Jaarverslag Anno Nu

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Jaarverslag Anno Nu

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  1

  Jaarverslag anno 2012

  TOTAL IDENTITY

  Stijn van Diemen

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  2

  Drie onderwerpen

  De inhoud van het verslag

  Het verslag als middel

  Het verslag in de tijd

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  3

  1.

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  4

  Wat staat centraal?

  handelen

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  5

  handelen

  opdrachtgever

  verantwoording

  Verticaal

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  6

  handelen

  opdrachtgever

  verantwoording

  Horizontaal

  doelstellingen resultaten

 • strategiehoe vertalen wij onze

  opdracht in concrete doelen

  waardewelke rol en bijdrage wordt

  voor ons gezien

  zichtbaarheidhoe worden onze intenties en

  drijfveren gezien

  meetbaarheidop welke gronden beoordelen

  wij ons handelen

  T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  7

  handelen

  opdrachtgever

  verantwoording

  Verslagdomeinen

  doelstellingen resultaten

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  8

  Vier vragen

  Wie is de opdrachtgever?

  Wat wordt verantwoord?

  Wie is de doelgroep?

  Waar is de doelgroep?

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  9

  Vier vragen - 1

  Wie is de opdrachtgever? De aandeelhouders

  Wat wordt verantwoord? Het ondernemerschap

  Wie is de doelgroep? Financieel betrokkenen

  Waar is de doelgroep? In directe relatie

 • strategiehoe vertalen wij onze

  opdracht in concrete doelen= worden alle mogelijkheden

  benut

  waardewelke rol en bijdrage wordt

  voor ons gezien= wordt aan een gezonde onderneming gebouwd

  zichtbaarheidhoe worden onze intenties en

  drijfveren gezien= de medewerkers als

  ondernemer

  meetbaarheidop welke gronden beoordelen

  wij ons handelen= cijfers, planningen en

  ontwikkeling

  T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  10

  handelen

  opdrachtgever = de aandeelhouders

  verantwoording

  Verslagdomeinen - 1

  doelstellingen resultaten

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  11

  Verslagdomeinen - 1Verslagdomeinen - 1

  Producten en services Aanbod sluit aan op marktontwikkeling, volwaardige gesprekspartner, werkt goed samen, ...

  Innovatie Voortdurend verbeterend, state of the art technologie, Top-3 speler in het domein, ...

  Arbeidsklimaat Er is trots en teamgeest, men is en wordt goed opgeleid, men is ondernemend en servicegericht, ...

  Governance Is open en transparant, heeft processen op orde, doet fair zaken, ...

  Citizenship Geeft invulling aan MVO, begeeft zich in de publieke ruimte, heeft een opinie over issues, ...

  Leiderschap Is goed georganiseerd, heeft een visie, heeft smaakmakers, heeft zicht op groei, ...

  Financile prestaties Heeft een solide financile basis, werkt aan de baten van de klant, alloceert helder en logisch, ...

  Aanbevelingsintentie Argumenten voor aanbevelen zijn helder, er zijn bewijsplaatsen, intentie is zeer waarschijnlijk, ...

  Identificatie Wordt ervaren als autoriteit, vernieuwer, verbinder, betrouwbare partner, ondernemer, ...

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  12

  Is de organisatie goed opgesteld?

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  13

  Vier vragen - 2

  Wie is de opdrachtgever? De aandeelhouders De markt

  Wat wordt verantwoord? Het ondernemerschap De efficintie en effectiviteit

  Wie is de doelgroep? Financieel betrokkenen De klant

  Waar is de doelgroep? In directe relatie Op bekende plaatsen

 • strategiehoe vertalen wij onze

  opdracht in concrete doelen= wordt efficint en effectief

  gewerkt

  waardewelke rol en bijdrage wordt

  voor ons gezien= worden visie en leiderschap

  getoond

  zichtbaarheidhoe worden onze intenties en

  drijfveren gezien= invloed op en groei van

  het marktaandeel

  meetbaarheidop welke gronden beoordelen

  wij ons handelen= kosten, baten, marktbewustzijn

  T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  14

  handelen

  opdrachtgever = de markt

  verantwoording

  Verslagdomeinen - 2

  doelstellingen resultaten

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  15

  Verslagdomeinen - 1Verslagdomeinen - 2

  marktvraag

  eigen koers

  noodzaak van inzicht en actie

  noodzaak van invloed hebben

  nood

  zaak

  van v

  ersne

  lling v

  an ac

  tie en

  reac

  tie

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  16

  Heeft de organisatie invloed en drive?

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  17

  Vier vragen - 3

  Wie is de opdrachtgever? De aandeelhouders De markt De maatschappij

  Wat wordt verantwoord? Het ondernemerschap De efficintie en effectiviteit De betekenis

