Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

16
Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Transcript of Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Page 1: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Je elektronische verbruiksmeterpraktisch bekeken

Page 2: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

2 Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

InhoudEen elektronische meter: wat verandert er? .......................................................................................................3

Je nieuwe elektriciteitsmeterkast ......................................................................................................................................5

Verschillende soorten elektriciteitsmeters ............................................................................................................6

Het meternummer ...................................................................................................................................................................................8

Wat staat er op het schermpje van jouw elektriciteitsmeter? .....................................................9

Monofasige elektriciteitsmeter Hexing Electrical Co .............................................................................................9

Monofasige elektriciteitsmeter Landis+Gyr ................................................................................................................10

Driefasige elektriciteitsmeter Elster ...................................................................................................................................11

Driefasige elektriciteitsmeter HexingElectrical Co .................................................................................................12

Registercode bij elektriciteitsmeters ...............................................................................................................................13

Zo herken je onze medewerkers .....................................................................................................................................15

Hoe contacteer je Eandis ..........................................................................................................................................................16

Page 3: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

3Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Een elektronische meter: wat verandert er?

Externe �lter(optioneel)(enkel bij

aansluitingvan meerdan 63 A)

Aardgas-meter

Binnen-installatie

klant

Modem(optioneel)

Elektriciteits-meter

Filter (optioneel)

Communicatie-module

Het type elektriciteitsmeter wijzigt

• Je elektriciteitsafname staat niet langer op een me-chanisch, draaiend telwerk maar op een elektronisch schermpje.

• Je indexwaarden worden elektronisch doorgegeven aan Eandis via een communicatiemodule in de elektriciteits-meterkast (optioneel).

Net als de ‘klassieke’ meters voldoen ook onze elektroni-sche meters aan alle voorwaarden en normen.

Zo ziet de nieuwe meteropstelling eruit

Meteropneming en facturering

Bij een ‘klassieke’ elektriciteitsmeter worden je meterstanden manueel geregistreerd. Ofwel komt er een meteropnemer voor langs, ofwel krijg je een brief in de bus waarmee je jouw meterstanden zelf kunt doorgeven.

Bij een elektronische meter zijn er twee mogelijkheden:

1. Ofwel verbinden we je elektronische meter met een modem waarmee je meterstanden elektronisch worden doorgestuurd naar Eandis. We bezorgen ze daarna aan je energieleverancier die je - net als vandaag - een eind-afrekening stuurt. Daarop zie je precies op welke dag de meteropneming is gebeurd. Er hoeft dan geen meterop-nemer meer langs te komen.

Let wel: elektronische verzending is enkel mogelijk voor specifieke groepen klanten, goedgekeurd door de Vlaamse energieregulator VREG.

2. Ofwel worden de meterstanden van je elektronische meter gewoon op de klassieke manier verzameld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor gezinnen met zon-nepanelen waar de elektronische meter een klassieke terugdraaiende teller vervangt. De elektronische meter registreert afname en injectie van elektriciteit apart. Daar-door kan je er ook voor kiezen om netkosten te betalen volgens je gemeten gebruik van het net, in plaats van het prosumententarief.

Verder in deze brochure vind je meer informatie over hoe je de meterstanden gemakkelijk zelf kunt aflezen.

Page 4: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

4 Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Veiligheid

Je nieuwe meterinstallatie is beveiligd tegen overbelasting, onder meer om brand te voorkomen.

Er zijn twee beveiligingen voorzien:• een automaat die jouw stroomtoevoer na een paar mil-

liseconden uitschakelt bij een kortsluiting. • een vermogensbegrenzing die je meter automatisch

uitschakelt wanneer je gedurende langere tijd je maximaal toegelaten vermogen overschrijdt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je veel elektrische toestellen met een hoog vermogen tegelijk inschakelt.

Bescherming van je gegevens

De bescherming van je privacy en de beveiliging van je gegevens zijn topprioriteiten. Alle signalen die vanuit de meterkast vertrekken of erin toekomen (indien van toepassing ...), gaan door een beveiligde ‘tunnel’ en zijn versleuteld. Daarnaast is er ook een authenticatie nodig om cijfergegevens te kunnen koppelen met de bijhorende adresgegevens. De technologie die daarvoor wordt gebruikt, is vergelijkbaar met die van de elektronische identiteitskaart of online bankieren.

Wat bij een verhuizing?

Trek je weg uit een woning met een elektronische elektriciteitsmeter? Dan moet je enkel de officiële datum van verhuizing doorgeven aan je energieleverancier. Hij volgt alles daarna verder op.

