JOURNAAL - CFA Institute ... De beleggingsridder op zoek naar de heilige graal . 29. Loranne van...

download JOURNAAL - CFA Institute ... De beleggingsridder op zoek naar de heilige graal . 29. Loranne van Lieshout

of 40

 • date post

  09-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of JOURNAAL - CFA Institute ... De beleggingsridder op zoek naar de heilige graal . 29. Loranne van...

 • vba JOURNAAL

  Beleggen om het rendement

  jaargang 34 nummer 133

  voorjaar 2018

  Een pleidooi voor alternatieve alfa 9 Beleggen in Private Markets: Oog voor rendement en voor langetermijnontwikkelingen 16 Near-optimal portfolio Construction 22 Performance rapportage: GIPS 20/20 en nuance in publieke rapportage van rendementen van pensioenfondsen 30

  vb a JO

  U R

  N A

  A L

 • — PRAKTIJK

  Een pleidooi voor alternatieve alfa 9 Ralph Sandelowsky

  Beleggen in Private Markets: Oog voor rendement en voor langetermijnontwikkelingen 16 Sven Smeets, Bram Bikker en Edzard Potgieser

  — ONDERZOEK

  Near-optimal portfolio construction 22 Martin van der Schans1

  — INTERVIEW

  Alternatieve financiering op weg naar volwassenheid 26 Jaap Koelewijn

  — COLUMN

  De beleggingsridder op zoek naar de heilige graal 29 Loranne van Lieshout en Tjemme van der Meer

  — PRAKTIJK

  Performance rapportage: GIPS 20/20 en nuance in publieke rapportage van rendementen van pensioenfondsen 30 Corné Reniers

  — BOOKREVIEW

  Onbegrepen Europa Nieuw licht op een eeuwenoude tweedeling 38 Jaap Koelewijn

  Verder in dit nummer Uit de vereniging VBA Round Table “Impact Investing” 4 Rogier van Heyningen

  CFA Institute Research Challenge 2017/2018 6 Sander Huizinga

  Welcome new CFA charterholders 2017 7

  Buluitreiking 8

  Scriptie Samenvatting van de case study als onderdeel van het vak Macro-economie en Financiële Markten, Postgraduate Opleiding VU-VBA Investment Management Geopolitieke risico’s 36 Frank Vinke, Paul Jansen, Job van Horen en Rob Schippers

  JOURNAAL nummer 133, voorjaar 2018 vba _beleggingsprofessionals

  — INHOUD

  Het najaarsnummer van het VBA Journaal heeft als thema: Opkomende Markten: groeidiamant of eeuwige belofte?

  Beleggen in opkomende markten heeft een lange historie. Zo had het eerste beleggingsfonds ter wereld, “Eendragt maakt Magt”, in 1774 gelanceerd door de Amsterdamse commissionair Abraham van Ketwich, onder andere leningen van plantages in West-Indië in de portefeuille. Mooie marketingtermen als BRIC, Next 11 en CIVITS laten zien dat ook in de 21e eeuw het groeipoten- tieel van opkomende markten nog tot de verbeelding spreekt. Hoge economische groei kan gepaard gaan met hoge rendementen, maar aan beleggen in opkomende markten zitten ook haken en ogen. Zo constateren wij dat de hoge historische groei zich in het verleden niet altijd vertaald lijkt te hebben in hoge gerealiseerde aandelenrendementen. Waarom is dit mogelijk anders in de toekomst?

  In dit themanummer wil de redactie stilstaan bij beleggen in opkomende markten. Daarbij denken wij onder meer aan de volgende invalshoeken: • Zijn de opkomende markten nog voldoende

  onderscheidend om als aparte beleggingscategorie beschouwd te moeten worden? Is het nog wel mogelijk om de opkomende markten eenduidig af te bakenen? Moeten we toe naar een ander classificatiesysteem en kan dit eenvoudiger met big data of meer granulaire verslaglegging? En wat is de samenhang van de opkomende markten met andere beleggingscategorieën zoals grondstoffen en de Amerikaanse dollar?

  • De rendementspotentie versus de risico’s van de beleggingsmogelijkheden in de opkomende markten: aandelen, EM debt, private equity, frontier markets, onroerend goed, infrastructuur…

  • Marktefficiëntie en -liquiditeit en de relatie daarvan met de keuze voor actief of passief.

  • Issues omtrent beleggingen in state-owned / state sponsored ondernemingen alsmede ‘Shareholder rights’, en andere ESG aspecten die specifiek zijn voor de opkomende markten.

  • Impactstrategieën, zoals microcredit en clean energy, mede in het licht van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

  • Opkomende markten in de context van geopolitiek en ontwikkelingen zoals globalisering en democratisering.

  • Hoe gaan we om met dominante landen binnen de opkomende markten? China, als economische ‘super power’ en grootste markt binnen het geheel aan opkomende markten. Wat is de rol van India qua invloed op de wereldwijde groei?

  Andere invalshoeken of onderwerpen gerelateerd aan beleggingen in opkomende markten worden uiteraard ook gewaardeerd. Via deze call for papers roepen wij geïnteresseerde auteurs op voor 30 april 2018 contact op te nemen met de redactie (secretariaat@nvba.nl). Het moet daarbij gaan om oorspronkelijk werk dat nog niet elders is gepubliceerd.

