JM bijeenkomst 7 maart 2013

Click here to load reader

 • date post

  21-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  153
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of JM bijeenkomst 7 maart 2013

 • 1. 7 maart 2013Duurzame InzetbaarheidBij Schiphol Group

2. Ontwikkeling Duurzame Inzetbaarheid bij SchipholOrganisatie Schiphol GroupOntstaan van aandacht voor het onderwerpArbo contract en nieuwe afsprakenVerzuimbegeleiding en trainingPreventief Medisch VitalteitsonderzoekOntwikkelen beleid duurzame inzetbaarheidAansluiting met overige arbeidsvoorwaarden en instrumentenOntwikkelen van Vitaliteitsprogramma2 3. Schiphol GroupLuchthavenonderneming met als belangrijkstebedrijfslocatie Amsterdam Airport SchipholSterke maatschappelijke functie gecombineerdmet een solide ondernemende bedrijfsvoeringFinancieel robuust met de Nederlandse overheidals grootaandeelhouderStrategische samenwerking Aroports de Paris & JFK New York3 4. Amsterdam Airport SchipholHoofdlocatie van Schiphol Group313 bestemmingen rechtstreeks bereikbaar 49,8 miljoen passagiers, 1,5 miljoen ton vracht 420.250 vliegtuigbewegingen 290.000 banen waarvan 170.000 in de regio650.000 m2 terminal oppervlak, 5 hoofd start- en landingsbanen op 2.787 ha 3,9 miljard euro totale waarde vaste activa 500 bedrijven gevestigd op Schiphol met 62.000 werknemers 26 miljard euro bijdrage luchtvaartsector aan BNP Nederland (3,3%)4 5. Corporate Responsibility integraal onderdeel bedrijfsvoering License to operate Onze dagelijkse gang van zakenOndernemende Voldoen aan wet- InspirerendeKwaliteit van debedrijfsvoeringen regelgeving werkomgevingleefomgeving License to grow Activiteiten gericht op de toekomst EnergieHet duurzaam ontwikkelen Mobiliteit en in stand houden vande mainport SchipholWaardecreatiemet stakeholders Werk5 6. Aandacht voor het onderwerp Nieuwe functie gericht op verzuim, vitaliteit en casemanagement Draagvlak bij diverse belangrijke beslissers Stand van zakenAantal langverzuimersZiekteverzuim: 5,4% december 2010: (langer dan 6 wk): 84 Opleiding Casemanagement Dienstverlening Arbodienst 7. Arbocontract Welk regie model hanteren we? Wat is de rol van de bedrijfsarts, Arbeidsdeskundige, A&O deskundige, Veiligheidskundige Hoe is de samenwerking? Wat moet anders? Nieuwe afspraken! 8. Verzuimbegeleiding en training Workshops voor 100 (operationeel) leidinggevenden Focus op Duurzame Inzetbaarheid UWV en Wet verbetering Poortwachter Providers bij interventies Rollen en Arbeids- verantwoor-HR Bedrijfsarts Leidinggevende Medewerkerdeskundige delijkheden 9. Visie op verzuim en inzetbaarheidBalans en OnbalansProblemenmet inzetbaarheidzijn een uiting vanonbalans9 10. Visie op verzuim en inzetbaarheid Problemen met inzetbaarheid zijn een uiting van onbalans Balans tussen de belasting die in het leven wordt ervaren en de belastbaarheid wat iemand lichamelijk en geestelijk aan kan.10 11. Preventief Medisch VitaliteitsOnderzoek (PMVO)Gedurende 2 jaar 1750 medewerkers een PMVO aangeboden60% deelnameVitaliteitsindex vastgesteld voor mentale en fysieke vitaliteitGebaseerd op het Webmodel (werkstressoren enenergiebronnen) 12. Theoretisch kader PMVO Mentalegemeten d.m.v. een vragenlijstonderzoek met WEB-Model themas vitaliteitUitgangspunten WEB-Model1. In elke organisatie zijn potentile werk- stressbronnen en energiebronnen aanwezig Theoretisch