Jubileumboek 1973 - 2013

download Jubileumboek 1973 - 2013

of 21

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Jubileumboek 1973 - 2013

 • Alkmaarse Rugby Union Football Club 40 jaar 1973 - 2013

 • 32

  InhoudsopgaveVoorwoord 4

  Ontstaan van de Alkmaarse rugbyclub 5

  De massale opkomst van rugbyclubs periode 1970 - 1980 8

  Door de ogen van 11

  Kantinebeheer 12

  De jeugd van Alkmaar 14

  Het verhaal van Pook van Pook van Pook 19

  Trainer en speler, vader en zoon 20

  Bestuurslid van het eerste uur 22

  Een overzicht van de trips 26

  5 jaar Alkmaarse dames 28

  De mentaliteitstrofee 30

  Aanvoerders 1ste herenteam, leden van verdienste, ereleden en voorzitters 33

  De toekomst 34

  Teams door de jaren heen 36

  Dankwoord en sponsoren 38

  Colofon 40

  Ren Kesselaar, de enige speler die uitkwam in het nationale rugbyteam (1990) terwijl hij lid was van de Alkmaarse rugbyclub.

 • 4 5

  Terwijl ik dit schrijf, denk ik terug aan wat ik 40 jaar geleden aan het doen was. Ik zat nog op de lagere school. Ik voetbalde bij Stormvogels in IJmuiden in een restanten elftalletje, want ik kon er niet veel van. Ik deed nog iets vaags met gymnastiek. Daar blonk ik ook al niet in uit. Gelukkig waren er in Alkmaar wat mannen met visie en zin in wat nieuws en werd de Alkmaarse Rugby Union Foot-ball Club opgericht.

  Intussen waren wij met het gezin via wat omzwer-vingen in Zuid-Afrika terecht gekomen. Daar viel aan rugby niet te ontkomen. Na een paar jaar kwa-men we weer terug in Nederland. Ik dacht dat het rugby spelen voorbij zou zijn, maar via een A5 pos-tertje ontdekten we dat rugby ook in Nederland

  Er is een flink aantal mensen betrokken bij het begin van de rugbysport inAlkmaar. De aanzet tot het oprichten van onze club begint echter bij twee leden van het eerste uur.Het was in de eerste plaats Jan Kuijpers, die in Amstelveen bij de rugbyafde-ling van NFC (nu ARC) had gespeeld. Ruim een jaar na het oprichten van de Castricumse rugbyclub in 1968, werd Jan trainer van die club. En de tweede persoon was Gerard de Groot. Gerard ging bij Castricum trainen en spelen, omdat hij het een prachtig spel vond en er in Alkmaar nog geen interesse was voor rugby.

  Jan Kuijpers ging in 1970 in de Stationsbuurt in Alkmaar wonen. Al gauw besloten Gerard en Jan samen naar de trainingen en wedstrijden van Castricum te rijden. Dat gebeurde op de motor van Gerard. Gedurende drie jaar zijn ze zo samen op pad geweest en hebben heel wat afgereisd. Al die tijd opperde Jan dat het zo wenselijk zou zijn dat ook in Alkmaar een rugbyclub het leven zou zien. Jan Kuijpers woonde in de Gashouderstraat en om de hoek bevond zich een hotel-restaurant-caf-bedrijf waar Cock Mazereeuw de eigenaar van was. De naam van het horecabedrijf was Ceres. Zeer be-kend in Alkmaar, onder andere omdat van daaruit de rijexamens van het CBR werden georganiseerd.

  Lees verder op pagina 6...

  Het ontstaan van de Alkmaarse rugbyclub

  Voorwoord

  Joop Zandvliet (met bal), voorzitter Alkmaarse Rugby Union Football Club

  werd gespeeld. In 1980 kwam ik bij de Alkmaarse rugbyclub terecht en ben nooit meer weggegaan. Ik was toen 16 jaar.De Alkmaarse Rugby Union Football Club is inmiddels uitgegroeid tot een sportieve, gezellige vereniging. Het jubileumboek is een weergave van de mooie sfeer en de mentaliteit van onze club. Hierbij bedank ik iedereen die aan dit boek heeft meegewerkt. Ik wens jullie heel veel lees- en kijkplezier!

