Jubilee Campaign - Nieuwsbrief winter 2014

of 12 /12
“Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.” Hebreeën 13:3 BIDDEN, GEVEN... en gaan DEC. 2014 NIEUWS brief Bijschrift foto: . De wereld staat in brand. Dat heb- ben we in het afgelopen jaar mis- schien wel meer dan ooit gemerkt. Ik herinner me de machteloosheid die ik voelde toen ik op de ferry tussen Dover en Calais toch nog via Skype verbonden was met vrienden uit Irak. Hun familieleden werden op datzelfde moment uit hun huizen verdreven, verkracht en onthoofd. De reactie dat we ‘niet meer kun- nen dan bidden’ is met het oog op de omvang en gruwelijkheid van christenvervolging begrijpelijk. We hebben te maken met geopolitieke verhoudingen waar het individu, de kerk of zelfs de volksverte- genwoordigers van een klein landje als Nederland niets aan kunnen veranderen. Maar als je de ontwik- kelingen in de wereld door een geestelijke bril bekijkt, is de werkelijkheid een stuk hoopgeven- der. Dat werd me duidelijk toen ik onlangs te gast was bij de presentatie van de allereerste Perzische Bijbel- vertaling voor Iran. In dit land, dat twintig jaar geleden veel weg had van het huidige Syrië, Irak, Nigeria en Pakistan, is een enorme opwekking gaande. In de afgelopen jaren zijn meer dan een miljoen Nieuwe Testa- menten verspreid, en nu is de eerste druk klaar van 300.000 complete bij- bels. Het kan nog een generatie duren, maar er komt een moment waarop het regime in Teheran omvergewor- pen zal worden. Niet door geweld, maar door de krachtige groei van de kerk in dat land. Als we onze geestelijke bril opzetten, zien we wat hulp aan en actie voor vervolgde christenen teweegbrengt. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe een kleine organisatie, ondanks men- selijke en financiële beperkingen, toch in staat is om belangrijke resul- taten te boeken. Jubilee Campaign gelooft in het prin- cipe van het ‘gaan’. Maar dan zeker niet zonder het ‘bidden’ en het ‘ge- ven’. Onze dank gaat daarom uit naar alle vrienden die ons in het afgelopen jaar hebben gesteund. We bidden dat we ook in 2015 onze activiteiten en invloed verder mogen uitbreiden. Peter Bronsveld Jubilee Campaign Nederland n Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag... (1 essalonicenzen 5:3-5). PROJECTOVERZICHT 2014 Meriam Ibrahim Politieke actie voor vrijlating van de terdoodveroordeelde christen Meriam Ibrahim uit Soedan. Lees meer op pag. 2 #WeAreN Breed platform roept Nederlandse christenen op tot gebed en actie voor christenen in Irak en Syrië. Lees meer op pag. 2 ‘Safe haven’ voor christenen in Syrië en Irak Realisatie van een ‘safe haven’ voor christenen in Noord-Syrië en Noord- Irak door samenwerking met Koerden. Lees meer op pag. 3 Project Pakistan – Red Asia Bibi Hulp aan vervolgde Pakistaanse christenen, waaronder de ter- doodveroordeelde Asia Bibi. Lees meer op pag. 8 Onderzoeksreis Sri Lanka Onderzoek ter plekke naar de nijpende situatie van Pakistaanse christelijke asielzoekers in Sri Lanka. Lees meer op pag. 10 Rapport Turkije Onderzoek naar de rol van Turkije in de onder- steuning van extremisten in Syrië en Irak. Lees meer op pag. 11

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Jubilee Campaign - Nieuwsbrief winter 2014

 • 1Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Hebreen 13:3

  Bidden, Geven... en gaan

  dec. 2014dec. 2014Nieuws brief

  Bijschrift foto: .

  De wereld staat in brand. Dat heb-ben we in het afgelopen jaar mis-schien wel meer dan ooit gemerkt. Ik herinner me de machteloosheid die ik voelde toen ik op de ferry tussen Dover en Calais toch nog via Skype verbonden was met vrienden uit Irak. Hun familieleden werden op datzelfde moment uit hun huizen verdreven, verkracht en onthoofd.

  De reactie dat we niet meer kun-nen dan bidden is met het oog op de omvang en gruwelijkheid van christenvervolging begrijpelijk. We hebben te maken met geopolitieke verhoudingen waar het individu, de

  kerk of zelfs de volksverte-genwoordigers van een klein

  landje als Nederland niets aan kunnen veranderen.

  Maar als je de ontwik-kelingen in de wereld

  door een geestelijke bril bekijkt, is de

  werkelijkheid een stuk hoopgeven-der. Dat werd me duidelijk

  toen ik

  onlangs te gast was bij de presentatie van de allereerste Perzische Bijbel-vertaling voor Iran. In dit land, dat twintig jaar geleden veel weg had van het huidige Syri, Irak, Nigeria en Pakistan, is een enorme opwekking gaande. In de afgelopen jaren zijn meer dan een miljoen Nieuwe Testa-menten verspreid, en nu is de eerste druk klaar van 300.000 complete bij-bels. Het kan nog een generatie duren, maar er komt een moment waarop het regime in Teheran omvergewor-pen zal worden. Niet door geweld, maar door de krachtige groei van de kerk in dat land.