kader2. Stressoren en een gebrek aan energiebronnen leiden tot stressreacties3. Energiebronnen leiden tot bevlogenheid en verminderen tevens stressreacties, zoals burn-out4. Persoonlijke hulpbronnen (individuele eigenschappen van de medewerker) verminderen individuele stressreacties en verhogen de bevlogenheid5. Stressreacties hebben een negatief effect (-) op organisatie-uitkomsten6. Bevlogenheid heeft een positief effect (+) op organisatie-uitkomsten Fysiekegemeten d.m.v. een vragenlijstonderzoek met themas Bewegen, Roken, Alcohol en Voeding, vitaliteit aangevuld met een biometrisch (fysiek) onderzoek12 13. Resultaten - Mentale vitaliteit Stressbronnen WerkdrukStress reacties Werk-thuis balansUitputting Emotionele belasting Cynisme Mentale belastingCompetentieOrganisatie- Computergebruikuitkomsten Verloop intentie Inrol prestatieEnergiebronnen Extrarol prestatie Taakidentiteit BevlogenheidBetrokkenheid Sociale steun OntplooiingVitaliteit Feedback Toewijding AutonomieFlow Waardering Communicatie LegendaLegendaInrol prestatie: Positief resultaat t.o.v. de normWerkprestaties in de functie of rol waarin men werkt Gemiddeld resultaat t.o.v. de normExtrarol prestatie: Risicovol resultaat t.o.v. de norm Bereidheid om zich in te zetten voor collegas / organisatie buiten de eigen functie13 14. Ontwikkeling beleid Duurzame Inzetbaarheid 15. Ontwikkeling beleid DI en doel & link met strategieDuurzame Inzetbaarheid Verhoging van de productiviteitGemotiveerde, betrokken en gezonde Employer of choice medewerkers die een lagere recruitment uitgaventoegevoegde waardekunnen (blijven) leveren Betere in-, door- en uitstroomvoor de organisatieVersterkenvan onze Voldoen aan wet- en regelgevingmainportVeilige InzetbaarheidfunctieMedewerkers en derden Voorkomen van letsel aan of verlies die zich bewust zijn van het van personenbelang van veiligheid en deverder ontwikkeling hiervan en Voorkomen van schade aan middelen die werkzaam zijn binnen een en behoud bedrijf continuteitveilige en gezonde (werk)-omgeving Voldoen aan wet- en regelgeving13-3-2013 16. Duurzame Inzetbaarheid (DI) Doel KPIsNorm Acties 1 Verzuimpercentage3,6% (Verbaannorm) GezondemedewerkersZie sheet 5Vitaliteitscijfer PMVO*7,5 (fysiek)(Intern streefcijfer)Duurzame Inzetbaarheid 2Medewerkers- 7,5 Gemotiveerde enbetrokkenheidcijfer(Intern streefcijfer) betrokken Zie sheet 6medewerkers Vitaliteitscijfer PMVO*7,5(mentaal)(Intern streefcijfer) 3Verdeling > 70% minimaal eenBlijvende beoordelingscoresgoed beoordelingontwikkeling van Zie sheet 7toegevoegde waardebij medewerkersBenutting van opleiding> 80% benutting van en studie budget jaarlijkse budget * PMVO = Preventief Medisch Vitaliteits Onderzoek 13-3-2013 17. Duurzame Inzetbaarheid pijler 1 Acties Resultaat in 2012Resultaat in 2014 Beter, sneller en gerichterCuratieve voorkeurslijst van Preventieve en curatieve psychische en fysieke aanbieders vaststellen en voorkeurslijst staat ondersteuning biedengebruiken LFPB* verder door ontwikkelenAangepaste cao regeling Ntb PMVOs blijven aanbieden aan Resultaten PMVOs zijn Gerichtere interventies worden alle medewerkersgecommuniceerd en plan vaningezet o.b.v. PMVO resultaten aanpak is opgesteld 100% van mdw. is deelname aan100% van mdw. is deelname PMVO voor 2e keer aangeboden PMVO aangeboden 80% deelname van medewerkers aan PMVO Thema bijeenkomstenFrequentie minimaal 1x per