Jaarverslag AIR 2012

Click here to load reader

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Jaarverslag Artist in Residence 2012

Transcript of Jaarverslag AIR 2012

 • Overzicht van de AIR Besiendershuis activiteiten in 2012:

  Soorten projecten:

  Straight Flow projecten Formule: Een culturele organisatie uit Nijmegen wordt uitgenodigd om een speciale gast te inviteren om twee maanden mee samen te werken. Het eindresultaat van de samenwerking wordt getoond in een eindpresentatie die voor een breed publiek toegankelijk is.

  Intermezzos Formule:Korte projecten of evenementen, ter ondersteuning van diverse Nijmeegse culturele initiatie-ven en podia.

  Salonmeetings Formule: Besloten bijeenkomsten voor een kleinere specifieke groep, in kader van het bestudering van, debatteren over, aandacht schenken aan een specifiek cultureel onderwerp.

 • Salonmeeting - Afscheid Burgemeester Thom de Graaf11 januari Meeting voor college en gemeentesecretarissen speciale gast: Dennis Gaens, stadsdichter. Gastenaantal: 12 / locatie: Besiendershuis

  n.a.v. AIR Straight Flowproject (nov/dec 2011) ACN / Ney-Poulissen Architects & Engineers + Bureau Veldwerk19 januari EindpresentatieOp 19 januari 2012 presenteerden de ontwerpers van Ney-Poulissen Architects & Engineers en de kunstenaars van Atelier Veldwerk als eindpresentatie n.a.v. hun residence in nov/dec 2011, hun publicatie Naar een Integrale Ontwerppraktijk. Een handleiding met de dos en donts voor integraal ontwerpen, gebaseerd op de Nijmeegse praktijk. De bouwers van drie bruggen in Nijmegen waren twee maanden artist-in-residence in het Besiendershuis op uitnodiging van het Architectuur Centrum Nijmegen (ACN). Op de eindpresentatie presen-teerden de gasten van het ACN eveneens een aangepast ontwerp voor het oorlogsmonu-ment De Oversteek, dat een nieuwe plek krijgt als onderdeel van de tweede stadsbrug, die dezelfde naam draagt.Publieksaantal: 100 / locatie: ACN

  Intermezzo - Museum Het Valkhof / Suzan Drummenfebruari In februari verbleef beeldend kunstenaar Suzan Drummen in het Besiendershuis in kader van de voorbereidingen van haar tentoonstelling in museum Het Valkhof. Door middel van dit intermezzoproject ondersteunde het AIR Besiendershuis Museum het Valkhof bij de rea-lisatie van de tentoonstelling Beyond Beauty. Ter aanvulling van die tentoonstelling in het Museum werden in het Besiendershuis zelf nog twee kleine meetings georganiseerd.

  27 februari - Salonmeeting presentatie door de kunstenaar over haar oeuvre, met mede-werkers en gasten van het museum.gastenaantal: 16 / locatie: Besiendershuis

  2 april - Lezing door de kunstenaar (speciaal voor de vrijwilligers die meewerkten aan de realisatie van haar werken in het museum)gastenaantal: 24 / locatie: Besiendershuis

 • AIR Straight Flowproject (maart/april)Dziga / Ben van Lieshout DZIGA presenteerde als gast in kader van het project Artist in Residence Besiendershuis filmmaker Ben van Lieshout.

  4 maart: speciale editie van Op het Doek. Aan de hand van filmfragmenten gaf Ben van Lieshout een toelichting op eigen werk. publieksaantal : 93 - Locatie: in Villa Lux

  15 maart: Publieksgesprek In kader van Meestermakers tijdens Go Short - interview met Ben van Lieshout en Bea de Visser over fragmenten uit films die hen hebben genspireerd.publieksaantal: 45 - Locatie: Lux, Nijmegen

  16 maart: masterclass bij Dziga o.l.v. Ben van Lieshout maakten jonge filmmakers korte beeldende documentaires. Met bijdrage van cineaste Bea de Visser.

