JC editie 6

of 4 /4
DE JERUZALEMMER COURANT 2 MAANDELIJKS NIEUWSBLAD maart-april 2009 2e Jaargang No. 0006 NIEUWSBLAD VOOR JERUZALEM verhalen van toen en nu, verhalen van ons en van ú Directeur: M.H. Poel Layout: A. Paulsen Hoofdredacteur: M.P. Winter Betuwestraat 21 / 013 - 536 53 87 Abonnementsprijs: een warm hart voor Jeruzalem De Jeruzalemmer Courant is onderdeel van een initiatief van Miranda Poel in samenwerking met en Nieuws van Toen Carnavalsoptocht door Jeruzalem. Een der weinige gelegenheden waarbij het Carnaval te Tilburg buiten de ommuurde zalen treedt, is de jaarlijkse Kindercarnavals- optocht door de wijk Jerusalem. Zondagmiddag wist deze weer enige honderden mensen op de been te brengen, die zeker een genoeglijk uurtje beleefd hebben bij het zien van de originele cos- tuums. In de stoet reed de calèche van het Studentencorps „St. Olaf” mee, waarop de jeugdige Prins Johannes I met enige adjudanten vervoerd werd. De raad van Elf, die op de foto ook even op de koets zit, was verkleed als zwarte katten. Voorop ging Jeugddrum- band „Jerusalem”. De beoor- deling van de verkleding vond plaats voor een jury, bestaande uit de leden van J.O.K. in het „dorps- huis”, Café Jerusalem. Voor de allerklein- sten was het carna- val in Jeruzalem. Op donderdag 18 febru- ari hadden de peuters van peuterspeelzaal Tiktak een carnavals- modeshow. Foto: Joost Winter 5HJHOPDWLJ ¿HWVW ZHWKRXGHU Marieke Moorman door het gebied “Oude Stad”. Zo hoort en ziet ze wat er in de wijk leeft. Op 4 februari kwam Marieke Moorman naar Je- UX]DOHP =H ¿HWVWH HFKWHU QLHW door de buurt, maar hoorde op een andere manier wat Je- ruzalemmers bezighoudt: ze schoof aan bij het gezellige buurtontbijt in buurthuis Je- ruzalem. door M. Winter Een mooie gelegenheid voor veel Jeruzalemmers om Marieke Moor- man, onder het genot van heerlijke broodjes en een gezonde beker melk, te spreken over allerlei zaken. En een leuke, gezellige en laag- drempelige gelegenheid om kennis te maken met veel Jeruzalemmers, Marieke Moorman Foto: MW Omstreeks 1959 Foto: Jan de Groot Peuters houden carnavalsmodeshow door M. Winter Alle kinderen mochten verkleed naar de speelzaal komen. Daar werd er eerst lekker vrij gespeeld. Er was een springkussen en er werden heerlijke chips- kettingen (chips aan rode dropveters) geregen. En uiteraard was er gezellige carnavalsmuziek en werd de polonaise gedanst. Toen was het tijd om te oefe- nen voor de modeshow. Ruim voordat het tijd was om naar huis te gaan, mochten alle papa’s en mama’s komen kijken. De tafels waren tegen elkaar gezet als een echte ‘catwalk’ en alle kinderen mochten hun mooie kostuums laten zien. Het was een leuk carnavalsfeest! Een luisterend oor, een toe- ziend oog en natuurlijk de nodige activiteiten en gezel- ligheid. Dat biedt Olton Ber- renstein de jongeren van Je- ruzalem Een (buurt)huis vol jongeren komt een jongere zelf met een idee en soms komt Olton met leuke plan- nen. Daarnaast is er tot en met eind maart ook op woensdagavond een inloopavond van 19.00 tot 21.00 uur voor jongeren vanaf 10 jaar. Olton Berrenstein is 35 jaar en nu 2,5 jaar werkzaam bij de Twern. Hij doet jongerenwerk voor heel Tilburg Zuid. Ook volwassenen die leuke ideeën hebben voor jongeren of vragen hebben over jongeren kunnen altijd bij Olton terecht. Dus: tot woensdagmiddag! Olton Berrenstein E-mail:olton. [email protected] tel: 06 – 255 738 19 door M. Winter Iedere woensdagmiddag kunnen jongeren van 10 tot 14 jaar in het buurthuis terecht. Daar kan van 15.00 tot 17.00 uur van alles ge- daan worden. Tafeltennis, Wii of internetten. En natuurlijk een praat- je maken met Olton Berrenstein of vragen aan hem stellen. Deze woensdagmiddagactiviteit bestaat al een jaar. Het is vooral bedoeld als een ontmoetingsplek/ - moment. maar er worden ook grote- re activiteiten georganiseerd. Soms Fotos: MP Wethouder aan het ontbijt vond Marieke Moorman. Het was dan ook druk bij het buurtontbijt. De wethouder vernam van veel be- woners wat de renovatie voor hen betekent. Maar ook wat de wensen en ideeën van sommige zijn. Marieke Moorman is wethouder Milieu, Maatschappelijke Opvang en Jongeren en Jeugdparticipatie bij de gemeente Tilburg. En wijkwet- houder “Oude Stad’ (waar o.a. Je- ruzalem onder valt). Iedere drie weken houdt Marieke Moorman ¿HWVVSUHHNXXU 9DQ WRW XXU ¿HWVW ]H GRRU HHQ YDQ GH EXXU- ten die onder “Oude Stad” vallen, of komt ze op verzoek bij mensen thuis. Marieke Moorman vindt het erg belangrijk om goed bereikbaar te zijn en om te weten wat er ge- beurt. Een wijkwethouder houdt de wijk waarvoor hij of zij verantwoorde- lijk is, nauwlettend in de gaten. Wat speelt er, wat gaat er goed en wat niet en waar zou de gemeente iets aan moeten of kunnen doen? De bewoners vormen een belang- rijke bron van informatie voor de wijkwethouder. Tijdens spreek- uren, of in het geval van Marieke 0RRUPDQ KHW ¿HWVVSUHHNXXU NXQ- nen zij met ideeën of klachten bij de wethouder terecht. Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld dat er niet genoeg voorzieningen zijn voor de jeugd of dat de omgeving last heeft van hangjongeren. Of dat er niet ge- noeg groen is in de buurt of dat er te veel fout geparkeerd wordt. Of dat de moeders uit de buurt graag iets samen willen organiseren maar niet weten hoe ze subsidie aan moeten vragen. Kortom: bewoners kunnen allerlei behoeftes en wensen ken- baar maken. Dus heb je vragen, suggesties of klachten, of wil je graag dat Ma- rieke Moorman eens op bezoek komt voor een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met haar se- cretariaat: 013-542 9008 Mailen kan ook: [email protected] burg.nl Iedereen krijgt altijd ant- woord van haar!! Op donderdagavond 26 maart kunnen alle Jeruzalemmers de nieuwe plannen over Ka- naalzicht (gebied langs het Wilhelminakanaal) zien. En er op reageren. De bewoners die in het Planteam Ka- naalzicht zitten hebben de nieuwste plannen al gezien en er een eerste reactie op gegeven. Nu is het aan alle andere bewoners om dat ook te doen. Triborgh Bouwontwikkeling zal haar plannen laten zien en u als bewoner kunt daarop reageren en er vragen over stellen. Naar aanleiding van uw reacties zal Bert Dirrix de laatste aanpassingen maken. Dan gaat het plan naar het Infoavond Kanaalzicht Weer lekker voetballen! De gemeente Tilburg gaat binnenkort het trapveldje aan de Twentestraat egaliseren en inzaaien. door M. Winter Dit betekent dat, wanneer het gras de kans krijgt om te groeien, er bin- Aan het einde was er warme chocomel en kon men kletsen met de spoken. Foto: Maartje Ansems, www.maartjeansems.nl Vrijdag de dertiende inspi- reert tot enge wandeling Til- burg-Zuid door Toine van Berkel TILBURG - Oorverdovend ang- stig gegil en gekrijs in de half- duistere huiskamer. Een vrouw geschminkt alsof haar uiterste houdbaarheidsdatum al ruim- schoots is overschreden, duikt totaal onverwachts uit een wand- kast. De enge vrouw uit de kast sloeg gisteravond direct een bres in het zelfvertrouwen van vooral de jongste deelnemers aan de grie- zeltocht die in de Tilburgse wijk Jeruzalem werd gehouden. Nog voor de wandeltocht goed en wel was begonnen, haakten er al kin- deren af. Zo niet de driejarige Ricardo van der Veer, die met zijn moeder An- gélique de spannende tocht pro- bleemloos uitliep. Wel kneep hij moeders soms stevig in de hand. “Ik ben met vijf kinderen aan de griezeltocht begonnen, twee van mezelf en drie van anderen. Ik eindig met de jongste van mezelf, de rest is van schrik naarhuis ge- Krantenartikel uit het Brabants Dagblad Zaterdag 14 maart 2009 Slachtoffers bij griezeltocht Jeruzalem JDDQ´ ]HJW $QJpOLTXH QD DÀRRS Uiteindelijk lopen zo´n twintig van de gestarte dertig mensen de eerste sessie van de wijkgriezeltocht uit. Ze zien onder meer een enge pia- nist die zijn Frankensteinfantasieën bezingt, een krankzinnig lachende moeder met kinderwagen en een nepkerkhofje langs de oever van het kanaal. De griezeltocht is een activiteit in het kader van ‘Jeruzalem Nodigt Uit’, bedoeld om tijdens de renova- tie van de buurt de saamhorigheid te versterken. “Heel belangrijk dat dit in onze buurtgebeurt. Ouders kunnen zich hier weinig veroorloven, dus ieder uitstapje is meegenomen”, zegt Natalie Hagenaar. Zoon Bartje (6) zegt dat-ie het hélemaal niet eng vond. Moeder Natalie weet wel be- ter. “Hij is mijn watje.” kwaliteitsteam (Q-team). De bewo- ners uit het planteam sturen een ad- viesbrief mee waarin zij aangeven op welke punten zij nog verande- ringen wensen. Vervolgens zal het Q-team zich buigen over de plan- nen en het advies. Daarna volgen de verdere procedures. De infoavond is op donderdag 26 maart van 19.30 tot 21.30 uur in buurthuis Jeruzalem. Iedereen die graag mee wil pra- ten over de plannen is van harte welkom!! Namens alle betrokkenen, Hans Donker Opbouwwerker de Twern nenkort weer een mooi veld is waar iedereen gebruik van kan maken. Dus… het trapveldje niet betreden als dit is ingezaaid zodat het gras goed kan aangroeien! De gemeente zal het trapveldje afzetten met lint nadat het ingezaaid is. Maar als het gras er is… weer lek- ker voetballen (en spelen)!!