Page 5: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

5Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

De meterkast van de elektro-nische elektriciteitsmeter heeft dezelfde afmetingen als een standaardkast (25 cm breed, 25 cm diep en 60 cm hoog) en neemt dus niet meer plaats in.

Wat wel verandert, is het uitzicht van de kast. Die is wit, met een groot kijkvenster om het display en de specificaties van je meter te kunnen lezen.

Op de meter zit een knop waarmee je hem terug kunt activeren, bijvoorbeeld nadat de vermogensbegrenzing de meter uitschakelde.

De kast heeft een automaat die je stroomtoevoer na een paar milliseconden uitschakelt bij een kortsluiting. Via de zwarte schakelaar op je elektriciteitsmeterkast kun je de automaat opnieuw inschakelen als de kortsluiting is verholpen.

De meterkast huisvest een aantal belangrijke technische componenten, zoals je elektronische elektriciteitsmeter, maar ook een optioele ruisfilter en een communicatiemodule om de signalen via het laagspanningsnetwerk of een breedband-modem te versturen of ontvangen (optioneel).

Specifiek voor situaties met weinig plaats, bijvoorbeeld in appartementsgebouwen, bestaat er een kleinere versie van de meterkast. Die is enkel geschikt voor monofasige aansluitingen tot 40 ampère.

Als je een aansluiting hebt van meer dan 63 ampère, krijg je een doorzichtige meterkast. Net als bij de klassieke elektriciteitsmeterkast heeft die één centrale schakelaar om zowel uw automaat als vermogensbegrenzer te bedienen. Bij die opstelling wordt er een - optioneel - een externe filter geïnstalleerd.

Je nieuwe elektriciteitsmeterkast

Page 6: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

6 Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Verschillende soorten elektriciteitsmeters

Alle elektronische elektriciteitsmeters zitten ingebouwd in je elektriciteitsmeterkast. Enkel het schermpje, kenplaten en - eventueel - een set drukknoppen zijn zichtbaar.

Voor elektriciteit is er een onderscheid tussen:

• monofasige meters• driefasige meters

Monofasige meter Merk: Hexing Electrical Co

Monofasige meter Merk: Landis+Gyr

Driefasige meter (3N400V) Merk: Hexing Electrical Co

Driefasige meter (3 x 230V) Merk: Elster

Page 7: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

7Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Alle elektriciteitsmeters zien er onderling wat verschillend uit. Je kunt aan de hand van de foto’s nagaan of bij jou thuis een monofasige of een driefasige meter is geïnstalleerd, en van welk merk jouw meter is.

Bovendien bestaan er - zowel voor de monofasige als de driefasige meters - verschillende tariefsturingen:

• normaal tarief

• tweevoudig uurtarief (dagtarief op weekdagen overdag, en nachttarief op weekdagen ‘s nachts en alle weekenduren)

• uitsluitend nachttarief (vaak voor elektrische verwarming of warmwaterboilers)

Samengevat zijn deze combinaties mogelijk:

monofasig, normaal tarief driefasig, normaal tarief

monofasig, tweevoudig uurtarief

driefasig, tweevoudig uurtarief

monofasig, uitsluitend nachttarief

driefasig, uitsluitend nachttarief

De tariefsturing die voor jou van toepassing is, blijft in prin-cipe dezelfde als vóór de plaatsing van een elektronische meter.

Met vragen over je meter of tariefsturing kun je altijd terecht op het nummer 078 35 35 34 (nummer bereikbaar op werk-dagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur).

Page 8: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

8 Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Elke verbruiksmeter, heeft een uniek meternummer. Zo kan je meter gemakkelijk worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld bij defecten.

Zoals aangegeven in deze voorbeelden, staat het meternummer altijd vlakbij de barcode van je meter. Naast een serienummer van acht cijfers bevat de code ook infor-matie over de producent en de typecode van de meter.

Je EAN-nummer blijft uiteraard het belangrijkste identificatie-nummer voor elke interactie met Eandis en je energieleveran-cier. Dat nummer vind je terug op je energiefactuur. Het staat niet op de meter.

Het meternummer

Page 9: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

9Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Wat staat er op het schermpje van jouw elektriciteitsmeter?

Het schermpje verschilt licht, volgens het type meter. In dit hoofdstuk overlopen we de verschillende types meters voor aardgas en elektriciteit, en de scherminformatie die voor jou relevant is.

Monofasige elektriciteitsmeter Hexing Electrical Co De meterstand en de registercode lees je samen af.

