JEUGDBESCHERMING IN EVOLUTIE 1965-2015 ... JEUGDBESCHERMING IN EVOLUTIE 1965-2015 1 Prof. Johan Put,

Click here to load reader

download JEUGDBESCHERMING IN EVOLUTIE 1965-2015 ... JEUGDBESCHERMING IN EVOLUTIE 1965-2015 1 Prof. Johan Put,

of 27

 • date post

  27-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of JEUGDBESCHERMING IN EVOLUTIE 1965-2015 ... JEUGDBESCHERMING IN EVOLUTIE 1965-2015 1 Prof. Johan Put,

 • JEUGDBESCHERMING IN EVOLUTIE

  1965-2015

  1

  Prof. Johan Put, gewoon hoogleraar KU Leuven

  Instituut voor Sociaal Recht & Leuvens Instituut voor Criminologie

 • JEUGDBESCHERMING IN EVOLUTIE

  ◦ Inleiding: 1965 = geboorte of ‘doorstart’?

  ◦ Evolutie in chronologie

  ◦ Evolutie in thema’s

  ◦ Conclusie

  2

 • JEUGDBESCHERMING IN EVOLUTIE

  1965 3

 • 1965 ◦ Geboorte?

  of

  ◦ Doorstart?

  4

 • gewoon strafrecht kinderbescherming jeugdbescherming

  19651912

  - 16 jaar 18 (16) jaar

  delinquentie delinquentie & delinquentie &

  predelinquentie kinderen in gevaar

  straffen & tbs controlemaatregelen pedagogische interventies

  strafrechter kinderrechter jeugdrechter

  jeugdbeschermingscomités

 • JEUGDBESCHERMING IN EVOLUTIE

  DE CHRONOLOGIE

  6

 • gewoon strafrecht kinderbescherming jeugdbescherming

  1965

  1980-88 jeugdbijstand

  1912

  1990-94

  - staatshervorming

  - nieuwe instituties en grotere scheiding vrijwillige/gerechtelijke jeugdbijstand

  - introductie POS-begrip

  - diversiteit maatregelen en voorzieningen

 • gewoon strafrecht kinderbescherming jeugdbescherming

  1965

  1989

  1912

  - Kinderrechtenverdrag

  - ‘belang van het kind’ als maatstaf

 • gewoon strafrecht kinderbescherming jeugdbescherming

  19651912

  2002

  1988

  1994

  - arrest ‘Bouamar’ (1988)

  - introductie rechtswaarborgen (1994)

  - Everberg (2002)

 • gewoon strafrecht kinderbescherming jeugdbescherming

  1965 2006

  jeugdrecht

  1912

  - modernisering federale jeugdrecht

  - ‘modellenmix’

  - diversifiëring maatregelen

  - poging tot objectivering rechterlijke besluitvorming

 • gewoon strafrecht kinderbescherming jeugdbescherming

  1965

  1999-2004-2014 integrale jeugdhulp

  1912

  - ontkokering & modulering jeugdhulp

  - vraag- en krachtgericht

  - introductie begrippen ‘maatschappelijke noodzaak’ en ‘verontrustende situatie’

  - nieuwe instituties (toegangspoort en gemandateerde voorzieningen)

 • gewoon strafrecht kinderbescherming jeugdbescherming

  1965

  2014 jeugd(sanctie)recht

  1912

 • Jeugdbescherming in evolutie ◦ Inleiding: 1965 = een ‘doorstart’?

  ◦ Evolutie in chronologie ◦ 1965-1980: de bescherming (voorbij?): positief, maar

  uitvoeringsniveau blijft achter en neveneffecten

  ◦ 1980-1990: de communautarisering

  ◦ 1990-2000: de rechtenbeweging: Bouamar en Kinderrechtenverdrag

  ◦ 2000-2010: de hervorming: Cornelis, Walgrave, Maes en Onkelinx

  ◦ 2010-2020: de (re-)integratie?: verdere staatshervorming en integrale jeugdhulp

  ◦ Evolutie in thema’s

  13

 • JEUGDBESCHERMING IN EVOLUTIE

  DE THEMA’S

  14

 • Jeugdbescherming in evolutie ◦ Inleiding: 1965 = een ‘doorstart’?

  ◦ Evolutie in chronologie

  ◦ Evolutie in thema’s 1. Bevoegdheid

  2. Doelgroepen

  3. Maatregelen en aanbod

  4. Actoren

  5. Wetenschap

  6. De ‘cliënten’

  7. Het ‘model’

  15

 • 1. Bevoegdheid ◦ In etappes: 1980 – 1988 – 2014

  ◦ Van 1 naar 2 x 3/4 sporen

  ◦ Jeugdhulp: VL – FR – D (+ GGC, enkel voor gerechtelijke)

  ◦ Jeugddelinquentie: VL – FR – D – GGC

  ◦ Blijvende dwarsbalken

  ◦ Tot 2014: overlegverplichting

  ◦ Vanaf 2014: ‘strafrechtelijk’ beleid

  ◦ Territoriale afbakening

  ◦ Grensoverschrijdende situaties

  ◦ Stimulans én remmende factor

  ◦ « Eigenheid in complexiteit »

  16

 • 2. Doelgroepen ◦ De eeuwige tweedeling

  ◦ ‘youth at risk’ & ‘youth as risk’

  ◦ Problematische derde: jongeren met psychische problemen

  ◦ Van MOF, naar MOF, naar ?

  ◦ Van jongeren in gevaar, naar POS, naar VOS

  ◦ Perspectiefverschuiving (persoon naar maatschappij)?

  ◦ Overlast – GAS

  ◦ Verontrusting & maatschappelijke noodzaak

  ◦ Van klassenstrijd naar diversiteit?