  Alkmaar, oktober 2013

  Met sportieve groet,Joop Zandvliet

  Voor onze relatief kleine vereniging is 40 jaar een hele mijlpaal. De verhalen en fotos in dit jubileumboek zijn slechts een greep uit de historie van de rugbyclub. Als we alle mooie, leuke en bijzondere verhalen van iedereen zouden bundelen, dan lag hier nu een encyclopedie.

  De oprichters v.l.n.r. Rien Tanke, Cock Marereeuw, Gerard de Groot en Jan Kuijpers

 • 6 7

  Cock had een aantal maten die vaak in zijn bar kwamen en lid waren van Judokwai, een judoclub met ook een zaalvoetbalteam. Op een avond in mei 1973 ontmoetten ze elkaar in bar Ceres. Jan Kuijpers, enthousiast als altijd, maakte de man-nen zo gek om een keer een vriendschappelijke wedstrijd rugby te spelen tegen het tweede team van Castricum. De wedstrijd kwam er en was een groot succes. Het rugbyspel beviel deze mannen wel. Daarna volgde nog een toernooi, georgani-seerd door Castricum, waaraan diverse clubs in oprichting meededen.

  Rugby ging steeds meer leven onder de mannen van het eerste uur. Uiteindelijk, na de zomer, kwamen ze weer allemaal bijeen en werden de volgende stappen gezet.Bar Ceres werd tot rugby-home uitgeroepen, vooral omdat Cock zich meteen als lid aanmeldde. Jan Kuijpers werd naast trainer meteen tot voorzit-ter benoemd. Cock Mazereeuw zou de financile zaken doen.

  Op 11 oktober 1973 werd de club officieel opge-richt. Er werd aan de Alkmaarse Courant doorge-geven dat in Alkmaar een rugbyclub gestart was. Daarop verscheen een artikel in de krant met het gevolg dat meerdere genteresseerden zich naar bar Ceres begaven om dit mee te maken. Onder hen was Michael Eckersley, een Engelsman uit Warmenhuizen die al rugby speelde in Haarlem bij HC Kinheim. Hij werd de eerste buitenlander en meteen ook maar secretaris van de club.

  Gerard de Groot werd wedstrijd-secretaris en zou de wedstrijdcontacten gaan leggen.Allereerst met de Nederlandse Rugby Bond. De NRB stuurde de nieuw gevormde club een rug-bybal en wat trainingsmateriaal om zo de nieuwe leden met de rugbysport bekend te maken. Eef Lover kwam ook op de krantenberichten af. Hij speelde tot dan handbal, was daar eigenlijk een beetje op uitgekeken en op zoek naar iets nieuws. Met hem kwam ook Ton Kluft in de rugbywereld.

  Beiden waren werkzaam in de bouwsector. Dat zorgde er in de maanden daarop voor dat er veel nieuwe leden van de rugbyclub ook uit de bouw afkomstig waren. Eef enthousiasmeerde allereerst de vriend van zn zus, Jaap Rus. Later ook zn broer Henk Lover en daarna collegas van het bouwbe-

  drijf waar hij werkzaam was. Die collegas woonden in Bloemwijk, een buurt in Alkmaar. Omdat er in deze wijk veel jongelui huisden die met elkaar opgegroeid waren, kwamen er als vanzelf nogal wat nieuwe leden uit deze buurt. Namen van leden die ook nu nog een rol in de club spelen, zoals Bert Prins, Joop Stoop, Hans Stalman, John Groen. Maar ook oud-leden zoals Mark Jongejans en later ook zijn broers Cor en Nico, en John en Klaas de Vet.

