Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar...

of 38 /38
Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober 2018 Lode Vermeersch Jessy Siongers

Embed Size (px)

Transcript of Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar...

Page 1: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Jong geleerd, jong gedaan!

Onderzoek naar cultuureducatie en –

participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober 2018

Lode VermeerschJessy Siongers

Page 3: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

In welke sector werk je?

A. Kinderopvang

B. Kleuteronderwijs

C. Welzijn

D. Cultuur

E. Hoger onderwijs

F. Andere

1

vote at Jonggeleerd.participoll.com

A B

100%

(1)

C D E F

Page 5: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Stelling 1

Kunstenaars en artistieke organisaties in kinderopvang laten werken is niet nodig als de kindbegeleiders zelf voldoende geschoold zijn in artistieke/muzische activiteiten.

A. Akkoord

B. Niet akkoord

1

vote at Jonggeleerd.participoll.com

100%

(1)

A B

Page 6: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Stelling 2

De meeste kunstenaars hebben niet de pedagogische kwaliteiten om met de allerkleinsten om te gaan.

A. Akkoord

B. Niet akkoord

1

vote at Jonggeleerd.participoll.com

A

100%

(1)

B

Page 7: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Stelling 3

Onderzoek naar wat vroege cultuurbeleving doet met de ontwikkeling van kleine kinderen is eigenlijk niet nodig.

De cultuurbeleving op zich is belangrijk op zich, niet de mogelijke effecten.

A. Akkoord

B. Niet akkoord

1

vote at Jonggeleerd.participoll.com

100%

(1)

A B

Page 8: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Stelling 4

Cultuur organiseren en programmeren voor kleine kinderen is duur (kleine zalen, kleine groepen, lage ticketprijs).

Moet de overheid meer gericht bijspringen om het aanbod toegankelijk te maken?

A. Ja

B. Neen

1

vote at Jonggeleerd.participoll.com

A

100%

(1)

B

Page 9: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Stelling 5

Cultuur moet een expliciet/apart ontwikkelingsdomein zijn in de beleidsvisie op kinderopvang… en dus niet “verborgen” zijn in een holistische kijk.

A. Akkoord

B. Niet akkoord

1

vote at Jonggeleerd.participoll.com

100%

(1)

A B

Page 10: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Stelling 6

Lokale samenwerking tussen onderwijs (kleuterscholen) en welzijn (o.a. kinderopvang) en cultuur is cruciaal om cultuur bij jonge kinderen te brengen. Een specifieke functie, een lokale "cultuurbemiddelaar voor de allerkleinsten" is daarvoor nodig.

A. Akkoord

B. Niet akkoord

1

vote at Jonggeleerd.participoll.com

A

100%

(1)

B

Page 12: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Drie vragen

Vraag 1

Wat is de invloed van cultuureducatie en –

participatie op 0-tot-6 jarigen?

Vraag 2

Welke cultuur- en welzijnsspelers organiseren

cultureel aanbod voor 0-tot-6 jarigen?

Page 13: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Vraag 3

Vlaamse beleid inzake cultuureducatie en –

participatie bij 0-tot-6-jarigen vergelijken

met andere landen: Nederland,

Denemarken, Engeland en Portugal

Aanbevelingen voor beleid en praktijk

Page 17: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Economische redenering:return van deelname en leren bij de kinderen groter zou zijn dan bij oudere leeftijdsgroepen

Sociale redenering:

vroege investering in deelname en leermogelijkheden rendeert niet alleen het meest, het is ook de meest faire en sociaal gelijkmakende investering ten opzichte van andere leeftijdsgroepen

Ontwikkelingsgerichte of pedagogische redenering:

de eerste levensjaren is de mentale souplesse en het leerpotentieel van mensen groot

Page 19: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Culturele discipline