  Als we onze geestelijke bril opzetten, zien we wat hulp aan en actie voor vervolgde christenen teweegbrengt. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe een kleine organisatie, ondanks men-selijke en financile beperkingen, toch in staat is om belangrijke resul-taten te boeken.

  Jubilee Campaign gelooft in het prin-cipe van het gaan. Maar dan zeker niet zonder het bidden en het ge-ven. Onze dank gaat daarom uit naar alle vrienden die ons in het afgelopen jaar hebben gesteund. We bidden dat we ook in 2015 onze activiteiten en invloed verder mogen uitbreiden.

  Peter BronsveldJubilee Campaign Nederland n

  Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensween. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag... (1 Thessalonicenzen 5:3-5).

  kerk of zelfs de volksverte-genwoordigers van een klein

  landje als Nederland niets aan kunnen veranderen.

  Maar als je de ontwik-Maar als je de ontwik-Maar als je de ontwikkelingen in de wereld

  door een geestelijke bril bekijkt, is de

  werkelijkheid een stuk hoopgeven-der. Dat werd me duidelijk

  toen ik

  Projectoverzicht 2014

  Meriam IbrahimPolitieke actie voor vrijlating van de terdoodveroordeelde christen Meriam Ibrahim uit Soedan. Lees meer op pag. 2

  #WeAreNBreed platform roept Nederlandse christenen op tot gebed en actie voor christenen in Irak en Syri. Lees meer op pag. 2

  Safe haven voor christenen in Syri en IrakRealisatie van een safe haven voor christenen in Noord-Syri en Noord-Irak door samenwerking met Koerden.Lees meer op pag. 3

  Project Pakistan Red Asia BibiHulp aan vervolgde Pakistaanse christenen, waaronder de ter-doodveroordeelde Asia Bibi. Lees meer op pag. 8

  Onderzoeksreis Sri LankaOnderzoek ter plekke naar de nijpende situatie van Pakistaanse christelijke asielzoekers in Sri Lanka.Lees meer op pag. 10

  Rapport TurkijeOnderzoek naar de rol van Turkije in de onder-steuning van extremisten in Syri en Irak.

  Lees meer op pag. 11

 • 2WAT IS ER AAN DE HAND? Wereld-wijd was de verontwaardiging groot toen een hoogzwangere christelijke vrouw uit Soedan op 15 mei 2014 werd veroordeeld tot honderd zweepslagen en de dood door ophanging. Volgens de rechtbank had Meriam Ibrahim zich schuldig gemaakt aan overspel en afvalligheid van de islam. Samen met haar twintig maanden oude zoon-tje werd de christin in de dodencel gestopt, waar ze onder zeer slechte omstandigheden de geboorte van haar tweede kindje moest afwachten. De vrouw werd dagelijks bezocht door isla-

  mitische geestelijken, die koranverzen reciteerden en probeerden haar te be-keren tot de islam. Zonder toegang tot enige vorm van gezondheidszorg beviel Meriam, met haar benen in ketenen, eind mei van haar dochtertje Maya.

  WAT HEBBEN WIJ GEDAAN? Toen het nieuws over de terdoodveroor-deling bekend werd, heeft Jubilee Campaign zich onmiddellijk hard ge-maakt voor de vrijlating van Meriam Ibrahim. Amnesty International had inmiddels een petitiecampagne ge-lanceerd, die wij actief hebben onder-

  steund en gepromoot. Daar-naast hebben wij een rapport opgesteld, waaruit bleek dat Soedan door de veroordeling van Meriam tegen zijn eigen grondwet in ging, en boven-dien internationale mensen-rechtenverdragen schond. Dit rapport is, samen met 130.000 handtekeningen van Amnesty, overhandigd

  aan de Soedanese ambassadeur in Den Haag. Ten slotte zijn we, samen met Open Doors, de ChristenUnie, Stichting HVC en SDOK, een schrijf-campagne gestart om Meriam door middel van rechtstreekse brieven een hart onder de riem te steken.

  HOE IS HET NU? Meriam Ibrahim werd in hoger beroep vrijgesproken van alle aanklachten en kwam op 24 juli samen met haar gezin aan in Itali. Dit land heeft zich met name ingezet voor haar vrijlating. Na een ontmoeting met de paus is het gezin doorgereisd naar Amerika, waar zij asiel hebben gekregen. Meriam wil zich blijven inzetten voor vrouwen in Soedan die onderdrukt worden. Jubilee Campaign houdt de verslechterende situatie in Soedan nauwlettend in de gaten. n

  WAT IS ER AAN DE HAND? De situ-atie in Irak en Syri behoeft weinig uitleg. Sinds in 2011 een burgeroorlog uitbrak in Syri, is het conflict ont-aard in een bloedige strijd tussen sek-tarische, extremistische groeperingen. Toen de oorlog zich in de zomer van 2014 uitbreidde naar Irak sloegen nog eens miljoenen mensen op de vlucht, waaronder talloze christenen. De ongekende wreedheden van IS tegen religieuze minderheden doen velen vrezen voor een totale verdwijning van het christendom uit Irak. Nu de koude winter voor de deur staat, komt de nood voor deze ontheemde men-sen tot een hoogtepunt.