  In de eerste maanden na de oprichting van de club werd er voornamelijk getraind. Deelnemen aan de rugbycompetitie zou eerst per seizoen 74/75 gaan plaatsvinden. Maar omdat er een team terugge-trokken werd, kwam de NRB naar ons toe met het verzoek om al in het voorjaar van 1974 de openge-vallen plek in de competitie in te nemen. Dat werd natuurlijk met beide handen aangegrepen en zo speelde de Alkmaarse rugbyclub met 10 man zn eerste officile wedstrijd tegen RC West Friesland 2; een wedstrijd die met 40-0 verloren werd.

  Het tenue van Alkmaar was een allegaartje. Er werden door Cock Mazereeuw witte shirts met Heineken-opdruk verzorgd, maar deze moesten binnenstebuiten gedragen worden omdat reclame uitingen in die tijd verboden waren. Omdat er nu officieel gespeeld werd, moesten clubshirts worden aangeschaft. De keus viel op rood-geel-zwart horizontaal gestreepte shirts zoals gedragen door de bekende Engelse club Richmond, omdat deze shirts in Nederland nog door geen enkele club gedragen werden. Gerard bestelde deze shirts bij de importeur van de NRB en in mei 1974 werd er voor de eerste keer in deze outfit gespeeld.

  V.l.n.r: Arie van Ringelesteijn (gooit), Joop Stoop, Willem Prins, Fred Teeven, Tony Richardson en Bert Prins Spelen in de eerste shirts

  Eerste kantine aan de Robonsbosweg

  Het tenue van Alkmaar was een allegaartje

  Al die tijd opperde Jan dat het zo wenselijk zou zijn dat ook in Alkmaar een rugbyclub het leven

  zou zien

 • 8 9

  De massale opkomst van rugbyclubs periode 1970 - 1980Invloed op de Alkmaarse rugbyclub

  In 1969 waren er in Nederland nog maar 16 rugbyverenigingen. In 1973 was dit aantal gegroeid tot 39 en in 1975 stond de stand op 56. Het aantal clubs bleef groeien tot 110, maar vanaf 1985 verdwenen toch ook weer een aantal, deels door fusies. Bijvoorbeeld het samengaan van Heemstede Rugby Club en RC Kinheim tot RC Haarlem en deels doordat een net opgerichte club toch niet levensvatbaar bleek. Een voorbeeld daarvan is de rugbyclub op Texel, RC Overzee. Deze club werd opgericht door Cor Jongejans, een oud lid van Alkmaar.

  Op dit moment zijn er zon 90 rugbyverenigingen in Nederland. Het is zinvol om deze hectische periode van het Nederlands rugby nog eens nader te bekijken om te zien wat de invloed was op de Alkmaarse rugbyclub.

  De jaren 70 zijn bekend geworden door allerlei maatschappelijke veranderingen. Denk aan Provo, Kaboutertijd, studentenoproeren. Het betekende ook het niet meer klakkeloos accepteren van ge-zag. Dat uitte zich in de net opgerichte Alkmaarse Rugby Club in 73 en 74, in een moeilijke tijd voor onze bestuurders. Zo verzuchtte Cock Mazereeuw in zijn voorwoordjes in ons Clubblad de Side-Step regelmatig dat hij graag wat meer medewerking van de leden wou zien.Ook op nationaal niveau kwam dit geluid naar

  voren uit de mond van de NRB-voorzitter Jus van Doorn. Hij meldde dat er een enorme stap vooruit was gezet door de groei van het aantal clubs, maar dat er ook een grote valkuil bleek te bestaan. De nieuwe leden waren niet opgegroeid in de rugby-traditie en het gevaar lag op de loer dat allerlei ongewenste neveneffecten gingen optreden.

  Het kenmerk van de rugby: traditie en respect, kwam in het gedrang. Spelers die zichzelf te buiten gingen. Geen goed opgeleid kader en bestuur, waardoor het aansturen van de club en de nieuwe-lingen in de rugbysport soms een moeizame taak bleek. Er ging nogal eens wat mis. Een ander pro-bleem uit