  22 april - AIR Eindpresentatie: Nijmegen / Pskov Synchroon Tijdens de AIR Besiendershuis eindpresentatie vertelde Ben van Lieshout over zijn bele-vingen tijdens zijn AIR periode aan de hand van foto- en videomateriaal. Met steun van Stichting Stedeband Pskov Nijmegen heeft de filmmaker naast Nijmegen zelf, ook haar Rus-sische zusterstad Pskov bezocht. Van Lieshout lichtte toe en liet zien wat hem als filmmaker in Nijmegen en ook in Pskov is opgevallen in een speciaal voor deze gelegenheid samen-gestelde videomontage. Deze montage toonde een nieuwe filmconcept over de zusterste-den Nijmegen en Pskov, waarvan de cineast hoopt die verder te kunnen uitwerken tot een volwaardige film in 2013.publieksaantal: 120 locatie: Villa Lux

 • Intermezzo - Theatraal AM Waal22 aprilTheatraal AM Waal is een voor Nijmegen nieuw theater- en dansfestival op een tiental bijzondere en aansprekende plekken in Nijmegen oost en benedenstad.In het Besiendershuis speelde Theatergroep Greppel, met het theaterstuk: Dit Moment - Scnes uit een dirigentenleven. Er vonden op 22 april in totaal 3 voorstelling plaats.publieksaantal: 90 Locatie: Besiendershuis

  Intermezzo - To Be Present5 tot 8 mei TO BE PRESENT is een internationaal platform voor performance kunst. Uitgangspunten daarbij is een bepaalde ruimte waar performers, publiek en tijd bij elkaar gebracht worden.- Cordinatie workshops en lezing door: Anet van de Elzen (Stichting Stichting Performance Amsterdam / platform To Be Present)Met participatie van de Berlijnse kunstenaar Andrs Galeano, 16 studenten van de afdeling Fine Art (Artez, Arnhem) en Lilia Scheerder (Extrapool, Nijmegen)6 mei - Perfomancemiddag: publieksaantal: 44 Locatie Besiendershuis8 mei - Lezing: publieksaantal: 35 Locatie Besiendershuis

  Salonmeeting - La Banane Bleue22 mei 2012Bijeenkomst naar aanleiding van de tentoonstelling The French Connection, kunstcollectie UMC St Radboud in Museum Het Valkhof. Met aanwezigheid van: museum Het Valkhof, kunstcommissie UMC St Radboud en Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling cultuur Ge-meente Nijmegen en lInstitut Franais des Pays-Bas / Maison Descartes.Gastenaantal: 14 Locatie Besiendershuis

 • AIR Straight Flow-project (mei/juni): Natuurmuseum / Prof. dr. Matthijs SchoutenOp uitnodiging van het Natuurmuseum boog prof. Schouten zich in het Besiendershuis over de vraag kan en mag er nog een plek voor wildernis in de stad zijn? Belangrijke samen-werkingspartner bij deze residence was ook de WLO (Werkgemeenschap voor Landschaps-onderzoek)

  2 salonmeetings - Wildernis aan de WaalTijdens dit verblijf gingen het Natuurmuseum en Prof. Schouten in gesprek met verschillende experts op zoek gaan naar antwoord op de vraag kan en mag er nog een plek voor wilder-nis in de stad zijn? in dat kader werden in het Besiendershuis twee salonavonden georga-niseerd. Doel van die bijeenkomsten was om met deskundigen uit het wetenschappelijke, kunstzinnige en politieke veld van gedachten te wisselen over het betreffende onderwerp.12 juni 2012 - Gastenaantal: 22 - Locatie: Besiendershuis22 juni 2012 - Gastenaantal: 24 - Locatie: Besiendershuis