  — CALL FOR PAPERS

 • Nummer 133_voorjaar 2018 3

  vba JOURNAAL

  — EDITORIAL

  Beleggen om het rendement

  Voor u ligt het voorjaarsnummer van het VBA Journaal. Dit keer heeft de redactie als thema gekozen “Beleggen om het rendement”. In de huidige lagerente omgeving wordt het door veel beleggers moeilijker en moeilijker gevonden om assetklassen te vinden die acceptabele ( verwachte) rendementen leveren. We zijn daarom op zoek gegaan naar bijdragen die zich richten op beleggingsrendementen en manieren om die te genereren. Uiteindelijk is er vanuit verschillende invalshoeken gereageerd, en hebben we een Journaal samengesteld met weer een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Als het om rendement gaat, dan heeft men het vaak over alfa. Dit concept is uitgediept door Ralph Sandelowsky in zijn bijdrage over alfagenere- rende strategieën. Duurzaamheid, complexiteit en implementatie binnen de futuresmarkt komen alle aan bod. Sven Smeets, Bram Bikker en Edzard Potgieser belichten de mogelijk heden die beleggingen in private markten in dit kader zouden kunnen bieden aan beleggers.

  Beleggen gaat natuurlijk niet om alleen het rendement, maar uiteindelijk meer om de afweging tussen rendement en het te lopen risico. Martin van der Schans past beide concepten toe en legt uit hoe beleggers kunnen komen tot een ‘near-optimal’ portefeuilleconstructie. Na het behalen van goede (of minder goede) resultaten, is het tijd om deze te communiceren aan stakeholders, zoals deelnemers in een pensioenfonds. Corné Reniers gaat daarom in op het concept ethisch verantwoorde rapportage.

  Traditioneel is er ook weer een interview. Dit keer hebben we Roland Kleverlaan geïnterviewd over crowdfunding. Hoewel crowd funding nog altijd in de relatieve kinder schoenen staat, wordt het door vooral particulieren gezien als een mogelijkheid om extra rendement te behalen bovenop de lage spaarrente. Heeft het huidige systeem voldoende waarborgen ingebouwd om de risico’s op deze markt beheersbaar te houden?

  De VBA-scriptiesamenvatting is ditmaal op een andere wijze ingevuld. Job van Horen, Paul Jansen, Rob Schippers en Frank Vinke hebben zich binnen de module ‘Macro-economie en financiële markten’ gestort op de casus geopolitieke risico’s. De geopolitieke risico index stond in 2017 het hoogst sinds 2003, en dit kan beleggers nerveus maken. De auteurs trekken op basis van een (literatuur)analyse de conclusie dat geografische spreiding en een ruime allocatie naar aandelen manieren zijn om om te gaan met dit type risico’s in een beleggingsportefeuille.

  Ten slotte gaat de boekbespreking dit keer over ‘Het onbegrepen Europa’. Bert Bakker betoogt in zijn boek dat er veel meer aan de hand is dan een conflict tussen Noord- en Zuid-Europa. Er gaapt een diepe kloof tussen de wijze waarop de economie en de daarbij behorende instituties zijn ingericht. In zijn boek zoekt hij daarvoor een verklaring.

  Al met al is het weer een lezenswaardige editie geworden van het VBA Journaal. We wensen u veel leesplezier!

  Namens de redactie Dirk Gerritsen Jaap Koelewijn

 • Nummer 133_voorjaar 2018 4

  vba JOURNAAL

  — UIT DE VERENIGING

  VBA Round Table “Impact Investing”

  Op 29 november organiseerde de commissie Private Banking een round table over Impact Investing. Onder leiding van moderator Paul Broholm wisselden de deelnemers onderling ervaringen uit en werd gediscussieerd over de toekomst van een van de belangrijkste trends in beleggen van dit moment.

  — Aanwezigen

  – Maarten van Dam – Pymwymic – Jan Willem Nieuwenhuys – ASN Vermogensbeheer

  – Hans Molenaar – IVM Caring Capital – Paul Broholm – Insinger Gilissen, commissie Private Banking en moderator

  – Jelmar Everwijn – commissie Private Banking VBA

  – Rogier van Heyningen – commissie Private Banking VBA

  Korte introductie deelnemers Jan Willem Nieuwenhuys, directeur vermogensbeheer ASN Vermogensbeheer ‘De eerste prioriteit van impact beleggen is het genereren van impact, waarbij het financiële rendement secundair is. Door

  dit helder te communiceren aan je stakeholders, creëer je direct een stabiele basis voor de lange termijn.’

  Hans Molenaar, duurzame belegger van het eerste uur, mede-oprichter IVM Caring Capital ‘Duurzaam beleggen is een middel met als doel het gene- reren van impact. De evolutie

  van duurzaam beleggen naar impact investing krijgt vorm door te vertellen wat we precies reali- seren met het duurzaam beleggen, waarbij meetbaarheid van de resultaten van belang is.’

  Maarten van Dam, Managing Director bij Pymwymic. Pymwymic (“Put Your Money Where Your Meaning Is”) is een co-operatie die voor een aantal families impact pro- beert te realiseren.

  ‘Er is op het gebied van impact investing nog een wereld te winnen; het is bijzonder interessant dat deze weg niet is geplaveid.’

  Paul Broholm, Director Institutional Services bij InsingerGilissen. Hee