  WAT HEBBEN WIJ GEDAAN? Mis-schien wel voor de eerste keer in de

  geschiedenis hebben maar liefst acht christelijke Nederlandse organisaties zich verenigd in n platform: #WeA-reN (wij zijn Nasrani = christenen). Ook Jubilee Campaign sloot zich hierbij aan. Het doel van WeAreN is bouwen aan verbondenheid tussen Nederlandstalige, Iraakse en Syrische christenen door aandacht te vragen voor de situatie van christenen in Irak en Syri. We roepen Nederlandstalige christenen op die verbondenheid zicht-baar te maken door gebed en actie.

  HOE IS HET NU? Sinds de start van het platform zijn in Nederland en Vlaanderen al meer dan 500 gebeds-

  bijeenkomsten voor Iraakse en Syri-sche christenen gehouden. Bovendien hebben al meer dan 800 mensen hun foto gepload op de website wearen.nl; hiervan worden kaarten gemaakt die in Irak worden uitgedeeld onder christelijke vluchtelingen. Daarmee laten christenen uit het vrije Westen zien: ik denk aan je, ik bid voor je, ik pleit voor je. Helaas is de situatie in Irak en Syri nog niet verbeterd. #WeAreN blijft daarom zoeken naar mogelijkheden om uiting te geven aan de verbondenheid met onze broeders en zusters in deze landen. n

  Meer weten over #WeAreN? Kijk op de actiewebsite wearen.nl.

  Meriam Ibrahim:Gered uit de SoedaneSe dodencel

  verBonden met chriStenen in irak en Syri

  #WeAreN

  | meriam met familie na haar vrijlating op 23 juni.

  ~ op 3 juni overhandigde tweede kamerlid jol voordewind (m.) het rapport van jubilee campaign aan de Soedanese ambassadeur. Wies van Bemmel (l.) en eduard nazarski (r.) van amnesty international boden hem bo-vendien 130.000 handtekeningen aan.

 • 3Om onze activiteiten in 2014 te be-grijpen, moeten we eerst een stukje terug, naar 2013. In maart van dat jaar reisde Jubilee Campaign name-lijk met de ChristenUnie naar Sy-ri, om onderzoek te doen naar de situatie van christenen in dit door oorlog geteisterde land. Bij terug-komst publiceerden wij een rapport over onze bevindingen. Daaruit bleek dat de Syrische christenen veel harder werden getroffen door het geweld dan andere bevolkings-groepen. Het meest schokkende was echter dat christenen die het geweld waren ontvlucht, ook in de vluchtelingenkampen van de VN niet veilig waren.

  Na het bezoek aan Syri kon Jubilee Campaign niet meer overgaan tot de orde van de dag. We hadden met eigen ogen gezien wat er aan de hand was, maar het algemeen geaccepteer-de beeld van Syri was nog steeds dat

  onze miSSie in irak en Syri:

  Een veilige haven voor minderhedenDe situatie in Syri en Irak liep voor ons als een rode draad door 2014. Geen mensenrechtenorganisatie kan zijn ogen sluiten voor de gruwelen die in deze landen plaatsvinden. Jubilee Campaign trekt zich in het bijzonder het lot aan van de christenen en andere minderheden, die zoals gewoonlijk het hardst getroffen worden door de oorlog. Waar veel organisaties zich echter richten op directe hulpverlening, hebben wij ons vooral op politiek gebied ingespannen voor deze groepen.

  Werkbezoek aan een vluchtelingenkamp in Syri met tweede kamerlid jol voordewind.

  Project uitGelicht

 • vredelievende betogers door Assads gewelddadige onderdrukking werden gedwongen om naar de wapens te grijpen. Uit onze gesprekken met vluchtelingen en volksvertegenwoor-digers bleek echter dat de democrati-sche beweging allang door moslimex-tremisten was gekaapt. Hun doel: de vestiging van een islamitische staat en instelling van de sharia.

  Januari 2014: vredesconferentie over Syri

  Zelfs de internationale politiek trok zich niets aan van het lijden van christenen en andere minderheden in Syri. In de aanloop naar de VN vredesconferentie in Genve bleek dat zowel Nederland als andere lan-den de Syrische minderheden geen

  plek wilden geven bij de besprekin-gen over hun land. En dat terwijl alleen de christenen en de Koerden samen al bijna een kwart van de to-tale bevolking vormen! Voor Jubilee Campaign was dit de druppel. We nodigden politieke vertegenwoor-digers van Syrische christenen en Koerden uit om in januari 2014 tijdens de vredesconferentie naar Genve te komen.

