John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der...

21
John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam http://www.move.vu.nl/members/ john-stins/

Transcript of John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der...

Page 1: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

John StinsEffecten van emotie op balanscontrole

Research Institute MOVE,Faculteit der Bewegingswetenschappen,Vrije Universiteit Amsterdam

http://www.move.vu.nl/members/john-stins/

Page 2: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

“Het stabiliseren van het lichaam tijdens staan en lopen”

Balansverstoringen:• Zwaartekracht• Ondergrond• Zijwaartse krachten• Neurologische aandoeningen• Aandoeningen aan het spier-skeletsysteem• …

Balanscontrole

Page 3: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Balanscontrole

Page 4: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Balanscontrole

-10 -5 0 5 10-15

-10

-5

0

5

10

Mediolateral sway (mm)

An

teri

o-p

os

teri

or

sw

ay

(m

m)

posturogram

Page 5: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Balanscontrole en emoties

Page 7: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Balanscontrole en emoties

1.8

2.0

2.2

Bo

dy

sway

(S

D C

OP

)

neutral pleasant unpleasant

*

85

87

89

91

93

95

Har

tsla

g (

BP

M)

neutral pleasant unpleasant

*

*

Page 8: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Balanscontrole en emoties

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

Ac

tiv

ity

Ch

an

ge

(%

)

Gastrocnemius

Rectus Femoris

Tibialis Anterior

MotorCognitive Height

Spieractiviteit

Page 9: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Balansverstoringen bij psychopathologie

Subklinische balansproblematiek bij kinderen:• Gilles-de-la-Tourette syndrome (Lemay et al., 2007)• ADHD (Buderath et al., 2009)• Angststoornissen (Erez et al., 2004; Stins et al., 2009)

Mogelijk betrokken neurale structuren:• parabrachial nucleus• “Limbische loop” in basale ganglia• Cortex• ….

Page 10: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Balansverstoringen bij kinderen met angststoornis

AN = anxiety groupTD = typical development

Als balans wordt “uitgedaagd” (staan op schuimrubber, met ogen dicht) vertonen kinderen met angststoornis verhoogde lichaamszwaai.

Stins et al., 2009

Page 11: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Balansverstoringen bij kinderen met angststoornis

AN = anxiety groupTD = typical development

Balans bij kinderen met angststoornis vertoont lagere complexiteit dan controles.

Stins et al., 2009

Page 12: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Balansverstoringen bij whiplash

Whiplash Associated Disorder (WAD) (chronisch):

• Hoofd- en nekklachten• Duizeligheid/balansverstoringen• Stijfheid• Verminderde beweging• Depressie• Hyperarousal• Kinesiophobia• ….

Stins et al., in preparation

Onderzoek gedaan ism. Melvyn Roerdink en Fleur Amsen,en medewerkers van het RCA

Page 13: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Balansverstoringen bij whiplash

Houdingsregulatie bij (WAD):Vragen:• Hebben mensen met WAD andere

houdingsregulatie dan controles• Wat is het effect van gewichtjes ( 1

Kg) rond de middel op de houdingsregulatie?

Twee balanstaken:• Statisch (stilstaan)• Dynamisch (bewuste

gewichtsverplaatsingen)

Stins et al., in preparation

Page 14: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Balansverstoringen bij whiplash

Stins et al., in preparation

• Proefpersoon (patiënt [N = 6] of controle [N = 10])

• Registratie middels krachtenplatform

• Computermonitor met soms feedback over eigen COP

Page 15: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Statische balans bij whiplash

Stins et al., in preparation

0

5

10

15

20

25

patient controlGroup

area

(cm

2)

no waist belt

waist belt

• Patiënten vertonen meer spontane lichaamszwaai tijdens stilstand dan controles

• Dragen van de buidel leidt tot stabieler staan bij patiënten

Page 16: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Dynamische balans bij whiplash

Stins et al., in preparation

• Taak: door middel van ritmische gewichtsverplaatsingen het eigen COP (cirkel) te ‘slalommen’ om langzaam vallende blokjes.

• Condities: met of zonder buidel• Analyses: variabiliteit van

bewegen en bewegingsuitslag (amplitude)

Page 17: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Dynamische balans bij whiplash

Stins et al., in preparation

Resultaat (1):• Patiënten hogere

temporele variabiliteit (minder consistent) dan controles

5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

time (ms)

<---

left

rig

ht --

->m

edio

-late

ral d

ispl

acem

ent (

m)

Page 18: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Dynamische balans bij whiplash

Stins et al., in preparation

Resultaat (2):• Patiënten lagere

bewegingsuitslag dan controles (pijn? Angst? stijfheid)

• Bewegingsuitslag neemt significant toe met de buidel. “normaler bewegen”?

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

patient controlGroup

rang

e (m

m)

no waist belt

waist belt

Page 19: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Dynamische balans bij whiplash

Stins et al., in preparation

• Mensen met WAD hebben afwijkende balansregulatie

• Dragen van buidel leidt tot tijdelijk “betere” balans• Toename in somatosensorische informatie, of juist

balans meer “op de automatische piloot” laten lopen?

Page 20: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Conclusie

• Balans is onder normale condities geautomatiseerd• Balans staat onder invloed van psychologische

factoren• Doorbreken van automatisme is soms wel, en

soms niet adaptief• Kan balans zelf ook weer ingrijpen op de psyche??

Page 21: John Stins Effecten van emotie op balanscontrole Research Institute MOVE, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Met dank aan….

• Peter Beek• Melvyn Roerdink• Claudia Emck• Fleur Amsen• Claudine Lamoth• Karin Roelofs• Muriel Hagenaars