Jim de Valk-Master of Architecture-Begraafplaats Swifterband

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Jim de Valk-Master of Architecture-Begraafplaats Swifterband

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

  Een nieuw dorp is pas waarlijk een gemeenschap als zij haar doden bij zich houdt.

  Han Lammers, Commissaris van de koningin Flevoland

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

  InleidingIk woon in een dorp zonder begraafplaats. Swifterbant valt onder de gemeente Dronten in Oostelijk Flevoland. Hoewel bij de oprichting van Swifterbant een begraafplaats nodig werd geacht binnen de grenzen van het dorp, is deze nooit gerealiseerd. Wij zijn een gemeenschap zonder plek voor de doden. Een plek om te gedenken en een plek die de geschiedenis van een gemeen-schap weerspiegeld. Swifterbant is een dorp waarin je kunt leven, maar niet dood kunt zijn. Het contrast met mijn geboor-teland, Tanzania kan niet groter zijn. Als kind ben ik opgegroeid naast een begraafplaats. Een begraafplaats die een onderdeel uitmaakte van dagelijks routes van tussen bestemmingen. Een plek waar dood en leven met elkaar zijn vervlochten. Een plek waar de samenleving voort leeft, ook na de dood.

  Dood en openbare ruimteGrondgedachte van het afstudeerproject is dat het hebben van een eigen begraafplaats het gemeenschapsgevoel voor de bewoners van Swifterbant zal versterken. Met de dood gaat het individuele over in het collectieve, het per-soonlijke in de collectieve herinnering. Dit was sterk voelbaar in de tijd dat de doden nog binnen de stadsmuur werden begraven. De verdringing van de dood naar de periferie versterkt het taboe waarmee de dood is omgeven. Natuurbegraafplaatsen en het verstrooien van de as in de natuur zijn tendensen waarbij de do-den geheel verdwijnen uit de sociale ruimte. Hiertegenover staat de tendens de begraafplaats juist weer deel te laten uitmaken van de openbare ruimte en het begraven weer deel te laten zijn van het dagelijks leven. Een gemeenschap zonder plek voor de doden is als het ware ontzield van een openbareruimte die de laatste fase van de levensloop van een samenleving voltooid.

  ProbleemstellingAls vooronderzoek zijn een aantal begraafplaatsen geanalyseerd op het herdenken van overledenen in relatie tot de openbare ruimte. Uit de analyse zijn ontwerpthemas gedistilleerd om de ontwerpopgave nader te specificeren. De gekozen plek is een openbaar park in het dropshart. Hoe kan een begraafplaats in een openbaar park worden genterageerd. Wat betekent dat voor de verblijfskwaliteit en welke interacties zijn gewenst en welke ongewenst. Naast de begraafplaats zijn ook andere programma onderdelen noodzakelijk. Zoals een aula, een receptie ruimte en een opbaarruimte. In hoeverre zijn deze functies aanwezig in het dorp en wat is de ruimtelijke en sociale relatie tot de begraaf-plaats.

  Opgave

  De locatie, park De Greente is een cruciale drager van het oorspronkelijk plan voor Swifterbant en nog steeds het hart van het dorp. Uitgangspunt voor het ontwerp is de bestaande groenstructuur zoveel mogelijk te handhaven en de gebouwen als autonome objecten daarin te situeren in analogie met een beeldentuin. Om versnippering van het groen te voorkomen dienen de paviljoens zo compact mogelijk te zijn. De paviljoens zijn architectonisch familie van elkaar wat vorm, materiaal en constructie betreft, overeenkomend qua tektoniek maar ver-schillend qua sfeer. Het ontwerp genereet verblijfsplekken in het park waardoor een interactie ontstaat tussen de dood en het dagelijks leven.

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

  Spelen bij de begraafplaats Tanzania

  W i e i s J i m d e V a l k

  Kind naast eenbegraafplaats

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

  Route doorde begraafplaats

  Route van mijn huis door de begraafplaats naar de yachtclub

  M w a n z a , V i c t o r i a m e e r

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

  Swifterbant 2 jaar oud. 1965

  geen plek voor de doden

  prehistorie op de bodem van de zee

  maakbare samenleving

  land van maaidorsers en windmolens

  bang voor de wind

  Swifterbant vanaf Kamperhoekweg: bomen, bos, kerktoren

  algemeen gemeenschap

  1 op de 12 aardappels, uit SwifterbantDe eerste bewoners van Swifterbant, Cees en Jannie de Valk vieren voor de laatste keer een jubileum in het Kombuis.