  ◦ Doelgroepen en aard problematiek

  17

 • 3. Maatregelen en aanbod ◦ Eerst ‘one size fits all’ – rijksgestichten en weeshuizen

  ◦ Dan specialisatie, categorisering en desinstitutionalisering

  ◦ Dan MFC / EMK / organisaties

  ◦ = ‘one size fits all’ bis, maar met interne differentiatie

  ◦ De evergreen: waar is mijn plaats?

  ◦ Permanente zoektocht naar aangepaste reacties

  ◦ alternatieve sancties

  ◦ herstelrecht

  18

 • 4. Actoren ◦ Professionalisering organisaties en hulpverleners

  ◦ (Bijna) jeugdadvocaten

  ◦ ‘Gespecialiseerde’ opleiding jeugdmagistraten

  ◦ Toch nog ‘ruimte voor verbetering’?

  ◦ Specialisatie politiediensten

  ◦ Betere en voortgezette opleidingen

  ◦ Kennismaking met ‘vreemde’ elementen

  ◦ Bv. voor juristen: jongerencultuur, diversiteit, spreken met, diagnose- en interventiemodellen…

  ◦ Bv. voor hulpverleners: omgaan met recht, diversiteit…

  ◦ Stimuleren zelf-kritische reflectie

  19

 • 5. Wetenschap ◦ Invloed op beleid en praktijk

  ◦ POS-begrip

  ◦ Herstelrecht

  ◦ Invloed mensen- en kinderrechten

  ◦ Evidence-based policy

  ◦ Conceptnota ‘jeugd(sanctie)recht’: mede op basis van nieuwe jeugdcriminologische inzichten

  ◦ Evidence-informed practice

  ◦ Practice-based evidence

  ◦ Soms nogal voluntaristich: enkel indien en in de mate dat het uitkomt

  20

 • 6. ‘Cliënten’ ◦ Emancipatiebeweging

  ◦ Kinderrechten

  ◦ Hoorrecht

  ◦ Officiële betrokkenheid

  ◦ Balans kind/jongere – ouders

  ◦ Echte impact/luisterbereidheid?

  ◦ DRM en participatie (Zorginspectie / Cachet)

  ◦ Horen ≠ luisteren

  21

 • 7. Het ‘model’ ◦ Vooral m.b.t. aanpak jeugddelinquentie

  ◦ Beschermingsmodel

  ◦ Strafmodel

  ◦ Herstelmodel

  22

 • MODELLEN CRITERIA

  Beschermings Straf Herstel Sanctie Risico- management

  Perceptie dader Onderliggende problemen

  Intentioneel, uit eigen belang, slecht mensbeeld

  Schade berokkent Goed, competent

  Norm overtreden Goed, competent

  Risicogroep Potentieel gevaarlijk

  Verantwoord. mbt feiten

  Verontschuldigend Verantwoordelijk Verantwoordelijk Verantwoordelijk (NE volwassenen)

  Verantwoordelijk

  Verantwoord. mbt gevolgen

  Niet aangesproken Meewerken

  Straf passief ondergaan

  Actief opnemen van verantw (ondersteund)

  Actief opnemen van verantw (ondersteund)

  Nadruk op indivi- duele verantw en plichten

  Centrale focus Persoon van dader, noden

  Daad Schade Daad Persoon van dader, noden itv risico’s

  Doel (middel) Behandeling, heropvoeding, hulp, bescherming van minderjarige

  Vergelding Afkeuring Morele hervorming Afschrikking

  Herstel van schade (symbolisch herstel tav samenleving)

  Normstelling Morele hervorming

  Neutralisering, opsluiting, toezicht en controle

  Algemeen doel Inspelen op individuele noden

  Voorkomen van criminaliteit

  Herstel van verstoorde morele balans of rechtsorde Voorkomen van criminaliteit

  Herstel van verstoorde sociale balans Pacificatie Voorkomen van criminaliteit

  Herstel van een verstoorde rechtsorde

  Voorkomen van criminaliteit

  Voorkomen van criminaliteit Openbare veiligheid

  (+ systeemdoel)

  Proportionaliteit In verhouding tot noden

  In verhouding tot feiten

  In verhouding tot aangerichte schade

  In verhouding tot feiten (persoon)

  In verhouding tot ingeschatte risico

  Duur Onbepaalde duur Bepaalde duur Overeen te komen Bepaalde duur Onbepaalde duur

  Proceswaarborgen Van ondergeschikt belang

  Van groot belang Minimale formele controle

  Van groot belang Van ondergeschikt belang

  Centrale actoren Consulenten, opvoeders, psych.

  Advocaten Slachtoffers Jeugdadvocaten Gerechtelijke experten die aan risicotaxatie doen

  Bron: doctoraatsonderzoek Eef Goedseels

 • Model van de Jeugdwet

  ◦ Voorafgaande Titel ◦ Opvoeding; verantwoordelijkheidszin; resocialisatie; bescherming

  maatschappij; diversie; rechtswaarborgen

  ◦ Beslissingsfactoren ◦ Persoonlijkheid & leefomgeving; feiten & schade; vroegere

  interventies; veiligheid

  ◦ Voorkeurregeling ◦ Herstel > eigen project > ambulant > plaatsing > gesloten plaatsing

  > uithandengeving

  ◦ Verstrengde motiveringsplicht igv plaatsing of combinatie

  24

 • 7. Het ‘model’ ◦ Vooral m.b.t. aanpak jeugddelinquentie

  ◦ Beschermingsmodel

  ◦ Strafmodel

  ◦ Herstelmodel

  ◦ Maar ook: samenhang met jeugdhulpverlening

  ◦ Gelijkaardige interventies