  Deze bijeenkomst bleek een schot in de roos. Christelijke en Koerdische politici waren al een tijdje met elkaar in gesprek over een mogelijke alliantie, maar waren nog niet tot een geza-menlijk besluit gekomen. Hun doel was om in Noord-Syri drie veilige havens te vestigen, waar christenen, Koerden, Arabieren en andere groepen met elkaar kunnen samenleven en samen zorgen voor veiligheid en vrede. Tijdens de conferentie in Genve werd deze samenwerking eindelijk vastge-legd. Samen met Jubilee Campaign schreven de politici een sociaal con-tract, wat uiteindelijk de grondwet voor deze drie kantons zou worden.

  In de loop van het jaar werd pas dui-delijk hoe belangrijk deze alliantie voor de christenen in Noord-Syri eigenlijk is. De schokkende beelden van onthoofdingen, plunderingen en verkrachtingen die we in de af-gelopen maanden uit Irak hebben ontvangen, zijn ons vanuit Noord-Syri bespaard gebleven. Wij zijn van mening dat 300.000 christenen in Nood-Syri hun leven te danken hebben aan de overeenkomst met de Koerden. Makkelijk is de situatie ui-teraard niet. ISIS zet momenteel alles op alles om n van de drie gebieden, Kobani, te veroveren. Gelukkig horen we steeds vaker berichten dat het gebied gespaard zal blijven. Jubilee Campaign blijft de gemaakte afspra-ken tussen christenen, Koerden en Arabieren bovendien monitoren.

  Zomer 2014: Irak ontploft

  Toen afgelopen zomer de hel losbarst-te in Irak met de komst van IS (voor-heen ISIS), was Jubilee Campaign al een tijdje in gesprek met politieke vertegenwoordigers in Noord-Irak. De

  4

  ~ de drie kantons in noord-Syri (geel) waar christenen, koerden en arabieren zich hebben verenigd onder een grondwet die de rechten en veiligheid van alle bevolkings-groepen garandeert.

  Saleh muslim (l.), politiek leider van de Syrische koerden, en Bassam ishak (r.), leider van de christelijke Syrische partij SncS, toonden na intensieve besprekingen in Genve aan dat democratie en gelijkheid in Syri wel degelijk mogelijk is.

 • Koerdische Regionale Regering (KRG), die in dit gebied de dienst uitmaakt, is een machtsfactor in de regio waar je gewoonweg niet omheen kunt. Van-wege de zich steeds uitbreidende crisis in Syri en omgeving werd ook in Irak de noodzaak voor een veilige haven voor minderheden steeds groter. Wel-licht was het mogelijk om ook met de Iraakse Koerden tot een goede samen-werking te komen, zoals dit in Syri al zo effectief was gebleken.

  Deze gedachte vond een vruchtbaar klankbord bij de European Christian Political Movement (ECPM), een po-litieke beweging die zich in Europa hard maakt voor christendemocra-tische waarden. Op de dag waarop Mosul door IS onder de voet werd gelopen, had ECPM al een plan klaar-liggen waarmee zij een routekaart bieden naar veiligheid voor christe-nen en andere minderheden in Irak. De kern van het voorstel is om als Europese en internationale gemeen-schap samen te werken met de Koer-dische regering, waarbij eventueel zelfs hun strijdkrachten bewapend zouden kunnen worden.

  Zo kon het gebeuren dat een plan, oorspronkelijk ontwikkeld door Ju-bilee Campaign en ECPM, snel door het Europese Parlement werd over-genomen en uiteindelijk zelfs op het bureau van de Amerikaanse buiten-landminister John Kerry belandde. Volgens Jubilee Campaign is dit tot nu toe het enige plan dat een verbe-tering kan betekenen voor de hache-lijke situatie van Iraakse christenen en andere groepen. De internationale gemeenschap lijkt voorlopig niet van plan om boots on the ground te zet-ten om IS te bestrijden en een veilige haven te creren voor minderheden. Onze hoop zal daarom gevestigd moeten blijven op een effectieve sa-menwerking met de Koerden.

  November 2014: historische samenwerking

  Bovendien zullen de minderheids-groepen in Irak (christenen, Yezidis en Turkmenen) zich moeten vereni-gen om tot een werkbare samenwer-king met de Koerden te komen. De relatie tussen de Koerden en deze

  groepen is namelijk altijd moeizaam geweest. Door onvermoeibare inzet van Jubilee Campaign en ECPM en wekenlange intensieve onderhande-lingen zijn de drie genoemde groepen het eens geworden. Voor het eerst in de geschiedenis hebben zij op 19 no-vember voor het Europees Parlement hun alliantie gepresenteerd. Naar het model van Noord-Syri willen zij in Irak enkele gebieden vormen waar ze als minderheden een bepaalde mate van zelfbestuur hebben. Naar hun en onze overtuiging is dit de enige manier om hun voortbestaan in het Midden-Oosten te garanderen.

