Joop Groot Nuelend en zijn passie voor vliegtuigbouw en 2016. 10. 14.¢  Joop Groot Nuelend...

download Joop Groot Nuelend en zijn passie voor vliegtuigbouw en 2016. 10. 14.¢  Joop Groot Nuelend en zijn passie

of 32

 • date post

  04-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Joop Groot Nuelend en zijn passie voor vliegtuigbouw en 2016. 10. 14.¢  Joop Groot Nuelend...

 • Dinsdag 14 april 2009 71e jaargang no. 6

  Joop: ‘ De stichting ‘ Vroege Vogels ‘ is dertig jaar geleden opgericht. Zelf ben ik 20 jaar lid. Vliegtuigen bouwen en restaureren, prachtig om te doen. Wij hebben als stichting een collectie van 25 toestellen in beheer zoals bijvoor- beeld een Bückner 133 C Jungmeister, Tiger Moth, Gipsy Moth, Fokkers en Fairchilds, Brewster Fleet noem maar op.

  Jaap Mesdag ( 87) de oudste vliegenier in Nederland, is eigenaar van de stich- ting. Behalve zelf vliegen en restaure- ren is Jaap tevens instructeur. Ik ben op velerlei gebied zijn adviseur. Het doel van de ‘Vroege Vogels’ is om de historie van de vliegtuigbouw in stand te houden’, zo zegt Joop. Op de websi- te www.grootnuelend.nl zijn veel af- beeldingen te zien.

  Behalve de interesse voor de lucht- vaart heeft Joop Groot Nuelend nog een andere gepassioneerde hobby: fo- tograferen ! Is hij met vliegtuigen ‘op pad’, of met vakantie of hij maakt een wandeling door Vordens dreven, Joop Groot Nuelend heeft zijn digitale ca- mera, type Olympus, altijd bij zich. ‘Ik heb er wel duizend foto’s meege- maakt’, zo zegt hij.

  Joop begon al op 12 jarige leeftijd met deze hobby. ‘Het fotograferen zit bij ons in de familie. Mijn moeder Jo (meisjesnaam Eggink) maakte toen al foto’ s die door haar zus Hanna wer- den ontwikkeld. Wij woonden vroeger in het buurtschap Wildenborch. Als jongens van een jaar of veertien heb- ben we toen een club opgericht, de

  ‘Wildenborchse fotoclub’. Samen met Harry Oplaat, Hennie Rossel, Hendrik Jan Meulenbrugge en Gerrit Barge- man. Ik heb in die tijd persfotograaf Henk Braakhekke (een achterneef van mij ) nog de kneepjes van het vak ge- leerd.

  De interesse voor radio’ s heb ik van mijn opa Johan Eggink. Die bouwde in de twintiger jaren al radio’ s. Opa Jo- han was een merkwaardig man. Ze hadden bij mijn moeder thuis tien kinderen.

  Toen Herman, de oudste zoon, naar Amerika emigreerde zei opa Johan te- gen mijn oma; ‘ ik ga Herman opzoe- ken’. Wel opa vertrok en kwam zes maanden later weer terug. Hij was in Amerika geweest en het was goed zo. Opa ging weer gewoon thuis op de boerderij aan het werk. Alsof hij niet was weggeweest’, zo zegt kleinzoon Joop lachend.

  In 1938 werd er in Vorden de land- bouwtentoonstelling ‘Lamito’ gehou- den. Een groots opgezette show waar- bij tevens een revue werd opgevoerd. Ter gelegenheid van dit evenement werd een film opgenomen. Er werden toen onder meer opnames van bedrij- ven en buurtschappen gemaakt. Op

  deze film zijn heel veel mensen te zien. Joop Groot Nuelend: ‘ Ik kreeg in de jaren zestig van fotograaf Toon Dol- phijn een grote doos met stukken film. Hij vroeg mij of ik deze stukken wilde uitzoeken om daar weer een bruikbare film van te maken. En dat

  heb ik gedaan. Ik ben toen regelmatig met deze film op pad geweest om de- ze voor clubs en films te draaien. Ja- ren, nadat Dolphijn de zaak had ver- kocht, kwam ik via, via de film weer op het spoor en heb ik deze op ver- schillende plaatsen moeten repareren en schoonmaken.

  Vervolgens heb ik zelf een kopieerap- paraat gemaakt om van deze film, fo- to’ s te maken. Ik heb toen ongeveer 500 foto’ s stuk voor stuk bewerkt om ze geschikt te maken voor een CD. De- ze CD is voor 8 euro bij Videotheek Vorden of bij mij ( 0575- 551366) te koop.

  Bij deze CD is een opdracht gevoegd, waarbij de kijker wordt gevraagd om van herkenbare mensen hun naam op een lijst te schrijven met het daarbij behorend fotonummer.