T1 - T2: geeft de instelling dagtarief ‘T1’ of nachttarief ‘T2’ weer, voor een ‘tweevoudig uurtariefmeter’. Bij een meter voor ‘normaal tarief’ of ‘uit-sluitend nachttarief’ blijft de code T1 opgelicht.

kWh of kilowattuur is de eenheid van de afgenomen of geïnjecteerde elektrische energie.

Meldingen S1 tot S9 geven verschillende technische indi-caties over de toestand van je meter. Die zijn enkel relevant voor Eandis. Bij storingen of defecten kun je bellen naar Eandis op het speciale nummer 078 35 35 00.

kWh

T

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

l

Afname / injectie toont aan in welke richting de stroom vloeit:

• afname: als de pijl +P oplicht, betekent dit dat je netstroom verbruikt.

• injectie: als de pijl -P oplicht, betekent dit dat je zelf stroom produceert, bijvoorbeeld met zonnepanelen of een windmolen, en dat je elektriciteit levert aan het net.

De meterstand bestaat uit zes cijfers vóór en twee cijfers na de komma (voorgesteld als puntje). Er zijn vier verschillende meterstanden die om de tien seconden afwis-selend zichtbaar zijn. Wat elke meterstand betekent, zie je aan de bijhorende registercode die tegelijk mee oplicht.

De registercode bestaat uit drie cijfers en geeft de bete-kenis weer van elke meterstand die om de tien seconden afwis-selend wordt weergegeven. Meer info over de betekenis van de registercode voor de meter-stand vind je op pagina 13 van deze brochure.

Het klavier van deze meter is niet actief.

Mocht je meter zijn uit-geschakeld, bijvoorbeeld omwille van de vermo-gensbegrenzing, dan kun je die zelf terug activeren zodra de boodschap ‘S6’ op het display verschijnt. Druk dan een aantal seconden op de knop van je meter. Via deze knop zijn nog andere gegevens opvraagbaar. Die zijn enkel relevant zijn voor Eandis.

Page 10: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

10 Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

De meterstand bestaat uit zes cijfers vóór en twee cijfers na de komma (voorgesteld als puntje). Er zijn vier verschillende meterstanden die om de tien seconden afwis-selend zichtbaar zijn. Wat elke meterstand betekent, zie je aan de bijhorende registercode die tegelijk mee oplicht.

kWhL

T1 T2

1

-P

+P

Afname / injectie toont aan in welke richting de stroom vloeit:• afname: als de pijl +P

oplicht, betekent dit dat je netstroom verbruikt.

• injectie: als de pijl -P oplicht, betekent dit dat je zelf stroom produceert, bij-voorbeeld met zonnepanelen of een windmolen, en dat je elektriciteit levert aan het net.

‘L1’: als monofasige meter is er maar één fase zichtbaar op het display.

T1 - T2: geeft de instelling dagtarief ‘T1’ of nachttarief ‘T2’ weer voor een ‘tweevoudig uurtariefmeter’. Bij een meter voor ‘normaal tarief’ of ‘uitslui-tend nachttarief’ blijft de code T1 opgelicht.

Deze melding geeft aan of de meter is ingeschakeld of niet. Wanneer dit symbool permanent oplicht, dan is de meter uitge-schakeld. Wanneer het symbool knippert, dan kan de meter opnieuw worden ingeschakeld door op de knop van uw meter te drukken. Bij storingen of de-fecten kun je bellen naar Eandis op het speciale nummer 078 35 35 00.

De registercode bestaat uit drie cijfers en geeft de bete-kenis weer van elke meterstand die om de tien seconden afwis-selend wordt weergegeven. Meer info over de betekenis van de registercode voor de meter-stand vind je op pagina 13 van deze brochure.

De meterstand en de registercode lees je samen af.

Monofasige elektriciteitsmeter Landis+Gyr

kWh of kilowattuur is de eenheid van de afgenomen of geïn-jecteerde elektrische energie.

Via deze knop zijn nog andere gege-vens raadpleegbaar. Die zijn enkel rele-vant voor Eandis.

Page 11: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

11Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Driefasige elektriciteitsmeter Elster

kWh

L1 L2

T1T2

L3 ! -P +P

Afname / injectie toont aan in welke richting de stroom vloeit:• afname: als de pijl +P

oplicht, betekent dit dat je netstroom verbruikt.

• injectie: als de pijl -P oplicht, betekent dit dat je zelf stroom produceert, bij-voorbeeld met zonnepanelen of een windmolen, en dat je elektriciteit levert aan het net.

