Joomla! Migratie (NL)

39
Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo Joomla! migratie

description

A Dutch presentation on how to migrate from Joomla! 1.5 to Joomla! 3.x or update from Joomla! 2.5 to Joomla! 3.x.

Transcript of Joomla! Migratie (NL)

Page 1: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Joomla!migratie

Page 2: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Ik ben Jisse Reitsma

Developer

Ondernemer

Oprichter van YireoJoomla! & Magento extensies

Documentatie & blogs

AuteurJoomla! templates-book (NL, 2008)

Joomla! Plugins Book (EN, 2014)

Page 3: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Mijn presentatie

Deel 1 - Wat is migratie?

Deel 2 - Migreren van Joomla! 1.5 naar 3.x

Deel 3 - Migreren van Joomla! 2.5 naar 3.x

Deel 4 - Code migreren

Presentatie online: http://slideshare.net/yireo

Tweets: @yireo

Page 4: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Deel 1:Wat is migratie?

Page 5: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Joomla! versies (1/2)

Mambo / Joomla! 1.0

Joomla! 1.5

Joomla! 2.x seriesJoomla! 1.6, Joomla! 1.7

Joomla! 2.5

Joomla! 3.x seriesJoomla! 3.0, Joomla! 3.1, Joomla! 3.2

Joomla! 3.5

Page 6: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Joomla! versies (2/2)

LTS (Long Time Support)Joomla! 1.5

Joomla! 2.5

Joomla! 3.5

STS (Short Time Support)Joomla! 3.1

Joomla! 3.2

Development (GitHub) / Nightly builds

Page 7: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Van Joomla! 1.5 naar Joomla! 3.x

Migratie van database via een 3de partij extensieJUpgrade, SPUpgrade

Upgrades van derde partij extensiesVerouderde extensies vervangen met alternatieven

Migratie via JUpgrade of SPUpgrade

Handmatig copieren van database-tabellen

Migratie van maatwerkTemplate

Maatwerk extensies

Page 8: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Van Joomla! 2.5 naar Joomla! 3.x

Een simpele upgradeUpgrade via Joomla! Update Manager

Upgrade via patch-bestand (FTP, SFTP of SSH)

Te verwachten problemenVeranderde code, dus Joomla! 3.x compatibiliteit nodig

CSS problemen ivm overstap naar Bootstrap

Page 9: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Migreren of een nieuwe site bouwen

MigrerenComplexere website met veel content

Website met gebruikers (forum, nieuwsbrief, gastenboek)

Nieuwe site opbouwenSimpele website met weinig content

Huidige content gewoon overcopieren

Page 10: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Deel 2:Van Joomla! 1.5 naar 3.x

Page 11: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Stappenplan

Backup van productie-site

Test-site opzetten vanaf backup

Migratie testen

Test-site opzetten vanaf backup

Migratie testen

Productie-site migreren

Page 12: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Migratie tools

RedMigrator

SPUpgrade

jUpgrade

Migrate Me

J2XML

Cms2Cms

Page 13: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Voordat je begint

Controleer hosting omgeving op minimum systeemeisenJoomla! 3.x: PHP 5.3.1 of liever PHP 5.4

MySQL 5.1

Content opschonen / prullenbak leeg

Backup van database en bestanden

Page 14: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

PHP tijdens de migratie

PHP-instellingenerror_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED

display_errors = Off

max_execution_time = 180 (seconden)

max_input_time = 180 (seconden)

memory_limit = 256M

upload_max_filesize = 20M

post_max_size = 20M

Page 15: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Migratie met jUpgrade

Installeer jUpgrade in Joomla! 1.5

Zet MooTools Upgrade plugin aan

jUpgrade maakt zelf een “jupgrade” folderNieuwe Joomla! omgeving met Joomla! 2.5

Nieuwe database-tabellen gecombineerd met oude database-tabellen

maar een andere database-tabel prefix

Page 16: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Migratie met RedMigrator

Gebaseerd op jUpgrade Pro

Installeer RedMigrator in Joomla! 2.5

Via database of via web (RESTful)Bij de RESTful optie wordt een extra Joomla! 1.5 plugin geinstalleerd

Page 17: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Migratie met SPUpgrade

