Jongbloed najaar 2012 deel 1

download Jongbloed najaar 2012 deel 1

of 34

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Jongbloed najaar 2012 deel 1

Transcript of Jongbloed najaar 2012 deel 1

 • J O N G B L O E D

  uitgeverij Barnabas Uitgeverij Benjamin

  Uitgeverij Columbus dwarsligger Uitgeverij Filippus

  Uitgeverij Groen Uitgeverij Jongbloed Uitgeverij KBS

  Uitgeverij iWedema Uitgeverij Protestantse Pers Van iWazijk

 • Inhoud Uitgeverij KBS Willibrordvertaling standaardeditie 2-3 Will ibrordvertaling paperback Willibrordvertaling schooleditie Bijbelgids 4

  Uitgeverij Jongbloed NBV met deuterocanonieke boeken 5 Herziene Statenvertaling Psalmen-Gezangen groter formaat 6 Herziene Statenvertaling Psalmen-Gezangen Bundel 1938 7 Het Boek Quote editie 8 Het Boek to go 9 #Durftevragen 10 God is er altijd 11

  Uitgeverij Barnabas Wat ouders moeten weten Wat werkende vrouwen moeten weten De mysterieuze stoel Dreigend onheil begin opnieuw!

  Uitgeverij Medema Ingesneeuwd Meer inspiratie Alles is mogelijk Coachboek voor ouders Hartelijk getalenteerd Ben ik nou gek? Geloven zonder schone schijn De geliefde discipel Het Woord van God

  Uitgeverij Groen De Grote Bijbelatlas De satan - een noodzakelijk kwaad Wordt een heer! Vrije Friezen Reizen met Augustinus Opwekking en gebed Volkskerk in de marge Op de uitkijk

  12 13

  14-15 16 17

  18-19 20 21 22 23 24 25 26 27

  28-29 30 31 32 33 34 35 36

  Uitgeverij Benjamin Aan de keukentafel Een heel bijzonder kindje Mijn kleine kerstboekje Kerstster doeboek wijs maar aan Bijbel Zaches Jona

  Bas Educatie My school Vernieuwde Bas prentenboeken

  Uitgeverij Columbus Tijs en Ratje gaan naar de tandarts hier met dat geld! Armani, de zwarte hengst Droombaan in de dierentuin Zoute tranen & zoete koek serie De Olijke Tweeling Meiden van de kook Grauwmantel Verdwijning in Barcelona Goed bedoeld Geen keus

  e - s i . ,

  Het nieuwe Liedboek

  Varschijningskalender

  Adressen

  37 38 39 40 41 42 43

  44 45

  46 47

  48-49 50 51

  52-53 54 55

  56-57 58 59

  60-6?

  63

  64-66

  67

  68

 • Bijbels i/) m V

  Q) CD H

  Willlbrordvertaling 1995 standaardeditie, paperback, schooleditie

  De v e r t r o u w d e Wi l l ibrordverta l ing 1 9 9 5 in dr ie

  n i euwe u i t voe r i ngen m e t een l icht herz iene tekst ,

  en in een n ieuw oms lag - en b i n n e n w e r k o n t w e r p

  van G e e r t de Kon ing .

  P romot ie :

  pe rsbe r i ch t

  ve rzend ing pe rsexemp la ren

  b i j be lca ta logus

  USP's:

  n i euwe spe l l i ng

  n ieuw dwarsve rw i j z i ngenapparaa t en n ieuwe

  kaar ten

  n i e u w e lay-out

  t w e e k l e u r e n d r u k

  n i euwe cover

  s tandaarded i t i e

  L

  Mat . 3:1-12; Luc. 3:1-17;

  Joh. 1:6 1:2

  Mal. 3:1; Mat . i i : i o

  1:3

  les. 40:3; Joh. 1:23

  1:4 Mare. n ;3o ; Hand. 13:24;