  Maar we zijn er nog niet. Het echte werk moet nog komen. Europa moet zich gaan inzetten voor deze minder-heden, en zij moeten een stem krij-gen in Koerdistan. Dat zal echter niet zomaar gaan. De Koerden in Irak zijn sterker en ontoegankelijker. We vra-gen daarom om uw gebed en steun, zodat het team van Jubilee Campaign de juiste woorden zal spreken wan-neer wij naar Irak reizen om ons in te zetten voor de christenen, Yezidis en Turkmenen. Bid dat wij op politiek niveau, vanuit Europa, vredestichters mogen zijn, zoals Christus ons dat heeft voorgedaan. n

  Presentatie van de alliantie tussen christenen, yezidis en turkmenen uit irak in het europees Parlement op 19 november

  5

  Via de media hebt u ongetwijfeld beelden meegekregen van volgepakte vluchtelin-genkampen in Irak. Deze tenten, waar ook gevluchte christenen in verblijven, zijn echter totaal ongeschikt voor de naderende winter. Ruim 60.000 christenen hebben zelfs nog helemaal geen onderdak. Door bemiddeling van Jubilee Campaign heeft het Engelse leger een gebruikt militair kamp uit Afghanistan beschikbaar gesteld voor gevluchte christenen in Noord-Irak. Dit kamp is berekend op alle weersom-standigheden en zal ruim 1500 christenen de winter door helpen. Barnabas Fund, een christelijke Britse hulporganisatie, heeft voor de financiering gezorgd. Voor een tweede kamp van het Engelse leger, dat maar liefst 4500 vluchtelingen kan herbergen, worden nog fondsen gezocht.

  Via de media hebt u ongetwijfeld beelden meegekregen van volgepakte vluchtelingenkampen in Irak. Deze tenten, waar ook gevluchte christenen in verblijven, zijn

  Tenten voor christenen in Irak

 • 6Hoe werkt Jubilee Campaign?

  Geen kantoorWaarschijnlijk kan geen enkele organisatie zeggen dat zij geen kantoorruimte gebruiken. Jubilee Campaign kan dat wel. In verband met de ver uiteen liggende woonplaatsen van onze medewerkers en de beperkte financile middelen werkt ons team vanuit huis. Dat is op dit moment de meest praktische en voordelige oplossing. Zo blijft er meer geld over voor projecten en het ondersteunen van kwetsbare mensen en groepen. Het team heeft regelmatig contact via telefoon, e-mail en skype. Natuurlijk hebben wij wel een postadres en een ruimte waar wij onze materialen opslaan.

  Deskundige parttimersHet team van Jubilee Campaign bestaat op dit mo-ment uit vijf personen. Op de laatste bladzijde van dit jaarverslag kunt u kennis met hen maken! Stuk voor stuk hebben zij ervoor gekozen om zich vanuit hun persoonlijke expertise in deeltijd in te zetten voor Jubilee Campaign. Elke medewerker heeft hart voor vervolgde christenen en een sterke drive om zich in te zetten voor de verbetering van hun situatie.

  Jubilee Campaign is op sommige vlakken een vreemde eend in de bijt van (christelijke) organisaties. Zo zijn we in Nederland de enige christelijke organisatie die zich specifiek op politiek niveau inzet voor vervolgde christenen. Wij zijn ervan overtuigd dat regeringsleiders en overheidsfunctionarissen vaak de sleutel in handen hebben tot het oplossen van problemen. Maar ook onze werkwijze en teamsamenstelling is soms net iets anders. Tijd om u eens een kijkje te geven in onze organisatie.

  Snelle reactie. door korte lijnen en snelle besluitvor-ming kon medewerkster liesbeth direct naar Sri lanka vlie-gen om onderzoek te doen naar de situatie van Pakistaanse christelijke asielzoekers.

 • 7Kleine organisatieDoordat het team van Jubilee Campaign zo klein is, zijn de lijnen kort en kan er direct overleg worden gepleegd, zonder dat daar een uitgebreid besluitvormingsproces aan te pas komt. Zo kunnen wij snel inspringen op problemen die zich voordoen en situaties die om directe actie vragen. Een voorbeeld daarvan is de onderzoeksreis naar Sri Lanka, waarover u meer kunt lezen op pagina 10.

  Veel samenwerkenEen kleine organisatie kan niet alles zelf. Dat willen wij ook niet. Jubilee Campaign is ervan overtuigd dat we met elkaar het ultieme doel moeten en kunnen be-reiken: een verbetering van de situatie van vervolgde christenen. De eigen organisatie is ondergeschikt aan dat doel. Gelukkig ontstaan er in Nederland steeds meer initiatieven waarin christelijke organisaties sa-menwerken om hulp te bieden aan de vervolgde kerk. Op pagina 2 kunt u lezen over #WeAreN, een platform van maar liefst acht christelijke organisaties waaraan ook Jubilee Campaign deelneemt. Ook internationaal zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om onze krachten te bundelen en zo een grotere invloed te kun-nen uitoefenen op onder meer politieke processen.