  S w i f t e r b a n t

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

  FOTOJKTQPSFOJTFDIUFSNPFJMJKLHFCMFLFOJO

  WFMFPQHSBWJOHTSBQQPSUFOXPSEUOJFUEVJEFMJKL

  XFMLFWBOEFUXFFIFUCFUSFGU)JFSEPPSXPSEU

  IFUFSHMBTUJHWFSEFSFVJUTQSBLFOUFEPFOPWFS

  EFPPS[BBLPGEFDPOUFYUWBOEFTQPSFO*OJF

  EFSHFWBMLPNFOEF[FOJFU[PGSFRVFOUWPPSEBU

  FSFFOGVOEBNFOUFMFIBOEFMJOHBBOUFOHSPOE

  TMBHMJKLUUFMJHHFO

  -PTTFWPOETUFO

  )FUTLFMFUNBUFSJBBMWBOEF4XJGUFSCBOUDVM

  UVVSXPSEUHFLFONFSLUEPPSFFO[FFSHSPPU

  BBOUBMMPTTFWPOETUFO%F[F[JKOWFSTQSFJEPWFS

  FFOHSPPUHFCJFEFOXPSEFOPOEFSBOEFSFJO

  OFEFS[FUUJOHTDPOUFYUHFWPOEFO)FUMJKLUJO

  FFSTUFJOTUBOUJFPOXBBSTDIJKOMJKLEBUFFOHSPFQ

  NFOTFOEJFBBOIFUCJK[FUUFOWBOFFOBBOUBM

  WBOIVOEPEFOWFFM[PSHCFTUFFEU

  WBOBOEF

  SFOEFCPUUFOBDIUFMPPTASPOEMBBUTMJOHFSFO

  (SBWFOLVOOFOWFSTUPPSEPGHFSVJNE[JKO

  PG

  EFJOIPVEFSWBOWFSQMBBUTUEPPSFSPTJF5PDI

  JTIFUBBOUBMEBBSWPPSXFMFSHHSPPU

  XBBS

  EPPSFFOCFXVTUFLFV[FBBOIFUGFOPNFFO

  UFOHSPOETMBHMJKLUUFMJHHFO%FWFMFMPTTFWPOE

  TUFOEVJEFOEBOPQCFQBBMEFWPSNFOWBOIFU

  HSBGSJUVFFM;PJTIFUEFOLCBBSEBUNFOEPEFO

  FFSTUUJKEFMJKLCPWFOHSPOETOFFSMFHEFPNUF

  POUWMF[FOCJKWPPSCFFMEPQFFOTUFMMBHF

  PGEBU

  CFHSBWFOTLFMFUUFOBMTIFUWMFFTFFONBBMWFS

  HBBOXBT

  XFFSPQHFHSBWFOXFSEFO%FCPUUFO

  XFSEFOEBONPHFMJKLPWFSFFOWFMEWFSTQSFJE

  XFMMJDIUWFSHFMJKLCBBSNFUBTVJUTUSPPJFO

  PG

  FSHFOTOFFSHFMFHE0PLLBOIFU[JKOEBUCJK

  HF[FUUFEPEFOXFFSPQHFHSBWFOXFSEFOWPPS

  FFOTFDVOEBJSFCJK[FUUJOHCJKWPPSCFFMECJKFFO

  MBUFSPWFSMFEFOOBBTUGBNJMJFMJE7FSTDIJMMFOEF

  HSBWFO

  XBBSPOEFSEBUVJU;PFMFOCJFEFOBBO

  XJK[JOHFOEBUEFEPEFOFSJOOJFUUFHFMJKL[JKO

  CJKHF[FU"BOHF[JFOFFOWSJKHSPPUEFFMWBOEF

  MPTTFCPUUFOVJUTDIFEFMTPGTDIFEFMGSBHNFOUFO

  CFTUBBUJTFSNJTTDIJFOTQSBLFHFXFFTUWBOFFO

  HSBGSJUVFFMHFSJDIUPQIFUIPPGEPGEFTDIFEFM

  ,JOEFSFO

  )FUUXFFEFEBUPQWBMUJOIFUTLFMFUNBUFSJBBM

  WBOEF4XJGUFSCBOUDVMUVVS

  JTEBUIFUBBO

  UBMLJOEFSFOFSHMBBHJTJOWFSIPVEJOHUPUEF

  PWFSJHFMFFGUJKETDBUFHPSJFO7PPSBMJOHSBWFO

  LPNFO[FFSXFJOJHLJOEFSFOWPPS)FUIPHF

  BBOUBMLJOEFSFOJOEFMPTTFWPOETUFOMJKLUEJU

  'JH.FOTFMJKLTLFMFU4XJGUFSCBOU48BBSTDIJKOMJKLHSBGBSDIJFG(*"

  F a s c i n a t i e , o n d e r z o e k b e g r a a f p l a a t s e n

  Begraafplaats Marknesse Stolpersteine Rouwen vanuit de auto Toronto

  Prehistorie Swifterbantcultuur WO1 graven Picardie, Frankrijk Observatorium, Swifterbant

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

  Saint Aubin sur MerBegin van de middeleeuwen kwamen regels over het verwerven van heilig-heid en de hierachie daarin. Toen begon men in en rond de kerk te begraven. Reden was de nabijheid tot de heilige altar, gewijde grond. ongedoopte kinderen en zelfmoordenaars werden buitengesloten.

  N

  F a s c i n a t i e , o n d e r z o e k b e g r a a f p l a a t s e n

  Heiligeplek op een kruispunt

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

  N

  Buitenplaats wordt begraafplaats

  Begraafplaats de nieuwe oosterIn 18e eeuw werd hygiene belangrijker dan religie, seculiere staat belangrij-ker dan de geestelijke macht. Sinds 1829 worden nieuwe begraafplaatsen in de regel buiten de bebouwde kom aangelegd.

  Begraafplaatsen die later door bebouwing zijn omsloten zijn uitgegroeid tot belangrijke openbare plekken door het groen, de rust en de natuurwaarde.

  F a s c i n a t i e , o n d e r z o e k b e g r a a f p l a a t s e n

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

  Woonkern

  Windsingel

  Kruispunt van vaarten

  Kruispunt van wegenBegraafplaats

  Industrie

  Opbouw Flevolands dorp. Bant, Noordoostpolder

  Begraafplaats verstopt in de windsingel

  F a s c i n a t i e , o n d e r z o e k b e g r a a f p l a a t s e n

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

  F a s c i n a t i e , o n d e r z o e k b e g r a a f p l a a t s e n

  Begraafplaats Bant

  Begraafplaats Ens Begraafplaats Marknesse

  Begraafplaats Creil

 • B e g r a a f p l a a t s S w i f t e r b a n t J i m d e V a l k A f s t u d e e r p r o j e c t A c a d e m i e v a n B o u w k u n s t 2 0 1 4

  F a s c i n a t i e , o n d e r z o e k b e g r a a f p l a a t s