  Als ze mij deze lijst met namen toestu- ren (Hoetinkhof 113) of mailen (j.grootnulend@upcmail.nl ) dan zal ik de lijst, wanneer die redelijk kompleet is, beschikbaar stellen aan de mensen die de CD hebben gekocht. Er zijn vast nog wel (wellicht oudere) Vordenaren die de mensen op de foto’s herkennen. Ik ben zeer benieuwd’, zo zegt Joop Groot Nuelend.

  Joop Groot Nuelend en zijn passie voor vliegtuigbouw en fotografie

  Tweemaal in de week (woensdag en zaterdag) is Vordenaar Joop Groot Nuelend in Lelystad te vinden om daar zijn grote passie ‘sleutelen en bou- wen van vliegtuigen ‘ uit te oefenen. Dat gebeurt bij de ‘Early Birds’ of op zijn Nederlands bij de stichting ‘Vroege Vogels’, gewijd aan historische vliegtuigen en motoren. Een aantal jaren geleden bouwde Joop zijn eigen vliegtuig de PH- JGN de afkorting van J(oop ) G(root N(uelend). Zegt hij: ‘ Dit vliegtuig heb ik met behulp van sponsors kunnen bouwen. Ik denk dat ik er ongeveer drie jaar over heb gedaan. Ik heb er zelf ook ingevlogen, wel met een instructeur naast mij’, aldus de 64 jarige Vordenaar, die zijn hele leven aan ‘modelbouw’ heeft gedaan. Als hobby radiografisch bestuurde vliegtuigjes bouwen om die te laten rondvliegen.

  DE VALEWEIDE BLOEMEN & PLANTEN

  20 rozen

  €3.99

  Gld.dichtbij

  Kijk op provinciepagina

  Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

  4

  Werken doe je bij:

  OLDENHAVE PERSONEELS-

  DIENSTEN www.oldenhave.nl

  0575-54 69 86

  Elke dag een reden om naar Plus te gaan! • Elke maandag brooddag 3 broden slechts € 2.69 • Elke dinsdag kilo verse worst € 2.69 • Elke woensdag Verse Plus

  Pannenkoeken of Poffertjes € 1.69 Bij een besteding van minimaal € 25,00: • Elke donderdag krat bier

  (elk bier naar keuze, max. 2 kratten) € 8.83 • Elke vrijdag Plus huiswijn (zuid-afrikaanse) 2e fles half geld

  • Elke zaterdag Verwen-actie: 4 Saucijzenbroodjes € 1.60

  (Deze acties vervallen indien het product in een week-actie loopt)

  Alleen bij Plus Eland Hengelo (Gld.) T: 0575-463777 • F: 0575-461766

 • Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti- culieren en verenigingen. Is men als particulier c.q. bedrijf inge- schreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. Mini- mumprijs voor Contactjes € 5,95 (incl. btw) voor 80 karakters; elk karakter meer € 0,03. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen verstrekt aan derden, € 3,25 (incl. btw) extra. Dubieuze of anonieme opgaven worden niet geplaatst. Betaling: contant, anders worden admini- stratiekosten berekend à € 3,25 (incl. btw). Contactjes kunnen ook opgegeven worden via onze website www.contact.nl. Bere- kening kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

  �De Stichting Veilingcom- missie Vorden houdt iedere zaterdag van 9 tot 12 uur in het HAVO-gebouw (Burg. Galleestraat 59) te Vorden, verkoop van meubels, boe- ken, huish.artikelen, glas- werk, enz. Ook kunt u daar terecht na tel.afspraak met Dhr. Harmsen tel. 0575- 551486. Tevens vragen wij goederen voor de te houden Veiling, Pleinmarkt en Boe- kenbeurs. Telefonisch aan- melden op de volgende tel.nrs. 0575-551486 en 0651380097.

  �De Stichting Veilingcom- missie Vorden houdt iedere zaterdag van 9 tot 12 uur in het HAVO-gebouw (Burg. Galleestraat 59) te Vorden, verkoop van meubels, boe- ken, huish.artikelen, glas- werk, enz. Ook kunt u daar terecht na tel.afspraak met Dhr. Harmsen tel. 0575- 551486. Tevens vragen wij goederen voor de te houden Veiling, Pleinmarkt en Boe- kenbeurs. Telefonisch aan- melden op de volgende tel.nrs. 0575-551486 en 0651380097.

  Hervormde kerk Vorden Zondag 19 april 10.00 uur ds. J. Kool.

  Gereformeerde kerk Vorden Geen dienst.

  Hervormde kerk Wichmond Zondag 19 april 10.00 uur ds. M. Benard.

  R.K. kerk Vorden Zondag 19 april 10.00 uur Woord- en communieviering.

  R.K. kerk Vierakker Zaterdag 18 april 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang Zondag 19 april 10.00 uur Woord- en communieviering, herenkoor.

  Tandarts 18/19 april D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00. Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

  Huisarts Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 - dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

  Regionale Huisartsenpost te Zutphen U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst- doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen opti- male zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis- artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

  Apotheek De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

  Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00- 19.30 uur. Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn. Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener- afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

  Brandweer, tel. 112

  Politieteam Bronckhorst Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: Dr. Gasthuis