  Klein budgetWeinig financin: een vloek of een zegen? Dat is soms de worsteling van Jubilee Campaign. Enerzijds verlangen we naar meer donateurs en inkomsten, zodat we ons team wellicht kunnen uitbreiden en ng meer kunnen doen voor mensen die geen stem hebben. Anderzijds verplicht het krappe budget ons er voortdurend toe om in alles op God te vertrouwen, en heel zorgvuldig te kiezen voor projecten waarin wij geloven en waarmee we een verschil kunnen maken.

  Meer weten?Heeft u nog vragen over de werkwijze van Jubilee Campaign? Stuur gerust een mailtje naar [email protected]

  ~ Samenwerken. jubilee campaign probeert zoveel mogelijk contacten aan te knopen met politici; zo bestaat al jaren een goede samenwerking met jol voordewind van de christenunie (l.).

 • 8WAT IS ER AAN DE HAND? Pakistan staat bij veel mensen vooral bekend om de beruchte blasfemiewet. Op grond van die wet kan iemand die de profeet Mohammed of de islam beledigt de doodstraf krijgen. Vaak worden er valse aangiftes gedaan, uit wraak of om persoonlijke geschillen op te lossen. Een recent rapport van Jubilee Campaign vermeldt dat van 1987 tot 2013 in Pakistan meer dan 1250 mensen zijn veroordeeld op basis van de blasfemiewetten. Meestal zijn dat christenen of andere minderheden.

  Maar de blasfemiewet is niet het enige probleem voor Pakistaanse christenen. In Pakistan, een land met zon 190 miljoen inwoners, is ruim 90 procent moslim. In de grondwet staat dat de islam de staatsgodsdienst is. Diezelfde grondwet garandeert k godsdienstvrijheid en verbiedt discriminatie. Maar in de praktijk is dat heel anders. Minderheidsgroepen, zoals christenen, worden structureel gediscrimineerd en achtergesteld. Door vele (extremistische) moslims worden ze gezien als tweederangs-burgers. Aanslagen, verkrachtingen, gedwongen huwelijken en bekeringen

  Project PakiStan: strijd tegen christenvervolging

 • tot de islam bepalen het leven van Pa-kistaanse christenen. De meesten zijn arm, velen hebben geen kans om een studie te volgen en de betere banen worden vaak vergeven aan moslims.

  Doordat de overheid haar minderhe-den niet beschermt, en plegers van aanslagen en indieners van valse aangiftes niet vervolgt, heerst er een cultuur van straffeloosheid in Pakistan. Daardoor stijgt de onder-drukking en vervolging van religi-euze minderheden.

  WAT HEBBEN WIJ GEDAAN? Het bestrijden van christenver-volging in Pakistan is een lange-termijn-project. Jubilee Campaign heeft in 2014 de Engelse website cpipakistan.com opgericht. Dit staat voor Christian Persecution in Paki-stan. Het doel van deze website is in de eerste plaats om informatie over christenvervolging in Pakistan bij-een te brengen op n plek. Zo ontstaat er een duidelijker beeld van de totale omvang van dit pro-bleem. Aan de hand van deze infor-matie schrijft Jubilee Campaign rap-porten, die onder de aandacht kunnen worden gebracht in politiek Den

  Haag, Europa en bij de VN. We drin-gen er op aan om subsidies aan Paki-stan te korten als de overheid weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. De informatie op cpipakistan.com is ook belangrijk voor asielzaken. Het blijkt voor (christelijke) Pakistanen heel moeilijk te zijn om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat de Nederlandse overheid geen compleet beeld heeft van de situatie van minderheden in Pakistan.

  Door middel van de website hopen we bij te dragen aan een eerlijker behandeling van de asielaanvragen. Deze aanpak is eerder succesvol gebleken bij het veranderen van het asielbeleid voor christenen uit Iran. n

  9

  Project PakiStan: strijd tegen christenvervolgingChristian Persecutionin Pakistan.com

  Red Asia BibiJubilee Campaign heeft in november en december meer dan 40.000 handtekeningen voor Asia Bibi overhandigd aan minister Koenders (Buitenlandse Zaken) en de Pakistaanse ambassadeur voor Europa. Samen met de ChristenUnie en SDOK hebben we actie gevoerd voor de vrijlating van Asia, die al meer dan 4 jaar onterecht in de dodencel zit. Als het Hooggerechtshof haar niet vrijspreekt, zal deze christelijke moeder van vijf kinderen worden opgehangen. De reden: ze verdedigde haar christelijke geloof tegenover haar collegas. Bid u mee dat de petitie effect zal hebben?

 • 10

  WAT IS ER AAN DE HAND? Sri Lanka begon in juni 2014 plotseling met het terugsturen van onder andere christelijke Pakistaanse asielzoekers, die juist vanwege ernstig gevaar voor hun leven uit Pakistan waren gevlucht.

  WAT HEBBEN WIJ GEDAAN? Na kennis genomen te hebben van de feiten is Jubilee Campaign zo snel mogelijk naar Sri Lanka gereisd om ter plekke onderzoek te doen en te trachten het tij te keren voor de wanhopige asielzoekers.