Geo

met

risc

h-

ruim

telij

k re

den

eren

Ma

them

ati

sch

re

den

eren

Vo

cab

ula

riu

m /

ve

rba

al

geh

eug

en

Co

nver

sati

esk

ills

Lees

rijp

hei

d /

in

tere

sse

in le

zen

Lees

pre

sta

ties

Cre

ati

vite

it /

es

thet

isch

evo

ork

eure

n

Zelf

vert

rou

wen

Emp

ath

ie /

pro

-so

cia

al g

edra

g

(fys

iek

/ m

enta

al)

Wel

zijn

Fysi

ek/m

oto

risc

he

vaa

rdig

hed

en

Lere

n

Beeldende kunst / beeld

v v v +/- -

Drama/theater v v v

Dans - - v v

Literatuur v v

Muziek v - v v - v v v v

Erfgoed / musea v v

Audiovisueel / media

v (afh. - - v (afh.)

Page 20: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Beeldende kunst / beeld

• Verband

• Via eigen beelden en beeldbeschouwing =

• zich kunnen uitdrukken,

• trainen van de verbeelden,

• esthetische voorkeuren,

• (basale) stilistische kennis

• Beeldinitiatie >< geometrisch en ruimtelijk redeneren

• Beeldeducatie >< vocabularium/ conversationele skills

• Geïntegreerd beeld- en taalonderwijs ><rijpheid tot lezen

• Geen verband met…

• Andere cognitief-academische prestaties

• Leesprestaties

Page 21: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Drama / theater en Dans

• Verband

• Theater/drama-educatie >< spreekvaardigheid:

• navertellen

• begrip van verhaal

• domeinspecifieke codes van theater

• verbale creativiteit (niet zozeer woordenschat)

• Theater/drama en dans >< creativiteit (!Weinig onderzoek)

• Theater / drama en dans >< zelfvertrouwen m.b.t. lichaam en fysieke prestaties

• Nauwelijks / onduidelijk verband…

• Visueel-ruimtelijk inzicht

• Rijpheid tot lezen (schrijfdans)

• Sociale competenties

Page 22: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Muziek

• Verband

• Muziekparticipatie (in groep) >< empathie en pro-sociaal gedrag

• Lichamelijke bewegingsprogramma’s met muziek >< fysieke en motorische vaardigheden

• Muziek >< cognitieve ontwikkeling

• denktaken, begrijpen van complexe structuren en patronen

• spatio-temporeel redeneren

• taalkundige vaardigheden (woordenschat, verbaal geheugen)

• Creatief met muziek >< creatieve ontplooiing

• Muziekbeoefening >< fysiek en mentaal welzijn

• Nauwelijks / onduidelijk verband

• Mathematisch redeneren (verhoudingen, ritme, …)

• Leesvaardigheden

Page 23: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Literatuurstudie: beschouwing

Rode draden…

• Niet op alle disciplines/ontwikkelingsdomeinen evenveel onderzoek

• Sterke focus op de "oudste" kleinsten

• Vnl. onderzoek naar invloed op het individu, minder op groepsgevoel en groepsdynamiek

• Veel effecten zijn geen transfer / “near transfer”…

Page 25: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Voorbeelden van samenwerking• ‘Open scholen’ en ‘integrale kindcentra’ als motor voor

sterkere samenwerking op lokaal niveau tussen cultuur, zorg en onderwijs (Denemarken & Nederland)

• Lokale project “jong beginnen” (Nederland)https://www.youtube.com/watch?v=XyyinCseal0

Voorbeelden van bijscholingen voor cultuureducatie• Postgraduaat ‘Creativity and the Arts in early childhood’ -

Birmingham (Engeland)• KULT-project (workshops) (Denemarken)

Page 27: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Veldtekening

4214

14980

24075

3469

9

32,1

51,5

7,4

0

10

20

30

40

50

60

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Vanaf peuterleeftijd(0+)

Vanaf kleuterleeftijd(3+)

Kinderen vanaf 6 jaar(6+)