De meterstand bestaat uit zes cijfers vóór en twee cijfers na de komma (voorgesteld als puntje). Er zijn vier verschillende meterstanden die om de tien seconden afwis-selend zichtbaar zijn. Wat elke meterstand betekent, zie je aan de bijhorende registercode die tegelijk mee oplicht.

De registercode bestaat uit drie cijfers en geeft de beteke-nis weer van elke meterstand die om de tien seconden afwisselend wordt weergegeven. Meer info over de betekenis van de registercode voor de meterstand vind je op pagina 13 van deze brochure.

T1 - T2: geeft de instelling dagtarief ‘T1’ of nachttarief ‘T2’ weer voor een ‘tweevoudig uurtariefmeter’. Bij een meter voor ‘normaal tarief’ of ‘uitslui-tend nachttarief’ blijft de code T1 opgelicht.

Driehoek voor foutmel-ding: als die oplicht, is de meter defect. Je ziet geen meterstan-den meer en bij de registercode zullen de letters ‘FF’ oplichten. Als deze driehoek oplicht, bel je naar Eandis op het speciaal nummer voor storingen of defecten 078 35 35 00. Wij verhelpen dan de storing.

kWh of kilowattuur is de eenheid van de afge-nomen of geïnjecteerde elektrische energie.

De meterstand en de registercode lees je samen af.

‘L1’, ‘L2’ en ‘L3’: als de drie elektrische fasen van de driefasi-ge meter actief zijn, lichten deze symbolen op.

Mocht je meter uitgeschakeld zijn, bijvoorbeeld omwille van de vermogensbegrenzing, dan kun je die zelf terug activeren door een aantal seconden op de knop van je meter te druk-ken zodra de boodschap ‘PRESS.ON’ op het display verschijnt. Via deze knop zijn nog andere gegevens raadpleegbaar. Die zijn enkel relevant voor Eandis.

Page 12: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

12 Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Driefasige elektriciteitsmeter Hexing Electrical Co

kWh

L1l TL2l

L3l

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Afname / injectie toont aan in welke richting de stroom vloeit:• afname: als de pijl op-

licht, betekent dit dat je netstroom verbruikt.

• injectie: als de pijl op-licht, betekent dit dat je zelf stroom produceert, bijvoor-beeld met zonnepanelen of een windmolen, en dat je elektriciteit levert aan het net.

De meterstand bestaat uit zes cijfers vóór en twee cijfers na de komma (voor-gesteld als een puntje). Er zijn vier verschillende meterstanden die om de tien seconden afwis-selend zichtbaar zijn. Wat elke meterstand betekent, zie je aan de bijhorende registercode die tegelijk mee oplicht.

De registercode bestaat uit drie cijfers en geeft de betekenis weer van elke meter-stand die om de tien seconden afwisselend wordt weergegeven. Meer info over de beteke-nis van de registercode voor de meterstand vind je op pagina 13 van deze brochure.

T1 - T2: geeft de instelling dagtarief ‘T1’ of nachttarief ‘T2’ weer voor een ‘tweevoudig uurtariefmeter’. Bij een me-ter voor ‘normaal tarief’ of ‘uitsluitend nachttarief’ blijft de code T1 opgelicht.

kWh of kilowattuur is de eenheid van de afgenomen of geïnjecteerde elektri-sche energie.

De meterstand en de registercode lees je samen af.

‘L1’, ‘L2’ en ‘L3’: als de drie elektrische fasen van de driefasige meter actief zijn, lichten deze symbolen op.

Meldingen S1 tot S9 geven verschillende technische indicaties over de toestand van je meter. Die zijn enkel relevant voor Eandis.Bij storingen of defecten kun je bellen naar Eandis op het speciale nummer 078 35 35 00.

Het klavier van deze meter is niet actief.

Mocht je meter zijn uit-geschakeld, bijvoorbeeld omwille van de vermo-gensbegrenzing, dan kun je die zelf terug activeren zodra de boodschap ‘S6’ op het display verschijnt. Druk dan een aantal seconden op de knop van je meter. Via deze knop zijn nog andere gegevens opvraagbaar. Die zijn enkel relevant voor Eandis.

+P

+P

Page 13: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

13Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Registercode bij elektriciteitsmeters De registercode bepaalt de betekenis van de meterstand. Hier geven we je een overzicht van de gegevens per tariefregeling van de meter.