Structureel inzetten van Gezonde organiseren t.b.v. gezondheid-jaar een themabijeenkomst themabijeenkomsten op diverse en leefstijlthemas onderwerpenmedewerkers Kwaliteit en effectiviteit van Verbeterde SMT wordt Re- Ntb SMTs verbeterenintegratie Overleg VerzuimreductietrainingenAlle operationeel Verzuimtrainingen zit in het basis managementleidinggevenden zijn getraind aanbod van HR/TLD Sporten/bewegen meer Korting aanbieden voor Ntb stimulerensportfaciliteiten bij sportscholen Re-integratiemogelijkheden Goed inzicht in re- Zie 2012 vergroten t.b.v. gedeeltelijk integratiewerkplekken arbeidsgeschikten organisatie breed 13-3-2013 18. Duurzame Inzetbaarheid pijler 2 Acties Resultaat in 2012 Resultaat in 2014 PMVOs (blijven) aanbieden aanResultaten PMVOs Betrokkenheid trends uit PMVOalle medewerkers communiceren en actief plananalyseren. van aanpak opstellen Gerichtere interventies inzettenGemotiveerde Motivatie en betrokkenheidMedewerkerstevredenheid en Zie 2012en betrokkenbespreekbaar maken inbetrokkenheid blijft stabiel Hogere interne en externemedewerkers Performance Management (PM) 100% * deelname en doorstroomcyclus afronding PM cyclus Het nieuwe werken verder uitrollenToename resultaatgericht Zie 2012 werkenAlle medewerkers kunnen mobiel werken*100*% behoudens uitzonderlijke individuele situaties13-3-2013 19. Aansluiting met overige arbeidsvoorwaardenPerformancemanagementMobiliteit cyclus LevensfaseHet nieuwe bewust werkenpersoneelsbeleid 20. Ontwikkelen vitaliteitsprogramma (VP) Vervolg op de PMVOs Werkgroep Samenwerking met Ernst & Young Workshop als voorbereiding op opstellen Business Case Stakeholders analyse Akkoord MT HR Akkoord DT Verdere ontwikkeling Programma Bewustwordingssessies management Pilot groep vaststellen Implementatie 21. Waarom zou Schiphol een VP moeten starten (1) Diverse onderzoeken tonen dat investering in vitaliteit loont Met name als duurzame werkgelegenheid een belangrijk speerpunt is (CR) Het heeft op korte en lange termijn effecten door de verhoging van de belastbaarheid van het personeel Werkgevers met vitaliteitsbeleid worden gezien als aantrekkelijke werkgevers en heeft daardoor een positief effect op recruitment Werken aan vitaliteit levert productiewinst op Minder instroom WIA/WGA 22. Waarom zou Schiphol een VP moeten starten (2) Lagere verzuimkosten Grotere betrokkenheid/medewerkers tevredenheid Grotere effectiviteit In 2011-2012 heeft elke medewerker deel kunnen nemen aan het PMVO (deelname was 53%). De VPs zijn een vervolg hierop waarbij de individuele medewerker zijn bewustzijn op vitaliteit duurzaam verhoogt Sluit aan bij het beleid duurzame inzetbaarheid/vergroten mobiliteit 23. Globale inhoud van het VP StartKeuze Workshops EindVragen SlaapVoedingVragen lijstlijst vitaliteits- Training doelstel-Bedrijfs-Rituelen Ontspanning lingatleetEnergyIntake Sport Beweging EnergyintakeOnline support via Energy Coaches 24. Wat levert het ons opMedewerkers: Productiviteit, creativiteit, flexibiliteit, employability, workability Meer betrokken, genspireerde werknemers, betere kwaliteit medewerkersOrganisatie: Bijdrage aan gewenste bedrijfscultuur, betere werksfeer, verbetering van samenwerking en communicatieImago en resultaten: Imago op arbeidsmarkt Uitstraling als duurzaam en verantwoordelijk bedrijf Gastvrijheid Kwaliteit en kwantiteit van omzet/dienstenFinancieel: Lager verzuim