met al een reden om er zo lang mogelijk mee door te gaan’, aldus Bos.

In Hospice Kajan op de Borneolaan heerst rust

Meer informatie over het hospice is te vinden op: www.hospicekajan.nl

Page 7: Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

www.raadhuisenomgeving.nl - 7

Zonder bestuur is de bewonersvereniging nergens. Op dit moment bestaat het bestuur van Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving uit zeven leden. Wie dat zijn en wat hun drijf-veer is om zich vrijwillig in te zetten voor onze buurt, leggen zij kort uit.

Het bestuur stelt zich voor

Jan Plouvier is voorzitter. ‘Enkele jaren gele-den ben ik uit het bestuur gestapt, omdat een en ander niet meer te combineren viel met drukke werkzaamheden in binnen- en bui-tenland. Nu ben ik gepensioneerd en heb dus weer tijd en heb ik me met veel plezier weer aangesloten. Het wel en wee van de bewoners in onze wijk gaat mij zeer ter harte. Ik ga pro-beren de onderlinge contacten met bewoners en gemeente te verstevigen.’ Jan woont op de Insulindelaan.

Corrie Nypels-Platenburg is sinds 2009 se-cretaris. ‘Mijn belangrijkste motivatie om mij in te zetten voor de bewonersvereniging is het behoud van het karakter van de wijk en een vinger aan de pols te houden wat betreft de plannen die er voor onze wijk door de ge-meente worden gesmeed.’ Corrie woont op de Dalweg

Gerrit van der Linde is penningmeester sinds de oprichting van de bewonersvereniging. ‘In herfst van 1992 stonden de latere oprichters van de bewonersverenging, Lian Keune en Ton Lindhout voor het toenmalige Hotel Hil-fertsom. Op mijn vraag of er iets te beleven viel kreeg ik als antwoord dat ze nog een pen-ningmeester zochten voor een op te richten vereniging. Twee klikken later stond het eer-ste bestuur in de steigers langs de Koningin-neweg.’ Gerrit woon op de Graaf Florislaan.

Titia Hartvelt loopt ook al jaren mee in het bestuur, is er een periode uit geweest maar sinds drie jaar weer actief. ‘Het is belangrijk om voor je buurt op te komen. Het private do-mein moet goed, veilig en leefbaar zijn. Dat is wat we allemaal willen. Om dat te creëren en te behouden is vertegenwoordiging van een bewonersvereniging van groot belang. Dat is in de afgelopen twintig jaar al verschillende keren gebleken.’ Titia woont in de Graaf Flo-rislaan.

Stijn de Vries is ongeveer vijf jaar bestuurslid. ‘Ik houd mij binnen het bestuur vooral bezig met verkeerszaken en onderhoud het contact met de gemeente hieromtrent. Vooral het par-keerbeleid in onze wijk is nu een actueel on-derwerp. Ook het veelvuldig in de bochten en op de trottoirs parkeren is mij een doorn in het oog. Zelf woon ik in de Javalaan met mijn partner en drie kleine kinderen.

Annemieke en Matthijs van den Adel zijn duo-bestuursleden en geven invulling aan één be-stuursplek. Ze wisselen elkaar af in verband met hun drukke bestaan. ‘De keuze om in het bestuur van de bewonersvereniging te gaan was niet spontaan. Twee jaar geleden zijn we benaderd door Stijn de Vries, of één van ons interesse had in een bestuursfunctie bij de bewonersvereniging. De buurt waar we nu wonen is toch echt onze geliefde thuisbasis die aan al onze wensen voldoet. Om die reden vonden we het belangrijk om ons ook meer te gaan richten op de buurt waar we wonen en onze kinderen laten opgroeien. Wij hopen met onze bestuursfunctie een bijdrage te kun-nen leveren aan het wel en wee in de wijk en ons in te zetten waar mogelijk om deze wijk nog leuker, veiliger en prettiger te maken om te leven te wonen en te werken.’ Annemieke en Matthijs wonen op de Javalaan met hun twee dochters.