Embed Size (px)

description

Vrijdag de dertiende inspi- reert tot enge wandeling Til- burg-Zuid De gemeente Tilburg gaat binnenkort het trapveldje aan de Twentestraat egaliseren en inzaaien. Op donderdagavond 26 maart kunnen alle Jeruzalemmers de nieuwe plannen over Ka- naalzicht (gebied langs het Wilhelminakanaal) zien. En er op reageren. Een luisterend oor, een toe- ziend oog en natuurlijk de nodige activiteiten en gezel- ligheid. Dat biedt Olton Ber- renstein de jongeren van Je- ruzalem Fotos: MP door M. Winter

Transcript of JC editie 6

Page 1: JC editie 6

DE JERUZALEMMER COURANT

2 MAANDELIJKS NIEUWSBLADmaart-apri l 2009 2e Jaargang No. 0006

NIEUWSBLAD VOOR JERUZALEM

verhalen van toen en nu, verhalen van ons en van ú

Directeur: M.H. PoelLayout: A. Paulsen

Hoofdredacteur: M.P. WinterBetuwestraat 21 / 013 - 536 53 87

Abonnementsprijs:een warm hart voor

Jeruzalem

De Jeruzalemmer Courant is onderdeel van een initiatief van Miranda Poel in samenwerking met en

Nieuws van ToenCarnavalsoptocht door Jeruzalem.

Een der weinige gelegenheden waarbij het Carnaval te Tilburg buiten de ommuurde zalen treedt, is de jaarlijkse Kindercarnavals-optocht door de wijk Jerusalem. Zondagmiddag wist deze weer enige honderden mensen op de been te brengen, die zeker een genoeglijk uurtje beleefd hebben bij het zien van de originele cos-tuums. In de stoet reed de calèche van het Studentencorps „St. Olaf” mee, waarop de jeugdige Prins Johannes I met enige adjudanten vervoerd werd. De raad van Elf, die op de foto ook even op de koets zit, was verkleed als zwarte katten. Voorop ging Jeugddrum-band „Jerusalem”. De beoor-deling van de verkleding vond plaats voor een jury, bestaande uit de leden van J.O.K. in het „dorps-huis”, Café Jerusalem.

Voor de allerklein-sten was het carna-val in Jeruzalem. Op donderdag 18 febru-ari hadden de peuters van peuterspeelzaal Tiktak een carnavals-modeshow.