  19:4 1:6

  2 Kon. i:S 1:7

  Joh. 1:26-27; Hand. 13:25

  1:8 Joh. 1:33; Hand. 1:5

  1:9-13

  Mat . 3:13-4:11; Luc. 3:21-22;

  4:1-13 1:10

  Het evangelie volgens Marcus

  1 Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God. ^Zoals ge-schreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, om vm weg te banen;

  ^ een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht,

  "zo trad Johannes op. Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering tot vergeving van zonden. ^Heel Judea en alle inwoners van Jeruza-lem liepen naar hem uit. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, en beleden hun zonden. "Johannes ging gekleed in kameelhaar en had een le-ren gordel om zijn middel, en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij kondigde aan: 'Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken, "ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.'

 • Bijbels

  CQ CD <

  CD

  7s DJ CO

  paperback schooleditie

  KBS UITGEVERIJ

  Btitrt leefbaarheid

  starTcTaardeditie gebonden formaat 14 x 21 cm ca. 2.000 biz.

  ISBN 978-90-6173-168-9 (O) NUR701 prijs ca. 42,50 verschijnt ol

 • Bijbelstudies - Michael Keene co ca

  0) > CU CD

  Bijbelgids

  Deze compacte gids geeft een compleet en helder beeld van het ontstaan en het gebruik van de Bijbel. Veel vragen en thema's worden overzichtelijk behandeld. Hierdoor is het boek een handige gids bij het bijbellezen.

  Michael Keene is theoloog en was leraar op middelbare scholen. Hij heeft meerdere boeken gepubliceerd over het christendom en andere godsdiensten.

  Doelgroep: (jong)volwassenen studenten religie- en cultuurwetenschap

  Promotie: persbericht

  verzending persexemplaren

  USP's:

  korte tekstblokken snelzoeker prachtige kleurenfoto's overzichtelijke informatieschema's aantrekkelijke vormgeving

  Heel scherp geprijsd

  KBS UITGEVERIJ

  g paperback met f lappen > fullcolour gellustreerd

  g* formaat 17,8 X 12,5 cm

  ca. lOblz ,

  ISBN 978-90-6173-846-6 NUR703 prijs ca. 6,95 verschijnt september 2012

  9 / a u o I ( ' f D D

  r ^

 • Bijbels

  De Nieuwe Bijbelvertaling met deuterocanonieke boeken

  De nieuwe standaarduitvoering van De Nieuwe Bijbelvertaling met deuterocanonieke boeken. Het beeld op de cover is van Jeltje Hoogenkamp.

  Promotie: persbericht verzending persexemplaren bijbelcatalogus

  USP's: nieuwe spelling herziene tekst met dwarsverwijzingenapparaat nieuwe lay-out tweekleurendruk nieuwe cover door Pietersma junior

  CD CD < CD

  O

  CQ O^ O CD Q -

  Interconfessioneel

  O > 0 01 0) O

  gebonden

  tweekleurendruk

  formaat 12 x 18 cm

  ca. 2000 biz.

  ISBN 978-90-8912-054-0 (O) NUR701 prijs ca. 35,00 verschijnt september 2012

  7 8 9 0 8 9 1 2 0 5 4 0

 • Bijbels TS (D

  _o

  CD c O

  CU >

  U) +-> BIJBEL P S A L M E N

  Herziene Statenvertaling Psalmen - Gezangen -groter formaat

  De HSV met aanhang is nu beschikbaar in een groter, prettig leesbaar formaat. Er zijn twee edities te verkrijgen: een luxe editie met leren omslag, index en rits en een editie met vivella-omslag en index. Bestel snel, want er is veel vraag naar deze uitgave!