Installeer SPUPgrade in Joomla! 2.5

Configureer SPUpgrade met Joomla! 1.5 database

Mogelijkheid om migratie te herhalen en te herhalenGebruik opties om oude artikelen, of users, etcetera weg te halen

Mogelijkheid tot behoud van oude MySQL IDs

Page 18: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Migratie door content te copieren

HandmatigHandig bij niet al te veel content

Exporteren via J2XML en dan weer importerenHandig voor content, maar niet voor gebruikers, modules, instellingen

Page 19: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Vaak toch nog handmatig werk

Duplicate aliassen

Hersorteren van Menu-Items, artikelen, categorieenDan maar wat extra werk

Instellingen van Menu-Itemscomponent_id in #__menu tabel verwijst naar verkeerde component

Instellingen van modules en plugins controleren

Controle van derde partij extensies

Page 20: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Problemen met duplicate aliassen

Alias (van artikel, categorie of Menu-Item) moet uniek zijnError “Duplicate entries ...”

OplossenAlias en ID noteren

Alias opzoeken en dubbel item verwijderen

Of handmatig in de database gaan wroeten

Page 21: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Controleren

PHP instellingenerror_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED

display_errors = On

Alle content doorlopenArtikelen

Oude URLs omzetten naar nieuwe URLsZijn ze nog beschikbaar of generen ze een foutmelding?

Page 22: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Oude URLs naar nieuwe URLs

Handmatige htaccess-regels

Joomla! core-component “Redirect”

Yireo extensie “Dynamic404”

Page 23: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Website omzetten

Bestanden naar echte website copieren

Database-tabellen naar echte database copieren

PHP instellingenerror_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED

display_errors = Off

Page 24: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Achteraf

Oude website ook beschikbaar maken?

Gebruik niet zomaar de knop “Rebuild Menu”Hiermee kunnen alle IDs van Menus en Categorieen verloren gaan

Maak een database-backup en zorg dat je weet hoe je die weer terug zet

Probeer dan de knop uit

(Let wel dat de knop “Rebuild Menu” soms hard nodig is om de migratie succesvol af te kunnen ronden.)

Page 25: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Deel 3:Van Joomla! 2.5 naar 3.x

Page 26: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Stappenplan

Backup maken

Testen?

Upgraden

Page 27: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Upgraden (1/4)

Page 28: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Upgraden (2/4)

Page 29: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Upgraden (3/4)

Page 30: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Upgraden (4/4)

Page 31: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Database structuur controleren

Page 32: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Overige extensies upgraden

Page 33: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Deel 4:Code migratie

Page 34: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Code van Joomla! 1.5 naar 3.x

Alle code doorlopen

Page 35: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Code van Joomla! 2.5 naar 3.x

Verouderde klassenJParameter > JRegistry

JModel > JModelLegacy

Verouderde klasse-methodenJDate::toMySQL > JDate::toSQL

JController::authorize() > JController::authorise()

http://docs.joomla.org/Potential_backward_compatibility_issues_in_Joomla_3_and_Joomla_Platform_12.2

Page 36: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Geen DS

DS was een alias voor DIRECTORY_SEPERATOR

Gewoon weggehaald in Joomla! 3.x

Vervangen met een /Dat werkt ook onder Windows, zeggen ze

Page 37: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

JModel / JView / JController

Onderdeel van een MVC component

Geen abstracte klasse meer maar een interfaceGeen directe extends mogelijk met een PHP interface

Origineel hernoemd naar JModelLegacy, JViewLegacy, JControllerLegacy

JModelAdmin klasse gemarkeerd als “deprecated”

Page 38: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

Framework on Framework (FoF)

Geschreven door Nicholas Dionysopoulos (Akeeba Backup)

Onderdeel van het Joomla! Framework sinds Joomla! 3.2

RAD (Rapid Application Framework)Weinig code nodig om toch een volledig functioneel MVC component te maken

Support voor nieuwe UCM (Unified Content Model)?

Page 39: Joomla! Migratie (NL)

Presentatie “Joomla! migratie” - http://slideshare.net/yireoJisse Reitsma ([email protected]) - Twitter @yireo

tweet @yireo