Foto: Joost Winter

Marieke Moorman door het gebied “Oude Stad”. Zo hoort en ziet ze wat er in de wijk leeft. Op 4 februari kwam Marieke Moorman naar Je-

door de buurt, maar hoorde op een andere manier wat Je-ruzalemmers bezighoudt: ze schoof aan bij het gezellige buurtontbijt in buurthuis Je-ruzalem.

door M. WinterEen mooie gelegenheid voor veel Jeruzalemmers om Marieke Moor-man, onder het genot van heerlijke broodjes en een gezonde beker melk, te spreken over allerlei zaken. En een leuke, gezellige en laag-drempelige gelegenheid om kennis te maken met veel Jeruzalemmers,

Marieke Moorman Foto: MW

Omstreeks 1959 Foto: Jan de Groot

Peuters houden

carnavalsmodeshowdoor M. Winter

Alle kinderen mochten verkleed naar de speelzaal komen. Daar werd er eerst lekker vrij gespeeld. Er was een springkussen en er werden heerlijke chips-kettingen (chips aan rode dropveters) geregen. En uiteraard was er gezellige carnavalsmuziek en werd de polonaise gedanst. Toen was het tijd om te oefe-nen voor de modeshow. Ruim voordat het tijd was om naar huis te gaan, mochten alle papa’s en mama’s komen kijken. De tafels waren tegen elkaar gezet als een echte ‘catwalk’ en alle kinderen mochten hun mooie kostuums laten zien. Het was een leuk carnavalsfeest!

Een luisterend oor, een toe-ziend oog en natuurlijk de nodige activiteiten en gezel-ligheid. Dat biedt Olton Ber-renstein de jongeren van Je-ruzalem

Een (buurt)huis vol jongerenkomt een jongere zelf met een idee en soms komt Olton met leuke plan-nen. Daarnaast is er tot en met eind maart ook op woensdagavond een inloopavond van 19.00 tot 21.00 uur voor jongeren vanaf 10 jaar.

Olton Berrenstein is 35 jaar en nu 2,5 jaar werkzaam bij de Twern. Hij doet jongerenwerk voor heel Tilburg Zuid. Ook volwassenen die leuke ideeën hebben voor jongeren of vragen hebben over jongeren kunnen altijd bij Olton terecht.Dus: tot woensdagmiddag!

Olton Berrenstein E-mail:[email protected] tel: 06 – 255 738 19

door M. WinterIedere woensdagmiddag kunnen jongeren van 10 tot 14 jaar in het buurthuis terecht. Daar kan van 15.00 tot 17.00 uur van alles ge-daan worden. Tafeltennis, Wii of internetten. En natuurlijk een praat-je maken met Olton Berrenstein of vragen aan hem stellen. Deze woensdagmiddagactiviteit bestaat al een jaar. Het is vooral bedoeld als een ontmoetingsplek/ -moment. maar er worden ook grote-re activiteiten georganiseerd. Soms

Fotos: MP

Wethouder aan het ontbijtvond Marieke Moorman. Het was dan ook druk bij het buurtontbijt. De wethouder vernam van veel be-woners wat de renovatie voor hen betekent. Maar ook wat de wensen en ideeën van sommige zijn.

Marieke Moorman is wethouder Milieu, Maatschappelijke Opvang en Jongeren en Jeugdparticipatie bij de gemeente Tilburg. En wijkwet-houder “Oude Stad’ (waar o.a. Je-ruzalem onder valt). Iedere drie weken houdt Marieke Moorman

-ten die onder “Oude Stad” vallen, of komt ze op verzoek bij mensen thuis. Marieke Moorman vindt het erg belangrijk om goed bereikbaar te zijn en om te weten wat er ge-beurt. Een wijkwethouder houdt de wijk waarvoor hij of zij verantwoorde-lijk is, nauwlettend in de gaten. Wat speelt er, wat gaat er goed en wat niet en waar zou de gemeente iets aan moeten of kunnen doen?De bewoners vormen een belang-rijke bron van informatie voor de wijkwethouder. Tijdens spreek-

uren, of in het geval van Marieke -

nen zij met ideeën of klachten bij de wethouder terecht. Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld dat er niet genoeg voorzieningen zijn voor de jeugd of dat de omgeving last heeft van hangjongeren. Of dat er niet ge-noeg groen is in de buurt of dat er te veel fout geparkeerd wordt. Of dat de moeders uit de buurt graag iets samen willen organiseren maar niet weten hoe ze subsidie aan moeten vragen. Kortom: bewoners kunnen allerlei behoeftes en wensen ken-baar maken.