  Promotie: bijbelcatalogus

  B I J B E L P S A L M E N

  Op veler verzoek

  gebonden met koker

  formaat 13 x 20,5 cm ca. 2112blz. NUR701

  verschijnt september 2012

  ISBN 978-90-6539-370-8 (O) (leer, rits, index) prijs ca. 135,-

  ISBN 978-90-6539-371-5 (O) (viveila, index) prijs ca. 99,-

  II lil 1 1 7 8 9 0 6 5 3 9 3 7 0 8

  9 / a u b s ' d i i ' I 5

 • Bijbels

  Herziene Statenvertaling Psalmen - Gezangen -Bundel 1938

  Aan de reguliere HSV met aanhang (waarin opgenomen: HSV bijbeltekst. Psalmen 1773, 12 Gezangen plus Ere zij God en Een vaste burcht is onze God, belijdenisgeschriften, klassieke en hertaalde formulieren, belijdenisvragen van Voetius, belijdenisvragen CGK) zijn nu alle 306 gezangen uit de Hervormde Bundel 1938 toegevoegd.

  BIJBEL *

  P S A L M E N

  B U N D E L 1 9 3 8

  CQ CD < (

  O

  (D O] O ( CL

  Promotie: persbericht bijbelcatalogus

  USP's: fraaie uitgave luxe, stevige koker

  Eerder verscheen: zie www.statenvertaling.nu

  Met Hervormde Bundel 1938

  P-

  c O D)

 • Bijbels "D CU

  _0 M O) c O

  0) > (V U)

  Het Boek Quote-editie

  In de Quote-editie van Het Boek zijn alle uitspraken van God en Jezus in een blauwe kleur weergegeven. De gebruiker kan hierdoor verrassende ontdekkingen doen. Deze Bijbel heeft een fraaie luxe vivella band en bevat inleidingen op ieder bijbelboek.

  Het Boek

  Promotie: persbericht bijbelcatalogus

  USP's: uitgebreidere tekst

  Eerder verscheen: Het nieuwe Leven Het Boek - standaardeditie

  CO: tD i O :

  : OTj oT: tD! 0 0 " CT) = c o : on;

  Het I Leven

  Vernieuwde cover

  a

  O

  vivella

  tweekleurendruk

  formaat 14 x 21 cm

  ca. 1600 biz.

  ISBN 978-90-6539-378-4 (O) NUR701 prijs ca. 49,-verschijnt oktober 2012

  Cr.

  9 / a u o ^ ^ s / o ^

 • Bijbels

  Het Boek to go

  Het Boek to go is de vernieuwde uitgave van Het Boek mobiel. Het kleine formaat maakt deze uitgave makkelijk mee te nemen en is zeer geschikt als evangelisatiemiddel.

  Promotie: bijbelcatalogus

  HET BOEH

  CQ CD < CD

  O 13

  (Q ^

  O CD C L

  Vernieuwde cover

  h I

  O

  paperback

  formaat 9 x 13,5 cm

  ca. 500 biz.

  ISBN 978-90-70998-52-3 (O)

  NUR701

  prijs ca. 4,95

  verschijnt september 2012

  Gr.

  9 ( ' a u c u a a ^ ^ j

 • "O Q)

  _o

  U) c O

  ( > (U 05

  Christelijk leven - Stefan van Dijk en Roelien Smit

  #Durftevragen psa lmen

  #Durftevragen brengt de psalmen 1, 13, 51, 139 en 146 op een praktische, eigentijdse manier onder de aandacht bij jongeren. Het biedt veel ruimte voor creativiteit en sluit aan bij de Jongerenbijbel.

  Stefan van Dijk en Roelien Smit zijn beiden werkzaam bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

  Doelgroep: kerkelijke jongerenwerkers jongeren

  Promotie: verzending persexemplaren advertentie

  Eerder verscheen: Alles = Anders Jongerenbijbel

  < n 03: IDi O : CO:

  N ) : O ! - I^ i Ln ; oo :

  -n 00:

  O : CO:

  r o : ai = c o : CD = O !

  In samenwerking met

  i L t l l S B i l L l i z L L l d L f e L L l L n e d e r l a n d s ^ - b i j b e l g e n o o t s c h a p