Bij normaal tarief

Registercode Betekenis meterstand

code 1.8.1 afname normaal tarief

code 1.8.2 niet van toepassing *

code 2.8.1 injectie** normaal tarief

code 2.8.2 niet van toepassing *

Bij tweevoudig uurtarief

Registercode Betekenis meterstand

code 1.8.1 afname normale uren (weekdagen 6 - 21 uur of 7 - 22 uur, afhankelijk van je woonplaats***)

code 1.8.2 afname stille uren (weekdagen 21 - 6 uur of 22 - 7 uur, afhankelijk van je woonplaats***, en alle weekenduren)

code 2.8.1 injectie** normale uren (weekdagen 6 - 21 of 7 - 22 uur, afhankelijk van je woonplaats**)

code 2.8.2 injectie** stille uren (weekdagen 21 - 6 uur of 22 - 7 uur, afhankelijk van je woonplaats***, en alle weekenduren)

Bij uitsluitend nachttarief

Registercode Betekenis meterstand

code 1.8.1 afname uitsluitend nachttarief

code 1.8.2 niet van toepassing *

code 2.8.1 niet van toepassing *

code 2.8.2 niet van toepassing *

* Sommige codes zijn voor bepaalde tariefregelingen niet van toepassing. De gegevens in het vakje ‘meterstand’ hebben dan geen betekenis en veranderen niet.

** De codes voor ‘injectie’ zijn uiteraard enkel van toepassing als je installaties voor groenestroomproductie hebt die aan het distributienet zijn gekoppeld.

*** De tariefsturing van je meter hangt af van je woonplaats en distributienetbeheerder. Meer informatie vind je op de website www.eandis.be > Meteropname > Dag- en nachttarief.

Page 14: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

14 Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Page 15: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

15Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Zo herken je onze medewerkers

Een Eandismedewerker legitimeert zich altijd met een badge waarop het logo van Eandis, zijn foto, naam en voornaam staan. Ook onze aannemers beschikken over een identificatiepasje van Eandis.

Bij twijfel over de identiteit van onze medewerkers, kun je altijd bellen naar het algemeen nummer van Eandis: 078 35 35 34.

Page 16: Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Dringende oproepen

0800 65 0 65 Gasreuk

Hier kun je een gasreuk melden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Deze oproepen worden prioritair behandeld.

078 35 35 00 Storingen en defecten(Zonaal tarief)

Op dit nummer kun je terecht om storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet te melden. Het nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

8635 Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornisSMS

Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis kunnen een gasreuk, storingen en defecten melden via een sms-codebericht naar 8635. Meer info vind je op www.eandis.be > Contact > Info voor mensen met een spraak-of gehoorstoornis.

Hoe contacteer je Eandis ?

WebsiteSnel en makkelijk via het web.

www.eandis.be

Aansluitingen gas en elektriciteit: nieuwe aansluitingen, verzwaring van aansluitingen, verplaatsing en vervanging van meters.

www.eandis.be > Aansluitingen Doorgeven meterstanden

www.eandis.be > Meteropneming Melden van verhuizing

www.eandis.be > Verhuizen Rationeel energiegebruik: premies, tips …

www.eandis.be > Energie besparen Dienstverlening van de sociale leverancier en budgetmeters

www.eandis.be > Sociaal Vacatures

www.eandis.be > Jobs Stroomonderbrekingen

www.eandis.be > Stroomonderbrekingen Op deze pagina krijg je een overzicht van alle actuele en recente

stroomonderbrekingen op het distributienet van Eandis.

Defecte straatlampen www.eandis.be > Een defect doorgeven aan Eandis Een defecte straatlamp opgemerkt? Geef de adresgegevens van de paal

door en we herstellen het defect zo snel mogelijk. Defecte straatlampen kun je ook telefonisch melden: 0800 6 35 35.

Opmerkingen of klachten www.eandis.be > Eandis helpt je snel verder Heb je een probleem met de dienstverlening van Eandis? We horen

graag je reactie, zodat we onze werking kunnen verbeteren.

Klachtencommissie Eandis www.eandis.be > Over Eandis > Klachtencommissie Eandis Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht behandelen?

Dan kun je terecht bij de klachtencommissie van Eandis. Je kunt ook bellen op het nummer 0800 6 00 01 of schrijven naar: Klachtencommissie Eandis - Postbus 60, 9090 Melle.

078 35 35 34 Algemeen telefoonnummer(Zonaal tarief)

Voor alle vragen kun je ook terecht op dit nummer. We zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 uur tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.

PS

M -

901

0125

v1

- Ju

ni 2

015

- v.

u.: I

sabe

l Van

Cut

sem

, Com

mun

icat

ie -

Bru

ssel

sest

eenw

eg 1

99, 9

090

Mel

le