Dus heb je vragen, suggesties of klachten, of wil je graag dat Ma-rieke Moorman eens op bezoek komt voor een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met haar se-cretariaat: 013-542 9008 Mailen kan ook: renee.boo[email protected] Iedereen krijgt altijd ant-woord van haar!!

Op donderdagavond 26 maart kunnen alle Jeruzalemmers de nieuwe plannen over Ka-naalzicht (gebied langs het Wilhelminakanaal) zien. En er op reageren.

De bewoners die in het Planteam Ka-naalzicht zitten hebben de nieuwste plannen al gezien en er een eerste reactie op gegeven. Nu is het aan alle andere bewoners om dat ook te doen. Triborgh Bouwontwikkeling zal haar plannen laten zien en u als bewoner kunt daarop reageren en er vragen over stellen.Naar aanleiding van uw reacties zal Bert Dirrix de laatste aanpassingen maken. Dan gaat het plan naar het

Infoavond Kanaalzicht

Weer lekker voetballen!

De gemeente Tilburg gaat binnenkort het trapveldje aan de Twentestraat egaliseren en inzaaien.

door M. WinterDit betekent dat, wanneer het gras de kans krijgt om te groeien, er bin-

Aan het einde was er warme chocomel en kon men kletsen met de spoken. Foto: Maartje Ansems, www.maartjeansems.nl

Vrijdag de dertiende inspi-reert tot enge wandeling Til-burg-Zuid

door Toine van BerkelTILBURG - Oorverdovend ang-stig gegil en gekrijs in de half-duistere huiskamer. Een vrouw geschminkt alsof haar uiterste houdbaarheidsdatum al ruim-schoots is overschreden, duikt totaal onverwachts uit een wand-kast.De enge vrouw uit de kast sloeg gisteravond direct een bres in het zelfvertrouwen van vooral de jongste deelnemers aan de grie-zeltocht die in de Tilburgse wijk Jeruzalem werd gehouden. Nog voor de wandeltocht goed en wel was begonnen, haakten er al kin-deren af.Zo niet de driejarige Ricardo van der Veer, die met zijn moeder An-gélique de spannende tocht pro-bleemloos uitliep. Wel kneep hij moeders soms stevig in de hand.“Ik ben met vijf kinderen aan de griezeltocht begonnen, twee van mezelf en drie van anderen. Ik eindig met de jongste van mezelf, de rest is van schrik naarhuis ge-

Krantenartikel uit het Brabants Dagblad Zaterdag 14 maart 2009

Slachtoffers bij

griezeltocht Jeruzalem

Uiteindelijk lopen zo´n twintig van de gestarte dertig mensen de eerste sessie van de wijkgriezeltocht uit. Ze zien onder meer een enge pia-nist die zijn Frankensteinfantasieën bezingt, een krankzinnig lachende moeder met kinderwagen en een nepkerkhofje langs de oever van

het kanaal.De griezeltocht is een activiteit in het kader van ‘Jeruzalem Nodigt Uit’, bedoeld om tijdens de renova-tie van de buurt de saamhorigheid te versterken.“Heel belangrijk dat dit in onze buurtgebeurt. Ouders kunnen zich hier weinig veroorloven, dus ieder uitstapje is meegenomen”, zegt Natalie Hagenaar. Zoon Bartje (6) zegt dat-ie het hélemaal niet eng vond. Moeder Natalie weet wel be-ter. “Hij is mijn watje.”

kwaliteitsteam (Q-team). De bewo-ners uit het planteam sturen een ad-viesbrief mee waarin zij aangeven op welke punten zij nog verande-ringen wensen. Vervolgens zal het Q-team zich buigen over de plan-nen en het advies. Daarna volgen de verdere procedures.

De infoavond is op donderdag 26

maart van 19.30 tot 21.30 uur in

buurthuis Jeruzalem.

Iedereen die graag mee wil pra-

ten over de plannen is van harte

welkom!!

Namens alle betrokkenen,Hans DonkerOpbouwwerker de Twern

nenkort weer een mooi veld is waar iedereen gebruik van kan maken. Dus… het trapveldje niet betreden als dit is ingezaaid zodat het gras goed kan aangroeien! De gemeente zal het trapveldje afzetten met lint nadat het ingezaaid is.Maar als het gras er is… weer lek-ker voetballen (en spelen)!!

