Jacob bouten jan van hoorn om kaap hoorn

download Jacob bouten jan van hoorn om kaap hoorn

of 53

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Twee reizen rond de wereld in 1849-1854

Transcript of Jacob bouten jan van hoorn om kaap hoorn

 • Jacob Bouten 1849-1853

  De Dordtsche Grote Vaart in de 19e-eeuw

  Jacob Bouten 1849 - 1853

  Gezagvoerder op de JAN VAN HOORN,

  Rond Kaap Hoorn

 • De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

  Jacob Bouten 1849 - 1853

  60

  Kees Bouten 2012 Sailingsteps

  Rond de wereld

  1e Wereldreis

  Nadat Jacob Bouten tegen Oudejaarsavond 1848 uit Pangol (een klein plaatsje aan de zuidoost kust van

  Java) vertrokken was, in een orkaan terecht kwam en in zijn levensverhaal beschrijft hoe hij met een

  muiterij omging, komt hij op 21-04-1849 aan in Brouwershaven waar hij de brieven van de Heer Bluss

  ontvangt waarin hij verzocht wordt met spoed naar Dordrecht te komen voor een volgende reis met de

  Jan van Hoorn. Hij verhaalt hier over:

  Bij mijn aankomst te Brouwershaven vond ik daar de brieven van de Heer Bluss, waarin ik

  verzocht werd alle haast te maken naar Dordt te komen, daar een nieuwe reis voor de Jan

  van Hoorn bestemd was. Ik diende echter een paar lichters te lossen, daar het schip te diep

  voor de vlakte lag.

  Toen ik met het schip voor de stad lag, en op het kantoor kwam, werd ik met het plan van de

  rederij in kennis gesteld. Zij hadden berichten uit Valparaiso ontvangen, die zeer gunstig

  waren, daar eenige goederen naar toe te zenden. Daarvoor hadden zij bestemd de Jan van

  Hoorn en twijfelden niet of ik zou daar wel genoegen in vinden. Ik antwoordde daarop: heel

  veel genoegen, doch durfde hen niet te laten blijken hoezeer mijn hart bonsde.

  Ik overzag in een oogenblik de gehele reis, rond de Zuidpunt van Amerika, die niet

  gemakkelijk was, en dan met een volle lading handel drijven, waarvan ik de taal niet

  verstond.

  Ik moet wel erkennen dat ik mij bij die keus van de Heer Bluss niet prettig voelde. Wij

  waren zo gewoon geworden van die route naar Batavia en terug, dat er aan geen andere

  vaart meer gedacht werd en nu kwam er ineens een voor die door weinigen nog gedaan

  was.

  Kennelijk werd het inderdaad zo snel door Bluss met Jacob Bouten geregeld want in het Algemeen

  Handelsblad van 24 april 1849 valt reeds in een advertentie te lezen:

  Naar VALPARAISO ligt in lading te DORDRECHT, het Kopervast BARKSCHIP Jan van Hoorn, Kapt. J. Bouten, om in de maand Junij te vertrekken. Adres, voor Goederen en Passagiers, bij de Kargadoors VISSER EN VAN DER SANDE, te Dordrecht, of bij den Kapitein aan boord.

  In zesentwintig volgende NRCs van 27 april tot en met 12 juli wordt bij de schepen in lading te

  Dordrecht melding gemaakt van:

  VALPARAISO. Het Nederl. Gekoperd Barkschip Jan van Hoorn, kapt. J. Bouten. Adres bij de Cargadoors Visser en van der Sande, te Dordrecht.

  Ik ben nooit te weten gekomen, waarom ze juist mij voor die reis gekozen hadden, daar ik

  toch de jongste en de laatst aangestelde van al de kapt. van de rederij was. Niemand heeft

  echter kunnen merken dat ik tegen die reis opzag. Zag mij zooveel mogelijk met alles wat op

  die reis betrekking had in kennis te stellen, kocht boeken aan voor het leren van Spaans,

  zeildirecties rond kaap Hoorn en de Stille Zuidzee en handelsboeken voor den handel. Het

  schip werd beladen met allerlei artikelen, die zij meenden daar goeden prijs te zullen maken

  en toen hoog stonden door de vele vraag in Californi, waar toen rijke goudmijnen ontdekt

  waren en veel volk naar toe stroomde.