Word (bestuurs)lid van Bewonersvereniging

Raadhuis & OmgevingZie achterzijde.

Page 8: Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van

Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

en verschijnt vier keer per jaar.

De redactie houdt zich het recht voor

ingezonden artikelen in te korten of niet op te

nemen.

Postadres:

Dalweg 19, 1217 HX, Hilversum

Bank:

Bankrekeningnummer: 86 22 972.

Bestuur:

Jan Plouvier, voorzitter

Insulindelaan 5

E-mail: [email protected]

Corrie Nypels, secretaris

Dalweg 19

E-mail: [email protected]

Gerrit van der Linde, penningmeester

Graaf Florislaan 7A

E-mail: [email protected]

Stijn de Vries, lid

Javalaan 6

E-mail: [email protected]

Titia Hartvelt, lid

Graaf Florislaan 36

E-mail: [email protected]

Annemieke en Matthijs van den Adel, leden

Javalaan 17

[email protected] of

[email protected]

Vormgeving en drukwerkbegeleidingReclamebureau Ontwerpfabriek

Dalweg 21

www.ontwerpfabriek.com

www.raadhuisenomgeving.nl

WoordzoekerAlle namen van de straten van onze wijk zijn vertegenwoordigd in deze woordzoeker. Leuk om te zien welke straten er door Bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving worden ver-tegenwoordigd. Er blijven uiteindelijk 27 letters over waar je weer een woord van 16 letters van kunt maken dat op onze wijk slaat. Elf letters zijn dus overbodig. Kom je er niet uit en wil je het toch weten? Ergens in deze jubileumuitgave staat de oplossing. Succes!

P E O R M O N E D N O H R A H

R E T S E E M R E G R U B N E

S R E N O W N I M N M R E A R

G D H U I T S U I E E D N S T

E E S K S I S U D V R A J I E

W W M E V R T I J O A M A R N

L A E E E L A I B L U S V O K

A F L V E S V S A E R C A L A

D E L E T N R R L R A H L F M

T I P A R E T I T L A O A F P

H S D P E A B E E I D L A A H

E R O K M U D G H D H E N A O

A E R U J E E I I U U N S R T

S E S L E G O V O S I C A G E

V N R O O H K E E H S S C J L

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

BURGERMEESTERDALWEGEEKHOORNEGELFEESTGEMEENTEHUISGRAAFFLORISHERTENKAMPHILVERSUMHONDENHOTELINWONERSJAVALAANJUBILEUMMEDIASTADOMROEPPOESRAADHUISRADIOSCHOLENSPEELTUINSUMATRALAANTELEVISIEVERKEERSBORDENVIJVERVOGELS

Aanmelden als nieuw lid

Ja, ik/wij word(en) lid van de bewonersvereniging “Raadhuis en Omgeving”

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De contributie bedraagt euro 18,50 per kalenderjaar, per huishouden en wordt eerst betaald na ontvangst van een factuur.

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De bon kan gestuurd naar de secretaris van de bewonersvereniging: Corrie Nypels, Dalweg 19, 1217 HX Hilversum of via e-mail: [email protected].

Nieuwe bestuursleden gezochtBewonersvereniging Raadhuis en Omgeving is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Aanko-mende ledenvergadering, in maart 2013, zal Stijn de Vries in ieder geval afscheid nemen. Om zijn plek op te volgen maar ook het bestuur te versterken, zijn er nieuwe bestuursleden nodig.

De werkzaamheden nemen per maand gemiddeld 3 tot 5 uur in beslag. Het bestuur komt één keer in de maand bijeen.

Mensen die een paar uurtjes over hebben, voeling met hun buurt hebben en de handen uit de mouwen willen steken voor het belang van de buurt, zijn meer dan welkom. Aanmelden kan bij het secretariaat: Corrie Nypels, e-mail: [email protected]

Kijk op onze website voor de laatste nieuwtjes: www.raadhuisenomgeving.nl