  HOE IS HET NU? We hebben een gedetailleerd rap-port geschreven en onder de aan-dacht gebracht bij de internatio-nale gemeenschap. Helaas heeft dit er nog niet toe geleid dat Sri Lanka zijn beleid heeft veranderd.

  Jubilee Campaign constateerde in juni dat de Sri Lankaanse overheid

  zich schuldig maakte aan schending van mensenrechten (zie kader). De

  grote vraag was: wie gaat hier wat aan doen? De VN, de Europese Unie en

  andere entiteiten kunnen verandering brengen in de situatie, maar dan

  moeten zij er wl vanaf weten. Onze jurist Liesbeth Janssen, die voor

  onderzoek naar Sri Lanka is gegaan, vertelt hoe zij zich op internationaal

  niveau hard heeft gemaakt voor de Pakistaanse asielzoekers.

  Wie heb je benaderd om hulp te vragen voor de vluchtelingen?We hebben vergaderd met de vluch-telingenorganisatie van de VN (UNHCR), met de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, met buiten-landse ambassades in Sri Lanka en met een aantal mensenrechtenorga-nisaties, zoals Amnesty International. We hebben hen verteld wat er gaande is in Sri Lanka en met elkaar gekeken wat we konden doen.

  Hoe kun je de overheid van een land op andere gedachten brengen over hun asielbeleid?

  Een land vindt het belangrijk om in-ternationaal bekend te staan als een goed land, dat de mensenrechten respecteert. Als bijvoorbeeld de Hoge Commissaris voor de Mensenrech-ten officieel verklaart dat Sri Lanka mensenrechten schendt, kan dit hen aansporen om asielzoekers beter te behandelen. Ook ambassades van andere landen kunnen met hun poli-tieke contacten in de Sri Lankaanse regering gaan praten, in de hoop hen te benvloeden. Een laatste middel om een land onder druk te zetten, zijn economische sancties door bij-voorbeeld de EU.

  Onderzoeksreis Sri Lanka: dePortatie van PakiStaanSe chriStenen

 • 11

  Tegen welke beperkingen van werken op internationaal niveau liep je aan?Veel internationale organisaties wer-ken erg bureaucratisch; het nemen van beslissingen duurt daarom lang. Dit was heel moeilijk toen de Sri Lankaanse autoriteiten op een ge-geven moment tien asielzoekers per dag deporteerden naar Pakistan. Ver-der is het internationale recht nog erg vormbaar. Politieke leiders zijn het vaak niet met elkaar eens over de toepassing van bepaalde rechtsregels. Geldt het verbod op terugsturen van asielzoekers naar gevaarlijke landen nu wel of niet voor Sri Lanka?

  Op basis van je onderzoek heb je een rapport geschreven. Welke uit-werking heeft dit gehad?We hebben het rapport naar zoveel mogelijk mensen en organisaties ge-stuurd, die zich met de zaak (zouden moeten) bezighouden: ambassades, de VN, contacten binnen de EU, or-ganisaties als Amnesty. Politici zijn in zekere mate afhankelijk van organi-saties als Jubilee Campaign, die feite-lijke informatie en rapporten kunnen aanleveren. Op basis daarvan kunnen zij beleid maken en actie ondernemen. Organisaties kunnen bovendien op basis van een goed gedocumenteerd rapport een duidelijk standpunt inne-men. Verder bleek dat de media door ons onderzoek een meer waarheidsge-trouw beeld konden schetsen van de werkelijke situatie in Sri Lanka. Het land heeft nog geen humaner beleid ingesteld. Maar de internationale ge-meenschap weet nu wl hoe Sri Lanka zich gedraagt. n

  raPPort: Betrokkenheid van Turkije bij wandaden in SyriWAT IS ER AAN DE HAND? Sinds de oorlog in Syri losbarstte, hebben met name de christenen in het land het zwaar te verduren gekregen. Extremistische groeperingen zoals Jabhat al-Nusra hebben vrij spel en verjagen de christelijk bevolking uit hun woonplaatsen. Moorden op en ontvoeringen van christenen zijn ook heel gewoon. Turkije heeft vanaf het begin actief of passief deze jihadisten geholpen om Syri binnen te komen. Zonder de hulp van dit NAVO-lid was het IS wellicht niet gelukt om in korte tijd zo sterk te worden. Ook houdt Turkije de vermoedelijke ontvoerder van twee nog altijd vermiste Syrische aartsbisschoppen de hand boven het hoofd.

  WAT HEBBEN WIJ GEDAAN? Nederland werkt nauw samen met NAVO-bondgenoot Turkije om het land te beschermen tegen aanvallen vanuit Syri: sinds januari 2013 zijn twee Nederlandse luchtafweersystemen gestationeerd in het Turkse Adana. Deze missie eindigt overigens in januari 2015. Jubilee Campaign heeft, samen met de Aramese Beweging voor Mensenrechten, de Turkse journalist Erkan Metin naar Nederland gehaald. Hij heeft de Tweede Kamer toegesproken over zijn onderzoek naar de rol van Turkije bij de ontvoering van de twee bisschoppen. Jubilee Campaign heeft deze presentatie aangevuld met een uitvoerig rapport over alle feiten, bewijzen en verdenkingen tegen Turkije m.b.t. haar rol in de Syrische oorlog. Volgens ons zou Nederland op zijn minst de NAVO-missie direct moeten afbreken. Het liefst zagen wij ook dat Nederland het voortouw zou nemen in een internationaal onderzoek naar de werkelijke rol van Turkije.