Page 2: JC editie 6

Schilderij: Ivo van Leeuwen

Tekening: Justhen

Kun je goed tekenen, schilderen, of fotograferen? Stuur je werk op naar de redactie van de Jeruzalem-mer Courant en ontvang een leuk cadeautje. Adres: Betuwestraat 21

DE JERUZALEMMER COURANT maart-apri l 2009 2

Door Jace van de Ven”Zonder mijn potske zulde mij nooit buiten zien,” zegt Jan van Geloven (54), bewoner van een appartement in de Veluwestraat. Hij gebruikt het Belgi-sche woord potske voor mutsje mis-schien omdat hij vijf jaar geleden ongeveer een jaar op camping Tul-derheyde tussen Poppel en Esbeek heeft gewoond. Op de Belgische grens dus. Het liep toen voor Jan naar het ein-de van een nare tijd die hij voor een deel door ei-gen fouten bewerkstelligd had. Een en ander had niet alleen een echtscheiding maar ook opvang in crisiscentra ten gevolge. Ook werd hij geestelijk en lichamelijk afgekeurd. Maar sinds Jan, vier jaar geleden, dit appartement in Jeruzalem kreeg, is hij weer de koning te rijk. “Ik wil hier nooit meer weg,” zegt hij. “En als mijn huis over vier jaar tegen de vlakte Foto: MP

Jan van Geloven

‘Twee keer

vallen en ge zit

in de natuur’

gaat, dan maak ik gebruik van de terugkeerregeling. Misschien krijg ik tegen die tijd wel een senioren-

woning.” Wat vindt hij dan zo geweldig aan Jeruzalem?“De rust, twee ke-ren vallen en ge zit in de natuur en als ge wilt bende bijna net zo snel in het centrum,” weet Jan. Niet dat hij vaak naar het centrum gaat, integendeel. Als hij met zijn drie hondjes, Ozzie, Dokus en Robin,

naar buiten komt, gaat hij steevast richting kanaal waar de hondjes in het gras mogen dollen. In de zomer zit Jan zelf hele dagen aan het kanaal, hij vist op voorn en karper, vaak met zijn maten Corné, Frie en Johan. “Soms ben ik er van zes uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds en wandel ik al-leen maar een paar keer naar huis om de hondjes uit te laten.Dat bevalt Jan trouwens ook zo

In de vorige editie van de Je-ruzalemmer Courant stond een dubbele prijsvraag. My-riam Anderson wist een van de twee vragen goed te beant-woorden en won een leuke prijs.Het was even zoeken want Myriam woonde niet meer op het adres dat ze had opgegeven bij het beant-woorden van de prijsvraag. Maar gelukkig werkt de tamtam goed in Jeruzalem en konden we Myriam zo vinden. Alhoewel… eerst ston-den we nog bij de buren aan de deur. Die erg teleurgesteld waren dat deze mooie prijs aan hun neus voorbij ging. (Wie weet hebben jullie deze keer prijs, beste buren!)

Half Jeruzalem kent haar al. De andere helft zal haar bin-nenkort leren kennen: Marij Kuijpers. Als woonbegeleid-ster van TIWOS begeleidt zij alle bewoners van Jeruzalem bij de renovatie van hun wo-ning.

door Miranda PoelDe functie van woonbegeleidster is speciaal in het leven geroepen voor dit renovatieproject. Voor TIWOS is dit het grootste project waarbij mensen tijdelijk verhuizen naar een wisselwoning om hun eigen wo-ning te laten renoveren. Marij Kuijpers begon acht jaar gele-den bij TIWOS als baliemedewerk-ster. Daar ontving zij bezoekers, stond hen te woord en verwees hen

Foto: MP

Iedere eerste en derde dins-dag van de maand is er op Betuwestraat 5 ‘Eetcafé Jeru-zalem’. Lekker eten voor een vrijwillige bijdrage. Vanaf 18:30 uur is iedereen welkom om een vorkje mee te prik-ken.

door MirandaPoelDinsdag 17 februari was het dan

van ‘Eetcafé Jeruzalem’ werd op-gediend. Op het menu stond bier-stoofpot met aardappels en een frisse salade met brie, geserveerd met zilveruitjes en eigengemaakte mayonaise.