 • De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

  Jacob Bouten 1849 - 1853

  61

  Kees Bouten 2012 Sailingsteps

  Wij kregen een verzoek van Amsterdam om enige goederen naar Valparaiso mede te nemen

  onder toezicht van een schipper-cargo, de Heer Koek, die dan als passagier mede zoude

  gaan. In de helft van juli was ik met het innemen der lading gereed om de reis aan te vangen

  Advertentie in NRC 1 Junij 1849

  Jacob Bouten was toen 33 jaar en had tot die tijd zesmaal voor rederij Bluss met de Jan van Hoorn

  naar Batavia gevaren, waarvan de laatste vier als kapitein

  De aanmonstering van slechts 20 man voor deze reis was op 15 juni 1849 te Dordrecht.

  Monsterrol nr.1418 van het barkschip Jan van Hoorn in Dordrecht, Kapitein J. Bouten,

  varende naar Valparaiso en terug op onbepaald. Dordrecht, 15 Junij 1849.

  1e stuurman Arie Versteegh (31jr, Dordrecht, f 70,- )/ 2e stuurman E.Verginius (24jr, Amsterdam, f 45, -) 3e

  stuurman Barend Mols (23jr, Dordrecht, f 30, - ) bootsman Willem Cornelis Maas (45jr, Dordrecht, f 40, -),

  timmerman S. van Dalen (35jr, Papendrecht, f 40,-), kok H. Dubbelt (35jr, Dordrecht, f 38,-), zeilmaker

  H.Garrama (26jr, Dordrecht, f 26), hofmeester P.Blies (34jr, Rotterdam, f 22), Matrozen C.Nielsen (34jr,

  Wet.Lhro, f 20), L.H.Leegaart (34jr, Kopenhagen, f 20), J.A.Marfos (23jr, Herzozout, f 20), H.B.Buisman

  (21jr, Pekelxxxx, f 20), Jan R.Kuiper (22jr, Pekelxxxx, f 20), (29jr, Danzig, f 20), J.F.de Haan

  (18jr, Worcum, f 18) en Pieter Baart (36jr, Dussen, f 20), Ligtmatrozen Heinrich von Beers (18jr, Orshow, f 14)

 • De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

  Jacob Bouten 1849 - 1853

  62

  Kees Bouten 2012 Sailingsteps

  en Everth Holtwerth (19jr, Dordrecht, f 14) en Jongens J.Groeneveldt (17jr, Hagestein, f 12) en Izak Roobol

  (19jr, Dordrecht, f 10). [SAD-12].

  Voor een gage van totaal f.519,-/mnd.

  Twee man werden reeds voor vertrek afgedankt (nadat eerste twee maanden gage reeds betaald

  waren). Op 5 juli werden nog een nieuwe hofmeester en matroos aangemonsterd. Mogelijk ten

  gevolgen van het snelle vertrek na vorige reis zijn er vijf man van de bemanning die ook op de vorige

  reis waren, voor zeilmaker Garrama en kok Dubbelt (voorheen matroos) werd het de derde reis met

  de Jan van Hoorn. Barend Mols, die vorige reis met de Jan van Hoorn ook 3e-stuurman was, zou

  later op de 12e-reis van de Jan van Hoorn gezagvoerder zijn.