  HOE IS HET NU? Nederland wil zijn vingers niet branden aan dit hete hangijzer. Volgens voormalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans waren de bewijzen niet voldoende voor een onderzoek naar Turkije. Oftewel: Nederland heeft geen zin om een NAVO-lid te bekritiseren, ook al staan er mensenlevens op het spel. Door alle internationale aandacht is Turkije wel gedwongen geweest om een duidelijker standpunt in te nemen tegen extremistische groeperingen zoals Jabhat al-Nusra en IS. Het land is echter nog steeds niet happig op het bestrijden van IS, ondanks aandringen daartoe van de door Amerika geleide internationale coalitie. Nederland mocht zijn F-16s, die het inzet tegen IS, bijvoorbeeld niet in Turkije stationeren. n

  ~ jubilee campaign presenteert samen met de aramese Beweging voor mensen-rechten en onderzoeksjournalist erkan metin aan tweede kamerleden de feiten die aantonen dat navo-bondgenoot turkije betrokken is bij wandaden in Syri

  ~ jurist liesbeth janssen van jubilee campaign bezoekt met een team advo-caten het unhcr kantoor om de situatie van Pakistaanse vluchtelingen in Sri lanka voor te leggen.

 • Digitale nieuwsbrief ontvangen?

  U heeft in het afgelopen jaar weinig papieren nieuws-brieven van ons ontvangen. Om kosten te besparen zijn wij ons meer gaan richten op digitale nieuwsbrieven, die u via de e-mail kunt ontvangen. Deze versturen wij maandelijks. Zo blijft u ook op de hoogte van acties, zoals de petitie voor Asia Bibi. Klik op de website in het menu Over ons op Aanmelden digitale nieuwsbrief. Uiteraard blijven wij ernaar stre-ven om u ook enkele malen per jaar via een papieren nieuwsbrief op de hoogte te houden.

  Strijd mee door gebed

  Jubilee Campaign gelooft dat christenvervolging in de kern een geestelijke strijd is. Een overwin-ning in de geestelijke wereld kan alleen worden behaald door gebed. Jubilee Campaign vraagt u dan ook mee te bidden:

  dat christenen ook in deze ver-drukking een sterk geloof mogen houden;

  dat zij hoop blijven houden op verandering en op een verbe-terde positie;

  dat de harten van moslimextre-misten door de kracht van de Heilige Geest verlicht mogen worden.

  Digitale nieuwsbrief ontvangen?

  U heeft in het afgelopen jaar weinig papieren nieuws-brieven van ons ontvangen. Om kosten te besparen zijn wij ons meer gaan richten op digitale nieuwsbrieven, die u via de e-mail kunt ontvangen. Deze versturen wij maandelijks. Zo blijft u ook op de hoogte van acties, zoals de petitie voor Asia Bibi. Klik op de website in het menu Over ons op Aanmelden digitale nieuwsbrief. Uiteraard blijven wij ernaar streven om u ook enkele malen per jaar via een papieren nieuwsbrief op de hoogte te houden.

  Digitale nieuwsbrief

  U heeft in het afgelopen jaar

  Om kosten te besparen zijn wij ons meer gaan richten op digitale nieuwsbrieven, die u via de e-mail kunt ontvangen. Deze versturen wij maandelijks. Zo blijft u ook op de hoogte van acties, zoals de petitie voor Asia Bibi. Klik op de website in het menu Over ons op Aanmelden digitale nieuwsbrief. Uiteraard blijven wij ernaar stre-ven om u ook enkele malen per jaar via een papieren nieuwsbrief

  Hun die voor het recht opkomen, zal het aangenaam zijn,

  de zegen van het goede zal over hen komen. (Spreuken 24:25)

  het team van juBilee camPaiGn WenSt u

  gezegende kerstdagen eneen voorspoedig 2015 toe!

  (van linksboven naar rechtsonder)Peter Bronsveld, (interim) directeur

  Jose Bronsveld, administratieAlbert Koop, jurist (specialist Pakistan)

  Arinne Monster, communicatiemedewerkerLiesbeth Janssen, jurist

  12

  colofon:

  Stichting jubilee campaignPostbus 84

  4200 aB Gorinchem

  t (+31) 183 820 200

  e [email protected]

  W www.jubileecampaign.nl

  @jcampaignnl www.facebook.com/

  jubileecampaignnl

  Giro 444iBan: nl95 inGB 0000 0004 44Stichting jubilee campaign nederland is anBi-erkend.

  hiermee zijn uw giften af-trekbaar voor de belasting.

  12