  Eindpresentatie: Wildernis aan de Waal 26 juni 2012In Nijmegen en op andere plaatsen komt de natuur langzaam terug in de stad. Er zijn verha-len over terugkeer van diersoorten die in de regel in het geheel niet in een stedelijke omge-ving thuis horen: roofvogels, otters, lynxen zelfs wolven zijn terug in beeld. Sinds enige tijd doemt met regelmaat de vraag vanuit de stad op: willen we dat wel? Deze ontwikkelingen lopen parallel met de ontwikkelingen rond de mogelijke verhuizing van het Natuurmuseum Nijmegen naar de Stratemakerstoren aan de Waalkade. Een centrum dat ook aandacht zal besteden aan nieuwe natuurgebieden, zoals die zullen ontstaan bij bijvoorbeeld de nevengeul in Nijmegen-Noord. De vraag die Matthijs Schouten meenam in zijn onderzoek en in zijn eindpresentatie was: Wat willen we straks in het nieuwe Natuur-museum aanbieden? verder ook met presentaties van: Paul Roncken (bestuurslid WLO), Gerard Dirkse (conservator Natuurmuseum) en Gerard Mangnus (directeur Natuurmuseum).publieksaantal: 120 - Locatie: Theater het Badhuis

 • Intermezzo - [email protected] juni t/m 8 juliDagblad De Gelderlander was tijdens de Vierdaagse te gast in het Besiendershuis. Naast huisvesting van de redactie op de eerste verdieping werd er in de publieksruimte op de begane grond dagelijks een akoestisch concert van ongeveer 20 minuten gegeven, met aansluitend een kort interview (dat de volgende dag in de Vierdaagse-krant gepubliceerd werd). Bij het concert en interview (in totaal zon 45 minuten) was steeds publiek aanwezig. Daarvoor konden zowel krantenlezers en/of volgers van het Besiendershuis reserveren.

  6 concerten 14 juli, volkszanger: Ex-Sjonnie Ronnie Ruysdael16 juli, Rappers: Zo Moeilijk 17 juli, Dj-duo: El Mundo & Satori 18 juli, Fadogroep: Quatro Ventos 19 juli, Cabaretier: Sven Ratzke20 juli, Indierockband: Ewert and the Two Dragonspublieksaantal: 320 locatie Besiendershuis

 • AIR Straight Flow-project (sept/okt): Doornroosje / Het Collectief DeruyterHet DJ-duo Collectief Deruyter (B) is op uitnodiging van pop-podium Doorroosje twee maand te gast in het Nijmeegse. San Soda en Gratts van Het Collectief hebben zichzelf als missies een zevental barmhartige werken opgelegd, zoals: Het opsporen van het meest exotische muziekinstrument uit Nijmegen Het uitpluizen van de Nijmeegse zeden, gewoonten, moraal en gedragingen Het bijbrengen van de exotische bijzonderheden van Het Collectief, door optre dens in vreemde dialecten, met passende maskers en in klederdracht, etc. Het in elkaar boksen van een EP met zowel muziek als hoorspel En als ultieme taak: het ontdekken van de lekkerste kroket van Nijmegen...

  Het Collectief Deruyter toonde het resultaat van hun goede werken aan het publiek op:

  25 oktober, Kroketten & Kutdisco (ultieme DJ-skills: frituren = draaien, in combinatie met verkiezing van de beste Nijmeegse kroket) publieksaantal: 300 - locatie: Doornroosje

  27 oktober -eindpresentatie: BELGISCH, EXOTISCH - HET COLLECTIEF DERUYTER - FEAT. SAN SODA & GRATTS + VERY SPECIAL GUESTSpublieksaantal: 550 - locatie: Doornroosje

 • Intermezzo - Ed van Teeseling Beeldhouwer, boekpresentatie6 oktober Naar aanleiding van de uitgave: Ed van Teeseling Beeldhouwer, werd het boek in het Be-siendershuis gepresenteerd op 6 oktober. Van 1961 tot 1987 woonde Ed van Teeseling met zijn gezin in h