champagne geopend en de eerste gasten zaten verwachtingsvol aan de lange ‘stamtafel’. Terwijl de gasten gezellig kletsten, leg-de buurtkok Roel de laatste hand aan het diner. Bij het opdienen van het eten werd het al snel stiller. Het eten smaakte voortreffelijk en er was even geen tijd

Collage: MP

Beste Jeruzalemmers

Wij zijn 5 studenten van Avans Ho-geschool in Den Bosch. We volgen de opleiding Culturele Maatschap-pelijke Vorming (CMV). Dit bete-kent dat we ons bezighouden met het voorkomen en oplossen van problemen tussen groepen mensen. Wij leren om een buurt bij elkaar te

De 5 studenten van Avans Hogeschool in Den Bosch Foto: MW

brengen, maar ook om problemen tussen bewoners en bijvoorbeeld een woningbouwvereniging op te lossen. Tot aan de zomervakantie lopen wij stage in Jeruzalem. Ons stagedoel is het verbeteren van contacten tussen de buurtbewoners. Omdat dit nogal vaag klinkt organi-seren we hiervoor een aantal leuke

Even voorstellen

goed aan de wijk. Dat er zoveel mensen met huisdieren zijn. En vissers ook. En dat iedereen in Jezuzalem elkaar in zijn waarde laat.“Dat vind ik heel belangrijk,” zegt hij, “ik ben nogal op mijn eigen. Maar van de andere kant vind ik het ook mooi dat er hier mensen uren lang op een bankje zitten of met elkaar staan te buurten bij het speelveldje. Ik ben een beetje bang, dat aan die rust een eind komt als hij hier straks 550 woningen bij-gebouwd gaan worden.”

Foto: Dani Smulders

door. “Als baliemedewerkster komt alles en iedereen eerst langs jou en leer je ontzettend veel over de orga-nisatie”, vertelt Marij. Al die kennis komt haar nu goed van pas in haar functie als woonbegeleidster. Het veranderen van baan was een bewuste keuze van haar. Ze wil-de naar de mensen toe! Eerst ontving zij de be-woners, nu ontvangen de bewoners haar. Het valt haar op dat ze over-al welkom is. “Je woning is je thuis. In die zin ben ik toch een vreemde die ze zomaar binnen laten in hun privésituatie”. De manier waarop ze wordt ont-vangen is wel verschillend. Net als

Raad en WinHet lijkt al weer lang geleden maar alles zag er anders uit met dat laagje sneeuw en de rijp.De prijsvraag in de vorige Je-ruzalemmer Courant was niet helemaal beantwoord, van-daar een van de twee foto’s nogmaals.Met de vraag: waar is dit?

Denk je het te weten? Of durf je een gokje te wagen? Stuur je antwoord in naar:Redactie Jeruzalemmer Cou-rant, Betuwestraat 21 ofj e r u z a l e m m e r c o u r a n t @gmail.comOnder de juiste inzendingen wordt een leuk en lekker prij-zenpakket verloot (zie elders in deze krant).

Hoera, gewonnen!!Maar daarna konden we de geluk-kige prijswinnares verrassen.En verrast was ze! Net terug in haar gerenoveerde woning aan de Maas-landstraat 19 en in afwachting van een knieoperatie, was Myriam erg blij met haar prijs. Vooral de bloe-men waren een vrolijke voorjaars-noot in haar nieuwe huis. En kof-

altijd wel welkom.En het goede antwoord op de prijs-

vraag? Myriam wist de linkerfoto van de prijsvraag te herkennen en de vraag “Wat is dit?” goed te be-antwoorden. Het was rijp aan een

Wil je ook zo’n leuk en lekker prij-zenpakket winnen? Kijk dan hier-naast bij ‘raad en win’. Daar vind je de tweede foto van de vorige prijs-vraag. Deze is namelijk nog niet goed beantwoord. Dus: sla je slag. Kijk goed en win!

activiteiten:- Straatspeeldag voor kinderen;- Pingpongtoernooi voor jongeren;- Muziekavond;

Voor zowel het organiseren als het uitvoeren van deze activiteiten zoe-ken wij nog enthousiaste mensen die mee willen helpen. Heb je inte-resse om je talenten in te zetten bij bijvoorbeeld de muziekavond of de straatspeeldag? Neem dan contact met ons of met Petra Schreuder op. Op dinsdag en woensdagochtend zijn wij in het buurthuis te vinden.