  Uit het NRC 11 juli 1849 "Rotterdam, 10 juli. Wij vememen, dat de volgende Nederlandse schepen naar Chili en Californie zijn vertrokken: ..... Gereed om te vertrekken van Dordrecht naar Valparaiso het barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten. Er zijn thans dus aanzienlijke Nederlandse belangen in de Stille Zuidzee te bewaken en het is dien ten gevolge te hopen, dat, gelijk van andere landen, ook van Nederland een oorlogsschip zich derwaarts begeve, ten einde de Nederlandse vlag behoorlijk worde beschermd en, als het nodig is, verdedigd, te meer, daar sommige dier schepen aldaar gedurende enige tijd zullen verblijven."

  Op 13 juli vertrok Jacob Bouten met de Jan van

  Hoorn uit Hellevoetsluis [NRC 16-07-1849] met

  lading voor Valparaiso, waarna verdere bestemming

  zelf te bepalen.

  Op 15 juli bevond hij zich bij Deal [NRC 19-07-1849],

  waarna de Jan van Hoorn op 17 juli bij Penzance

  (ten westen van Plymouth) binnenliep [NRC 23-07-

  1849]. Twee weken later, op 6 augustus bevonden

  ze zich op op 1456N.Br. 2611W.L [AH 17-09-1849]

  bij de Kaap Verdische eilanden, zoals eveneens te

  lezen valt in een brief van kapitein Bouten die op 14

  september in Dordrecht ontvangen werd. [NRC17-

  09-1849].

  Jacob Bouten verhaalt over deze reis:

  Ik had aan de Heer Koek een zeer gezellige passagier, die veel van het eentonige van een

  zeereis wegnam.

  Bij het rondzeilen van Kaap Hoorn troffen wij veel stormweer en passeerden we

  verscheidenen ijsbergen waar grote scholen walvissen om heen zwommen.

  Na een reis van 104 dagen kwamen wij in Valparaiso aan. Ons gesprek was tijdens de reis

  nogal dikwijls over de verkoop der goederen in Valparaiso geweest; of wij daar wel de hoge

  prijzen zouden vinden waarvan wij in Holland de berichten hadden gekregen; dan wel of

 • De Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw

  Jacob Bouten 1849 - 1853

  63

  Kees Bouten 2012 Sailingsteps

  anderen ons zouden zijn voor geweest. De Heer Koek meende van niet en beloofde zich

  gouden bergen van deze reis.

  In de NRC van 14-01-1850 wordt er melding gemaakt

  van de aankomst van de Jan van Hoorn op 26

  oktober 1849 in Valparaiso en twee dagen later werd

  er uit een brief van kapitein J.Bouten aangehaald: na

  eene reis van 105 dagen en Zijne verdere destinatie

  was nog onbekend.

  Valparaiso heeft een prachtige baai waar wel

  duizend schepen ruim zouden kunnen liggen en waar het zeer gemakkelijk inzeilen is. Bij het

  inzeilen zagen wij een groot mastbos van schepen daar liggen hetgeen onze verwachting wel

  enigszins deed dalen en, toen een der bedienden van de Hollandse consul aan boord kwam,

  hoorden wij , dat Valparaiso reeds zo ruimschoots voorzien was, dat vele van onze artikelen

  onverkoopbaar waren. Dat was voor ons geen prettige tijding, waarna ik met onze agent, de

  Heer Boonen, overlegde hoe het best te handelen. Ik vertelde hem dat mijn instructie luidde

  de ingeladen goederen in Valparaiso te verkopen en dan naar China te zeilen om daar te zien

  bij de nieuwe oogst een lading thee te verkrijgen, doch wanneer op andere wijze betere

  verdiensten te verkrijgen waren, ik mij niet zo streng aan de instructie te houden had.

  Onderwijl kwam er bericht van San Francisco dat daar een grote brand had plaats

  gevonden, waardoor een massa goederen verbrand waren. Vooral was er een groot gebrek

  aan hout voor het bouwen van huizen. Dat was geen kwaad bericht voor ons daar ik 10 ton

  gezaagd hout in had, dat daarvoor geschikt was.

  Alhoewel Jacob Bouten zich bewust was van de risicos om naar San Francisco