  Wie is de doelgroep? Financieel betrokkenen De klant Iedereen

  Waar is de doelgroep? In directe relatie Op bekende plaatsen Overal

 • strategiehoe vertalen wij onze

  opdracht in concrete doelen= worden de maatschappelijke

  issues begrepen

  waardewelke rol en bijdrage wordt

  voor ons gezien= worden werkelijk bijdragen

  geleverd

  zichtbaarheidhoe worden onze intenties en

  drijfveren gezien= maatschappelijke inbedding

  van de organisatie

  meetbaarheidop welke gronden beoordelen

  wij ons handelen= langjarige en duurzame

  effecten

  T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  18

  handelen

  opdrachtgever = de maatschappij

  verantwoording

  Verslagdomeinen - 3

  doelstellingen resultaten

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  19

  Verslagdomeinen - 1Verslagdomeinen - 3

  ISSUES DIE ONS ALS ORGANISATIE

  AANGAANinnovatie individualisering virtualisering globalisering verduurzaming

  wonentoename technologie in dagelijks bestaan

  woonverdunningvan interieur naar experience

  verbondenheid en isolatie

  materialen en energie-voorziening

  werkenwerken aan verantwoorde vernieuwing

  toenemende arbeidsmobiliteit

  HNWconcurrentie-positie

  noodzaak van integratie in de keten

  vervoerentechnologie als deus ex machina

  the last mile-problematiek

  reizen door cyberspace

  wereldwijde toename van vervoer

  alternatieve energiebronnen

  verzorgentoename afhankelijkheid van technologie

  langere levensduur

  EPDwereldvoedsel-problematiek

  meer met minder

  vrije tijdtoenemende behoefte aan prikkels

  hyperindividuele beleving

  tweedeling door digibetisme

  toename afstanden voor plezierreizen

  toenemende druk op de groene ruimtem

  aats

  chap

  pelij

  ke d

  omei

  nen

  trends

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  20

  Beantwoordt de organisatie de urgentie?

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  21

  De doelgroep segmenteert zichzelf op basis van raakvlakken en vragen

  (ik word gekend aan wat ik beschikbaar stel)

  Het verslag als venster op kennis

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  22

  2.

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  23

  Communicatieve kringen

  financieel betrokkenen

  directe relaties

  klanten

  op bekende plaatsen

  Iedereen

  overal

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  24

  Communicatieve kringen

  financieel betrokkenen

  directe relaties

  klanten

  op bekende plaatsen

  Iedereen

  overal

  gedrukt jaarverslag wordt overhandigd of verstuurd,compleet digitaal verslag achter de login

  digitaal jaarverslag wordt beschikbaar gesteld

  themas en issues uit jaarverslag worden zichtbaarin online en social media

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  25

  Kanalen

  Het jaarverslag is in 2012 platformonafhankelijk geworden. De zelfde content wordt, geschaald naar het kanaal, overal beschikbaar gesteld, waar nodig in een gelaagde of getrapte opvatting. Het middel wordt servicekanaal, het gaat om beschikbaar stellen (pull) eerder dan aanbieden (push). De keuze voor een digitale of gedrukte vorm, voor het integraal aanbieden van het verslag of voor het creren van themadichtheid in de sociale ruimte op basis van de eigen ambities en resultaten wordt niet gemaakt door de afzender, maar door de ontvanger. De doelgroepen segmenteren zichzelf en benutten het kanaal dat aan hun verwachtingen beantwoordt.

  Het is daardoor van levensbelang, de content zichzelf consistent te laten presenteren. Identiteit verschuift van visuele vorm naar tone of voice, kernboodschappen verwijzen naar een afzender in plaats van omgekeerd, content heeft de publieke ruimte als habitat en dient dus afkomst te tonen in plaats van auteursrecht te claimen.

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  Alle informatie is beschikbaar

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  Ik eigen mij bepaalde themas toe

  organisatiedomeinen

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  Ik word gevonden op die themas

  query

  organisatiedomeinen

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  #duurzaamheid#publieke ruimte

  #co-creatief ontwikkelen

  Zo ontspint zich het gesprekop basis van issues

  #...

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  30

  Kanalen[stel je even voor dat

  overal dezelfde contentte zien is]

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  31

  De visuele vorm verdwijntten gunste vaninhoudelijke thematiek

  (ik word gekend aan wat ons gezamenlijk bezighoudt)

  Het verslag als venster op issues

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  32

  3.

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  33

  Dimensies

  Verantwoording van beleid, beslissingen en resultaten

  Corporate representatie

  Ondernemings-presentatie: welke slagkracht, innovativiteit, inzichten

  Ontwikkelingslogica van de onderneming

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  34

  Dimensies

  Verantwoording van beleid, beslissingen en resultaten Is juist en effectief geopereerd?

  Corporate representatie Waaraan herkennen wij de organisatie?

  Ondernemings-presentatie: welke slagkracht, innovativiteit, inzichten Heeft de onderneming voldoende motortjes?

  Ontwikkelingslogica van de onderneming Wat leert ons het verleden voor de toekomst?

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  35

  Verleden Heden Toekomst(over 5 jaar)

  Visie Agenda RoadmapLearnings

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  36

  Van toenemende interactie naar logische ontwikkeling

  Het verslag kan achteraf ook daadwerkelijk als verslag worden geschreven Het jaarverslag als verantwoording

  Het jaarverslag kan intrajaarlijks verband vertonen Het jaarverslag als voortgangsverslag

  Het verslag kan agenderend zijn en in de loop van het jaar worden verwezenlijkt Het jaarverslag als jaarprogramma

  Het verslag kan langere-termijnvisie vertalen in een lange-termijnaanpak Het verslag als roadmap

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  37

  Het moment van verschijnenbenoemt een waardein een langere ontwikkeling

  (ik word gekend aan wat ik bijdraag)

  Het verslag als venster op de tijd

 • T

  OTAL

  IDEN

  TITY

  38

  Dank voor uw aandacht.

  TOTAL IDENTITY

  Stijn van Diemen