) Buurthuis: 542 47 988 [email protected]. Of: 8 [email protected] informatie over de activi-teiten volgt nog, maar je kunt ons altijd bereiken!

Groetjes, Adrie, Anouk, Corianne, Peterina, Tobias.

de manier waarop de bewoners de renovatie tegemoet zien. De één zit

uit. De ander heeft direct een lijst met punten op tafel liggen en maakt zich zorgen. Marij kan zich in beide situaties inleven.

Na de renovatie is het overgrote deel van de bewoners uiterst blij met hun ‘nieuwe wo-ning’. Wat niet wil zeg-gen dat er geen klach-ten zijn. Op de vraag wat de meest gehoorde klacht is, zegt ze reso-luut: ”De wachttijd op de afwerking.” Ieder-

een begrijpt dat er bij de oplevering altijd wel puntjes zijn die nog moe-ten worden afgewerkt. Maar wat men niet begrijpt, is waarom het zo lang duurt voordat een en ander dan ook echt afgewerkt wordt. Het

komt voor dat bij de bewoners be-kend is dat onderdelen nog besteld moeten worden of dat een reparatie pas op een later tijdstip gaat gebeu-ren. Het is dan jammer dat bewo-ners wel mopperen tegen de buren maar niet vertellen wat de reden van de vertraging is. Maar helaas komt het ook nog voor dat het veel te lang duurt. Ook Tiwos vindt dat heel vervelend. Achter de schermen is Marij, samen met haar collega‘s, dan ook hard bezig daar verande-ring in te brengen. En belangrijker nog: ze belooft beterschap.

zou zijn als de bewoners ook de positieve dingen met elkaar zouden bespreken. Marij is iedere dinsdag en don-derdag van 11:00 tot 12:00 uur op het buurthuis. Dus mocht u vragen hebben over de renovatie, loop dan gerust een keer binnen.

Marij Kuijpers

Bierstoofpot en Brie.om te kletsen. De bierstoofpot ging er in als ‘koek’ en de salade ging grif van hand tot hand. Het was dan ook te verwachten dat iedereen wel een tweede keer op wilde scheppen. Gelukkig had Roel daar rekening meegehouden. De eerste dinsdag van maart was het tijd voor het tweede eetcafé. Dit keer waren er meer gasten en was de ‘stamtafel’ niet groot genoeg. Maar niet getreurd, het buurtcafé beschikt ook nog over drie vierper-soonstafels.Er is dus plaats

genoeg in ‘Eetcafé Jeruzalem’ en u bent dan ook van harte welkom!

Let op:

Omdat er dinsdag 7 april een ‘wijk-café’ is in buurthuis Jeruzalem (waar ook iedereen is uitgenodigd om te komen eten vanaf 19:30 uur) is ‘Eetcafé Jeruzalem’ die dag ge-sloten. 21 April is er een volgende ‘Eetcafé Jeruzalem’.

Kunt u zelf ook heerlijk koken?

En wilt u uw kookkunsten wel eens door anderen laten proeven? Dan is de Betuwestraat 5 ook be-schikbaar voor u!

Laat het maar weten op [email protected] . Of gooi een

briefje met uw adres en tele-foonnummer door de bus

op Betuwestraat 21. Zet daar even bij

wanneer en wat u wilt

gaan ko-ken.

>>><<< 21 maart bezoekt de SP Jeru-zalem. Van 10.30 uur tot 14.30 uur. Je kunt met hen praten over wat je bezighoudt, wat je als probleem ervaart of waaraan volgens jou aandacht besteed zou moeten worden.

>>><<<19 april rommelmarkt in buurt-huis Jeruzalem. Iedereen is wel-kom van 11.00-16.00 uur.

Vanaf 23 maart 8.30 uur kun je je inschrijven voor een kraam bij buurthuis Jeruzalem.

>>><<<Binnenkort in Jeruzalem: de grote afvalactie!

Activiteiten

Page 3: JC editie 6

DE JERUZALEMMER COURANT maart-apri l 2009 3

In hun fotostudio, gevestigd in de redactie van ’de Jeruzalemmer Courant‘, fotograferen Dani Smulders en Petra Stavast mensen uit de Tilburgse wijk Jeruzalem. Zodoende bouwen zij aan een beeldarchief van de mensen die wonen, werken of op bezoek komen in deze wijk.

Page 4: JC editie 6

DE JERUZALEMMER COURANT maart-apri l 2009 4