Kinderen vanaf 9 jaar(9+)

aantal %

Page 28: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

Veldtekening

• Focus op:

• Theater en dans (44%)

• Creativiteit en algemeen kunstaanbod (23%)

• Audiovisuele kunsten en media (18%)

• Cultuuraanbod voor allerkleinsten zowel in de grootstad als in minder stedelijke omgevingen

• Aantal activiteiten onder het label creativiteit kent sinds 2015 elk jaar een sterke stijging

Page 29: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

• Sterke klemtoon op interactief werken

• Nauwere samenwerking cultuur en welzijn/kinderopvang wenselijk en zeer zinvol geacht• uitwisseling van behoeften en

mogelijkheden• bedenken en realiseren van projecten

• Creatieve input vanuit cultuur• Opvoedkundige input • Breder publieksbereik

Maar

• grotendeels nog onbekend terrein

• drempels

• Kostprijs

• Moeilijke toegang (veiligheid, andere sector, pleinvrees, weinig belangstelling, …)

• Welzijnssector beschikt over onvoldoende middelen voor realisatie van projecten

• Andere manieren van werken

Veldtekening: bevraging organisaties met aanbod voor allerkleinsten

Page 35: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

(1) Legitimeren en waarderen

Vaststellingen vandaag

• Onderzoek: deelname en leren over/door/met cultuur is bevorderend voor de ontwikkeling : cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel

• Nauwelijks negatieve effecten

• Dus: overheden blijf hierop inzetten!

Suggesties voor de toekomst

• Voldoende bewijs dat men best vroeg start met cultuur

• Meer onderzoek is nodig over aantal aspecten (o.a. de culturele beleving zelf en over de sociaal ongelijke toegang tot cultuur bij de allerkleinsten)

Page 36: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

(2) Bewust maken, informeren en motiveren

Vaststellingen vandaag

• Bewust maken blijft belangrijk

• Weinig animo bij sommige culturele spelers om voor die leeftijdsgroep te werken

Suggesties voor de toekomst

• Ouders/verzorgers informeren over:

• mogelijkheid en meerwaarde

• Het aanbod (uitbreiding van Dynamo-databank / “cultuurkuurtje”)

• Culturele partners versterken in visieontwikkeling: kind als volwaardig participant (museumdirecteur “We gaan ons museum toch niet verkleuteren?”)

• Slechten van drempels: financieel, communicatief, mobiliteit, …

Page 37: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

(3) Aanbieden en programmeren

Vaststellingen vandaag

• Vooral cultureel aanbod voor kleuters (+3)

• Aanbod = multidisciplinair

• Geografisch vrij goed gespreid

• Klein publiek … en dus hoge kost voor aanbieders

• Weinig kunstenaars/kunstenorganisaties met expertise/ervaring voor deze doelgroep

Suggesties voor de toekomst

• Overheid treedt corrigerend op voor de hogere kosten

• Meer aandacht in het hoger kunstonderwijs voor jonge doelgroepen

Page 38: Jong geleerd, jong gedaan! - Cultuur, Jeugd en Media · Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en – participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) Leuven, oktober

(4) Organiseren en ondersteunen

Vaststellingen vandaag

• Komt de gunstige impact van cultuur reeds voldoende uit de verf in kinderopvang?

• Lokale samenwerking kent in vele landen een sterke opgang

Suggesties voor de toekomst

• Cultuur opnemen als apart ontwikkelingsdomein in het pedagogisch raamwerk

• Sterkere samenwerking welzijn, onderwijs en cultuur: “brede scholen” voor jonge kinderen sterker promoten (incl. “brede academies”: vrije en rijke culturele ontmoetingsruimte, cf. Reggio Emilia)

• Lokale samenwerkingsverbanden, Huizen van het Kind als lokale bemiddelaar

• Samenwerking op ministerieel niveau (cf. Denemarken)